Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Sukces młodych informatyków

MEN - aktualności - pon., 17/09/2018 - 15:17

Znakomicie spisali się Polscy uczniowie na zawodach informatycznych European Junior Olympiad in Informatics, których druga edycja odbyła się w Innopolis (Kazań, Rosja). W tym roku nasi młodzi informatycy mogą pochwalić się zdobyciem 4 medali – 2 srebrnych i 2 brązowych.

Srebrny krążek wywalczyli: Jan Strzeszyński z Warszawy (Oddziały Gimnazjalne w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica) oraz Antoni Długosz z Krakowa (Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza).

Brązowe medale z Rosji przywieźli: Zuzanna Kiczak z Wrocławia (Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi) oraz Korneliusz Obarski z Lublina (Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi).

Dwóch medalistów, Jana Strzeszyńskiego i Antoniego Długosza, przygotowywał do olimpiady Jan Olkowski – nauczyciel, który prowadzi otwarte olimpijskie kółko informatyczne przy XIV LO im. S. Staszica w Warszawie. Jego podopieczni byli wielokrotnie nagradzani w krajowych i europejskich konkursach informatycznych.

Pierwsza edycja European Junior Olympiad in Informatics odbyła się w stolicy Bułgarii. W tegorocznych zawodach wzięło udział 76 uczniów z kilkunastu europejskich krajów. Celem European Junior Olympiad in Informatics jest wspieranie młodych talentów informatycznych i zachęcanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności w tej dziedzinie.

Pełną listą nagrodzonych można znaleźć na stronie http://ejoi2018.org/results2018.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

25-lecie Olimpiady Informatycznej – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pon., 17/09/2018 - 14:26

W poniedziałek, 17 września br. Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć wziął udział w konferencji 25-lecia Olimpiady Informatycznej.

Spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie było okazją do poznania najbardziej utalentowanych, młodych, polskich informatyków, a także podsumowania wieloletnich działań wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w przygotowanie Olimpiady Informatycznej.

Uczestników Olimpiady Informatycznej znajdziemy w każdej z czołowych firm informatycznych świata. Pracują oni nad otwartą sztuczną inteligencją, programują komputery pokładowe pojazdów kosmicznych. W Polsce tworzą miejsca pracy budując zaawansowane technologicznie firmy. Od 1993 roku w Olimpiadzie Informatycznej wzięło udział blisko 22 tys. uczniów, którzy zmieniają Polskę i świat. Należą do międzynarodowej czołówki naukowej w swoim pokoleniu.

Wiceminister edukacji w swoim przemówieniu podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które przez ostatnie 25 lat przyczyniły się do rozwijania polskiej informatyki.

– Dzięki Państwa pracy nasi uczniowie odnoszą sukcesy na konkursach międzynarodowych. W szkołach zwiększona jest liczba godzin informatyki z 210 do 280 godzin. Już od pierwszej klasy szkoły podstawowej programowanie jest stałym elementem kształcenia – powiedział minister Maciej Kopeć.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wsparło organizację Olimpiady Informatycznej na lata 2016-2019 dofinansowaniem w kwocie 1 375 946,00 zł.

Wokół Olimpiady Informatycznej powstała wielka społeczność ludzi zainteresowanych informatyką, o wspólnych celach i zainteresowaniach. Należą do niej twórcy Olimpiady, liczni pracownicy uczelni, nauczyciele i uczniowie. Byli uczestnicy Olimpiady biorą aktywny udział w jej bieżących działaniach. Olimpijczycy stanowią już część Komitetu Głównego Olimpiady, odgrywają wiodącą rolę w pracach Jury, są twórcami słynnego SIO – Systemu Informatycznego Olimpiady. Dzielą się także swoją wiedzą i doświadczeniami z uczniami oraz są autorami ciekawych i stanowiących wyzwania intelektualne zadań olimpijskich.

Wspólna praca wielu zapaleńców przyniosła sukcesy. Dziś Olimpiada Informatyczna może poszczyć się licznymi medalami zdobytymi przez laureatów na międzynarodowych olimpiadach informatycznych. Ogromny udział w tych sukcesach mają członkowie Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej kierowanego już trzecią kadencję przez prof. dr. hab. Krzysztofa Diksa.

Finaliści Olimpiady są przyjmowani w pierwszej kolejności na studia informatyczne we wszystkich najlepszych uczelniach w kraju. Spośród finalistów wyłaniana jest reprezentacja Polski na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe konkursy informatyczne.

Udział w poniedziałkowej konferencji wzięli również Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz Marek Zagórski Minister Cyfryzacji.

XVI Wrześniowe Kresowiana w Białej z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - ndz., 16/09/2018 - 16:16

W niedzielę, 16 września br. w Białej w województwie dolnośląskim wiceminister edukacji Marzena Machałek wzięła udział w cyklicznej imprezie plenerowej propagującą tradycję i kulturę Kresów Wschodnich – Wrześniowe Kresowiana.

Pomysłodawcą corocznego święta kresowego w Białej był ks. Krzysztof Bojko – proboszcz lokalnej parafii w latach 2002-2013. Wrześniowe Kresowiana to wydarzenie o charakterze patriotycznym; co roku święto organizowane w Białej posiada inny motyw przewodni, który odwołuje się do określonej rocznicy historycznej. Tegorocznym hasłem Wrześniowych Kresowian była „Nasza Niepodległa”.

Wiceminister edukacji w swoim przemówieniu podkreśliła, że Polska nie zapomina o Polakach, którzy pozostali na Kresach.

– Ministerstwo Edukacji Narodowej dba o to, aby kolejne pokolenia naszych rodaków mogły się uczyć języka polskiego i utrzymywać kontakt z Polską – podkreśliła wiceminister Marzena Machałek. – Życzę Państwu, aby ten dzień był dla nas wszystkich radosnym świętowaniem historii, tradycji i kultury kresowej, aby miłość do Kresów przetrwała w sercach dzieci i młodzieży urodzonych już tutaj na Dolnym Śląsku, aby nie zapomniały one o swoich korzeniach – dodała.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nauczyciele protestują oddzielnie

Belferblog - ndz., 16/09/2018 - 07:38
Obydwa związki zawodowe nauczycieli – zarówno Solidarność, jak i ZNP – protestują przeciwko Annie Zalewskiej. Niestety, robią to oddzielnie. Wczoraj przed budynkiem MEN w Warszawie manifestowała swoje niezadowolenie Solidarność. Tydzień później to samo zrobi ZNP (info tutaj oraz tutaj). Związki …

Prestiż zawodu nauczyciela to priorytet MEN – zrealizowane postulaty KSOiW NSZZ “Solidarność”

MEN - aktualności - sob., 15/09/2018 - 11:36

Minister Edukacji Narodowej wykazuje szczególną troskę o jak najlepsze warunki prowadzenia otwartego i efektywnego dialogu z przedstawicielami reprezentatywnych oświatowych związków zawodowych. Od początku kadencji odbyło się blisko 180 spotkań.

Związki zawodowe to ważny partner MEN w kreowaniu krajowej, lokalnej polityki oświatowej, a także w zakresie wprowadzania rozwiązań w jednostkach systemu oświaty. Minister Edukacji Narodowej zadbała o to, aby postulowane od lat apele o wzmocnienie roli związków zawodowych w szkole zostały zrealizowane. Ma to konkretne odzwierciedlenie w przepisach oświatowych.

Oto konkretne rozwiązania:

Wprowadziliśmy obowiązek dla samorządów opiniowania arkuszy organizacji pracy szkół przez związki zawodowe. Uwzględniliśmy udział związków zawodowych w procedurach kadrowych związanych z przekazywaniem przez JST małej szkoły do prowadzenia innemu podmiotowi. Wzmocniliśmy reprezentatywne nauczycielskie związki zawodowe w komisji konkursowej na dyrektora szkoły. Wprowadziliśmy obowiązek (JST) zasięgania opinii reprezentatywnych związków zawodowych w zakresie dostosowywania sieci szkół do nowego ustroju szkolonego (ustalanie sieci, obwodów szkół, przekształcanie i włączanie gimnazjów do szkół innego typu) – opiniowanie dotyczy zarówno uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół jak i jej nowelizacji.

Priorytetem Rządu RP jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, m.in. przez sukcesywne podwyższanie płac nauczycieli.

W 2017 roku, po raz pierwszy od 2012 r., zostały waloryzowane płace, a w kwietniu tego roku rozpoczęło się wprowadzanie podwyżek, podnoszących wynagrodzenia o 5,35 proc. Od stycznia 2019 roku i od stycznia 2020 roku pensje nauczycieli będą wzrastały o kolejne 5 proc. w każdym roku. Oznacza to, że w ciągu 1 roku i 9 miesięcy wynagrodzenia zostaną podniesione łącznie o 15,8 proc. W budżecie państwa zostały zapewnione dodatkowe środki na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń (w 2018 roku – ok. 1,2 mld zł). W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. zaplanowano dodatkowo o ok. 2,8 mld zł. Warto dodać, ze w 2017 r. zapewniono sfinansowanie waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 418 mln zł.

