Publikacja w serwisie

Bookmark and Share

13258  odsłona

E. Kimak - Przyczyny niepowodzeń szkolnych

Elżbieta Kimak

 Przyczyny niepowodzeń szkolnych (referat)

Najczęściej uważamy, że niepowodzenia szkolne dotyczą dzieci z niskim ilorazem inteligencji, o obniżonej zdolności uczenia czy z opóźnionym rozwojem. Mogą to być opóźnienia spowodowane defektami narządów zmysłu: wzroku, słuchu, mowy. Można zgodzić się również, że złe wyniki w nauce mogą mieć dzieci, które mają nieodpowiednie warunki życia, wychowujące się w rodzinie nie zaspakajającej im warunków do intelektualnego rozwoju i nauki, stwarzającej atmosferę nieustannego napięcia i konfliktów.

Jest jednak wiele dzieci zdolnych, obdarzonych doskonałą pamięcią, dzieci mających wiele zainteresowań, ciekawych świata, u których występują niepowodzenia szkolne. Najczęściej niepowodzenia te występują w początkowym okresie pobytu w szkole. Są to dzieci cierpiące na rozmaite dolegliwości — wątłe, mające złe samopoczucie psychiczne i fizyczne np.: boli je głowa, ogarnia senność, są nadmiernie podniecone lub apatyczne i kapryśne. Często zachowanie tych dzieci zależy od pogody, ciśnienia atmosferycznego. Na przykład dzieci wątłe, wrażliwe z reguły źle czują się w dużych miastach, ciasnych mieszkaniach i zatłoczonych klasach. Zdradzają one przemęczenie i niechęć do nauki. Dlatego też powinniśmy zadbać o to, by czas pracy umysłowej przeplatał się z zabawą i ćwiczeniami fizycznymi. Szczególnie dotyczy to uczniów klas 1-3.

Drugim ważnym czynnikiem niepowodzeń szkolnych jest zaburzenie koncentracji uwagi. W klasie szkolnej docierają do dziecka różne sygnały; od nauczyciela, od kolegów, zza drzwi i zza okna. Uwaga nadmiernie wrażliwego dziecka jest więc podzielona i rozproszona. Najczęściej dziecko takie nie wie, co mówi nauczyciel i co jest zadane. Dlatego tez nasze lekcje powinny być zajmujące, przeplatane piosenką, zabawą po to, aby dzieci odpoczęły i nabrały ochoty do dalszej pracy.

Są dzieci, które mają złe wyniki w nauce ponieważ nie wiedzą po co mają opanować określone wiadomości i umiejętności, albo nie wierzą, by mogły mieć sukcesy w nauce.

Są też dzieci lękliwe, pełne kompleksów, podchodzące do nauki z nastawieniem: "Tego na pewno nie potrafię". Przyczyną tego może być wieczne wmawianie dziecku jego słabości, nieudolności. karcenie i wyśmiewanie.
Spotykamy w swojej pracy dzieci, które nie uczą się dobrze dlatego, że nie są w stanie zająć pierwszego miejsca w klasie. Są to najczęściej jedynacy. Przeżywają oni dramat w szkole, gdyż w domu przyzwyczajone są do tego, że uwaga skierowana jest tylko na nich. Takie dziecko warto włączyć do różnych kółek zainteresowań.

Zdarzają się dzieci wybitnie zdolne, często lekceważące naukę szkolną, traktując ją jako zło konieczne, albowiem program przewiduje zbyt wolne tempo pracy. Takim uczniom powinniśmy stworzyć w klasie takie warunki aby się nic nudziły.

Niepowodzenia w szkole może mieć również dziecko np. siedmioletnie z dużym zasobem wiadomości i umiejętności ale nie dojrzałe emocjonalnie i społecznie. Dziecko takie łatwo poddaje się niepowodzeniom oraz reaguje na nie ze zniechęceniem albo irytacją.

Mówiąc o dzieciach mających niepowodzenie w szkole należy wspomnieć o dzieciach nadpobudliwych. Często mówimy “Nie kręć się tak bez przerwy”. Rzadko zdajemy sobie sprawę, że niepokój ruchowy jest bardzo trudny do opanowania przez dziecko. Nie jest to wynik jego złej woli, ale sposób na rozładowanie jego wewnętrznego napięcia Gdy będziemy strofowali takie dziecko mogą u niego pojawić się tiki nerwowe.

I wreszcie dzieci zamknięte w sobie — wolne, nie ujawniające swoich uczuć. Takim dzieciom musimy okazywać wiele czułości, wyrozumiałości i życzliwości.

Złe wyniki w nauce wymagają zawsze dokładnego i wnikliwego rozpatrzenia wszystkich czynników. Zarówno jest tu duża rola nauczycieli jak i rodziców. Dobry pedagog potrafi dostrzec indywidualne potrzeby i problemy każdego wychowanka i tak pokierować życiem dziecięcej gromady, by każde dziecko czuło się w niej dobrze. Potrafi wydobyć i analizować to, co w każdym uczniu najlepsze.


© Elżbieta Kimak, 09-540 Sanniki, ul. Młynarska 5


Publikacja umieszczona w Serwisie Publikacji Nauczycieli ODA maj, 2002

 
 

Serwis ODA - Strona główna > Pełny katalog publikacji  |   Strona autora/ów  |

Zamknij okno

góra

Serwis jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”