Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości! Akcja „Rekord dla Niepodległej”

MEN - aktualności - wt., 23/10/2018 - 15:28

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszają wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. W piątek,
9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewamy 4-zwrotkowy hymn narodowy.

Warunkiem uczestnictwa w akcji jest przesłanie przez dyrektora danego przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej ankiety zgłoszeniowej widocznej w Strefie dla zalogowanych w SIO (zakładka „Ankieta”).

Szkoły, które chcą włączyć się w bicie „Rekordu dla Niepodległej”, powinny 9 listopada 2018 r. (w ostatni dzień roboczy przed Świętem Niepodległości) o symbolicznej godzinie 11:11 zorganizować wspólne śpiewanie 4-zwrotkowego „Mazurka Dąbrowskiego”. Na zgłoszenia czekamy do czwartku, 8 listopada do godz. 12:00.

Wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, które zgłoszą swój udział w biciu „Rekordu dla Niepodległej”, otrzymają pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami od Minister Edukacji Narodowej. Podsumowanie akcji nastąpi w piątek, 9 listopada br.

Uwaga! Polskie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe za granicą, chętne do udziału w biciu „Rekordu dla Niepodległej”, prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailowo na adres Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą rekorddlaniepodleglej@orpeg.pl. W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje: nazwa i typ przedszkola/szkoły/ placówki oświatowej oraz szacowana liczba uczniów i nauczycieli biorących udział w akcji. Prosimy także o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez ORPEG.

Ponadto zachęcamy wszystkich do dokumentowania bicia „Rekordu dla Niepodległej” i umieszczania zdjęć oraz filmów z akcji na swoich stronach internetowych oraz profilach na portalach społecznościowych z wykorzystaniem #RekordDlaNiepodległej. Chcielibyśmy, aby ten wyjątkowy dzień zapisał się w historii każdego przedszkola, szkoły i placówki oświatowej jako pamiątka dla przyszłych pokoleń.

Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości! 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Niepolityczni uczniowie

Belferblog - wt., 23/10/2018 - 07:31
Wczoraj w szkole nie było z kim pogadać o wyborach, gdyż uczniowie woleli o literaturze. Na szczęście w pokoju nauczycielskim trafiłem na zajadłych dyskutantów, więc sobie ulżyłem. A potem była lekcja z kolejną klasą. Znowu próbowałem pogadać, ale nie miałem …

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacje CKE

MEN - aktualności - pon., 22/10/2018 - 13:09

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 18 do 20 grudnia br.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i arkusze dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone w serwisach przeznaczonych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. O terminie pobrania materiałów dyrektorzy szkół będą powiadomieni przez dyrektorów OKE w odrębnym komunikacie. Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, które również zostaną przekazane szkołom.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Uczniowie tych szkół, które nie zdecydują się zorganizować próbnego egzaminu, będą mogli pobrać arkusze ze stron internetowych komisji egzaminacyjnych: Centralnej i okręgowych 20 grudnia 2018 r. po godz. 15:00.

CKE proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

CKE zwraca uwagę na to, że zadania na egzaminie próbnym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do 18 grudnia br. Dlatego też należy poinformować ósmoklasistów oraz – jeżeli to możliwe – również ich rodziców o przyczynie ewentualnego niepowodzenia na egzaminie próbnym w takiej sytuacji oraz powrocie do nierozwiązanych zadań po realizacji danego zagadnienia na lekcjach w pierwszym kwartale 2019 r.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

W marcu 2019 r. okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią dodatkową pulę zadań z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych, które będzie można wykorzystać podczas ostatnich powtórek przed egzaminem ósmoklasisty planowanego w kwietniu 2019 r.

Lekcje odwołane

Belferblog - pon., 22/10/2018 - 08:05
Z powodu wyborów lekcje poranne w poniedziałek zostały odwołane. Młodzież chciała więcej, ale dostała tylko wolną zerówkę. Dalej zajęcia już są normalnie. Tak przynajmniej wygląda powyborczy poniedziałek w moim liceum. Najbardziej na odwołaniu lekcji, najlepiej wszystkich, zależało pełnoletnim uczniom. Sporo …

20 października – Dzień Krajobrazu

MEN - aktualności - sob., 20/10/2018 - 07:00

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do aktywnego włączania się w obchody Dnia Krajobrazu i organizowania „spacerów krajobrazowych”.

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października br., już po raz trzeci, obchodzony jest w Polsce, jako święto krajobrazu. Głównym tematem tegorocznych obchodów są usługi krajobrazowe.

Wydarzenie ma na celu kształtowanie świadomości społecznej w zakresie roli krajobrazu w życiu codziennym oraz właściwego zagospodarowania i ochrony krajobrazów.

Ze względu na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zachęcamy, aby w ramach organizowanych spacerów uwzględnić również miejsca będące świadkami historii, krajobrazy pamięci – miejsca szczególne dla lokalnych społeczności i narodu, w których jest zapisana pamięć o ludziach i wydarzeniach, a które są naszym dziedzictwem historycznym.

Więcej informacji na: https://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu

Komentarz MEN o organizacji obowiązkowych lekcji w soboty w niektórych warszawskich liceach

MEN - aktualności - pt., 19/10/2018 - 16:40

Nie ma w tej chwili i nie będzie konieczności organizowania obowiązkowych lekcji w soboty w niektórych warszawskich liceach. Informowanie przez władze Warszawy o rozważaniu takiego rozwiązania jest celowym wprowadzaniem rodziców w błąd i nieuzasadnioną próbą wywołania niepokoju.

Przepis, który pozwala na prowadzenie obowiązkowych zajęć w szkołach w sobotę nie jest niczym nowym, istnieje już od 16 lat. Lekcje mogą być prowadzone np. w sobotę, ale pod pewnymi warunkami. Dotychczas zapis ten był wykorzystywany przez dyrektorów szkół jedynie w nadzwyczajnych sytuacjach (m.in. przedłużający się remont placówki oświatowej, czy skutki złych warunków atmosferycznych).

Duża konkurencja do szkół tzw. najwyżej notowanych w rankingach nie jest związana z reformą. To zjawisko znane od lat, gdyż do warszawskich tzw. dobrych liceów aplikują uczniowie z całej Polski. Są to w ogromnej części laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Tytuł laureata gwarantuje im pierwszeństwo wyboru szkoły.

Najwyższy czas, aby władze Warszawy zaczęły inwestować w budowę nowych placówek oświatowych. Nie może być tak, że w planie zagospodarowania przestrzennego pojawia się duże osiedle, a nie buduje się jednocześnie żłobka, przedszkola czy szkoły. Przypominamy również warszawskim urzędnikom, że przepełnione szkoły w wielu dzielnicach to efekt wieloletnich zaniedbań, m.in. likwidacji wielu szkół.

Warto przypomnieć, że już w ubiegłym roku władze stolicy alarmowały, że wielu nauczycieli straci pracę. Rzeczywistość była inna, wzrosła liczba etatów tak jak od początku prognozowaliśmy. W tym roku ponownie władze Warszawy próbują przykryć swoje zaniedbania strasząc rodziców i uczniów.

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Warto podkreślić, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wystosowała list do dyrektorów szkół i nauczycieli poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019. We wrześniu Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.

Warto podkreślić, że już wkrótce do uczniów i ich rodziców trafią ulotki dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Będą to kolejne materiały informacyjne związane z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie.

Apelujemy zatem do władz Warszawy, aby nie wprowadzać niepokoju wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Przerwy pracujące

Belferblog - pt., 19/10/2018 - 09:54
Nie tylko uczniowie z radością wybiegają na przerwę. Także nauczyciele chcą odpocząć po przeprowadzonej lekcji. Niestety, o wolną przerwę coraz trudniej. Dyrekcja każe nauczycielom dyżurować między lekcjami (dbać o bezpieczeństwo dzieci na korytarzach). Połowę przerw diabli biorą. Z władzą jednak …

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego

MEN - aktualności - pt., 19/10/2018 - 08:45

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego” – wybrano ofertę złożoną przez  Fundację „W każdym wieku” z siedzibą ul. Powstańców 70/3, 41-500 Chorzów.

W ramach zadania Fundacja podejmie się zorganizowania i realizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Artystycznej pod nazwą „Kolory marzeń” dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Odbiorcami zadania są dzieci z przedszkoli integracyjnych oraz uczniowie szkół integracyjnych i specjalnych z terenu całej Polski.

Organizator przewiduje:

 1. Przeprowadzenie działań artystycznych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  w wieku od 3 do 15 roku życia (ok. 600 osób), rozbudzanie potrzeb twórczych dzieci, uzyskanie oryginalnych, twórczych dzieł artystycznych, będących ilustracją świata dziecięcych marzeń – konkurs i Koncert Galowy.
 2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli, instruktorów i terapeutów.
 3. Zgromadzenie materiału badawczego do analiz i metaanaliz naukowych w zakresie twórczości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opublikowanie wyników badań w publikacji zwartej.
 4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii – ułatwienie komunikacji pomiędzy środowiskami nauczycieli, instruktorów, ekspertów, naukowców i praktyków. Powstanie działającej poza projektem strony internetowej przeglądu twórczości artystycznej, wymiana doświadczeń na Facebooku itp. (ok. 400 osób).
 5. Utrwalenie rezultatów w materiałach filmowych, reportażach – promocja sztuki dzieci i młodzieży szerokiemu gronu odbiorców.
 6. Uświadomienie typowemu odbiorcy, bez doświadczeń w tym zakresie, że kreatywność to cecha każdego dziecka, także i tego, którego rozwój przebiega w sposób nietypowy. Zdolności artystyczne, potencjał twórczy nie zależą od poziomu rozwoju intelektualnego dziecka. Zaburzenia rozwoju nie wykluczają znakomitych osiągnięć artystycznych. Wiedzą o tym wszyscy pasjonaci działań artystycznych realizowanych w tak wielu formach pracy z dziećmi niepełnosprawnymi na całym świecie.

Zaproszenie na warsztaty konsultacyjne

MEN - aktualności - czw., 18/10/2018 - 17:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach konsultacyjnych oraz włączenia się w dyskusję nad wyzwaniami związanymi z wdrażaniem wysokiej jakości edukacji włączającej w codziennej praktyce polskich przedszkoli i szkół.

Spotkania odbędą się 7 listopada 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie i będą prowadzone przez przedstawicieli Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Warsztaty są organizowane w ramach projektu pn. „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej”, realizowanego na wniosek polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Reform Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Ich celem jest przedstawienie propozycji rekomendacji opracowanych w ramach projektu oraz zebranie od uczestników informacji zwrotnych, które będą wykorzystane do sformułowania ostatecznych rekomendacji.

Zajęcia są adresowane do przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: rodziców, uczniów i studentów, organizacji pozarządowych, dyrektorów, nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz ośrodkach specjalnych, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, nauczycieli akademickich.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie do 25 października 2018 r. formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie wypełniają rodzice (opiekunowie prawni). Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej grupie warsztatowej.

Dodatkowych informacji udziela:

Barbara Labisko-Podolska

e-mail: wlaczsie@men.gov.pl

tel.: (22) 34 74 228

 

Informacje o projekcie pn. „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej”

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej od lipca 2018 r. do marca 2019 r. realizuje projekt pn. „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej”. Polega on na zapewnieniu doradztwa eksperckiego przez Europejską Agencję do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej.

Celem projektu jest wykorzystanie wiedzy Europejskiej Agencji oraz doświadczeń i rozwiązań innych krajów w przygotowaniu rekomendacji dotyczących zarówno zmian legislacyjnych, jak i działań sprzyjających wdrożeniu edukacji włączającej w codziennej praktyce polskich przedszkoli i szkół.

Efektem projektu będzie opracowanie rekomendacji dotyczących działań, jakie należy podjąć, aby edukacja włączająca funkcjonowała w codziennej praktyce polskich przedszkoli i szkół. Rekomendacje będą dyskutowane z przedstawicielami rodziców, organizacji pozarządowych, samorządów, nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek systemu wsparcia oraz doskonalenia nauczycieli.

Projekt rozpoczął się spotkaniami z przedstawicielami Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej oraz Komisji Europejskiej, które odbyły się w dniach 11-13 lipca 2018 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

12 lipca 2018 r. odbyły się spotkania z rodzicami i uczniami, nauczycielami i dyrektorami przedszkoli i szkół, przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami i przedstawicielami szeroko rozumianego systemu wsparcia (w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i ośrodków specjalnych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, kuratoriów oświaty, uczelni wyższych).

Spotkania-wywiady miały na celu zebranie informacji  zarówno o napotykanych problemach, jak i dobrze funkcjonujących rozwiązaniach oraz przykładach dobrych praktyk w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z punktu widzenia różnych podmiotów – uczestników procesu.

Wywiady przeprowadzili przedstawiciele Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej we współpracy z przedstawicielem Służby Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej oraz pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczestnicy spotkania próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania, jaka powinna być główna zmiana sprzyjająca wdrożeniu edukacji włączającej w praktyce, którą należy wprowadzić i dlaczego oraz jakie są największe wyzwania w tym obszarze i jak je pokonać.

Opinie i wnioski przedstawione przez uczestników spotkań zostały zebrane i podsumowane przez prowadzących spotkanie przedstawicieli Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w postaci dokumentu pn. Kluczowe postulaty środowisk.

Kluczowe postulaty środowisk – wersja polska [doc]

Kluczowe postulaty środowisk – wersja angielska [doc]

Kluczowe postulaty środowisk – wersja polska [pdf]

Kluczowe postulaty środowisk – wersja angielska [pdf]

Kluczowe postulaty oraz analiza rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych dokonana przez Europejską Agencję do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej były podstawą opracowania przez Agencję roboczych rekomendacji, które zostaną przedstawione i poddane dyskusji podczas warsztatów konsultacyjnych w dniach 6-7.11.2018 r. Robocze rekomendacje zostaną również zamieszczone na stronie internetowej MEN.

6 listopada 2018 r. odbędą się warsztaty adresowane do przedstawicieli kadry zarządzającej pracą departamentów merytorycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przedstawicieli administracji samorządowej, do których zadań należy kreowanie i realizacja polityki oświatowej, jak również jednostek podległych i nadzorowanych przez MEN. Do udziału w warsztatach zostali również zaproszeni przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz resortów: zdrowia, nauki i szkolnictwa wyższego, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz inwestycji i rozwoju.

Zaproszenie na spotkanie otrzymali także przedstawiciele ministerstw edukacji trzech krajów europejskich – Norwegii, Portugalii i Estonii, którzy podzielą się z uczestnikami doświadczeniami i wyzwaniami, na jakie napotykają w swoich krajach w zakresie zapewniania edukacji włączającej wysokiej jakości. Każdy z krajów zaprezentuje inną ścieżkę i inne rozwiązania, które służą urzeczywistnianiu idei edukacji włączającej w praktyce.

Warsztaty zaplanowane na 7 listopada 2018 r. są adresowane do przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: rodziców, uczniów i studentów, organizacji pozarządowych, dyrektorów, nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz ośrodkach specjalnych, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, nauczycieli akademickich.

Warsztaty rozpoczną konsultacje społeczne roboczych rekomendacji. Potrwają one do początku grudnia 2018 r. Wyniki konsultacji wraz z wnioskami z planowanej w styczniu 2019 r. wizyty studyjnej przedstawicieli MEN w Ministerstwie Edukacji Portugalii będą stanowiły podstawę do sformułowania ostatecznych rekomendacji w marcu 2019 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się w dyskusję i przesyłanie Państwa opinii, jak i propozycji dotyczących sposobów realizacji postulowanych zmian na adres e-mail: wlaczsie@men.gov.pl

Konkurs MEN „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”

MEN - aktualności - czw., 18/10/2018 - 09:45

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z obchodami 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Grecji.

Konkurs ma na celu promowanie wiedzy na temat życia i dokonań Constantina Carathéodory’ego. Uczestnicy mają za zadanie przygotowanie projektu edukacyjnego przedstawiającego życie i dokonania wybitnego greckiego matematyka.

Praca konkursowa powinna być przygotowana przez jednego ucznia, pod opieką nauczyciela w taki sposób, aby mogła być zaprezentowana na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;
 • uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej;
 • uczniowie klasy III dotychczasowego gimnazjum.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres poczty elektronicznej właściwego kuratorium oświaty w terminie do 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 28 grudnia 2018 r. przez umieszczenie listy nagrodzonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Departament Podręczników, Programów i Innowacji, tel. 22 34 74 567

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Alarm ustawiony

Belferblog - śr., 17/10/2018 - 19:18
Dzisiaj w mojej szkole odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Wypadł doskonale, gdyż był ustawiony. Podobno wszyscy znali dzień i godzinę. Mamy trochę uczniów, którzy poznali szkoły w innych krajach. I to właśnie ci uczniowie nie mogą się nadziwić, że u …

Program edukacji ekologicznej „EkoMisja Nie Marnuję”

MEN - aktualności - wt., 16/10/2018 - 17:07

Dziś, w Światowym Dniu Żywności, został zainaugurowany program edukacji ekologicznej „EkoMisja Nie Marnuję”. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów i nauczycieli, a także do rodziców i opiekunów. Honorowy patronat nad akcją objęła Minister Edukacji Narodowej.

Założeniem programu jest przybliżenie młodym ludziom problemu marnowania żywności oraz pokazanie jego konsekwencji ekologicznych i społecznych. Podjęte w ramach projektu będą służyły kształtowaniu szacunku do środowiska przyrodniczego, a także podnoszeniu świadomości w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością.

Program został przygotowany przez Federację Polskich Banków Żywności.

Zapraszamy do odwiedzenia strony programu.

Wręczenie certyfikatów dla uczestników szkoleń MEN i IPN oraz prezentacja pakietu edukacyjnego #mojaniepodległa

MEN - aktualności - wt., 16/10/2018 - 14:44

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Jarosławem Szarkiem w poniedziałek, 15 października br. w Żorach wzięła udział w uroczystości wręczenia certyfikatów i zaświadczeń dla nauczycieli uczestniczących w pierwszej części szkoleń MEN i IPN „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”.

Podczas uroczystości w Muzeum Miejskim w Żorach, szefowa MEN podkreśliła, że wiele instytucji stara się w różny sposób nawiązywać do wydarzeń sprzed stu lat. MEN przeznaczył już ok. 3 mln zł na różnego rodzaju projekty w szkołach odnoszące się do rocznicy odzyskania niepodległości. W najbliższych tygodniach odbędzie się m.in. zbiorowe śpiewanie hymnu narodowego, nie tylko w Polsce, ale i innych krajach.

– Praca nauczycieli przez wiele lat była wpisana w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. Rolą współczesnych nauczycieli jest edukacja o dokonaniach tych, którzy wywalczyli wolność – powiedziała minister edukacji.

Minister Anna Zalewska dziękowała przedstawicielom IPN oraz nauczycielom, nie tylko za przekazywanie wiedzy o odzyskiwaniu niepodległości, ale też podnoszenie swoich kompetencji.

– Świat tak dalece się zmienia, że nasi uczniowie potrzebują takich narzędzi, które będą ich wprowadzać w świat przeszłości, które będą powodowały, że z prawdziwą radością będą dyskutowali o historii Polski i będą z tej historii wyciągać wnioski, a historia będzie ich kształtować i dawać im siłę oraz dumę – mówiła minister edukacji.

Prezes IPN podkreślił, że dla kierowanej przez niego instytucji współpraca ze szkołami i nauczycielami należy do najważniejszych wartości. Przypomniał, że do głównych zadań należy przekazywanie wiedzy młodzieży, a bez wysiłku nauczycieli nie byłoby efektów tej pracy.

– To był, jest i będzie zawód szczególny, ale myślę, że coś więcej niż zawód. To powołanie. Tak zawsze było. To nauczyciele przekazywali najmłodszym wiedzę o ojczyźnie i – trzeba to wyraźnie podkreślić – płacili za to ogromną cenę – powiedział prezes IPN.

