Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

7032  odsłona

Sztuka odmawiania...

Kamilla Majchrzak
Janina Pietrzak

 

                                             Scenariusz zajęć profilaktycznych

 

 

 

Temat zajęć:   Sztuka odmawiania, podejmowanie świadomych
                   decyzji w sprawie używek i uczenia się jak odmawiać
                   bez obawy przed odrzuceniem.

 

Cele zajęć: –  uczenie podejmowania odpowiedzialnych decyzji związanych z piciem,
                       paleniem i zażywaniem innych środków odurzających.

 

                    – uczenie się umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia.

 

Materiały pomocnicze: duży arkusz papieru, ulotki.

 

Przebieg zajęć:

  1. Zapoznanie z tematem zajęć.
  2. Wstęp: pogadanka na temat okoliczności, w jakich ludzie spotykają się przy alkoholu (uroczystości, wspólne spędzanie czasu, używanie alkoholu do manipulacji innymi ludźmi, upijanie dla wykorzystania, ośmieszania, kompromitacji).
  3. Rozmowa na temat własnej godności i prawie do decydowania o sobie. Zdarza się, że ludzie, na których nam zależy, próbują namawiać do robienia czegoś, czego nie chcemy, co nie jest dla nas dobre – wtedy trzeba umieć odmówić. Jak wytrwać we własnym postanowieniu nie psując sobie kontaktów z tymi, którym odmawiamy.
  4. Etapy odmawiania i decydowania – ćwiczenia.

Etap I: Sprawdź, czy to, co proponuje kolega jest dla ciebie dobre. Postaw sobie pytania: czy jest to bezpieczne i zdrowe? Czy rodzice zgodziliby się na to? Jak będę się czuł, gdy to zrobię?

Etap II: Jeżeli pomysł jest zły, powiedz najpierw sobie NIE. Tego nie będę robić. Możesz po prostu powiedzieć: nie, możesz dalej robić swoje, możesz zwyczajnie odejść – to świadczy o twojej sile.

            Etap III: Powiedz NIE i ewentualnie zaproponuj w zamian coś innego.

  1. Odgrywanie scenek. Np. „Wracasz z nowym kolegą ze szkoły do domu. Kolega wydaje ci się fajny, chciałbyś go lepiej poznać. Twój znajomy zaprasza cię na piwo. W jaki sposób postąpisz?”
  2. Omówienie scenek: Jak czuła się osoba odmawiająca? Czy trudno było odmówić?
  3. Praca w trójkach: każda trójka wybiera sobie sytuację, w której ktoś był namawiany do zażywania środków odurzających. Jedna z osób jest osobą namawiającą, druga odmawiającą, a trzecia – obserwatorem. Po kilku minutach następuje zmiana ról.
  4. Praca w grupie: grupa stoi w kręgu i mówi sobie w myślach dziękuję nie – nie skorzystam z tej propozycji, a następnie mówi tekst głośno. Jest to trening mówienia NIE. Uczniowie dobierają się w pary: jedna osoba przez minutę mówi TAK, druga NIE, po minucie zamiana ról. W której roli czuliście się pewniej i byliście bardziej przekonywujący.
  5. Podsumowanie ćwiczeń. Podkreślenie, że odmawianie jest trudną sytuacją, uczymy się go w różnych sytuacjach i przez całe życie.

Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2001/2002

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”