Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

8644  odsłona

Robert Biel: PLAN PIERWSZEGO ETAPU NAUCZNIA PŁYWANIA

Robert Biel
nauczyciel w-f.

PROGRAM PIERWSZEGO ETAPU NAUCZANIA PŁYWANIA

ZADANIA PIERWSZEGO ETAPU NAUCZANIA PŁYWANIA

Konieczność podziału procesu nauczania pływania wynika z faktu, że przebiega on w zaplanowanym okresie. Chronologia narzuca określoną kolejność działań dydaktycznych. Nauczanie pływania wymaga wyodrębnienia trzech następujących po sobie części: przygotowanie do działania, realizacja właściwych zadań, zakończenie działania.

Etap pierwszy, spełnia funkcję przygotowującą do sprawnej realizacji bezpośredniego celu nauczania. Przygotowanie to musi być wszechstronne, obejmujące sferę: motoryczną, psychiczną i wychowawczą, winno przygotować uczniów do wykonywania zadań w etapie drugim.

Adaptacja do środowiska wodnego i związane z tym pokonywanie odczuć negatywnych występujących u uczniów, wpływają na opanowanie w pierwszym etapie nauczania pływania podczas kursu 20-lekcyjnego, następujących zadań:

 1. Opanowanie podstawowych czynności w wodzie,
 2. Zanurzanie głowy do wody,
 3. Otwarcie oczu pod wodą,
 4. Opanowanie wydechu do wody,
 5. Wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie,
 6. Opanowanie poślizgów na piersiach i grzbiecie,
 7. Wykonywanie prostych skoków do wody płytkiej,
 8. Opanowanie ruchów nóg do kraula na grzbiecie,
 9. Wykonywanie ruchów nóg do kraula na piersiach,
 10. Nauczenie pracy ramion do kraula na grzbiecie,
 11. Nauczanie pracy ramion do kraula na piersiach,
 12. Wykonywanie skoków do wody głębokiej.
 13. Opanowanie pływania kraula na grzbiecie,
 14. Próby pływania kraulem na piersiach,
 15. Wykonywanie prostych wślizgów do wody i prostych skoków do wody,
 16. Opanowanie elementów nurkowania w dal i w głąb.

Sprawny przebieg procesu uczenia się pływania jest rezultatem wdrażania uczących się pływać do takich zachowań, które zapewniają im bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowe kontakty społeczne. Postępowanie musi odbywać się w koordynacji z działaniami rodziców. W tego typu działaniach kładzie się nacisk na samodzielność i odpowiedzialność dziecka a nie tylko na dyscyplinę i posłuszeństwo.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PIERWSZEGO ETAPU NAUCZANIA PŁYWANIA

Nr lekcji

Temat

Treść

Zabawy

1

Wstępne oswojenie z wodą.

 • część organizacyjna,
 • podstawowe czynności  wodzie
 • zanurzanie głowy,

Zwiadowcy. Pociąg.
Marsze w wodzie.
Motorówki i żaglówki.
Baraszkujące niedźwiedzie. Deszcz.
Odważni wojownicy. Szalone oko. Helikopter. Berek kucany.

2

Nauka podstawowych
elementów.

zanurzanie głowy pod wodę, otwieranie oczu pod wodą, nauka wydechu do wody.

Ryby w sieci.
Pociąg w tunelu.
Wodospad. Telewizor.
Kalkulator .Rozpylacz.
Poławiacze pereł.
Piłka w kole.
Gotująca się woda.

3

Ćwiczenia wypornościowe.

nauka wydechu do wody, korek (próba leżenia),skoki na nogi do wody płytkiej,

Wesołe foki. Korek.
Pluskający łosoś.
Zatapianie miny.
Pływaki. Meduza.
Wrzucanie kłody.
Sprężynki.

4

Leżenie na piersiach

i grzbiecie.

z przyborem, bez przyboru, otwieranie oczu, skoki do wody płytkiej.

Kloc drewna. Pływaki.
Karuzela. Wizytówka.
Liczenie palców.
Transport skarbów.
Wodowanie statku.
Skoki do dziupli.

5

Poślizg na piersiach (1).

leżenie na piersiach,
poślizg z odbicia od dna basenu (z przyborem, bez przyboru)
nauczanie wydechu do wody spady do wody.

Korek. Nad morzem.
Ławica śledzi.
Pluskające rybki.
Wyścig motorówek.
Wyścig parostatków.
Wrzucanie kłody.

6

Poślizg na grzbiecie (1).

leżenie na grzbiecie, poślizg z odbicia od dna basenu,
(z deską i bez deski),
nauczanie wydechu do wody, spady do wody z pozycji leżącej.

Flisacy. Ślizgacze.
Przepychanie kłody.
Wystrzelenie torpedy.
Wyrzucanie kłody.

7

8

Poślizg na piersiach (2)

Poślizg na grzbiecie(2)

z odbicia od ścian basenu (z deską bez deski),
nurkowanie, skoki na nogi w dal.
z odbicia od ściany basenu (z deską bez deski)
wyciąganie przedmiotów z dna basenu, skok na nogi w dal odbicie od dna poślizg

Sprężynki. Skoki przez przeszkody.  Wystrzelenie torpedy.
Pluskające rybki.
Wyścigi w tunelu.
Klaskanie. Torped.
Ślizgacze. Poławiacze pereł. Skoki do dziupli.
Badacze dna

9

Kraulowe ruchy nóg na piersiach.

na lądzie, przy brzegu basenu, ze współćwiczącym,

( w miejscu w poślizgu) nauczanie wydechu,

skoki na nogi do wody głębokiej z przyborem.

Skok do dziupli.
Fontanna.
Badacze dna.
Pokonywanie rzeszkód. Fala.
Wrzucanie kłody.
Wyścig piłeczek.
Pluskający łosoś.

10

Kraulowe ruchy nóg na grzbiecie.

na lądzie , na brzegu basenu, przy ścianie basenu, poślizg na grzbiecie, ruchy nóg ze współćwiczącym (w miejscu w poślizgu), skoki na nogi z przysiadu.

Skok ratunkowy.
Nurek.
Kto mocniejszy.
Przeciąganie.
Wyścig ślizgaczy.
Holowanie drewna.

11

Kraulowe ruchy nóg na piersiach, ruchy ramion na grzbiecie.

ruchy rąk na lądzie, kraulowe ruchy nóg w poślizgu, z deską z oddychaniem, ruch rąk na grzbiecie z partnerem (w miejscu, w marszu)
jednoczesne ruchy rąk na grzbiecie (deska między nogami), skoki na nogi do wody głębokiej.

Skaczący pstrąg.
Pokonywanie przeszkód. Wiatraki.
Wrzucanie kłody.
Wyścigi. Kto głębiej

12

Kraulowe ruchy nóg na grzbiecie, ruchy ramion na piersiach.

kraulowe ruchy rąk na lądzie ruchy nóg na grzbiecie z deską, praca nóg bez deski, kraulowe ruchy rąk przy ścianie basenu, kraulowe ruchy rąk z partnerem, (w miejscu w marszu) bez oddechu z oddechem.

Skok z salutowaniem.
Berek.
Holowanie kłody.
Wrzucanie kłody.
Przepychanka.
Taczki.

13

14

Kraulowe ruchy ramion na grzbiecie.

Kraulowe ruchy ramion na piersiach.

naprzemianstronne ruchy ramion z deską,

(przytrzymanie dłoni przy biodrach), naprzemianstronna (ciągła) praca ramion z deską, ruchy nóg do kraula na piersiach, skoki na nogi do wody głębokiej (samodzielne przepłynięcie przy pomocy nóg na grzbiecie do ściany basenu).

kraulowe ruchy jednego ramienia z deską z oddechem

kraulowe ruchy drugiego ramienia z oddechem,

kraulowe ruchy rąk z deską (bez oddechu z oddechem) ruchy nóg do kraula na grzbiecie), skoki do wody ze słupka.

