Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

6089  odsłona

Anna Nowak: Odżywianie jako podsttawowa czynno¶ć człowieka

Mgr Anna Nowak
Zespół Szkół nr 2 w Brodłach

 

 

SCENARIUSZ LEKCJI
W KLASIE I GIMNAZJUM DLA SZKÓŁ
REALIZUJĄCYCH PROGRAM
,,BIOLOGIA W GIMNAZJUM” BARBARY KLIMUSZKO
ZATWIERDZONY PRZEZ MEN POD NUMEREM DKW-4014-100\99

 

 

 

TEMAT: Odżywianie jako podstawowa czynność organizmu
             – powtórzenie wiadomości.

 

 

CELE LEKCJI (WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI)

Powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości dotyczących: składniki pokarmowe i ich rola, budowa układu pokarmowego (przewód pokarmowy+gruczoły), trawienie i rola enzymów, choroby układu pokarmowego i profilaktyka.

 

CELE WYCHOWAWCZE

Wdrażanie do systematyzowania wiedzy, aktywne uczestnictwo w pracy grupy, poczucie odpowiedzialności za kolegów.

 

METODY I FORMY PRACY

Burza mózgów, praca w grupach

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Arkusze szarego papieru, etykiety z nazwami odcinków układu pokarmowego, enzymami, rodzajami pokarmów, klej, cukierki

 

PRZEBIEG LEKCJI

1. FAZA WSTĘPNA

  • ocena i sprawdzenie zadania domowego

  • podział zespołu klasowego na 4-5 grup, przypomnienie zasad pracy w grupach, przydzielenie funkcji: bankier, łgarze o numerach:. 1, 2, 3; liderzy grup; prowadzący
    (grupy dostają z banku kredyt 3 cukierki, które mogą inwestować w trakcie konkursu, max 3 cukierki na jedno pytanie. Za prawidłowo wytypowaną odpowiedź grupa otrzymuje podwojoną ilość cukierków włożonych do banku, odpowiedź negatywna to strata inwestycji.

 

2. FAZA GŁÓWNA

  • Prowadzący czyta pytanie, łgarze kolejno udzielają (przekonywująco) odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest prawidłowa np.:

 

Pytanie nr 1 – Żółć jest produkowana w:

                                    Ł1– trzustka

                                    Ł2 – wątroba

                                    Ł3 – żołądek

 

Pytanie nr 2 – Kosmki jelitowe

                                    Ł1– zwiększaja powierzchnie wchłaniania pokarmu

                                    Ł2 – ułatwiają pracę enzymów

                                    Ł3 – produkuja kwas solny w zołądku

 

Pytanie nr. 3 – Enzymy trawiące białka to

                                    Ł1– pepsyna

                                    Ł2 – trypsyna

                                    Ł3 – ptialina

 

Są to przykładowe pytania, które układa nauczyciel i powinno ich być 10, po tej części uczniowie w grupach przeliczają zyski lub straty i przystępują do dalszej części konkursu.

 

  • Prowadzący czyta zadanie do wykonania w grupach, uczniowie mają za zadanie nakleić na kartkach szarego papieru etykiety z nazwami odcinków układu pokarmowego we właściwej kolejności. Grupa, która to zadanie wykona jako pierwsza otrzymuje 5 punktów, grupa druga 4 punkty itd..

  • W trzeciej części uczniowie dopasowują etykiety z nazwami enzymów do pokarmów i miejsca trawienia. Zasady nagradzania identyczne jak w poprzedniej części

 

3. FAZA PODSUMOWUJĄCA

Liderzy grup rozdzielaja zdobyte cukierki między poszczególnych członków zespołu (uwaga gdy brakuje cukierków do równego podziału, bankier wypłaca brakujace)

 

Nauczyciel wraz z uczniami ocenia prace poszczególnych grup biorąc pod uwagę ilość zdobytych cukierków i zaangażowanie dzieci.

 

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”