Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

19195  odsłona

Jadwiga Kubicka: Dwupoziomowy sprawdzian z j. polskiego w kl VI gr. A i B

Jadwiga Kubicka
SP nr 2 w Busku Zdroju

 

 

SPRAWDZIAN DWUPOZIOMOWY
Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. VI

 

Nazwisko i imię: .........................................................                                   Gr. A

 

         Otrzymujesz do rozwiązania sprawdzian, który ma sprawdzić twój poziom wiedzy i umiejętności, jakie nabyłeś w trakcie edukacji w kl. VI. Aby otrzymać ocenę powyżej dostatecznej, musisz rozwiązać zadania z gwiazdką (*). Za poprawne wykonanie całego testu możesz otrzymać ocenę bardzo dobrą- pod warunkiem, że „zaliczysz” zadania przewidziane wymaganiami podstawowymi i pełnymi (*).

         Najpierw dokładnie przeczytaj tekst (fr. z lektury „Przypadki Robinsona Kruzoe”), ponieważ niektóre zadania bezpośrednio lub pośrednio go dotyczą oraz wszystkie polecenia, po czym zacznij je wypełniać.

Życzymy Ci powodzenia!

 

Tekst: 

         Zaledwie kotwica dosięgła dna, kiedy nagle zawył wicher tak straszliwy, iż o mało nie zerwał nam wszystkich rei. Szalony huragan, dmąc z przerażającą siłą, zginał potężne maszty naszego statku, które jak giętkie trzciny dotykały prawie szczytami powierzchni wody. Czarna opona chmur zajęła całe niebo, sprawiając niemal nocne ciemności. Co chwila ogniste węże piorunowe rozdzielały obłoki, jaskrawym biało-fioletowym światłem, oblewając cały widnokrąg.

 

 

Polecenia:

 

1.     Jaki stosunek do pomysłu podróży mieli rodzice Robinsona?

Zaznacz właściwą odpowiedź:                            

a) akceptowali ten pomysł                     

b) sprzeciwiali się zdecydowanie                                                   

          c) wahali się    

          d) było im obojętne                                                                            

   0-1p     

2.     Napisz swoimi słowami, za pomocą 3-4 zdań pojedynczych, co jest tematem wstępnego tekstu:

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ...................................................................

 

                                                                                                               0-1p

3.     *Z jakim typem narratora mamy do czynienia w podanym tekście?

Podaj odpowiedni argument.

...............................................................................

...............................................................................                               

0-1p

4.     Nazwij za pomocą jednego rzeczownika, jaka cecha Robinsona ujawnia się w następującym uzasadnieniu:

Zgromadził zapasy na okres pory deszczowej, przygotował obronę przed napaścią dzikich zwierząt lub Karaibów – ..................................................

0-1p

5.     Wypisz z pierwszego zdania wstępnego tekstu dowolne dwa zaimki.

...................................

...................................                                                                          

 0-1p

6.     W podanych wyrażeniach podkreśl określenia:

przerażającą siłą

zawył nagle

opona chmur                                                                                        

 0-3p

7.     W podanym zdaniu podkreśl jedną linią podmiot, a dwoma orzeczenie:

Czarna opona chmur raptownie zajęła całe niebo.

0-2p

8.     *Rzeczownik: „przyjaciel” zastosuj w zdaniach odpowiednio w funkcji:

a) dopełnienia:

 

b) przydawki:

0-2p

9.     Do podanych słów dopisz wyrazy pokrewne wyjaśniające pisownię „ ż”:

podróżować –

potężny –

0-2p

10. Podany związek frazeologiczny zastąp jednym wyrazem:

wyzionąć ducha –

0-1-p

11. *Napisz jak rozumiesz podane frazeologizmy:

a) wyłożyć karty na stół – ........................................

b) pójść z torbami – .................................................

0-2p

12. W wykropkowane miejsce wpisz nazwę środka artystycznego, o którym informuje poniższa definicja:

a) .................................. jest to typ przenośni, która polega na nadawaniu zjawisku czy przedmiotowi cech istoty żywej.

b) ) .................................. jest to przymiotnik, rzadziej rzeczownik dodany do rzeczownika; określa jego cechy.

0-2p

13. Z tekstu wstępnego wypisz przykłady dwóch różnych środków artystycznych. Nazwij je:

a) ...................................

b) ...................................

0-2p

14. *Z wyrazem „drzewo” ułóż porównanie:

................................................................

0-1p

15. Wymień 3 argumenty świadczące o tym, że „Przypadki Robinsona Kruzoe” są powieścią:

a) .....................................................................

b) .....................................................................

c) .....................................................................

0-3p


 

SPRAWDZIAN DWUPOZIOMOWY
Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. VI

 

Nazwisko i imię: .........................................................                                   Gr. B

 

         Otrzymujesz do rozwiązania sprawdzian, który ma sprawdzić twój poziom wiedzy i umiejętności, jakie nabyłeś w trakcie edukacji w kl. VI. Aby otrzymać ocenę powyżej dostatecznej, musisz rozwiązać zadania z gwiazdką (*). Za poprawne wykonanie całego testu możesz otrzymać ocenę bardzo dobrą – pod warunkiem, że „zaliczysz” zadania przewidziane wymaganiami podstawowymi i pełnymi (*).

         Najpierw dokładnie przeczytaj tekst (fr. z lektury „Przypadki Robinsona Kruzoe”), ponieważ niektóre zadania bezpośrednio lub pośrednio go dotyczą oraz wszystkie polecenia, po czym zacznij je wypełniać.

Życzymy Ci powodzenia!

 

Tekst: 

         Olbrzymie bałwany wody jak góry wodne, pędząc ku lądowi, z taką wściekłością uderzały w nasz okręt, że wszystko trzęsło i trzeszczało. Miotany w różne strony statek szarpał się jak brytan na łańcuchu i zdawało mi się, że lada chwila potarga grube liny i popędzi ku brzegom. Żagle, reje poszarpane potrzaskane w kawały odrywały się od masztów, nareszcie przedni, zgruchotany huraganem padł, pokrywając siecią lin cały przód okrętu.

 

 

Polecenia:

 

1.     Pierwsza samodzielna wyprawa Robinsona to wyprawa do ......................? Zaznacz właściwą odpowiedź:

a) Nowego Jorku

b) Amsterdamu

c) Londynu

d) Lizbony

0-1p

2.     Napisz swoimi słowami, za pomocą 3-4 zdań pojedynczych, co jest tematem wstępnego tekstu:

.......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

0-1p

 

 

 

3.     *Z jakim typem narratora mamy do czynienia w podanym tekście? Podaj odpowiedni argument:

...............................................................................

...............................................................................    

0-1p

4.     Nazwij za pomocą jednego rzeczownika, jaka cecha Robinsona ujawnia się w następującym uzasadnieniu:   

Wykorzystał to, co zastał na wyspie do swych potrzeb, np. urządził mieszkanie w grocie –  .......................................................................

0-1p

5.     Wypisz z pierwszego zdania wstępnego tekstu dowolne dwa zaimki.                             

      ...................................

      ...................................     

0-2p

6.     W podanych wyrażeniach podkreśl określenia:

odrywały się od masztów

olbrzymie bałwany

uderzały z wściekłością

0-3p

7.     W podanym zdaniu podkreśl jedną linią podmiot, a dwoma orzeczenie:

Olbrzymie bałwany wody uderzały w okręt z ogromną wściekłością.

0-2p

8.     *Rzeczownik: „drzewo” zastosuj w zdaniach odpowiednio w funkcji:

a) przydawki

 

b) podmiotu

0-2p

9.     Do podanych słów dopisz wyrazy pokrewne wyjaśniające pisownię:

drżenie-

obelżywie-

0-2p

10. Podany związek frazeologiczny zastąp jednym wyrazem:

Jak psu z gardła wyciągnięty –

0-1p

11. *Napisz, jak rozumiesz podane frazeologizmy:

a) trzymać rękę na pulsie –

b) dzielić włos na czworo-

0-2p

12. W wykropkowane miejsce wpisz nazwę środka artystycznego, o którym informuje poniższa definicja:

a) .................................. jest to takie połączenie wyrazów, które zmienia ich znaczenie. W poezji bywa zazwyczaj niezwykłe, zaskakujące.

b) ................................. jest to zestawienie wyrazów na podstawie ich podobieństwa znaczeniowego przy pomocy spójników lub przysłówków np.: jak, jakby, niby, na kształt.

0-2p

13. Z tekstu wstępnego wypisz przykłady dwóch różnych środków artystycznych. Nazwij je: 

a) ................................... 

b) ...................................

0-2p

14. *Z wyrazem „drzewo” ułóż przenośnię:

     ................................................................

0-1p

15. Wymień 3 argumenty świadczące o tym, że „Przypadki Robinsona Kruzoe” są powieścią:

          a) .....................................................................

b) .....................................................................  

     c) .....................................................................                                      0-3p

                                                                                   


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”