Berek kucany.
Szybowiec.
Badacze dna.
Wyścigi fok.
Kto głębiej.
Baraszkujące delfiny.
Berek.
Skoki do celu.

15

Koordynacja pracy ramion

i nóg (kraul na grzbiecie).

praca nóg do kraula na grzbiecie (z deską),

praca ramion do kraula na grzbiecie (z deską),

łączenie ruchów ramion i nóg z deską „dokładanka” różne ułożenie deski

nurkowanie w dal, penetracja dna w linii prostej.

Zjeżdżalnia.
Badacze dna.
Slalom podwodny.
Bomba.

16

Koordynacja ruchów ramion

i nóg (kraul na piersiach)

praca nóg do kraula na piersiach (z deską)

ruchy ramion do kraula z deską (bez oddechu z oddechem), łączenie ruchów  ramion i nóg, oraz oddechu

„dokładanka” z deską

próby przepłynięcia kraulem na piersiach kilku metrów (bez oddechu), wślizg do wody na głowę.

Łańcuch.

Wiatraki.

Fontanna.

17

Pływanie kraulem na grzbiecie.

skoki do wody głębokiej na głowę z półprzysiadu, praca nóg do kraula na grzbiecie (bez deski), praca rąk na grzbiecie, łączenie ruchów

ramion i nóg do kraula na grzbiecie (bez deski), zejście do dna basenu.

Bomba.
Poławiacze pereł.
Wyścig w tunelu.

18

Pływanie kraulem na grzbiecie

wślizg do wody z siadu,

praca N. do kraula z deską, praca R. do kraula (bez oddychania, z oddychaniem) próba przepłynięcia kilku metrów kraulem na piersiach z oddychaniem pływanie kraulem na grzbiecie.

Wrzucanie kłody.
Szczupaki i rybki.
Katapulta.

19

Doskonalenie poznanych elementów.

skok do wody z przysiadu pływanie rękami i nogami do kraula na grzbiecie, (próby ciągłej pracy rąk), praca nóg do kraula na piersiach, próby pływania kraulem na piersiach w pełnej koordynacji, sprawdzian z nurkowania (wślizg wyciągnięcie przedmiotu 

z dna)

Klaskanie.
Szybowiec.
Przepychanka.

20

Sprawdzian praktyczny końcowy

skoki na głowę z przysiadu, półprzysiadu, łączenie ruchów ramion i nóg do kraula na grzbiecie, doskonalenie elementów kraula na piersiach, sprawdzian końcowy :

(według autora 2 próby, względnie test 6 ćwiczeń E. Bartkowiaka).

 

R.Karpiński „Pływanie”, Podstawy techniki. Nauczanie, s. 65-71.
AWF Katowice wydanie drugie poprawione.

Sprawdzian umiejętności praktycznych zalecany przez autora zawiera 2 próby, które w sposób kompleksowy ujmują wszystkie czynniki świadczące o stopniu realizacji 20-sto lekcyjnego kursu nauczania pływania:

1 próba:

 • skok do wody głębokiej na nogi,
 • rzucenie się na powierzchnię wody i przyjęcie pozycji pionowej,
 • ułożenie się na plecach,
 • przepłynięcie 25m przy pomocy ramion i nóg, na grzbiecie.

2 próba:

 • pokonanie odcinka 12,5m kraulem na piersiach.

Inny sposób oceny umiejętności pływackich po I etapie nauczania pływania podaje E.Bartkowiak, którego test zawiera 6 prób:

 • poślizg na piersiach,
 • poślizg na grzbiecie,
 • skok na nogi z wysokości 1m,
 • wyciągnięcie przedmiotu z dna (głębokość 1,6m)
 • wślizg z siadu na głowę,
 • przepłynięcie 25m w sposób dowolny.

