Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

11849  odsłona

Małgorzata Mrowiec: Sekrety wody

mgr Małgorzata Mrowiec
Szkoła Podstawowa
w Pietrzykowicach

 

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

Klasa III

 

 

Temat: SEKRETY WODY

– oddziaływania dydaktyczne

i wychowawcze wpływające

na wszechstronny rozwój uczniów.

 

AKTYWNOŚCI UCZNIÓW:

 1. Polonistyczna:

v     czytanie tekstu ze zrozumieniem,

v     wypowiadanie się na podany temat,

v     formułowanie wniosków,

v      inscenizacja tekstu.

 1. Środowiskowa:

v     wykonywanie doświadczeń związanych ze stanami skupienia wody,

v     poznawanie zjawiska krążenia wody w przyrodzie,

v     poznanie rodzajów zbiorników wodnych.

 1. Matematyczna:

v     rozwiązywanie zadań tekstowych,

v     układanie i rozwiązywanie zadań z użyciem drzew i grafów.

 1. Muzyczna:

v     poznanie piosenek „Idzie deszczyk”, „Rzeczka”

v     inscenizacja piosenki.

 

 

 

ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE

1.         Uświadomienie znaczenia wody w życiu człowieka.

2.         Poznanie znaczenia wody w przyrodzie.

3.         Kształtowanie nawyku oszczędzania wody.

4.         Ukazywanie konieczności troski o czystość wód.

 

 

METODY: rozmowa, praca z tekstem, problemowa, obserwacja, ćwiczenia, doświadczenia, problemowo – odtwórcza, inscenizacja.

 

POMOCE DYDAKTYCZNE: film video, plansze, ilustracje, kukiełki, zlewki, menzurki, czajnik, lód, mapa Polski, globus, atlasy, karty pracy.


 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

1.     Wprowadzenie:

v     Zagadka o wodzie – Służy do picia, służy do mycia bez niej na ziemi nie byłoby życia.

v     Jaką znacie wodę: gruntową, mineralną, morską, słodką, z kranu.

v     Co jest najważniejsze ? – żeby była czysta.

 

2.   Woda z kranu:

v     Co oznacz pojęcie – woda z kranu?

v     Wykorzystanie wody w domu: pralnia, suszarnia, WC, kuchnia, łazienka – KARTA PRACY 1

v     Obliczanie dziennego zużycia wody przez człowieka –

KARTA PRACY 2

v     Potrzeba oszczędzania wody – obliczenie zadania tekstowego.

 

3.    Woda jest zmienna:

v     Stan ciekły: zmiana kształtu (obserwacja zachowanie się cieczy w butelce z przypadku zmiany ułożenia), napięcie powierzchniowe (obserwacja żyletki ułożonej na wodzie w pozycji na płaz i sztorcem), naczynia włosowate,

v     Stan stały: temperatura zamarzania, zwiększenie objętości, pływanie po powierzchni wody, właściwości lodu( przeźroczysty, śliski, bez smaku, twardy),

v     Stan gazowy: parowanie, wrzenie,

v     Wiersz – „Mokra zagadka” – odszukiwanie stanów skupienia wody – KARTA PRACY 3

 

4.   Jak woda krąży w przyrodzie?

v     Omówienie obiegu wody w przyrodzie, uzupełnianie planszy,

v     KARTA PRACY 4

v     Podsumowanie wiadomości z wykorzystaniem filmu video,

v     Inscenizacja piosenki „Idzie deszczyk”,

 

5.   Od źródeł do ujścia:

v     Jak powstaje rzeka – Inscenizacja.

v     Piosenka „Rzeczka”,

v     Elementy budowy rzeki – KARTA PRACY 5

v      Systemy rzeczne Polski,

v     Wody płynące i stojące – uzupełnianie KARTA PRACY 5

v      Ilość wody na świecie,

v     Co może przydarzyć się rybom – inscenizacja,

v     Konieczność dbania o czystość wód na ziemi.

 

6.   Zakończenie:

v     Niezwykła substancja.

 

 

Woda...Kapie, cieknie, płynie i faluje. Paruje, wrze i zamarza. Topnieje i wysycha. Mała jak kropelka rosy i wielka jak ocean. . Puszysta jak śnieg i twarda jak lód. Czy jest druga taka niezwykła substancja?


 

INSCENIZACJA

 

Ryba 1 – Pani kochana, zwariuję chyba.

Narrator – Rzekła raz w Wiśle do ryby ryba.

Ryba 2 – Właśnie, kochana. Co o tym myśleć,

 że tak ostatnio śmierdzi coś w Wiśle?

Ryba 1 – Co o tym myśleć? Nie mam pojęcia.

                Ja przez to wszystko straciłam zięcia.

Ryba 2 – Czyżby córeczkę rzucił ten zdrajca?

Ryba 1 – Właśnie. Przedwczoraj zwiał do Dunajca.

                        Nie mógł wytrzymać.

                        Bez przerwy twierdził,

że ciało mojej córeczki śmierdzi.

Ryba 2 – No popatrz pani, to kawał drania.

                        I co odpłynął tak bez pożegnania?

Ryba 1 – Zostawił tylko kartkę na stole.

                        Że ślub brał z rybą, a nie z fenolem.

Ryba 2 – To rzeczywiście okropny dramat.

                        I teraz córeczka jest sama?

Ryba 1 – Sama.

Ryba 2 – Czy rzeczywiście czuć jest córeczkę?

Ryba 1 – Tak jak i panią...

Ryba2 – No mnie troszeczkę...

Ryba 1 – (ironicznie)

Tylko troszeczkę...Ach jaki anioł...

                        A czy ostatnio wąchał ktoś panią?

Ryba 2 – Jak to czy wąchał?

Ryba 1 – No w pani latkach...

Ryba 2 – (oburzona) Flądra !

Ryba 1 – Kocmołuch !

Ryba 2 – Głupia !

Ryba 1 – Wariatka !

Narrator – Tak to się może odbić na rybkach,

 niedopatrzenie jakiegoś typka.


 

KARTA PRACY 1

 

 

 

WODA Z KRANU

1.       Co kryje się pod pojęciem „Woda z kranu”

2.       Obejrzyjmy ilustrację i zastanówmy się jak w naszych domach wykorzystujemy wodę:

v     Pralnia,

v     Suszarnia,

v     Wc,

v     Kuchnia,

 

Czy wiecie, że w ¾ ciała człowieka stanowi woda,

Najwięcej wody ma noworodek.

Człowiek wydala około 2 litry wody dziennie (przez skórę, nerki, płuca), ale uzupełnia to jedząc i pijąc.

v     Łazienka

 

 

 

 

Uzupełnij tekst podanymi wyrazami:

 

Przymiotniki: śliska, przezroczysty, gładka, zimny, kruchy, twardy.

Czasowniki: tonie, pływa.

 

Lód jest....................................... . Nie ma smaku, jego powierzchnia jest................................ i ................................ .  Uderzony, rozpada się na drobne kawałki. Jest........................, a jednocześnie....................... .

Lód ............................ po powierzchni wody, nie ................................,

Jego większa część jest zanurzona.

 


 

KARTA PRACY 2

 

1. Czy wiesz, że dziennie aż około 46 litrów wody zużywasz na kąpiel w wannie, około 41 litrów wody w urządzeniach spłukujących w łazience, a do picia tylko około 3 litry. Oblicz ile litrów wody zużywasz każdego dnia ?

................................................................................................................

Odpowiedź..................................................................................................

 

Zaś z powodu cieknących kranów marnotrawimy około 10-tą części wody zużywanej dziennie. To ile wody naprawdę zużywa każdy z nas dziennie ?

Zapisz krótko:

Dzienne zużycie.........................

Marnotrawstwo................................

Razem..........................................                                                                                                                         

  

Oblicz:

                                                                                  ....................................................

Odpowiedź............................................................................................

 

2. Jola myjąc zęby nie zakręca kranu, za każdym razem marnuje 3 litry wody. Myje zęby 3 razy dziennie. Ile litrów wody zmarnuje Jola w ciągu tygodnia ?

 


                                                                       Oblicz................................................

 

Odpowiedź.............................................................................................

 


 

 

WODA JEST ZMIENNA

 1. Jest płynem, czyli ciałem bez określonego kształtu.

v     Woda wlewana do butelki, zmiana kształtu,

v     Woda w naczyniach włosowatych dzięki napięciu powierzchniowemu może się wznosić na wysokość wielu metrów na przykład w roślinach.

 

 

 1. Przy odpowiednio niskiej temperaturze 0 stopni C, woda zamarza, zwiększa swoją objętość. Staje się ciałem stałem – lodem, który jest lekki i pływa po powierzchni wody

v     Pływanie lodu w zlewce.

v     Skutki pływania lodu po wodzie wiosną – zatory kry na rzece,

v     Właściwości lodu – przeźroczysty, śliski, bez smaku.

 

 

 1. Woda paruje i zamienia się w bezbarwny, niewidoczny gaz – parę wodną.

v     Podgrzewana woda w temperaturze 100 stopni C wrze i gwałtownie paruje . ( Uwaga para jest gorąca)

v     Obserwacji pary na lustrze.

v     Woda paruje stale, np. z prania, roślin, kałuż, ale tego nie dostrzegamy bo para jest niewidoczna.


 

KARTA PRACY 4

 

 Woda znajdująca się w zbiornikach wodnych, w ziemi i w roślinach nieustannie paruje. Zamienia się w parę i unosi do góry.

PAROWANIE – 1

 

W górze para ochładza się i zamienia w kropelki tworząc chmury.

TWORZENIE SIĘ CHMUR – 2

 

Chmury łączą się, stając się coraz większe i cięższe. Kropelki wody opadają na ziemię w postaci deszczu, gradu lub śniegu w zależności od temperatury.

OPADY ATMOSFERYCZNE – 3

 

Woda pochodząca z opadów atmosferycznych częściowo spływa rzekami do mórz.

SPŁYW WODY RZEKAMI – 4

Częściowo wsiąka w glebę, pobierana przez rośliny.

WSIĄKANIE – 5

 

Woda przesącza się przez warstwę ziemi. Odpływa podziemnymi rzekami.

ODPŁYW PODZIEMNY – 6


KARTA PRACY 5

 

 

RZEKA

 1. Początek rzeki to źródło, czyli miejsce, w którym rzeka wypływa z ziemi. Źródła znajdują się zazwyczaj w górach.
 2. Wody spadając z gór tworzą potoki i strumyki.
 3. One łączą się tworząc rzekę główną.
 4. Mniejsze rzeki wpadają do większych tworząc dopływy.
 5. Lewy i prawy brzeg rzeki określa się stojąc twarzą w kierunku nurtu rzeki (czyli woda płynie z za naszych pleców i odpływa przed nami).
 6. Mówimy, że z prawej strony wpadają do rzeki prawe dopływy, a z lewej – lewe dopływy.
 7. Płynąc rzeka omija różne przeszkody, tworzy zakręty i zakola.
 8. Miejsce w którym rzeka wpada do morza lub oceanu to ujście.

 

 

 

W POLSCE mamy dwa główne systemy rzeczne: Wisły i Odry.

Źródła Wisły nie daleko stąd na Baraniej Górze, rzeka płynie przez wiele miast: Kraków, Warszawę, Toruń i wpada do Morza Bałtyckiego w Gdańsku.

Odra wypływa z Czech, płynie przez Gliwice, Opole, Wrocław, Zieloną Górę, aż do Szczecina i tam uchodzi do Bałtyku.

 

 


 

RZECZKA

 

 1. Płynie wije się rzeczka,
  Jak błyszcząca wstążeczka,
  Tu się srebrzy tam ginie,
  A tam znowu wypłynie .  
 1. Woda w rzeczce przejrzysta,
  Zimna bystra i czysta.
  Biegnie mruczy i szumi,
  Ale kto ją zrozumie?
 1. Tylko kamień i ryba,
  Znają mowę tę chyba,
  Ale one jak wiecie,
  Znane milczki na świecie.

 

 

IDZIE POLEM DESZCZYK

 

1.    Idzie polem deszczyk,

Człap, człap, człap,

Dużo wody niesie,

Chlap, chlap, chlap.

Kłosy buzie otworzyły,

Daj nam pić deszczyku miły

Kapu, kapu, kap.

 

2.      Idzie sadem deszczyk,

Człap, człap, człap,

Dużo wody niesie,

Drzewa głowy pochyliły,

Pokrop nas deszczyku miły,

Kapu, kapu, kap.

 

3.      Idzie i ogrodem,

Człap, człap, człap,

Dużo wody niesie,

Chlap, chlap, chlap,

Kwiaty buzie otworzyły,

Obmyj nas deszczyku miły,

Kapu, kapu, kap.

 

     

Bibliografia:

 1. „Piosenka w przedszkolu” Z. Stankiewicz – PZWS Warszawa 1973
 2. „Z Ekoludkiem w szkole” Podręcznik z ćwiczeniami do nauczania zintegrowanego w kl. III – Wyd. „Żak”, Warszawa 2001,
 3. „Środowisko 3” – Wyd. „Arka”, Poznań 1998,
 4. „Moja szkoła kl. III” – Wyd. MAC, Kielce 2000,

Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”