Pakiet #mojaniepodległa

Podczas poniedziałkowej uroczystości w Żorach przedstawiciele IPN opowiadali nauczycielom także o innych przedsięwzięciach edukacyjnych. Dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Paweł Skubisz mówił o stworzonym w tym oddziale pakiecie edukacyjnym #mojaniepodległa, który wkrótce trafi do szkół w całym kraju. Jego celem jest dostarczenie nauczycielowi podstawowych materiałów do przeprowadzenia lekcji związanej z tematem odzyskania przez Polskę niepodległości. Zawartość materiałów umożliwi przygotowanie przynajmniej kilku lekcji w różnych grupach wiekowych w oparciu o załączone materiały.

W skład pakietu wchodzą m.in. płyta DVD z wystawą „Ojcowie Niepodległości”, scenariuszem lekcji do wystawy, teksty źródłowe oraz płyta CD z pocztówkami dźwiękowymi oraz katalog wystawy „Ojcowie Niepodległości”. Pakiet obejmuje lata 1908-1923, czyli od powstania Związku Walki Czynnej do uznania wschodniej granicy odrodzonej Rzeczypospolitej przez Radę Ambasadorów. Materiał przybliża sześciu wybitnych polityków tamtego okresu: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego.

Pakiet #mojaniepodległa IPN dostępny jest tu.

W czasie spotkania została także przedstawiona oferta edukacyjna katowickiego Oddziału Biura Edukacji Narodowej IPN na rok szkolny 2018/2019 oraz projekt ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”, który zostanie przeprowadzony w 2019.

Przyjaciele szkoły

Belferblog - pon., 15/10/2018 - 19:59
Kiedy kilka dni temu Jacek Ścibor, nauczyciel informatyki w podstawówce, odbierał na Zamku Królewskim w Warszawie tytuł Przyjaciela Szkoły (za stworzenie grupy Superbelfrzy RP), powiedział do mikrofonu, iż może pracować w tym zawodzie, ponieważ rodzinę utrzymuje żona. On realizuje swoje …

Kamizelki odblaskowe dla uczniów – inauguracja kampanii społecznej z udziałem minister edukacji i ministra sprawiedliwości

MEN - aktualności - pon., 15/10/2018 - 14:10

„Dobrze Cię widzieć” – to hasło kampanii społecznej zainaugurowanej w poniedziałek, 15 października br. przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską i Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Podczas wydarzenia w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej (woj. śląskie), 370 uczniów otrzymało odblaskowe kamizelki bezpieczeństwa. Takie same trafią wkrótce do każdego z ponad 3 milionów uczniów ze szkół podstawowych w całej Polsce. Ambasadorem przedsięwzięcia jest aktor Cezary Pazura.

– Uczestniczę w różnych projektach, które wspierają edukację. Dzisiaj z prawdziwą radością jestem z ministrem sprawiedliwości, który od początku swojej kadencji dopytuje, w jaki sposób wesprzeć szkoły. Jesteśmy tu razem po to, żebyście, drogie dzieci, czuły się bezpieczne, a Wasi rodzice spokojni o to, że macie bezpieczną drogę do szkoły – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Partnerem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

– Cieszę się, że jestem tu z Wami. Dobrze Was widzieć – zwrócił się do dzieci minister Zbigniew Ziobro. – Jesteście dla nas najważniejsi. Dla swoich rodziców, dla opiekunów. Wasze życie i zdrowie jest najcenniejsze. Dlatego naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, abyście byli bezpieczni – zaznaczył minister sprawiedliwości.

https://www.dobrzeciewidziec.org/files/dobrzeciewidziecdigitalwpolscetop.mp4

Premierowa odsłona kampanii

Szkolną salę gimnastyczną, gdzie uroczyście zainaugurowano akcję, szczelnie wypełniły dzieci. Ogromne zainteresowanie wywołał premierowy pokaz spotu promującego kampanię o bezpiecznym zachowaniu na drodze. Ogromną niespodzianką dla dzieci było pojawienie się Cezarego Pazury. Znany aktor, który jest ambasadorem akcji „Dobrze Cię widzieć”, został przywitany gromkimi brawami.

Kolejnym punktem była rozmowa o właściwym zachowaniu na drodze, prowadzona z dziećmi w prosty i bezpośredni sposób przez aspiranta sztabowego Pawła Dobaja ze Szkoły Policji w Katowicach. Wykładowca i towarzyszący mu Cezary Pazura nawiązali doskonały kontakt z uczniami. Policjant ma syna w podobnym wieku. Chłopiec zasłynął w Polsce z niezwykłego czynu – uratował nieprzytomnego mężczyznę, któremu wykonał masaż serca. Mógł brać przykład ze swojego ojca. Aspirant sztabowy Paweł Dobaj podczas szkolenia ze sterowania ruchem na jednym z katowickich skrzyżowań udzielił pomocy krwawiącemu człowiekowi, czym ocalił mu życie.

Kulminacją spotkania w Kuźni Raciborskiej było przekazanie kamizelek odblaskowych. Rozdawali je dzieciom ministrowie Anna Zalewska i Zbigniew Ziobro, z pomocą Cezarego Pazury i policjanta.

Kamizelki chronią życie

Ideą kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej związanej z zagrożeniami w ruchu drogowym i realne przeciwdziałanie wypadkom. Chodzi o wykształcenie – szczególnie u dzieci, których zdrowie i życie jest najważniejsze – właściwych sposobów zachowania na drodze. Dzieci muszą być bezpieczne – gdy idą do szkoły, wracają z zajęć do domu, wychodzą z tramwaju lub autobusu, przechodzą przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną czy jadą rowerem na wycieczkę.

Bez względu na to, w jaki sposób dziecko porusza się po drodze, jako pieszy, rowerzysta czy pasażer, powinno być widoczne dla pozostałych uczestników ruchu. Stąd hasło akcji „Dobrze Cię widzieć” i przekazanie kamizelek odblaskowych wszystkim uczniom szkół podstawowych w Polsce.

Przygotowane specjalnie dla dzieci kamizelki (w kilku rozmiarach) przez odbijanie świateł duża powierzchnią materiału, umożliwiają dostrzeżenie najmłodszych w warunkach złej widoczności na drodze. Już wkrótce taką kamizelkę dostanie bezpłatnie ponad 3 miliony dzieci.

Bezpieczeństwo przez edukację

Jak wynika z oficjalnych statystyk w 2017 roku doszło w Polsce do 32 760 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2 831 osób, a 39 466 zostało rannych. Jednym z najczęstszych rodzajów wypadków było „najechanie na pieszego”.

Szczególnie wstrząsające są dane dotyczące dzieci. W ostatnim roku w Polsce miały miejsce 2 822 wypadki drogowe z udziałem dzieci w wieku do 14 lat. W zdarzeniach tych 56 dzieci poniosło śmierć, a 3 116 doznało obrażeń. Ta sytuacja wymaga nadzwyczajnych działań, które zostały podjęte przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Samo bycie widocznym na drodze nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa, jeżeli dziecko nie wie, w jaki sposób powinno poruszać się w ruchu drogowym. Dlatego akcja „Dobrze Cię widzieć” to nie tylko 3 miliony kamizelek odblaskowych, ale również kampania edukacyjna. Każdy uczeń szkoły podstawowej dostanie ulotkę (z planem lekcji na odwrocie). Będzie na niej „7 odblaskowych rad drogowych” – podręczny przewodnik bezpiecznego zachowania na drodze. Do wszystkich szkół podstawowych trafią też konspekty lekcji na ten temat – do wykorzystania przez nauczycieli.

Ogólnopolska kampania „Dobrze Cię widzieć” ma szansę na stałe zapisać się w świadomości społecznej. Projekt będzie angażował wszystkich uczestników ruchu drogowego do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach. Ma też ogromne znaczenie dla przeciwdziałania przestępczości.

Spowodowanie wypadku, w którym inna osoba traci życie lub jest ranna, to przestępstwo. Podlega ono odpowiedzialności określonej przez Kodeks karny, często powodując niezwykle tragiczne, nieodwracalne skutki. Dlatego tak ważne jest wspólne i kompleksowe działanie na rzecz zwiększania świadomości w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wizyta szefowej MEN w Republice Islandii

MEN - aktualności - pon., 15/10/2018 - 13:31

W dniach 12-14 października Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim przebywała wraz z delegacją w Republice Islandii. Udział w uroczystości 10-lecia Szkoły Polskiej im. Janusza Korczaka w Reykjaviku, rozmowy z islandzkimi władzami na temat edukacji polskich uczniów oraz spotkania z przedstawicielami oświaty polonijnej – to główne tematy wizyty szefowej MEN na Islandii.

Minister Anna Zalewska wzięła udział w uroczystości 10-lecia Szkoły Polskiej im. Janusza Korczaka w Reykjaviku. W wydarzeniu tym uczestniczyły również najwyższe władze Islandii – premier tego państwa Katrin Jakobsdóttir, pierwsza dama Eliza Reid oraz minister edukacji Lilji Dögg Alfredsdóttir.

Premier Islandii Katrin Jakobsdóttir, podkreślała jak ważne jest, by w dzisiejszych czasach znać co najmniej dwa języki i jak duże daje to możliwości w życiu. Doceniła działalność Polskiej Szkoły w Reykjaviku.

– Zapoznałam się z działalnością Polskiej Szkoły im. Janusza Korczaka i chcę powiedzieć, że drzemie w niej olbrzymia siła. Inicjatywa i energia osób, które zakładały szkołę przed dziesięcioma laty nie tylko pozwala uczyć się języka polskiego dzieciom i młodzieży, ale pozwala zachować im kontakt z krajem swojego pochodzenia – powiedziała premier.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska również dziękowała władzom Islandii.

– To, że jest z nami pani premier, pani minister i pierwsza dama to nie tylko dowód na szacunek, jakim władze darzą Polaków, ale dowód na to, że każdy obywatel a przede wszystkim każde dziecko jest ważne. Nie przypadkiem ta szkoła nosi imię Janusza Korczaka. Dla niego także każde dziecko było ważne i miało potencjał. Janusz Korczak był ze swoimi dziećmi do końca, w tych najgorszych dniach, podczas drugiej wojny światowej – powiedziała minister Anna Zalewska.

