Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Relacja z VII seminarium branżowego z udziałem wiceminister edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 30/11/2017 - 09:47

W dniach 28 i 29 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się siódme z cyklu dwunastu seminariów branżowych. Do dyskusji na temat zmian w systemie szkolnictwa zawodowego zaproszeni zostali przedstawiciele branż: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ochrona i bezpieczeństwo osób i mienia. Gościem seminarium była Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEN. Podczas swojego wystąpienia wiceminister edukacji podziękowała pracodawcom za aktywne włączenie się do dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego.

Spotkanie wiceministra edukacji z członkami Rady Porozumienia Społeczeństwo i Nauka

MEN - aktualności - czw., 30/11/2017 - 09:22

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN spotkał się 29 listopada br. z członkami Rady Porozumienia Społeczeństwo i Nauka. Podczas środowego spotkania dyskutowano m. in. Na tematy związane z innowacyjną działalnością publicznych szkół i placówek, a także o nowej podstawie programowej.

Wiceminister edukacji wskazał, że jednymi z najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej są sprawne komunikowanie się, wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł. Szkoła ma również za zadanie pomagać uczniom w kreatywnym rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowania.

– Działalność innowacyjna powinna być integralnym elementem działalności szkoły zaś uczniowie w szkołach powinni uczyć się kreatywności oraz przedsiębiorczości. Dzięki temu będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczym. Bardzo ważnym aspektem jest także wspieranie nauczycieli w realizowaniu innowacji jak również zapewnienie różnego rodzaju organizacjom, szczególnie harcerskim, warunków do działania na terenie szkół i placówek – wskazał Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

SPiN powstało w 2013 roku jako oddolna inicjatywa uczestników corocznej konferencji Interakcja-Integracja (organizowanej od 2007r.). Do SPiNu należą różnego rodzaju instytucje – centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie, których wspólnym celem jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź udziału Minister Edukacji Narodowej w otwarciu Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie Maz.

MEN - aktualności - śr., 29/11/2017 - 16:08

30 listopada 2017 roku o godzinie 14.00 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w uroczystym otwarciu rozbudowanego i zmodernizowanego Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie Mazowieckiej (ul. Kilińskiego 2).

W ramach wizyty w województwie łódzkim minister Anna Zalewska odwiedzi również Szkołę Podstawowa nr 1 (ul. Kościuszki 19).

Planowany udział mediów jedynie podczas uroczystości w Przedszkolu nr 1 (na zasadach foto opp). Przewidziane jest wystąpienie minister Anny Zalewskiej.

Szczegółowych informacji udziela:

• Justyna Sadlak, biuro prasowe MEN – tel. 667 633 553, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Bezpieczeństwo w szkole – konferencja w Ostrołęce z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - śr., 29/11/2017 - 14:00

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła dziś udział w konferencji „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” organizowanej w Ostrołęce przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty i Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu.

Środowe spotkanie poświęcone było przeciwdziałaniu powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Stanowi ono element wspólnej kampanii, która na celu ma m.in. zwiększenie poziomu wiedzy nauczycieli i rodziców o zagrożeniach związanych z narkotykami i dopalaczami oraz o instytucjach niosących pomoc.

– Bezpieczeństwo uczniów w szkołach to nasz priorytet. Dzisiejsza konferencja pokazuje, że w tej kwestii działamy systemowo, patrząc szeroko na edukację w zakresie profilaktyki związanej z zagrożeniami dotyczącymi narkotyków i dopalaczy – wskazała szefowa MEN.

– Nasze działania koncentrują się wokół tzw. trójkąta bezpieczeństwa. Składają się na niego: edukacja i wychowanie, narzędzia oraz przepisy i penalizacja. Wszystko to na rzecz bezpieczeństwa w szkołach – dodała minister Anna Zalewska.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przypomniała również, że przygotowana została publikacja dotycząca zagrożeń oraz zalecanych działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. To zbiór rekomendacji oraz wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących.

Konferencja w Ostrołęce jest podsumowaniem cyklu seminariów strefowych i rozpoczyna działania na terenie szkół. Działania informacyjno–edukacyjne dla środowiska szkolnego realizowane będą m.in. przez: organizację międzyszkolnych debat powiatowych, szkolnych debat młodzieżowych, spotkań z radami pedagogicznymi i rodzicami, interaktywne działania profilaktyczne podejmowane przez szkoły (np. konkursy, spotkania filmowe, zawody sportowe, itp.).

Podczas wizyty w Ostrołęce szefowa MEN spotkała się z uczniami i dyrektorami szkół zawodowych. Młodzi ludzie zaprezentowali swoje umiejętności i talenty kulinarne. Minister Anna Zalewska pogratulowała im wyboru dobrej szkoły dającej wiele możliwości zawodowych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapraszamy pracodawców do udziału w VIII seminarium branżowym – 5 i 6 grudnia 2017 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji - śr., 29/11/2017 - 11:33

W dniach 5−6 grudnia odbędzie się w Warszawie (Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1B) kolejne, ósme z cyklu dwunastu seminariów branżowych. Tym razem do udziału w konferencji zapraszamy pracodawców z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej i spożywczej. Celem seminarium jest wypracowanie konkretnych zmian w szkolnictwie branżowym w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców.

Konkurs filmowy ReferNet – gala finałowa w MEN z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - śr., 29/11/2017 - 09:57

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN we wtorek, 28 listopada br. wręczyła nagrody laureatom konkursu filmowego ReferNet promującego szkolnictwo zawodowe zorganizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Uczestnicy pokazali w swoich filmach dlaczego warto wybierać naukę w technikum lub branżowej szkole.

Wiceminister edukacji gratulując finalistom podkreśliła, że ucząc się w szkole zawodowej dokonali dobrego wyboru. Dzięki temu mogą zdobyć kompetencje niezbędne na rynku pracy.

– Polska gospodarka potrzebuje właśnie takich specjalistów. Wasze filmy świadczą o tym, że kochacie to, co robicie, że dokonaliście wyboru, którego nie żałujecie i jeszcze chcecie się tym wszystkim podzielić. Pokazujecie, że dobrze być w szkole branżowej czy technikum – powiedziała Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji dodała, że przygotowując wraz z ekspertami i instytucjami zmiany w szkolnictwie zawodowym, ministerstwo chce promować szkołę zawodową w taki sposób, aby była ona atrakcyjna, a nauka w niej pozwalała na podjęcie dobrej pracy.

– Robiąc te filmy pokazujecie jakimi jesteście absolwentami. Jesteście najlepszą promocją kształcenia zawodowego – podkreśliła wiceminister Marzena Machałek.

Jury konkursowe nagrodziło następujące filmy:

– „Codzienność w szkole zawodowej”, autorzy: Damian Tomaszewski, Daniel Gaszczyk, Bartosz Bugajak, Łukasz Chorbiński, Juliusz Sochacki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie. Temat: Szkoła zawodowa – lubię to!

– „Moja zajawka”, autor: Marcin Szreder, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. Temat: Szkoła zawodowa – lubię to!

– „Potęga informacji”, autor: Jakub Półgęsek, Technikum Elektroniczne nr 3 w Warszawie. Temat: Mój zawód na globalnym rynku pracy.

Przyznano również wyróżnienie za entuzjazm, pasję i zaangażowanie w prezentacji swojego zawodu, które otrzymał film pt. „Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej – wybieram mądrze”, uczniowie kl. III Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia w Zespole Szkół Specjalnych. Temat: Mój zawód na globalnym rynku pracy.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Koordynatorem konkursu jest ReferNet – sieć instytucji stworzona przez Cedefop (Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego) w 2002 roku w celu zbierania informacji i monitorowania zmian w obszarze kształcenia oraz szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. ReferNet wspiera także działalność Cedefop w upowszechnianiu informacji o kształceniu i szkoleniu zawodowym w krajach będących członkami sieci. W Polsce rolę partnera sieci ReferNet pełni obecnie Instytut Badań Edukacyjnych.

Nowe firmy edukacyjne

Belferblog - wt., 28/11/2017 - 20:52
Skutkiem ubocznym – mam nadzieję, że nie głównym – reformy edukacji jest wysyp firm oferujących szkolenia dla nauczycieli. Aż sam żałuję, że nie poszedłem w ten biznes. No cóż, trzeba poczekać na następną okazję. Największym wzięciem cieszy się szkolenie z … Czytaj dalej →

Zaproszenie na konferencję z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - wt., 28/11/2017 - 16:09

W środę, 29 listopada 2017 roku w godz. 10.00-13.30 odbędzie się konferencja naukowa pn. „Narkotyki, Dopalacze – Nie Tędy Droga!”, w której udział weźmie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska (Ostrołęckie Centrum Kultury w Ostrołęce, ul. Inwalidów Wojennych 23).

Uwaga media:

 • W przerwie konferencji o godz. 11.45 przewidziano briefing prasowy
  z udziałem Minister Anny Zalewskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelii Michałowskiej oraz insp. Marka Świszcza, I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

Udział mediów przewidziany w całym spotkaniu. Wejście na podstawie ważnej legitymacji prasowej.

Szczegółowych informacji udziela:

PROGRAM KONFERENCJI

8.45 – 9.50                  Rejestracja uczestników.

10.00 – 10.10                Powitanie gości i uczestników konferencji.

10.15 – 10.25                Przedstawienie profilaktyczne pt. „Sekret”.

10.25 – 10.40               Otwarcie konferencji – okolicznościowe wystąpienia

10.40 – 10.55               Zapoznanie uczestników konferencji z założeniami kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” i zaplanowanymi działaniami

– podinspektor Agnieszka Guza- Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

10:55 – 11.20                „Wyzwania i dylematy – nowe substancje psychoaktywne”
–  podinspektor Agnieszka Guza- Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

11.20 11.40                „Najczęściej wykrywane substancje psychoaktywne
w badaniach laboratoryjnych”-
Pani Milena Romanik
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce.

11.40 – 12.05                Przerwa

12.05 – 12.35               „Regulacje prawne dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w szczególności w kwestii kontaktu ze środkami psychoaktywnymi” – sędzia Waldemar Ustaszewski, wiceprezes Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

12.35 – 12.55               Prezentacja edukacyjnej walizki narkotykowej – sierżant sztabowy Ewa Jaworska asystent Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  zs. w Radomiu.

12.55 – 13.15                „Praca z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem”
– Pani Dorota Rogulska, psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wyszkowie.

13.15 – 13.30                Dobre praktyki – Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostrołęce
– Pan Marek Wółkowski, dyrektor szkoły.

13.30                           Zakończenie konferencji.

Dodatkowe informacje:

Konferencja organizowana przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie poświęcona jest przeciwdziałaniu powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Stanowi ona element wspólnej kampanii, która na celu ma m.in. zwiększenie poziomu wiedzy nauczycieli i rodziców o zagrożeniach związanych z narkotykami i dopalaczami oraz o instytucjach niosących pomoc. Istotne jest również kształtowanie świadomości wśród młodzieży szkolnej na temat negatywnego wpływu środków odurzających na człowieka oraz skutkach prawnych z tym związanych.

Konferencja w Ostrołęce jest podsumowaniem cyklu seminariów strefowych i rozpoczyna działania na terenie szkół. Działania informacyjno–edukacyjne dla środowiska szkolnego, realizowane będą m.in. przez: organizację międzyszkolnych debat powiatowych, szkolnych debat młodzieżowych, spotkań z radami pedagogicznymi i rodzicami, interaktywne działania profilaktyczne podejmowane przez szkoły (np. konkursy, spotkania filmowe, zawody sportowe, itp.).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Finansowanie zadań oświatowych – ustawa podpisana

MEN - aktualności - wt., 28/11/2017 - 14:24

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną przez MEN ustawę z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Ustawa obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół oraz placówek.

Zgodnie z podpisaną ustawą zmienione zostaną regulacje odnoszące się do wykonywania zawodu nauczyciela, przede wszystkim te związane z czasem pracy, awansem zawodowym (powiązaniu go z wynagrodzeniem) i urlopem.

Wprowadzone rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych i nauczycieli. W 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponuje kolejny etap zmian w tym zakresie.

Zmiany w finansowaniu zadań oświatowych

 • Dotacja przedszkolna

Dotacja z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań dotyczących wychowania przedszkolnego, naliczana będzie według organu prowadzącego i rejestrującego, nie zaś według położenia placówki przedszkolnej.

Kwestia ta była wielokrotnie poruszana przez samorządy przy naliczaniu dotacji na rozwój wychowania przedszkolnego. Są przypadki przedszkoli, które znajdują się na terenie innej gminy i środki otrzymuje ta gmina na terenie której to przedszkole się znajduje. Chodzi tu głównie o gminy wiejskie, które prowadzą przedszkole na terenie gminy miejskiej oraz o powiaty, które mają m.in. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych specjalnych, na które dotacja trafia do gminy, na terenie której znajduje się ta szkoła.

 • Dotacja podręcznikowa

W związku z licznymi postulatami dyrektorów szkół oraz samorządów zaproponowano zmiany dotyczące rozliczania wykorzystania dotacji celowej. Dotacja będzie naliczana i przekazywana do wysokości maksymalnych kwot na ucznia danej klasy, zróżnicowanych w zależności od etapu edukacyjnego. Szkoła będzie miała do wykorzystania łączną kwotę dotacji i dyrektor szkoły zdecyduje o podziale pieniędzy na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla danej klasy. W praktyce oznacza to, że dyrektor będzie mógł w uzasadnionych przypadkach zwiększyć np. koszt zakupu kompletu podręczników na jednego ucznia, tj. dokonać przesunięć środków finansowych między odpowiednimi klasami. Zaproponowano, aby koszty obsługi tego zadania wynosiły 1 proc. przekazanej samorządom kwoty dotacji celowej (a nie wykorzystanej, jak obecnie).

Powyższa zmiana nie dotyczy natomiast dotacji przekazanych na uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (zwiększanych wskaźnikami). Koszt zakupu kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla tych uczniów nie będzie mógł jednak przekroczyć rocznie kwot dotacji celowej na ucznia określonych w ustawie.

Wprowadzono  przepisy stanowiące, że dotacja celowa będzie rozliczana z łącznej kwoty dotacji celowej  udzielonej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w danym roku budżetowym. Nowa konstrukcja rozliczenia i wykorzystania dotacji pozwoli na uelastycznienie procesu zapewnienia podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych uczniom. Dodatkowo, dyrektorom szkół, jednostkom samorządu terytorialnego oraz wojewodom łatwiej będzie rozliczać środki z dotacji.

 • Dotowanie z budżetów samorządów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych

Jedną z najważniejszych zmian w kwestii dotowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek będzie odejście od pojęcia rodzaju szkoły przy wyliczaniu dotacji dla szkół.

Problemy interpretacyjne powodował brak definicji rodzaju szkoły. Dlatego zamiast uzależnienia naliczania dotacji dla szkół od rodzaju szkoły, zaproponowano odniesienie do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Taka konstrukcja znacznie uprości system określania wysokości dotacji, wyeliminuje także pojawiające się wątpliwości i rozbieżności w systemie udzielania dotacji.

Wprowadzono także definicję wskaźnika zwiększającego. Chodzi o to, aby w przypadku dotowanych szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, odpowiednio zwiększyć na ucznia kwotę przeznaczoną w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, uwzględniając wszystkie wydatki ponoszone przez ten samorząd na szkoły danego typu (ponad kwotę naliczaną w części oświatowej subwencji ogólnej). W konsekwencji zmieni się sposób wyliczania wysokości dotacji dla szkół.

W przypadku szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki ) dotacja określana będzie na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na takiego ucznia, i przemnażana dodatkowo przez wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu. Przepisy te będą również stosowane do szkół specjalnych. Rozwiązanie to znacząco uprości procesy udzielania dotacji przez samorządy.

W przypadku szkół publicznych, w których nie ma obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz szkół niepublicznych dotacja określana będzie na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst na takiego ucznia.

Dodatkowo w przypadku szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotacja będzie przysługiwała na każdego ucznia pod warunkiem uczestniczenia w co najmniej 50 proc. obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

Część dotacji dla szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki uzależniona będzie od zdanego egzaminu przez ucznia (egzamin maturalny potwierdzony świadectwem dojrzałości lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potwierdzony dyplom potwierdzające kwalifikacje zawodowe). Część dotacji będzie wypłacana jak dotychczas na ucznia, a część po zdanym egzaminie – w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę udokumentuje zdanie egzaminu.

Ważną zmianą będzie przyznawanie dotacji tylko na jednego ucznia będącego uczniem więcej niż jednej dotowanej placówki wychowania przedszkolnego lub dotowanej szkoły dla dorosłych na terenie danej jst. Uczniom, którzy realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne poza placówką przedszkolną, dotacja nie będzie przysługiwała.

Wypłacenie dotacji uzależnione będzie nie tylko od podania planowanej liczby uczniów do 30 września, ale także dodatkowo od przekazania danych do Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września. Te zmiany pozwolą na uszczelnienie budżetów samorządów.

 • Finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dotacji udzielają wojewodowie. Wysokość stypendium i zasiłku szkolnego dla ucznia nie będzie już zależeć od zamożności jego gminy. Dotychczas wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym uzależniona była od wkładu własnego ponoszonego przez gminy.

Gminy niezamożne ponosiły procentowo ten sam wkład własny co gminy zamożne. Wprowadzenie przepisu zmniejszającego wkład własny dla biedniejszych gmin, zwiększy możliwość udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych w tych gminach.

 Zmiany dotyczące nauczycieli

 • Awans zawodowy  i ocena pracy nauczycieli

Zaproponowano rozwiązania dotyczące powiązania ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli oraz uzależnienie jej długości od jakości pracy nauczyciela. Zmiana ta umożliwi premiowanie nauczycieli wyróżniających się jakością pracy. Wprowadzono obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego. Ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana obligatoryjnie po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, jeżeli nauczyciel, w zależności od posiadanego stopnia, nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu.

Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole (od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego) oraz wyróżniającą oceną pracy – będzie przysługiwał dodatek za wyróżniającą pracę – docelowo – w wysokości 16 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Po raz pierwszy nauczyciele dyplomowani będą mogli otrzymać ten dodatek od 1 września 2020 r., a w docelowej wysokości pierwszy raz będzie można go otrzymać od 1 września 2022 r. (do tego czasu wysokość dodatku będzie corocznie rosła). Nowy dodatek – dodatek za wyróżniającą pracę będzie stanowił uzupełnienie obecnego systemu awansu zawodowego w powiązaniu z systemem wynagradzania.

Zaproponowane rozwiązania są odpowiedzią na liczne postulaty środowisk oświatowych i wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK. Chodzi o to, że po uzyskaniu awansu na nauczyciela dyplomowanego, nauczyciel taki nie ma możliwości dalszego rozwoju zawodowego powiązanego z awansem finansowym. Nowe rozwiązanie będzie motywować nauczycieli dyplomowanych do podnoszenia kompetencji zawodowych, co przełoży się na lepszą jakość pracy szkoły.

Zaproponowano wydłużenie okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

Z 2 do 3 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z 1 roku do 4 lat wydłuży się okres pracy konieczny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zmiana ta spowoduje, że podstawowa ścieżka awansu zawodowego wydłuży się z 10 do 15 lat, ale będzie też możliwość jej skrócenia. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego będzie zależeć od uzyskania oceny pracy na określonym poziomie.

Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Możliwość skracania ścieżki awansu zawodowego w zależności od jakości pracy nauczyciela pozwoli na elastyczne, zindywidualizowane podejście do jego rozwoju zawodowego oraz będzie stanowić dodatkowy element motywacyjny umożliwiający promowanie najlepszych w tym zawodzie.

Podstawowa ścieżka awansu zawodowego uwzględnia również wydłużony staż na stopień nauczyciela kontraktowego – z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy. Dłuższy czas trwania tego stażu pozwoli nauczycielowi  na zaadaptowanie się w zawodzie i rozpoznanie predyspozycji do jego wykonywania.

Założono również rezygnację z rozmowy z nauczycielem ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, przeprowadzanej przez komisję kwalifikacyjną złożoną z przedstawicieli danej szkoły. Rozmowa ta zostanie zastąpiona egzaminem przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, w skład której wejdą osoby spoza szkoły, tj. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra edukacji narodowej.

Nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP będą mogli odbywać staż na kolejne stopnie awansu zawodowego bez względu na wymiar ich zatrudnienia.

 • Czas pracy nauczycieli

W ustawie określono, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla:

 • nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej nie może przekroczyć 22 godzin,
 • nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym wynosi 20 godzin.

Wprowadzono zasadę, że dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole nie mogą mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyłączeniem sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale. Wyjątkiem od tej zasady będzie możliwość przydzielenia godzin ponadwymiarowych w więcej niż jednym oddziale, wyłącznie w szczególnych przypadkach, gdy nie będzie możliwości pozyskania nowego nauczyciela do prowadzenia np. kilku godzin zajęć w szkole. O zasadności przydzielenia takich godzin decydował będzie organ prowadzący szkołę (wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa), wyrażając każdorazowo zgodę. Oznacza to, że dyrektor szkoły będzie miał więcej czasu na konsultacje oraz rozmowy z rodzicami i uczniami.

 • Urlop wypoczynkowy i urlop dla poratowania zdrowia

Określono wymiar i termin udzielenia urlopu wypoczynkowego nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole, tak aby umożliwić lepszą organizację pracy szkoły i wykonywanie jej zadań statutowych, z uwzględnieniem charakteru zadań na tych stanowiskach, związanych z zarządzaniem szkołą, które często muszą być wykonywane w dni wolne od zajęć.

Przewidziano zmiany dotyczące udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie orzekał – na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły skierowania na badania lekarskie – lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu.

Możliwe będzie także korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dyrektor szkoły będzie udzielał na podstawie potwierdzonego skierowania na okres w nim ustalony.

 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Ze względu na dobro uczniów zaproponowano nowe uregulowania dotyczące kwestii zwolnienia od pracy nauczyciela z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14. Zwolnienie to będzie przysługiwało nauczycielom w wymiarze 2 dni – bez możliwości wykorzystania go w wymiarze godzinowym.

W odrębny sposób uregulowano także kwestie obniżania wymiaru czasu pracy nauczyciela uprawnionego do urlopu wychowawczego. Pozwoli to uniknąć sytuacji wnioskowania przez nauczyciela o obniżenie wymiaru zatrudnienia w różnych okresach roku szkolnego w szkołach feryjnych, co powoduje problemy w organizacji procesu dydaktycznego ze względu na konieczność zatrudniania nowych nauczycieli w ciągu roku szkolnego, np. tylko na czas wystawienia ocen semestralnych.

 • Zmiany dotyczące zatrudnienia

Uchylono przepis pozwalający organowi prowadzącemu szkołę na przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. Przepis ten nie jest potrzebny, bo obecnie w szkołach nie występują trudności z zapewnieniem obsady nauczycielskiej.

Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek w pierwszej kolejności zwiększyć wymiar zatrudnienia nauczycielowi, któremu wcześniej to zatrudnienie ograniczono. Dotyczy to wymiaru zatrudnienia w tej samej szkole, na tym samym lub (za jego zgodą) innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.

Nauczyciele publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, zostaną objęci przepisami ustawy –  Karta Nauczyciela w takim samym zakresie jak nauczyciele niepublicznych przedszkoli. Zmiana ta umożliwi tym nauczycielom ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego, nagrody kuratora oraz nagrody ministra, Medal Komisji Edukacji Narodowej, a także korzystanie z form doskonalenia, na które środki wyodrębnione są w budżecie wojewody i w budżecie ministra edukacji narodowej.

Z systemu oświaty usunięte zostanie stanowisko asystenta nauczyciela. Jednocześnie w celu umożliwienia kontynuacji wsparcia nauczyciela w przypadkach, w których obecnie ono funkcjonuje, zaproponowano przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy na stanowisku asystenta nauczyciela będą mogły być nadal zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r.

Przewidziano zmiany dotyczące wynagradzania specjalistów zatrudnianych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, co ma szczególne znaczenie w przypadku organizacji zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. Regulację rozszerzono o rozwiązanie, na podstawie którego organy prowadzące szkoły będą mogły upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach, do podwyższania wynagrodzenia tych osób.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu nauczania, w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach i placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – nauczyciele będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Podpisana ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r. (cześć regulacji, np. zmiany w systemie awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, a także wypłata dodatku za wyróżniającą pracę,  ma wejść w życie w innych terminach).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wizyta delegacji Kazachstanu i rozmowy o edukacji przedszkolnej

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 28/11/2017 - 14:05

W dniach 21−24 listopada 2017 r. przebywała w Warszawie delegacja Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu. W ostatnim dniu pobytu w Polsce goście odwiedzili Ośrodek Rozwoju Edukacji. Głównym tematem spotkania były polskie doświadczenia w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – reforma systemu oświaty, podstawa programowa oraz programy nauczania przedszkola i szkoły podstawowej, organizacja procesu edukacyjnego.

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2017 r.

MEN - aktualności - wt., 28/11/2017 - 13:51

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że jest już dostępny formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2017 r.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, forma elektroniczna sprawozdania została umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Finansowanie Edukacji. W formularzu należy uzupełniać tylko pola wypełnione kolorem, pozostałe informacje zostaną wygenerowane automatycznie. W formularzu zastosowano mechanizmy weryfikujące i ułatwiające wypełnianie formularza, dlatego podczas wpisywania danych będą się wyświetlać komunikaty pomocnicze oraz mogą się pojawiać komunikaty o błędach, np. w przypadku wpisania nieprawidłowego kodu TERYT lub wpisywania liczby z więcej niż dwiema cyframi po przecinku, czy też wpisywania liczby ujemnej.

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego:

Formularz za 2017 r.

Archiwalne:

Formularz za 2016 r.

 

Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – informacja MEN

MEN - aktualności - wt., 28/11/2017 - 13:44

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że do samorządów powiatowych oraz miast na prawach powiatu wysłane zostały porozumienia dotyczące realizacji w latach 2017-2021:

 • działania 1.5. Pomoc uczennicom w ciąży;
 • działania 2.4 Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Z 380 podmiotów mogących wskazać ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do 15 listopada 2017 r. zgłosiły się 293 powiaty lub miasta, tj. 78% podmiotów do tego uprawionych.

W przypadku pozostałych samorządów, które nie przystąpiły do programu Ministerstwo Edukacji Narodowej oczekuje na zgłoszenia.

Ze względu na liczne pytania dotyczące realizacji programu uprzejmie informujemy:

 1. Wyznaczone ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością zobowiązane są do świadczenia wsparcia dzieciom i ich rodzicom z terenu całego powiatu. Nie mogą ograniczać się one do dotychczasowych podopiecznych poradni/szkoły itp.
 2. Liczba godzin naliczonych do realizacji w kolejnych latach programu stanowi iloczyn liczby dzieci objętych pomocą w ramach programu (w 2017 r. to 5 proc., w 2018 r. – 7 proc., w 2019 r. 8 proc. w 2020 r. i 2021 r. – 9 proc. ) z ogółu dzieci realizujących na terenie danego powiatu wczesne wspomaganie rozwoju oraz liczby tygodni w roku (52).
 3. Finansowanie realizacji dwóch zadań odbywa się w formie dotacji celowej. Oznacza to 100 proc. zapewnienie środków na zadanie dla placówek wyznaczonych do zadania, bez obowiązku zapewnienia przez powiat 20 proc. wkładu własnego.
 4. Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) wskazuje publiczne przedszkole, szkołę podstawową, w tym specjalną, inną formę wychowania przedszkolnego, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy albo poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, spełniające warunki określone w przepisach wydanych na podstawie 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), które w danym powiecie pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w zakresie udzielania kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Oznacza to, że do programu nie mogą być zgłaszane placówki niepubliczne, mimo, że realizują one zadania związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju.
 5. Zadania ośrodków wskazane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712) są niezależne od zadań realizowanych w ramach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, są również niezwiązane z subwencją oświatową oraz sprawozdawczością prowadzoną w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1712

Więcej informacji udziela Cezary Zawistowski – tel. 22 34 74 120 (od godziny 8.15 do 16.15),
e-mail cezary.zawistowski@men.gov.pl

Zapraszamy pracodawców do udziału w VII seminarium branżowym – 28 i 29 listopada 2017 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 28/11/2017 - 08:47

Dziś, 28 listopada rozpoczyna się w Warszawie (Hotel Sangate, ul. 17 stycznia 32) kolejne, siódme z cyklu dwunastu seminariów branżowych. Tym razem do udziału w konferencji zapraszamy pracodawców z branży ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa. W spotkaniu udział weźmie wiceminister Marzena Machałek.

Wyróżnienia dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów – uroczystość w Szczecinie z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pon., 27/11/2017 - 22:17

W poniedziałek, 27 listopada br. Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wziął udział w uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Podczas poniedziałkowej uroczystości w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, stypendia otrzymało 52 uczniów z powiatu polickiego, stargardzkiego oraz Miasta Szczecin. W sumie w województwie zachodniopomorskim otrzymało je 184 uczniów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden – najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Gospodarzem uroczystości był Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Fot. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie / Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Uwaga media. Finał konkursu promującego kształcenie zawodowe ReferNet w MEN

MEN - aktualności - pon., 27/11/2017 - 19:02

Serdecznie zapraszamy we wtorek, 28 listopada o godz. 11.00 do gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej (Al. Szucha 25, Warszawa, sala 102) na ogłoszenie wyników konkursu filmowego ReferNet dotyczącego promocji kształcenia zawodowego.

W uroczystości udział weźmie Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W wydarzeniu uczestniczyć będą również: Piotr Mikiewicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. badawczych i wdrożeń oraz Agnieszka Chłoń-Domińczak, koordynator projektu ReferNet.

Podczas gali zaprezentujemy nagrodzone filmy. Będzie też możliwość porozmawiania z laureatami konkursu.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Udział za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją. Przedstawicieli mediów prosimy o przybycie najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.

Kontakt prasowy:

– ze strony MEN: Justyna Sadlak, tel. 667 633 553, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl
– ze strony IBE: Kamil Szwarbuła, tel. 695 371 636, e-mail: k.szwarbula@ibe.edu.pl

Dodatkowe informacje:

ReferNet to sieć instytucji stworzona przez Cedefop (Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego) w 2002 roku w celu zbierania informacji i monitorowania zmian w obszarze kształcenia oraz szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Celem sieci ReferNet jest gromadzenie informacji na temat roli, struktury i systemu zarządzania VET, a także zmian i trendów w krajowej polityce w tej dziedzinie oraz prowadzenie pogłębionych analiz wdrażania wytycznych polityki europejskiej. ReferNet wspiera także działalność Cedefop w upowszechnianiu informacji o kształceniu i szkoleniu zawodowym w krajach będących członkami sieci.

Rozprawa wychowawcza

Belferblog - pon., 27/11/2017 - 18:07
Byłem z klasą w Sądzie Okręgowym w Łodzi na prawdziwej rozprawie. Okazało się, że do zadań sądu należy też wychowywanie. Młodzież musiała błyskawicznie nauczyć się odpowiednich manier. Drobny błąd można było popełnić tylko raz, większego – w ogóle. Sąd reagował … Czytaj dalej →

Informacja o trybie składania wniosków na ordery, odznaczenia państwowe i resortowe

MEN - aktualności - pon., 27/11/2017 - 15:53

Termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych upływa –  28 lutego 2018 r.

Wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przekazywać – do 31 marca 2018 r.

Nadsyłana do Ministerstwa kompletna dokumentacja powinna zawierać:

Medale KEN

 1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do Medalu KEN podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. Kurator Oświaty, Rektor Uczelni).
 2. Kserokopię protokołu z posiedzenia komisji ds. odznaczeń powołanej m.in. w Kuratorium Oświaty, Uczelni (ew. wyciąg z protokołu Senatu) podpisanego przez jej członków i przedstawicieli działających w Uczelni/oświacie związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
 3. Wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach.

Ordery i odznaczenia państwowe

 1. Pismo przewodnie podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną składającą do MEN wnioski zawierające liczebne zestawienie kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych oraz ich imienną listę według wzoru załączonego poniżej.
 2. Kserokopię protokołu z posiedzenia komisji ds. odznaczeń podpisanego przez jej członków i przedstawicieli działających w oświacie związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
 3. Wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach.
 4. Lista kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych zarejestrowana na nośniku CD (program Excel) według wzoru załączonego poniżej.
 5. „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” wypełnione w punktach od 1 do 11 oraz 12.1.

Informacje uzupełniające dotyczące składanych dokumentów o nadanie orderów
i odznaczeń państwowych

 1. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych powinny być prawidłowo przygotowanie pod względem formalnym i merytorycznym, gdyż Kancelaria Prezydenta RP nie będzie przyjmowała wniosków o nadanie odznaczeń sporządzonych na innych drukach niż obowiązujące. Druki wniosków o nadanie orderów i odznaczeń muszą być zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów w brzmieniu nadanym mu przez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów – załącznik 1 (Dz. U. z 2011 r. Nr 186, poz. 1102.).

Na podstawie oceny prawidłowości wypełnionych wniosków nadsyłanych do MEN sformułowano poniżej uwagi, które powinny być wykorzystywane przez jednostki organizacyjne sporządzające wnioski oraz przez członków komisji ds. odznaczeń w organach opiniujących.

Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

W przypadku wniosków o Medal za Długoletnią Służbę należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków (wzór wniosku).

W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na
I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach pracy zawodowej do odznaczenia na III stopień
. Komisja działająca przy MEN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.). Ponadto, Komisja zauważa także niepokojącą tendencję do ponownego przekazywania wniosków dla osób, które w danym roku nie otrzymały odznaczenia państwowego, zawierające identyczną treść, uzasadnienie, a nawet te same błędy.

Uzasadnienie wniosku musi być podpisane przez aktualnego pracodawcę i zawierać jego pieczęć (a w przypadku wniosków kierowanych przez związki zawodowe, poza pieczęcią pracodawcy, uzupełnieniem wniosku może być również pieczątka i podpis osoby, która działa w imieniu związku zawodowego).

W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

Należy przestrzegać, aby informacje formalne odpowiadały informacjom zawartym w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie” (tzw. KRS) – dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRS) nie musi być takie jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.

Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki.

Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski wpisują TAK do rubryki nr 13 tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Wypełnianie poniżej wskazanych numerów rubryk należy do:

 1. jednostek organizacyjnych sporządzających wnioski – dot. rubryki nr 19 (lub nr 19 i 20 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę);
 2. organów uprawnionych do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń (np. MEN) – dot. rubryki nr 20 (lub nr 21 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę);
 3. organów wnioskujących – dot. rubryki nr 21 (lub nr 22 w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę).

Ponadto, wypełniając wniosek organ go sporządzający powinien wpisywać właściwe informacje do rubryki nr 15 (ordery i odznaczenia) i rubryki nr 17 (wyróżnienia i  odznaki).

 1. Wzór listy – wykazu kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych, który należy wykorzystać przy sporządzaniu list – wykazów na nośnikach CD (program Excel) przekazywanych do MEN.

Ordery i odznaczenia, których przyjęcia odmówiono lub z innych przyczyn nie można było ich wręczyć zasłużonym, należy odesłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. W świetle obowiązujących przepisów nie stanowi przesłanki do zwrotu odznaczeń państwowych informacja o niestawieniu się danej osoby na ceremonii wręczenia.

Mając na uwadze pojawiające się wątpliwości w zakresie upoważnienia do wręczenia odznaczeń państwowych uprzejmie informujemy, że w przypadku, gdy odznaka odznaczenia państwowego, celem dokonania wręczenia, została przez Kancelarię Prezydenta RP przekazana podmiotowi, który wnioskował o nadanie tego orderu lub odznaczenia i który jest jednocześnie wnioskodawcą w rozumieniu art. 2 ustawy o orderach i odznaczeniach, to tylko ta osoba lub jej zastępca jest upoważniona do wręczenia w imieniu Prezydenta RP odznaki. Jeżeli zaś odznaka ma być wręczona przez inny podmiot np. wojewodę, który w danym przypadku nie był wnioskodawcą, musi on uzyskać upoważnienie Prezydenta RP, wydane na podstawie art. 33 ustawy o orderach i odznaczeniach.

Począwszy od 2017 r. odbiór odznaczeń państwowych będzie możliwy wyłącznie przez pracownika merytorycznego jednostki organizacyjnej składającej wnioski do MEN, po przedstawieniu ważnego upoważnienia.

Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych:

 1. Ustawa o orderach i odznaczeniach oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Prezydenta RP.
 2. Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
  w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073, z późn. zm.).

Konferencja: Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pon., 27/11/2017 - 08:31

Zapraszamy do udziału w konferencji „Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym”, która odbędzie się 13 grudnia 2017 r. w Warszawie w Hotelu Novotel Airport przy ul. 1 Sierpnia 1.

Do najważniejszych tematów poruszanych podczas konferencji będą należeć zmiany w systemie edukacji, a w szczególności zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym. 

Wizyta delegacji Kazachstanu i rozmowy o edukacji przedszkolnej

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 16:43

Wizyta delegacji Kazachstanu i rozmowy o edukacji przedszkolnej

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN spotkał się dziś, 24 listopada br. z delegacją Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu. Głównym tematem spotkania były kwestie dotyczące edukacji przedszkolnej.

MEN reprezentowali eksperci z Departamentu Kształcenia Ogólnego. Podczas rozmów przedstawiono polskie rozwiązania organizacyjne, prawne i finansowe związane z wychowaniem przedszkolnym.

Ze strony Kazachstanu uczestnikami byli:

Igenbajewa Biżan – dyrektor Centrum Republikańskiego „Dzieciństwo przedszkolne” Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu;

Mamyrchanowa Aimen – wiceprezes Krajowej Akademii Edukacji im. I. Altynsarina Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu;

Rasz Szahrizada – zastępca dyrektora ds. Nauczania i edukacji w szkole podstawowej – liceum 71 z Astany;

Sażnova Zinaida – kierownik żłobka nr 26 z Astany;

Tatyana Sukhotina – przedstawiciel Ambasady Republiki Kazachstanu w Polsce.

Reprezentanci delegacji Kazachstanu zapoznali się ze zmianami, jakie nastąpiły ostatnio w edukacji przedszkolnej w Polsce, wysoko oceniając wprowadzone w tym zakresie rozwiązania. Kazachstan musi rozwiązać problemy podobne do tych, z którymi jeszcze niedawno musiał zmierzyć się nasz kraj. Polska uważana jest przez ekspertów z Kazachstanu za przykład państwa, w którym z powodzeniem zrealizowano ważne zmiany dla poprawy jakości edukacji przedszkolnej.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Wyróżnienia dla nauczycieli – uroczystość w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 15:52

Ponad 50 nauczycieli, wychowawców, psychologów, dyrektorów placówek, a także pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich otrzymało wczoraj, 23 listopada br. w  Ministerstwie Sprawiedliwości wyróżnienia za ofiarną pracę.

Podczas uroczystości wiceminister edukacji Maciej Kopeć oraz wiceminister sprawiedliwości Michał Woś wręczyli nagrody Ministra Sprawiedliwości, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz medale za długoletnią służbę. Wyróżnienia przyznano za poświęcenie i trud wkładany w resocjalizację i wychowywanie nieletnich.

Wiceminister Michał Woś podkreślił trudny charakter pracy w zakładach poprawczych i schroniskach. Podziękował pedagogom za zaangażowanie i pogratulował nagród. Do życzeń przyłączył się Maciej Kopeć Podsekreatz Stanu w MEN, który wyraził wdzięczność nauczycielom za ich odpowiedzialną pracę.

Nagrody Ministra Sprawiedliwości otrzymało 30 pedagogów z 15 zakładów dla nieletnich.

 • Agnieszka Depka, psycholog z Zakładu Poprawczego w Szubinie
 • Adam Kulczyk, wychowawca z Zakładu Poprawczego w Szubinie
 • Janina Jodko, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie Falenicy
 • Jerzy Książek, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie Falenicy
 • Renata Franczak-Zielińska, psycholog terapeuta w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Mateusz Suruło, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Arkadiusz Świątek –Brzeziński, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach
 • Sebastian Szczepański, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie
 • Zdzisław Śliwiński, nauczyciel zawodu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie
 • Marek Cyran,nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu
 • Andrzej Kuc, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu
 • Wojciech Łaszczewski, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
 • Elżbieta Gajda, nauczyciel praktycznej nauki zawodu z Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
 • Janusz Zawadzki, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
 • Agata Sosnowska, pedagog w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
 • Dorota Radkiewicz, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
 • Andrzej Swakowski, dyrektor zakładu – Zakład Poprawczy w Nowem
 • Olga Bocian, psycholog w Zakładzie Poprawczym w Nowem
 • Janusz Rocławski, nauczyciel zawodu w Zakładzie Poprawczym w Nowem
 • Anna Hein-Markiewicz, psycholog w Zakładzie Poprawczym w Nowem
 • Marek Łukasiewicz, dyrektor schroniska – Schronisko dla Nieletnich w Gackach
 • Sławomir Ziółkowski, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich w Gackach
 • Janina Frączek, dyrektor szkół – Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu
 • Jolanta Alina Kujawa, nauczyciel z Zakładzie Poprawczym w Barczewie
 • Zbigniew Kiełczewski, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
 • Izabela Bylińska, pedagog w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie-Łące
 • Grzegorz Maćkowski, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie-Łące
 • Krzysztof Kowalski, kierownik warsztatów szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Witkowie
 • Zenon Czyżewski, dyrektor zakładu i schroniska – Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach
 • Maciej Leciejewski, dyrektor zakładu i schroniska – Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie

Medalem za Długoletnią Służbę zostało odznaczonych 18 pracowników: 16 osób otrzymało Medal Złoty, przyznawany po 30 latach pracy zawodowej, 2 osoby otrzymały Medal Srebrny przyznawany po 20 latach pracy. Medal ten jest nagrodą Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Pracownicy odznaczeni Złotym Medalem:

 • Jerzy Pabian, kierowca w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Joanna Stefania Dziurzycka, samodzielna księgowa w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Bernadeta Maria Nicieja, magazynier w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Henryk Pacała, pracownik gospodarczy rzemieślnik w Zakładzie Poprawczym w Szubinie
 • Jarosław Pyszczyński, kierownik gospodarczy w Zakładzie Poprawczym w Szubinie
 • Jacek Dariusz Tyc, dyrektor szkół – Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju
 • Maria Michalik-Mazurek, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy
 • Anna Maria Cyran, psycholog w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy
 • Andrzej Przybysz, strażnik w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy
 • Jadwiga Marta Gryń, pielęgniarka w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
 • Antoni Wnukiewicz, strażnik w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
 • Henryk Stanisław Michacz, strażnik w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
 • Jolanta Foremska, sekretarz ds. wychowanków w Zakładzie Poprawczym w Witkowie
 • Grażyna Matuszak, kierownik administracyjno-gospodarczy w Zakładzie Poprawczym w Witkowie
 • Jarosław Stanisław Osterczy, strażnik w Zakładzie Poprawczym w Witkowie
 • Andrzej Janicki, nauczyciel zawodu i kierowca w Zakładzie Poprawczym w Witkowie

Pracownicy odznaczeni Srebrnym Medalem:

 • Józef Bukraba, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
 • Urszula Galska, sekretarz w Zakładzie Poprawczym w Barczewie

Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został nadany 7 pedagogom:

 • Marzena Słaboń, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu
 • Barbara Kujawska, pedagogw Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Teresa Zdzisława Popiołek, pedagog w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
 • Piotr Kocyła, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
 • Anna Hajdun, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
 • Damian Banaszyński,nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
 • Mateusz Wójcicki, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent