Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

13947  odsłona

Danuta Sobkiewicz: Dlaczego należy chronić las - scenariusz

Danuta Sobkiewicz
Rogów

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH kl. II

Temat:

Dlaczego należy chronić las?

 

Cele operacyjne:

 1. Uczeń będzie potrafił :
  • wypowiedzieć się na temat treści wiersza;
  • zredagować zdania dotyczące zachowania się w lesie;
  • naśladować porusznie się różnych zwierząt;
  • wyrazić nastrój za pomocą barw ciepłych i zimnych;
  • wymienić sposoby ochrony lasów;
 2. Uczeń będzie znał:
  • składniki środowiska przyrodniczego;
  • sposoby ochrony lasów;
  • zasady właściwego zachowania się w lesie;
 3. Uczeń będzie rozumiał:
  • pojęcia "środowisko przyrodnicze", "ekologia";
  • konieczność ochrony lasów;
  • znaczenie lasów dla człowieka;
  • wpływ działania człowieka na środowisko.

Metody pracy

 • słowna: rozmowa kierowana, pogadanka;
 • oglšdowa: pokaz, obserwacja;
 • działań praktycznych;
 • elementy dramy.

Formy organizacyjne

 • indywidualna jednolita;
 • indywidualna zróżnicowana;
 • zbiorowa jednolita.

Środki dydaktyczne


Kierunki edukacji

przyrodniczo-społeczna

 • Ochrona lasów — jak chronić lasy;
 • znaczenie lasów dla ludzi i dla gospodarki;
 • zasady zachowania się w lesie;
 • posługiwanie sie pojęciem "przyroda";
 • wykorzystanie drewna;

polonistyczna

 • czytanie tekstów przyrodniczych ze zrozumieniem;
 • wykorzystywanie tekstów przyrodniczych w pracy grupowej;
 • słuchanie wzorowo czytanego wiersza pt. "Co to jest przyroda?";
 • analiza treści wiersza, odpowiedzi na pytania;
 • zabawa dramowa "Goście w lesie", rozmowa na temat zachowania się w lesie;

plastyczno-techniczna

 • Indywidualne tworzenie pracy plastycznej;
 • dobór odpowiedniej techniki malarskiej;
 • utrwalenie pojęć: barwy zimne i ciepłe;

muzyczno ruchowa

 • zabawa ruchowa- naśladowanie poruszania się różnych zwierząt;
 • śpiewanie piosenki "Leśne tajemnice"
  (kaseta "Z ekoludkiem w szkole" cz. I, kl III);
 • określanie nastroju i tempa utworu.


Przebieg zajęć

 1. Powitane zabawš ruchową— naśladowanie poruszania się różnych zwierząt
  Uczeń losuje kartkę z nazwą leśnego zwierzątka i naśladuje jego charakterystyczne zachowania. Uczniowie odgadują, jakie to zwierzę, potem wszyscy naśladują tę czynność. Uczeń, który odgadł, losuje kolejną kartkę.
 2. Rozwiązywanie w grupach zagadek o zwierzętach.
 3. Wzorowe czytanie przez nauczyciela wiersza "Co to jest przyroda". Uczniowie odpowiadają na pytania związane z treścią utworu.
 4. "Obrus pomysłów". Dzieci podchodzš do ławki, na której leży papierowy obrus z napisem "PRZYRODA", dopisują flamastrem nazwy elementów przyrody.
 5. Śpiewanie piosenki "Leśne tajemnice".
 6. Rozmowa z dziećmi na temat znaczenia lasów w przyrodzie.
 7. Praca indywidualna. Uczniowie porządkują wyrazy w rozsypance. Należy zwrócić uwagę na przyrodnicze i gospodarcze znaczenie lasu.
  Praca grupowa.
  I grupa: Uczniowie układają z rozsypanki wyrazowej tekst na temat: Co grozi lasom?
  II grupa: Porządkują wyrazy tworząc informację o tym, jak należy zachować się w lesie.
 8. Prezentacja prac grupowych. Odczytanie wspólnie ustalonych informacji.
 9. Uczniowie rozwiązują krzyżówkę — praca indywidualna.
 10. Zapisują do zeszytu zdania na temat korzyści płynących z lasu.
 11. Rozmowa na temat zachowania się w lesie i ochrony lasów.
  — Co zagraża lasom?
  — Dlaczego należy chronić lasy?
  — W jaki sposób ty możesz chronić las?
 12. Przedstawienie techniką "mokre na mokrym" obrazów na temat: "Las z moich snów". Zwrócenie uwagi, że poprzez właściwy dobór barw możemy ukazać odpowiedni nastrój. Utrwalenie pojęć: barwy zimne, barwy ciepłe.
 13. Wystawa prac, wypowiedzi na temat ich treści.
 14. Zakończenie zajęć, ocena pracy uczniów, podsumowanie:
  — Która część zajęć podobała wam się najbardziej?
  — W której części byliście najbardziej aktywni, twórczy?  Scenariusz opracowano w oparciu o "Scenariusze zajęć całodobowych" dla klasy II
  skorelowane z podręcznikiem "Z Ekoludkiem w szkole"


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”