Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

12380  odsłona

Zielono mi, czyli matematyczna zawieja - scenariusz matematycznej imprezy szkolnej

Jolanta Nowak
Maria Wojnarowicz

Scenariusz ogólnoszkolnej imprezy matematycznej zorganizowanej 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Zabrzu dnia 19 marca 2004 roku
pt.: "Zielono mi, czyli matematyczna zawieja na powitanie wiosny".

I. Cele:

  • rozwijanie pamięci, wyobraźni i logicznego rozumowania 
  • ćwiczenie umiejętności liczenia poprzez gry i zabawy
  • przypomnienie pojęć matematycznych w folderach reklamujących elementy matematyczne

II. Wstęp.

Tego dnia nie ma w szkole lekcji. Dzieci do szkoły przychodzą w kolorowych kapeluszach, przystrojonych elementami matematycznymi i wiosennymi. Wcześniej ogłoszono w szkole konkursy na:

  • wykonanie folderu reklamującego element matematyczny
  • ułożenie wiersza lub piosenki matematycznej
  • wykonanie pracy "matematyka nitką szyta" na temat wielokątów

Na imprezę szkolną została zaproszona pani Ewa Gaweł, doradca metodyczny matematyki w Zabrzu.

III. Tok zajęć:

Cześć I - z wykorzystaniem radiowęzła szkolnego

(odbywa się na korytarzach szkolnych, na I piętrze klasy V i VI, na II piętrze klasy IV, czas trwania -3 h)

1. Wspólne odśpiewanie hymnu dnia - piosenki "Na luzie" wraz z zespołem 2+1

2. Układanie tangramów w zespołach klasowych.

3-, 4-osobowe zespoły uczniów z każdej klasy układają na materacach zadane 4 figury  tangramu. Wygrywa zespół, który pierwszy prawidłowo ułoży te figury. Figura 1, 2, 3, 4.

 

3. Deklamowanie wierszy i śpiewanie piosenek o matematyce ułożonych przez uczniów. Wybór najlepszych.

 

4. Konkursy matematyczno-logiczne:

- reprezentanci klas IV grają za pomocą kostki w grę planszową "wyścigi"

- reprezentanci klas V i VI przeprowadzają rozgrywki parami w grze "kropki". Najlepsi rozgrywają półfinały i finał na dużej planszy.

5. Odczytywanie haseł reklamujących elementy matematyczne z folderów wykonanych wcześniej przez uczniów.

6. Konkurs "szalone liczby" .

7. Rozwiązywanie kwadratów magicznych w zespołach klasowych.

8. Rozwiązywanie rebusów matematycznych w zespołach klasowych.

9. Wspólne śpiewanie piosenek o wiośnie.

Cześć II 

(odbywa się na sali gimnastycznej, dla uczniów wszystkich klas, czas trwania -3 h)

1. Parada kapeluszy matematyczno-wiosennych. Wybór najładniejszych.

 

2. Rozdanie dyplomów dla uczestników konkursów.

3. Prezentacja prac "matematyka nitką szyta"

4. Prezentacja tańców i śpiewanie piosenek o wiośnie.

 Literatura:

1. Broszura GWO pt." Rebusy matematyczne"
2. Lech Pijanowski "Przewodnik gier"
3. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska "Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki"

UWAGA: Cała publikacja w postaci spakowanego archiwum dostępna ze strony Autorek


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”