Przykłady innych planów kursu pływania dostępne są w literaturze fachowej:
„Nauczaniu – uczeniu się pływania” Wojciech Wiesner AWF we Wrocławiu s 45-55.
Lider „Program nauczania pływania dzieci w klasach II i III „ Marian Troszczyński, Marcin Przepióra Stargard Szczeciński s. 28-30.

Niniejsze opracowanie jest częścią pracy dyplomowej I ETAP NAUCZANIA PŁYWANIA.
Do przygotowania opracowania posłużyłem się:
„Nauczanie – uczenie się pływania” Wojciech Wesner AWF Wrocław.
„Pływanie” Ryszard Karpiński AWF Katowice, oraz własnymi spostrzeżeniami.

PRZYPADKI TRUDNE W NAUCZANIU PŁYWANIA

Uczeniu się pływania towarzyszą silne emocje, są one ważne dla przebiegu i spodziewanych efektów nauczania. Mogą pozytywnie wzmacniać informacje związane z nowymi umiejętnościami pływackimi, mogą także hamować proces uczenia się. Rolą nauczyciela pływania jest dobór takich metod do dobrze skonstruowanego planu, by proces nauczania pływania przebiegał naturalnie. By uczeń przyjmował nowe wiadomości i zadania jako coś przyjaznego, pozytywnego nie stwarzającego sytuacji stresowych.

Najtrudniejsze dla nauczyciela jest przezwyciężenie u uczniów lęku który paraliżuje ich poczynania, choć ilość takich dzieci nie jest duża ( ok. 10 %) to skala trudności, na jakie napotyka nauczyciel, jest bardzo wysoka. Jest to poważny problem nie ilościowy, lecz jakościowy, wymagający wielkiego zaangażowania, cierpliwości i delikatności od nauczyciela.

Postępowanie nauczyciela pływania wymaga od niego przestrzegania określonej kolejności działań. Można je sprowadzić do następujących czynności:

 1. Zapobieganie sytuacjom lękowym.
 2. Natychmiastowe rozpoznanie dzieci przejawiających lęki przed wodą.
 3. Indywidualne podejście do dzieci, u których wystąpiły lęki.
 4. Określenie przyczyn powstałego lęku.
 5. Rozładowanie napięcia przez ograniczenie wpływu przyczyn lęku.
 6. Wyjaśnienie dziecku przyczyn jego niepokoju.
 7. Zapewnienie dziecku bliskiego kontaktu w wodzie z zaufaną osobą.
 8. Stosowanie wesołych, ciekawych i bezpiecznych zabaw w wodzie.
 9. Rezygnacja z uczenia pływania dziecka, które przejawia zbyt silny lęk przed wodą.

Podczas działań dydaktycznych ukierunkowanych na emocje uczących się należy pamiętać o tym, że pośrednim celem nauczania pływania jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia. A to wymaga od nauczyciela rozwijania pozytywnych emocji ucznia.

Pływanie i proces uczenia się ruchu w wodzie powinny uczącemu się dostarczać wiele radości przyjemności, zadowolenia, satysfakcji i odprężenia. Aby było to możliwe należy spełnić następujące warunki:

 • estetyczne i atrakcyjne miejsce zajęć,
 • znajomość środowiska wodnego,
 • poczucie bezpieczeństwa uczących się,
 • zaufanie i akceptacja nauczyciela,
 • poczucie więzi z kolegami,
 • przyjemna i spokojna atmosfera na zajęciach,
 • atrakcyjność stosowanych metod,
 • umiarkowane trudności w realizowanych zadaniach.

Jednocześnie informuję, że chętnie udostępnię opracowania 20–stu konspektów lekcji nauczania pływania. (Opracowanie w formacie PDF dostępne jest na stronie Autora w niniejszym serwisie — przyp. redakcji.)

Opracowanie wykonał Robert Biel – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 3 w Kwaczale tel. 012 283-007. Życzę powodzenia.


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”