Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

11374  odsłona

Teresa Knaf: Scenariusz zajęć wychowawczych

Teresa Knaf

Nauczyciel-wychowawca

SOSW Ostróda

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH

Zgodne współżycie w zespole – pokojowe rozwiązywanie problemów

 

Zajęcia zostały przygotowane dla grupy wychowawczej internatu SOSW

 

 

 

CELE:

 

§   Poznawcze:

- poznanie dokładnych dat kalendarzowych pór roku,

- utrwalenie nazw miesięcy i ich poprawne uszeregowanie,

§   Rewalidacyjne:

- wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami (ustnie i pisemnie),

- ćwiczenie uwagi, spostrzegawczości,

- wdrażanie do logicznego myślenia,

- rozwijanie sprawności manualnych,

§   Wychowawcze:

- wdrażanie do pokojowego, sprawiedliwego rozwiązywania problemów uwzględnieniem cudzych racji,

- zachęcanie do czytania książek dla dzieci.

 

Po zakończeniu zajęć wychowanek powinien:

 

   - znać pory roku, miesięcy, i umieć je poprawnie uszeregować,

   - wiedzieć jakie miesiące należą do poszczególnych pór roku,

   - umieć powtórzyć pełnymi zdaniami treść opowiadania,

   - radzić sobie z podobnymi trudnymi sytuacjami,

   - umieć kształtować postawę prospołeczną.

 

Uwagi dotyczące realizacji zajęć.

Zajęcia zaplanowane na 1 godz.. Historyjka obrazkowa. Praca w grupach i indywidualna.

 

Środki dydaktyczne:

Opowiadanie pt. „Jabłko” ze zbioru „Skazki i kartinki” W. Sutiejewa, kartki z tekstem do uzupełnienia, kartki z labiryntami, kartki (naklejki) z rysunkiem jabłka i wykropkowanym napisem JABŁKO, nazwy pór roku, miesięcy, daty kalendarzowych pór roku, kaseta magnetofonowa z nagraniem piosenki o jesieni, ilustracje do opowiadania, owoce – jabłka.

 

Pojęcia:

Utrwalenie pojęć: współpraca, koleżeństwo.

 

 

Przebieg zajęć

 

Wprowadzenie:

 

   - powitanie wychowanków,

   - rozwiązanie zagadki dotyczącej bieżącego miesiąca:

 

          Ten miesiąc smutny taki

          Bo odleciały ptaki

          I liść ostatni opadł

          To kochani …………..  ( listopad)

 

   - rozmowa na temat podziału roku na miesiące, kalendarzowych pór roku oraz

     obecnej kończącej się pory roku.

 

Rozwinięcie:

 

   - posadzenie dzieci bliżej siebie,

   - przedstawienie opowiadania pt. „Jabłko” z pomocą obrazków,

   - przed ostatnia odsłoną zaproponowanie dzieciom:

  • zaśpiewania jesiennej piosenki,
  • rozwiązania labiryntów: 4 wersje – jabłko trafia do jeża, zająca, wrony, nie trafia do nikogo,
  • próba samodzielnego rozwiązania problemu – zakończenia opowiadania,

   - pokazanie ostatniego obrazka a tym samym przedstawienie rzeczywistego zakończenia,

   - nawiązanie do podobnych sytuacji w naszym życiu.

 

Praca w grupach:

 

   - dzieci starsze – uzupełnianie tekstu dotyczącego treści opowiadania:

 

     Na dzikiej jabłoni wisiało jedno ……….. .

     Zobaczył je …………., ale nie potrafił

     zerwać. Było zbyt …………  .

     Poprosił ………., aby je zerwała.

     Wrona zrobiła to chętnie, lecz

     jabłko wypadło jej z ……….   .

     Spadło prosto na …………  .

     Niedźwiedź …………. Skłócone

     zwierzęta. Podzielił jabłko na

     …………  równe  ……… .

 

     wyrazy pomocnicze: jabłko, cztery, zając, pogodzić, części, wysoko, wrona, dziób, jeż.

 

   - dzieci młodsze – kolorowanie rysunku jabłka, łączenie kropek tworzących

      napis „JABŁKO”, wycinanie, przyklejenie swojej pracy na dużą kartkę.

 

Zakończenie:

 

   - ocena prac dzieci,

   - podziękowanie za udział w zajęciach koszem z jabłkami,

   - rozwiązanie problemu – jabłek jest mniej niż dzieci.

 

 

JAŁKO – opowiadanie ze zbioru „Skazki i kartinki” W. Sutiejewa

 

     Była późna jesień. Z drzew dawno opadły liście i tylko na wierzchołku dzikiej jabłoni wisiało jeszcze jedno, ostatnie jabłko.

     W tę jesienną porę biegł lasem Zając i zobaczył jabłko.

     Jak je dostać? Jabłko wisi wysoko, nie dosięgnę!

     - Kra, kra!

     Patrzy Zając na choince siedzi Wrona i śmieje się.

     Hej Wrono! – krzyknął Zając. Zerwij dla mnie jabłko!

Wrona przeleciała z choinki na jabłoń i zerwała jabłko. Nie mogła jednak utrzymać go w dziobie i jabłko spadło.

     - Dziękuję ci Wrono! – powiedział Zając i chciał jabłko podnieść, a ono jak żywe, poruszyło… się i uciekło.

     Co się dzieje?

     Zdziwił się Zając, potem zrozumiał: jabłko spadło prosto na Jeża, który zwinięty w kłębek spał pod jabłonią.

Zbudzony Jeż podskoczył i zaczął uciekać – z jabłkiem wbitym na kolce.

     - Stój, stój krzyczy Zając. Oddaj moje jabłko!

     Jeż zatrzymał się i mówi:

     - To moje jabłko. Ono spadło a ja je złapałem.

     Zając podskoczył do Jeża:

     - Zaraz oddaj moje jabłko! Ja je zobaczyłem!

     Podleciała do nich Wrona.

     - Niepotrzebnie się spieracie – mówi – ja je dla siebie zerwałam.

Zwierzęta zaczęły się kłócić, każdy krzyczy:

     - Moje jabłko!

W całym lesie było słychać ich kłótnię. Wrona Jeża złapała za nos, Jeż Zająca igłami pokłuł, a Zając Wronę nogą odepchnął…

     Na polanie pojawił się Niedźwiedź.

     - Co tu się dzieje?! Co to za krzyki?

     Zwierzęta zwróciły się do niego:

     - Ty w lesie jesteś największy i najmądrzejszy. Rozsądź nas sprawiedliwie.

Niedźwiedź pomyślał, pomyślał, podrapał się za uchem i spytał:

     - Kto jabłko znalazł?

     - Ja! – odpowiedział Zając.

     - A kto jabłko zerwał?

     - Ja! – krzyknęła Wrona.

     - Dobrze. A kto je złapał?

     - Ja złapałem! – pisnął Jeż.

     - A więc, - rozsądził Niedźwiedź – każdy z was powinien dostać

       jabłko…

     - Ale jabłko jest tylko jedno! – odpowiedziały razem zwierzęta.

     - Podzielcie jabłko na równe części i niech każdy weźmie sobie po

       kawałku.

Zwierzęta krzyknęły chórem:

     - Dlaczego wcześniej o tym nie pomyśleliśmy!

Jeżyk wziął jabłko i podzielił na cztery części.

Jeden kawałek dał Zającowi:

     - To dla ciebie, ty pierwszy jabłko zobaczyłeś.

Drugi kawałek podał Wronie:

     - To dla ciebie Wrono, ty jabłko zerwałaś.

Trzeci kawałek Jeżyk dla siebie odłożył:

     - To dla mnie za to, że jabłko złapałem.

Czwarty kawałek Jeż Niedźwiedziowi do łapy włożył:

    - Za to, że nas pogodziłeś i rozumu nauczyłeś.

    Każdy wziął swój kawałek jabłka i wszyscy byli zadowoleni, że Niedźwiedź rozsądził sprawiedliwie, nikogo nie pominął.

 

 

PROPOZYCJE RYSUNKÓW DO OPOWIADANIA

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2003/2004

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”