Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

6387  odsłona

Małgorzata Szulc: KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

Opracowanie:
Małgorzata Szulc
Nauczyciel Gimnazjum nr 2
w Bytowie

 

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM

TEMAT: OBLICZANIE ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ, ROZSTĘPU, MODY I MEDIANY

 

CZAS LEKCJI: 90  minut

CELE LEKCJI:

Poznawczy:
zapoznanie uczniów z określeniem rozstępu, mody, mediany, obliczanie rozstępu, mody, mediany, posługiwanie się funkcjami statystycznymi arkusza kalkulacyjnego „EXCEL”

Kształcący:
kształcenie umiejętności obliczania średniej arytmetycznej, wykonywania działań w arkuszu kalkulacyjnym „EXCEL”

Wychowawczy:
wdrażanie uczniów do samodyscypliny, rozwijanie spostrzegawczości, wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy..

ZASADY NAUCZANIA:
świadomego i aktywnego uczestnictwa, trwałości, łączenia teorii z praktyką.

METODY:
pogadanka z elementami dyskusji, problemowa, praktycznego działania.

FORMA PRACY:
grupowa, indywidualna

MATERIAŁY I POMOCE
WYKORZYSTANE NA LEKCJI
:
zeszyt przedmiotowy, komputer, podręcznik („Od Pitagorasa do Euklidesa” - podręcznik do matematyki dla klasy III gimnazjum)

 

PRZEBIEG LEKCJI

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

Czynności nauczyciela

 • Sprawdzenie listy obecności
 • Sprawdzenie pracy domowej.

Czynności ucznia

 • Wybrany uczeń komentuje pracę domową, pozostali uczniowie sprawdzają poprawność odpowiedzi

 

II. CZĘŚĆ ZASADNICZA

a)      Czynności przygotowawcze i wprowadzające do tematu.

     Czynności nauczyciela

N: Poleca uczniom dobrać się w dwuosobowe grupy i zająć miejsca przy komputerach

N: Prosi o włączenie komputerów

Czynności ucznia

U: Dokonują podziału i zajmują stanowiska przy komputerach

U: Wykonują wskazaną czynność

b)      Czynności realizujące temat.

 Czynności nauczyciela

N: Podaje temat, uświadamia cel lekcji.

N: W kolejnych komórkach arkusza kalkulacyjnego EXCEL wpisz wzrost  wszystkich dziewcząt tej klasy.

 

 

N: Poleca uporządkować wpisane dane w kolejności niemalejącej:

 • Zaznacz komórki z wypisanymi danymi (przeciągnij myszą po zapisanej części arkusza)
 • Z menu ”Edycja” wybierz polecenie kopiuj (zakres zostanie otoczony migającą ramką)
 • Przenieś komórkę aktywną, tam gdzie zakres ma być wklejony (np. C1)
 • Z menu „Edycja” wybierz polecenie „Wklej” i zatwierdź
 • Z menu „Dane” wybierz polecenie „Sortuj”.
  W oknie  „Sortowanie” zaznacz „sortuj według ... wzrost dziewcząt i rosnąco”
 • Zaakceptuj

N: Otrzymaliście tabelę przedstawiającą wzrost dziewcząt w kolejności niemalejącej

N: Jak obliczymy średni wzrost dziewcząt w klasie?

N: W celu obliczenia średniego wzrostu  w arkuszu kalkulacyjnym:

 • Zaznacz komórkę, w której chcemy wstawić sumę wyników (np. C13)

Czynności ucznia

U: Zapisują temat.

U:  - Uruchamiają program Microsoft Excel,

      - Dziewczęta podają swój wzrost

      - Wszyscy uczniowie wpisują dane informacje  w arkuszu kalkulacyjnym

                  

U: Wykonują czynności podawane przez nauczyciela

U: Należy obliczyć sumę wzrostu dziewcząt i podzielić przez ilość dziewcząt

    

U: Postępują według schematu podanego przez nauczyciela

 • Na pasku narzędzi kliknij przycisk z poleceniem  „Autosumowanie”
 • Zaakceptuj podaną formułę naciskając klawisz „Enter”
 • Zaznacz komórkę np. C15
 • W menu „Wstaw” wybierz polecenie „Funkcja”
 • W oknie „Wklej funkcję” wybierz kategorię funkcji „statystyczne”.
  W  nazwie funkcji wybierz „Ilość liczb”.
 • W oknie „Ile liczb” wpisz zakres komórek z wpisanymi danymi (C2:C12) i zaakceptuj.
 • Budujemy formułę na obliczenie średniego wzrostu dziewcząt:

stawiamy znak „=” i wpisujemy formułę C13/C15

 • Otrzymana liczba jest średnim wzrostem dziewcząt w klasie

N: Informuje jak wpisać komentarz do dokonanych obliczeń

N: Obliczać będziemy różnicę między największą i najmniejszą wartością podanych liczb (wyników). Jakie komórki należy odjąć?

N: W komórce C20 wstawiamy znak „=” i wpisujemy formułę: C12-C2

N: Informuje, że otrzymana różnica nazywa się rozstępem i poleca wpisać w komentarzu określenie rozstępu.

 

U: Wpisują komentarz

U: C12 odjąć C2

U: Wpisują formułę

U: W komentarzu wpisują definicję rozstępu

 

N: Modą lub wartością modalną nazywamy najczęściej występujący wynik wśród podanych liczb. Podaj modę

N: Jaki jest środkowy wynik wśród uporządkowanych wyników w kolejności niemalejącej?

N: Liczbę tą nazywamy medianą.

N: - Chcąc wyznaczyć modę i medianę za pomocą funkcji w arkuszu kalkulacyjnym postępujemy w taki sam sposób, jak w przypadku korzystania z funkcji „ile liczb”.

- poleca obliczyć modę i medianę w arkuszu kalkulacyjnym „EXCEL’

N: Poleca wydrukować sporządzone zestawienia

U: Moda wzrostu wynosi 168

U: Wynosi 168

U: Wykonują czynności wskazane przez nauczyciela. W komentarzach wpisują określenie mody i mediany

U: Wzorując się na obliczeniach „ile liczb” wyznaczają modę i medianę. W komentarzach do obliczeń wpisują określenie mody i mediany.

U: Sporządzają wydruk

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA:

a) Czynności podsumowujące lekcję.

 Czynności nauczyciela

N: Podaje nazwy wprowadzonych pojęć.

 Czynności ucznia

U: Definiują wprowadzone pojęcia.

b) Zadanie i omówienie pracy domowej.

N: Podaje pracę domową: zad. 2.2
     str. 176 -
podręcznik

U: Zapisują.

WYDRUK PRACY UCZNIA

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”