Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

9631  odsłona

Odbicia lustrzane. Scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji 


przeprowadzonej w klasie VI w szkole podstawowej 
w oparciu o podręcznik GWO
"Matematyka 6"
(M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki)

 

Nazwa programu: 

"Matematyka z plusem"

Dział nauczania: 

geometria

Treści nauczania: 

odbicia lustrzane

Cele ogólne:

 • operowanie podstawowymi pojęciami geometrii,
 • postrzeganie różnego rodzaju przedmioty jako figury geometryczne

Poziom wiadomości ucznia:

 • rozpoznaje odbicie lustrzane figury,
 • wskazuje figury symetryczne względem prostej,
 • rysuje na siatce kwadratowej lustrzane odbicie figury

 

Czas :

1 godzina lekcyjna

Przeznaczenie: 

klasa VI

Metody: 

pogadanka, ćwiczeniowa 

forma:

praca grupowa przy komputerze

Środki dydaktyczne:

prezentacja PowerPoint "Odbicia lustrzane", tablica biała w pracowni komputerowej, lusterko, zestaw zadań dla każdego ucznia   

Przebieg zajęć: 

 • przygotowanie: nauczyciel przygotowuje środki dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia lekcji
 • przeprowadzenie:  wykonanie ćwiczeń A i B (podręcznik strona 85 i 86), włączenie prezentacji, rozdanie uczniom materiałów do lekcji
 • ćwiczenie C (podręcznik strona 86) położenie punktów A i A' względem ich osi symetrii:
  • A i A’ leżą na prostej, która jest prostopadła do prostej k,
  • A i A’ leżą w tej samej odległości od prostej k,
  • A i A’ leżą po przeciwnych stronach prostej k.
 • grupowo, rozwiązywanie przykładowych zadań w karcie pracy ucznia 
 • zadanie pracy domowej: podręcznik strona 88 zadanie 5  
 • podsumowanie: figury są symetryczne do siebie względem prostej, jeżeli po jednej stronie prostej jest figura, a po drugiej stronie jej lustrzane odbicie.

Materiały dla ucznia:  

załącznik 1

Materiały dla nauczyciela:

załącznik 2.

Literatura:

podręcznik  "Matematyka 6" GWO

 

Stephen L.Nelson  "Microsoft PowerPoint 2000 PL Przewodnik od A do Z"

Cały materiał do pobrania ze strony Autorki


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”