Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

5263  odsłona

Barbara Zubilewicz: Zbilżamy dzieci do techniki

Barbara Zubilewicz

Pogłębianie wiedzy w oparciu o literaturę:

„Zbliżamy dzieci w przedszkolu do techniki” Janusza Wojciechowskiego.

 

    W dzisiejszych czasach technika jest integralna częścią świata. Dziecko wzrasta w otoczeniu techniki, codziennie się z nią spotyka w domu, na ulicy, w przedszkolu.

Technika może zafascynować małego człowieka, ale może też wywołać w nim uraz – obawę lub niechęć. A ponieważ technika zaszła tak daleko, że korzystają z niej nie tylko inżynierowie, technicy i humaniści, ale wszyscy.

Dlatego dzieci należy przyzwyczajać i oswajać z techniką przyswajając im ogólne pojęcia z automatyki, techniki komputerowej, cybernetyki, chemii, lotnictwa, techniki rakietowej, astronautyki, bo są to dziedziny będące nośnikami postępu technicznego.

Różnorodność i bogactwo wiadomości docierających do dziecka z otaczającego świata techniki wymaga szczególnego przygotowania dziecka do odbioru i przetwarzania informacji. Należy wprowadzić do świadomości dziecka poczucie spoistości i logiczności, żeby odczuwało ono harmonię otaczającego je świata i zrozumiało, że nawet najbardziej skomplikowane urządzenie techniczne składa się z elementów prostych i dobrze nam znanych choćby z zabawek. Dlatego też wspomagam się książką „Zbliżamy dzieci w przedszkolu do techniki”. Uważam, że trzeba dążyć, żeby dziecko wykazywało zainteresowanie badawcze i szukało własnych rozwiązań twórczych.

Elementy wychowania technicznego obejmują treści:

  1. praca człowieka i procesy twórcze,
  2. środki transportowe,
  3. źródła energii i ich zastosowanie,
  4. wybrane zjawiska fizyczne i chemiczne.

Programowe elementy wychowania technicznego występują w:

    • wychowaniu zdrowotnym – bezpieczeństwo korzystania z urządzeń technicznych,
    • wychowaniu społeczno-moralnym – samoobsługa urządzeń technicznych, udział w gospodarstwie przedszkolnym,
    • wychowaniu estetycznym – obcowanie z techniką, własna twórczość plastyczno konstrukcyjna.

Czyli technika przenika do różnych działów wychowania.

Uważam, że celem wychowania technicznego w przedszkolu jest, żeby dziecko idące do szkoły miało:

1.       umiejętności techniczne – właściwie posługiwało się prostymi narzędziami i materiałami, bezpiecznie poruszało się po drodze np. do szkoły,

2.       myślenie techniczne – ogólne orientowanie się w świecie techniki, rozbudzone zainteresowanie badawcze i konstrukcyjne, samodzielne podejmowanie prac użytecznych i doświadczalnych, wynikające z chęci czynnego wykorzystana i posiadanych wiadomości,

3.       kulturę pracy    – umiejętność działania zespołowego, umiejętność działania skutecznego, umiejętność organizowania miejsca pracy, nawyk oszczędzania materiałów, szacunek dla pracy ludzkiej.

Podsumowując stwierdzam, że dziecko opuszczając przedszkole powinno być przekonane, że „technikę można i warto polubić”.

                Książka bardzo mnie zainteresowała. Uświadomiła mi, że cywilizacja, w której funkcjonujemy jest w dużej mierze cywilizacją techniczną. Zdobyte nauki zdecydowanie ułatwiają codzienne życie i wzbogacają je. By móc rozsądnie korzystać z osiągnięć techniki, trzeba wiedzieć jak urządzenia funkcjonują i umieć z nich bezpiecznie korzystać. Moja rola polega więc na przygotowaniu dziecka do korzystania z wszelkich udogodnień w sposób bezpieczny i mądry. Muszę uświadomić dziecku, ze technika niesie za sobą także zagrożenia dla człowieka, a także dla środowiska przyrodniczego i społecznego. Zwracam szczególna uwagę na fakt, by wykształcić dziecko na świadomego odbiorcę tego, co daje nam współczesny świat, także by nie stało się ono niewolnikiem techniki.

Zawsze bardzo interesowało mnie wychowanie techniczne małych dzieci, ale dzięki książce mam na ten temat bardziej usystematyzowane i szersze spojrzenie. Dziecku należy dawać wiele możliwości, by stawało się badaczem, odkrywcą i w końcu twórcą.

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

Serwis ODA - Strona główna > Wykaz publikacji  |  

Zamknij okno

góra