Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

6854  odsłona

Dorota Przybylińska: ¦więto Mamy - scenariusz zajęć zintegrowanych

Klasa I

 

SCENARIUSZ  OPRACOWANY  PRZEZ  NAUCZYCIELKĘ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 4 w KĘTRZYNIE – DOROTĘ PRZYBYLIŃSKĄ

 

Ośrodek tematyczny :         Tyle kobiet dookoła.

Temat dnia :                          Święto Mamy.

 

Umiejętności możliwe do zdobycia :

-         umiejętność przekazywania informacji o rodzinie, dobieranie przymiotników do opisu cech mamy,

-         formułowanie wypowiedzi,

-         rozumienie potrzeby szacunku,

-         wykonanie ornamentowego obrazu (witrażowego).

 

Środki dydaktyczne :

kartki z hasłami, brystol z minkami, balony, mazaki, zdjęcia rodzinne, album, kartki z cechami rodziny, kontur domu i kosza na śmieci, łąka, kwiaty, słonko, skowronek, słonko z promykami, arkusze z pierwszymi literami wyrazu mamusia, kartki, wazon, farby, szkło, pędzle, kostka do gry.

 

Przebieg zajęć :

N – działania nauczyciela

U – działania uczniów.

 

UWAGA :

W klasie wywieszone są kartki z hasłami zasad obowiązujących w klasie typu : Nie krytykuj innych !  Nie przerywaj gdy ktoś mówi !  Nie wyśmiewaj się z innych !  Bądź sprawiedliwy !  Postępuj uczciwie ! ...

 

N – odsłania brystol z narysowanymi minkami i zachęca do wypowiedzi na ich temat /załącznik  Nr 1/.

 

U – oglądają ilustrację,

    – opisują ją, używając przymiotników.

 

N – rozrzuca balony i zachęca uczniów do nadmuchania i narysowania na nich jak się czują i powieszenia ich w klasie tam gdzie chcą.

 

U – dmuchają balony, rysują na nich swoje samopoczucie,

    – razem z nauczycielem omawiają.

 

N – sprawdza prace domową, czy dzieci przyniosły zdjęcia rodzin.

 

U – siedzą w kole, każdy pokazuje swoje zdjęcia i omawia je.

 

N – wkłada je do albumu, robiąc album rodzinny swojej klasy,

-         zachęca uczniów do wypowiedzi jaka powinna być

    rodzina ?, jaka jest ? (złe i dobre cechy)

-         zapisuje te cechy na kartkach,

-         rozdaje je uczniom,

-         na tablicy przypina kontur domu i kosza na śmieci.

 

U – przypinają dobre cechy do domu, złe wyrzucają do kosza (wcześniej je odczytują i omawiają )/załącznik Nr 2/.

 

N – recytuje wiersz „Cała łąka dla mamy”

-         na podłodze łąka z folii /załącznik Nr 3/.

 

U – słuchają wiersza

 

N – poleca wysłuchania wiersza jeszcze raz i zilustrowania go.

 

U – słuchają jeszcze raz wiersza i na łące naklejają kwiaty, skowronka, słonko,

    - analizują treść wiersza (kończy się słowem ŻYCZENIA).

 

N – rozdaje promienie słońca i poleca uczniom napisać życzenia dla swoich mam.

 

U – piszą życzenia, przyklejają je do słonka np. samochodu, zdrowia itd.

-         życzenia, które się powtarzają – tworzą jeden promyk /załącznik Nr 4/.

 

N – dzieli uczniów na grupy. Każda grupa ma za zadanie dopisać cechy mam do pierwszych liter wyrazu mamusia /załącznik Nr 5/

 

U – dopisują cechy mam w grupach

        M np. miła

                atrakcyjna

        M        moja

                uśmiechnięta

        S          ...

                  ...

                ...

- omówienie cech, analiza, których jest najwięcej, najczęściej się powtarzają.

 

N – zachęca dzieci do zrobienia olbrzymiego wazonu kwiatów dla mam (dużej laurki).

   - rozdaje kolorowe kartki, poleca odrysować dłoń, na każdym palcu przykleić kwiatek (narysować) i napisać jedno przyrzeczenie typu : będę grzeczny.

 

U – wykonują prace i przyklejają je do dzbana

 

 

 

 

 

 


                                                            - utworzy się wazon (laurka)

                                                               z przyrzeczeniami, dobrymi

                                                               uczynkami

 

 

 

 

 

-         omawiają swoje prace, odczytują przyrzeczenia

 /załącznik Nr 6/

 

 

PRZERWA ŚRÓDLEKCYJNA

 

-         „Pisze pani na maszynie” – zabawa znana.

-         Śpiew piosenki o mamie „Nasza mama”.

 

 

N – jak już tyle wiemy o mamach, znamy ich cechy, zrobimy teraz prezenty, upominki dla mam.

    - zachęca uczniów do wykonania techniką ornamentu obrazek dla mam /załącznik Nr 7/.

 

U – rysują na szkle obraz.

    - ustalają zasady występowania koloru i jego barwę.

    - rzucają kostką i malują farbami do szkła,

    - omawiają prace.

 

ZAŁĄCZNIKI :

Załącznik Nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Cała łąka dla mamy”

Mamo ! Chodź z nami !

Damy Ci łąkę z kwiatkami

Ze skowronkiem, ze słonkiem

Do wąchania , słuchania, patrzenia

A do łąki dodamy ŻYCZENIA

 

 

Załącznik Nr 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 7

 

 

 

 

 

 


                                                           ozdobienie ramki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pola kolejno malowane są na ustalony kolor.

Uczniowie kolejno rzucają kostką do gry. Wyrzucają :

                    1 – zielony

 

                    2 – biały

 

                    3 – czerwony

 

                   4 – czarny

 

                   5 –  żółty

 

                   6 – niebieski

                                                        - zamalowują pola.

 

 

 

 

 

 


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2002/2003

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”