Mamy więcej etatów nauczycieli po reformie. Zahamowaliśmy zwolnienia. Sprawdziły się nasze pozytywne prognozy odnośnie wpływu reformy edukacji na stan zatrudnienia nauczycieli. W poprzednim roku szkolnym 2017/2018 było więcej nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów. O 17 768 w porównaniu do roku szkolnego 2016/2017 wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. Po reformie wzrósł średni wymiar etatu przypadający na nauczyciela niepełnozatrudnionego. W roku szkolnym 2016/2017 nauczyciel niepełnozatrudniony pracował w wymiarze średnio 0,865 etatu, a w roku szkolnym 2017/2018 0,923 etatu (wzrost aż o 6,7%). Liczba etatów nauczycieli wzrosła o 17 768 etatów, z czego o 17 476 etatów wzrosła liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, a jedynie 291 etatów dotyczy wzrostu etatów nauczycieli niepełnozatrudnionych. Podobnie, w przypadku wzrostu nauczycieli liczonych w osobach, jest o 10 139 nauczycieli więcej. Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych (w osobach) wzrosła o 17 183, a niepełnozatrudnionych (w osobach) spadła o 7 044.

Wzrosła liczba etatów z godzin ponadwymiarowych Oznacza to, że ogólny wzrost liczby etatów nie wynika ze spadku godzin ponadwymiarowych nauczycieli. Jest odwrotnie – wzrosła liczba etatów ogółem oraz wzrosła liczba etatów z godzin ponadwymiarowych.

Należy także dodać, że w przedstawionej statystyce nauczyciel pełnozatrudniony to nauczyciel, który ma pełny etat w jednej szkole (a nie w kilku szkołach) – a więc liczba nauczycieli pełnozatrudnionych (pracujących na pełny etat w jednej szkole) wzrosła o 17 183 nauczycieli (liczonych w osobach) oraz o 17 476 etatów. Oznacza to, że po reformie znaczna część nauczycieli, którzy do tej pory mieli niepełny etat pracuje na pełnym etacie. Prognozujemy, że w tym roku szkolnym dzięki rozwiązaniom systemowym wzrostowa tendencja zostanie utrzymana. Szczegółowe dane w tym zakresie będą dostępne w IV kwartale br.

Wprowadziliśmy dodatek za wyróżniającą pracę – „500+”. Od września 2020 roku zacznie obowiązywać dodatek za wyróżniającą pracę. Docelowo będzie wynosił około 500 zł miesięcznie, a otrzymają go nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego, legitymujący się oceną wyróżniającą. Zarówno zaplanowane podwyżki, jak i dodatek „500+” w istotny sposób wpłyną na poprawę sytuacji finansowej nauczycieli w najbliższych latach.

Zlikwidowaliśmy tzw. godziny karciane czyli ustawowy obowiązek realizowania przez nauczycieli tzw. godzin karcianych, czyli zlecania im realizowania nieodpłatnych zajęć w ramach nieewidencjonowanego czasu pracy.

Wprowadziliśmy przepis, w którym jednoznacznie jest określone, jakie zajęcia powinny być realizowane w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych (tzw. pensum), a jakie w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i opieki świetlicowej powinny być realizowane przez nauczyciela w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, czyli tzw. pensum, albo w ramach godzin ponadwymiarowych.

Apelujemy do przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, aby wspólnie z nami monitorowali kwestię respektowania tego obowiązku i zgłaszali sygnały o ewentualnym nieprzestrzeganiu przepisów. Ministerstwo deklaruje podjęcie ścisłej współpracy w tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy.

Urlop dla poratowania zdrowia. Od 1 stycznia br. funkcjonują zmodyfikowane przepisy dotyczące udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Polegają one na ściślejszym powiązaniu tego urlopu ze środowiskiem pracy oraz umocowanie lekarza medycyny pracy jako orzekającego o potrzebie udzielania urlopu. Monitorujemy funkcjonowanie tego przepisu. Nie mamy zgłoszeń o utrudnieniach czy nieprawidłowościach. Chcemy, by każdy nauczyciel miał jak najlepszą opiekę lekarską.

Wprowadziliśmy obiektywną i przejrzystą ocenę pracy nauczycieli. Od 1 września 2018 r. obowiązuje nowy system oceniania pracy nauczycieli. Jego podstawą jest większa przejrzystość i zobiektywizowanie ocen. Nowy system wpłynie na ujednolicenie sposobu oceniania, przy jednoczesnym dostosowaniu go do specyfiki pracy w danej szkole oraz potrzeb środowiska szkolnego.

Warto mieć na uwadze, że w dotychczasowym systemie, oceny pracy nauczycieli były dokonywane sporadycznie, na podstawie ogólnych kryteriów oceny pracy, co powodowało dowolność w ocenie stopnia ich realizacji. W stosunku do ocen dokonywanych przez dyrektorów szkół często wyrażane były przez nauczycieli wątpliwości, czy są one rzetelne i czy przy ich dokonywaniu uwzględniono w odpowiednim stopniu wszystkie aspekty pracy nauczycieli – w szczególności aspekt dydaktyczny, wychowawczy i organizacyjny.

Uzyskanie najwyższej oceny pracy będzie uprawniało nauczyciela do skrócenia ścieżki awansu zawodowego. W przypadku nauczyciela dyplomowanego otwiera perspektywę awansu finansowanego, która dotychczas zamykała się po ok. 10 latach pracy w zawodzie, po uzyskaniu najwyższego stopnia awansu zawodowego. Tak jak dotychczas będą funkcjonowały regulacje uprawniające do skróconych procedur awansowych w przypadku nauczycieli legitymujących się znaczącym dorobkiem zawodowym, czy też tytułem naukowym. Spełniając wymagania określone w tych przepisach nauczyciel może mieć skróconą ścieżkę awansu nawet do 8 lat.

System finansowania oświaty w tym wynagrodzeń nauczycieli wymaga zmiany. Podzielamy ten postulat strony związkowej, że obecny system finansowania zadań oświatowych wymaga zmian. Także system wynagradzania nauczycieli należy zmodernizować i stworzyć z niego prawdziwy mechanizm motywacyjny, zachęcający do pracy w szkole najlepszych nauczycieli. Jesteśmy gotowi do pracy nad modyfikacją zasad finansowania oświaty oraz wynagrodzeń nauczycieli. Pierwsze projekty były omawiane podczas wcześniejszego etapu prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Na wniosek organizacji samorządowych powyższe kwestie pozostawiliśmy do uregulowania w późniejszym terminie. W uzgodnieniu z Ministrem Finansów, dalsze szczegółowe analizy kierunku modyfikacji są zaplanowane do dalszych prac Zespołu. Liczymy na propozycje systemowych rozwiązań w tym zakresie ze strony przedstawicieli związków zawodowych.

Każda zmiana wprowadza niepokój i niepewność. Rozumiemy to. Jesteśmy otwarci na dialog. Zależy nam by wspólnie wypracować jak najlepsze rozwiązania. Jeśli któryś z przepisów wymaga lub będzie wymagał korekty, zrobimy to. Jesteśmy otwarci. Przykładem jest wnioskowana przez KSOiW NSZZ „Solidarność” zmiana częstotliwości dokonywania obligatoryjnej oceny z 3 do 5 lat. Wychodzimy naprzeciw postulatowi Związku i zmieniamy to. Obligatoryjna ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana co 5 lat.

Deklarujemy, że funkcjonowanie nowej formuły oceny pracy będzie bardzo wnikliwie monitorowane. Po zakończeniu pierwszego etapu wdrażania tych rozwiązań zaprosimy do dyskusji i wspólnej oceny ewentualnej potrzeby modyfikacji rozwiązań systemowych w tym zakresie.

Zapewniamy, że warunki pracy nauczycieli, ich wynagrodzenie, a także awans zawodowy są priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. Liczymy na dialog ze środowiskiem nauczycielskim dla rozwoju polskiej oświaty. Bez nauczycieli nie będzie to możliwe.

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

 

 

Nauczycielom się nie chce

Belferblog - sob., 15/09/2018 - 11:35
Uczniowie ostatnich i jedynych klas gimnazjum narzekają, że nauczycielom się nie chce. Nie chce się ani przygotowywać do olimpiad, ani prowadzić dodatkowych zajęć. Podobno niektórzy pedagodzy nawet wmawiają dzieciom, że żadnych olimpiad dla gimnazjalistów nie ma. Nie tylko w gimnazjach …

Uwaga media. Zapowiedź udziału minister edukacji w konferencji „Innowacyjne meble w przyjaznej szkole”

MEN - aktualności - pt., 14/09/2018 - 15:50

W poniedziałek, 17 września br. o godz. 9:30 w gmachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Pl. Trzech Krzyży 3/5, Sala Pod Kopułą) Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w konferencji „Innowacyjne meble w przyjaznej szkole”.

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na wpływ wyposażenia placówek edukacyjnych na rozwój dzieci i młodzieży. Wydarzenie będzie okazją do bezpośredniego spotkania oraz wymiany doświadczeń pomiędzy producentami oraz użytkownikami wyposażenia szkolnego.

Wydarzenie to skierowane jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne, a także reprezentantów środowiska oświatowego i organizacji pozarządowych.

Uwaga media:

 O godz. 9:30 przewidziano wystąpienie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.
Wstęp za okazaniem legitymacji prasowej.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie MEN:

www.men.gov.pl/ministerstwo/informacje/innowacyjne-meble-w-przyjaznej-szkole-konferencja-pod-patronatem-men

XVII edycja Konkursu NBP na pracę pisemną

MEN - aktualności - pt., 14/09/2018 - 12:34

Narodowy Bank Polski ogłosił na początku września kolejną, XVII edycję Konkursu na pracę pisemną. Konkurs, po raz ósmy, odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Jego celem jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

 •  dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów (lub oddziałów gimnazjalnych),
 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej NBP.

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

MEN - aktualności - śr., 12/09/2018 - 16:11

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, w ramach Działania 1, Wspieranie zdrowia psychicznego Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”

Wyjaśnienia MEN do artykułu DGP „Ustawowa dyskryminacja w szkole”, autorstwa Artura Radwana, 11 września 2018 r.

MEN - aktualności - wt., 11/09/2018 - 17:11

Informuję, że tytuł artykułu „Ustawowa dyskryminacja w szkole” w odniesieniu do przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli niepełnosprawnych jest nieuprawniony. Natomiast sposób przedstawienia nowego przepisu z wykorzystaniem wadliwej interpretacji regulacji ustawowych w tym zakresie, dokonywanej przez niektórych dyrektorów szkół wprowadza w błąd opinię publiczną i tym samym może stanowić źródło nieuzasadnionego niepokoju ze strony niepełnosprawnych nauczycieli.

Wprowadzając art. 42a w ustawie – Karta Nauczyciela nie wprowadzono nowych zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli niepełnosprawnych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jst. Doprecyzowano wyłącznie kwestie czasu pracy nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Należy bowiem podkreślić, że stosownie do art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy przepisów art. 15 nie stosuje się, jeżeli na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Zgodnie z powyższym, wyłącznie w przypadku zatrudniania na stanowisku nauczyciela osoby posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, której lekarz nie wyraził zgody na odstąpienie od stosowania przepisów art. 15 tej ustawy, dyrektor szkoły zmniejsza jej tygodniowy wymiar czasu pracy z 40 do 35 godzin.

Specyfiką pracy nauczyciela jest rozliczanie i rejestrowanie wyłącznie obowiązkowego wymiaru zajęć, tzw. pensum. Nauczyciel obowiązany jest także do realizacji zajęć statutowych, samokształcenia i doskonalenia zawodowego oraz przygotowania do zajęć, przy czym te zajęcia i czynności mogą odbywać się w szkole lub poza nią i nie są rejestrowane. Dlatego obniżanie tygodniowego czasu pracy nauczyciela ma znaczenie o ile obniżeniu ulega także tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć. Nauczyciel posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla którego wymiar czasu pracy ustalany jest zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ma obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy. Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych. Należy podkreślić, że art. 42a w Karcie Nauczyciela wprowadzono w związku z licznymi sygnałami przekazywanymi przez nauczycieli, dotyczącymi obniżenia ich czasu pracy wyłącznie z godzin niepodlegających rejestrowaniu.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Uwaga media. Zapowiedź konferencji prasowej z udziałem minister edukacji i ministra cyfryzacji

MEN - aktualności - wt., 11/09/2018 - 15:16

W środę, 12 września br. o godz. 11.00 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji (ul. Królewska 27) odbędzie się briefing prasowy Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego.

Temat: Założenia dotyczące pilotażu wdrażania aplikacji mLegitymacja szkolna.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.
Wejście za okazaniem legitymacji prasowej.

