Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 9...

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:24

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 9 listopada br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 9 listopada br. nr DWST-WSST.356.2875.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 26...

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:23

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 26 października br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 26 października br. nr DWST-WSST.356.2871.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24...

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:22

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24 października br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 24 października br. nr DWST-WSST.356.2870.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 17 października br

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:21

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 17 października  br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 18 października  br. nr DWST-WSST.356.2869.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 12...

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:20

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 12 października br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 12 października br. nr DWST-WSST.356.2868.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 10...

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:19

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 10 października br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 10 października br. nr DWST-WSST.356.2867.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 6...

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:19

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 6 października br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 6 października br. nr DWST-WSST.356.2865.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 20 września br.

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:18

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 20 września br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 20 września br. nr DWST-WSST.356.2856.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 7...

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:16

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 7 września br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 7 września br. nr DWST-WSST.356.2853.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia br

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:15

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 23 sierpnia br. nr DWST-WSST.356.2850.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Seminarium branżowe dla branży drzewno-meblarskiej i chemiczno-ceramiczno-szklarskiej

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 23/11/2017 - 15:57

Za nami już szóste seminarium branżowe. 21 listopada w Warszawie spotkali się tym razem przedstawiciele branż drzewno-meblarskiej oraz chemiczno-ceramiczno-szklarskiej. Gośćmi seminarium byli Minister Marzena Machałek, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwa Rozwoju (MR), Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) i Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE).

Wizyta Minister Edukacji Narodowej w Kanadzie

MEN - aktualności - śr., 22/11/2017 - 15:36

Spotkania z Polonią, środowiskiem oświatowym, wizyty w polskich szkołach oraz obecność na jubileuszowych obchodach 55-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie – to główne punkty trzydniowej wizyty Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w Edmonton i Toronto.

W Edmonton szefowa MEN spotkała się z uczniami szkoły Austin O’Brien, którzy uczą się języka polskiego w ramach dwujęzycznego programu. Minister Anna Zalewska odwiedziła ponadto przedszkole Sióstr Służebniczek Niepokalanej Maryi oraz dwujęzyczną szkołę im. św. Jana Pawła II. Minister Edukacji Narodowej spotkała się także z byłym wicepremierem i ministrem edukacji prowincji Alberta, członkiem Fundacji No Stone Left Alone Tomaszem Łukaszukiem.

Swoją wizytę w Toronto szefowa MEN rozpoczęła od spotkania z przedstawicielami jednego z największych kuratoriów oświaty: Dufferin – Peel Catholic District School Board w Mississauga. Rozmowy z władzami dotyczyły wprowadzenia programu nauki języka polskiego na terenie miasta Mississauga. Po spotkaniu w Dufferin – Peel, Minister Anna Zalewska udała się pod Pomnik Katyński, gdzie oddała hołd ofiarom Katynia i katastrofy smoleńskiej. Swoją wizytę kontynuowała w Copernicus Lodge. Tam podczas wzruszającego spotkania rozmawiała z kombatantami i pensjonariuszami polskiego Domu Opieki na Roncesvalles.

Tego samego dnia szefowa MEN wzięła udział w konferencji prasowej, a także spotkała się z polskimi nauczycielami oraz przedstawicielami organizacji polonijnych zaangażowanych w edukację dzieci i młodzieży. Podczas konferencji z przedstawicielami mediów polonijnych, minister Anna Zalewska poinformowała, że w budżecie na 2018 rok zostały znacznie zwiększone środki przeznaczone dla szkolnictwa polonijnego. Podkreśliła także, że szansą na zwiększenie zainteresowania językiem polskim w nauczaniu poza Polską jest umowa CETA o wolnym handlu między Kanadą a Unią Europejską.

Zdaniem minister Anny Zalewskiej, rozwój wymiany handlowej w ramach CETA sprawi, że wiele osób polskiego pochodzenia zwiększy swoje szanse na rynku pracy właśnie dzięki znajomości języka polskiego. Zaznaczyła także, że na stronach resortu edukacji znajduje się wiele ogólnodostępnych e-zasobów, w tym e-podręcznik, które mogą pomóc w nauczaniu języka polskiego zagranicą.

Na koniec szefowa MEN wyraziła swoją wdzięczność nauczycielom polonijnym.

– Jesteśmy ogromnie wdzięczni każdemu nauczycielowi za nauczanie języka polskiego i promowanie naszej kultury – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji polonijnych, szefowa MEN rozmawiała o możliwościach i wyzwaniach w nauczaniu języka polskiego w Kanadzie. Dyskutowano między innymi na temat kwestii doskonalenia zawodowego nauczycieli, podręczników do nauki języka polskiego, a także o programach polonijnych takich jak „Rodzina polonijna”, w ramach którego szkoły polonijne współpracują z placówkami w Polsce.

Istotnym punktem następnego dnia wizyty były odwiedziny uczniów i kadry pedagogicznej w Polskiej Szkole im. Mikołaja Kopernika przy St. Pio of Pietrelcina School oraz Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Toronto. W trakcie wizyty szefowa MEN wzięła udział w akademiach przygotowanych przez młodzież z okazji Święta Niepodległości. Ponadto uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego uhonorowali Minister Annę Zalewską tytułem „Minister na Szóstkę z plusem”.

Udział w obchodach 55-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie był ostatnim punktem wizyty minister Anny Zalewskiej w Toronto. Szefowa MEN uhonorowała medalami i dyplomami Komisji Edukacji Narodowej zasłużonych nauczycieli. Wyróżnienia otrzymały: Dorota Wilk, Dorota Jasińska, Monika Karpińska oraz Teresa Bielecka.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

37. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

MEN - aktualności - śr., 22/11/2017 - 15:02

Zakończył się 37. Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży zorganizowany przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy. Przez dwa dni, 18 i 19 listopada br., ponad 600 uczestników z całego kraju prezentowało swoje umiejętności wokalne.

Laureaci konkursu otrzymali Złote, Srebrne i Brązowe Kamertony. Najlepsze z zespołów zostały wyróżnione nagrodami Ministra Edukacji Narodowej (Grand Prix – pianino elektroniczne) oraz Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pełna lista laureatów konkursu jest dostępna na stronie http://www.chory.palac.bydgoszcz.pl/

Podsumowaniem konkursu był uroczysty koncert galowy w Filharmonii Pomorskiej, podczas którego zaprezentowano widowisko multimedialne. Wszyscy uczestnicy odśpiewali także Gaude Mater Polonia oraz hymn Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.

Podczas pierwszego dnia przesłuchań zorganizowano także bezpłatne warsztaty dla dyrygentów, nauczycieli muzyki i bydgoskich pedagogów. Tematem przewodnim zajęć było „Rozśpiewanie jako forma kształcenia wokalnego”.

Konkurs Chórów a Cappella przyczynia się do uwrażliwienia dzieci i młodzieży na piękno śpiewu chóralnego oraz do popularyzowania tej formy twórczości artystycznej. Stwarza również okazję młodym ludziom do dzielenia się swoimi muzycznymi pasjami i talentami.

Konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

 

Konkurs Poezji im. Reni Spiegel – zapraszamy do udziału

MEN - aktualności - śr., 22/11/2017 - 14:18

Minister Edukacji Narodowej zachęca do udziału w Konkursie Poezji im. Reni Spiegel. Inicjatywa jest skierowana do polskojęzycznych młodych poetów na całym świecie, którzy nie ukończyli 20 lat.

Wiersze można przesyłać do 30 grudnia 2017 r. na adres info@reniaspiegelfoundation.org. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2018 r. podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu w Przemyślu. Wyróżnione utwory poetyckie zostaną opublikowane na stronie Fundacji Reni Spiegel oraz na portalach internetowych poświęconych poezji.

Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (młodzież do lat 14 oraz młodzież powyżej 14 lat). Zostanie również przyznana Nagroda Specjalna im. Reni Spiegel.

Celem konkursu jest promowanie twórczości Reni Spiegel oraz wspieranie aktywności poetyckiej młodego pokolenia. Inicjatywa przyczynia się także do integrowania polskojęzycznej młodzieży z całego świata.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Więcej informacji na stronie http://www.reniaspiegelfoundation.org/pl/contest/

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

 

„Inwestycje, edukacja, innowacje” – konferencja o szkolnictwie zawodowym z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - śr., 22/11/2017 - 11:48

Minister Anna Zalewska we wtorek, 21 listopada br. w Wałbrzychu uczestniczyła w konferencji „Inwestycje, edukacja, innowacje”, zorganizowanej dla dyrektorów szkół branżowych, technicznych, doradców zawodowych, przedsiębiorców oraz instytucji wspierających i biznesowych.

Spotkanie w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony był funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych. Omówione zostały zagadnienia dotyczące systemu innowacyjnego.

Drugi blok dotyczył z kolei szkolnictwa zawodowego. Podczas spotkania zaprezentowano dobre praktyki w zakresie współpracy szkół zawodowych i biznesu w ramach Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” oraz kształcenia dualnego w Niemczech.

W trakcie panelu dyskusyjnego szefowa MEN podkreśliła, że dokonano zmiany sposobu myślenia o kształceniu branżowym.

– Wspólnie z pracodawcami weryfikujemy podstawy programowe kształcenia w zawodach. To właśnie pracodawcy najlepiej wiedzą jakich pracowników potrzebują – powiedziała minister Anna Zalewska. – Dotychczas te podstawy były absolutnie oderwane od rzeczywistości. Teraz zamiast urzędnika tworzy je przedstawiciel z danej branży zawodowej – dodała.

Minister Anna Zalewska zapowiedziała także, że egzaminy zawodowe dla uczniów i absolwentów w poszczególnych branżach będą miały w 90 proc. charakter praktyczny, a nie teoretyczny.

– Liczę, że już we wrześniu 2018 r. powstaną setki nowych klas pod opieką finansową i merytoryczną dużych pracodawców, także spółek skarbu państwa – podsumowała dyskusję szefowa MEN.
Gospodarzem spotkania była Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”, która w tym roku świętuje 20-lecie swojej działalności.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Z gośćmi z Norwegii o kształceniu zawodowym i jego wpływie na rynek pracy

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 21/11/2017 - 10:27

20 listopada 2017 r. odbyło się w Ośrodku Rozwoju Edukacji spotkanie z szefami departamentów oraz doradcami kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) ośmiu okręgów wschodniej Norwegii. Celem wizyty było lepsze poznanie organizacji i funkcjonowania polskiego systemu szkolnictwa zawodowego. Uczestników wizyty interesowała szczególnie współpraca pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwami, a także zapewnienie jakości kształcenia oraz wpływ migracji wykwalifikowanych pracowników na politykę zawodową i rynek pracy.

Prywatyzowanie matury

Belferblog - wt., 21/11/2017 - 08:24
Zaczęła się ogólnopolska próbna matura. Organizuje ją prywatna firma edukacyjna. I tak od lat. Szkoły chętnie się zgłaszają, ponieważ na pomoc instytucji publicznej – Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych – liczyć nie mogą. Rzekomo to nie należy do ich obowiązków. … Czytaj dalej →

Prezentacja drugiego tomu polsko-niemieckiego podręcznika do historii

MEN - aktualności - pon., 20/11/2017 - 22:17

W poniedziałek, 20 listopada 2017 r., Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w prezentacji drugiego tomu podręcznika pt. „Europa – nasza historia” powstałego w ramach projektu pn. „Polsko-niemiecki podręcznik do nauczania historii”.

Jego prezentacja odbyła się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa” na Dolnym Śląsku. Stronę niemiecką reprezentowała Britta Ernst, Minister Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia.

Głównym tematem bilateralnego spotkania szefowej MEN z minister Brittą Ernst była polsko-niemiecka współpraca w zakresie wymiany młodzieży i edukacji.

– Cieszę, że rocznie w projektach edukacyjnych uczestniczy około 120 tys. młodych ludzi z obu krajów – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN podczas rozmowy powiedziała również, że Polska w pełni wypełnia zobowiązania traktatowe w tym w szczególności te w zakresie oświaty niemieckiej mniejszości narodowej oraz nauki języka niemieckiego w polskich szkołach.

– Oczekuję, że strona niemiecka również w pełni wywiąże się z zobowiązań traktatowych, w tym, w zakresie nauki języka polskiego jako ojczystego – zaznaczyła szefowa MEN.

Podręcznik „Europa. Nasza historia” to wyjątkowy, polsko-niemiecki projekt, który został zainicjowany w 2008 r. przez rządy Polski i Niemiec. Zadanie stworzenia podręcznika do historii, który może być wykorzystywany zarówno w polskich, jak i niemieckich szkołach ponadpodstawowych, powierzono Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej.

Zgodnie z założeniami polskie i niemieckie wydanie podręcznika różni się jedynie wersją językową, natomiast treść, struktura i szata graficzna pozostają identyczne. Uzupełnieniem każdej wersji językowej jest dodatkowy materiał dydaktyczny w postaci zagadnień narodowych, odrębnych dla każdej ze stron.

Celem autorów podręcznika było ukazanie takiego spojrzenia na historię, które uwrażliwiałoby na różne punkty widzenia i pokazywałoby różnorodne dydaktyczne ujęcia przeszłości. Każda lekcja rozpoczyna się tekstem wprowadzającym z pytaniami, które mają ukierunkować uwagę ucznia na najważniejsze zagadnienia danego tematu. W narrację autorską zostały wplecione liczne teksty źródłowe oraz popularnonaukowe, które pozwalają uczniowi na kształcenie różnych umiejętności (np. wyciągania wniosków, wyrażania własnych opinii). Szczególną rolę odgrywają te części lekcji, w których pokazane są spojrzenia historyków z różnych krajów na dany temat.

Pierwszy tom podręcznika „Od prahistorii do średniowiecza” został zaprezentowany w czerwcu 2016 r. w Berlinie przez Ministrów Spraw Zagranicznych z Polski i Niemiec. Tom 2 „Czasy nowożytne (do 1815 roku)” został opublikowany pod koniec września tego roku i został zaprezentowany w Krzyżowej. Z kolei tomy 3 i 4, sięgające do historii najnowszej, ukażą się do 2020 r.

Polsko-niemiecki projekt „Szkolny podręcznik do nauczania historii” jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz dzięki pomocy: Ministerstwa Edukacji Narodowej RP; Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP; Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów; Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie; Instytutu Georga Eckerta w Brunszwiku oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN, a także Stałej Konferencji Ministrów Kultury i Edukacji RFN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i edukacja włączająca – to główne tematy konferencji w Szczecinie z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pon., 20/11/2017 - 21:30

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 20 listopada br. uczestniczył w pierwszej z cyklu konferencji wojewódzkich pn. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”. Zorganizowana przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Ministerstwo Edukacji Narodowej konferencja miała stanowić pomoc oraz inspirację dla dyrektorów szkół, a także nauczycieli w zakresie organizacji efektywnego kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Istotnym celem były też zagadnienia dotyczące zapewnienia dzieciom wsparcia odpowiedniego do rozpoznanych potrzeb. Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreślił, że jednym z najważniejszych działań podejmowanych MEN jest wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. – Konferencje wojewódzkie są doskonałą okazją do dyskusji o edukacji włączającej. Niezwykle ważne jest to, aby bardzo dokładnie zdiagnozować u ucznia jego specjalne potrzeby. Kluczową rolę pełni w tym procesie poradnie psychologiczno-pdagogiczne – wskazał Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. Podczas konferencji poruszane były takie zagadnienia, jak m.in. rola edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów. Omówiono również zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Zaprezentowano również dobre praktyki dotyczące współpracy placówki doskonalenia nauczycieli ze szkołami. W poniedziałkowej konferencji udział wzięli dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego. Konferencje odbędą się również w pozostałych województwach. Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej MEN. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Konferencja o szkolnictwie zawodowym z udziałem minister edukacji

MEN - aktualności - pon., 20/11/2017 - 16:36

Jutro, we wtorek 21 listopada br., w godz. 10.30-14.00 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w konferencji pt. „Inwestycje, edukacja, innowacje”, której organizatorem jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Miejsce: Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu (ul. Piotra Wysockiego 2).

Konferencja organizowana jest z okazji 20-lecia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wezmą w niej udział przedstawiciele MEN, Ministerstwa Rozwoju, nauczyciele, dyrektorzy szkół branżowych, reprezentanci samorządów i biznesu. W sumie ponad 200 osób.

Spotkanie podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszy będzie poświęcony funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące systemu innowacyjnego. Drugi blok zajmie się kwestiami szkolnictwa zawodowego. Podczas spotkania odbędzie się prezentacja dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół zawodowych i biznesu w ramach Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” oraz kształcenia dualnego w Niemczech.

Przewidujemy udział mediów w całości spotkania.

Szczegółowy plan konferencji:

I część – Podsumowanie roku jubileuszowego (miejsce: Łaźnia Łańcuszkowa)

10.30 – 10.35 – rozpoczęcie konferencji

10.35 – 10.50 – prezentacja Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

10.50 – 11.10 – wystąpienie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i pozostałych gości

11.10 – 11.30 – przerwa kawowa

II część – Bloki tematyczne (miejsce: Łaźnia Łańcuszkowa i Galeria Sztuki)

A/ Polska Strefa Inwestycji (Galeria Sztuki)

11.50 – 12.30 – prezentacja założeń dotyczących zmian w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych – Ewelina Łagoda, Departament Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju

12.30 – 12.50 – pytania i odpowiedzi

12.50 – 13.10 – przerwa kawowa

13.10 – 13.50 – przedstawienie zagadnień związanych z systemem innowacji, uwzględnieniem roli samorządów w procesie rozwoju innowacyjnych firm w Polsce – Jacek Zimoch, Senior Manager Innovation Team, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

13.50 – 14.10 – pytania i odpowiedzi

B/ Szkolnictwo zawodowe w praktyce (Łaźnia Łańcuszkowa)

11.30 – 11.50 – wystąpienie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej pt. „Zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego”

11.50 – 12.10 – wystąpienie Krystyny Wiaderny-Bidzińskiej, Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju pt. „Rozwój gospodarki dzięki wykwalifikowanym pracownikom”

12.10 – 12.20 – wystąpienie Krzysztofa Dryndy, wiceprezesz zarządu WSSE „INVEST-PARK” pt. „Dobre praktyki współpracy edukacji i biznesu w ramach Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”,

12.20 – 12.40 – przerwa kawowa

12.40 – 13.30 – kształcenie dualne w Niemczech: dr Christiane Eberhardt z Bundesinstitut fur Berufsbildung BIBB z Bonn oraz Anna Block z Grone-Schulen Niedersachsen GmbH z Hamburga

13.30 – 14.10 – panel dyskusyjny

Dodatkowych informacji udziela:

Justyna Sadlak, tel. 667633553, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent