Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

12602  odsłona

K. Cmoch: Program artystyczny na Dzień Matki

Krystyna Cmoch

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Grotta 3

28-100 Busko-Zdrój

 

 

PROGRAM ARTYSTYCZNY NA DZIEŃ MATKI

 

 

Narrator I

Z okazji Dnia Matki chcieli¶my Was – Drogie Mamy zaprosić na program pt. „Miło¶ć niejedno ma imię”.

 

Narrator II

O miło¶ci napisano już wiele, że fascynuje, wzbogaca, nadaje życiu sens, że może prowadzić do cierpienia i tęsknoty, ale – „Miło¶ć niejedno ma imię”.

 

Piosenka pt. „Matko moja ja wiem”

 

Moja matko ja wiem

Tyle¶ nocy nie spała

Gdym opuszczał mój dom

Aby i¶ć w obcy ¶wiat

 

I na szczę¶cie dalekie

Skromny dar, lniany ręcznik mi dała¶

Haftowany przez Ciebie

Wzorzysty jak kwiat

Wzorzysty i barwny jak kwiat.

 

Na nim kwitn± do dzi¶

Tulipany i wi¶nie

Żywa jest kwiatów woń

¦piew słowika w¶ród bzu

 

I jedyny na ¶wiecie, drogi mi

Trochę smutny Twój u¶miech

Nade wszystko kochane Twe oczy s± tu

Kochane błękitne Twe oczy s± tu

 

Gdy mi smutno i Ľle

Idę w le¶n± gęstwinę

W szumie krzewów i traw

Wspomnę te dawne dni

 

Na zwalonym przez burzę, starym pniu

Lniany ręcznik rozwinę

Wtedy wraca Twa miło¶ć i szczę¶cie i łzy

Na zwalonym przez burzę, starym pniu

Lniany ręcznik rozwinę, wtedy wraca

Twa miło¶ć matczyna i szczę¶cie i łzy.

 

Narrator III

Poezja zawsze stawiała pytania – czym jest miło¶ć, jakie rado¶ci i smutki ze sob± niesie, z ilu uniesień, zachwytów, żalów i nieporozumień się składa? Poezja mówi też o tym „Że jest tylko jedno serce tak wielkie, tak ¶więte, takie jedyne na ¶wiecie – to serce Matki”.

 

Wiersz pt. „Serce Matki”

 

Jedno jest serce, jedno, jedyne.

Co dzieli twoje łzy, smutki, rado¶ci.

Jedno jest serce, to serce matczyne.

Pełne dobroci i pełne rado¶ci.

 

Wraz z tob± ¶mieje się, z tob± płacze,

Spieszy z pomoc± w najmniejszej potrzebie.

Wszystko zrozumie i wszystko przebaczy,

Walczy, pracuje i żyje dla ciebie.

 

Ciepłem ogrzeje cię swym, jak ognisko,

Kiedy łza w oczach zakręci się słona

Jedno jest pewne na ¶wiecie schronisko:

Serce matczyne, matczyne ramiona

 

Jest tylko jedna istota – pamiętaj!

Która ci krew odda do ostatka.

Jest tylko jedno serce tak wielkie, tak ¶więte

Takie jedyne na ¶wiecie – TO MATKA

 

 

Piosenka pt. „Przeżyj to sam” (w wykonaniu uczniów)

 

Narrator IV

A je¶li nie mam nic, naprawdę nic, co mogę dać? Czym mogę podzielić się z innymi? Wtedy mogę dzielić się tym, co jest bezcenne, czego nie można kupić za żadne pieni±dze. A co to takiego? Mogę się dzielić u¶miechem. Jeżeli człowiek u¶miechnie się do człowieka, jest tak jakby w pochmurny dzień zabłysło słońce. Mogę się dzielić z innymi moim wolnym czasem. Choćby chwilk±. Nawet kiedy jestem bardzo zajęta, znajdę czas, żeby podej¶ć do mamy i przytulić się do niej. A może zapytać: Mamusiu, czy nie potrzeba ci pomóc? Mogę się dzielić modlitw± z tymi, którym nie mogę pomóc inaczej. Mogę się dzielić modlitw± z tymi, którzy nie umiej± się modlić.

 

Piosenka  pt. „Przebudzenie” zespołu Buzu Squat (w wykonaniu uczniów)

 

Wiersz pt. „Na Dzień Matki”

 

To j± zobaczyłe¶

Gdy przyszedłe¶ na ¶wiat – Matkę.

To Matka uczyła cię mówić

To Matka zaprowadziła cię do ko¶cioła – gdzie cię ochrzczono.

 

To Matka poszła z tob± do przedszkola i po ciebie wracała.

To ona zaprowadziła ciebie do szkoły i po ciebie przychodziła,

Żeby taki mały pierwszaczek sam nie wracał do domu.

 

To j± boli serce, gdy masz kłopoty

Gdy jeste¶ chory, gdy w szkole nauka „nie idzie”,

To ona się cieszy, gdy jeste¶ wesoły,

To dla niej w dniu jej ¶więta

Dużo zdrowia, u¶miechów, łask Boga – życz± dzieci.

 

 

Narrator V

Nie lękajcie się spalać w cało¶ci. Ciepło, którym ogrzejesz innych ludzi, będzie trwało wiecznie. B±dĽcie uprzejmi jedni wobec drugich, miejcie czułe serca. Wybaczajcie sobie wzajemnie. U¶miech jest przejawem miło¶ci. Umieć się u¶miechać, to obdarowywać odrobin± rado¶ci.

 

Narrator VI

Na zakończenie Kochane Mamy chcieli¶my podziękować Wam za Wasz± miło¶ć dobroć i trud wychowania. Żyjcie nam długo w pomy¶lno¶ci, szczę¶ciu, zdrowiu i rado¶ci.

 

Piosenka pt. „Im więcej Ciebie tym mniej” Natalii Kukulskiej (w wykonaniu uczniów)


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2001/2002

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”