Ekipy telewizyjne prosimy o przybycie do godz. 10.30.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Innowacyjne meble w przyjaznej szkole – konferencja pod patronatem MEN

MEN - aktualności - wt., 11/09/2018 - 13:41

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konferencji „Innowacyjne meble w przyjaznej szkole”, która odbędzie się 17 września o godz. 9:30 w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne, a także reprezentantów środowiska oświatowego i organizacji pozarządowych.

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na wpływ wyposażenia placówek edukacyjnych na rozwój dzieci i młodzieży. Wydarzenie będzie okazją do bezpośredniego spotkania oraz wymiany doświadczeń pomiędzy producentami oraz użytkownikami wyposażenia szkolnego.

Rejestracja tylko za pomocą formularza dostępnego na stronie http://www.mpit.gov.pl/innowacyjnemeble

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program

 • 9:30-11:00 – Rozpoczęcie konferencji oraz wprowadzenie
  • Wystąpienie Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz
  • Wystąpienie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej
  • Wystąpienie Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego
  • Wystąpienie Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa
 • 11:00-11:20 – Przerwa kawowa i wystawa
 • 11:20-11:50 – Kluczowe trendy i wyniki badań opisujące wpływ wyposażenia szkół na proces edukacyjny i kształtowanie postaw – Innowacyjne meble szkoły dla innowatora
 • 11:50-12:10 – Wpływ przestrzeni na rozwój człowieka
 • 12:10-12:30 – Koncepcja STEAM Lab
 • 12:30-13:30 – Doświadczenia firm meblarskich w zakresie wyposażania przestrzeni szkolnych w proinnowacyjne rozwiązania meblowe – najlepsze praktyki
 • 13:30-14:30 – Lunch – wystawa.
 • 14:30-15:10 – Panel dyskusyjny prowadzony przez moderatora: Co zrobić żeby odmienić wyposażenie polskich szkół na dostępne i nowoczesne?
 • 15:10-15:20 – Zaprezentowanie przewodnika „Inwestycja w Przestrzeń Przyjaznej Szkoły”
 • 15:20-15:50 – Uda nam się! Doświadczenia w tworzeniu przestrzeni kreatywnej i proinnowacyjnej w szkołach (aranżacja przestrzeni, wyposażenie)
 • 15:50-16:00 – Podsumowanie i zakończenie


Termin i miejsce konferencji

 • Poniedziałek, 17.09.2018 r., w godz. 9:30 – 16:00. Rejestracja uczestników od godziny 8:15. Gmach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa (Sala Pod Kopułą).

Organizatorzy: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polski Fundusz Rozwoju pełniący rolę koordynatora Programu Flagowego Polskie Meble.

Partnerzy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail jolanta.slawomirska@mpit.gov.pl

Zapraszamy do udziału!

Kongres Rozwoju Systemu Edukacji z udziałem Minister Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - pon., 10/09/2018 - 22:51

W poniedziałek, 10 września br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i wiceminister Marzena Machałek wzięły udział w Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji. Organizatorem wydarzenia z udziałem blisko tysiąca osób była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która od 25 lat zarządza w Polsce międzynarodowymi programami edukacyjnymi, m.in. największym unijnym przedsięwzięciem w tym sektorze – programem Erasmus+.

Podczas swojego wystąpienia szefowa MEN poinformowała, że do końca roku planowane jest przedstawienie rekomendacji dotyczących systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

– Chcemy razem z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Instytutem Badań Edukacyjnych przedstawić do końca roku rekomendacje dla wszystkich placówek oraz instytucji kształcenia nauczycieli tak, aby nabywali umiejętności i potrafili przekazać je swoim uczniom – powiedziała szefowa MEN. Minister dodała także, że chce w tej sprawie współpracować również z przedstawicielami środowiska naukowego oraz uczelniami.

Minister Anna Zalewska wskazała, że doskonalenie zawodowe nauczycieli jest niezwykle istotnym wyzwaniem stojącymi przed polskim systemem edukacji.

– Kluczowe dla edukacji, dla szkoły i uczniów jest doskonalenie zawodowe nauczycieli. Musimy być świadomi, że pomimo tego, że uczniowie będą posiadali coraz więcej kompetencji, nauczyciel zawsze powinien być dla nich mistrzem – powiedziała szefowa MEN. – W szkole stawiamy nie tylko na umiejętności cyfrowe, ale również krytycznego myślenia, współpracy w grupie i odnajdywania się w każdej sytuacji – dodała minister Anna Zalewska.

Ideą Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji było podkreślenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy. Tematy spotkania dotyczyły nie tylko przestrzeni zawodowej, ale także życia prywatnego oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

W dyskusji na PGE Narodowym w Warszawie ważne miejsce zajęły europejskie i światowe trendy dotyczące kształtowania kompetencji, a także organizowania systemów edukacji. Mowa była również o trudnym do przecenienia wkładzie europejskich programów w rozwój umiejętności. Podczas dyskusji uczestnicy i prelegenci poszukiwali odpowiedzi na pytanie, co powinny wiedzieć osoby kształcące się, a co – kształcące innych.

Istotnym zagadnieniem podczas kongresu była też odbudowa szkolnictwa zawodowego (branżowego) w Europie, w szczególności w Polsce. Poruszona została również problematyka kompetencji nauczycieli oraz obecności nowych technologii na wszystkich etapach edukacji.

W trakcie Kongresu przedstawione zostały założenia nowego unijnego programu edukacyjnego – następcy programu Erasmus+, który realizowany będzie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, czyli w latach 2021-2027. Komisja Europejska zaproponowała podwojenie w przyszłym budżecie wydatków na cele edukacyjne i młodzieżowe.

Udział w wydarzeniu wzięło wielu ekspertów i decydentów ze szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, mających realny wpływ na reformowanie systemu edukacji w Polsce, a także nauczyciele i edukatorzy. Dzięki temu możliwe było pogłębienie dialogu na temat rozwoju edukacji między teoretykami i praktykami nauczania. Obecni byli także przedstawiciele młodego pokolenia, dla których edukacja jest kluczem do świadomego kształtowania własnej przyszłości.

Kongresowi towarzyszyły wystawy, prezentacje i stanowiska multimedialne, na których będzie można było zapoznać się z ofertą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i jej 25-letnim dorobkiem.

Relacja wideo z wydarzenia dostępna jest na stronie https://kongres.frse.org.pl/

Pełnoletni uczniowie walczą o swoje prawa

Belferblog - pon., 10/09/2018 - 09:47
Szkoła wymaga, aby pełnoletni uczniowie prosili rodziców o zgodę na wcześniejsze wyjście z lekcji. Bez kartki z podpisem rodzica nie da się nawet samodzielnie wrócić do domu z kina (nauczyciel odprowadza grupę pod szkołę). Swoich nieobecności także nie mogą usprawiedliwiać …

Religia zamiast gimnastyki

Belferblog - pt., 07/09/2018 - 18:03
Niektórym rodzicom to się nie spodobało.

„5 porcji zdrowia w szkole” – zapraszamy do udziału w programie

MEN - aktualności - pt., 07/09/2018 - 16:11

Minister Edukacji Narodowej zachęca do udziału w programie „5 porcji zdrowia w szkole”. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów klas II i III szkół podstawowych, ich nauczycieli i dyrektorów.

Celem programu jest zwrócenie uwagi na potrzebę edukacji w zakresie prawidłowego żywienia oraz kształtowanie odpowiednich nawyków już od najmłodszych lat. W ramach programu nauczyciele otrzymają materiały edukacyjne umożliwiające przeprowadzenie ciekawych i kreatywnych zajęć na temat prawidłowego odżywania. Wszystkie materiały dotyczące zasad zbilansowanej diety zostały zweryfikowane merytorycznie przez ekspertów z Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ).

Udział w programie można zgłosić na stronie www.wszkole.5porcji.pl.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego nauczyciel otrzyma na swój adres mailowy bezpłatne materiały edukacyjne, które będą podstawą do przeprowadzenia zajęć z uczniami. Zapisy trwają do 31 października br.

Wszystkie klasy uczestniczące w programie mogą dodatkowo wziąć udział w konkursie. Zadaniem konkursowe polega na wspólnym przygotowaniu przez dzieci z danej klasy plakatu przedstawiającego ideę „5 porcji zdrowia” w ich codziennej diecie.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

Program „5 porcji zdrowia w szkole” został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz innych urzędów i instytucji.

Zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej w Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji

MEN - aktualności - pt., 07/09/2018 - 14:43

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w poniedziałek, 10 września br. na PGE Narodowym w Warszawie będzie gościem specjalnym Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

 Uwaga media

 • godz. 9:30 – briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Pawła Poszytka, dyrektora Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (miejsce: Biznes Lobby – Poziom 0)
 • godz. 10:00 – wystąpienie Minister Anny Zalewskiej otwierające Kongres.
 • Przedstawicieli mediów prosimy o rejestrację on-line dostępną tu.

Program wydarzenia dostępny jest tu.

Przebieg Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji transmitowany będzie na żywo. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej: www.kongres.frse.org.pl

W przypadku dodatkowych pytań, informacji udziela:

 • ze strony Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Barbara Feliksik, Rzecznik Prasowy FRSE, tel. kom. 664-902-372, e-mail: bfeliksik@frse.org.pl
 • ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej – Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, tel. kom. 783 920 628, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Dodatkowe informacje       

Ideą Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji jest podkreślenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy. Co ważne, tematem spotkania będą nie tylko kompetencje istotne w przestrzeni zawodowej, ale także w życiu prywatnym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

W dyskusji ważne miejsce zajmą europejskie i światowe trendy dotyczące kształtowania kompetencji i organizowania systemów edukacji. Mowa będzie również o trudnym do przecenienia wkładzie europejskich programów w rozwój umiejętności. Podczas dyskusji uczestnicy i prelegenci będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, co powinny potrafić i wiedzieć osoby kształcące się, a co – kształcące innych.

Istotnym zagadnieniem podczas kongresu będzie też restytucja szkolnictwa zawodowego (branżowego) w Europie, w szczególności w Polsce. Poruszona zostanie również problematyka kompetencji nauczycieli oraz obecności nowych technologii na wszystkich etapach edukacji. W trakcie Kongresu przedstawione zostaną założenia nowego unijnego programu edukacyjnego – następcy programu Erasmus+, który realizowany będzie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, czyli latach 2021-2027. Komisja Europejska zaproponowała podwojenie w przyszłym budżecie wydatków na cele edukacyjne i młodzieżowe. Dyskutanci zastanowią się, co sprawiło, że padła taka propozycja? Czy należy się spodziewać nowości w programie po roku 2020?

Udział w wydarzeniu potwierdziło wielu ekspertów i decydentów ze szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, mających realny wpływ na reformowanie systemu edukacji w Polsce, a także nauczyciele i edukatorzy. Dzięki temu możliwe będzie pogłębienie dialogu na temat rozwoju edukacji między teoretykami i praktykami nauczania. Obecni będą także przedstawiciele młodego pokolenia, dla których edukacja jest kluczem do świadomego kształtowania własnej przyszłości.

Kongresowi towarzyszyć będą wystawy, prezentacje i stanowiska multimedialne, na których będzie można zapoznać się z ofertą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i jej 25-letnim dorobkiem.

Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), od 25 lat zarządzająca w Polsce międzynarodowymi programami edukacyjnymi, m.in. największym unijnym przedsięwzięciem w tym sektorze – programem Erasmus+. Pomaga w ten sposób polskim szkołom i instytucjom edukacyjnym poprawiać jakość, atrakcyjność, adekwatność i dostępność kształcenia.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2019/2020 – briefing prasowy z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - czw., 06/09/2018 - 14:08

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – to główny temat briefingu prasowego z udziałem wiceministra edukacji Macieja Kopcia, który odbył się w czwartek, 6 września br. Udział w nim wziął również Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.

Warto podkreślić, że już wkrótce do uczniów i ich rodziców trafią ulotki dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Będą to kolejne materiały informacyjne związane z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow.

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

Warto przypomnieć, że w sierpniu br. szkołom podstawowym oraz gimnazjom został przekazany specjalnym plakat informujący o rekrutacji (można go pobrać także ze strony www.men.gov.pl/rekrutacja). Już w maju br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów uczniów, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej i gimnazjum.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Zalety manifestacji

Belferblog - śr., 05/09/2018 - 18:46
W sobotę 22 września nauczyciele będą w Warszawie manifestować swoje niezadowolenie. Nie podoba się pensja, brak realnych podwyżek, nowy system oceniania oraz przede wszystkim sama pani minister. Nie lubimy jej. Za to bardzo lubimy manifestacje (info tutaj). Na ostatnią pojechałem …

Uwaga media! Zapowiedź briefingu prasowego z Podsekretarza Stanu w MEN Macieja Kopcia

MEN - aktualności - śr., 05/09/2018 - 16:53

W czwartek, 6 września br. o godz. 10:30 w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej (sala 305) odbędzie się briefing prasowy z udziałem Podsekretarza Stanu w MEN Macieja Kopcia.

W spotkaniu udział weźmie również dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Temat: rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowe

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent