Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Ruszył konkurs na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+

MEN - aktualności - czw., 15/02/2018 - 17:45

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że wystartował konkurs na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+.

Regionalne Punkty Informacyjne (RPI) zostały powołane z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Ich funkcjonowanie obejmie okres od marca 2018 r. do końca 2020 r. Finalnie powstanie 16 punktów – po jednym w każdym województwie.

W konkursie na RPI mogą wziąć udział organizacje lub instytucje posiadające kadrę doświadczoną w realizacji projektów programu Erasmus+ oraz znającą programy FRSE.

Nadrzędnym celem działalności Regionalnych Punktów Informacyjnych jest przekazanie uczestnikom spotkań wiedzy na temat możliwości wynikających z realizacji programów zarządzanych przez FRSE, w szczególności Erasmus+, a także prezentacja wyników programu.

RPI będą przede wszystkim reprezentować Narodową Agencję Programu Erasmus+ w swoim środowisku lokalnym, pełniąc wyłącznie funkcję informacyjną, nie konsultacyjną czy szkoleniową. Głównym zadaniem Punktów jest promocja programu poprzez organizację spotkań informacyjnych, współpracę z mediami, pomoc w konferencjach regionalnych.

RPI nie ponosi żadnych kosztów związanych ze swoją działalnością. Przedstawiciele wykonują swoją pracę bezpłatnie, ale w zamian zyskują wiele przywilejów, zdobywają nowe kompetencje, umiejętności i doświadczenie zawodowe, mają możliwość korzystania ze szkoleń tematycznych, a także biorą udział w konkursie przeznaczonym wyłącznie dla RPI.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zapewni Regionalnym Punktom Informacyjnym wsparcie merytoryczne i techniczne oraz opłaci wszelkie materiały, oznakowanie i promocję punktów.

Rekrutacja trwa od 12 do 28 lutego 2018 r.

Wszystkie materiały informacyjne opisujące szczegółowo zasady działalności RPI, korzyści dla punktów informacyjnych, wsparcie Narodowej Agencji Programu Erasmus+, a także warunki rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie: www.erasmusplus.org.pl/punktyregionalne.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Fonoholizm nauczycielski

Belferblog - czw., 15/02/2018 - 17:13
Za kilka dni w mojej szkole młodzież będzie debatować na temat uzależnienia od telefonu, tzw. fonoholizmu. Obawiam się, że dyskusja potoczy się w niewłaściwym kierunku i okaże się, iż pomocy potrzebują nauczyciele, a nie uczniowie. Nie zostałem zaproszony na debatę, …

108. rocznica urodzin Ireny Sendlerowej

MEN - aktualności - czw., 15/02/2018 - 09:25

15 lutego 1910 roku w Warszawie urodziła się Irena Stanisława Sendlerowa – działaczka społeczna i charytatywna, szefowa Referatu Dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegoty”, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, dama Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu. Dziś przypada 108. rocznica jej urodzin.

Irena Sendlerowa z domu Krzyżanowska wczesne dzieciństwo spędziła w podwarszawskim Otwocku. Jej ojciec Stanisław Krzyżanowski był tam lekarzem i założycielem pierwszego sanatorium przeciwgruźliczego. Pacjentami Krzyżanowskiego było wielu ubogich Żydów. Irena spędzała czas wśród żydowskich rówieśników i nauczyła się porozumiewać w jidysz. „Wychowana byłam w duchu, że obojętna jest sprawa religii, narodu, przynależności do jakiejś rasy – ważny jest człowiek!” – pisała w swoim życiorysie.

Po śmierci ojca, w lutym 1917 r., Irena z matką przeniosły się do Warszawy. W szkole średniej należała do harcerstwa. W latach 30. studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, robiąc dodatkowe kursy na wydziale pedagogiki. W czasie niesławnego getta ławkowego demonstracyjnie siadała po “niearyjskiej” stronie. W 1932 r. podjęła pracę w Obywatelskim Komitecie Pomocy Społecznej, gdzie prowadziła dział opieki nad matkami nieślubnych dzieci.

Już jesienią 1939 r. Sendlerowa wraz z grupą współpracowników, m.in. Janem Dobraczyńskim, Ireną Schultz, Jadwigą Piotrowską i Jadwigą Deneką założyła przy Wydziale Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego w Warszawie tajną komórkę pomocy Żydom. Pomagała żydowskim współobywatelom zanim jeszcze powstało getto warszawskie.

Kiedy w 1942 r. utworzono polską organizację podziemną – Radę Pomocy Żydom “Żegotę” – Irenę Sendler ps. Jolanta mianowano szefową Referatu Dziecięcego. Jako pracownica Wydziału Opieki Społecznej miała przepustkę do getta. Sendlerowa pod pretekstem kontroli sanitarnych i dezynsekcji razem ze współpracownikami nosiła do getta jedzenie, leki i pieniądze. Będąc w getcie Irena Sendlerowa zakładała opaskę z gwiazdą Dawida. Czyniła to z dwóch powodów, po pierwsze by nie wyróżniać się z tłumu, po drugie na znak solidarności z Żydami.

Sendlerowa ze swoimi współpracownikami zorganizowała akcję przemycania dzieci żydowskich z warszawskiego getta.

Według Żydowskiego Instytutu Historycznego Sendlerowa wspólnie z łączniczkami, m.in. Stanisławą Bussold, Jadwigą Deneko, Wandą Drozdowską-Rogowiczową, Izabelą Kuczkowską, Zofią Patecką, Jadwigą Piotrowską oraz Wincentym Fersterem zdołali uratować kilkaset dzieci. Dokładna ich liczba do dzisiaj nie jest znana. Irena Sendlerowa i jej łączniczki przemycały dzieci na różne sposoby, np. w samochodzie, który na teren getta wwoził środki czystości, a wracał z dziećmi, które wywożono w pudle, skrzynce lub w worku. Według jej wspomnień, przytoczonych w książce Anny Mieszkowskiej pt. “Matka dzieci Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej”, dzieci oddzielane od rodziców, dziadków były tak przerażone, że płakały i krzyczały. Kierowca zabierał do samochodu psa, który szczekaniem miał zagłuszać płacz albo dzieci usypiano.

Wyprowadzano też dzieci przez piwnice kamienic stojących po obu stronach muru, jak też przez gmach sądów na Lesznie, sąsiadujący z granicą getta. Wtajemniczeni w akcję dwaj woźni otwierali drzwi i prowadzili dzieci przez budynek do tylnego wyjścia na aryjską stronę.

Kolejny szlak “przerzutu” rozpoczynał się w zajezdni tramwajowej po żydowskiej stronie. Mąż jednej łączniczek był motorniczym. O świcie, gdy ruszały tramwaje, znajdował w wagonie pod ławką karton z uśpionym dzieckiem i wywoził je w bezpieczne miejsce za murami. Te sposoby dotyczyły małych dzieci. Kilkunastoletni chłopcy i dziewczęta byli wyprowadzani z tzw. brygadami pracy. Za murami łącznicy przejmowali nad nimi dalszą opiekę.
Wszystkie dzieci – jak podaje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – bez względu na wiek, trafiały najpierw do jednej z dziesięciu placówek pogotowia opiekuńczego („Punkty Opiekuńcze”). Tu przechodziły w zależności od potrzeb kilkudniowy lub kilkutygodniowy okres adaptacji do nowego środowiska. W tym czasie przygotowywano dla nich nowe dokumenty tożsamości, najczęściej po zmarłych polskich dzieciach. Następnie uratowani malcy byli przekazywani do rodzin zastępczych, miejskich zakładów lub do klasztorów.

Dzięki odważnej decyzji Matyldy Getter, matki przełożonej prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, która zobowiązała się przyjąć każde dziecko przemycone z getta, wiele z nich trafiło do sierocińców prowadzonych przez siostry franciszkanki m.in. w Warszawie, Aninie, Chotomowie, Płudach czy na Białołęce.

Irena Sendlerowa została aresztowana w 1943 r. przez gestapo. Przetrzymywano ją w tzw. tramwaju w Al. Szucha (obecny gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej). Przesłuchiwano i torturowano na Pawiaku. Niemcy stale wypytywali ją o przywódców organizacji; nie zdawali sobie sprawy, że w ich rękach znalazła się główna organizatorka pomocy Żydom w getcie. Sendlerową skazano na śmierć. “Żegota” zdołała ją jednak uratować, przekupując niemieckich strażników. W ukryciu pracowała dalej nad ocaleniem żydowskich dzieci.

Podczas Powstania Warszawskiego Irena – siostra Jolanta – pracowała, jako pielęgniarka PCK w punkcie sanitarnym, który wkrótce przekształcił się w duży szpital.

Po wojnie również działała na rzecz dzieci, m.in. tworzyła domy sierot, powołała Ośrodek Opieki nad Matką i Dzieckiem – instytucję pomocy rodzinom bezrobotnym.

W 2006 r. stowarzyszenie Dzieci Holocaustu wspólnie z fundacją “Life in a Jar” oraz przy udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP powołało do życia nagrodę im. Ireny Sendlerowej “Za naprawianie świata”. Jej pierwszym laureatem został m.in. Norman Conard.

W 1965 r. została uhonorowana przez izraelski instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. W 1983 r. zasadziła drzewko w Lesie Sprawiedliwych, a w 1991 otrzymała honorowe obywatelstwo Izraela.

Prezydent RP odznaczył ją: Orderem Orła Białego – 10 listopada 2003; Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski – 7 listopada 2001; Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – 12 czerwca 1996.

Pod koniec 2006 r. podjęto starania o zgłoszenie kandydatury Ireny Sendlerowej do pokojowej nagrody Nobla w roku 2007. Na początku 2008 r. akcja ta została z inicjatywy Prezydenta RP wznowiona.

14 marca 2007 r. Senat RP przyjął uchwałę w sprawie uhonorowania działalności Ireny Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom “Żegota” w tajnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej.

11 kwietnia 2007 r. Irena Sendlerowa odznaczona została Orderem Uśmiechu; była najstarszą osobą, która ten order otrzymała. Sendlerowa powiedziała, że obok listu od Ojca Świętego Jana Pawła II i tytułu Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata to Order Uśmiechu, odznaczenie od dzieci, jest największym szczęściem, jakie ją spotkało.

Zmarła 12 maja 2008 r. w Warszawie. Miała 98 lat.

Z postacią Ireny Sendlerowej uczniowie będą mogli zapoznać się w szkole podstawowej realizując założenia nowej podstawy programowej z przedmiotu historia charakteryzując politykę Niemiec na terenach okupowanej Europy. Zgodnie z podstawą programową, uczeń przedstawia zagładę Żydów oraz Romów i eksterminację innych narodów, a także zna przykłady bohaterstwa Polaków ratujących Żydów z Holokaustu.

Postać Ireny Sendlerowej została wskazana w nowej podstawie programowej do 4-letniego liceum ogólnokształcącego  i 5-letniego technikum. W realizacji podstawy z przedmiotu historia zakresu podstawowego uczeń charakteryzować będzie postawy społeczeństwa polskiego i społeczności międzynarodowej wobec Holokaustu, z uwzględnieniem „sprawiedliwych”, na przykładzie Ireny Sendlerowej, Antoniny i Jana Żabińskich oraz rodziny Ulmów.

Na podstawie: Anna Bernat PAP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź wizyty Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej w Finlandii

MEN - aktualności - śr., 14/02/2018 - 16:37

Spotkania z nauczycielami języka polskiego w Finlandii i środowiskiem oświaty polonijnej oraz zapoznanie się z fińskim systemem oświaty w tym wykorzystywaniem nowych technologii w edukacji, wspieranie uczenia się przez całe życie i kształcenie zawodowe – to główne tematy trzydniowej wizyty studyjnej minister Anny Zalewskiej w Finlandii w dniach 15-17 lutego br. na zaproszenie fińskiej minister edukacji Sanni Grahn-Laasonen.

W czwartek, 15 lutego br. szefowa MEN odwiedzi Wspólny Urząd ds. Edukacji w regionie Espoo (Omnia). Instytucja ta odpowiada za politykę edukacyjną i rozwój regionalny. Jej celem jest opracowywanie rozwiązań poprawiających edukację. Omnia oferuje szeroki zakres usług z naciskiem na wspieranie uczenia się przez całe życie, kształcenie zawodowe na poziomie szkoły średniej, praktyki i kursy zawodowe.

Następnie minister Anna Zalewska w Fińskiej Narodowej Agencji ds. Edukacji (EDUFI) zapozna się ze sposobem funkcjonowania fińskiego systemu edukacji. EDUFI to krajowa agencja rozwoju odpowiedzialna za edukację wczesnoszkolną, opiekę nad dziećmi, kształcenie ogólne i zawodowe. Agencja wspiera internacjonalizację całego fińskiego sektora edukacji, w tym szkolnictwa wyższego.

Wprowadzenie do fińskiego systemu kształcenia i oceny nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pracowników dydaktycznych będą tematem rozmów szefowej MEN na Uniwersytecie Helsińskim. Minister zapozna się również z Inicjatywą „Me & MyCity”, która powstała w 2009 r. jako innowacyjna forma nauczania uczniów szóstych i dziewiątych klas szkół podstawowych mająca na celu praktyczne przybliżenie tematów wiedzy o społeczeństwie, pracy przedsiębiorstw, a także organizacji miast do programu nauczania szkolnego. Me & MyCity jest miniaturowym miastem, w którym uczniowie pracują w różnych zawodach i funkcjach oraz występują w roli konsumentów i aktywnych uczestników życia społecznego.

Na zakończenie pierwszego dnia wizyty w Finlandii minister Anna Zalewska odwiedzi polską szkołę w Kościele Mariackim. Tam odbędzie się spotkanie z dziećmi podczas zajęć lekcyjnych Szkolnego Punktu Konsultacyjnego.

W piątek, 16 lutego br. szefowa MEN złoży wizytę w dwóch helsińskich szkołach (Strömberg i Arabia), gdzie zapozna się z pracą z dziećmi młodszymi i starszymi. Tam z nauczycielami i dyrekcją minister Anna Zalewska rozmawiać będzie o edukacji włączającej, pozaszkolnym systemie uczenia się, metodyce nauczania i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w edukacji.

Tego dnia zaplanowane zostało spotkanie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z jej fińską odpowiedniczką Sanni Grahn-Laasonen oraz nauczycielami języka polskiego w Finlandii i środowiskiem oświaty polonijnej. Tematem rozmów z polonijnymi aktywistami oświatowymi będzie nauczanie języka polskiego w Finlandii oraz funkcjonowanie oświaty polonijnej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podręczniki i przybory szkolne uczniowie mogą zostawić w szkole – wyjaśnienia MEN

MEN - aktualności - śr., 14/02/2018 - 12:24

Obowiązujące przepisy prawa zapewniają uczniom możliwość pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów szkolnych. Wymóg ten został nałożony na dyrektora szkoły w 2009 roku w zapisie § 4a do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).

Organy prowadzące szkoły rozwiązują to w różny sposób, część szkół kupuje uczniom szafki, cześć organizuje miejsce, w którym uczniowie mogą zostawić przybory czy podręczniki. Z badań Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że znacząca większość badanych przez GIS szkół wywiązuje się z obowiązku, który jest na nie nałożony w tym zakresie.

Ponadto dyrektor szkoły jest zobowiązany do ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Musi być w nim jednocześnie zapewnione równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Podstawa prawna – art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz § 4 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Mamy świadomość, że problem jest złożony, a jego rozwiązanie musi obejmować swym zasięgiem różnorodne działania przy współpracy z innymi podmiotami. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej zawarło z Głównym Inspektorem Sanitarnym porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym, w ramach którego zostaną przeprowadzone konferencje merytoryczne skierowane do nauczycieli i dyrektorów szkół w 16 województwach. Tematem głównym będzie m.in. profilaktyka, bezpieczeństwo i higiena w szkole.

Jednocześnie w MEN trwają prace nad nowelizacją przepisów rozporządzenia o bhp w szkołach i placówkach. Planujemy w tym roku również kampanię informacyjną, w której chcemy naświetlić problem zjawiska przeciążonych tornistrów i jego wpływu na zdrowie ucznia. Należy wspomnieć, że istotna w tym zakresie jest rola rodziców uczniów, do których apelujemy również o rozsądek w tym zakresie.

Więcej informacji o podpisanej deklaracji znaleźć można po linkiem: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rozwoj-edukacji-zdrowotnej-w-srodowisku-szkolnym-podpisanie-deklaracji-wspolpracy-pomiedzy-men-i-gis.html

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Szkoła kochanych i niekochanych

Belferblog - śr., 14/02/2018 - 10:00
Dzisiaj wszyscy, którzy otrzymali walentynkę, są zwolnieni z odpowiedzi. Kartkówek też nie będzie. Jeśli ktoś zapomniał i zapowiedział sprawdzian, powinien przełożyć na inny dzień. Nauczyciele muszą zadbać, aby w Dniu Zakochanych nikt nie otrzymał złej oceny. Miłością chyba rządzą te …

Podwyżka na odwal się

Belferblog - wt., 13/02/2018 - 16:03
PiS przyzwyczaił Polaków, że jak daje, to jest to 500 plus. Niestety, nauczyciele otrzymali coś innego. Kiedy dzisiaj w pokoju nauczycielskim zawisły nowe stawki wynagrodzeń, okazało się, że to będą raczej obniżki. Mnie, czyli nauczycielowi dyplomowanemu, wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o …

Współpraca MEN i IPN – konferencja z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - wt., 13/02/2018 - 15:18

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć we wtorek, 13 lutego br. wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej podsumowania cyklu wspólnych działań edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jednym z efektów dotychczasowej współpracy obu instytucji jest przekazanie wszystkim szkołom ponadgimnazjalnym specjalnie przygotowanych tzw. tek edukacyjnych IPN dotyczącej „operacji polskiej” NKWD.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podziękował Instytutowi Pamięci Narodowej za dotychczasową działalność edukacyjną.

– Dzięki tekom edukacyjnym IPN nauczyciele historii będą mogli w nowatorski i atrakcyjny sposób przekazywać uczniom wiedzę o wydarzeniach z przeszłości – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. – Zarówno nowe ramowe plany nauczania, jak i nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego przywróciła historię do szkół w jej pełnym wymiarze – dodał.

W 2017 roku Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej zrealizowały wspólnie w 19 miastach Polski pierwszy cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”. Cykl nosił tytuł „Między dwoma totalitaryzmami” i obejmował 6 tematów dotyczących historii w latach 1937-1948. W szkoleniu wzięło udział 848 nauczycieli, z których 475 otrzymało certyfikat, a 132 zaświadczenia MEN/IPN. Szkolenia będą kontynuowane.

Dodatkowo w ramach wspólnych działań MEN i IPN do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych rozesłano kalendarz „Niepodległość 1918-2018”, który jest inicjatywą wpisującą się w obchody 100-lecia obchodów niepodległości.

W konferencji udział wziął również dr Jarosław Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Adam Hlebowicz – dyrektor biura edukacji narodowej IPN oraz prokurator Robert Osiński, który przedstawił stan prowadzonego od stycznia 2017 r. śledztwa Instytutu w sprawie „operacji polskiej” NKWD

„Operacja polska” NKWD 1937-1939

Była ona najbardziej krwawym etapem w długim ciągu represji stosowanych wobec naszych rodaków przez władze sowieckie w czasach przedwojennych. Wiadomo, że pochłonęła życie co najmniej 111 091 osób, lecz dane te mogą być niepełne ze względu na brak dostępu do całości akt sowieckiej policji politycznej.

Powszechny jest brak wiedzy o tym ludobójstwie i nieobecność problematyki operacji polskiej w programach szkolnych. Teka edukacyjna IPN powinna wypełnić tę lukę, a także przyczynić się do zrozumienia wielu późniejszych procesów i wydarzeń historycznych, takich jak m.in.: doświadczenie totalitaryzmu po 17 września 1939 r., polityka Stalina wobec Polski podczas II wojny światowej, zbrodnia katyńska, wprowadzanie systemu komunistycznego w Polsce czy mechanizm sowietyzowania Polaków we wczesnych oraz późniejszych latach Polski Ludowej.

Eksperymenty podejmowane w ZSRS wobec ludności polskiej w latach 20. i 30. XX wieku zdradzają prawdziwe zamiary władz sowieckich wobec państwa polskiego i jego obywateli po załamaniu się inwazji bolszewickiej w 1920 r. oraz stanowią swoiste preludium działań podejmowanych przez Sowietów, również przy pomocy komunistów polskiego pochodzenia, podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Szersza wiedza na temat losów ludności polskiej w ZSRS pomoże uzmysłowić uczniom, co czekałoby obywateli odrodzonej Rzeczypospolitej w przypadku klęski w wojnie sowiecko-polskiej lat 1919-1920 r. i jakie było znaczenie zwycięstwa nad bolszewikami – nie tylko dla Polski, lecz całego świata zachodniego.

Teka edukacyjna IPN składa się z trzech części: materiałów dla nauczyciela, materiałów dla ucznia i kart. Integralną jej częścią są dołączone dwie płyty CD. Pakiet edukacyjny został przygotowany w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN w Krakowie.

Prezentacja IPN dotycząca „operacji polskiej”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wakacje w przedszkolu – informacja MEN

MEN - aktualności - wt., 13/02/2018 - 07:01

Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola.

Zgodnie z obowiązującymi do 31 sierpnia 2017 r. zapisami dotyczącymi ramowego statutu publicznego przedszkola: Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola.  

Akt prawny: § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm. 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. zastosowano ww. zapis z jednoczesnym jego doprecyzowaniem, tj. w przypadku braku rady przedszkola kompetencje te realizuje rada rodziców:

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649) w § 12 ust. 1.

W organizacji przedszkola nie były i nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie. Przedszkola zaliczane są do tzw. placówek nieferyjnych. Oznacza to, że rok szkolny w przedszkolu kończy się 31 sierpnia.

Ze względów organizacyjnych, związanych z mniejszym zainteresowaniem wychowaniem przedszkolnym w okresie wakacyjnym, organ prowadzący może podjąć decyzję o wyznaczeniu przedszkoli pełniących w tym czasie dyżur. Przedszkole powinno dostosowywać godziny funkcjonowania do potrzeb rodziców.

Funkcjonująca w przedszkolu rada rodziców mogła i może nadal występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, w tym również w zakresie funkcjonowania placówki w okresie ferii letnich i zimowych.

Osobą odpowiedzialną za organizację jest bezpośrednio dyrektor przedszkola. Natomiast organem nadzorczym wobec działań dyrektora jest wójt/burmistrz/prezydent miasta oraz właściwy kurator oświaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uczniowie z SP nr 2 w Błoniu z wizytą w MEN

MEN - aktualności - pon., 12/02/2018 - 16:38

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu odwiedzili dzisiaj, tj. 12 stycznia br. gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas wizyty uczniowie spotkali się z wiceministrem edukacji Maciejem Kopciem.

Rozmowa dotyczyła zarówno codziennej pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej, jak również organizacji roku szkolnego, kanonu lektur czy zasad funkcjonowania szkół.

Zwiedzając budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej, uczniowie mogli poznać burzliwą historię gmachu przy Alei Szucha 25 – od pierwszych lat jego funkcjonowania poprzez czas II wojny światowej i okres powojenny. Młodzi ludzie odwiedzili także Mauzoleum Walki i Męczeństwa mieszczące się w dawnej siedzibie Gestapo.

Serdecznie dziękujemy za wizytę!

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

Uwaga media. Zapowiedź wspólnej konferencji MEN i IPN z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - pon., 12/02/2018 - 16:18

Zapowiedź udziału wiceministra edukacji Macieja Kopcia w konferencji dotyczącej podsumowania cyklu wspólnych działań edukacyjnych IPN i MEN

We wtorek, 13 lutego br. o godz. 10.00 wiceminister edukacji Maciej Kopeć weźmie udział w konferencji prasowej dotyczącej podsumowania cyklu wspólnych działań edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

W spotkaniu wezmą udział również prezes IPN dr Jarosław Szarek, dyrektor biura edukacji narodowej IPN Adam Hlebowicz.

Miejsce: Przystanek Historia Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. 

Tematem konferencji jest podsumowanie wspólnych działań edukacyjnych IPN i MEN dotyczących upowszechniania wiedzy o „operacji polskiej” NKWD i prezentacja teki edukacyjnej IPN, którą ministerstwo edukacji przekaże do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.

W 2017 roku Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej zrealizowały wspólnie w 19 miastach Polski pierwszy cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”. Cykl nosił tytuł „Między dwoma totalitaryzmami” i obejmował 6 tematów dotyczących historii w latach 1937-1948. W szkoleniu wzięło udział 848 nauczycieli, z których 475 otrzymało certyfikat, a 132 zaświadczenia MEN/IPN. Szkolenia będą kontynuowane.

Dodatkowo w ramach wspólnych działań MEN i IPN do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych rozesłano kalendarz „Niepodległość 1918-2018”, który jest inicjatywą wpisującą się w obchody 100-lecia obchodów niepodległości.

Dodatkowych informacji udziela:

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wizyta szefowej MEN w Chełmie – dyskusja z samorządowcami

MEN - aktualności - pon., 12/02/2018 - 15:07

Zmiany zaproponowane w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, w tym doskonalenie zawodowe nauczycieli – to główne tematy dyskusji minister Anny Zalewskiej z samorządowcami z województwa lubelskiego.

Minister edukacji w poniedziałek, 12 lutego br. w Chełmie wzięła udział w spotkaniu z wójtami, burmistrzami i prezydentami miast z terenu Lubelszczyzny.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o promocji szkolnictwa branżowego oraz funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Szefowa MEN podziękowała samorządowcom za ich wkład we wprowadzanie zmian związanych w reformą edukacji.

– Przed nami jeszcze dużo wyzwań w zmienianiu oświaty. Dalej będziemy wspierać samorządy w wyposażaniu szkół w nowoczesne narzędzia dydaktyczne – powiedziała minister Anna Zalewska.

Wiele uwagi szefowa MEN poświęciła systemowi doskonalenia zawodowego nauczycieli, który powinien odpowiadać na potrzeby nieustanie zmieniającego się otoczenia szkoły.

– Chcemy budować system doskonalenia zawodowego nauczycieli, dlatego też liczymy na wsparcie samorządowców. Obowiązek doskonalenia zawodowego został wpisany do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Coroczne sprawozdania z realizacji tego obowiązku będą składali dyrektorzy szkół. Mają w tym współpracować z rodzicami – wskazała szefowa MEN.

W poniedziałkowym spotkaniu z samorządowcami udział wzięła również wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Edukacyjna paczka historyczna – zapraszamy do wysyłania zgłoszeń

MEN - aktualności - pt., 09/02/2018 - 16:09

Z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Biuro Edukacji Narodowej IPN przygotowało 250 zestawów edukacyjnych paczek historycznych. Zestawy zawierają materiały (wystawa oraz publikacje), które mogą być pomocne przy organizacji uroczystości poświęconych bohaterom podziemia antykomunistycznego. Zachęcamy do udziału w akcji.

O materiały mogą się ubiegać nauczyciele, edukatorzy i animatorzy lokalnych uroczystości upamiętniających. Zgłoszenia ze szkół instytucji kultury, placówek samorządowych IPN przyjmuje do 19 lutego br. (lub do ostatniej paczki).

Aby otrzymać paczkę edukacyjną, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie

http://pamiec.pl/pa/form/dodaj94,1-marca-Edukacyjna-paczka-historyczna.html

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

Zapowiedź udziału Minister Anny Zalewskiej w konferencji o finansowaniu oświaty w Polsce

MEN - aktualności - pt., 09/02/2018 - 16:06

Zapowiedź  udziału Minister Anny Zalewskiej w konferencji o finansowaniu oświaty w Polsce z udziałem przedstawicieli samorządów  z województwa lubelskiego

W poniedziałek, 12 lutego br. w Chełmie (woj. lubelskie) Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w spotkaniu z samorządowcami z województwa lubelskiego. Tematem będzie finansowanie oświaty w kontekście zmian prawnych.

W konferencji uczestniczyć będą również: Wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00.

Miejsce: Chełm (woj. lubelskie), ul. Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1, Chełmski Domu Kultury, sala kinowa.

Uwaga media:

– Udział przedstawicieli mediów w konferencji na zasadzie foto opp w pierwszej części spotkania – do wystąpienia minister edukacji.

– O godz. 12:30 – briefing prasowy na terenie Chełmskiego Domu Kultury. W briefingu udział wezmą: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek,  Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

Dodatkowych informacji udziela:
Justyna Sadlak, biuro prasowe MEN, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl, tel. 667 633 553.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Nauczyciele z upadłych szkół

Belferblog - pt., 09/02/2018 - 13:42
Licea wiele sobie obiecują po podwójnym naborze, jaki będzie miał miejsce w roku szkolnym 2019/2020. Spotkają się wtedy absolwenci gimnazjów i 8-letnich podstawówek. Warto jednak pamiętać, że nie tylko uczniowie zaleją szkoły, ale także nauczyciele ze zlikwidowanych gimnazjów. Już teraz …

Już od poniedziałku rusza ostatnia tura ferii 

MEN - aktualności - pt., 09/02/2018 - 11:26

Uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego rozpoczną w poniedziałek, 12 lutego br. dwutygodniową przerwę w nauce. Ferie zimowe zacznie w sumie ponad 1,3 mln uczniów (1 361 558) z blisko 9 tys. szkół (8 621).

Jeszcze przez trzy dni (do 11 lutego) feriami mogą cieszyć się dzieci z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

W sumie w tym roku szkolnym w całym kraju wolne od zajęć szkolnych będzie miało prawie 4,5 mln uczniów (4 493 716) z 28 053 szkół.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach są ogłaszane przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Organizacja ferii w jednym terminie dla uczniów ze wszystkich województw powodowała wiele perturbacji komunikacyjnych i spore kłopoty w zakresie możliwości skorzystania z ośrodków wypoczynkowych i bazy turystycznej w chętnie odwiedzanych w okresie zimy województwach.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii zimowych w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie. Jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe trwały w drugiej połowie stycznia, to wówczas w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

 

Bezpieczeństwo

Warto mieć na uwadze to, aby zimowy wypoczynek przebiegał bezpiecznie. Najważniejsze praktyczne wskazówki i informacje dotyczące zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży zamieściliśmy w „Poradniku bezpiecznego wypoczynku”.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Poważnym zagrożeniem zimą dla młodzieży jest nieodpowiedzialna zabawa na zamarzniętych akwenach. Apelujemy do rodziców i dzieci o rozsądek.

Warto zapoznać się filmem instruktażowym przygotowanym przez Grupę Specjalną Płetwonurków RP. Film powstał na podstawie doświadczeń poszukiwania ofiar utonięć i osób zaginionych. Przygotowuje on do odpowiednich zachowań w sytuacji zagrożenia życia, m.in. jak w prawidłowy sposób udzielić pomocy drugiemu człowiekowi, prawidłowo wezwać pomoc oraz jak udzielić pomocy innej osobie nie narażając tym samym własnego życia.

Warto również zapoznać się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Resort przygotował poradnik stanowiący zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ujętego w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki.

 

Do 18 lutego zagłosuj na projekt OSE w ogólnoświatowym konkursie WSIS Prizes 2018

MEN - aktualności - czw., 08/02/2018 - 16:02

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pod nazwą ,,OSE – fast Internet for all schools” zgłoszony został do udziału ogólnoświatowym konkursie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Głosowanie potrwa do 18 lutego br. (do godz. 23.00 czasu polskiego). Zachęcamy do wsparcia projektu. Zagłosuj i zaproś do tego znajomych!

Jak zagłosować ? To proste! Wejdź na instrukcję głosownia.

WAŻNE: By głos na OSE był ważny, należy oddać jeden głos na jeden projekt z każdej z 18 kategorii.

O konkursie

World Information Summit on the Information Society (WSIS) jest największym na świecie, dorocznym szczytem w sprawie społeczeństwa informacyjnego, podczas którego w trybie konkursowym wybierane są najlepsze zgłoszone projekty technologiczno-cyfryzacyjne z całego świata.

Konkurs dzieli się na 18 kategorii (OSE zostało zgłoszone do Action Line C1 – The role of public governance authorities and all stakeholders in the promotion of ICTs for development), z czego 5 projektów z największą liczbą głosów w danej kategorii przejdzie do następnego etapu konkursu.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Wdrożenie OSE – czyli bezpiecznej telekomunikacyjnej sieci dostępu, łączącej szkoły na terytorium RP i zapewniającej dostęp do usług i zasobów cyfrowych – pozwoli na:

  1. Cywilizacyjną zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez rozszerzenie go o edukację cyfrową rozumianą jako włączenie i wykorzystanie dostępnych zasobów edukacyjnych z użyciem sieci Internet.
  2. Wprowadzenie lub wsparcie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych (m.in. powszechnej nauki programowania).
  3. Wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych technologii i strumieni wiedzy jest podstawowym elementem podnoszenia ich potencjału edukacyjnego.
  4. Transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
  5. Zabezpieczenie użytkowników przed zagrożeniami występującymi w sieci w możliwie największym zakresie.

OSE powstanie w latach 2018-2020. W tym czasie tworzony będzie szkielet komponentu sieciowego OSE oraz – w miarę postępów w podłączaniu szkół przez operatorów telekomunikacyjnych – kolejne szkoły będą sukcesywnie podłączane do sieci OSE.

Szacujemy, że w poszczególnych latach następująca liczba szkół otrzyma możliwość korzystania z usług operatora OSE:

  • 2018 – do 1,5 tys. lokalizacji.
  • 2019 – do 12,7 tys. lokalizacji.
  • 2020 – do 19,5 tys. lokalizacji – wartość docelowa.

Funkcjonowanie OSE, w tym zakup usług od operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia szkołom bezpłatnych usług dostępu do Internetu, zostanie sfinansowane z budżetu państwa (ponad 1,3 mld zł w perspektywie 10 lat), natomiast część inwestycyjna projektu OSE zostanie sfinansowana ze środków PO PC.

Więcej informacji o OSE.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli po zmianach

MEN - aktualności - czw., 08/02/2018 - 15:56

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu leczenia:

• choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub
• choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę.

Relacje zachodzące między stanem zdrowia a warunkami pracy nie dotyczą tylko chorób zawodowych, lecz także chorób o przyczynach wieloczynnikowych, wśród których są również czynniki środowiska pracy i pod ich wpływem choroby podlegają niekorzystnym modyfikacjom. Do chorób związanych z pracą można zaliczyć wybrane choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, choroby skóry, cukrzycę i niektóre choroby nowotworowe (Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy)

Nauczyciel:

• Składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (uwaga: nauczyciel nie uzasadnia wniosku – nie jest zobowiązany do informowania we wniosku, z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia),

• Ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego; odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.

Dyrektor Szkoły:

• Udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego,

• Na wniosek nauczyciela, ma obowiązek wydania skierowania na badania lekarskie, po sprawdzeniu czy nauczyciel spełnia warunki formalne do uzyskania prawa do urlopu, tj. czy:
1. posiada wymagany staż pracy – co najmniej 7 lat,
2. zatrudniony jest w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
3. przepracował nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, a w przypadku przerwania zatrudnienia, podjął zatrudnienie nie później niż w ciągu trzech miesięcy,

• ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego; odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie,
• odwołuje nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku stwierdzenia, że w trakcie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel kontynuuje bądź nawiązał stosunek pracy lub kontynuuje bądź podjął inną działalność zarobkową,
• udziela urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, na podstawie potwierdzonego skierowania,
• wydaje skierowanie na badania kontrolne przed powrotem nauczyciela do pracy, w przypadku urlopu dla poratowania zdrowia dłuższego niż 30 dni.

Lekarz medycyny pracy:

• Orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,
• Przekazuje odwołanie od orzeczenia, złożone przez uprawnione osoby, podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia odwołania.

Rozwiązania dotyczące:

• udzielania urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego,
• uprawnienia nauczyciela i dyrektora szkoły do odwołania od orzeczenia,
• odwołania z urlopu w przypadku podjęcia zatrudnienia przez nauczyciela w trakcie trwania urlopu

regulowane były w ustawie – Karta Nauczyciela przed wejściem w życie ostatniej nowelizacji .

Konferencja wizytatorów i doradców metodycznych nauczania religii prawosławnej z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - czw., 08/02/2018 - 15:32

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył w czwartek, 8 lutego br. w dorocznej ogólnopolskiej konferencji wizytatorów diecezjalnych i doradców metodycznych religii prawosławnej.

Celem konferencji było zapoznanie wizytatorów i doradców metodycznych z planami zmian w systemie oświaty, harmonogramem ich wdrażania oraz założeniami w realizacji nadzoru pedagogicznego.

W spotkaniu wziął udział Jego Eminencja Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa oraz Wielki Archont Cerkwi Chrystusowej dr Jan Zieniuk.

Podczas czwartkowego spotkania w warszawskim Centrum Kultury Prawosławnej dyskutowano m.in. o nauczaniu religii prawosławnej w szkołach i punktach katechetycznych. Poruszono również kwestie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zadań doradców metodycznych i funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli.

Nauka religii powróciła do szkół publicznych w roku 1990 na mocy porozumienia przyjętego przez Komisję Wspólną Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski. Decyzją MEN o możliwości organizowania nauki religii zostały objęte także inne kościoły i związki wyznaniowe o uregulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji prawnej – w tym Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zaklepanie urlopu

Belferblog - czw., 08/02/2018 - 14:36
Do końca grudnia 2017 roku nauczyciel wręczał dyrektorowi skierowanie na urlop zdrowotny od lekarza POZ i to wszystko. Dyrektor nie mógł odmówić, chociaż wielu próbowało. W ostateczności lekarz dzwonił do szkoły i pytał dyrektora, czy skończył medycynę albo inne studia …

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent