Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

5998  odsłona

K. Cmoch: Od kiedy zaczyna się edukacja seksualna dziecka?

Krystyna Cmoch
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Grotta 3
28-100 Busko-Zdrój

 

 

Cykl referatów: PEDAGOGIZACJA RODZICÓW

 

 

Od kiedy zaczyna się edukacja seksualna dziecka?

 

 

Wychowanie seksualne dziecka, to zaspokojenie jego ciekawości co do tajników różnic biologicznych między kobietą a mężczyzną, a przede wszystkim przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie.

Realizacja tych celów jest  procesem długotrwałym. Już od najmłodszych lat dziecko zdobywa własne doświadczenia przez obserwację zjawisk przyrody, zdarzeń z życia rodziny i najbliższego otoczenia.

W wieku przedszkolnym dziecko interesuje pochodzenie człowieka, rozmnażanie istot żywych, różnice w budowie ciała dziewcząt i chłopców, o czym świadczą liczne pytania zadawane dorosłym. Odpowiedzi i wyjaśnienia rodziców są dla dziecka ważnym źródłem informacji i pierwszym stopniem wtajemniczenia w sprawy płci.

W młodszym wieku szkolnym dziecko na lekcjach przyrody uzyskuje bardziej wyczerpujące i naukowe wiadomości na interesujące je tematy. Wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii przekazuje się uczniom dopiero w gimnazjum. Są to tylko naukowe wyjaśnienia, dość ważne w wychowaniu seksualnym, ale nie wyczerpują one całokształtu zagadnienia.

We wczesnej fazie dorastania, kiedy w organizmie człowieka zachodzą gwałtowne zmiany,dzieci potrzebują rad i wskazówek głównie od najbliższych – od ojca i matki. Dlatego ważne jest stworzenie przez rodziców klimatu szczerości i zaufania wobec dziecka. Nie należy gorszyć się tym, że dorastająca córka czy syn okazują zainteresowanie zagadnieniami seksualnymi i uważać, że mają na to jeszcze wiele czasu. Wtedy młodociany będzie ukrywał przed rodzicami swe problemy i szukał gdzie indziej zaspokojenia ciekawości, na przykład u starszych kolegów, którzy mogą uświadomić go w sposób niepełny i uproszczony, a nawet brutalny. Dla dziewcząt rzeczowe informacje na temat menstruacji, uzyskane w odpowiednim czasie od matek, są wręcz niezbędne. W przeciwnym razie pierwsza miesiączka może wywołać silny szok emocjonalny – lęk, wstyd i poczucie zagrożenia.

Ośmieszanie dziecka, ironiczne uwagi na temat jego sympatii i zainteresowań sprawi, że dziecko przestanie się zwierzać, stanie się skryte, nieufne.

Rodzice w okresie dorastania swoich dzieci, powinni unikać zbędnych „kazań’ i ostrzeżeń, a zwłaszcza wszelkiego rodzaju gróźb i kar, które wywołują poczucie krzywdy, bunt i utratę zaufania. Otoczenie dorastających dyskretną opieką, swobodna, niewymuszona dyskusja i rada z pozycji przyjaciela, ułatwią rozwiązywanie trudnych problemów wychowania seksualnego.

 

Opracowano na podstawie:

Campbell R., Twój nastolatek potrzebuje ciebie, Kraków 1991

Przetacznikowa M., Na przełomie dzieciństwa i młodości, Warszawa 1972


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA, rok szk. 2001/200

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”