Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Nabór ofert na II otwarty konkurs w ramach Projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość”

MEN - aktualności - pon., 06/08/2018 - 13:24

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje pozarządowe do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quizu wiedzy o Niepodległej.

Na zadanie przeznaczono łącznie 420 000 zł, w tym:

  • na konkurs poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” – kwotę 320 000 zł;
  • na quiz wiedzy o Niepodległej – kwotę 100 000 zł.

Zarówno konkurs, jak i quiz mają kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów, wychowanków, nauczycieli i rodziców przez włączanie ich we wspólne świętowanie obchodów 100-lecia polskiej niepodległości.

Termin składania ofert upływa 28 sierpnia 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela: Bartłomiej Radecki, bartlomiej.radecki@men.gov.pl, 22 34 74 843, Departament Ekonomiczny MEN.

Konkurs został ogłoszony jako zadanie II na 2018 r. z projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność, Wolność, Niepodległość” (Projekt 1B.2) na lata 2018-2020, w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017- 2021, dotyczącego wspierania w latach 2018-2020 szkół i placówek w zakresie kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich przez włączanie uczniów, wychowanków i nauczycieli we wspólne świętowanie obchodów 100-lecia polskiej niepodległości.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nowe zasady kształcenia nauczycieli

Belferblog - pon., 06/08/2018 - 07:00
W reformie Jarosława Gowina znalazło się miejsce na zmianę w kształceniu kandydatów do pracy w szkole. Przyszli nauczyciele mają być lepiej przygotowani do zawodu. Aby tak się stało, muszą w czasie studiów częściej bywać w szkołach. Ustawa „Konstytucja dla nauki” …

Łódź na dopalaczach

Belferblog - sob., 04/08/2018 - 08:00
Jak ktoś umarł z powodu zażycia dopalaczy, to zapewne w Łodzi. Działa tu wiele sklepów. Wystarczy spacer szlakiem zniszczonych kamienic. Bliżej Piotrkowskiej mamy strefę rewitalizacji, piękne, wyremontowane budowle, a zaraz dalej miejski syf – rejon dopalaczy. Tymczasem w szkołach coraz …

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quizu wiedzy o Niepodległej

MEN - aktualności - pt., 03/08/2018 - 16:13

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert Otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie  konkursu  poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..”  oraz  quizu wiedzy o Niepodległej. Nabór ofert trwa do 28 sierpnia 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  http://formularz.men.gov.pl/

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

MEN - aktualności - czw., 02/08/2018 - 19:06

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO3_1.3_1_2018MEN pt.: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, Konkurs nr DE-WZP-263.1.8.2018”.

Nabór ofert trwa do 24 sierpnia 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://formularz-zdrowie.men.gov.pl/

Realizacja programu poprawy dostępności do świadczeń stomatologicznych w szkołach

MEN - aktualności - czw., 02/08/2018 - 14:56

Ministerstwo Zdrowie informuję, że od 1 sierpnia br. rozpoczęła się realizacja programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”.

Program skierowany jest do organów prowadzących szkoły publiczne, którymi są jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu lub województwa. Jego celem jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej uczniów przez zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznych udzielanych uczniom w szkolnych gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży i ich rodziców edukacją zdrowotną w obszarze zdrowia jamy ustnej.

Zainteresowane organy prowadzące szkoły mogą przystąpić do konkursu na realizację programu i otrzymać środki na zakup niezbędnego wyposażenia gabinetu stomatologicznego oraz na realizację projektu edukacyjnego. 

Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa 31 sierpnia br.

Więcej informacji o programie

Informacje o konkursie

 

 

 

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24 lipca...

MEN - aktualności - czw., 02/08/2018 - 10:25

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania:

  • wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (kryterium VII),
  • pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych (kryterium II),
  • wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach oświatowych bądź pozyskanych w wyniku adaptacji innych pomieszczeń szkolnych (kryterium VIa)

zostały pozytywnie zaopiniowane przez stronę samorządową  Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24 lipca br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 25 lipca br. nr DWST-WSST.356.2859.2018.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Może RPO pomoże?

Belferblog - czw., 02/08/2018 - 10:25
Dyrektorzy pracują nad regulaminami oceniania nauczycieli w swoich szkołach, a Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że nie powinni tego robić. Nauczyciele powinni być bowiem oceniani na podstawie wskaźników zawartych w rozporządzeniu MEN, czyli jednakowo w całym kraju (szczegóły interwencji tutaj). Nieliczni …

Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna w Lizbonie – polscy uczniowie z medalami

MEN - aktualności - czw., 02/08/2018 - 09:22

Dwa brązowe medale przywiozą do Polski uczniowie, którzy reprezentowali nasz kraj na zakończonej już 49. Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej (IPhO 2018) w Lizbonie.

Nasz kraj w Portugalii reprezentowali: Łukasz Białas i Maciej Maruszczak z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, Tomasz Cheda i Wojciech Szymański z VI Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu oraz Konrad Pawlik z I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie.

Brązowy medal wywalczył Maciej Maruszczak i Wojciech Szymański. Z kolei Łukasz Białas i Konrad Pawlik zdobyli wyróżnienie.

Uczniowie zostali wyłonieni podczas 67. Olimpiady Fizycznej, której finał odbył się w kwietniu. Wówczas z laureatami spotkał się wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna to jeden z najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursów przedmiotowych. Po raz pierwszy została zorganizowana w 1967 roku w Warszawie i była wzorowana na polskiej Olimpiadzie Fizycznej. Pomysłodawcą konkursu był Czesław Ścisłowski – nauczyciel fizyki i pracownik akademicki. Początkowo w zmaganiach uczestniczyli tylko uczniowie z krajów Europy Środkowej.

Celem Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej jest popularyzacja wiedzy z fizyki oraz nawiązywanie współpracy w środowisku osób związanych z nauczaniem tego przedmiotu. W zmaganiach uczestniczą laureaci zawodów organizowanych przez krajowe ministerstwo edukacji lub równoległą instytucję. Podczas konkursu uczniowie mierzą się zarówno z zadaniami teoretycznymi, jak i praktycznymi.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ciężki patriotyzm

Belferblog - śr., 01/08/2018 - 10:21
Rocznica wybuchu powstania warszawskiego wypada w wakacje, dlatego szkoła nie musi w tym uczestniczyć. To wielka ulga dla nauczycieli oraz uczniów. Gdyby uroczystości wypadały w czasie roku szkolnego, mielibyśmy problem. Pół biedy, jeśli święto wypada w dzień nauki szkolnej. Wtedy …

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

MEN - aktualności - wt., 31/07/2018 - 22:16

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć weźmie udział wydarzeniu upamiętniającym 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

1 sierpnia, we środę rano wiceminister edukacji wraz z przedstawicielami Muzeum Niepodległości oraz Mauzoleum Walk i Męczeństwa złoży kwiaty pod tablicą pamięci znajdująca się na ścianie budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. W czasie niemieckiej okupacji w gmachu MEN znajdował się Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego. W czasie Powstania Warszawskiego obecny budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej pełnił rolę punktu rozdzielczego dla ludności z południowych, zajętych przez Niemców, dzielnic Warszawy.

74 lata temu, 1 sierpnia 1944 r., na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w Warszawie wybuchło powstanie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wyzwolona spod niemieckiej okupacji i wolna od dominacji sowieckiej.

Treści dotyczące Powstania Warszawskiego są ważną częścią nowej podstawy programowej. Już w IV klasie szkoły podstawowej uczeń na lekcji historii poznaje postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o „Zośce”, „Alku”, „Rudym” i „Szarych Szeregach”. Następnie, w VIII klasie szkoły podstawowej uczeń charakteryzuje polityczną i militarną działalność Polskiego Państwa Podziemnego, w tym formy oporu wobec okupantów oraz wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu Powstania Warszawskiego oraz ocenia postawę aliantów i Związku Sowieckiego wobec zrywu.

Z kolei nowa podstawa programowa dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum w zakresie podstawowym wskazuje, że na lekcji historii uczeń wyjaśnia i omawia sposoby upamiętnienia zbrodni obu okupantów oraz heroizm Polaków na przykładzie m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego. Ponadto uczeń charakteryzuje Powstanie Warszawskie, wymieniając uwarunkowania polityczne, przebieg walk, następstwa zrywu, postawę aliantów i Związku Sowieckiego.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Poległo również ok. 3,5 tys. żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej. Straty ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. osób. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które na rozkaz Hitlera, zostało niemal całkowicie zburzone. Specjalne oddziały niemieckie, używając dynamitu i ciężkiego sprzętu, jeszcze przez ponad trzy miesiące metodycznie niszczyły resztki ocalałej zabudowy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Polscy uczniowie z medalami na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej

MEN - aktualności - wt., 31/07/2018 - 16:57

Zakończyła się 50. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna (IChO 2018). Tegoroczne zawody, podobnie jak pierwsza edycja Olimpiady, zostały zorganizowane w Czechach i na Słowacji. Łącznie przedsięwzięcie trwało 10 dni – od 19 do 29 lipca br.

Polscy uczniowie zdobyli łącznie 4 medale. Srebrny krążek wywalczyli: Wojciech Jankowski z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni, Paweł Tyrna z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej oraz Daniel Golec z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Brązowy medal przypadł w udziale Antoniemu Prusowi z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

Rywalizacja składała się części laboratoryjnej i teoretycznej. Podczas zawodów uczniowie mieli do wykonania i opisania trzy zadania laboratoryjne oraz kilka rozbudowanych zadań teoretyczno-rachunkowych.

Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna odbywa się od 1968 roku. Polscy uczniowie uczestniczyli we wszystkich edycjach przedsięwzięcia. Łącznie 203 zawodników zdobyło na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej 191 medali, w tym: 51 złotych, 76 srebrnych i 64 brązowe.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Co nowego w ocenie pracy?

MEN - aktualności - wt., 31/07/2018 - 11:46

Praca nauczyciela jest i będzie oceniana zgodnie z przepisami art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz.967).

Spełnianie zadań oraz obowiązków przez nauczyciela, które zostały określone w ustawie – Karta Nauczyciela oraz ustawie – Prawo oświatowe (art. 6 i art. 42 ust. 2 Karty nauczyciela oraz art. 5 Prawa oświatowego) ocenia i nadal będzie oceniał dyrektor szkoły.

Należy pamiętać, że 1 września 2018 r.:

• traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. poz. 2035 oraz z 2017 r. poz. 2043);

• wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1133).

Wprowadzane zmiany w systemie oceny pracy nauczyciela dotyczą kilku nowych elementów, które powinny przyczynić się do przejrzystości systemu oceniania nauczycieli:

1) w nowym rozporządzeniu określono szczegółowe kryteria odnoszące się do kryteriów ustawowych i uwzględniające etapy rozwoju zawodowego nauczycieli poddawanych ocenie. Są one jednakowe dla wszystkich nauczycieli w każdej polskiej szkole, przedszkolu i placówce oświatowej;

2) zadaniem dyrektora szkoły jest opracowanie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz właściwych struktur związków zawodowych. Regulamin powinien stać się narzędziem, które dzięki wskaźnikom ułatwiającym dokonanie oceny poziomu spełniania poszczególnych kryteriów przez nauczyciela, pozwali przedstawić nauczycielom jasne zasady oceniania ich pracy;

3) dyrektor może skorzystać z propozycji materiałów wyjściowych do przygotowania regulaminu, umieszczonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zawarte propozycje wskaźników można modyfikować, zmieniać, dostosowywać do typu szkoły, warunków pracy oraz specyfiki stanowiska pracy nauczyciela. Należy jednak pamiętać o tym, aby regulaminy nie zmieniały kryteriów określonych w ustawie i rozporządzeniu.

Spełnianie zadań oraz obowiązków przez dyrektora szkoły, które zostały określone w ustawie – Karta Nauczyciela oraz ustawie – Prawo oświatowe (art. 6, art. 7 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 5 i art. 68 ust. 1,5 i 6 Prawa oświatowego) ocenia i nadal będzie oceniał organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

W nowym rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, wskazano kryteria, które będzie samodzielnie oceniał organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący, a także te, które będą oceniane w porozumieniu przez oba te organy.

Zadaniem organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ustalenie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły, po zasięgnięciu opinii właściwych struktur związków zawodowych.

ZNP opiniuje

Belferblog - wt., 31/07/2018 - 11:21
ZNP przypomina, że ma 30 dni na opiniowanie regulaminów oceniania nauczycieli. Mają one obowiązywać od 1 września, zatem jutro mija termin złożenia projektów związkowcom. Tymczasem większość dyrektorów szkół tego nie zrobiła (info tutaj). MEN wymyśliło, że każda szkoła ma mieć …

Seminarium „Aktywna Tablica z eTwinning” – zapraszamy do udziału

MEN - aktualności - wt., 31/07/2018 - 09:47

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na dwudniowe seminarium szkoleniowo-kontaktowe pt.: „Aktywna tablica z eTwinning”. Wydarzenie odbędzie się 21-22 sierpnia br. w Janowie Podlaskim na Zamku Biskupim (ul. Zamkowa 1).

Seminarium jest skierowane do nauczycieli wszystkich przedmiotów różnych poziomów edukacyjnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning oraz rozwinąć swoje kompetencje cyfrowe. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia poznanie nowoczesnych metod pracy z użyciem tablic oraz monitorów interaktywnych, a tym samym pozwala zwiększyć poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy dydaktycznej.

Seminarium w Janowie Podlaskim jest drugim z cyklu szkoleń, które zostały zaplanowane na najbliższy rok. Inauguracja przedsięwzięcia odbyła się w Zamościu (5-6 kwietnia br.). Rezultaty pracy ponad 60 uczestników, materiały pokonferencyjne oraz galeria zdjęć z wydarzenia można zobaczyć na stronie http://konferencje.frse.org.pl/Zamosc2018/.

Aktualne informacje dotyczące rekrutacji na bezpłatne seminaria kontaktowo-szkoleniowe kampanii „Aktywna Tablica z eTwinning” są dostępne na stronie http://www.etwinning.pl w dziale aktualności.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium!

Zajęcia wymagające zwiększonego wysiłku umysłowego

Belferblog - pon., 30/07/2018 - 19:07
Minister edukacji zamierza wprowadzić zmiany w szkolnych planach lekcji. Zajęcia wymagające zwiększonego wysiłku umysłowego mają być realizowane najpóźniej na szóstej godzinie. Tylko o które zajęcia chodzi? Jestem nauczycielem dwóch przedmiotów: maturalnego i niematuralnego. Jako polonista chciałbym, aby pani minister chodziło …

Nowy system oceny pracy nauczycieli

MEN - aktualności - pon., 30/07/2018 - 16:23

Zmiany w systemie oceny pracy nauczyciela zostały wprowadzone w celu ujednolicenia systemu oceny pracy nauczycieli. Dotychczas ocena była dokonywana na podstawie ogólnych kryteriów oceny pracy, co powodowało dowolność w ocenie stopnia ich realizacji.

Jednolitość systemu oceny pracy nauczycieli, wchodzącego w życie 1 września 2018 r. zapewnia jego konstrukcja oparta na objęciu zakresem oceny obowiązków i wymagań ustalonych wobec wszystkich nauczycieli i dyrektorów szkół w ustawie – Prawo oświatowe oraz ustawie – Karta Nauczyciela. Ogólne kryteria oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół określa ustawa – Karta Nauczyciela, natomiast do ustalenia szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy ustawodawca upoważnił w art. 6a ust. 12 tej ustawy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W wydanym na tej podstawie rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, określono szczegółowe kryteria odnoszące się do kryteriów ustawowych i uwzględniające etapy rozwoju zawodowego nauczycieli poddawanych ocenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Natomiast dyrektorzy szkół i organy sprawujące nadzór pedagogiczny określą w formie regulaminów wskaźniki odnoszące się do poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów ustalonych w ww. rozporządzeniu.

Regulaminy te pozwolą dostosować wskaźniki do specyfiki pracy w danej szkole, dzięki czemu ocena nauczyciela i dyrektora szkoły według poszczególnych kryteriów określonych w rozporządzeniu będzie powiązana z jego bezpośrednim środowiskiem pracy i będzie odnosiła się do jego pracy na rzecz zapewnienia właściwych warunków nauczania, wychowania i opieki uczniom. Zrozumiałe jest więc zróżnicowanie wskaźników odnoszących się do tych samych kryteriów w regulaminach szkół różnych typów, a nawet w szkołach tego samego typu, lecz pracujących w innych warunkach, czy też z różniącymi się grupami uczniów. Trzeba podkreślić, że zapisy regulaminów nie mogą w jakikolwiek sposób modyfikować kryteriów określonych w ustawie i rozporządzeniu; muszą być zgodne z przepisami prawa, a ostateczna ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły będzie ustalana na podstawie rozporządzenia w odniesieniu do określonego procentowo poziomu spełnienia kryteriów. Dyrektor szkoły będzie ustalał regulamin po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz właściwych struktur związków zawodowych. Natomiast organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie ustalał regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły po zasięgnięciu opinii właściwych struktur związków zawodowych.

Powiązanie oceny pracy ze stopniami awansu zawodowego pozwala na zweryfikowanie przez dyrektora lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny pracy nauczyciela zgodnie z posiadanym przez niego stopniem. Nowe rozporządzenie różnicuje poziom wymagań w zależności od stopnia awansu, co jest zrozumiałe ze względu m.in. na fakt, że awans zawodowy wiąże się nierozerwalnie ze wzrostem wynagrodzenia nauczyciela. System awansu nauczycieli powinien mieć przełożenie na jakość pracy nauczyciela. Nauczyciel posiadający określony stopień awansu zawodowego legitymuje się de facto certyfikatem świadczącym o poziomie jego umiejętności i możliwości. Dlatego zasadne jest dokonywanie oceny z uwzględnieniem posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego, przy zachowaniu jednolitej skali ocen.

W sytuacji wprowadzenia obligatoryjności oceny pracy nauczycieli, a także przewidzianych w ustawie – Karta Nauczyciela korzyści dla nauczycieli legitymujących się najwyższą oceną, regulaminy będą dopełniały obiektywny i transparenty charakter nowego systemu oceny. Będą także pomocnym narzędziem usprawniającym pracę organów dokonujących oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół – ułatwią np. przygotowanie uzasadnienia oceny pracy, które zgodnie z rozporządzeniem powinno obejmować odniesienie do poziomu spełnienia przez nauczyciela poszczególnych kryteriów oceny pracy.

Mechanizm wskaźników ułatwi proces ustalania oceny pracy nauczyciela, uczyni go bardziej zrozumiałym dla pracownika, stworzy bezpośrednią relację oceny ze środowiskiem pracy nauczyciela, zapewni stosowanie tej samej miary spełniania poszczególnych kryteriów, zawartej w regulaminie funkcjonującym w danej szkole, w stosunku do wszystkich nauczycieli w niej zatrudnionych.

Zmianę w tym zakresie należy więc rozpatrywać w kategorii zmiany jakościowej, zapewniającej usprawnienie procesu dokonywania oceny pracy oraz zobiektywizowanie tych ocen.

„Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą” – informator MEN

MEN - aktualności - pon., 30/07/2018 - 16:06

Oświata polonijna odgrywa szczególną rolę zarówno w doskonaleniu znajomości języka polskiego, jak również w promowaniu polskiej kultury i historii poza granicami naszego kraju. Przyczynia się do integracji Polaków mieszkających w różnych państwach i na różnych kontynentach. Chcąc przybliżyć zakres i formy wsparcia polskich szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało specjalny poradnik „Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim”. Zawiera on kompleksowe informacje o działaniach podejmowanych na rzecz oświaty polonijnej.

Informator został opracowany we współpracy z instytucjami, które działają na rzecz Polonii i Polaków za granicą w obszarze edukacji, tj.: Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

Poradnik „Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim” został poprzedzony listem Minister Edukacji Narodowej, w którym szefowa MEN podkreśliła znaczenie kształcenia w polskich szkołach za granicą i przypomniała o najważniejszych projektach MEN, których celem jest wzmocnienie oświaty polonijnej.

– Wsparcie oświaty polonijnej jest jednym z priorytetów działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Edukacja w polskich szkołach za granicą wpływa nie tylko na doskonalenie znajomości języka polskiego i podnoszenie poziomu wiedzy o Polsce, ale kształtuje także charakter oraz tożsamość narodową młodych Polaków dorastających na obczyźnie. […] Doceniając znaczenie kształcenia w polskich szkołach za granicą, Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza rozwiązania, które pozwalają na wzmocnienie oświaty polonijnej. W czerwcu 2018 roku skierowaliśmy do konsultacji publicznych projekt ustawy, która wprowadza możliwość przystąpienia do awansu zawodowego nauczycieli uczących języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim zarówno w szkołach organizacji polonijnych, jak i w szkołach działających w systemach oświaty innych państw. Ponadto szkolne punkty konsultacyjne otrzymają nazwę „szkoła polska” – czytamy w liście.

Szefowa MEN przypomniała także o projekcie konkursowym „Rodzina polonijna” oraz o pakietach edukacyjnych przekazanych polskich szkołom, które mogą być pomocne przy organizacji uroczystości patriotycznych i różnych wydarzeń szkolnych. [link do komunikatu].

Minister edukacji przekazała wyrazy uznana wszystkim osobom zaangażowanym w organizację oświaty polonijnej, dziękując za podtrzymywanie łączności z ojczyzną przodków i budowanie dialogu międzykulturowego. Podkreśliła, że ich zasługi powinny być przypominane szczególnie w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem „Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim”. Mamy nadzieję, że poradnik przybliży wszystkim zainteresowanym zakres działań podejmowanych w obszarze edukacji na rzecz Polonii i Polaków mieszkających za granicą.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Kora o nauczycielach

Belferblog - sob., 28/07/2018 - 20:55
Na lekcjach etyki korzystam czasem z książki „O dorastaniu czyli kod buntu” Piotra Legutki. Jest to zbiór wywiadów z dziesięcioma osobami. Dzieło trochę się zestarzało, ale wypowiedź Kory o nauczycielach wciąż ma moc. Kora mówi coś takiego: „W szkole przestałam …

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży – termin rekrutacji przedłużony

MEN - aktualności - pt., 27/07/2018 - 16:00

W związku z licznymi prośbami ze strony uczniów i rodziców do 20 sierpnia br. przedłużony został nabór do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Kandydatów, którzy już wysłali zgłoszenia i otrzymali od nas informację o brakach formalnych, informujemy, że pozostałe dokumenty należy przesłać do 20 sierpnia br.

Jednocześnie w związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi danych, jakie należy przesłać uprzejmie wyjaśniamy, że ocena zasadności zawarcia w zgłoszeniu określonych informacji o sobie należy do kandydata. Dane podawane są dobrowolnie przez kandydatów i przetwarzane na podstawie ich zgody.

Osoby, które jeszcze nie wzięły udziału w naborze zachęcamy do wysłania swojego zgłoszenia.

Więcej informacji tutaj.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent