Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

9971  odsłona

Scenariusz lekcji matematyki przeprowadzonej w klasie IV szkoły podstawowej na podstawie podręcznika GWO

Nowak Jolanta
Wojnarowicz Maria

Scenariusz lekcji matematyki przeprowadzonej w klasie IV szkoły podstawowej
na podstawie podręcznika
GWO M. Dobrowolskiej i P. Zarzyckiego "Matematyka 4"

Temat: "Powtórzenie wiadomości o prostopadłościanie"

Nazwa programu: "Matematyka z plusem"
Dział nauczania: Geometria
Treści nauczania: Elementy, własności, siatka i pole powierzchni prostopadłościanu. Pojęcie sześcianu.
Cele ogólne:
 • operowanie podstawowymi pojęciami geometrii przestrzennej
 • postrzeganie różnego rodzaju przedmiotów jako figury geometryczne
 • kształcenie wyobraźni przestrzennej
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
 • kształcenie umiejętności obsługi komputera
Poziom wiadomości ucznia Uczeń zna:
 • pojęcie: prostopadłościan, sześcian
 • sposób na obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu

Uczeń potrafi:

 • wskazać prostopadłościan i sześcian wśród innych modeli brył
 • wskazać i nazwać poszczególne elementy prostopadłościanu
 • określić krawędzie równoległe i prostopadłe w prostopadłościanie
 • obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu

 

Czas: 1 godzina lekcyjna
Przeznaczenie: klasa IV 
Metody:
 • oglądowa,
 • praktycznego działania.
 • dyskusja w grupie, dyskusja w klasie

 

Forma: grupowa
Środki dydaktyczne:
 • prezentacja wyświetlona na komputerze,
 • zestawy zadań dla grup
 • plansza z odpowiedziami: tak, nie, nie wiem
 • karteczki z numerami zadań
 • tablica bezpyłowa
Przebieg zajęć: Przygotowanie:
 • uczniowie podzieleni na grupy siedzą przy komputerach. 
 • każda grupa otrzymuje jednakowy zestaw zadań

Przeprowadzenie:

Podsumowanie:

 • nauczyciel czyta numer zdania i jego treść, a każda z grup kładzie kartkę z tym numerem ( w odpowiednim kolorze)  na jedną z odpowiedzi: TAK,  NIE lub NIE WIEM
 • jeżeli wszystkie grupy mają prawidłową odpowiedź  na dane zadanie, nie dyskutuje się na jego temat
 • jeżeli w odpowiedziach są rozbieżności lub występuje NIE WIEM przedstawiciel grupy podającej prawidłową odpowiedź wyjaśnia zadanie.
 • nauczyciel ocenia grupy za aktywność na lekcji

 

 

 

Materiały dla 1 grupy uczniów:
Materiały dla nauczyciela:
Uwaga: wszystkie materiały użyte w senariuszu zawarte są w spakowanym archiwum dostępnym ze strony Autorek

Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”