Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

6543  odsłona

Nie pijemy alkoholu - żyjemy w zgodzie z naturą

Kamilla Majchrzak
Janina Pietrzak

Scenariusz zajęć plastycznych

 

 

 

Temat zajęć: Nie pijemy alkoholu – żyjemy w zgodzie z naturą.

 

Cele zajęć:

 

ˇ         Pokazanie możliwości poszukiwania dobrego życia bez pomocy alkoholu.

ˇ         Zwrócenie uwagi na znaczenie pozytywnego stosunku do siebie i życia w harmonii z naturą.

 

 

Materiały pomocnicze: kartki i przybory do pisania, bloki rysunkowe i farby.

 

 

Przebieg zajęć:

 

  1. Wprowadzenie: przypomnienie o wartościach, dla których warto żyć.
    Zwrócenie uwagi na to, że alkohol niszczy te wartości.
  2. Wypowiedzi uczniów na temat „co to jest dobre życie?” oraz „co to jest życie w zgodzie z naturą?”
  3. Praca uczniów w grupie. Podział uczestników na trzy grupy:

 

Pierwsza grupa maluje pejzaże, obserwując otoczenie: las, drzewa, przyrodę. Poszukuje w przyrodzie tego, co nas cieszy, tego, czego na co dzień ludzie nie zauważają, a co jest dla nas interesujące i odkrywcze.

 

Druga grupa tworzy plakaty na temat „nie pijemy alkoholu – żyjemy w zgodzie z naturą”. W plakacie młodzież przedstawia swoje stanowisko wobec picia alkoholu.
Promuje zdrowe i dobre życie w zgodzie z naturą.

 

Trzecia grupa Układa teksty i melodie piosenek promujących trzeźwe, zdrowe życie.
Treści piosenek wskazują jak żyć w zgodzie z naturą.

 

  1. Prezentacja prac. Przegląd twórczości plastycznej oraz zaprezentowanie piosenek.

Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2001/2002

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”