Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Publikacje drukowane

Wydaj swoją książkę edukacyjną

Jeśli napisałaś/-eś ciekawą publikację zawierającą interesujące treści edukacyjne i trzymasz ją w szufladzie, ponieważ nie wiesz co z tym zrobić dalej lub szukasz wydawcy — zajrzyj na stronę Wydawnictwa „e media”. Tam dowiesz się jakie istnieją możliwości wydania Twojej książki.

Spis publikacji

Małgorzata Przydatek-Jendrusz, Barbara Wadowska:
Propozycje wybranych uroczystości szkolnych

Jacek Piotrowski:
Rozwiązywanie problemw ekonomicznych w matematyce z zastosowaniem technologii komputerowych

Program Innowacji pedagogicznej dla klas I-III gimnazjum

Małgorzata Kumor:
Ścieżka dydaktyczna DĘBY JURAJSKIE I ICH OKOLICA

Maria Jaruta i Maria Michalska:
Wykorzystanie metod aktywizujących w nauczaniu teoretycznych przedmiotów zawodowych
 

Praca zbiorowa:
Propozycje wybranych ścieżek dydaktycznych w naszej szkole

Ewa Praska:
LISÓW – moja mała Ojczyzna

Marek Jerzy Kliszewski:
Szkolny system oceniania w reformowanej oświacie

Katarzyna Przygodzka:
Autorski program pracy z młodzieżą uzdolnioną matematycznie w klasach I-III gimnazjum

Wydawnictwo „e media”
Wydawnictwo 'e media'

 

Małgorzata Przydatek-Jendrusz

Propozycje wybranych uroczystości szkolnych

 

Zbiór scenariuszy […] wydaje się wyrastać z chęci sprostania zadaniu tworzenia szkoły przyjaznej, otwartej, sięgającej po różne formy ekspresji. […] Dlatego siłą tych tekstów jest ów pragmatyzm, który pozwala nam korzystać z nich tak, jak się korzysta ze skrzynki z narzędziami. Możemy wybierać to, co nam sprzyja z uwagi na rozwijane wartości. Dlatego też swoją użytkową funkcję ów zbiór spełnia i może stanowić publikacyjną pomoc dla nauczycieli, którzy chcą uczyć bawiąc.

Aleksandra Kunce
(fragment recenzji)

ISBN 83-89401-03-7
Format B5, str. 40,

 

Dopuszczony został przez MENiS jako uzupełniający program nauczania matematyki w gimnazjum decyzją
nr DKOS-5002-82/03.

Jacek Piotrowski

Rozwiązywanie problemw ekonomicznych w matematyce z zastosowaniem technologii komputerowych
Program Innowacji pedagogicznej dla klas I-III gimnazjum

 

[…]Interesujący, spójny tematycznie program, który daje możliwość zmierzenia się z tak wszechobecną w naszej rzeczywistości dziedziną wiedzy. To swoisty ekonomiczny alfabet. Co ważne, umiejętnie dobrana problematyka omawianych zagadnień rynkowych daje uczniom znakomitą sposobność systematycznego doskonalenia tych umiejętności matematycznych, które ujęte są w standardach wymagań z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych[…].

dr Małgorzata Kawalec–Honkisz
(fragment recenzji)

ISBN 83-89401-02-9
Format A5, str. 32, do książki dołączono CD-ROM z przykładami, testami, zbiorem zadań, arkuszami kalkulacyjnymi oraz pełną treścią programu w formacie html.

 

Małgorzata Kumor

Ścieżka dydaktyczna
DĘBY JURAJSKIE I ICH OKOLICA

Opracowanie dotyczy niewielkiego fragmentu rzeczywistości przyrodniczej zlokalizowanego w gminie Koziegłowy, w powiecie myszkowskim województwa śląskiego.

ISBN 83-914201-9-1
Format A5, str. 40, ilustrowana

Nakład wyczerpany — możliwy dodruk na żądanie, po zebraniu odpowiedniej liczby zamówień.
Kontakt:
Wydawnictwo „e media”
redakcja@wem.pl

 

Maria Jaruta i Maria Michalska

Wykorzystanie metod aktywizujących
w nauczaniu teoretycznych
przedmiotów zawodowych

Intencją autorek było przybliżenie aktywizujących metod nauczania jako tych, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych, a które z czasem będą wiodącymi w naszych szkołach. Rozwijają pomysłowość, ukazują talenty, uczą współpracy, tolerancji i szacunku – to tylko niektóre ich zalety. Warto je stosować!

ISBN 83-914201-5-9
Format A5, str. 44

Nakład wyczerpany — możliwy dodruk na żądanie, po zebraniu odpowiedniej liczby zamówień.
Kontakt:
Wydawnictwo „e media”
redakcja@wem.pl

 

Praca zbiorowa

Propozycje wybranych ścieżek dydaktycznych w naszej szkole

Zespół autorski: Brygida Fogel, Mariola Jerzowska, Anna Kowalik, Krystyna Kuk, Danuta Paruzel, Ewa Praska, Barbara Sojka, Barbara Zając

ISBN 83-914201-4-0
Format A4, str. 32

 

Ewa Praska

LISÓW – moja mała Ojczyzna

ISBN 83-914201-3-2
Format A5, str. 44

Książeczka ta jest małą monografią miejscowości Lisów w powiecie Lublinieckim. Ta ważna dla społeczności lokalnej pozycja powstała przy współudziale jej młodych mieszkańców.
Autorka chciała „pokazać im rodzinną wieś i jej mieszkańców jako coś wyjątkowego i niepowtarzalnego, aby zawsze chcieli tu wracać, aby mogli powiedzieć po latach jak poeta: Lisowie! 'Ojczyzno moja!...'”

 

Marek Jerzy Kliszewski

Szkolny system oceniania w reformowanej oświacie

ISBN 83-914201-2-4
Format A5, str. 52

Autor przedstawia w swej publikacji interesującą propozycję budowania systemu oceniania poprzez wszystkie jego etapy. Uniwersalność propozycji powoduje, że może służyć do tworzenia różnych systemów, także tych tradycyjnych.

Kontakt:
Marek Jerzy Kliszewski
mklisza@interia.pl

 

Katarzyna Przygodzka

Autorski program pracy z młodzieżą uzdolnioną matematycznie
w klasach I-III gimnazjum

ISBN 83-914201-1-6
Format A5, str. 24

Nakład wyczerpany — możliwy dodruk na żądanie, po zebraniu odpowiedniej liczby zamówień.
Kontakt:
Wydawnictwo „e media”
redakcja@wem.pl