Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

4929  odsłona

Recenzja podręczników do biologii wydanych przez WSiP

mgr Ewa Wróblewska
nauczycielka biologii
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Kępnie

 

Recenzja podręczników do biologii
dla liceum ogólnokształcącego
– kształcenie w zakresie rozszerzonym
wydanych przez WSiP

okładka

Obecnie w klasach liceum ogólnokształ­cą­cego reali­zują­cych rozsze­rzony materiał naucza­nia z bio­logii korzystam z podręcz­ników wydanych przez wydawnictwo WSiP.

Wydawnictwo proponuje na ten poziom nauczania 5 oddzielnych podręczników – po dwa dla klasy I i II oraz jeden dla klasy III. Do tej pory ukazały się podręczniki dla klas I i II w związku z czym moja recenzja odnosi się tylko do tych podręczników. Omawia­ne przez mnie podręczniki zawierają treści zgodne z progra­mem nauczania: DKOS-4015-36/02.

Działy zawarte w podręcznikach przeznaczonych dla klasy I LO:

v     Komórka: podstawowa jednostka życia

v     Różnorodność organizmów na Ziemi

Działy zawarte w podręcznikach przeznaczonych dla klasy II LO:

v     Przemiany materii i energii w komórce

v     Genetyka

v     Fizjologia roślin

v     Fizjologia zwierząt z elementami fizjologii człowieka

Książki z charakteryzowanej serii są bardzo starannie opracowane i wydane. Ich zaletą są bogate ilustracje przedstawiające w sposób schematyczny i przejrzysty procesy biologiczne. W podręcznikach można również znaleźć wiele kolorowych zdjęć prezentujących omawiane organizmy czy struktury komórkowe.

Poszczególne rozdziały podzielone zostały na tematy. Na końcu każdego tematu znajdują się wyróżnione w kolorowych ramkach najważniejsze informacje pozwalające uczniom usystematyzować i utrwalić wiedzę. Z kolei na końcu działów znajdują się przykładowe zadania maturalne dostosowane do wymogów nowej matury. Fakt zamieszczenia w podręcznikach zadań maturalnych jest dużym plusem zarówno z punktu widzenie ucznia (może oswoić się z czekającą go maturą) jak i z punktu widzenia nauczyciela (pomoc przy kontrolowaniu osiągnięć uczniów).

Podręczniki zawierają również bogatą ofertę ćwiczeń i doświadczeń, które uczeń może przeprowadzać indywidualnie lub na zajęciach lekcyjnych. Pozwala to ćwiczyć umiejętność planowanie doświadczeń oraz formułowania wniosków i hipotez – są to umiejętności bardzo ważne.

Należy również podkreślić, że treść podręczników zawiera informacje przeznaczone dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią i wykraczające poza obowiązujący program. Budzą one zainteresowania przedmiotem i w naturalny sposób „skłaniają” ucznia do sięgania po inne źródła wiedzy.

Podręcznik obok wielu zalet ma również swoje mankamenty. Najważniejszym z nich jest obszerność podręczników. W chwili obecnej pracuję już z omawianymi podręcznikami drugi rok i przyznaję, że w poprzednim roku szkolnym musiałam się sporo „nagimnastykować”, aby przy 3 godzinach tygodniowo zrealizować materiał nauczania w klasie I.


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”