Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

9866  odsłona

E. Kimak: Dbajmy o higienę ciała - konspekt lekcji

Elżbieta Kimak

 

KONSPEKT LEKCJI

TEMAT: DBAJMY O HIGIENĘ CIAŁA

CELE:

Kształtowanie prawidłowych nawyków higieny osobistej – konieczność mycia rąk w różnych sytuacjach i okolicznościach (dopasowywanie wyrazów do ilustracji),

Ćwiczenie umiejętności czytania oraz wyróżniania głosek i liter w wyrazach.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 8 oraz rozwiązywania i układania zadań. Elementy improwizacji ruchowej.

Przewidywane osiągnięcia ucznia:

– dba o swoje zdrowie,

– wie, jak należy dbać o higienę całego ciała i rozumie potrzebę jej przestrzegania,

– układa zdania z rozsypanki wyrazowej,

– liczy głoski i litery w wyrazach,

– układa i rozwiązuje zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie w zakresie 8,

– potrafi zaśpiewać piosenkę z pomocą kasety, improwizuje ruchem.

 

Przebieg zajęć:

1. Powitanie – na melodię „Panie Janie".

Zapraszamy.

Miło nam. Pięknie was witamy.

Bądź wśród nas.

2. Spotkanie z pielęgniarką.

3. Swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące troski o higienę ciała.

4. Zadawanie pytań pani pielęgniarce.

5. Praca w grupach.

Na szarym papierze jest napis „Jak dbać o higienę". Dzieci podzielone są na 4 grupy. Każda grupa ma dorysować to, co jest potrzebne, aby dbać o higienę. W ten sposób powstanie plakat, który będzie nam przypominał o przestrzeganiu zasad higieny.

6. Nauka pierwszej zwrotki piosenki „Dbaj o zęby”.

7. Praca z tekstem „Jak Szymek dba o swój wygląd" – czytanie przez nauczyciela.

8. Pytania do tekstu i odpowiedzi z odczytywaniem fragmentów z podręcznika.

9. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i podpisywanie nimi obrazka.

Szymek myje włosy szamponem. (dla słabszych dzieci zdanie podzielone na 2 części).

10. Wyszukiwanie na tablicy rzeczy, które będą potrzebne Szymkowi (ilustracje).

11. Głoskowanie wyrazów.

12. Wyszukiwanie wyrazów spośród innych.

13. Przeliczanie ile mają głosek, a ile liter.

14. Praca samodzielna.

Dzieci mają za zadanie obok wyrazów napisać ile mają one głosek a ile liter (dzieci słabsze przepiszą całą linijkę tych wyrazów).

15. Zabawa.

Nauczyciel mówi dzieciom na ucho co ma wykonać.

Dzieci zgadują (myje buzię i ręce, myje włosy, myje zęby).

16. Nauka drugiej zwrotki piosenki „Dbaj o zęby".

17. Zabawa w sklep

W sklepie są różne rzeczy potrzebne do higieny własnego ciała. Obok nich kartoniki z cyframi 5, 2, 1, 3. Dzieci kupują dane rzeczy płacąc ­przysiadami, podskokami, oklaskami.

18. Zadanie ilustrowane.

Mama poszła do sklepu i kupiła 6 szczoteczek do zębów i 2 kubki. O co się zapytamy?

Jakie działanie ułożymy? Jaka będzie odpowiedź?

19. Liczenie pamięciowe.

Ile dodamy do 3 aby było 8?

Ile odejmiemy od 8 aby było 5?

Ile dodamy do 5 aby było 8?

20. Podsumowanie lekcji.

21. Ocena aktywności uczniów. Liczenie figur geometrycznych.

22. Pożegnanie gościa na melodię „Panie Janie"

Dziękujemy.

Miło nam.

Jeszcze zapraszamy. Pośród nas.


Š Elżbieta Kimak, 09-540 Sanniki, ul. Młynarska 5


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA maj, 2002

 

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”