Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

4770  odsłona

Anna Minossora-Malinowska: Róźnorodność przystosowań organizmów heterotroficznych do pobierania, trawienia i wchłaniania pokarmów

Anna Minossora-Malinowska

RÓŻNORODNOŚĆ PRZYSTOSOWAŃ
ORGANIZMÓW HETEROTROFICZNYCH
DO POBIERANIA, TRAWIENIA I WCHŁANIANIA POKARMÓW

Odżywianie się, a więc i proces pobierania i asymilowania pokarmu, jest jedną z podstawowych funkcji życiowych, od której zależy funkcjonowanie całego organizmu. Substancje odżywcze zawarte w pokarmie służą jako źródło energii i są wykorzystywane do budowy komórek, tkanek i narządów, w procesach wzrostu i regeneracji zużytych i uszko­dzonych fragmentów tkanki, w procesach rozrodczych i wreszcie do doraźnego zaspokajania potrzeb metabolicznych.

Uzyskanie potrzebnych składników odżywczych jest możliwe dopiero po odpowiedniej obróbce pobranego pokarmu, czyli strawieniu, wchłonięciu potrzebnych substancji i wydaleniu niepotrzebnych resztek. Trawienie to nic innego jak łańcuch złożonych reakcji hydrolitycznych zachodzących zwykle w przewodzie pokarmowym, dzięki którym pożywienie zostaje rozłożone do składników najprostszych, przyswajalnych przez organizm. Z kolei wchłanianie polega na przechodzeniu tych substancji drogą dyfuzji, osmozy, aktywnego transportu, a także wskutek pino- i fagocytozy do krwi, płynów tkankowych i komórkowych.

Powyższe procesy są charakterystyczne dla organizmów heterotroficznych (cudzożywnych). Należą do nich bakterie heterotroficzne, cudzożywne organizmy należące do królestwa Protista, grzyby i zwierzęta.

Celem mojej pracy jest przedstawienie różnorodności mechanizmów wytworzonych przez w/w organizmy do przyswajania składników odżywczych.

Pełny tekst opracowania można pobrać ze strony autorki – odnośnik poniżej.


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”