Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

5532  odsłona

TEKSTY GWAROWE - opr. Gabriela Rajewska

TEKSTY  GWAROWE

DO  WYKORZYSTANIA  NA  SZKOLNYM  KONKURSIE  GWAROWYM
Opracowanie własne: Gabriela Rajewska

Na ogródku

Paulek:   - To jest cołko moja familijo: starka Berta, starzyk Francik, mamulka
                      i tatulek, ciotka Marika i ujek Bercik. A to jeich dzieci a nasze
                      kuzyny: HaĽbiytka i Józik. A to ciotka Rouza i jeji cera Cilka.

Józik:     -  Familijo niy w komplecie bo ujek Karlik pojechoł do Hameryki.

Paulek:   -  Jo jest Paulek. Mom dwie siostry – wolołbych brata ale żodyn się
                        mie o zdanie niy pytoł. Tyn mały poćciep to Sztefka a ta szcziga kole
                        mie to moja „kochano” siostrzyczka Dorka. My się bardzo pszajymy,
                        pra Dorka?

Dorka:    -  No-o-o  (Paulek szczypie Dorka- ona gło¶no płacze)

Paulek:   -  Mamlas, mamlas! ( mama ich rozdziela)

Mama:    -  Cicho, huncwoty jedne! Dejcie się ręka na zgoda.
                     (Paulek i Dorka pokazuj± sobie języki)

Paulek:   -  Zaczyno się piykne niedzielne popołednie na naszym ogródku.

Starka:    -  Jak sam gryfnie!

Starzyk:  -  Jaki ¶wiyży luft!

Starka:    -  Cicho, ptoszki ¶piywaj±...

S±siad:    -  A-a-a ,  A-a-a-a (s±siad jest niewidoczny, ¶piew słychać zza

                   (kurtyny)

Starzyk:  -  A to co za ptoszek?

Tata:       -  To nasz somsiod. Piyrwy był górnikiem, terozki jest na pynzyi i lubi
                     się po¶piywać.

   

Piosenka „ Starzyk”  ( S±siad wychodzi na scenę i ¶piewa)

 

UWAGA: Cały zestaw utworów znajduje się w pliku do pobrania ze strony Autorki.


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”