Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

 odsłona

Praca zbiorowa: Propozycja sprawdzianów dla klasy II i III szkoły podstawowej

Małgorzata Dukaczewska
Anna Kowalik
Barbara Zając

 

Propozycja sprawdzianów dla klasy II i III szkoły podstawowej

 

Wstęp

Po wprowadzeniu reformy oświaty uległa zmianie organizacja kształcenia na pierwszym etapie edukacji. Jednostki przedmiotowo-lekcyjne zastąpiono nauczaniem zintegrowanym, a stopnie — oceną opisową. Integracja celów, treści kształcenia, metod i form oraz czasu pracy, skłoniły nas do podjęcia próby skonstruowania testów nauczycielskich.

         W poniższym zestawie są propozycje testów na koniec roku szkolnego dla klas drugich i trzecich.

Do każdego zestawu dołączona jest koncepcja testu, kartoteka z zakresu poszczególnych edukacji wraz z legendą, a także wykaz oczekiwanych odpowiedzi na zaliczenie poszczególnych zadań oraz propozycje kryteriów ocen.

         Sprawdziany można dzielić i przeprowadzać w ciągu dwóch lub trzech dni, w zależności od potrzeb oraz możliwości dzieci.

         Mamy nadzieję, iż testy te pozwolą na diagnozowanie osiągnięć poszczególnych uczniów oraz monitorowanie poziomu nauczania.

 

 

Testy sprawdzające dla klasy II — testy_kl_II.doc (spakowane) ok. 820 kB

Testy sprawdzające dla klasy III — testy_kl_III.doc (spakowane) ok. 240 kB

 

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2001/2002

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”