Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Publikacje elektroniczne

Wykaz publikacji elektronicznych nauczycieli zamieszczonych w serwisie Oficyna Dla Awansu zawiera m.in. scenariusze lekcji, scenariusze uroczystości szkolnych, testy wiadomości, konspekty, konkursy, programy autorskie, recenzje podręczników, referaty.

Jeśli chcesz dołączyć do grona autorów, zapoznaj się z informacjami na stronie: Jak publikować?

L.p. Autor Tytuł Rodzaj publikacji Poziom nauczania
239 Agnieszka Kwiatkowska Oświecenie w epokach następnych e-book literatura polska
liceum
238 Renata Wojcieszek Test z zakresu wiedzy o barwie wraz z kartoteką test plastyka
szk. podstawowa, gimnazjum
237 Tomasz Biliński Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego referat awans zawodowy
236 Agnieszka Orłowska „Makbet – Test”, Test sprawdzający znajomość lektury test j. polski, kl. I liceum
235 Agnieszka Orłowska „Renesans – Test”, Test sprawdzający wiadośmoci z epoki test j. polski, kl. I liceum
234 Agnieszka Orłowska „Lalka – Test” – test sprawdzające znajomość lektury test j. polski, kl. II liceum
233 Sylwia Listkowska `Developing your narrative skills towards matura exam` - fragment konspekt lekcji język angielski - poziom rozszerzony, szkoła średnia
232 Sylwia Listkowska Konkursy gimnazjalne z j. angielskiego konkurs językowy język angielski, gimnazjum
231 Sylwia Fojcik, Agnieszka Chodorska Program autorski z zajęć pozalekcyjnych `Piłka koszykowa dziewcząt i chłopców klas IV-VI` program autorski wychowanie fizyczne, kl. IV-VI
230 Sylwia Fojcik Konspekt - Piłka koszykowa - Podania i chwyty piłki w miejscu i biegu konspekt wychowanie fizyczne, kl. IV-VI
229 Złotorowicz Małgorzata Teatralny podręcznik savoir-vivre pt. „I ty możesz być kulturalny” scenariusz kształcenie zintegrowane
228 Skubała Bogumiła Sprawdzian z matematyki sprawdzian kształcenie zintegrowane, kl. III
227 Skubała Bogumiła Sprawdzian ze środowiska społeczno-przyrodniczego sprawdzian kształcenie zintegrowane, kl. III
226 Piotr Włoczek „Przyczyny zaburzeń mowy i wymowy” referat logopedia
225 Piotr Włoczek „Rozwój mowy u człowieka” referat logopedia
224 Piotr Włoczek „Socjopatyczne zaburzenia osobowości” referat psychologia
223 Piotr Włoczek „Satanizm” referat wychowanie
222 Krzysztof Badźmierowski Złoty podział odcinka. Złota liczba prezentacja PowerPoint szkoły ponadgimnazjalne/matematyka
221 Beata Wylęga-Grygierzec Recenzja podręcznika „Wiedza o społeczestwie. Podstawowy” autorstwa L. Moryksiewicza i M. Pacholskiej. Wyd. Nowa Era recenzja szkoły ponadgimnazjalne/WOS
220 Halina Krupa
Beata Świst
Scenariusz otwartych zajęć wychowawczo-profilaktycznych scenariusz zajęć kształcenie zintegrowane
219 Barbara Skupień „RYBNIK, MOJA TY ZIEMIO RODZIMA...” przykładowe scenariusze zajęć regionalizm, I etap kszt. zintegrowanego
218 Barbara Skupień Niepowodzenia w nauce artykuł kształcenie zintegrowane
217 Barbara Skupień Na wiejskim podwórku scenariusz zajęć otwartych kl. I kszt. zintegrowane
216 Waldemar Konarski „Dla kogo e-learning?” artykuł ponadpodstawowe / technologia informacyjna
215 Barbara Szczepańska The Beatles — cena sławy scenariusz lekcji j. angielski, kl. III gimnazjum
214 Barbara Szczepańska She is watching TV scenariusz lekcji j. angielski, kl. V szk. podst.
213 Barbara Szczepańska Przygody z bogami i boginiami scenariusz przedstawienia gimnazjum
212 Barbara Szczepańska Metoda projektu artykuł gimnazjum - języki obce
211 Barbara Szczepańska Części ciała konspekt kl. II szkoły podstawowej
210 Barbara Szczepańska Spring Day - March 2006; konkurs wiedzy o UE konkurs szkoła podstawowa
209 Beata Pelczar Arkusz hospitacji diagnozującej opracowanie biologia/gimnazjum
208 Beata Pelczar Regulamin świetlicy szkolnej opracowanie gimnazjum
207 Beata Pelczar Plan pracy świetlicy szkolnej opracowanie gimnazjum
206 Beata Pelczar Plan pracy szkolnego koła LOP opracowanie gimnazjum
205 Beata Pelczar Kryteria oceniania z biologii w klasach I-III gimnazjum opracowanie biologia/gimnazjum
204 Beata Pelczar W jaki sposób odbieramy wrażenia zmysłowe czucia, smaku i powonienia? konspekt biologia/gimnazjum
203 Beata Pelczar Na czym polega mechanizm oddychania konspekt biologia/gimnazjum
202 Beata Pelczar Dzień Ziemii scenariusz apelu szkolnego gimnazjum
201 Małgorzata Michalska „Woda i przyroda” kompleks tematyczny wychowanie przedszkolne
200 Halina Czarnecka O skutecznym ocenianiu kształtującym artykuł szk. podst.
199 Halina Czarnecka Ułamki - liczba mieszana scenariusz lekcji szk. podst., matematyka
198 Halina Czarnecka Matematyczna podróż po Polsce scenariusz lekcji szk. podst., matematyka
197 Dorota Hedesz i Alicja Prajsnar Scenariusz akademii środowiskowej z okazji 87 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości scenariusz święta państwowe
196 Dorota Hedesz i Alicja Prajsnar Scenariusz uroczystości poświęcenia i nadania sztandaru Zespołowi Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu scenariusz uroczystości szkolne
195 Szczepan Paszkiel Seminarium naukowe: Nowoczesne technologie Multi-Core, wirtualizacja. artykuł informatyka
194 Szczepan Paszkiel Wykład z Teorii grafów w algorytmie. Eksploracja grafów. artykuł informatyka
193 Szczepan Paszkiel Seminarium: Pakietowa transmisja danych - GPRS artykuł informatyka
192 Elżbieta Brożyńska, Edyta Niewczas, Damian Pytel, Piotr Włoczek Turniej „Symetria wokół nas” scenariusz konkursu szkoła podstawowa
191 Małgorzata Michalska, Alina Prasow, Aleksandra Sikorzyńska „Podróż po Krainie Geometrii” cz. 3 ciąg dalszy projektu programu wych. przedszkolne
edukacja matematyczna
190 Małgorzata Michalska, Alina Prasow, Aleksandra Sikorzyńska „Podróż po Krainie Geometrii” cz. 2 ciąg dalszy projektu programu wych. przedszkolne
edukacja matematyczna
189 Mariusz Szczerbiński Pakiet 3 tekstów wraz z testami sprawdzającymi i słowniczkami Materiały dydaktyczne szk. średnia, j. niemiecki
188 Agnieszka Lewandowska Krótkie formy wypowiedzi pisemnej sprawdziany j. polski, kl IV
187 Agnieszka Lewandowska Konkurs czytelniczy „Mity greckie” projekt konkursu j. polski, kl V
186 Agnieszka Lewandowska Zasady ortografii — podsumowanie wiadomości prezentacja j. polski, kl VI
185 Ellen Gabryś Plan pracy Koła Biologicznego na rok szkolny 2002 plan pracy szk. średnia, koło biologiczne
184 Ellen Gabryś Plan pracy Koła Biologicznego na rok szkolny 2003 plan pracy szk. średnia, koło biologiczne
183 Ellen Gabryś Plan pracy Koła Biologicznego na rok szkolny 2004 plan pracy szk. średnia, koło biologiczne
182 Izabela Olszewska „Piękna nasza Polska cała plan bloku tematycznego nauczanie początkowe, kl I
181 Małgorzata Michalska, Alina Prasow, Aleksandra Sikorzyńska „Podróż po Krainie Geometrii” wstęp do projektu programu wych. przedszkolne
edukacja matematyczna
180 Janina Partyka-Wróblewska Biblioteka może wspierać naukę języków obcych artykuł wszystkie
179 Renata Szwarc, Wioletta Bączek-Samulewicz, Elżbieta Jarzębowska, Mariusz Olęcki Zbiór zadań do realizacji ścieżki ekologicznej na lekcjach matematyki w klasie czwartej szkoły podstawowej zbiór zadań kl. IV szk. podst.
matematyka
178 Renata Szwarc, Wioletta Bączek-Samulewicz, Elżbieta Jarzębowska, Mariusz Olęcki Zbiór zadań do realizacji ścieżki ekologicznej na lekcjach matematyki w klasie piątej szkoły podstawowej zbiór zadań kl. V szk. podst.
matematyka
177 Elżbieta
Gałka-Sienicka
Program pomocy uczniom klas pierwszych w adaptacji do nowych warunków szkolnych program nauczanie początkowe
176 Elżbieta
Gałka-Sienicka
Zadania nauczyciela wychowawcy w klasach początkowych artykuł nauczanie początkowe
175 Piotr Orkiszewski Koszykówka dziewcząt program zajęć kl. IV-VI szkoły podstawowej,
wych. fizyczne
174 Piotr Orkiszewski Koszykówka — atak szybki, rozgrywanie przewag 2x1, 3x1 /doskonalenie/ konspekt lekcji kl. I-III gimnazjum, wych. fizyczne
173 Urszula Kieras Święto Szkoły scenariusz uroczystości szkoła podstawowa
172 Dorota Szlubowska Ćwiczenia śródlekcyjne artykuł wychowanie fizyczne
171 Dorota Szlubowska Postawa ciała artykuł wychowanie
170 Elżbieta Brożyńska Dydaktyczne gry planszowe gry dydaktyczne matematyka, sp i gim.
169 Mariola Winiarczyk Powtórzenie wiadomości z kl. I konkurs gimnazjum — chemia kl. I
168 Mariola Winiarczyk Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS i HIV konkurs gimnazjum
167 Iwona Gunia Nasza mała Ojczyzna — Jesteśmy na Kaszubach program ścieżki międzyprzedmiotowej zawodowa szkoła średnia
166 Laura Litkowska-Mały Cykl: Koleżeństwo, przyjaźń, miłość pakiet konspektów wychowanie do życia w rodzinie
165 Laura Litkowska-Mały Konspekt zajęć z j. polskiego konspekt nauczanie specjalne, kl. VI
164 Laura Litkowska-Mały Autonomia osób z niesprawnością intelektualną referat nauczanie specjalne
163 Eugenia Kowalska Die Erweiterung der EU materiały pomocnicze gimnazjum, szk. średnia
j. niemiecki
162 Eugenia Kowalska Mensch-Umwelt-Alkohol artykuł szk. średnia
j. niemiecki
161 Eugenia Kowalska Blumen und Zäune um die Gräber materiały pomocnicze gimnazjum, szk. średnia
j. niemiecki
160 Anna Ryńska Park — rekreacja, czy ochrona? artykuł nauczanie zintegrowane kl. I-III
159 Anna Ryńska Wychowanie dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w młodszym wieku szkolnym referat nauczanie zintegrowane kl. I-III
158 Wioletta Czajczyńska Jak wychowywać bez porażek referat gimnazjum
157 Wioletta Czajczyńska Wieczornica wigilijna „Powrót” scenariusz uroczystości gimnazjum
156 Waldemar Luks „Ramowy program szkolenia młodzieży w zakresie piłki siatkowej” program szkoleniowy szkoła średnia
wychowanie fizyczne
155 Barbara Magalska „Nauczyciel-wychowawca” artykuł ogólne
154 Halina Wierzba „Szopka mętkowska” scenariusz edukacja regionalna
153 Teresa Sordyl Projekt edukacyjny „Szkoła bez dzwonka” artykuł z praktyki szkolnej
kształcenie zintegrowane
152 Grażyna Grabowska Kinga poznaje środowisko program integracja
szkoła ponadgimnazjalna
151 Elżbieta Golis Plan wynikowy — podstawy przedsiębiorczości plan szkoła średnia
150 Elżbieta Golis Program aktywizacji młodzieży klasy maturalnej program szkoła średnia
149 Elżbieta Golis Metody aktywizujące wykorzystywane na lekcjach przedmiotów ekonomicznych referat szkoła średnia — przedmioty ekonomiczne
148 Ewa Pawlak-Głuc Mistrz ortografii scenariusz konkursu nauczanie początkowe kl. II-III
147 Ewa Pawlak-Głuc Dyktanda na cztery pory roku materiały pomocnicze nauczanie początkowe kl. II-III
146 Edyta Sokołowska Lekcja Excela scenariusz gimnazjum, matematyka kl. III
145 Edyta Sokołowska Internet w procesie samokształcenia uczniów artykuł gimnazjum
144 Andrzej Karczewski Słowo Boże w kształtowaniu życia duchowego młodzieży według ks. Franciszka Blachnickiego artykuł katecheza
szkoła ponadgimnazjalna
143 Andrzej Karczewski Sakramenty zbawczym dialogiem młodego człowieka z Bogiem w pedagogice ks. Franciszka Blachnickiego artykuł katecheza
szkoła ponadgimnazjalna
142 Robert Biel Program pierwszego etapu nauczania pływania program wychowanie fizyczne
141 Mirosława Przeworowska-Kawala Program Promocji Zdrowia „Wady wzroku&” scenariusz lekcji biologia
gimnazjum
140 Mirosława Przeworowska-Kawala Streszczenie przewodu doktorskiego „Wpływ wody poddanej działaniu pola magnetycznego na obraz morfologiczny wywołany hipoksją hipobaryczną w kłębkach nerkowych u szczurów” artykuł biologia
gimnazjum
139 Dorota Szumigalska Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci referat wychowanie przedszkolne
138 Rafał Bednarski Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa konspekt lekcji matematyka,
kl II gimnazjum
137 Violetta Kawka „Wybrane rodzaje usług” schemat projektu przedsiębiorczość, szkoły ponadgimnazjalne profilowe
136 Agnieszka Brzezińska Jak uczyć się skutecznie języka, czyli jakie prawidłowości z psychologii skutecznego uczenia się i nauczania powinny być uwzględnione w metodach nauczania języków obcych. Wiedeński model „LuS” artykuł nauka języków obcych
135 Barbara Magalska Wyznaczniki skutecznego komunikowania się wychowawców z rodzicami referat ogólne
134 Barbara Magalska Przygotowanie do ratownictwa przedmedycznego referat ogólne
133 Elżbieta Sowa Nie omijajmy fantastycznych zabytków artykuł liceum,
wiedza o kulturze
132 Joanna Bizacka Blaski i cienie Stambułu w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, w oczach polskich podróżników do Turcji referat szkoła podstawowa
131 Joanna Bizacka Scenariusz pożegnania klas szóstych scenariusz uroczystości szkoła podstawowa,
kl. IV-VI
130 Gabriela Rajewska Regionalny konkurs gwarowy teksty gwarowe edukacja regionalna
szkoła podstawowa,
kl. IV-VI
129 Gabriela Rajewska Zakończenie roku szkolnego scenariusz akademii szkoła podstawowa
128 Gabriela Rajewska Oczekiwanie na św. Mikołaja scenariusz uroczystości szkoła podstawowa
127 Magdalena Blum-Olęcka „Wolności bije dzwon” scenariusz uroczystości szkolnej szkoła podstawowa
126 Magdalena Blum-Olęcka Mennonici — to oni zbudowali Żuławy referat regionalia
125 Piotr Czapka Wykorzystanie komputera w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych referat szkoły ponadgimnazjalne
przedsiębiorczość
124 Joanna Rudolf „Nasza podróż do Włoch” — scenariusz przedstawienia scenariusz uroczystości szkoła podstawowa
123 Knaf Piotr „Internet na katechezie”, „Stygmatycy i ich rola w Kościele na przykladzie św. Ojca Pio” scenariusze zajęć katecheza, szkoły ponadgimnazjalne
122 Rajmund Czechowski Wybrane elementy współpracy w obronie i w ataku w koszykówce referat wychowanie fizyczne
szkoły ponadgimnazjalne
121 Rajmund Czechowski Wybrane ćwiczenia doskonalące elementy indywidualnej techniki w obronie i w ataku w koszykówce referat wychowanie fizyczne
szkoły ponadgimnazjalne
120 Katarzyna Pawlikowska „Jak bezpiecznie spędzisz ferie zimowe” scenariusz apelu nauczanie zintegrowane
119 Elżbieta Kalisz „Scenariusz uroczystości ślubowania klas I” scenariusz uroczystości nauczanie zintegrowane
118 Jolanta Nowak, Maria Wojnarowicz „Powtórzenie wiadomości o prostopadłościanie” scenariusz lekcji matematyka
szkoła podstawowa, klasa IV
117 Jolanta Nowak, Maria Wojnarowicz „Zielono mi, czyli matematyczna zawieja na powitanie wiosny” scenariusz imprezy szkolnej szkoła podstawowa
116 Elżbieta Maląg Scenariusz lekcji z rachunkowości przedsiębiorstw w klasie III Liceum Ekonomicznego scenariusz lekcji rachunkowość
szk. ponadgimnazjalne
115 Elżbieta Maląg Scenariusz lekcji z zasad rachunkowości w klasie II Technikum Ekonomicznego scenariusz lekcji zasady rachunkowości
szk. ponadgimnazjalne
114 Elżbieta Maląg Scenariusz lekcji z rachunkowości przedsiębiorstw w klasie IV Liceum Ekonomicznego scenariusz lekcji rachunkowość
szk. ponadgimnazjalne
113 Elżbieta Witkowska „Poznajemy zwiastuny wiosny” scenariusz zajęć kształcenie zintegrowane
klasa III
112 Maria Wojnarowicz Matematyka z plusem - oś symetrii figur scenariusz lekcji matematyka
szk. podstawowa
111 Maria Wojnarowicz Matematyka z plusem - odbicia lustrzane scenariusz lekcji matematyka
szk. podstawowa
110 Adrianna Paszkiewicz-Gatkowska Błędy wychowawcze nauczycieli i ich wpływ na osobowość i zachowanie dziecka artykuł kształcenie zintegrowane
109 Adrianna Paszkiewicz-Gatkowska Malujemy kosz z warzywami scenariusz lekcji kształcenie zintegrowane kl I
108 Dorota Zamkowska Metody aktywne w pracy nauczyciela polonisty referat + scenariusz lekcji język polski
gimnazjum
107 Dorota Jakóbik Wpływ metod oddziaływania grupowego na organizacyjny, dydaktyczny i wychowawczy aspekt lekcji (wychowania fizycznego) referat wychowanie fizyczne
gimnazjum
106 mgr Krystyna Jędrzejkiewicz Konkurs czytelniczy dla klasy III sprawdzający znajomość lektur test kształcenie zintegrowane
105 mgr Ryszard Jeżewicz Program Szkolnego Klubu Geograficzno-Turystycznego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku program szkoła średnia
104 Gabriela Rajewska "Muzyczna podróż Orient Expressem" konspekt lekcji muzyka, kl. IV szk. podst
103 Małgorzata Markowska Wzór człowieka w liberalnym stylu wychowania artykuł wychowanie przedszkolne
102 Małgorzata Markowska Szanse integracji w przedszkolu artykuł wychowanie przedszkolne
101 Anna Minossora-Malinowska Różnorodność przystosowań organizmów heterotroficznych do pobierania, trawienia i wchłaniania pokarmów artykuł biologia
100 Anna Minossora-Malinowska Znaczenie układu krwionośnego oraz krwi w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka artykuł biologia
99 Barbara Zubilewicz Rozwijanie aktywności twórczej dziecka artykuł wychowanie przedszkolne
98 Barbara Zubilewicz Zbilżamy dzieci do techniki artykuł wychowanie przedszkolne
97 Magłgorzata Bodzioch Rola zabawy dydaktycznej z wykorzystaniem komputera w nauczaniu zintegrowanym artykuł nauczanie zintegrowane
96 Magłgorzata Bodzioch Przykładowe komputerowe programy edukacyjne do wykorzystania w nauczaniu zintegrowanym artykuł nauczanie zintegrowane
95 Dorota Jakóbik Nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów techniki piłki siatkowej. Przykładowa osnowa prowadzenia zajęć wychowania fizycznego program wychowanie fizyczne
gimnazjum
94 Dorota Jakóbik Warunki trudne w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego referat wychowanie fizyczne
gimnazjum
93 mgr Joanna Brajer Recenzja podręcznika „Alles klar” recenzja j. niemiecki,
szkoły ponadgimnazjalne
92 mgr Ewa Wróblewska „Recenzja podręczników do biologii dla liceum ogólnokształcącego...” recenzja biologia,
szkoły licealne
91 Beata Koszyk i Anna Tałaj "Problemy odpadów stałych" referat ekologia
90 Beata Koszyk i Anna Tałaj "Rodzina a twórczy rozwój jednostki" referat wychowanie
89 Renata Chodacka "Zabawa andrzejkowa - wieczór wróżb" scenariusz imprezy integracyjnej szkoła podstawowa
klasy I-III
88 Józef Gaudyn "Program wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej" program nauczania Wychowanie fizyczne
szkoła podstawowa
klasy IV-VI
87 Józef Gaudyn "Metoda programowanego uczenia się" konspekt lekcji Wychowanie fizyczne
szkoła podstawowa
klasy II-III
86 Teresa Knaf "Zgodne współżycie w zespole - pokojowe rozwiązywanie problemów" scenariusz zajęć wychowawczych wychowanie, szkoła specjalna
85 Teresa Knaf "Internat moim drugim domem" - program adaptacyjny program autorski wychowanie, szkoła specjalna
84 Janina Kamińska, Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz "Aktywizujące metody nauczania na lekcjach matematyki" referat matematyka, gimnazjum
83 Ewa Miazgowska "Skład chemiczny wody morskiej" artykuł chemia, gimnazjum
82 Halina Wierzba "Program edukacji regionalnej w nauczaniu wczesnoszkolnym" scenariusz nauczanie zintegrowane
81 Elżbieta Kubrak "Właściwości gazów" konspekt przyroda
80 Elżbieta Kubrak "Witamina D3" materiał metodyczny przyroda
79 Ida Gawron "Interesujące liczby" materiał metodyczny matematyka szk. podst.
78 Alicja Olajossy "Gazowe związki chemiczne atmosfery ziemskiej i ich wpływ na organizm człowieka" artykuł chemia, szkoła ponadgimnazjalna
77 Hanna Karbowiak "Krajobraz wilgotnych lasów równikowych" scenariusz lekcji przyroda, kl. VI
76 Beata
Niemiec-Kubiak
"Rola dyrektora szkoły w rozwoju zawodowym nauczyciela" artykuł inne
75 Anna Nowak "Odżywianie jako podstawowa czynność organizmu" - scenariusz lekcji biologii scenariusz lekcji gimnazjum - kl. I biologia
74 Zdzisława Krakowiak Gimnastyka z muzyką jako doskonała forma prowadzenia zajęć z dziećmi z dysfunkcjami psychoruchowymi w klasach integracyjnych artykuł szk. podst - kl. integracyjne
73 Elżbieta Sendera Sposoby rozwiązywania konfliktów wśród wychowanków referat wych. przedszkolne
72 Elżbieta Sendera Przedszkole promujące zdrowie referat wych. przedszkolne
71 Katarzyna Jonkisz Świat przeciwko dzieciom - telewizja i reklama referat szkoła podst.
70 Katarzyna Jonkisz Wychowawcza rola turystyki szkolnej referat szkoła podst.
69 Katarzyna Jonkisz Agresja - sposoby jej przeciwdziałania referat szkoła podst.
68 Katarzyna Zalewska Scenariusz wigilijnego spotkania rodziców i uczniów.
Zachowanie się dzieci w sytuacjach trudnych.
scenariusz lekcji i referat szkoła podst.
67 Jadwiga Kubicka Ciekawe formy pracy na lekcjach ortografii w kl. VI (2 wersje) scenariusz lekcji szkoła podst. kl. VI
66 Jadwiga Kubicka Sprawdzian dwupoziomowy z j. polskiego w kl. VI (2 wersje) sprawdzian szkoła podst. kl. VI
65 Małgorzata Mrowiec Udane wychowanie referat pedagogizacja rodziców
64 Małgorzata Mrowiec Kontakty rodzice-dzieci referat pedagogizacja rodziców
63 Małgorzata Mrowiec Sekrety wody konspekt zajęć zintegrowanych kształcenie zintegrowane
kl. III
62 Beata
Niemiec-Kubiak
Umiem już czytać i pisać scenariusz lekcji kształcenie zintegrowane
kl. I-III
61 Beata
Niemiec-Kubiak
Wprowadzenie w istotę pomiaru czasu. Odczytywanie godzin na zegarze. scenariusz lekcji kształcenie zintegrowane
kl. I
60 Danuta Ehlert i Teresa Papież "Scenariusz przedstawienia pod tytułem: Życie wielkich filozofów" scenariusz przedstawienia gimnazjum
59 Marianna Sapińska "Pojęcie i geneza stylu wychowania, jego rodzaje" referat wychowanie
58 Marianna Sapińska "Postawy rodzicielskie i stosunki między członkami rodziny" referat wychowanie
57 Zdzisław Majewski "Czy twórcy reformy pamiętali o systemie?" referat wszystkie poziomy
56 Zdzisław Majewski „Projekt pakietu diagnostycznego przestrzegania zasad i systematyczności oceniania, wynikających z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania” praca dyplomowa wszystkie poziomy
55 Małgorzata Szulc „Obliczanie średniej arytmetycznej, rozstępu, mody i mediany” konspekt lekcji matematyki gimnazjum
kl. III
54 Małgorzata Kumor "Sieć wodna mezoregionu Obniżenie Górnej Warty" scenariusz zajęć gimnazjum
kl. III
53 Danuta Sobkiewicz „Dlaczego należy chronić las?” scenariusz zajęć Nauczanie zintegrowane,
kl. II
52 Sławomir Czypczar Kreatywna szkoła - wniosek o przyznanie grantu dokumentacja szkoła średnia
51 Sławomir Czypczar Szkoła inaczej - wniosek o przyznanie grantu dokumentacja szkoła średnia
50 Barbara Olszowska Szkolnictwo na Ziemi Chrzanowskiej do roku 1918 referat gimnazjum i szkoła średnia
49 Barbara Olszowska Hospicja. Pojęcie i zadania referat gimnazjum i szkoła średnia
48 Beata
Niemiec-Kubiak
Jak aktywnie wychowywać przez przyrodę? scenariusze z komentarzem metodycznym kształcenie zintegrowan
kl. I-III
47 Anna Markiewicz Jak przeciwdziałać wzrastającej agresji wśród młodzieży? referat szkoła podstawowa
46 Anna Markiewicz Wczesne przejawy niedostosowania społecznego referat szkoła podstawowa
45 Urszula Bełczowska Rozwój i kształtowanie uczuć u młodszych dzieci referat kształcenie zintegrowane
klasy I-III
44 Urszula Bełczowska Wpływ baśni na wzbogacanie osobowości dziecka referat kształcenie zintegrowane
klasy I-III
43 Hanna Czajkowska Scenariusz “Dyskoteki zdrowia” scenariusz edukacji zdrowotnej kształcenie zintegrowane
kl. II-III
42 Hanna Czajkowska Skłudzewo — niezwykłe miejsce referat kształcenie zintegrowane
41 Renata Młodzińska Scenariusz 2 lekcji j. polskiego w ramach edukacji regionalnej scenariusze lekcji gimnazjum
40 Bożena Micewicz,
Helena Bielecka
Determinanty poznawczego funkcjonowania ucznia referat szkoła podstawowa
nauczanie zintegrowane
39 Elżbieta Głowacka, Jolanta Rychlicka Kampania antynikotynowa kampania edukacyjna szkoła policealna
38 Iwona Ochodek-Szpak Filozoficzny charakter wczesnej twórczości Kazimierza Wyki referat liceum, j. polski
37 Józef Połeć Wpływ odkryć geograficznych na przemiany cywilizacyjne konspekt szkoła podstawowa, historia kl. VI
36 Józef Połeć Dokumentacja przebiegu i wyników hospitacji diagnozującej dokumentacja szkoła podstawowa
35 Brygida Fogel Muzyka jako element uatrakcyjniający zajęcia wychowania fizycznego z dziewczętami referat szkoła podstawowa, gimnazjum
34 Ewa Kociubińska Środowisko wychowawcze rodziny a potrzeby dziecka referat szkoła podstawowa
33 Ewa Kociubińska Roczna ocena opisowa ucznia karta oceny nauczanie początkowe
32 Maria Bartczak Oczekiwania rodziców wobec przedszkola w zakresie opieki, kształcenia i wychowania dzieci artykuł wychowanie przedszkolne
31 Maria Bartczak Współpraca i współdziałanie przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym artykuł wychowanie przedszkolne
30 Małgorzata Kachniarz Znaczenie integracji przez sport w rewalidacji uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego referat szkolnictwo specjalne
29 Małgorzata Dukaczewska
Anna Kowalik
Barbara Zając
Propozycje sprawdzianów dla klasy II i III
szkoły podstawowej
testy szkoła podstawowa
kl. II i III
28 Zenon Szubarczyk Niedziesiątkowe systemy liczenia referat szkoła podstawowa
