Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

4307  odsłona

Barbara Bentkowska: Nie traktujmy przedmiotów artystycznych po macoszemu

Barbara Bentkowska

 

„Nie traktujmy przedmiotów artystycznych po macoszemu!”

 

Pracując dążymy do osiągnięcia rezultatów pozytywnie ocenianych przez społeczeństwo. Dobre wyniki naszych działań dają zadowolenie, praca staje się przyjemnością, a jednocześnie wzrasta motywacja do doskonalenia siebie i swojego warsztatu.

Dziś, gdy nie ma już w szkole muzyki i plastyki, a pojawiła się sztuka, nauczyciel znajduje się w sytuacji problemowej. Wchodząc na lekcję, zastanawia się, czego ma dzisiaj uczyć. Czy śpiewać? Czy rysować, malować? Czy opowiadać o kompozytorach, czy o malarzach?

Programy nauczania w minimalnym stopniu się zmieniają. Treści programowe są obszerne, natomiast godzina tylko jedna. Dlaczego nikt się nad tym nie zastanawia? Zbliżamy się przecież do Europy, w której liczą się przede wszystkim umiejętności, a nie encyklopedyczna wiedza. W zachodniej Europie w każdej, szanującej się szkole istnieje chór, ,,mała” orkiestra, pracownia plastyczna. Dziecko wspaniale się tam realizuje.

Wychowanie młodego pokolenia jest jednym z najistotniejszych zadań. Życie niesie wiele problemów tak materialnych, jak i psychicznych. Właśnie muzyka, plastyka w tym trudnym dla wszystkich okresie powinny przynieść dzieciom, rodzicom i nauczycielom jak najwięcej satysfakcji, relaksu, radości i optymizmu.

 

Nie traktujmy więc przedmiotów artystycznych po macoszemu!


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2001/2002

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”