Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

18712  odsłona

Dorota Jakóbik: Nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów techniki piłki siatkowej.

Dorota Jakóbik


Nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów techniki piłki siatkowej

Przykładowa osnowa prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

Część I wstępna

Tok lekcji.

Lekcja I: Nauczanie postawy siatkarskiej i poruszania się po boisku krokiem odstawno-dostawnym.

Lekcja II: Nauczanie odbić sposobem górnym w postawie siatkarskiej wysokiej.

Lekcja III: Nauczanie odbić sposobem dolnym w postawie siatkarskiej wysokiej.

Lekcja IV: Doskonalenie odbić sposobem górnym i dolnym w postawie siatkarskiej wysokiej.

Lekcja V: Nauczanie zagrywki sposobem dolnym.

1

2

3

4

5

6

1. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć.

1. Zbiórka na korytarzu w dwuszeregu.

2. Sprawdzenie obecności i strojów.

3. Zabranie z magazynu sprzętu przez wyznaczone osoby.

4. Przejście na boisko do piłki ręcznej.

1. Jak 1 w L I.

2. Jak 2 w L I.

3. Jak 3 w L I.

4. Jak 4 w L I.

1. Jak 1 w L I.

2. Jak 2 w L I.

3. Jak 3 w L I.

4. Jak 4 w L I.

1. Jak 1 w L I.

2. Jak 2 w L I.

3. Jak 3 w L I.

4. Jak 4 w L I.

1. Jak 1 w L I.

2. Jak 2 w L I.

3. Jak 3 w L I.

4. Jak 4 w L I.

2. Motywacja do zajęć.

1. Podanie tematów zajęć i zadań głównych.

1. Jak 1 w L I.

1. Jak 1 w L I.

1. Jak 1 w L I.

1. Jak 1 w L I.

3. Rozgrzewka.

1. Zabawa ożywiająca „Berek parami”.

2. Pw. bieg po obwodzie koła na sygnał 1 przysiad, sygnał 2 wyskok w górę.

3. Pw. marsz jw.: naprzemianstronne krążenia RR w przód, w tył.

4. Pw. rozkrok RR w górze: (1) opad T w przód, (2) wyprost, (3) skłon, (4) wyprost.

5. Pw. rozkrok PR łukiem nad głową, LR zgięta w łokciu za plecami — skłon T w bok w lewo, zmiana RR i skłon T w prawo.

6. Pw rozkrok RR na biodrach: krążenie bioder w prawo (w lewo).

7. Pw. w trójkach: dwie osoby robią siodełko „transport rannego” (później zmiana).

8. Pw. w trójkach: zabawa „Ucieczka”.

9. Pw. w trójkach: podanie piłki oburącz sprzed klatki piersiowej, która trójka więcej razy poda.

10. Pw. w rozkroku: podanie piłki oburącz sprzed klatki piersiowej z wyskokiem w górę.

1. Zabawa ożywiająca „Dzień-Noc”.

2. Zabawa orientacyjno-porządkowa w trójkach „Kto potrafi” (przyjmowanie postawy siatkarskiej i krok odstawno-dostawny).

3. Ćw. w „3” z jedną piłką. Pw. postawa siatkarska naprzeciw siebie w odl. 3m, podanie oburącz sprzed kl. piersiowej, po podaniu krążenie obustronne RR w przód (w tył).

4. Pw. jw., podanie oburącz sprzed kl. piersiowej, po podaniu przysiad i wyskok w górę.

5. Pw. jw., podanie oburącz sprzed kl. piersiowej, po podaniu podpór przodem.

6. Pw. klęk podanie oburącz znad głowy, po podaniu opad T w tył.

7. Pw. dwie osoby podanie oburącz sprzed kl. piersiowej w wyskoku 3 os. przechwytuje piłkę.

8. Pw. jw.: traf w nogi środkowego.

9. Pw. rozkrok: przysiad z pogłębieniem raz na jednej, raz na drugiej N.

10. Pw. postawa: PN ugięta w kolanie: dociągać PN do pośladka (zmiana N).

11. Pw. postawa: krążenie nadgarstków, mocne zaciskanie rr i wyprost.

1. Zabawa ożywiająca „Ostatni odpada”.

2. Pw.: krok odstawno-dostawny po obwodzie koła (1 osoba w środku) podanie oburącz sprzed kl. Piersiowej do środkowego, w prawo w lewo.

3. Pw. przysiad: marsz w przysiadzie.

4. Pw. klęk PR krąży w przód, LR krąży w tył.

5. Pw. klęk RR w bok: skręt T z dotknięciem PR — LN i odwrptnie.

6. Pw. klęk jednonóż, PN wyprost w bok: skłon T do PN (później zmiana).

7. Pw. klęk podparty, PN wyprost w tył: przyciągnięcie PN do kl. piersiowej z wymachem w tył (później zmiana N).

8. Pw. klęk podparty: PN wyprost w tył, LR wyprost w przód — wytrzymać, zmiana.

9. Pw. przysiad podparty: naprzemianstronne rzuty NN w tył.

10. Pw. postawa: PN zgiąć w kolanie i unieść do kąta prostego, chwyt RR i dociągnąć do kl. piersiowej.

11. Pw. postawa: zaciskanie rr i wyprost.

1. Zabawa ożywiająca „Natarcie”.

2. Jak 2 w L II.

3. Jak 3 w L II.

4. Jak 4 w L II.

5. Jak 5 w L II.

6. Jak 6 w L II.

7. Jak 7 w LIII.

8. Jak 8 w LIII.

9. Jak 9 w LIII.

10. Jak 10 w LIII.

11. Jak 11 w LIII.

1. Zabawa orzeźwiająca „Berek przyjaciel”.

2. Jak 2 w L III (podanie zastąpić odbiciem).

3. Jak 3  w L II (podanie zastąpić odbiciem).

4. Jak 4 w L II (podanie zastąpić odbiciem).

5. Jak 5 w L II (podanie zastąpić odbiciem).

6. Jak 6 w L II (podanie zastąpić odbiciem).

7. Pw. postawa NN skrzyżowane skłon T w przód (zmiana N).

8. Pw. wypad w przód z pogłębieniem na PN, później LN

9. Jak 9 w L II.

10. Jak 10 w L II..

 

  Część II główna

Tok lekcji.

Lekcja I: Nauczanie postawy siatkarskiej i poruszania się po boisku krokiem odstawno-dostawnym.

Lekcja II: Nauczanie odbić sposobem górnym w postawie siatkarskiej wysokiej.

Lekcja III: Nauczanie odbić sposobem dolnym w postawie siatkarskiej wysokiej.

Lekcja IV: Doskonalenie odbić sposobem górnym i dolnym w postawie siatkarskiej wysokiej.

Lekcja V: Nauczanie zagrywki sposobem dolnym.

1

2

3

4

5

6

1. Nauczanie postawy siatkarskiej i poruszania się po boisku krokiem odstawno-dostawnym.

2. Gra uproszczona.

1. Pokaz postawy siatkarskiej wysokiej i kroku odstawno — dostawnego, wyjaśnienie techniki.

2. Przyjęcie postawy siatkarskiej przez  ćwiczących (korekcja ustawienia: RR, NN T i głowy i poruszanie się w postawie krokiem odstawno-dostawnym).

3. Jw. przyjmowanie postawy siatkarskiej po biegu:

a) w przód

b) w tył

c) po poruszaniu się skokami obunóż

d) po kroku odstawno-dostawnym w prawo i w lewo.

4. Zabawa „Bystre oko”.

5. Wyścig rzędów: bieg z piłką w kierunku siatki, przerzucenie przez siatkę, złapanie piłki w postawie siatkarskiej i powrót.

6. Wyścig rzędów: poruszanie się krokiem odstawno-dostawnym do siatki w prawo, powrót w lewo, przy siatce wyskok w górę.

7. Podział na 4 zespoły:

ˇ         2 zespoły grają w rzucankę siatkarską

ˇ         2 zespoły tworzą 2 koła, rekordy odbić piłką

(później zmiana drużyn grających).

1. Jak 2 w L I.

2. Jak 3 w L I.

3. Jak 4 w L I.

4. Nauczanie odbić sposobem górnym w post. wysokiej:

a) pokaz odbicia sposobem górnym w post. wysokiej i objaśnienie techniki

b) w dwójkach w odl. 3 m: (1)podanie oburącz sprzed klatki piersiowej wysokim łukiem, (2) chwyt nad głową i ściągnięcie piłki (ułożenie rąk jak do odbicia) w pozycji siatkarskiej wysokiej

c) podrzut piłki oburącz sprzed kl. piersiowej nad głowę, chwyt ze ściągnięciem i podanie do partnera

d) (1) odbicie piłki (10x) sposobem górnym, (2) dokładny narzut — zmiana w parach

e) odbicie piłki sposobem górnym nad gł. I do partnera (10x) po dokładnym narzuceniu przez partnera

f) odbicie piłki w dwójkach sposobem górnym (która para najwięcej).

5. Gra „Pozbądź się piłek” dwie drużyny po pięć osób, pozostali konkurs odbić sposobem górnym z własnego podania — kto najdalej.

1. Jak 4 w L I.

2. Wyścig rzędów parami krokiem odstawno-dostawnym.

3. Jak 4d w L II.

4. Jak 4e w L II.

5. Jak 4f w L II.

6. Kto najdłużej będzie odbijać piłkę nad głową sposobem górnym (2 osoba liczy odbicia — gra).

7. Nauczanie odbić sposobem dolnym w post. siatkarskiej wysokiej:

a) pokaz i objaśnienie techniki

b) symulowanie odbić — poprawna postawa ułożenie rąk i palców

c) (1) odbicie piłki sposobem dolnym (10x) po dokładnym narzuceniu przez (2) później zmiana.

d) (1) odbicie dolne piłki nad sobą (1x) i do partnera(2) (10x) — zmiana ćw.

e) (1) odbicie piłki po dokładnym narzuceniu przez partnera, po odbiciu przysiad (10x) — później zmiana

f) (1) odbicie piłki jw. po odbiciu obrót o 360˚ raz w prawo, raz w lewo.

8. Gra uproszczona w siatkówkę piłką plażową (zagrywka z odbicia oburącz górnego).

1. Jak 4d w L II (po odbiciu przysiad).

2. Jak 4e w L II (po odbiciu wyskok w górę).

3. Jak 4e w L II (2 odbicia nad głową).

4. Jak 6 w L III.

5. Jak 5 w L I (podanie zastąp odbiciem oburącz górnym).

6. Jak 5 w L II (podanie zastąp odbiciem oburącz dolnym).

7. Wyścig rzędów: odbicie piłki sposobem górnym przez siatkę, i chwyć piłkę przed upadkiem po drugiej stronie siatki.

8. Wyścig rzędów: odbicie piłki sposobem dolnym tak aby chwycił partner po drugiej stronie siatki i zmień się z nim rolą.

9. Gra uproszczona „Siatkówka piłką plażową”.

1. W trójkach: dwóch odbicie górne nad 3, który nie przeszkadza (rywalizacja między 3)

2. W 3 odbicia górne: (1) raz nagrywa do (2) raz do (3), powrót piłki zawsze do (1).

3. W 3, (3) narzuca piłkę (1) i (2) do odbić dolnych, po każdym odbiciu chwyt piłki przez (3).

4. Wyścig rzędów jak 8 w L IV.

5. Wyścig rzędów jak 9 w L IV.

6. Wyścig rzędów podział rzędów na połowę: (1) odbicie sposobem górnym po własnym podrzucie do (2), która odbije sposobem górnym nad głową i złapie po własnym podrzucie.

7. Nauczanie zagrywki sposobem dolnym:

a) pokaz i objaśnienie techniki zagrywki

b) symulowanie zagrywki

c) w parach (1) zagrywa z ręki do (2), (2) do (1) z odl. 3m.

d) (1) zagrywa po podrzucie do (2)

e) jw. zwiększyć odległość

f) jw. przez siatkę

8. Gra uproszczona „Siatkarski palant” zagrywka z 3 m. boiska.

 

Część III końcowa

Tok lekcji.

Lekcja I: Nauczanie postawy siatkarskiej i poruszania się po boisku krokiem odstawno-dostawnym.

Lekcja II: Nauczanie odbić sposobem górnym w postawie siatkarskiej wysokiej.

Lekcja III: Nauczanie odbić sposobem dolnym w postawie siatkarskiej wysokiej.

Lekcja IV: Doskonalenie odbić sposobem górnym i dolnym w postawie siatkarskiej wysokiej.

Lekcja V: Nauczanie zagrywki sposobem dolnym.

1

2

3

4

5

6

1. Uspokojenie organizmu.

1. Zabawa uspakajająca „Marmurki” (przyjmowanie post. Siatkarskiej).

2. Pw. w dwójkach chwyt za RR, przodem do siebie, wspięcie na palce ze wzniosem RR w górę, wdech, powrót do pw., wydech.

1. Zabawa uspakajająca „Siatkarz-żołnierz”.

2. Pw. lekki rozkrok: agrafka na prawą i lewą rękę.

3. Pw. jw.: krążenie barków w tył.

1. Zabawa uspakajająca „Wielkoludy — krasnoludki”.

2. Pw. rozkrok, RR splecione na plecach: skłon T w przód z odmachem RR.

3. Pw. rozkrok: RR obejmują ramiona PR naciska LR, później zmiana.

1. Pw. w parach tyłem do siebie w rozkroku, rr chwyt za nadgarstki RR w górę: wypad LN w przód (PN).

2. Pw. w parach przodem do siebie w rozkroku RR na barkach partnera: pogłębienie opadu T w przód.

1. Jak 1 w L I.

2. Pw. siad prosty: skłon T w przód z pogłębieniem.

3. Pw. siad prosty, RR podpór z tyłu uwypuklanie kl. piersiowej.

2. Czynności organizacyjno-porządkowe.

1. Zebranie przyrządów i przyborów.

2. Podsumowanie lekcji, wyróżnienie najlepszych.

3. Ilość grających na boisku w siatkówkę.

1. Jak 1 w L I.

2. Jak 2 w L I.

3. Boisko do gry wymiary i linie.

1. Jak 1 w L I.

2. Jak 2 w L I.

3. Rotacja na boisku.

1. Jak 1 w L I.

2. Jak 2 w L I.

3. Gra piłką: aut, 3 odbicia na boisku, zagranie w siatkę.

1. Jak 1 w L I.

2. Jak 2 w L I.

3. Liczenie punktów.

3. Nastawienie do wykonywania samodzielnych ćwiczeń w czasie wolnym.

1. Zadanie domowe: wymyślić grę z użyciem siatki.

2. Pożegnanie sportowe.

3. Marsz w parach do szkoły i odniesienie sprzętu.

1. Doskonalić odbicie górne w post. wysokiej z rodzicami i rodzeństwem

2. Jak 2 w L I.

3. Jak 3 w L I.

1. Jak 1 w L II.

2. Jak 2 w L I.

3. Jak 3 w L I.

1. Jak 1 w L III.

2. Jak 2 w L I.

3. Jak 3 w L I.

1. Jak 1 w L III.

2. Jak 2 w L I.

3. Jak 3 w L I.

Uwagi

Uczniowie w trakcie ćwiczeń poprawnie przyjmowali postawę siatkarską, poruszali się krokiem odstawno-dostawnym, w grach — niedokładnie. Utrwalać nawyk poprawnej postawy siatkarskiej i krok odstawno-dostawny.

Uczniowie mieli problemy z odbiciem górnym: złe ułożenie palców — pchanie piłki. Należy korygować ten błąd w następnych lekcjach.

Uczniowie popełniali błędy polegające na krzyżowaniu kciuków, ugięciu RR w łokciach, zapominali o postawie siatkarskiej. Doskonalić i korygować na lekcjach następnych.

Uczniowie poprawili znacznie technikę odbić górnych i dolnych, ale robią to poprawnie przy dokładnym nagraniu piłki. Doskonalić odbicia z elementami zmiany pozycji.

Nieliczni uczniowie mieli problemy z zagrywką dolną tj. złe ułożenie NN, ugięcie RR w stawie łokciowym, zbyt mały zamach i siła uderzenia. Pracować nad siłą zagrywki.

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”