Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Konferencje regionalne programu Erasmus+ – zapraszamy do udziału

MEN - aktualności - czw., 08/02/2018 - 14:30

Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji, Narodowa Agencja Erasmus+  zaprasza do udziału w cyklu konferencji poświęconych wsparciu kształcenia zawodowego w kontekście programu Erasmus+.

Podczas spotkań zostaną przedstawione możliwości edukacyjne dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego nauczycieli, roli projektów edukacyjnych w podnoszeniu efektywności nauczania i uczenia się. Uczestnicy konferencji będą mogli poznać przykłady szkół zawodowych, które z sukcesem realizują projekty zagranicznych staży i praktyk w przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+ .

Na każdym ze spotkań zaplanowano także odrębny panel dyskusyjny poświęcony budowaniu efektywnego systemu kształcenia dualnego i zacieśnianiu współpracy między szkołą a środowiskiem pracodawców.

Przedsięwzięcie jest adresowane do: dyrektorów i nauczycieli szkół branżowych, osób związanych z kształceniem zawodowym, doradców zawodowych, pracowników centrów kształcenia i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji do udziału w konferencjach zaprasza także wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku pracy.

Pierwsza z cyklu konferencji obędzie 23 lutego br. w Grudziądzu (w centrum konferencyjnym hotelu Ibis). Tematem przewodnim spotkania, zatytułowanego „Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym”, będzie wspieranie działań edukacyjnych przy użyciu środków z programu Erasmus+.

Więcej informacji na temat konferencji: http://erasmusplus.org.pl/konferencjeregionalne/

Rejestracji można dokonać na stronie: https://ankiety.frse.org.pl/surveys/built/2378

Zapraszamy do udziału!

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Nowe e-materiały do przedmiotów kształcenia ogólnego – zapraszamy do udziału w konsultacjach

MEN - aktualności - czw., 08/02/2018 - 14:22

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii.

E-materiały zostały opracowane przez beneficjentów konkursowych wybranych w konkursie organizowanym przez MEN z wykorzystaniem różnych rodzajów multimediów – audiobooków, cykli krótkich filmów edukacyjnych oraz ćwiczeń interaktywnych.

Uwagi prosimy zgłaszać za pośrednictwem przycisku “Zgłoś uwagi” z poziomu pojedynczego e-materiału umieszczonego na platformie internetowej www.epodreczniki.pl/begin/konsultacje-spoleczne

Konsultacje potrwają do 28 lutego 2018 r.

Zapraszamy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uczeń z Połańca nagrodzony złotym medalem na międzynarodowych targach IPITEX 2018 w Bangkoku 

MEN - aktualności - śr., 07/02/2018 - 14:51

W dniach od 2 do 6 lutego br. w stolicy Tajlandii odbywały się międzynarodowe targi IPITEX 2018 (International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition). W wydarzeniu wzięło udział ponad 1000 uczestników z kilkudziesięciu krajów całego świata. Polskę reprezentował Maciej Kowalski, uczeń IV klasy technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie” w Połańcu, który z Bangkoku przywiózł złoty medal.

„System Bezpiecznej Kąpieli” to nazwa nagrodzonego projektu połanieckiego ucznia. Jego głównym założeniem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym podczas kąpieli w wannie. System może znaleźć zastosowanie w szpitalach, domach opieki, hospicjach, ośrodkach rehabilitacyjnych i sanatoryjnych.

Projekt, który zyskał uznanie jury w Bangkoku, był kilkakrotnie nagradzany w krajowych konkursach. Maciej Kowalski zdobył m.in. III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Młody Innowator” oraz III miejsce i tytuł laureata w Olimpiadzie Innowacji Technicznych. W marcu br. uczeń z Połańca będzie prezentował „System Bezpiecznej Kąpieli” podczas etapu regionalnego konkursu naukowego E(x)plory 2018 we Wrocławiu.

W Bangkoku Polskę reprezentowali także uczniowie z 3 innych polskich szkół, w tym gimnazjaliści z Połańca – Krzysztof Wójcik i Kamil Zysk, którzy zdobyli złoty medal. Na targach byli obecni również profesorowie z Politechniki Częstochowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz z instytutów badawczych.

Opiekunem Macieja Kowalskiego był Mariusz Zyngier – nauczyciel nagrodzony tytułem profesora oświaty, nominowany do „nauczycielskiego Nobla”, Ambasador Programu da Vinci.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 – inauguracja obchodów z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - wt., 06/02/2018 - 14:42

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN we wtorek, 6 lutego br. uczestniczył w inauguracji tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Podczas spotkania w Warszawie blisko 300 profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą dyskutowało między innymi o tym jak tworzyć kulturę szacunku w sieci oraz jakie są nowe narzędzia edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w internecie. Rozmawiano również na temat agresji i szacunku w internecie.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreślił, że bezpieczeństwo uczniów w sieci jest kluczowe w działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

– Znalazło to swoje odzwierciedlenie w prawie oświatowym, nowej podstawie programowej i programie Bezpieczna+ – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Przypomnijmy, że ustawa Prawo oświatowe wskazuje, że system oświaty zapewnia w szczególności upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w szczególności tych związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych.

Ponadto szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do internetu są zobowiązane do podejmowania działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. Ma temu służyć w szczególności instalacja i aktualizacja oprogramowania zabezpieczającego.

Bezpieczeństwo w internecie oraz odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych to jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Ponadto, podczas obchodów DBI organizatorzy zachęcają lokalne ośrodki edukacyjne i kulturalne – szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe, ale także firmy i osoby prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia przez organizowanie lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkolnych, kampanii informacyjnych, konkursów) oraz zgłaszania ich za pomocą elektronicznego formularza na stronie DBI.pl.

Z przeprowadzonych przez NASK-PIB badań („Nastolatki 3.0”) wynika, że środowisko internetu jest często przez samą młodzież odbierane jako zagrażające i agresywne. Prawie 60% respondentów w wieku 13-17 lat było świadkami wyzywania, poniżania i ośmieszania swoich znajomych w sieci. Niemal jedna trzecia (32,2%) przyznała, że sami byli ofiarami wyzwisk, a co piąty (20%) doświadczył ośmieszania w internecie. Alarmujący jest fakt, że tylko 22% młodych ludzi o tych przykrych i obciążających emocjonalnie sytuacjach informuje dorosłych.

Organizatorem DBI w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Dzień Bezpiecznego Internetu został objęty patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Trzy godziny bezczytności

Belferblog - pon., 05/02/2018 - 18:41
Poszedłem dzisiaj do lekarza i na szczęście trafiłem na niezłą kolejkę. Miałem więc dość czasu, aby przeczytać książkę od początku do końca. Byłem bardzo zajęty, więc nie od razu zauważyłem, że coś tu jest nie tak. Lekarka każdym pacjentem zajmowała …

KGHM wesprze szkolnictwo branżowe – podpisanie listów intencyjnych z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - pon., 05/02/2018 - 15:31

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w poniedziałek, 5 lutego br. wzięła udział w uroczystości podpisania listów intencyjnych objęcia 42 klas patronackich pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., a lokalnymi samorządami i szkołami.

Klasy branżowe, które będą kształcić m.in. przyszłe kadry miedziowej spółki, zostaną objęte patronatem w szkołach w Lubinie, Legnicy, Bolesławcu i Głogowie. Ich uczniowie mogą uczyć się m.in. na kierunkach elektryk, monter, elektromonter czy w kierunku wiertniczym. KGHM uczniom tych klas zaoferuje przede wszystkim pomoc merytoryczną pracowników spółki, materiały dydaktyczne oraz system praktyk i stażów. Rozważane jest również wprowadzenie systemu stypendialnego.

Szefowa MEN w swoim wystąpieniu podziękowała władzom KGHM za odpowiedź na wspólny apel premiera Mateusza Morawieckiego i ministra edukacji dotyczącego wsparcia szkolnictwa branżowego oraz jego promocji.

– W reformie szkolnictwa branżowego muszą uczestniczyć wszyscy: pracodawcy, nauczyciele, dyrektorzy szkół i przede wszystkim rodzice. To właśnie oni decydują o tym, jaką szkołę wybierze młody człowiek. Promowanie szkolnictwa branżowego będzie trwało kilka lat, ponieważ nie łatwo jest nadrobić kilkunastoletnie zapóźnienia – powiedziała minister Anna Zalewska.

Minister edukacji podkreśliła również, że na szkolnictwo branżowe w subwencji oświatowej przeznaczonych jest 9 mld zł.

– Z kolei 4 mld dostępne jest w urzędach marszałkowskich. Trzeba te pieniądze mądrze wydatkować, aby odbywało się to z korzyścią dla uczniów. Nie możemy zmarnować tych pieniędzy – wskazała szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska powiedziała również, że w 2019 r. każda ze szkół branżowych będzie musiała mieć podpisaną umowę z pracodawcą.

Prezes KGHM Polska Miedź Radosław Domagalski-Łabędzki podkreślał z kolei, że KGHM to firma globalna, która musi sprostać zmieniającym się warunkom ekonomicznym i nowym warunkom procesów wydobycia. Dodał, że firma stawia na mocną współpracę z samorządami.

– Chcemy angażować się w projekty, które zmieniają system edukacji i dostosowują go do realnych potrzeb polskich przedsiębiorców – powiedział szef KGHM. – Chcemy pokazać młodym ludziom korzyści i możliwości płynące z ukierunkowanego modelu kształcenia – dodał.

Ostateczne zmiany i rozwiązania w szkolnictwie branżowym przedstawione zostaną 6 kwietnia br. na Kongresie Zawodowym Powiatów we Wrocławiu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dyskusja z samorządowcami o edukacji – wizyta szefowej MEN w Gdańsku

MEN - aktualności - sob., 03/02/2018 - 23:17

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w piątek, 2 lutego br. w Gdańsku spotkała się z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast i starostami z województwa pomorskiego. Głównymi tematami spotkania były kwestie dotyczące finansowania oświaty, zmian w ustawie – Karta Nauczyciela. Rozmawiano również o promocji szkolnictwa branżowego oraz funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Swoje wystąpienie minister edukacji rozpoczęła od podziękowań dla samorządowców z województwa pomorskiego za efektywną współpracę przy wdrażaniu reformy oświaty. Szefowa MEN podkreślała, że edukacja i dobro uczniów to wspólne zadanie ministerstwa, samorządów i szkół.

– Razem jesteśmy odpowiedzialni za jakość edukacji – powiedziała minister Anna Zalewska. – Dotrzymaliśmy słowa. Samorządy otrzymały odpowiednie środki na finansowanie zmian w oświacie – dodała.

Minister edukacji podkreślała, że zmiany wprowadzone w Ustawie o finansowaniu zadań oświatowych to realizacja próśb i oczekiwań zgłaszanych przez wiele lat przez samorządowców. Minister Anna Zalewska zwróciła uwagę, że nowe rozwiązania finansowe dotyczące m.in. dotacji podręcznikowej, przedszkolnej, stypendialnej oraz dotacji na szkoły niepubliczne pozwolą na efektywniejsze wydawanie środków i uszczelnienie systemu finansowego.

Minister edukacji zaznaczyła, że jednym z priorytetów działań MEN jest doskonalenie systemu szkolnictwa branżowego, czemu służą m.in. zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela, uwalniające pensję nauczyciela zawodu. Podkreśliła, że pracodawcy zadeklarowali chęć współfinansowania kształcenia zawodowego.

Ważnym tematem, który pojawił się również podczas dyskusji była kwestia nauczania języka kaszubskiego w szkołach. Minister Anna Zalewska zachęcała do nauczania języka kaszubskiego i w języku kaszubskim. Zapewniła samorządowców o wsparciu MEN w realizacji tego zadania.

– Wysokość finansowania będzie dostosowana do realnych wydatków ponoszonych przez samorządy na organizację zajęć języka kaszubskiego – wskazała szefowa MEN.

Udział w spotkaniu wzięli także: Pomorska Kurator Oświaty Monika Kończyk oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ocena zachowania nauczycieli

Belferblog - sob., 03/02/2018 - 15:42
Nauczyciele nie zgadzają się – i słusznie – aby pracodawca oceniał ich postawę moralną. ZNP argumentuje, że „trudno sobie wyobrazić narzędzia profesjonalnego i odpowiedzialnego pomiaru takiego kryterium” (źródło tutaj). Jednocześnie sami nauczyciele bardzo chętnie oceniają moralność uczniów. Mają w tym …

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej”

MEN - aktualności - pt., 02/02/2018 - 15:30

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza środowisko oświatowe do zgłaszania kandydatów do Nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Kustosz Pamięci Narodowej”. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lutego 2018 r

„Kustoszem Pamięci Narodowej” może być osoba, instytucja lub organizacja biorąca aktywny udział w upamiętnieniu historii narodu polskiego w latach 1939 -1989. W gronie laureatów mogą też znaleźć się osoby prowadzące działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami IPN.

W gronie dotychczasowych laureatów nagrody znalazło się przeszło 70 osób m. in. dokumentujących historię Polski, aktywnie uczestniczących w zapisywaniu jej najchlubniejszych kart lub dbających o zachowanie pamięci na temat ważnych historycznych wydarzeń.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i formularz konkursu, znajdują się na stronie www.ipn.gov.pl

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z udziałem wiceminister Marzenny Drab

MEN - aktualności - pt., 02/02/2018 - 15:09

Dziś, 2 lutego br. zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W wydarzeniu udział wzięła jako współprzewodnicząca wiceminister Marzenna Drab.

W spotkaniu uczestniczył również w roli współprzewodniczącego Ralf Kleindiek Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.

– W swojej pracy Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zawsze odnosi się do bieżących wydarzeń i odpowiada na współczesne wyzwania. Dlatego też ciekawym kontekstem dla działalności tej organizacji w roku bieżącym jest 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę  – podkreśliła wiceminister edukacji.

Uczestnicy posiedzenia, 22 członków Rady wspólnie ze współprzewodniczącymi, podsumowali dokonania organizacji w 2017 roku. Podczas spotkania wysłuchano kandydatów na stanowiska dyrektorów zarządzających PNWM na nową, 5-letnią kadencję 2018-2023. Ponadto, w związku z zakończeniem 3-letniej kadencji rewidentów księgowych, Rada powołała polskiego i niemieckiego rewidenta na okres kolejnych trzech lat.

Podczas posiedzenia przyjęte zostały: sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2017 oraz plan budżetu i projektów własnych na 2018 r.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży to międzynarodowa organizacja utworzona w 1991 r. przez rządy Polski i Niemiec. Od 26 lat jej celem jest wspieranie kontaktów między młodzieżą z Polski i Niemiec. W praktyce oznacza to, że PNWM dofinansowuje spotkania i projekty młodzieżowe oraz pomaga w ich zorganizowaniu. Dodatkowo organizacja udziela informacji o sąsiednim kraju, wydaje oraz udostępnia publikacje metodyczne oraz krajoznawcze, a także ułatwia znalezienie partnera.

Informacje na temat PNMW i jej aktywności dostępne są na stronie www.pnwm.org.

 

 

Lekturowy rekord świata i nowe metody nauczania

Belferblog - pt., 02/02/2018 - 12:48
W czteroletnim liceum uczniowie mają obowiązek przeczytać ok. 60 pozycji książkowych. Zbiory opowiadań liczy się jako jedna lektura. Podobnie wiersze wybrane kilku poetów – jedno dzieło. Do tego dochodzi ponad 20 książek zalecanych oraz pół setki wskazanych. Jeśli uwzględnimy tylko …

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – wizyta szefowej MEN w Kielcach

MEN - aktualności - pt., 02/02/2018 - 02:42

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 1 lutego br. wzięła udział w posiedzeniu Zespołu do Spraw Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego powołanego przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Podczas spotkania wręczono także akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Otrzymało je 13 dyrektorów szkół.

Podczas swojego wystąpienia szefowa MEN mówiła o dotychczasowych działaniach, jakie podjęło ministerstwo edukacji w związku z tworzeniem szkół branżowych i nowym modelem szkolnictwa zawodowego w Polsce.

– Pracodawcy są z nami przy pisaniu podstaw programowych kształcenia w zawodach. Będą także obecni na egzaminach zawodowych, które w większości mają być praktyczne, a nie teoretyczne – wskazała minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN podkreśliła, że szkoły branżowe i technika muszą być szkołami, które nieustannie będą dostosowywać się do potrzeb zmieniającej się gospodarki oraz potrzeb rynku pracy.

– Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie zawody będą potrzebne za 5 lat. Branżowa szkoła ma być szkołą elastyczną, która będzie dostosowywać program nauczania do zmieniającej się gospodarki – powiedziała minister Anna Zalewska.

Dużo miejsca w swoim przemówieniu minister edukacji poświęciła kwestii finansowania szkolnictwa branżowego.

– Na szkolnictwo branżowe i techniczne MEN przeznacza 9 mld zł subwencji oświatowej. Kolejne środki na szkolnictwo zawodowe to 4 mld zł w samorządach z funduszy UE. Od 2019 r. resort nie wyda ani złotówki na taki zawód, który będzie kształcił bezrobotnych. Nie pozwolimy na otwarcie takiej szkoły – mówiła szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska zaznaczyła, że jednym z priorytetów działań resortu jest obecnie promocja szkolnictwa branżowego i pokazanie go jako atrakcyjnej ścieżki rozwoju dla młodych ludzi. Wskazała, że to rodzice w większości decydują o tym, jaką szkołę wybierze ich dziecko.

– Musimy wypromować szkolnictwo zawodowe. Młodym ludziom i ich rodzicom branżowa szkoła i technikum muszą kojarzyć się nie tylko z nowoczesnością, ale być również miejscem zdobycia dobrego zawodu oraz nabycia kompetencji potrzebnych na rynku pracy.

Podczas wizyty w Kielcach szefowa MEN spotkała się także z uczniami i nauczycielami szkół gastronomicznych z województwa świętokrzyskiego.

– Uczniowie techników i branżowych szkół to zdolni młodzi ludzie z ogromną pasją, którzy chcą zdobywać nowe umiejętności – mówiła minister Anna Zalewska.

W spotkaniu uczestniczyli także: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, parlamentarzyści oraz dyrektorzy szkół.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komentarz MEN do artykułów pt. Minister mebluje liceum na nowo, oraz Wracają dawne licea. Będzie dużo wkuwania, autorstwa Klary Klinger, opublikowanych 1 lutego 2018 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej.

MEN - aktualności - czw., 01/02/2018 - 00:00

W odpowiedzi na tezy zawarte w obydwu artykułach redaktor Klary Klinger, uprzejmie informujemy, jakie treści są rzeczywiście zawarte w podstawie programowej podpisanej przez ministra edukacji odnoszące się do wątków przywołanych w cytowanych artykułach.

Przyjęta w nowej podstawie programowej koncepcja edukacji odzwierciedla kluczowe cele i założenia reformy oświaty, w tym m.in.:

 • wzmocnienie efektywności nauczania języka ojczystego, dzięki wprowadzeniu uczniów w tradycję kulturowo-literacką. Ma ona służyć zakorzenieniu w przeszłości, wykształceniu poczucia tożsamości i ciągłości kultury;
 • powrotu do nauki historii w całym cyklu kształcenia przez wszystkich uczniów, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych.

Historia w nowej podstawie programowej

 • W podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych historia państwa i narodu została znacznie mocniej wpisana w historię powszechną niż w poprzedniej podstawie. W wymaganiach wobec ucznia klasy IV liceum ogólnokształcącego i IV technikum z przedmiotu historia (w rozdziale „Polska pod okupacją niemiecką i sowiecką”) jasno wskazaliśmy wymagania wobec ucznia, który wyjaśnia przyczyny i rozmiary konfliktu polsko-ukraińskiego, w tym ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
 • Muzeum Auschwitz-Birkenau biorąc udział w konsultacjach społecznych zgłosiło kilka uwag dotyczących m.in.: holokaustu. Zostały one uwzględnione w zapisach nowej podstawy programowej, za co przedstawiciel muzeum podziękował w korespondencji z MEN.
 • W treściach nauczania – wymaganiach szczegółowych znajomość literatury lat wojny i okupacji jest wpisana wprost do podstawy programowej, dla uczniów klasy III liceum ogólnokształcącego i III klasy technikum
  • Lista lektur obowiązkowych zawiera następujące pozycje bezpośrednio odnoszące się do zagłady Żydów to: Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu; Ludzie, którzy szli; Hanna Krall, Zdążyć przed panem Bogiem; poezję Czesława Miłosza z tomu Ocalenie, który zawiera m.in. wiersze z lat 1940-1944, w tym  Biedny chrześcijanin patrzy na gettoCampo di Fiori.
  • Lista lektur dodatkowych zawiera opowiadanie Zofii Nałkowskiej Przy torze kolejowym z tomu Medaliony. Ponadto nauczyciele mogą wybrać inne utwory literackie, niewymienione w spisie lektur dodatkowych.
 • Warto podkreślić, że Polska jest jednym z nielicznych państw na świecie, w których nauczanie o Holokauście ma charakter obowiązkowy – na wszystkich poziomach kształcenia. Cele kształcenia i treści nauczania dotyczące Holokaustu są uwzględnione w dotychczasowej podstawie programowej (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne), w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych.
 • Wśród przykładowych zapisów w podstawie programowej można wymienić następujące wymagania, m.in.:
  • Uczeń szkoły podstawowej charakteryzuje politykę Niemiec na terenach okupowanej Europy; przedstawia zagładę Żydów oraz Romów i eksterminację innych narodów; zna przykłady bohaterstwa Polaków ratujących Żydów z Holokaustu;
  • Uczeń szkoły ponadpodstawowej przedstawia ideologiczne podstawy eksterminacji Żydów oraz innych grup etnicznych i społecznych, prowadzonej przez Niemcy hitlerowskie; charakteryzuje etapy eksterminacji Żydów (dyskryminacja, stygmatyzacja, izolacja, zagłada); rozpoznaje główne miejsca eksterminacji Żydów polskich i europejskich oraz innych grup etnicznych i społecznych na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej (w tym: Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibór, Babi Jar). Opisuje postawy ludności żydowskiej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem powstania w getcie warszawskim; charakteryzuje postawy społeczeństwa polskiego i społeczności międzynarodowej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem „sprawiedliwych”, na przykładzie Ireny Sendlerowej, Antoniny i Jana Żabińskich oraz rodziny Ulmów.

Rola rodziny w podstawie programowej

 • Zapisy nowej podstawy programowej przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie podkreślają znaczenie rodziny i wzmacniają jej rolę. Uczeń:
  • zna i rozumie konstytucyjnie chronione wartości związane z funkcjonowaniem jednostki w społeczeństwie: małżeństwo, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo;
  • rozumie, jakie znaczenie ma zawarcie małżeństwa i jego trwałość dla rozwoju społeczeństwa;
  • zna i rozumie funkcje rodziny: prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza, ekonomiczna i profilaktyczna oraz ich znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka;
  •  przyswaja wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie wolnego czasu.

Twórczość Jana Pawła II w podstawie programowej

 • W odniesieniu do twórczości Jana Pawła II w kanonie lektur uzupełniających w szkole podstawowej jest dzieło Przekroczyć próg nadziei (fragmenty), Jana Paweł II.

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

1 lutego 2018 r.

Uwaga media: zapowiedź wizyty minister Anny Zalewskiej w Kielcach

MEN - aktualności - śr., 31/01/2018 - 22:27

W czwartek, 1 lutego br. w Kielcach Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska będzie brała udział w powołaniu i w pierwszym posiedzeniu Zespołu do Spraw Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego powołanego przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. W spotkaniu wezmą też udział: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, dyrektorzy szkół, przedstawiciele pracodawców, przedstawiciele izb rzemieślniczych.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00.
Miejsce: Targi Kielce, Zakładowa 1 Kielce (sala Beta Gamma).

Uwaga media:

 • Udział przedstawicieli mediów na zasadzie foto opp w całości spotkania, nie przewidujemy indywidualnych wypowiedzi do mediów.
 • Planowane wystąpienie minister Anny Zalewskiej w pierwszej części spotkania.

Dodatkowych informacji udziela:

• Justyna Sadlak, biuro prasowe MEN, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl, tel. 667 633 553.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Koniec wiedzy o kulturze

Belferblog - śr., 31/01/2018 - 17:18
W nowej podstawie programowej dla liceum i technikum nie ma przedmiotu wiedza o kulturze. W zamian uczniowie mogą wybrać jeden z trzech: filozofię, muzykę, plastykę. Nowy przedmiot będzie realizowany w wymiarze jednej godziny w tygodniu w pierwszej klasie. Tyle musi …

Nowi członkowie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście przy MEN

MEN - aktualności - śr., 31/01/2018 - 16:03

Dostrzegając potrzebę bliższej współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarze edukacji o Holokauście z przedstawicielami środowisk akademickich, muzealnych, organizacji pozarządowych minister edukacji już w 2017 r. podjęła decyzję o powołaniu nowego składu Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście, jako organu pomocniczego ministra. Dziś, 31 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie członków Rady.

Do zadań Rady należeć będzie przedstawianie nowych propozycji działań w dziedzinie edukacji o Holokauście, konsultowanie projektów opracowań i materiałów z tej dziedziny oraz współpraca merytoryczna w zakresie przedsięwzięć promujących polskie rozwiązania w dziedzinie edukacji o Holokauście w kulturze masowej w kraju i za granicą.

Pracami Rady będzie kierował Pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich, Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. W skład Rady weszły osoby wyróżniające się szczególną wiedzą, aktywnością i doświadczeniem w działalności na rzecz edukacji o Holokauście.

Nowi członkowie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście przy MEN:

– dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej;
– prof. Włodzimierz Suleja, dyrektor Biura Badań Historycznych Instytut Pamięci Narodowej;
– dr Maciej Korkuć, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Kraków;
– prof. Grzegorz Berendt, zastępca dyrektora ds. naukowych w Muzeum II Wojny Światowej;
– dr Anna Stróż, dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej;
– prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN;
– dr Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, kierujący pracami Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
– bp Rafał Markowski, przedstawiciel Episkopatu Polski, Przewodniczący Komitetu do spraw Dialogu z Judaizmem;
– Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich;
– dr Piotr Trojanowski, kierownik Pracowni Historii i Kultury Mniejszości Etnicznych i Narodowych Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie;
– Anna Stupnicka-Bondo, prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata;
– prof. Krzysztof Strzałka, zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ;
– Marek Zając, sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
– dr Paweł Poszytek, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
– Piotr Gajewski, dyrektor Informacji i Promocji MEN
– Sebastian Kęciek, sekretarz Rady – zastępca kierującego komórką organizacyjną MEN właściwą do spraw współpracy międzynarodowej, właściwy do spraw kontaktów polsko-żydowskich;
– senator prof. Jan Żaryn,
– dr Marta Dudzik-Rudkowska, tłumaczka, badaczka kultury hebrajskiej

Powołanie nowego składu Rady gremium wpisuje się w działania Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz edukacji o Holokauście na każdym poziomie kształcenia oraz rozwoju dobrych praktyk w tym obszarze, a także w zobowiązania Polski przyjęte na forach międzynarodowych.

Warto podkreślić, że Polska jest jednym z nielicznych państw na świecie, w których nauczanie o Holokauście ma charakter obowiązkowy – na wszystkich poziomach kształcenia. Cele kształcenia i treści nauczania dotyczące Holokaustu są uwzględnione w dotychczasowej podstawie programowej (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne), w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych.

Wśród przykładowych zapisów w podstawie programowej można wymienić, m.in.:

• Uczeń szkoły podstawowej charakteryzuje politykę Niemiec na terenach okupowanej Europy; przedstawia zagładę Żydów oraz Romów i eksterminację innych narodów; zna przykłady bohaterstwa Polaków ratujących Żydów z Holokaustu;

• Uczeń szkoły ponadpodstawowej przedstawia ideologiczne podstawy eksterminacji Żydów oraz innych grup etnicznych i społecznych, prowadzonej przez Niemcy hitlerowskie; charakteryzuje etapy eksterminacji Żydów (dyskryminacja, stygmatyzacja, izolacja, zagłada); rozpoznaje główne miejsca eksterminacji Żydów polskich i europejskich oraz innych grup etnicznych i społecznych na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej (w tym: Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibór, Babi Jar). Opisuje postawy ludności żydowskiej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem powstania w getcie warszawskim; charakteryzuje postawy społeczeństwa polskiego i społeczności międzynarodowej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem „sprawiedliwych”, na przykładzie Ireny Sendlerowej, Antoniny i Jana Żabińskich oraz rodziny Ulmów.

Jednym z kluczowych celów obecnej reformy oświaty jest przywrócenie obowiązkowej dla wszystkich uczniów edukacji historycznej realizowanej w formie pełnego kursu historii w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych – z położeniem szczególnego nacisku na historię XIX i XX stulecia. Pomogą w tym dłuższe etapy kształcenia (8-letnia szkoła podstawowa, 4 letnie liceum i 5 letnie technikum). W szkole podstawowej, w miejsce dotychczasowego przedmiotu historia i społeczeństwo, pojawiają się dwa odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie. Z kolei w liceach ogólnokształcących i technikach liczba godzin nauczania historii zwiększona zostanie z 2 godzin do 8.

Dodatkowo Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi działania na rzecz doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie wiedzy o relacjach polsko-żydowskich, w tym o Holokauście oraz wspierania realizacji spotkań młodzieży z Polski i Izraela.

Wśród wybranych działań MEN w polskim środowisku oświatowym na rzecz edukacji o Holokauście, a także na rzecz rozwoju relacji polsko-żydowskich w obszarze oświaty znajdują się takie aktywności, jak m.in.:

• coroczne dofinansowanie podróży do Izraela nauczycieli szkół ponadpodstawowych biorących udział w seminarium „Judaizm – Dzieje i kultura Żydów polskich – Holokaust” realizowanego w Instytucie Yad Vashem we współpracy z Muzeum Auschwitz-Birkenau.

• program „Zachować Pamięć. Historia i Kultura Dwóch Narodów” – realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE – jednostka podległa Ministerstwu) i Instytut Yad Vashem od roku 2003. Przeszkoleni nauczyciele prowadzą spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej w Polsce (corocznie ok. 150 jednodniowych spotkań). Do 2017 roku programie wzięło udział łącznie ponad 20 tys. uczniów i 450 nauczycieli z ponad 450 szkół.

• coroczne organizowanie udziału i finansowanie przejazdu grup młodzieży polskiej z całego kraju do Oświęcimia, w celu udziału w projekcie edukacyjnym Fundacji International March of the Living pn. Marsz Żywych. W Marszu Żywych corocznie uczestniczy ok. 1-1,2 tys. uczniów polskich szkół ponadpodstawowych, tj. ponad 10% uczestników z całego świata. W roku 2017 w Marszu Żywych uczestniczyli m.in. Ministrowie Edukacji Polski i Izraela.

• rekomendowanie wizyt młodzieży w miejscach pamięci szczególnie ważnych dla wspólnej historii Polaków i Żydów, w szczególności Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

• udział przedstawiciela MEN w pracach Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście.

• coroczne realizowanie zadania publicznego polegającego na wsparciu międzynarodowych wymian młodzieży.

MEN przekazuje organizatorom wyłonionym przez komisje konkursowe dotacje na realizację wymian młodzieżowych m. in. z Izraelem. Corocznie przeznaczane są na ten cel środki w wysokości 250 tys. zł.

Dodatkowo kierownictwo MEN współpracuje ze stroną izraelską i innymi zainteresowanymi partnerami na rzecz edukacji o Holokauście. Wspierane są również działania sprzyjające budowaniu relacji polsko-żydowskich w oparciu o wspólną 1000-letnią historię oraz na rzecz poznawania przez młodych ludzi z Polski i Izraela najnowszej historii drugiego kraju, w tym współczesnych aspektów życia społeczno-kulturalnego.

Warto podkreślić, że Ośrodek Rozwoju Edukacji (jednostka podległa ministerstwu edukacji) współpracuje w dziedzinie edukacji z Muzeum Historii Żydów Polskich, Memorial de La Shoah w Paryżu oraz Yad Vashem.

MEN udziela patronatów nad realizacją programów edukacyjnych oraz akcji społeczno-edukacyjnych (np. program „Przywróćmy Pamięć” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; „Żonkile” Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; „Historia i kultura Żydów Polskich” oraz „Na wspólnej ziemi” Fundacji Shalom).

Program „Pamięć dla Przyszłości” – jest realizowany przez ORE we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dzieci Holocaustu” w Polsce od 2003 roku. Służy wsparciu i przygotowaniu szkół do organizacji przedsięwzięć edukacyjnych związanych z obchodami Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości. Co roku organizowany jest konkurs szkolnych projektów edukacyjnych.

W grudniu 2017 roku Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, po spotkaniu z Ambasador Anną Azari, wystosowała list do Ministra Edukacji Izraela, aby poddać pod rozwagę propozycję zawarcia umowy międzynarodowej regulującej polsko-izraelską wymianę młodzieży.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dane do wyliczenia wskaźnika zwiększającego – art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

MEN - aktualności - śr., 31/01/2018 - 15:33

Zgodnie z art. 25 ust. 1, 2 i 4 do wyliczenia dotacji dla szkół publicznych kwotę subwencji powiększa się wskaźnikiem zwiększającym.

W załączeniu prezentujemy dane (symbol ze wzoru: St-1) dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego do wyliczenia wskaźnika zwiększającego,  o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2:

 • dotyczące wysokości subwencji na 2016 r. stosowanej do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji,
 • dotyczące wysokości subwencji na 2017 r. stosowanej od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji.

Wskaźnik zwiększający jest liczony odrębnie dla każdego typu szkoły (w przypadku szkół podstawowych w gminach miejsko-wiejskich stosowany jest dodatkowe rozróżnienie na położenie szkoły na wsi i mieście do 5 tys. mieszkańców oraz na miasta powyżej 5 tys. mieszkańców), oraz odrębnie dla szkół specjalnych i szkół nie będących szkołami specjalnymi (ogólnodostępne). Plik został tak skonstruowany, że wszystkie te kategorie znajdują się w odrębnych arkuszach pliku. W każdym arkuszu został opisany przypadek, którego arkusz dotyczy, w komórkach B2 – B3 opisane zostały dane: typ szkoły, specyfika (szkoła specjalna i szkoła ogólnodostępna, tj. niebędąca szkołą specjalną), oraz dodatkowa informacja o położeniu szkoły podstawowej w gminach miejsko-wiejskich.

Konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

MEN - aktualności - śr., 31/01/2018 - 14:28

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Z wnioskiem o włączenie tej kwalifikacji do ZSK zwróciła się Fundacja Królowej Świętej Jadwigi.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK ze środowiskami zainteresowanymi. W związku z powyższym Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z prośbą do zainteresowanych środowisk o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Uwagi można zgłaszać na poniższym formularzu na adres zsk@men.gov.pl. do 16 lutego 2018 r.

Załączniki:

Informacje na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji http://www.kwalifikacje.gov.pl.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - śr., 31/01/2018 - 12:49

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła dziś, 31 stycznia br. udział w inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów pod kierownictwem wicepremier Beata Szydło. Środowe spotkanie, w którym uczestniczył również Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki poświęcone było prognozie demograficznej Polski do 2030 roku.

Premier zapewniał, że rząd prowadzi politykę gospodarczą, budżetową i finansową pod każdym względem dopasowaną do potrzeb społeczeństwa. Podkreślił także, że to, na czym mu najbardziej zależy w kontekście prac Komitetu, to utrzymanie równowagi zarówno gospodarczej, jak i finansowej oraz budżetowej z uwzględnieniem komponentu społecznego.

Szef rządu mówił również o tym, że polityka rządu “stoi na dwóch nogach – gospodarczej i społecznej”.

– Postrzegamy te dwa wymiary jako jeden spójny, który musi działać dla dobra rodzin, dla dobra społeczeństwa i na tym będzie koncentrować się komitet do spraw społecznych – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wicepremier Beata Szydło, która jest przewodniczącą Komitetu Społecznego dodała, że głęboko wierzy, że jeszcze w tej kadencji uda się przygotować i przeprowadzić projekty prospołeczne i proobywatelskie.
– Polityka, w której priorytetem i podstawowym celem nie byłoby czynienie wszystkiego, ażeby poprawić los wszystkich obywateli, za który wzięliśmy odpowiedzialność dwa lata temu, nie miałaby żadnego sensu. Jesteśmy po to, żeby realizować to, do czego zobowiązali nas nasi rodacy – podkreśliła Beata Szydło, wiceprezes Rady Ministrów.

Podstawą prawną powstania i funkcjonowania Komitetu Społecznego Rady Ministrów jest zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów. W skład komitetu, poza wicepremier Beatą Szydło, wchodzą także m.in. szefowie resortów: rodziny, pracy i polityki społecznej, edukacji, kultury, nauki i szkolnictwa wyższego, spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości, zdrowia, rolnictwa, sportu, finansów oraz sekretarz do spraw europejskich.

Komitet Społeczny Rady Ministrów jest organem pomocniczym rządu i premiera. Do zadań Komitetu należy zapewnienie koordynacji działań i sprawne podejmowanie decyzji w sprawach społecznych oraz rekomendowanie ich premierowi, a także Radzie Ministrów.

Fot. KPRM

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Historia będzie uczniom wychodzić uszami

Belferblog - wt., 30/01/2018 - 19:23
Anna Zalewska podpisała podstawę programową dla nowego liceum, technikum i szkół branżowych. Zmian jest od groma, ale chyba najbardziej powalającą nowością jest zwiększenie liczby godzin historii z dwóch tygodniowo do ośmiu. Żaden przedmiot nie ma tak dobrze. Obecnie w mojej …

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent