Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Zasady prawne

Wszystkie materiały znajdujące się w Serwisie ODA podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.

Wykorzystanie do użytku własnego

Publikacje edukacyjne zamieszczone w Serwisie awans.szkola.pl można kopiować i przechowywać na własnym komputerze oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w niekomercyjnych celach edukacyjnych). Nie zezwalamy na jakiekolwiek upowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych lub publikacjach drukowanych. Wszelkie tego typu przypadki będą ścigane na drodze prawnej.

Wykorzystanie w celach nieodpłatnego upowszechniania wiedzy

Przez użycie materiału w takich celach rozumiemy niekomercyjny rodzaj upowszechniania (kopiowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub w części materiałów pochodzących z naszych zasobów (bez zmian naruszających ich wartość merytoryczną). Każde użycie w celu niekomercyjnego upowszechnienia publikacji edukacyjnych z naszego serwisu wymaga uzyskania od nas lub (za naszym pośrednictwem) od autorów publikacji, pisemnej zgody (w tym e-mailem), po uprzednim opisaniu sposobu i miejsca umieszczenia oraz po uzgodnieniu warunków. W celu zapytania o zgodę należy skontaktować się z redakcją Oficyny Dla Awansu pisząc na adres oda.redakcja(at)awans.szkola.pl.

Wykorzystanie materiałów z Serwisu Publikacji Nauczycieli „ODA” w celach komercyjnych

W uzasadnionych przypadkach zgoda może być udzielona po uprzednim ustaleniu warunków.

Zastrzeżenie

No framing! Nie zezwalamy na prezentowanie zawartości naszego serwisu w ramkach (ang. "FRAME" lub "IFRAME"), umieszczonych w innej witrynie internetowej.