27 Irena Prokopiak Recenzja podręcznika: Teresa Orłowska, Halina Węgierska Matematyka jest wszędzie recenzja podręcznika kl. IV szkoły podstawowej
26 Dorota Przybylińska Scenariusz zajęć zintegrowanych. Temat: Święto Mamy scenariusz zajęć kl. I szkoły podstawowej
25 mgr Małgorzata Krzyżewska Różne odcienie erotyki w polskiej poezji XX wieku. Propozycje metodyczne mat. metodyczny szkoła podstawowa
24 Barbara Bentkowska Nie traktujmy przedmiotów artystycznych po macoszemu referat szkoła podstawowa
23 Barbara Bentkowska Praktyczne zajęcia uczniów źródłem odnoszenia sukcesów i zadowolenia... referat szkoła podstawowa
22 Teresa Bil Prawidłowa koncepcja miłości referat gimnazjum
21 Lucyna Krawczyk Scenariusz przedstawienia pożegnania klas gimnazjalnych lub szkoły podstawowej scenariusz uroczystości szkolnej szkoła podstawowa
gimnazjum
20 Kamilla Majchrzak,
Janina Pietrzak
Alkohol i inne substancje uzależniające. scenariusz zajęć profilaktycznych kl. I-III gimnazjum
19 Kamilla Majchrzak,
Janina Pietrzak
Sztuka odmawiania, podejmowanie świadomych decyzji w sprawie używek i uczenia się jak odmawiać bez obawy przed odrzuceniem. scenariusz zajęć profilaktycznych kl. I-III gimnazjum
18 Kamilla Majchrzak,
Janina Pietrzak
Nie pijemy alkoholu — żyjemy w zgodzie z naturą. scenariusz zajęć profilaktycznych kl. I-III gimnazjum
17 Krystyna Cmoch Praca nad poprawą stanu ortografii. Program autorski zajęć pozalekcyjnych program autorski szkoła podstawowa
16 Krystyna Cmoch Program artystyczny na “Dzień Matki” scenariusz uroczystości szkoła podstawowa
15 Krystyna Cmoch Co to jest anoreksja? referat z zakresu pedagogizacji rodziców szkoła podstawowa
14 Krystyna Cmoch Od kiedy zaczyna się edukacja seksualna dziecka? referat z zakresu pedagogizacji rodziców szkoła podstawowa
13 Krystyna Cmoch Jak rodzice mogą wspierać swoje dzieci w uczeniu się? referat z zakresu pedagogizacji rodziców szkoła podstawowa
12 Małgorzata Imielińska-Malenta Propozycja zastosowania metody Glenna Domana w pracy przedszkola referat wychowanie przedszkolne
11 Małgorzata Imielińska-Malenta Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne we wspomaganiu rozwoju dziecka referat wychowanie przedszkolne
10 Elżbieta Szcześnik Witamy w muzeum w Kwidzynie karta pracy ucznia szkoła podstawowa, gimnazjum
9 Małgorzata Mizielska Rola podstawowych funkcji psychofizycznych w procesie czytania – dojrzałość szkolna referat szkoła podstawowa – nauczanie zintegrowane
8 Małgorzata Mizielska Uwagi na temat ocen i oceniania referat szkoła podstawowa – nauczanie zintegrowane
7 Małgorzata Mizielska Struktura czynności czytania oraz etapy jej rozwoju referat szkoła podstawowa – nauczanie zintegrowane
6 Elżbieta Kimak Jak pomóc dziecku w trudnej nauce czytania i pisania? referat szkoła podstawowa – nauczanie zintegrowane
5 Elżbieta Kimak Dbajmy o higienę ciała konspekt lekcji szkoła podstawowa – nauczanie zintegrowane
4 Elżbieta Kimak Przyczyny niepowodzeń szkolnych. referat szkoła podstawowa – nauczanie zintegrowane
3 Joanna Jasińska Ocena z wychowania fizycznego na tle zagadnień oceny w dydaktyce referat szkoła podstawowa
2 Joanna Jasińska Sposoby organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży referat szkoła podstawowa
1 Katarzyna Przygodzka,
Ewa Szelecka
Propozycje rozszerzenia programu "Matematyka w segregatorze" dla klasy IV o elementy kombinatoryki program autorski szkoła podstawowa
matematyka
 
 

Jeśli nie możesz znaleźć czegoś u nas - poszukaj tutaj:
Publikacje nauczycieli lub tutaj Lista stron z publikacjami