Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

19619  odsłona

Scenariusz kampanii antynikotynowej

Scenariusz kampanii antynikotynowej

Cele kampanii:

 

- poszerzenie wiedzy na temat skutków i szkodliwo¶ci palenia tytoniu,

- u¶wiadomienie uczniom, że palenie tytoniu powoduje uzależnienie

- propagowanie w¶ród młodzieży zdrowego stylu życia i normy "na niepalenie”

- zrozumienie przez uczniów, że zdrowy człowiek, zdrowe społeczeństwo to doskonałe podstawy do osi±gnięcia osobistego oraz zbiorowego sukcesu.

 

Hasło przewodnie kampanii

Każdy kto nie pali jest na dobrej fali


Wykorzystane no¶niki:

 • radiowęzeł
  - wywiad z lekarzem
  - komunikaty reklamowe
  - piosenki o tematyce antynikotynowej

 •  reklama zewnętrzna
  - banery:  
  1. Każdy kto nie pali jest na dobrej fali
  2. Palisz przegrywasz
  - plakaty o tematyce antynikotynowej
  - materiały do gazetki w gablocie

 •  reklama wydawnicza
  - ulotki
  - znaczki (logo kampanii)
  - materiały szkoleniowe

 •  nagło¶nienie akcji w jednym z masmediów

 •  konkurs na najciekawsze hasło kampanii

 •  formy alternatywne („żywe obrazy”)

Przebieg kampanii:

Kampanię przygotowali i przeprowadzili słuchacze szkoły policealnej kierunku „technik organizacji reklamy” w dniach 13-17 listopada 2000r.

Przez cały tydzień trwania kampanii szkoła była oplakatowana. Na zewn±trz budynku umieszczony został duży baner z napisem „Każdy kto nie pali, jest na dobrej fali”. Wewn±trz budynku, w holu mniejszy z napisem „Palisz przegrywasz”. W ci±gu tygodnia na każdej długiej  przerwie emitowane były przemiennie audycje przygotowane przez młodzież wg trzech różnych scenariuszy m.in. o szkodliwo¶ci palenia, propaguj±ce zdrowy styl życia, rozmowy ze specjalist± chorób płuc. Młodzież przygotowała gazetkę tematyczn±, któr± zaprezentowała w gablocie na parterze szkoły .

Dniem „zero” kampanii był 14.11.2000r. W tym dniu słuchacze reklamy – organizatorzy kampanii wręczyli każdemu uczniowi, nauczycielowi, pracownikowi szkoły i osobom odwiedzaj±cym szkołę ulotki i znaczki (logo kampanii – zielone płuco z napisem „nie pal”). Młodzież chodziła przebrana za ko¶ciotrupa z napisem „Paliłem”. W ¶wietlicy słuchaczki reklamy przeprowadziły dla przedstawicieli klas szkolenie na temat „Przy mnie nie pal”. Uczniowie otrzymali materiały szkoleniowe, które zostały wykorzystane na lekcjach wychowawczych. Materiały szkoleniowe - o niepaleniu - zawierały ankiety, ulotki,  jak również dwa humorystyczne rysunki. Do rysunków uczniowie mieli dopisać wymy¶lone przez siebie hasło. Za wyróżnione hasło,  klasa otrzymała nagrodę w postaci dużej blachy ciasta, ufundowan± przez dyr. szkoły.

Podsumowanie:

Celem przeprowadzenia akcji antynikotynowej w naszej szkole było propagowanie zdrowego trybu życia, a przede wszystkim walkę z nałogiem palenia papierosów. Uważamy, że takie i tym podobne akcje budz± w młodym człowieku refleksję nad swoim postępowaniem, przyczyniaj± się do pozytywnego my¶lenia i wła¶ciwego działania, ogólnie do promocji zdrowia.

 

Ponieważ kampania antynikotynowa jest wpisana do programu wychowawczego szkoły jest organizowana każdego roku.

 

Opracowanie:

Elżbieta Głowacka

Jolanta Rychlicka

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”