Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

5986  odsłona

Joanna Rudolf - Nasza podróż do Włoch

Nasza podróż do Włoch
– przygotowanie przedstawienia

Nazywam się Joanna Rudolf. Jestem nauczycielką matematyki w Szkole podstawowej Nr 14 w Tomaszowie Maz. W 1980 roku ukończyłam Uniwersytet Warszawski – Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki. Wspaniali wykładowcy tej uczelni przekazali mi, że nawet trudną matematyczną wiedzę można uczniom pokazać w sposób ciekawy, zajmujący.

     Aktualnie jestem wychowawczynią klasy piątej. Obserwując zachowanie uczniów, relacje między nimi, postanowiłam zintegrować klasę, pobudzić do wspólnego działania. Wspaniałą okazją do tego była ogólnoszkolna impreza pod hasłem „Poznajemy kraje Unii Europejskiej”. Wspólnie z klasą dokonaliśmy wyboru państwa. Biorąc pod uwagę ciekawą historię, bogate zabytki, dzieła sztuki i osobę Ojca Świętego wybraliśmy Włochy.

     Czekał nas ogrom pracy. Chciałam w tym przedsięwzięciu być opiekunem, doradcą, natomiast od uczniów oczekiwałam pomysłów. Najważniejsze było umiejętne zaplanowanie pracy. Pierwszy etap to było zbieranie informacji o Włoszech. Uczniowie przynosili ciekawe informacje prasowe, książki, materiały z internetu.

     Chcąc uatrakcyjnić poznanie tego kraju zaproponowałam formę teatralną. Wzbudziło to ich ciekawość. Wspólnie ustaliliśmy dialogi, rekwizyty.

     Każdy uczeń był zaangażowany w tą wielką pracę. Ujawniły się talenty muzyczne, wokalne i aktorskie. Nawet rodzice włączyli się w przygotowania do przedstawienia.

     W trakcie prób dzieci nauczyły się ze sobą współpracować, pokonywać trudności, dokonywać wyborów. Rozwijały umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Zdarzały się nawet konflikty, jednak, gdy emocje opadły, potrafili znaleźć kompromis.

     Dzięki przygotowaniom do tego przedstawienia uczniowie poznali dokładnie historię Włoch, zaznajomili się z mapą – obliczały odległość między miastami na podstawie skali, chętnie korzystały z programów komputerowych.

     Wiele tremy towarzyszyło występowi. Wszyscy byli przejęci, każdy chciał wypaść jak najlepiej. Przedstawienie zakończyło się wielkim sukcesem. Uczniowie dostali gorące oklaski. Szczególnie atrakcyjne było wykonanie na zakończenie piosenki „Autostop”, w czasie której dzieci tańczyły, podskakiwały, machały rękoma.

     Pomiędzy scenami, w czasie gdy odbywała się zmiana dekoracji, grał chłopiec na gitarze elektrycznej fragmenty różnych utworów.

     Z tym przedstawieniem zostaliśmy zaproszeni do Środowiskowego Domu Samopomocy. Ludzie, którzy przychodzą tam lub są przywożeni mają problemy nawet z najprostszymi czynnościami. Dzieci zrozumiały, że należy takim ludziom pomóc, zrozumieć ich i rozweselić ich ciężki los.

     Zauważyłam, że dzieci w mojej klasie poczuły „wiatr w żagle”. Teraz chcą realizować następne pomysły i wierzą, że dzięki pracy i współdziałaniu potrafią urzeczywistnić swoje marzenia.    

UWAGA: Scenariusz przedstawienia dostępny w formacie pdf na stronie Autorki


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”