Z kolei w niedzielę, 14 października br. w Dniu Edukacji Narodowej minister Anna Zalewska uczestniczyła w I Zjeździe Nauczycieli Polskich w Islandii oraz spotkała się z nauczycielami polskich szkół w tym kraju.
Szefowa MEN mówiła o zmianach, które wkrótce nastąpią w oświacie polonijnej, a Szkolne Punkty Konsultacyjne, działające przy ambasadach, będą przekształcone w Polskie Szkoły. Minister edukacji wskazała, że MEN dużą wagę przykłada także do doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych.

– Będziemy kładli nacisk na doskonalenie zawodowe nauczycieli, budujemy nowoczesną platformę internetową w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, aby nauczyciele mogli doskonalić się on-line. Chcemy również zapraszać nauczycieli do Polski, na studia podyplomowe. To, czego potrzebujecie, to metodologii nauczania wielojęzycznego – powiedziała minister edukacji.

Na koniec Minister Edukacji Narodowej złożyła życzenia nauczycielom z okazji ich święta.

– Życzę Państwu dużo siły, w tym siły charakteru, dużo satysfakcji z każdego dnia i szczęścia. Jeśli to szczęście potraficie przenieść na polską szkołę, to ja się z tego cieszę i wam gratuluję – powiedziała szefowa MEN.
Podczas wydarzenia przedstawiciele szkół zaprezentowali swoje placówki i ich działalność na terenie Islandii. Nauczyciele wskazywali pilną potrzebę przygotowania podręczników języka polskiego dla dzieci dwujęzycznych, a także pomocy w zakupie lektur szkolnych. W odpowiedzi na te postulaty minister Anna Zalewska zaznaczyła, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem koncepcji podręczników dla uczniów dwujęzycznych.

Po spotkaniu w Ambasadzie RP minister edukacji wraz z marszałkiem Senatu i całą delegacją uczestniczyli we Mszy Świętej w Katedrze pod wezwaniem Św. Krzyża w Reykjaviku. W każdą niedzielę w nabożeństwie udział bierze ponad 400 Polaków.

Kolejnym punktem programu było złożenie wieńca i zapalenie zniczy pod pomnikiem pamięci marynarzy parowca M/S „Wigry” na cmentarzu Fossvogi. W styczniu 1942 roku, w wyniku wypadku, zginęło 25 marynarzy tego statku, w tym 12 Polaków. Kapitan jednostki Władysław Grabowski pozostał na parowcu do końca, poświęcając życie dla ratowania swojej załogi. Trwają prace nad tym, aby odrestaurować pomnik i wydać książkę o historii marynarzy M/S „Wigry”.

Ważnym elementem drugiego dnia wizyty było również spotkanie z prezydentem Republiki Islandii Panem Guðnim Thorlaciusem Jóhannessonem w rezydencji w Bessastadir.

– Bardzo dziękuję, że Pani prezydentowa brała udział w uroczystości 10-lecia Polskiej Szkoły w #Reykjavik. To istotny komunikat dla polskiej społeczności, że są dla Islandii ważni – podkreśliła minister edukacji. – Wyzwaniem dla całej Europy i świata jest dwujęzyczność. To ona daje dziecku ogromną siłę. Widzę duży potencjał w podpisaniu porozumienia z tutejszą minister oświaty. To właściwy krok we wzmocnieniu relacji polsko-islandzkich – zaznaczyła szefowa MEN podczas spotkania.

Po rozmowie z prezydentem delegacja była gościem polskich Karmelitanek Bosych w mieście Hafnafjördur. Siostry przybyły na wyspę w 1984 roku z Elbląga, w czasie kiedy w Republice Islandii żyło bardzo wielu katolików. Obecnie w klasztorze znajduje się 12 sióstr.

Spotkanie z Karmelitankami było ostatnim punktem programu wizyty delegacji marszałka Stanisława Karczewskiego oraz minister Anny Zalewskiej w Islandii.

Prezent na Dzień Nauczyciela

Belferblog - ndz., 14/10/2018 - 13:01
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrekcja zafundowała nam film pt. „7 uczuć” Marka Koterskiego. To tak, jakby w Dniu Księdza biskup kazał księżom iść na „Kler” Wojciecha Smarzowskiego. Kto widział, ten wie, co to za obrazy. Dyrekcja siedziała razem z …

Seminarium na temat Strategii Umiejętności z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - sob., 13/10/2018 - 16:40

W dniach 10-11 października na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przebywali w Warszawie eksperci Centrum Umiejętności Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Celem wizyty zespołu, któremu przewodziła Pani Montserrat Gomendio – Dyrektor Centrum była inauguracja współpracy OECD z MEN i innymi zaangażowanymi ministerstwami nad rozwinięciem Zintegrowanej Strategii Umiejętności.

Głównymi tematami środowej dyskusji w gmachu MEN było wspieranie większego uczestnictwa dorosłych w uczeniu się, poprawa aktywizacji umiejętności na rynku pracy, a także wzmacnianie wykorzystania umiejętności w miejscach pracy oraz wzmacnianie koordynacji i struktur zarządzania umiejętnościami.

Kolejne misje OECD do Polski są planowane w pierwszej połowie 2019 r. i będą obejmowały seminaria dla partnerów społecznych zaangażowanych w podnoszenie jakości kształcenia i szkolenia.

Wizyta minister Anny Zalewskiej w woj. śląskim – zapowiedź

MEN - aktualności - sob., 13/10/2018 - 13:27

W poniedziałek, 15 października br. o godz. 11:00 w Żorach Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Jarosławem Szarkiem weźmie udział w uroczystości wręczenia certyfikatów dla uczestników szkoleń organizowanych przez MEN i IPN oraz w prezentacji pakietu edukacyjnego #mojaniepodległa. 

Termin: 15 października 2018 r. o godz. 11.00
Miejsce: Muzeum Miejskie w Żorach (ul. Muzealnej 1/2, sala konferencyjna)

Uwaga media:

 • udział przedstawicieli mediów podczas całości wydarzenia na zasadzie Foto Opp. Zaplanowano wystąpienia minister Anny Zalewskiej oraz prezesa Jarosława Szarka.

Dodatkowych informacji udzielają:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Dodatkowe informacje:

Poniedziałkowe wydarzenie będzie podsumowaniem pierwszej części organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej dwuletniego cyklu szkoleń dla nauczycieli „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”.

Nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają certyfikaty i zaświadczenia.

Pakiet edukacyjny #mojaniepodległa

Podczas wydarzenia dr Paweł Skubisz, dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie oraz Magdalena Ruczyńska, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie zaprezentują pakiet edukacyjny #mojaniepodległa.

Celem pakietu jest dostarczenie nauczycielowi podstawowych materiałów do przeprowadzenia innowacyjnej lekcji związanej z tematem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zawartość materiałów umożliwi przygotowanie przynajmniej kilku lekcji w różnych grupach wiekowy w oparciu o załączone materiały. Jest to narzędzie, które nauczyciel będzie mógł wykorzystać wielokrotnie, na różne sposoby.

W skład pakietu edukacyjnego #mojaniepodległa wchodzą:

Płyta DVD z: wystawą „Ojcowie Niepodległości”, scenariuszem lekcji do wystawy, plakaty
z „Ojcami Niepodległości”, teksty źródłowe przygotowane przez BEN, płyta CD
z pocztówkami dźwiękowymi „Ojcowie Niepodległości” oraz katalog wystawy „Ojcowie Niepodległości” w wersji edu (wersja mini wystawy- papierowa). Materiały zostały przygotowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej  IPN w Szczecinie.

Podczas spotkania zostanie także przedstawiona oferta edukacyjna katowickiego Oddziału Biura Edukacji Narodowej IPN na rok szkolny 2018/2019 oraz projekt ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”, który zostanie przeprowadzony w 2019 r.

****************************************

Konferencja prasowa z udziałem minister Anny Zalewskiej w Kuźni Raciborskiej – zapowiedź

W poniedziałek, 15 października br. o godz. 13:00 w Kuźni Raciborskiej (woj. śląskie) minister Anna Zalewska wspólnie z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro weźmie udział w inauguracji projektu edukacyjnego „Bezpieczna Droga”, którego celem jest ochrona dzieci przed wypadkami na drodze.

W ramach inauguracji odbędzie się premierowy pokaz spotów promujących akcję „Dobrze Cię widzieć”.

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej, ul. Piaskowa 28

Uwaga media:

 • udział przedstawicieli mediów za zasadzie Foto Opp.
 • przewidziano wystąpienie obu ministrów

Dodatkowych informacji udziela:

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Wizyta minister Anny Zalewskiej w Republice Islandii

MEN - aktualności - pt., 12/10/2018 - 16:44

W dniach 12-14 października br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim przebywać będzie w Republice Islandii.

W piątek, 12 października zaplanowano spotkanie i rozmowy z Przewodniczącym Parlamentu Republiki Islandii  Steingrímurem J. Sigfússonem oraz delegacją islandzką.

W sobotę, 13 października o godz. 15:00 szefowa MEN weźmie udział w uroczystości 10-lecia Szkoły Polskiej im. Janusza Korczaka w Reykjaviku. Następnie spotka się z Minister Edukacji, Nauki i Kultury Panią Lilją Dögg Alfredsdóttir, a także z przedstawicielami Polonii islandzkiej.

Z kolei w niedzielę, w Dniu Edukacji Narodowej minister Anna Zalewska weźmie udział w I Zjeździe Nauczycieli Polskich w Islandii i spotka się z nauczycielami polskich szkół na Islandii.

Ponadto w tym samym dniu zaplanowano również spotkanie Marszałka Stanisława Karczewskiego i Minister Edukacji Narodowej z Prezydentem Republiki Islandii Guðnim Thorlaciusem Jóhannessonem. W niedzielę delegacja odwiedzi również zakon polskich Sióstr Karmelitanek w miejscowość Hafnafjörður, które przybyły tutaj z Elbląga w 1984 roku na prośbę ówczesnego biskupa katolickiego H. Frehena, a także złoży wieńce na grobach marynarzy parowca M/S „Wigry” na cmentarzu Fossvogi.

Więcej informacji udziela:

Anna Ostrowska
tel. 783 920 628
e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent