Recenzent: mgr Bożena Ujma

 

Spis treści

Wstęp
Niedziesiątkowy system zapisywania liczb
            Cel
            Materiał nauczania
Przykłady zadań
Elementy kombinatoryki
            Cel
            Materiał nauczania
            Przykłady zadań
Zbiór zadań

 

Wstęp

Jesteśmy nauczycielkami matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Chcąc uatrakcyjnić lekcje matematyki w klasie IV szkoły podstawowej napisałyśmy eksperymentalnie dodatkowy dział do programu szkolnego. Poszerzyłyśmy obowiązujący program o niedziesiątkowy system liczenia i elementy kombinatoryki.

Praca składa się z układu materiału z rozbiciem na jednostki lekcyjne, przykładowych zadań z rozwiązaniami i zbioru zadań do samodzielnego rozwiązania.

Całość zaplanowana jest na 20 godzin lekcyjnych. Zajęcia z dziećmi z tej tematyki proponujemy prowadzić w formie gier i zabaw. Niektóre zadania z kombinatoryki można rozwiązywać metodą „drzewek”.

Celem tej pracy jest wprowadzenie niezbędnych pojęć do zapisywania liczb i działań na nich w systemie dwójkowym. Pokazujemy też jak w prosty sposób można rozwiązywać zadania, w których postawione jest pytanie: „na ile sposobów można to zrobić?”.

Uważamy, że nasza propozycja uwzględnia założenia postępowej dydaktyki współczesnej, a dobrane treści i metody mogą wskazywać na jej wysoką przydatność w rozwijaniu zainteresowania wiedzą matematyczną.

Katarzyna Przygodzka, Ewa Szelecka

góra

Wszelkie prawa osobiste autorek zastrzeżone