Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Zapraszamy pracodawców do udziału w seminarium branżowym

MEN - aktualności - pon., 20/11/2017 - 15:48

Przypominamy, że w dniach 21 i 22 listopada br. w Warszawie (Hotel Sangate, ul. 17 stycznia 32)  odbędzie się kolejne z cyklu dwunastu seminariów branżowych. Tym razem do udziału w konferencji zapraszamy pracodawców z branż drzewno-meblarskiej oraz chemiczno-ceramiczno-szklarskiej. We wtorkowym spotkaniu udział weźmie wiceminister Marzena Machałek.

Celem seminariów jest wypracowanie konkretnych zmian w szkolnictwie branżowym w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców. We wcześniejszych spotkaniach udział wzięli przedstawiciele branż m.in.: fryzjersko-kosmetycznej, artystyczno-medialnej, skórzano-obuwniczej, włókienniczo-odzieżowej, transportu kolejowego, drogowego, ekonomiczno-administracyjnej.

W każdym spotkaniu uczestniczą przedstawiciele pracodawców, resortów związanych z daną branżą, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program spotkania

Harmonogram seminariów

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Relacja z jubileuszowej konferencji programu „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie”

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pon., 20/11/2017 - 10:00

14 listopada 2017 r. odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji konferencja „25 lat programu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie – korzyści i perspektywy dalszego rozwoju”, która została zorganizowana przez Zespól ds. Promocji Zdrowia w Szkole Wydziału Wychowania i Profilaktyki. Głównym celem konferencji było podsumowanie dorobku programu w Polsce, zidentyfikowanie kierunków i potrzeb dla dalszego rozwoju i upowszechnienia oraz wspólne świętowanie jubileuszu.

Młodzi nauczyciele żądają

Belferblog - pt., 17/11/2017 - 20:55
Młodzi nauczyciele przedstawili władzom swoje żądania. Chcą m. in. powszechnej debaty na temat przyszłości oświaty, dialogu z MEN, zmniejszenia liczebności klas, podwyżek wynagrodzeń, zwiększenia nakładów na oświatę (szczegóły żądań tutaj). Grupa żądająca nazwała siebie „Strajkiem Młodych Nauczycieli”. Nie są to … Czytaj dalej →

Zapowiedź udziału Minister Anny Zalewskiej w prezentacji drugiego tomu polsko-niemieckiego podręcznika

MEN - aktualności - pt., 17/11/2017 - 16:34

W poniedziałek, 20 listopada 2017 r., Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej weźmie udział w prezentacji 2 tomu podręcznika pt. „Europa – nasza historia” powstałego w ramach projektu pn. Polsko-Niemiecki podręcznik do nauczania historii (Międzynarodowe Centrum Konferencyjne „Krzyżowa”, Krzyżowa 7, Grodziszcze).

W ramach wydarzenia odbędzie się briefing prasowy Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej oraz Britty Ernst, Minister Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia.

Ponadto, obie Panie Minister spotkają się z młodzieżą z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Podręcznik „Europa. Nasza historia” to wyjątkowy, polsko-niemiecki projekt, który został zainicjowany w 2008 r. przez rządy Polski i Niemiec. Zadanie stworzenia podręcznika do historii, który może być wykorzystywany zarówno w polskich, jak i niemieckich szkołach ponadpodstawowych, powierzono Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Zgodnie z założeniami, polskie i niemieckie wydanie podręcznika różni się jedynie wersją językową, natomiast treść, struktura i szata graficzna pozostają identyczne. Uzupełnieniem każdej wersji językowej jest dodatkowy materiał dydaktyczny w postaci zagadnień narodowych, odrębnych dla każdej ze stron.

Celem autorów podręcznika było ukazanie takiego spojrzenia na historię, które uwrażliwiałoby na różne punkty widzenia i pokazywałoby różne dydaktyczne ujęcia przeszłości. Każda lekcja rozpoczyna się tekstem wprowadzającym z pytaniami, które mają ukierunkować uwagę ucznia na najważniejsze zagadnienia danego tematu. W narrację autorską zostały wplecione liczne teksty źródłowe oraz teksty popularnonaukowe, które pozwalają uczniowi na kształcenie różnych umiejętności (np. wyciągania wniosków, wyrażania własnych opinii). Szczególną rolę odgrywają te części lekcji, w których pokazane są różne spojrzenia historyków z różnych krajów na dany temat.

Pierwszy tom podręcznika Od prahistorii do średniowiecza został zaprezentowany w czerwcu 2016 r. w Berlinie przez Ministrów Spraw Zagranicznych z Polski i Niemiec. Tom 2 Czasy nowożytne (do 1815 roku) został opublikowany pod koniec września tego roku i będzie prezentowany w Krzyżowej. Z kolei tomy 3 i 4, sięgające do historii najnowszej, ukażą się do 2020 r.

Polsko-niemiecki projekt „Szkolny podręcznik do nauczania historii” jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz dzięki pomocy: Ministerstwa Edukacji Narodowej RP; Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP; Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów; Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Instytutu Georga Eckerta w Brunszwiku oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN oraz Stałej Konferencji Ministrów Kultury i Edukacji RFN.

Program wizyty dostępny dla mediów

Prezentacja 2 tomu podręcznika pt. „Europa – nasza historia” powstałego w ramach projektu Polsko-Niemiecki podręcznik do nauczania historii

Krzyżowa, 20 listopada 2017 r.

13.15-13.25 Prezentacja 2 tomu podręcznika pt. „Europa – nasza historia” powstałego w ramach projektu pn. Polsko-Niemiecki podręcznik do nauczania historii FOTO OPP

 • Przywitanie gości
 • Wystąpienie min. A. Zalewskiej
 • Wystąpienie min. B. Ernst
 • Wystąpienie Ambasadora R. Nikela
 • Wystąpienia koordynatorów naukowych z Polski i Niemiec
  • Prof. dr. hab. Igor Kąkolewski, koordynator naukowy projektu ze strony polskiej
  • Prof. dr hab. Eckhardt Fuchs, koordynator naukowy projektu ze strony niemieckiej

14.25-14.35 Briefing prasowy z udziałem Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej oraz Britty Ernst, Minister Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura prasowego MEN:

 1. Łukasz Trawiński, tel. 662 031 188
 2. Justyna Sadlak tel. 667 633 553

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kongres 590 w Rzeszowie z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

MEN - aktualności - pt., 17/11/2017 - 15:07

Perspektywy, współpraca szkół zawodowych z pracodawcami – szanse i możliwości – to główne zagadnienia panelu dyskusyjnego, w którym uczestniczyła Marzena Machałek , wiceminister edukacji w ramach Kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa.

Minister Marzena Machałek była gościem pierwszego dnia Kongresu, który odbył się 16 listopada br.

W dyskusji wzięli udział również pracodawcy, przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – współorganizatora panelu – oraz ministerstwa edukacji zajmujący się kształceniem zawodowym.

Pracodawcy mają problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Wielu z nich wskazuje, że sytuacja ta wynika z niedostosowania kształcenia zawodowego do współczesnych wyzwań gospodarki. Jakie są obecne potrzeby edukacji zawodowej i rynku pracy? Jakich kompetencji poszukują przedsiębiorcy? Czy edukacja jest w stanie nadążyć za zmianami na tym rynku? O tych, kwestiach rozmawiali uczestnicy panelu.

Jednym z tematów spotkania była promocja najlepszych rozwiązań kształcenia zawodowego w Polsce poprzez europejskie zawody EuroSkilis. Rozmowy dotyczyły również również o tym jak staże i zawodowe praktyki zagraniczne, również te odbywające się w ramach programu Erasmus+, pomagają w budowaniu partnerstw międzynarodowych w zakresie kształcenia.

Druga edycja Kongresu 590 kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Bierze w nim udział około 3 tys. uczestników, przedstawicieli wielkiego i małego biznesu, nauki, polityki oraz administracji publicznej. Tegoroczny program złożony jest z siedmiu bloków tematycznych. Zagadnienia Kongresu 590 zostały dobrane w taki sposób, aby wspólnie porozmawiać i zastanowić się nad przyszłością polskiej gospodarki.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja im. Sławomira Skrzypka, która podejmuje działania na rzecz rozwoju nauk ekonomicznych i przedsiębiorczości.

Więcej informacji o Kongresie: www.kongres590.pl.

Departament Informacji Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej – zapowiedź konferencji wojewódzkich

MEN - aktualności - pt., 17/11/2017 - 12:01

Kuratorzy Oświaty na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej organizują konferencje dotyczące upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Adresatami konferencji są dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, a także nauczyciele odpowiedzialni za organizację kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Program każdej z konferencji obejmuje:

 • Istotę edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów.
 • Zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Dyskusję.
 • Prezentację dobrej praktyki z terenu województwa z przedstawieniem aktywnej formy realizacji działań przedszkola, szkoły czy placówki z udziałem uczniów.

Pierwsza z konferencji odbędzie się już 20 listopada w Szczecinie, kolejna 22 listopada w Olsztynie. Informacje o konferencjach w poszczególnych województwach dostępne są na stronach internatowych kuratoriów oświaty.

Województwo dolnośląskie

Województwo kujawsko–pomorskie

Województwo lubelskie

Województwo lubuskie

Województwo łódzkie

Województwo małopolskie

Województwo mazowieckie

Województwo opolskie

Województwo podkarpackie

Województwo podlaskie

Województwo pomorskie

Województwo śląskie

Województwo świętokrzyskie

Województwo warmińsko–mazurskie

Województwo wielkopolskie

Województwo zachodniopomorskie

Piąte seminarium branżowe dla branży rolno-hodowlanej i leśno-ogrodniczej

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 17/11/2017 - 08:48

Piąte z 12 seminariów branżowych odbyło się w Warszawie w dniach 14–15 listopada 2017 r. W spotkaniu dla branż rolno-hodowlanej i leśno-ogrodniczej uczestniczyli Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Andrzej Konieczny – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

II Zachodniopomorski Kongres Oświatowy w Kołobrzegu z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - czw., 16/11/2017 - 14:27

Zmiany w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, rola dyrektora szkoły w obliczu zmian w ustroju oświatowym oraz wdrażanie nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych – to jedne z tematów II Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego w Kołobrzegu.

W spotkaniu z przedstawicielami władz samorządowych, kadry kierowniczej oświaty oraz dyrektorami szkół uczestniczył Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć.

Wiceminister edukacji podczas swojego wystąpienia przybliżył planowane zmiany w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Wskazał również, że konieczne jest również wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie doradztwa metodycznego, tak aby było ono wsparciem dla nauczyciela. Powiedział również, że kształcenie nauczycieli powinno być prowadzone w oparciu o szkoły wyższe.

– Jesteśmy w wyjątkowym momencie, w którym obok reformy edukacji wprowadzane będą zmiany na poziomie szkolnictwa wyższego. Widać też ogromną mobilizację po stronie samorządów, aby wprowadzać w sposób uporządkowany zmiany w oświacie – wskazał wiceminister edukacji.

Celem dwudniowego kongresu w Kołobrzegu jest poszerzenie wiedzy na temat bieżących i przyszłych zmian w edukacji jak i wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska oświatowego na Pomorzu Zachodnim. Do udziału w nim zaproszeni zostali reprezentanci Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju, instytucji pośredniczących finansowanie edukacji oraz jednostek zrzeszających przedsiębiorców.

Uczestnicy dwudniowego spotkania rozmawiać będą również o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), zmianach w systemie kształcenia zawodowego, finansowaniu szkolnictwa niepublicznego oraz wsparciu uczniów zdolnych.

Organizatorem kongresu jest Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź – udział Marzeny Machałek Sekretarza Stanu w MEN w Kongresie 590

MEN - aktualności - czw., 16/11/2017 - 13:44

16 listopada 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego – G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa

Wiceminister Marzena Machałek w czwartek 16 listopada br. weźmie udział w Kongresie 590.

O godz. 17.15 odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem pani minister Marzeny Machałek dotyczący szkolnictwa zawodowego pt. „Perspektywy współpraca szkolnictwa zawodowego z pracodawcami – szanse i możliwości”, (sala H, II piętro).

W spotkaniu wezmą udział również pracodawcy, przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – współorganizatora panelu – oraz ministerstwa edukacji zajmujący się kształceniem zawodowym.

Pracodawcy mają problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Wielu z nich wskazuje, że sytuacja ta wynika z niedostosowania kształcenia zawodowego do współczesnych wyzwań gospodarki. Jakie są obecne potrzeby edukacji zawodowej i rynku pracy? Jakich kompetencji poszukują przedsiębiorcy? Czy edukacja jest w stanie nadążyć za zmianami na tym rynku? O tych, kwestiach będą rozmawiać uczestnicy panelu.

Jednym z tematów spotkania będzie promocja najlepszych rozwiązań kształcenia zawodowego w Polsce poprzez europejskie zawody EuroSkilis. Porozmawiamy również o tym jak staże i zawodowe praktyki zagraniczne, również te odbywające się w ramach programu Erasmus+, pomagają w budowaniu partnerstw międzynarodowych w zakresie kształcenia.

Druga edycja Kongresu 590 kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Weźmie w nim udział około 3 tys. uczestników, przedstawicieli wielkiego i małego biznesu, nauki, polityki oraz administracji publicznej. Tegoroczny program złożony jest z siedmiu bloków tematycznych. Zagadnienia Kongresu 590 zostały dobrane w taki sposób, aby wspólnie porozmawiać i zastanowić się nad przyszłością polskiej gospodarki.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja im. Sławomira Skrzypka, która podejmuje działania na rzecz rozwoju nauk ekonomicznych i przedsiębiorczości.

Więcej informacji o Kongresie: www.kongres590.pl.

Przewidziany udział mediów w całym spotkaniu.

Dodatkowych informacji udziela Justyna Sadlak, tel. 667 633 553, email: biuro.prasowe@men.gov.pl.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zaproszenie na VI seminarium branżowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 16/11/2017 - 08:54

Zapraszamy do udziału w seminarium dla branż drzewno-meblarskiej oraz chemiczno-ceramiczno-szklarskiej, które odbędzie się w dniach 21–22 listopada 2017 r. w Warszawie. Spotkanie jest jest kolejnym krokiem w procesie zmian w kształceniu zawodowym prowadzonych we współpracy z pracodawcami. Więcej informacji w Programie seminarium i Zaproszeniu.

Epidemia anonimowych donosów

Belferblog - śr., 15/11/2017 - 18:25
Szkoły borykają się z epidemią anonimowych donosów. Piszą je zawsze jacyś życzliwi ludzie, zaniepokojeni sytuacją panującą w placówce. Proszą lub każą coś z tym zrobić, inaczej poinformują stosowne władze. Szkoły różnie reagują na takie pisma. Nie ma przyjętego sposobu traktowania … Czytaj dalej →

Zapowiedź. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej z wizytą w Kanadzie

MEN - aktualności - śr., 15/11/2017 - 09:27

W dniach 15-18 listopada br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska będzie przebywała z wizytą w Kanadzie na zaproszenie kanadyjskiej Polonii.

Minister spotka się tam z organizacjami polonijnymi, nauczycielami, uczniami ze szkół polonijnych, polskiego przedszkola. W planie wizyty Szefowej MEN są również spotkania z władzami oświatowymi na poziomie prowincji i lokalnym poświęcone w szczególności rozwojowi szkolnictwa polskiego.

Minister edukacji w Edmonton spotka się z organizacjami i nauczycielami polonijnymi. W Austin O’Brien High School odwiedzi uczniów, którzy uczą się języka polskiego, jak również polskie przedszkole prowadzone przez Siostry Służebniczki Niepokalanej Maryi. Przewidziane jest również spotkanie z uczniami i dyrekcją polskiej szkoły dwujęzycznej Św. Jana Pawła II.

Rozmowy z Polonią będą kontynuowane w prowincji Ontario, gdzie planowana jest m.in. wizyta w polskich szkołach (szkoła społeczna w Mississauga oraz Szkolny Punkt Konsultacyjny w Toronto), a także spotkanie ze środowiskiem polonijnym. Minister Anna Zalewska odwiedzi również pensjonariuszy w polskim domu seniora Copernicus w Toronto.

Przewidziane jest także spotkanie z Minister Edukacji prowincji Ontario w Toronto Mitzie Hunter oraz dyrekcją Dufferin-Peel Catholic District School Board.

Ważnym punktem programu minister Anny Zalewskiej będzie udział w uroczystościach 55-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie.

Szczegółowych informacji o wizycie udziela:
Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, tel. 783 920 628

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zaloguj się! Rusza nowy kurs e-learningowy

Ośrodek Rozwoju Edukacji - śr., 15/11/2017 - 09:27

15 listopada rozpoczynamy kolejną edycję bezpłatnego kursu e-learningowego „Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się”.

Praca 4.0 – konferencja z udziałem minister edukacji

MEN - aktualności - wt., 14/11/2017 - 21:52

W poniedziałek, 13 listopada br. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej wzięła udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym kształcenia zawodowego podczas konferencji „Praca 4.0” zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan.

Celem dyskusji pn.”Reforma kształcenia zawodowego – Ustawa Nauka 2.0 – Kształcenie zawodowe na poziomie średnim i wyższym – Kompetencje Przemysłu 4.0” z udziałem szefowej MEN oraz pracodawców była diagnoza kluczowych działań niezbędnych dla rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce.

Szefowa MEN podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że konieczne było szybkie wprowadzenie zmian w systemie szkolnictwa zawodowego.

– Pomimo poprawy wskaźników gospodarczych w kraju i najniższego od 26 lat bezrobocia ogólnego, absolwenci dotychczasowych szkół kształcących w zawodach znajdowali się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – wskazywała minister Anna Zalewska. – Zasadnicza szkoła zawodowa nie spełniała swojej funkcji, a ponadto cieszyła się słabnącym z roku na rok zainteresowaniem wśród absolwentów gimnazjum. Chcemy to zmienić – dodała.

Szefowa MEN powiedziała, że od 1 września br. uruchomiona została nowa dwustopniowa branżowa szkoła, która zapewnia pełną drożność kształcenia ogólnego i zawodowego. Umożliwia ona również uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz zdanie egzaminu dojrzałości i ewentualne kontynuowanie nauki na studiach.
Minister Anna Zalewska podkreślała również, że obecnie głównym celem działań podejmowanych przez ministerstwo w zakresie szkolnictwa zawodowego jest ścisła współpraca z pracodawcami.

– W każdym tygodniu, jeśli nie w każdym dniu, spotykamy się z pracodawcami, prowadzimy rozmowy, korespondujemy i za każdym razem słyszymy wołanie o pomoc w pozyskaniu pracowników – mówiła minister Anna Zalewska.

Podczas panelu dyskutowano także o tworzeniu systemu współpracy firm z instytucjami edukacyjnymi oraz dualnym systemie szkolnictwa zawodowego. W trakcie dyskusji zaprezentowano również doświadczenia firm niemieckich i szwajcarskich, których system dualnego kształcenia oraz angażowanie się firm w praktyczne kształcenie osób młodych ma wieloletnią tradycję.

Punktem wyjścia do trwałego zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania są organizowane przez MEN seminaria branżowe, zmierzające do wypracowania rozwiązań systemowych, które realnie dopasują szkolnictwo zawodowe do potrzeb gospodarki.

Przypomnijmy, cykl 12 seminariów dla przedstawicieli 25 branż jest okazją do omówienia perspektyw rozwoju danej branży w Polsce oraz tego, w jaki sposób edukacja zawodowa może sprostować wyzwaniom stojącym przed tą branżą w kontekście przygotowania kadr.

Konferencję „Praca 4.0” skierowano do osób zarządzających firmami, działami HR, odpowiedzialnych bezpośrednio za sprawy kadrowo-płacowe oraz rekrutację. Podczas tegorocznej edycji konferencji tematem przewodnim był dialog z parterami i instytucjami publicznymi oraz wyzwania związane ze współpracą, a także relacjami B2B.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nowa publikacja „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce”

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 14/11/2017 - 15:25

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE), realizując zadanie polegające na jak najszerszym upowszechnianiu wiedzy o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (WWRD), zaprasza wszystkich zainteresowanych do lektury nowej publikacji wydanej pod redakcją Jolanty Rafał-Łuniewskiej. Mamy nadzieję, że z zebranymi tam materiałami zapoznają się nie tylko specjaliści czy nauczyciele – członkowie zespołów WWRD, lecz także rodzice małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.

Apel do żony

Belferblog - pon., 13/11/2017 - 18:59
Nowelizacja Karty nauczyciela czeka na podpis prezydenta. Ustawa przeszła już przez Sejm i Senat. Ostatnia nadzieja w… no właśnie, kto może zatrzymać te zmiany? (info o zmianach tutaj) ZNP zamierza poprosić panią prezydentową, aby powstrzymała męża przed podpisywaniem ustawy. Nie … Czytaj dalej →

Monitorowanie w roku szkolnym 2017/2018

MEN - aktualności - pon., 13/11/2017 - 14:06

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl

Dyrektorzy wskazanych do monitorowania szkół wypełnią zamieszczone tam arkusze.

Szkoła w pierwszym roku wdrożonej reformy – dane z Systemu Informacji Oświatowej

MEN - aktualności - pon., 13/11/2017 - 13:14

Rok szkolny 2017/2018 to większa liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów. Wzrosła też liczba przedszkoli i przedszkolaków – tak wynika z danych przekazanych przez dyrektorów do Systemu Informacji Oświatowej. Oznacza to, że sprawdziły się pozytywne prognozy Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie wpływu reformy edukacji na stan zatrudnienia nauczycieli.

– Nasze plany i prognozy się sprawdziły. Mamy wiarygodne dane od dyrektorów szkół. To jedyne rzetelne informacje dotyczące różnych aspektów systemu oświaty. Wynika z nich jasno, że wzrosła liczba etatów i nauczycieli w polskich szkołach – powiedziała Minister Edukacji Narodowej podczas konferencji.

Minister Anna Zalewska przedstawiała w poniedziałek dane z Systemu Informacji Oświatowej na rok szkolny 2017/2018.

Nauczyciele

O 17 768 w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. W roku szkolnym 2016/2017 było 673 323 etatów, zaś w bieżącym roku szkolnym jest ich 691 000. To o 17 768 etatów więcej. Wzrosła również liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 694 636, czyli o 10 139 więcej niż rok wcześniej.

W przedszkolach, szkołach i placówkach samorządowych liczba etatów nauczycieli wzrosła o 11 760 i wynosi obecnie 578 444. Liczba zatrudnionych nauczycieli wzrosła zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach i placówkach. W przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018 liczba etatów nauczycieli wynosi 84 324, tj. o 4 652 etatów więcej niż w ubiegłym roku. W szkołach i placówkach zatrudnienie nauczycieli wzrosło o 7 107 etatów i wynosi aktualnie 494 119.

Z danych SIO wynika również, że o prawie 12 000 (11 976,8) wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. Ogółem jest ich 595 201,7, co oznacza wzrost o 2,1 proc. w porównaniu z rokiem szkolnym 2016/2017.

Największy wzrost etatów o 3,4 proc. odnotowano w województwie mazowieckim (o 2 905,8). Na Mazowszu mamy ogółem 88 738,4 etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. W województwie małopolskim nastąpił wzrost o 2,6 proc., zachodniopomorskim – o 2,5 proc., śląskim – o 2,1 proc., zaś w pozostałych województwach odsetek ten wyniósł od 1,9 proc. do 0,9 proc. (województwo opolskie). Dane te pokazują, że w żadnym z 16 województw nie zmniejszyła się liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. Porównując wzrost etatów w największych miastach naszego kraju, okazuje się, że najwięcej jest ich w Opolu – wzrost o 6,3 proc. (154,5), następnie w Warszawie – o 4,8 proc. (1 344,9), Olsztynie – o 3,9 proc. (111,2), Lublinie – o 3,0 proc. (188,4). W pozostałych stolicach wzrost ten jest na poziomie od 2,5 proc. do 0,8 proc.

Z uprawnień emerytalnych skorzystało 1,10 proc. nauczycieli (6 564). W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym różnica ta wynosi 0,2 p. proc. W roku szkolnym 2016/2017 na emeryturę odeszło 0,88 proc. nauczycieli (5 128). Z tytułu uprawnień do świadczeń kompensacyjnych skorzystało 0,44 proc. (2 629) nauczycieli. W ubiegłym roku było to 0,37 proc. (2 173). Nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy z innych przyczyn, np. organizacyjnych, w roku szkolnym 2016/2017 stanowili 0,83 proc., a w roku szkolnym 2017/2018 – 0,96 proc. Pokazuje to, że reforma oświaty nie spowodowała istotnego zwiększenia liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy.

Przedszkola

W roku szkolnym 2017/2018 jest 1 359 830 dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, to o 60 692 więcej w stosunku do roku ubiegłego. Wzrosła również liczba przedszkoli do 12 113. Mamy ich więcej o 351 niż w roku szkolnym 2016/2017. Ogółem wszystkich placówek (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego) jest w tym roku szkolnym 21 940.

O 3,52 p. proc wzrósł odsetek dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej i wynosi obecnie 84,60%. O 6,4 p. proc. wzrósł odsetek 3-latków w wychowaniu przedszkolnym, wynosząc ogółem 73,6% wszystkich dzieci w wieku 3 lat. 4-latków jest o 2,1 p. proc. więcej w placówkach (ogółem 86,6 proc.), zaś 5-latków więcej o 2,6 p. proc., co oznacza ich odsetek na poziomie 93,3 p. proc. W miastach do różnego typu placówek uczęszcza 91,24 proc. przedszkolaków w wieku od 3 do 5 lat. To wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,24 p. proc. Na wsi do placówek wychowania przedszkolnego chodzi 75,41 proc. dzieci i jest to więcej o 3,83 p. proc. niż rok wcześniej.

6-latki w I klasach szkół podstawowych

Rodzice 94,6 proc. 6-latków zdecydowali, że ich dzieci będą się nadal uczyły w przedszkolu. Tylko 5,4 proc. dzieci w wieku 6 lat rozpoczęło edukację w I klasie szkoły podstawowej. Populacja dzieci 6-letnich według danych GUS wynosi 396 766, z czego w I klasie szkoły podstawowej uczy się jedynie 21 495 uczniów.

Gimnazja

Prawie 100 proc. budynków gimnazjów zostało przekształconych w inne typy szkół, do nich włączonych lub funkcjonuje jeszcze w systemie oświaty (99,3 proc). W ubiegłym roku szkolnym w systemie oświaty funkcjonowało 7 630 gimnazjów. W roku szkolnym 2017/2018 jest 1 930 gimnazjów, z czego 915 samodzielnych, a 1 015 w zespołach. Ponadto mamy 5 645 szkół, w których działają oddziały gimnazjalne – klasa II i III, tj. szkół, do których gimnazja zostały włączone lub przekształcone.

W prawie oświatowym przewidziano kilka rozwiązań wygaszania gimnazjów. Samorządy mogą przekształcić je w inny typ szkoły lub włączyć do innego typu szkoły. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (art. 129) określa szczegółowe warunki i terminy przekształceń. Ostatecznie, ten typ szkoły wygaśnie w roku 2019.

Szkoły ogółem

W roku szkolnym 2017/2018 w Polsce do 25 967 szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczęszcza 4 886 189 uczniów i słuchaczy.

Do 14 375 szkół podstawowych chodzi 2 657 929 uczniów:

 • do 1 930 gimnazjów711 394 dzieci (klasa II, III),
 • do 3 674 liceów ogólnokształcących – 617 039 uczniów,
 • do zasadniczej szkoły zawodowej – 101 594 uczniów (klasa II,III),
 • do 1 505 branżowych szkół I stopnia – 54 231 uczniów.
 • w 1890 technikach uczy się 503 154 uczniów.

Dodatkowo mamy 2 084 szkół policealnych, do których uczęszcza 230 322 słuchaczy. Natomiast do 509 szkół specjalnych przysposabiających do pracy chodzi 10 526 słuchaczy.

System Informacji Oświatowej (SIO) to baza danych, w której gromadzone są informacje o wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, w tym dane o wszystkich uczniach i nauczycielach. Jest to najbardziej wiarygodne źródło danych o oświacie, gdyż dane do systemu przekazują bezpośrednio dyrektorzy wszystkich szkół i placówek oświatowych w Polsce. Więcej informacji o SIO na www.sio.men.gov.pl.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uczeń ze SPE – poradnik dla dyrektorów

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pon., 13/11/2017 - 10:51

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego”. Zaprezentowano w niej nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania. 

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent