Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera – zapraszamy do wspólnej zabawy

MEN - aktualności - śr., 30/05/2018 - 16:30

Malowanie twarzy, kolorowe fryzury, poczta polonijna oraz rodzinne gry planszowe – to tylko niektóre atrakcje przewidziane przez MEN podczas Dnia Dziecka w Kancelarii Premiera. Spotykamy się w niedzielę, 3 czerwca br., w godz. 10:30-16:30 w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Al. Ujazdowskie 1/2/3, Warszawa).

Tegoroczny Dzień Dziecka przebiegać będzie pod hasłem „Kto Ty jesteś? Polak mały! Dzień Dziecka w 100-lecie Niepodległej!”

Podobnie jak w latach ubiegłych zachęcamy wszystkich do odwiedzenia sektora Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym przygotujemy mnóstwo niespodzianek dla małych i dużych.

Każdy uczestnik pikniku będzie mógł odwiedzić nasz sektor fryzjerski i wykonywać m.in: fryzury, koki, kolorowe doczepki i inne zabiegi fryzjerskie, a także nauczyć się, jak poprawnie zrobić warkocz czy „kłosa” oraz stworzyć kotylion lub korale.

Dodatkowo uczniowie szkół branżowych wykonają profesjonalny makijaż, charakteryzację, zmywalny tatuaż i wianki związane z tradycją ludową Mazowsza. W strefie gastronomicznej będzie można spróbować oryginalnych przekąsek i napojów, takich jak: wrapy naleśnikowe, ciasteczka oraz cocktaile truskawkowe.

Dla najmłodszych przygotowano quizy, zagadki, kolorowanki oraz kącik gier planszowych. Dzięki poczcie polonijnej dzieci będą mogły zaprojektować kartki niepodległościowe i napisać pozdrowienia do uczniów ze szkół polskich zagranicą.

Wspólnie z nami atrakcje na Dzień Dziecka przygotowali pracownicy Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie oraz Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 w Warszawie. Z kolei dzięki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji obecne też będzie Mobilne Centrum Edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach – projekt rozporządzenia w konsultacjach

MEN - aktualności - śr., 30/05/2018 - 15:31

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe określa projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego. Wczoraj, 29 maja 2018 r. projekt został skierowany do konsultacji publicznych, a 28 maja br. do uzgodnień międzyresortowych.

W projektowanym rozporządzeniu przedstawiono doradztwo zawodowe jako proces, który rozpoczyna się w okresie przedszkolnym i jest kontynuowany na kolejnych etapach edukacyjnych. Wskazano również, iż doradztwo zawodowe polega na podejmowaniu działań w celu wspierania dzieci, uczniów oraz słuchaczy w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Zaznaczono również, że przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu prowadzą do podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych oraz zawodowych przez uczniów i słuchaczy.

W projekcie rozporządzenia wskazano formy, w jakich doradztwo zawodowe może być realizowane na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

– preorientację zawodową,

-orientację zawodową,

– zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,

– zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (realizowane zgodnie z przepisami w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej),

– zajęcia z wychowawcą

oraz działania określone w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego (WSDZ), w tym np. indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, indywidualne lub grupowe wizyty zawodoznawcze u pracodawców, w centrach kształcenia praktycznego, a także w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe mające na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach.

Określono także treści jakie powinny zostać zrealizowane w trakcie działań z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez szkoły.

W projektowanym rozporządzeniu wymieniono również zadania doradców zawodowych. Część zadań doradcy zawodowego była dotychczas ujęta w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z założeniem projektowane rozporządzanie określa możliwe formy realizacji doradztwa zawodowego, zadania doradcy zawodowego bezpośrednio związane z realizacją tych form zostały przeniesione do projektowanego rozporządzenia. Natomiast zadania dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w ramach zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz zawodu pozostały w rozporządzaniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Doprecyzowano jakie elementy powinien zawierać wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który jest elementem procesu wychowawczego szkoły i stanowi część statutu szkoły. Projektowane rozporządzenie przewiduje, że WSDZ określa ogólne cele i działania związane z realizacją doradztwa zawodowego oraz partnerów tych działań.

Dodatkowo, na podstawie WSDZ, będzie opracowywany szczegółowy program realizacji WSDZ na dany rok szkolny. Program realizacji WSDZ powinien być systemem spójnych działań związanych z doradztwem zawodowym mających na celu wsparcie ucznia w jego wyborach związanych z kierunkiem kształcenia. Przy opracowywaniu programu realizacji WSDZ powinno się uwzględniać lokalne działania związane z doradztwem zawodowym (np. targi pracy, targi edukacyjne, dni otwarte, dni pracy lub edukacji, festyny) planowane w danym roku szkolnym, jak również możliwość współpracy z instytucjami, placówkami i pracodawcami funkcjonującymi w danym mieście, gminie lub powiecie.

Jednocześnie, w projekcie rozporządzenia przewidziano, że do końca roku szkolnego 2021/2022, w przypadku braku nauczyciela posiadającego kwalifikacje doradcy zawodowego, będzie możliwe powierzenie prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu nauczycielowi lub osobie niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Zakłada się, iż dzięki takiemu rozwiązaniu w okresie przejściowym będzie możliwe uzupełnienie kwalifikacji przez pracownika szkoły lub zatrudnienie osoby posiadającej kwalifikacje nauczyciela doradcy zawodowego określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

Treść projektu rozporządzenia dostępna jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Wizyta Minister Anny Zalewskiej w Stanach Zjednoczonych

MEN - aktualności - wt., 29/05/2018 - 23:03

Udział w XV Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich oraz spotkania z nauczycielami polonijnymi, a także przedstawicielami organizacji polonijnych – to główne punkty trzydniowej wizyty szefowej MEN w Portland, USA.

Wizyta szefowej MEN w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się od odwiedzenia Lincoln High School. W szkole tej kładzie się duży nacisk na przygotowanie młodzieży do podjęcia studiów międzynarodowych. Rozmowy minister Anny Zalewskiej z dyrekcją i kadrą pedagogiczną Lincoln High School dotyczyły m.in. istniejących w polskim systemie edukacji rozwiązań dotyczących dwujęzyczności.

Dodatkowo w tym samym dniu minister edukacji spotkała się z Coltem Gillem, zastępcą kuratora publicznego do spraw edukacji stanu Oregon, reprezentującego lokalne władze oświatowe. Przedstawiciel władz stanowych wyraził gotowość do rozmów o wprowadzeniu języka polskiego jako drugiego języka obcego do amerykańskich szkół.

– Jest to ważny sygnał dla rodziców oraz uczniów polskiego pochodzenia i możliwość otrzymania dodatkowych punktów na egzaminie maturalnym – powiedziała po zakończeniu spotkania szefowa MEN.
Oficjalne rozpoczęcie XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Portland to przede wszystkim podziękowania i wyrazy uznania dla działalności polskich nauczycieli, rodziców i uczniów mieszkających poza granicami naszego kraju.

– Dziękuję za to, że jesteście, za niezwykle ważną pracę, dbanie o dobre imię Polski poza granicami kraju – podkreśliła w wystąpieniu do nauczycieli minister Anna Zalewska – To dzięki Wam dzieci znają polski język, naszą kulturę i czują się Polakami – dodała minister edukacji.

Uroczystość była również okazją do rozmów z przedstawicielami organizacji oświatowych w USA na temat m.in. nowych rozwiązań dla nauczycieli polonijnych, konkursów dla młodzieży i działań na rzecz promocji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jednym z ważnych punktów uroczystej inauguracji XV Zjazdu było wręczenie przez minister Annę Zalewską medali KEN dla nauczycieli od lat zaangażowanych w promocję polskiego języka i naszej tradycji w Stanach.
Z rąk szefowej MEN odznaczenia odebrały: Renata Dajnowska, dyrektor Komisji Kulturalno – Oświatowej „Szkoła Polska” w Portland oraz Barbara Stanberg, dyrektor Sobotniej Szkoły Języka Polskiego w San Jose, Polska Misja Katolicka św. Brata Alberta. Medal KEN przyznano również nieobecnej na uroczystości Barbarze Szlachcie z Polskiej Szkoły w Wallnutcreek, California.

– Serdecznie gratuluję i dziękuję za wspaniałą pracę na rzecz społeczności polonijnej – zaznaczyła minister Anna Zalewska.

Tematami przewodnim XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich było „Sto lat Niepodległości Polski” oraz „Szkoła Polska twórcza i z inicjatywą”.

W ramach wydarzenia odbyły się wykłady, warsztaty artystyczne, dyskusje panelowe oraz szkolenia, które poprowadzili doświadczeni przedstawiciele kadry pedagogicznej z Polski i Stanów Zjednoczonych. Zajęcia zaplanowano w blokach tematycznych przeznaczonych dla nauczycieli uczących w różnych grupach wiekowych, osób odpowiedzialnych za zarządzanie szkołami polonijnymi, instruktorów harcerstwa i katechetów.

Podczas Zjazdu minister edukacji przedstawiła nowe rozwiązania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli polonijnych. Przedstawione założenia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony dyrektorów i nauczycieli pracujących na terenie Stanów Zjednoczonych.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy możliwość awansu uzyskają nauczyciele uczący języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim w szkołach organizacji polonijnych i szkołach działających w systemach oświaty innych państw.

Dodatkowo nauczyciele polonijni, przystępując do awansu zawodowego, będą mogli po powrocie do Polski legitymować się stopniem awansu uzyskanym za granicą, a także doskonalić swój warsztat pracy poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego oraz współpracę z opiekunem stażu przy realizacji planu rozwoju zawodowego. Doskonalenie zawodowe nauczycieli polonijnych przyczyni się również do zwiększenia jakości pracy szkoły i atrakcyjności jej oferty dydaktycznej, a także zapewnienia stałego kontaktu i współpracy ze środowiskiem szkolnym w Polsce. Projekt ustawy w czerwcu br. trafi do konsultacji.

W ostatnim dniu swojej wizyty w USA minister Anna Zalewska wzięła udział w uroczystym nadaniu Bibliotece Domu Polskiego w Portland imienia Stanisława Wielgosza – zasłużonego działacza polonijnego.

Na ręce jego syna Ireneusza, szefowa MEN przekazała Krzyż Wolności i Solidarności przyznanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Podczas wizyty w Domu Polskim minister edukacji spotkała się również z Polonią oraz młodzieżą szkolną, a także przekazała lektury do zbiorów biblioteki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Sukces uczniów z II LO im. Stefana Batorego na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Singapurze

MEN - aktualności - wt., 29/05/2018 - 16:08

Uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie zajęli 2. miejsce na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Singapurze (Singapore International Mathematics Challenge). W zawodach uczestniczyło ponad 50 zespołów z niemal 30 krajów świata.

Uczniowie nagrodzeni srebrnym medalem to: Adam Harrison, Jakub Śliż i Karol Denst. Licealistów z Batorego do zawodów przygotował prof. Zbigniew Luchciński. Dodatkowo zdobywcy srebrnego medalu wywalczyli Special Award – nagrodę specjalną za prezentację końcowych wyników pracy.

Warto podkreślić, że to kolejny sukces uczniów z II LO na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Singapurze. W 2016 r. reprezentacja „Batorego” również wywalczyła II miejsce.

Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna w Singapurze odbywa się od 2008 r. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Edukacji Republiki Singapuru oraz Narodowy Uniwersytet Singapuru. Podczas zawodów sprawdzane są nie tylko umiejętności matematyczne uczniów, ale także ich kreatywność i innowacyjność. Ocenie podlegają zarówno końcowe rozwiązania, jak również sposób ich prezentacji. W zawodach uczestniczą młodzi ludzie w wieku 14-18 lat.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

 

Zdjęcie – Źródło: Profil Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego na Facebooku

Nauczyciele pracują za darmo

Belferblog - pon., 28/05/2018 - 17:32
Połowa nauczycieli pracuje za darmo. Są zmuszani do wykonywania zadań, które nie należą do ich obowiązków i za które nie otrzymują wynagrodzenia. Tak wynika z badań, jakie przeprowadził ZNP. Najgorzej jest w liceach. MEN nie widzi problemu (szczegóły tutaj). Pracuję …

Regionalna konferencja programu Erasmus+ w Bolesławcu – zapraszamy do udziału

MEN - aktualności - pon., 28/05/2018 - 09:35

18 czerwca br. w Bolesławcu odbędzie się kolejna w tym roku konferencja regionalna programu Erasmus+. Swój udział zapowiedziała wiceminister edukacji Marzena Machałek.

Na spotkaniu eksperci z Narodowej Agencji przedstawią ofertę programu Erasmus+ oraz innych programów międzynarodowych realizowanych przez FRSE. Podczas sesji poruszone zostaną takie tematy jak: mobilność, partnerstwa, innowacje i rozwój kompetencji, jak również zostaną przedstawione wyniki badań przeprowadzonych przez FRSE na temat losów absolwentów staży i praktyk oraz mobilności kadry. Omówione zostaną też zasady dotyczące wnioskowania o środki finansowe.

Ponadto uczestnicy będą mogli zapoznać się z projektem Mobilne Centrum Edukacyjne (naczepa szkoleniowo-dydaktyczna), którego celem jest przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania oraz programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Multimedialna klaso-pracownia „iLAB”, wirtualna rzeczywistość, gry 3D oraz tzw. tajemnicza wyspa – na to mogą liczyć uczestnicy konferencji.

Honorowy patronat nad cyklem konferencji objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organizatorem wydarzeń jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Kolejne konferencje regionalne odbędą się w Kielcach, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim. Więcej informacji (program, rejestracja) znajduje się na stronie wydarzenia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jubileusze szczecińskich szkół z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - ndz., 27/05/2018 - 14:24

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć w piątek, 25 maja br. wziął udział w uroczystościach jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 24 oraz 35-lecia Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie.

Podczas piątkowej uroczystości w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Brzechwy w Szczecinie wiceminister edukacji wręczył Grzegorzowi Zaworskiemu – zasłużonemu nauczycielowi tej szkoły Medal Komisji Edukacji Narodowej. Wiceszef MEN podziękował również nauczycielom i pedagogom za wkład w wychowywanie i kształcenie uczniów.

Część artystyczną uroczystości przygotowali nauczyciele i uczniowie, którzy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny do utworów Jana Brzechwy.

Tegoroczny jubileusz Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ulicy Rydla był ściśle związany z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji wypuszczono biało-czerwone balony „Dla Niepodległej”, zorganizowano też turniej Niepodległej o Puchar PTTK w piłce nożnej oraz Nocny Bieg dla Niepodległej.

W programie święta były również Igrzyska Malucha, czyli zawody sportowe dla przedszkolaków oraz Maraton Edukacyjny dla uczniów. Głównym jednak punktem jubileuszu była próba ustanowienia rekordu Polski w pływaniu sztafetowym 24h.

W skład Centrum Kształcenia Sportowego wchodzi: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi oraz Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi. Od początku istnienia szkoły, uczniowie CKS zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych oraz medale i puchary w różnych dyscyplinach sportowych: koszykówka, kolarstwo, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka nożna, pływanie i ratownictwo wodne, wioślarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo. Młodzieży stawiane są wysokie wymagania. Muszą połączyć zwykłe obowiązki szkolne z ogromem zajęć sportowych.

Fot. Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kto zapłaci za RODO w szkołach

Belferblog - pt., 25/05/2018 - 09:41
Żadne środki finansowe nie otrzymały szkoły na wprowadzenie RODO. Nauczyciele zostali tylko poinformowani na piśmie, że mają np. „dane uczniów przechowywać na służbowym pendrivie lub na służbowym dysku zewnętrznym”. Tymczasem nie mamy ani jednego, ani drugiego narzędzia pracy. Powinniśmy więc …

Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych

MEN - aktualności - czw., 24/05/2018 - 14:55

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych, Konkurs nr DE-WZP-263.1.5.2018”. Nabór ofert trwa do 15 czerwca 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  https://formularz.men.gov.pl/.

Zalewska na wylocie

Belferblog - czw., 24/05/2018 - 11:19
Wielu nauczycieli, przede wszystkim z likwidowanych gimnazjów, życzy Annie Zalewskiej szybkiego pożegnania się z fotelem ministra. Teraz ich pragnienia mogą się spełnić, ponieważ premier rozważa zmiany w rządzie (info tutaj). Nie pamiętam ministra edukacji, który byłby lubiany w środowisku. Nauczyciele …

Zapowiedź wizyty minister Anny Zalewskiej w USA

MEN - aktualności - czw., 24/05/2018 - 09:33

Udział w XV Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich oraz spotkania z nauczycielami polonijnymi, a także przedstawicielami organizacji polonijnych – to główne punkty trzydniowej wizyty (24-26 maja) Minister Edukacji Narodowej w Portland (USA).

Wizyta szefowej MEN rozpocznie się od odwiedzenia Lincoln High School oraz spotkania z przedstawicielami lokalnych władz oświatowych Stanu Oregon. Rozmowy będą dotyczyły kwestii dwujęzyczności oraz innowacyjności w edukacji.

W drugim dniu wizyty Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział
w uroczystym rozpoczęciu XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich. W jego trakcie Minister Edukacji przedstawi założenia zmian na rzecz wzmocnienia oświaty polonijnej.

W sobotę, 26 maja br. szefowa MEN będzie uczestniczyć w uroczystym nadaniu Bibliotece Domu Polskiego imienia Stanisława Wielgosza w Portland. Spotka się tam również z Polonią oraz młodzieżą szkolną.

Tematami przewodnim XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Portland będą „Sto lat Niepodległości Polski” oraz „Szkoła Polska twórcza i z inicjatywą”.

W programie zjazdu przewidziano wykłady, warsztaty artystyczne, dyskusje panelowe oraz szkolenia, które poprowadzą doświadczeni przedstawiciele kadry pedagogicznej z Polski i Stanów Zjednoczonych. Zajęcia zaplanowano w blokach tematycznych przeznaczonych dla nauczycieli uczących w różnych grupach wiekowych, osób odpowiedzialnych za zarządzanie szkołami polonijnymi, instruktorów harcerstwa
i katechetów.

Więcej informacji udziela:

Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN
e-mail: anna.ostrowska@men.gov.pl
tel. 00 48 783 920 628

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Porozumienie na rzecz branży transportu kolejowego

MEN - aktualności - wt., 22/05/2018 - 13:03

Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej oraz Związkiem Pracodawców Kolejowych z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z kolejnictwem.

Porozumienie zostało podpisane 6 kwietnia 2018 r. podczas kongresu „ Dobry Zawód”.

Porozumienie Związek Pracodawców Kolejowych

Porozumienie na rzecz branży budowlanej

MEN - aktualności - wt., 22/05/2018 - 12:49

Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej oraz Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa z 19 dnia kwietnia 2018 r. w sprawie współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z budownictwem.

Porozumienie zostało podpisane 19 kwietnia 2018 r. w trakcie Walne zgromadzenie członków Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Porozumienie Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Konkurs „Edukacja globalna 2018” – zachęcamy do udziału

MEN - aktualności - pon., 21/05/2018 - 16:20

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konkursie ofert organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Edukacja globalna 2018”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2018″.

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w tym niepubliczne szkoły wyższe, izby gospodarcze i izby rolnicze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od 1 maja 2018 r. i nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu dostępny tu: link

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl, wypełnić formularz oferty on-line i wysłać przez internet wraz z wymaganymi załącznikami do bazy danych MSZ.

Należy również dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

Szczegółowy informacje znajdują się na stronie:

https://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,%E2%80%9EEdukacja,globalna,2018%E2%80%9D,2758.html

Zachęcamy do udziału!

Komentarz MEN do artykułu pt. „Minister obiecuje pomóc Tomkowi”, opublikowanym w dzienniku Fakt, autorstwa MJ, 21 maja 2018 r.

MEN - aktualności - pon., 21/05/2018 - 14:57

Uprzejmie informuję, że w opublikowanym dziś artykule pt. „Minister obiecuje pomóc Tomkowi”, zawarte są informacje dotyczące nauczania indywidualnego w szkołach, które wprowadzają rodziców w błąd.

Cyt. „(…) Tyle, że we wrześniu wchodzi zarządzenie MEN, zgodnie z nim indywidualne nauczanie będzie możliwe tylko w domu”.

Informuję, że to rozwiązanie prawne reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, a nie zarządzenie. Ponadto przepisy te obowiązują już w obecnym roku szkolnym (rozporządzenie obowiązuje od 1 września 2017 r.).

Istotą jest to, że uczeń, który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli takie są jego potrzeby, ma prawo do indywidualnych zajęć organizowanych w szkole. Uczeń niepełnosprawny ma być w szkole ze swoimi rówieśnikami, a nie w domu. Szkoła ma dostosować formy zajęć do potrzeb ucznia.

Nauczanie indywidualne jest przewidziane dla uczniów chorych, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia chodzenie do szkoły. Wtedy uczeń ma zajęcia w domu. Jeżeli jednak jego stan zdrowia ulegnie poprawie, na podstawie zaświadczenia lekarskiego i woli rodziców, uczeń wraca na zajęcia edukacyjne do szkoły.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Wizyta wiceminister edukacji w Gorzowie Wielkopolskim

MEN - aktualności - pon., 21/05/2018 - 09:27

Udział w konferencji na temat zmian w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego oraz podpisanie porozumień o utworzeniu klas patronackich pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. a Zespołem Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim – to główne punkty wizyty wiceminister edukacji w województwie lubuskim.

W poniedziałek, 21 maja br. w Gorzowie Wielkopolskim Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek wzięła udział w konferencji „Partnerstwo w kształceniu zawodowym”.

Celem konferencji zorganizowanej przez Lubuskie Kuratorium Oświaty było zacieśnienie współpracy pracodawców ze szkołami i uczelniami. Udział w niej wzięli m.in. przedstawiciele lokalnych firm, instytucji rynku pracy oraz dyrektorzy lubuskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Podczas spotkania w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. obecna była również Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

– Bardzo ważnym elementem edukacji jest odbudowa kształcenia zawodowego i technicznego. Dziś to kształcenie, mimo najniższego od ćwierćwiecza bezrobocia, nie zapewnia absolwentom pracy. Bezrobotnymi staje się 30 procent uczniów po technikach i 40 procent po szkołach zawodowych. Chcemy to zmienić, wspólnie z samorządami. W tej chwili przygotowujemy rozwiązania prawne, a następny etap zmian nastąpi w 2019 roku – mówiła wiceminister Marzena Machałek.

Podczas poniedziałkowej konferencji uczestnicy dyskutowali m.in. o strukturze szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim, kreowaniu współpracy ze szkołami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz roli mediów w promocji szkolnictwa branżowego i technicznego.

Podczas wizyty w województwie lubuskim, wiceminister edukacji odwiedziła Zespół Szkól Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie. Spotkała się tam z uczniami oraz nauczycielami.

Wiceszefowa MEN w siedzibie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów Wielkopolski wzięła udział w podpisaniu umowy współpracy pomiędzy Oddział Elektrociepłownia Gorzów Wielkopolski a Zespołem Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim.

Programem objęte zostaną wybrane klasy, w których uczniowie będą kształcić się w zawodach technik energetyk oraz technik automatyk. Program rozpocznie się z początkiem roku szkolnego 2018/2019 i potrwa 10 lat. Porozumienie przewiduje m.in. organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na terenie Elektrociepłowni Gorzów, a także ufundowanie stypendiów dla wyróżniających się uczniów.

– Ministerstwo Edukacji Narodowej postawiło na kształcenie zawodowe, kładąc nacisk na skuteczne i odpowiednie przygotowywanie młodzieży oraz osób dorosłych do zawodu – podkreślała wiceminister Marzena Machałek.

– MEN jest dobrze przygotowane na przeprowadzenie tej reformy. Nasz cel to przede wszystkim dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Istotne jest również zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na szkolnictwo branżowe i techniczne. Cieszę się, że Grupa Kapitałowa PGE doskonale rozumie tę reformę i bardzo aktywnie w niej uczestniczy – dodała wiceszefowa MEN.

Zwracając się do uczniów uczestniczących w spotkaniu, wiceminister podkreślała, że zdobycie dobrego zawodu, który nie tylko gwarantuje utrzymanie, ale przynosi rozwój i jest prawdziwą pasją, a także istotą rozwoju społecznego. Odnosząc się do podpisania porozumień zaznaczyła, że reforma jest bardzo ważna zarówno dla polskiej branży elektroenergetycznej, jak i całego polskiego przemysłu.

Technikum w Gorzowie Wielkopolskim jest kolejną placówką oświatową, z którą PGE GiEK podpisała porozumienie o współpracy.

15 stycznia br. dokument o utworzeniu klas patronackich PGE zawarto z dyrektorami dwóch szkół z terenu powiatu zgorzeleckiego w Bogatyni, gdzie funkcjonuje kompleks górniczo – energetyczny PGE. W Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni powstaną klasy kształcące w zawodach technik elektryk, mechanik, energetyk, automatyk i mechatronik.

W przyszłości planowane jest także utworzenie klas branżowych pod patronatem PGE w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, gdzie uczniowie będą kształcić się w zawodach: elektryk, elektromechanik i mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Klasy pod patronatem PGE powstaną także w powiecie bełchatowskim.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Maturzyści a socjalizm

Belferblog - ndz., 20/05/2018 - 17:09
Na minę weszli maturzyści, którzy na egzaminie z polskiego na poziomie rozszerzonym zdecydowali się analizować wiersz C. K. Norwida pt. „Nerwy”. Natknęli się bowiem w tekście na słowo „socjalizm” (arkusz maturalny tutaj – zob. temat drugi). Egzaminatorzy donoszą, że „socjalizm” …

Informacje dla rzeczoznawców

MEN - aktualności - sob., 19/05/2018 - 16:12

Na listę rzeczoznawców mogą być wpisane osoby posiadające:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub w pracy w danym zawodzie;
 • kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • rekomendację szkoły wyższej, jednostki naukowej, stowarzyszenia zawodowego, samorządu gospodarczego, innych organizacji gospodarczych, kuratora oświaty, ministra właściwego
  w zakresie zawodu lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Rekomendacja powinna zawierać uzasadnienie wraz z charakterystyką rekomendowanej osoby oraz zapewnienie instytucji rekomendującej, że jest to osoba dająca rękojmię należytego wykonywania obowiązku rzeczoznawcy Ministra Edukacji Narodowej i stanowiąca gwarancję wysokiego poziomu dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę rzeczoznawców składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wniosek o wpisanie na listę rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych
do kształcenia w zawodach.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
 • rekomendację;
 • informację o posiadanym doświadczeniu i osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej lub w pracy w danym zawodzie oraz kompetencjach w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • oświadczenie rzeczoznawcy, że nie był ukarany karą dyscyplinarną;
 • oświadczenie rzeczoznawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie dotyczącym dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z podstawą programową kształcenia w zawodach określoną
  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 860) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. poz. 481); oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności związanej
  z pełnieniem funkcji rzeczoznawcy Ministra Edukacji Narodowej;
 • ankietę kandydata na rzeczoznawcę MEN.

 

Ankieta rzeczoznawcy Ministra Edukacji Narodowej do spraw opiniowania podręczników
do kształcenia w zawodach:

 1. Imię i nazwisko
 2. PESEL
 3. Adres zamieszkania, numer telefonu
 4. Miejsce pracy, adres, numer telefonu
 5. Adres do korespondencji, numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym), e-mail
 6. Nazwa i rok ukończenia szkoły wyższej
 7. Stopień lub tytuł naukowy i rok nadania
 8. Specjalizacja lub specjalność
 9. Krótki opis przebiegu pracy zawodowej (w tym: informacje o ukończonych studiach podyplomowych, ważniejszych działaniach na rzecz edukacji, publikacjach, tematyce pracy doktorskiej, habilitacyjnej itp.)
 10. Nazwa instytucji rekomendującej
 11. Nazwa/nazwy zawodu/zawodów, w zakresie których rzeczoznawca deklaruje sporządzanie opinie
 12. Podpis i data

 

Dodatkowych informacji udziela: Departament Podręczników, Programów i Innowacji tel. 22 34 74 792

Wzory opinii dla rzeczoznawców opiniujących podręczniki przeznaczone do kształcenia w zawodach opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Rodzina polonijna”.

MEN - aktualności - sob., 19/05/2018 - 15:14

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce.”

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent