Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Inauguracja roku szkolnego w ZSP w Zgorzelcu z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

MEN - aktualności - wt., 04/09/2018 - 15:15

W poniedziałek, 3 września br. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek wzięła udział w powiatowej inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Emilii Plater w Zgorzelcu. W uroczystości uczestniczyli także uczniowie innych szkół z powiatu zgorzeleckiego, przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalna społeczność.

– Bardzo się cieszę, że tak wielu młodych ludzi wybrało naukę w szkole, która gwarantuje zdobycie dobrego zawodu – powiedziała wiceminister edukacji, zwracając się przede wszystkim do uczniów rozpoczynających kształcenie w ZSP w Zgorzelcu. Podkreśliła jednocześnie, że z uznaniem odnosi się do starań dyrekcji i kadry pedagogicznej, których celem jest odbudowa kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wiceminister Marzena Machałek zaznaczyła, że inauguracja roku szkolnego 2018/2019 ma szczególny charakter, bo odbywa się w roku stulecia polskiej niepodległości. Jest to dobra okazja, by przypomnieć młodym ludziom, że możemy się cieszyć życiem w wolnym i niepodległym kraju – mówiła.

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego całej społeczności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu wiceminister edukacji złożyła najlepsze życzenia.

– Uczniom i nauczycielom życzę przede wszystkim wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów edukacyjnych w nowym roku szkolnym – powiedziała na zakończenie swojego przemówienia.

Naukę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Emilii Plater w Zgorzelcu rozpoczęło dziś 660 uczniów, w tym ponad 200 w klasach pierwszych. Uczniowie mogą korzystać z oferty edukacyjnej technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. ZSP w Zgorzelcu realizuje wiele projektów, których celem jest podnoszenie jakości kształcenia zawodowego. Uczniowie odbywają m.in. praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+, mają także możliwość zdobywać praktyczne umiejętności u największych pracodawców w regionie (m.in. Elektrownia i Kopania Turów). Dzięki umowie patronackiej podpisanej podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego zyskają dodatkowe możliwości rozwoju.

Warto także podkreślić, że uczniowie i nauczyciele ZSP w Zgorzelcu angażują się w działania patriotyczne organizowane w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski. We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w szkole jest realizowany cykl wykładów „Akademia Niepodległości”. Zgorzeleccy uczniowie biorą także udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, która odbywa się pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Wnioski do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD)

MEN - aktualności - wt., 04/09/2018 - 12:46

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że nie należy przesyłać wniosku do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) bez uprzedniego dopełnienia ustawowych procedur, obowiązkiem dyrektora szkoły/placówki jest sprawdzenie za pomocą wyszukiwarki na stronie strefasio.men.gov.pl w zakładce „Strefa dla zalogowanych” dyrektorów szkół (wyłącznie na login i hasło dyrektora szkoły/placówki) numeru PESEL nauczyciela. Jeśli numer PESEL ukaranego nauczyciela znajduje się w bazie numerów PESEL CROD po kliknięciu przycisku  [Sprawdź] pojawi się komunikat „Należy złożyć wniosek o udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych”. Tylko w takim przypadku dyrektor szkoły/placówki jest uprawniony do złożenia wniosku (za pomocą e-PUAP) do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych w celu uzyskania informacji o rodzaju kary lub zawieszeniu w wykonywaniu czynności nauczyciela.

Uprzejmie informujemy, że wyszukiwarka bazy numerów PESEL CROD nieprzerwanie działa i jest dostępna tylko dla dyrektorów szkół i placówek, którzy znajdują się w strefie dla zalogowanych oraz posiadają aktywny login i hasło. W przypadku braku aktywnego loginu lub hasła należy zwrócić się do CIE informacja tel.(22)1165100 lub strefa@cie.men.gov.pl

Należy dodać, że informacja z rejestru jest aktualna tylko w dniu jej wydania lub wygenerowania z bazy numerów PESEL CROD, dlatego dyrektor szkoły/placówki generuje ww. informację w dniu podpisania z nauczycielem umowy o pracę.

Tysiąc zł podwyżki i dymisja Zalewskiej

Belferblog - pon., 03/09/2018 - 08:05
W nowym roku szkolnym nauczyciele chcą od rządu dwóch rzeczy: 1000 zł podwyżki i dymisji Anny Zalewskiej. Z takim żądaniem zwrócił się do premiera Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jak nic z tego nie wyjdzie, będzie we wrześniu manifestacja (info tutaj). Teraz …

Wizyta szefowej MEN na Litwie

MEN - aktualności - ndz., 02/09/2018 - 18:27

Rozmowy dwustronne na temat polskiej mniejszości na Litwie, spotkania z przedstawicielami polskich środowisk i przekazanie wyprawek szkolnych uczniom klas pierwszych z polskim językiem nauczania w ramach akcji Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie „Bon Pierwszaka” – to główne punkty dwudniowej wizyty szefowej MEN na Litwie.

Wizytę na Litwie Minister Edukacji Narodowej rozpoczęła w piątek, 31 sierpnia br. od spotkania z przedstawicielami polskiego środowiska oświatowego i rozmów na temat sytuacji oświaty polskiej mniejszości narodowej na Litwie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” skupiającego nauczycieli szkół z polskim językiem nauczania na Litwie, Forum Rodziców Szkół Polskich, Stowarzyszenia Polonistów na Litwie, dyrektorzy szkół, przedstawiciele uczelni kształcących nauczycieli dla szkół polskich oraz samorządy.

Poruszone zostały główne problemy szkolnictwa polskiego na Litwie – ujednolicenie programów nauczania, uwzględnianie wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego podczas rekrutacji na studia, pogarszające się wyniki egzaminu maturalnego z języka litewskiego i zmiana metodyki nauczania języka litewskiego w szkołach z polskim językiem nauczania, a także kwestia przygotowania nowoczesnych podręczników oraz kształcenia nauczycieli dla szkół polskich.

Szefowa MEN przedstawiła podejmowane przez resort działania dotyczące dostosowania podręczników z Polski do nauki języka polskiego na Litwie jako dopuszczonego do systemu edukacyjnego.

Tego dnia minister Anna Zalewska spotkała się z minister oświaty i nauki Litwy Jurgitą Petrauskienė. Ministrowie wymienili się informacjami dotyczącymi reformy systemów oświaty w Polsce i na Litwie. Podczas rozmowy zwrócono uwagę na konieczność rozwoju kompetencji językowych uczniów, dwujęzyczność, przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy (reforma kształcenia zawodowego) oraz bardziej efektywnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. Najważniejszym aspektem spotkania była jednak kwestia zapewnienia funkcjonowania szkolnictwa mniejszości narodowych. W tym celu ministrowie zobowiązali się powołać grupę roboczą, której zadaniem będzie opracowanie i przedstawienie analizy sytuacji szkolnictwa obu mniejszości w zakresie nauczania danego języka mniejszości; podręczników oraz podstaw programowych. Minister Jurgita Petrauskienė pozytywnie odpowiedziała na propozycję minister Anny Zalewskiej dotyczącą współpracy polskich i litewskich przedstawicieli biznesu w ramach formy kształcenia zawodowego.

Podczas rozmowy z Premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem, minister Anna Zalewska wskazała edukację jako kluczowy element w przygotowaniu obywateli do wejścia na rynek pracy. Zwróciła również uwagę na polskie rozwiązania edukacyjne dla mniejszości narodowych.

W sobotę, 1 września br. minister Anna Zalewska i wiceminister Andrzej Papierz wzięli udział w przekazaniu wyprawek szkolnych uczniom klas pierwszych z polskim językiem nauczania w ramach akcji „Bon Pierwszaka”. Wydarzenie odbyło się w Wilnie i Solecznikach. Środki na ten cel przekazał Senat RP, a koordynatorem akcji była Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.

Zwracając się do uczniów polskich szkół na Litwie minister edukacji życzyła dobrego nowego roku szkolnego, pełnego sukcesów edukacyjnych, a także radości z nauki. Rodzicom i opiekunom podziękowała za podtrzymywanie więzi z Polską, naszą historią i tradycją, a także dbanie o naukę języka polskiego.

Podczas wizyty na Litwie Minister Annie Zalewskiej towarzyszył Andrzej Papierz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 z udziałem członków kierownictwa MEN – zapowiedź

MEN - aktualności - ndz., 02/09/2018 - 00:54

W poniedziałek, 3 września 2018 r. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej weźmie udział w inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Lutyni (woj. dolnośląskie).

Marzena Machałek, sekretarz stanu w MEN uczestniczyć będzie w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. E. Plater w Zgorzelcu (woj. dolnośląskie).

Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w MEN weźmie udział w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące udziału ministra oraz wiceministrów w poszczególnych uroczystościach.

Minister Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Lutyni (woj. dolnośląskie), ul. Szkolna 7.

Szczegółowy program

10.30-11.30 – Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 (sala gimnastyczna)

Przewidujemy wystąpienia:

 • Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej
 • Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka
 • Wójta Gminy Miękinia Jana Grzegorczyna

Udział mediów na zasadzie Foto Opp. Nie przewidujemy indywidualnych wypowiedzi dla mediów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Wiceminister Marzena Machałek

W poniedziałek, 3 września 2018 r. Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek weźmie udział w inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. E. Plater w Zgorzelcu, ul. Francuska 6.

Szczegółowy program

12:00-13.00 – Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 (aula szkoły)

Przewidujemy wystąpienia:

 • Sekretarza Stanu w MEN Marzeny Machałek
 • Starosty Zgorzeleckiego Urszuli Ciupak

Udział mediów na zasadzie Foto Opp.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć

W poniedziałek, 3 września 2018 r. Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć, weźmie udział  inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie przy ul. Orawskiej 1.

Uroczystość w szkole rozpocznie się o godz. 11.00.

Przewidujemy wystąpienie wiceministra Macieja Kopcia. Udział mediów na zasadzie Foto Opp.

Dodatkowych informacji udziela:

 • Justyna Sadlak, tel. 667 633 553 (obsługa wizyty minister Anny Zalewskiej, wiceministra Macieja Kopcia)
 • Ewelina Stanios-Korycka, tel. 783 923596 (obsługa wizyty wiceminister Marzeny Machałek)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Zumba dla nauczycieli

Belferblog - sob., 01/09/2018 - 08:00
Rok szkolny 2018/2019 zapowiada się tak źle, że dla rozładowania napięcia dyrekcja zafundowała nauczycielom zumbę. Na pierwsze po wakacjach posiedzenie rady pedagogicznej przybył profesjonalny instruktor zumby i próbował rozkręcić kadrę. Wielu osobom szczęka opadła. Część grona uciekała, że aż się …

Czy szkoły zapewnią odpowiednią liczbę miejsc absolwentom szkoły podstawowej i gimnazjum?

MEN - aktualności - pt., 31/08/2018 - 10:17

Tak, szkoły publiczne zapewnią miejsce wszystkim uczniom, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą szkołę podstawową i gimnazjum.

Czy są już pierwsze szacunki dotyczące liczby osób ubiegających się o przyjęcie do liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2019/2020?

MEN - aktualności - pt., 31/08/2018 - 10:15

W roku szkolnym 2004/2005 liczba uczniów w liceach ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży wynosiła 746 tys. W roku szkolnym 2017/2018 było to 474 tys. (mniej o 272 tys., tj. o 36%). Jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego, liczba uczniów w liceach w roku szkolnym 2018/2019 może wynieść 476 tys.

Szacujemy, że roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów wzrośnie do 641 tys., przekraczając nieznacznie poziom z 2010 r., tj. 632 tys. (jeżeli odsetek uczniów wybierających liceum ogólnokształcące nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego).

Bezpłatne seminaria Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – zapraszamy do udziału!

MEN - aktualności - pt., 31/08/2018 - 09:44

Minister Edukacji Narodowej zachęca nauczycieli wszystkich przedmiotów różnych poziomów edukacyjnych do udziału w bezpłatnych seminariach szkoleniowo-kontaktowych „Programowanie eTwinning” oraz „Aktywna Tablica z eTwinning”.

Szkolenia, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, są adresowane do nauczycieli, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Udział w seminariach umożliwia rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz poznanie metod pracy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Terminy najbliższych seminariów:

 • „Aktywna Tablica z eTwinning” – Elbląg, 28-29 września 2018 r.

Więcej informacji na stronie http://www.etwinning.pl/aktywna-tablica-z-etwinning-elblag/  

 • „Programowanie z eTwinning” – Wieniawa k. Radomia, 12-13 października 2018 r.

Więcej informacji na stronie http://www.etwinning.pl/programowanie-z-etwinning-w-wieniawie-k-radomia/

Cykle seminariów zostały objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Do szkoły z pałką czy paralizatorem?

Belferblog - pt., 31/08/2018 - 07:09
Jeden ze sklepów z militariami reklamuje swoją ofertę hasłem „Powrót do szkoły!”. Zachęca w niej do kupienia m. in. paralizatora oraz pałki teleskopowej. Jak widać, kampania „Bezpieczna szkoła” nie przyniosła spodziewanych rezultatów, dlatego trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Na …

Realizacja programu „Dobry Start” – konferencja z udziałem z szefowej MEN

MEN - aktualności - czw., 30/08/2018 - 18:00

Dziś, 30 sierpnia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja podsumowująca dwa miesiące funkcjonowania programu „Dobry Start”. W konferencji uczestniczyli: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Premier Morawiecki zaznaczył, że najlepszym dowodem na to, że program „Dobry Start” był potrzebny i oczekiwany, jest liczba dotychczas złożonych wniosków – z 3 mln 400 tys. rodzin uprawnionych do świadczenia wniosek złożyło już ponad 2,5 mln. Dodał, że jedną z najważniejszych cech programu jest jego równość i powszechna dostępność. – Objęte są nim wszystkie dzieci. Wyprawka nie powinna dzielić w szkole dzieci na lepsze i gorsze – mówił szef rządu.

Z kolei minister Zalewska podkreśliła, że dzięki programowi „Dobry Start” zostanie rozwiązany problem braku przyborów szkolnych i przedmiotów niezbędnych do nauki. – Wyprawka jest dla dzieci po to, by w pełni wyposażone mogły iść do szkoły. A jednocześnie jest dla szkoły i nauczycieli, dlatego że znikają troski z początku roku szkolnego, kiedy nauczyciele martwili się, że niektóre dzieci nie mają podstawowych przyrządów, narzędzi czy też pomocy – wskazała szefowa MEN.

Minister  Anna Zalewska przypominała, że wyprawka jest kolejnym programem w systemie edukacji, obok m.in. darmowych podręczników, wyprawki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, szerokopasmowego Internetu czy „Aktywnej tablicy”.

Nabór wniosków w programie „Dobry Start” rozpoczął się 1 lipca br. Do 25 sierpnia złożono 2,55 mln wniosków, najwięcej z województw: mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Przeważają wnioski złożone drogą elektroniczną (54,3%).

W ramach programu wypłacono już 1,8 mln świadczeń, co oznacza, że do rodzin trafiło ponad 550 mln zł.

Przypominamy, że wnioski w programie „Dobry Start” można składać do 30 listopada br. za pośrednictwem portalu Empatia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bankowości elektronicznej oraz w urzędzie miasta, gminy czy ośrodku pomocy społecznej. Wniosek można przesłać także listownie.

„Dobry Start” to rządowe wsparcie dla rodzin przed pierwszym dzwonkiem. Dzięki świadczeniu rodzice mogą kupić dzieciom przybory szkolne, zeszyty, odzież czy obuwie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

Zapowiedź konferencji prasowej w KPRM

MEN - aktualności - czw., 30/08/2018 - 09:34

Dzisiaj, tj. 30 sierpnia br., o godz. 11.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM, sala T. Mazowieckiego) odbędzie się wystąpienie dla mediów Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

 

 •   otwarte dla mediów

Wejście za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

 • Dziennikarzy prosimy o przybycie na wejście A do godz. 10.20.
 • Wjazd wozów transmisyjnych do godz. 10.00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Edukacja włączająca priorytetem działań MEN

MEN - aktualności - śr., 29/08/2018 - 21:28

Edukacja włączająca to priorytet działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podkreślamy, że niepełnosprawność nie jest wskazaniem do kierowania ucznia na indywidualne nauczanie. Uczeń z niepełnosprawnością ma się uczyć ze swoimi rówieśnikami. Szkoła musi mu to zapewnić. To obowiązek dyrektora. Co jest istotne, rodzice mają wpływ na ustalenie procesu edukacyjnego swojego dziecka. Gwarantujemy im to prawem.

Przypominamy, że zajęcia edukacyjne przeprowadzane są w domu ucznia tylko w sytuacji, gdy jest on chory i nie może uczęszczać z tego powodu do szkoły. Kiedy stan zdrowia ucznia ulegnie poprawie, wraca on na zajęcia do szkoły. Dodatkowo przepisy dopuszczają organizację zajęć edukacyjnych z klasą oraz udział w innych formach życia szkoły, kiedy stan zdrowia ucznia na to pozwala. Te zapisy dotyczą ucznia chorego, a nie ucznia z niepełnosprawnością.

W przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przepisy prawa zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić uczniom jak najczęstszy i najlepszy kontakt ze swoimi rówieśnikami. Kiedy jest to jednak niezbędne uczeń z niepełnosprawnością powinien mieć zorganizowane zajęcia indywidualnie z nauczycielem na terenie szkoły.

Za sprawną organizację procesu dydaktycznego odpowiada dyrektor szkoły. Zaznaczamy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia niepełnosprawnego do grupy rówieśniczej.

Jeżeli rodzic ma zastrzeżenia, bądź wątpliwości, co do rozwiązań dyrektora, powinien zwrócić się o pomoc lub wsparcie do kuratora oświaty. Aby oddziaływania edukacyjne były skuteczne i uwzględniały możliwość realizacji zajęć indywidualnie z uczniem z niepełnosprawnością zapewniliśmy odpowiednie finansowanie, zmuszając w zapisach prawa samorządy do wydatkowania subwencji na specjalne potrzeby, wyłącznie na organizację pracy z tymi uczniami.

W kwestii roli rodziców w procesie decydowania o formie wsparcia ze strony szkoły podkreślamy, że dyrektor ma obowiązek skutecznego zawiadomienia rodzica o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów w szkole. Zespół ten decyduje o sposobie realizacji procesu edukacyjnego, w tym, jakie zajęcia powinny być realizowane indywidualnie. Uczestniczenie rodziców w takim zespole jest konieczne. Umożliwiliśmy to w prawie. To rodzice najlepiej znają swoje dziecko i wiedzą jakie są jego potrzeby. Istotne jest również to, że rodzice nie muszą zabiegać o wydanie podwójnych orzeczeń, aby ich dziecko mogło uczyć się w szkole, a proces edukacyjny był dostosowany do jego możliwości.

Bacznie przyglądamy się każdemu opisanemu przez media czy zgłoszonemu bezpośrednio do ministerstwa przypadkowi nieprawidłowości w szkołach i placówkach oświatowych.

Przypominamy, że w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących edukacji włączającej, do dyspozycji rodziców i opiekunów są kuratorzy oświaty, a także adres mailowy edukacjawlaczajaca@men.gov.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zatrudnianie nauczycieli od 1 września 2018 r. w szkołach niesamorządowych – informacja MEN

MEN - aktualności - śr., 29/08/2018 - 18:14

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 1 września 2018 r. wejdzie w życie przepis, zgodnie z którym, w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą – Kodeks pracy (art. 10a Karty Nauczyciela, dodany ustawą o finansowaniu zadań oświatowych).

Od 1 września 2018 r. z przepisów będzie zatem wprost wynikał obowiązek zatrudniania nauczycieli w ww. jednostkach na podstawie umowy o pracę. Przepis ten będzie miał zastosowanie w przypadku zatrudniania wszystkich nauczycieli, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy wymiaru zatrudnienia, a więc także do zatrudniania nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, czy też nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć.

Uregulowanie sposobu zatrudniania nauczycieli w ww. przedszkolach, szkołach i placówkach dokonane zostało w celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu nauczania w tych jednostkach, bezpieczeństwa uczniów i wychowanków, a także w trosce o zapewnienie nauczycielom tych jednostek możliwości korzystania z uprawnień pracowniczych. Do prowadzenia zajęć nierzadko nawiązywane są z nauczycielami umowy cywilnoprawne, których istota z jednej strony nie jest dostosowana do charakteru pracy nauczyciela, z drugiej zaś ogranicza możliwość korzystania przez nauczycieli z uprawnień pracowniczych. O zapewnienie możliwości korzystania z takich uprawnień nauczyciele niesamorządowych przedszkoli i szkół wielokrotnie postulowali do Ministra Edukacji Narodowej. Charakter pracy nauczyciela przesądza bowiem, że zatrudnienie nauczycieli nosi cechy stosunku pracy i powinno być dokonywane na podstawie umowy o pracę.

Powyższa zmiana została dokonana w celu zapewnienia właściwej realizacji obowiązujących przepisów ustawy – Prawo oświatowe, które określają wymagania, jakie musi spełniać niepubliczne przedszkole oraz szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Zarówno niepubliczne przedszkole jak i szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej obowiązane są do zatrudniania nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje. Odstąpienie od tego wymogu dopuszczalne jest jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kuratora oświaty a w przypadku zatrudnienia do zajęć z zakresu kształcenia zawodowego – za zgodą organu prowadzącego.

W świetle obowiązujących już przepisów, właściwa organizacja pracy przedszkola czy szkoły wiąże się co do zasady z koniecznością zatrudniania przez ww. przedszkola i szkoły nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje, a nie zakupem usług edukacyjnych od zewnętrznych podmiotów. Rozwiązanie takie nie gwarantuje bowiem dyrektorowi szkoły możliwości odpowiedniego nadzorowania osób świadczących takie usługi, jak również nie zapewnia bezpieczeństwa dzieciom pozostającym pod opieką osób realizujących daną usługę. Przewidziane dla nauczycieli w Karcie Nauczyciela wymogi dotyczące niekaralności nie znajdują zastosowania w przypadku zawarcia z nauczycielem umowy cywilnoprawnej czy też zakupu usługi edukacyjnej od zewnętrznej firmy.

Jednocześnie należy podkreślić, że przepis art. 10a Karty Nauczyciela ma zastosowanie wyłącznie do zatrudniania nauczycieli. Nie dotyczy on natomiast innych stanowisk pracy. Przepis ten nie znajdzie zatem zastosowania:
• do zatrudniania osób niebędących nauczycielami, posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola lub szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć (art. 15 ust. 1, 2 i 6 ustawy – Prawo oświatowe),
• w przypadkach, w których obowiązujące przepisy nie wymagają zatrudnienia nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje, dotyczy to np. stanowiska fizjoterapeuty czy też pomocy nauczyciela w przedszkolu, na których to stanowiskach nie są wymagane kwalifikacje pedagogiczne.

Kwestia zatrudniania nauczycieli w niesamorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ministerstwo będzie monitorowało i analizowało funkcjonowanie w praktyce przepisu art. 10a Karty Nauczyciela, ze zwróceniem szczególnej uwagi na pojawiające się ewentualne problemy. Wyniki tych analiz posłużą do rozważenia ewentualnej nowelizacji tego przepisu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019

MEN - aktualności - śr., 29/08/2018 - 16:55

Dziś, 29 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów, w którym poinformowała o najważniejszych zmianach w nowym roku szkolnym 2018/2019, w tym m.in. dalszym wdrażaniu nowej podstawy programowej oraz rozwiązań dotyczących szkolnictwa branżowego i technicznego

Minister Anna Zalewska zachęciła rodziców do angażowania się w życie szkoły, w szczególności w ramach Rad Rodziców. Aby przybliżyć sposób działania rad rodziców, MEN przygotowało specjalny poradnik „Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania”. Zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem.

 

Warszawa, 29 sierpnia 2018 roku

 

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

 

przed nami nowy rok szkolny 2018/2019, który jest kolejnym etapem zaplanowanych zmian w polskiej edukacji. Pozwólcie Państwo, że przywołam najważniejsze projekty, które uczynią szkołę lepszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną. Zmieniamy szkołę po to,
aby każdy uczeń, bez względu na to, skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dostęp do dobrej edukacji.

Nadchodzący rok szkolny przypada w szczególnym momencie – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiem, że wiele szkół i placówek oświatowych włączy się we wspólne świętowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Cieszę się, że 257 z nich skorzysta z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”. Dziękuję za aktywny udział w tym projekcie
i propozycje ciekawych akcji.

W tym roku szkolnym kładziemy szczególny nacisk na dalsze wdrażanie nowej podstawy programowej oraz zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego,
tak aby szkoły i placówki lepiej odpowiadały na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Równocześnie dzięki programowi „Aktywna tablica” będziemy rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli. Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji chcemy we wszystkich szkołach w Polsce podłączyć szerokopasmowy internet. Dzięki staraniom MEN szkoły
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej będą mogły korzystać z dostępu do internetu bezpłatnie przez 10 lat.

Cieszę się, że w ostatnim czasie tak wielu rodziców i opiekunów skorzystało
z rządowego programu „Dobry Start”, który obok „Rodziny 500+” jest rzeczywistym wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwą inwestycją w edukację młodego pokolenia.

Przypomnę również, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ostatniej klasy gimnazjum na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali bezpłatne podręczniki
i ćwiczenia do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dalej będą one finansowane z budżetu państwa.

Rodzice są bardzo ważną częścią społeczności szkolnej. Państwa zaangażowanie
jest istotnym wsparciem dla nauczycieli oraz dyrektorów. Rozpoczynający się rok szkolny
to czas nowych zadań i obowiązków. To jednocześnie możliwość, aby w większym włączyć się w życie szkoły. Gorąco do tego zachęcam. Bez wzajemnej współpracy szkoła nie może sprawnie funkcjonować i w pełni realizować swoich zadań edukacyjno-wychowawczych.

W prawie oświatowym potwierdziliśmy wysoki status obecności rodziców w szkole
i zwiększyliśmy ich wpływ na funkcjonowanie placówki. Szczególne kompetencje zostały przyznane radzie rodziców, która – w porozumieniu z radą pedagogiczną – uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki edukacyjnej. Rada opiniuje program
i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora, a także uchwały dotyczące prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole.

Chcąc przybliżyć sposób działania rad rodziców, przygotowaliśmy specjalny poradnik „Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania”. Mam nadzieję, że zawarte
w nim informacje i wskazówki będą dla Państwa pomocne. Jestem przekonana, że pozwolą one w pełni korzystać z kompetencji, jakie gwarantuje zmienione Prawo oświatowe. Poradnik został przekazany za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej
do dyrektorów szkół z prośbą o poinformowanie Państwa. Dostępny jest on również
na stronie internetowej www.men.gov.pl

W szczególny sposób pragnę zwrócić się do tych z Państwa, których dzieci będą ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej na rok szkolnych 2019/2020. Już dziś mogę zapewnić, że szkoły przygotują odpowiednią liczbę miejsc dla wszystkich absolwentów. We wrześniu rozpoczniemy kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zamieszczony zostanie informator oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami ze strony rodziców
i uczniów, przypominam, że do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty, a także przedstawiciele lokalnych samorządów. We wszystkich kuratoriach
od 1 września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum będą mogli uzyskać informacje
na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych
w regionie. Zachęcam również do kontaktu z lokalnymi samorządami, które również przygotowują się do przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Pragnę również podkreślić, że dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są szczególną troską i wsparciem ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zadbaliśmy o edukację dzieci z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia z niepełnosprawnością do grupy rówieśniczej. Uczeń z niepełnosprawnością powinien uczyć się w szkole ze swoimi rówieśnikami. Szkoła ma obowiązek to zapewnić. W przypadku dodatkowych pytań mogą Państwo korzystać
ze wsparcia wizytatorów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, którzy zostali powołani we wszystkich kuratoriach oświaty. Do dyspozycji jest także udostępniony przez ministerstwo adres mailowy edukacjawlaczajaca@men.gov.pl

Warto zaznaczyć, że na ustalenie procesu edukacyjnego dziecka szczególnie istotny wpływ mają rodzice. Dyrektor szkoły ma obowiązek skutecznego zawiadomienia Państwa
o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów, który decyduje o sposobie realizacji procesu edukacyjnego ucznia z niepełnosprawnością. Uczestniczenie rodziców w takim zespole
jest konieczne. To Państwo jako rodzice najlepiej znają swoje dziecko i wiedzą jakie są jego potrzeby.

Jestem przekonana, że dzięki tym rozwiązaniom każdy uczeń będzie miał zapewnione wszechstronne wsparcie w szkole.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że za sprawną organizację procesu dydaktycznego odpowiada dyrektor szkoły. Jeżeli mają Państwa zastrzeżenia, bądź wątpliwości odnośnie rozwiązań zaproponowanych przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, zachęcam
do bezpośredniego kontaktu z kuratorem oświaty.

Składam serdeczne życzenia pomyślnego roku, dobrej, owocnej współpracy
ze szkołą, a także sukcesów edukacyjnych Państwa dzieci.

Wierzę, że czas pobytu w szkole będzie dla każdego ucznia pełen pozytywnych doświadczeń, związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności i kształtowaniem postaw.

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i nauczycieli poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019

MEN - aktualności - śr., 29/08/2018 - 16:49

Dziś, 29 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wystosowała list do dyrektorów szkół i nauczycieli poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019.

W liście minister edukacji zwróciła szczególną uwagę m.in. na nowy system oceniania pracy nauczycieli, plan podwyżek wynagrodzeń, dodatek za wyróżniającą pracę, a także zmiany związane z przepisami dotyczącymi ochroną danych osobowych oraz rekrutacją na rok szkolny 2019/2020.

Pełna treść listu:

Warszawa, 29 sierpnia 2018 roku

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, Nauczyciele, 

nowy rok szkolny 2018/2019 przynosi istotne zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Ich celem jest wprowadzenie przejrzystego i obiektywnego systemu oceny pracy, budowanie stabilizacji zawodowej, premiowanie wysokiej jakości pracy oraz podnoszenie prestiżu społecznego nauczycieli. Pragnę przybliżyć najważniejsze zmiany oraz wskazać korzyści, jakie wynikają z nich dla Państwa sytuacji zawodowej.

Od 1 września 2018 r. zacznie obowiązywać nowy system oceniania pracy nauczycieli. Proszę, byście Państwo przyjęli te propozycje ze spokojem i zrozumieniem. Jego podstawą jest większa przejrzystość i zobiektywizowanie ocen. Nowy system wpłynie na ujednolicenie sposobu oceniania,, pozwoli na dostosowanie ocen do specyfiki pracy w danej szkole oraz potrzeb środowiska szkolnego. Nowy system oceniania jest ściśle powiązany ze ścieżką awansu, kryteria oceny pracy zostały dostosowane do wiedzy i umiejętności jakimi powinien legitymować się nauczyciel na danym etapie rozwoju zawodowego. Natomiast uzyskanie najwyższej oceny pracy będzie uprawniało nauczyciela do skrócenia ścieżki awansu zawodowego.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że projektowana jest zmiana w zakresie częstotliwości obligatoryjnego dokonywania oceny pracy nauczycieli. Obligatoryjna ocena będzie dokonywana co 5 lat, a nie jak wcześniej zakładano co 3 lata. Ta zmiana jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez różne środowiska oświatowe.

Wielokrotnie podkreślałam, jak wysoko cenię pracę nauczycieli. Wzrost prestiżu społecznego tego zawodu powinien iść w parze z godnym wynagrodzeniem, o co zabiegam od początku mojej pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Przypomnę, że w 2017 roku, po raz pierwszy od 2012 r., dokonano waloryzacji płac, a w kwietniu tego roku rozpoczęliśmy wprowadzanie podwyżek, podnosząc wynagrodzenia o 5,35 proc. Od stycznia 2019 roku i od stycznia 2020 roku Państwa pensje będą wzrastały o kolejne 5 proc w każdym roku. Oznacza to, że w niespełna 2 lata (rok i 9 miesięcy) wynagrodzenia zostaną podniesione łącznie o 15,8 proc. Środki na podwyżki zaplanowane na przyszły rok już zostały ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok.

Warto dodać, że od września 2020 roku zacznie obowiązywać dodatek za wyróżniają pracę. Docelowo będzie wynosił około 500 zł miesięcznie, a otrzymają go nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego, legitymujący się oceną wyróżniającą. Zarówno zaplanowane podwyżki oraz dodatek „500+” w istotny sposób wpłyną na poprawę sytuacji finansowej nauczycieli w najbliższych latach.

Zależy mi, aby Państwa praca była zorganizowana według jasnych kryteriów i wiązała się z poczuciem stabilizacji. Dlatego też tygodniowy wymiar zajęć nauczycieli specjalistów został ujednolicony i określony w przepisach Karty Nauczyciela. Od 1 września 2018 roku pensum logopedów, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych będzie wynosiło nie więcej niż 22 godziny, a tzw. nauczycieli wspomagających 20 godzin. Dodatkowo nauczyciele w niesamorządowych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach będą zatrudniani wyłącznie w oparciu o umowę o pracę. Takie rozwiązanie gwarantuje nie tylko większą stabilizację, ale umożliwia planowanie rozwoju zawodowego.

Ochrona miejsc pracy to także efekt założeń reformy edukacji. Dzięki wprowadzonym zmianom udało się zachować wiele etatów, a dane z Systemu Informacji Oświatowej jednoznacznie pokazały, że nowe rozwiązania w systemie oświaty przyczyniły się do wzrostu zatrudnienia. Większa liczba etatów to tylko jeden z czynników, który potwierdza zasadność wdrożenia reformy oświaty.

Jestem świadoma, że Państwa praca wiąże się z ciągłą potrzebą doskonalenia i zdobywania nowych kompetencji, które pozwalają właściwie reagować na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość oraz lepiej rozumieć potrzeby uczniów. Z uwagi na konieczność wsparcia Państwa rozwoju zawodowego od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać rozwiązanie gwarantujące wyodrębnienie środków na finansowanie doskonalenia zawodowego (w budżetach organów prowadzących) oraz wsparcie doradztwa metodycznego (na obszarze województwa).

Pragnę Państwa poinformować, że od września rozpoczynamy kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja będziemy zamieszczać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z procedurą rekrutacyjną. Głęboko wierzę, że dzięki wsparciu z Państwa strony uda nam się dotrzeć z właściwą informacją do wszystkich absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów
oraz ich rodziców, a tym samym ułatwić młodym ludziom wybór dalszej ścieżki kształcenia.

Staramy się odpowiadać na potrzeby zgłaszane przez środowisko oświatowe. Wspólnie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych przygotowaliśmy specjalny poradnik dla dyrektorów, który pomoże stosować przepisy RODO w rzeczywistości szkolnej.

W nadchodzącym roku szkolnym będziemy także kontynuować działania w ramach rządowego programu „Niepodległa”. Do końca września 257 szkołom i placówkom oświatowym, które wzięły udział w konkursie zorganizowanym w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”, przekażemy dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.  Informacje o kolejnych działaniach podejmowanych w ramach programu „Niepodległa” będą udostępniane
na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zachęcam Państwa do obserwowania zarówno naszej strony internetowej, jak profili w mediach społecznościowych.

W nadchodzącym roku szkolnym będą towarzyszyć Państwo uczniom w ich działaniach, łącząc przekazywanie wiedzy z nauką systematyczności i odpowiedzialności. Mam nadzieję, że najbliższe miesiące będą obfitowały w sukcesy edukacyjne i wychowawcze, które przyniosą satysfakcję oraz motywację do podejmowania kolejnych wyzwań zawodowych. Dziękuję za Państwa otwartość i zrozumienie potrzeb młodych ludzi.

Życzę wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym 2018/2019!

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

„Rok szkolny 2018/2019 Niepodległa” – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji

MEN - aktualności - śr., 29/08/2018 - 15:32

Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a także nowa podstawa programowa dla kolejnych klas szkoły podstawowej oraz zmiany w egzaminach – to tylko kilka z elementów, które będą dotyczyć nadchodzącego roku szkolnego.

W poniedziałek, 3 września br. ponad 4,5 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół rozpocznie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2018/2019. W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, w tym w I klasie około 361 tys. dzieci. W szkołach ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, oddziałach zasadniczych szkół zawodowych w szkołach branżowych i szkołach przysposabiających do pracy) – ok. 1 019 tys. uczniów, natomiast w branżowej szkole I stopnia w klasach I i II – 113 tys. uczniów. Do klasy III gimnazjum będzie uczęszczać ok. 355 tys. uczniów. W szkołach policealnych nowy rok szkolny rozpocznie ok. 226 tys. słuchaczy, a w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 146 tys. słuchaczy.

Poniedziałek, 3 września br. to również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ponad 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat z blisko 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Nowy rok szkolny to czas, w którym wprowadzamy zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i przedstawicieli samorządów.

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Nadchodzący rok szkolny będzie kolejnym etapem wprowadzania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie II, V i VIII szkoły podstawowej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w 2018 r. przygotuje i przeprowadzi co najmniej 16 szkoleń (w zakresie poszczególnych przedmiotów) dla nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w placówkach doskonalenia nauczycieli, dotyczących realizacji od 1 września 2019 r. w szkołach ponadpodstawowych nowej podstawy programowej. ORE przygotuje również na ten temat materiały informacyjne dla nauczycieli. Szkolenia  pozwolą przygotować kadrę placówek doskonalenia nauczycieli do poprowadzenia szkoleń w tym zakresie dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli (począwszy od 1 września 2018 r.). Rok szkolny 2018/2019 będzie również czasem przygotowywania nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych.

Do 23 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej dopuścił do użytku szkolnego 343 podręczniki uwzględniające nową podstawę programową kształcenia ogólnego, realizowaną w szkole podstawowej począwszy od nowego roku szkolnego, w tym 151 podręczników dla klas II, V i VIII szkoły podstawowej.

Dodatkowe pieniądze na reformę – dalsze finansowanie wdrażania reformy edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło adekwatne finansowanie zadań związanych
z wprowadzaniem reformy edukacji. Środki na działania dostosowawcze w subwencji oświatowej na rok 2018 to dodatkowe 148 mln zł. Już w 2017 r. samorządy otrzymały w  subwencji oświatowej dodatkowo 313 mln zł na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację toalet.

Łączna kwota subwencji oświatowej na rok 2018 została określona w wysokości 43.075.129 tys. zł. Jest ona wyższa w stosunku do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnionej w ustawie budżetowej na rok 2017 (41.909.536 tys. zł) o 1.165.593 tys. zł, tj. o 2,78%. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 przewidziano kwotę subwencji w wysokości blisko 46 mld zł (będzie ona wyższa o ok. 7% w porównaniu z 2018 r.).

Wsparcie samorządów w zadaniach związanych z wprowadzaniem reformy edukacji z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.

Oprócz dodatkowych środków na wprowadzanie reformy edukacji w subwencji oświatowej Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie ze stroną samorządową, reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, stworzyło w 2017 r. dodatkowy mechanizm wsparcia finansowego samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej. Cała kwota rezerwy 0,4% na rok 2018 wynosi 172,3 mln zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało już do realizacji do Ministra Finansów wnioski samorządów na kwotę 81,1 mln zł.

Warto przypomnieć, że ustalone wspólnie z reprezentantami organizacji samorządowych kryteria podziału rezerwy zawierały najważniejsze postulaty samorządów związane ze wsparciem finansowym na dostosowanie szkół do reformy edukacji.

Jednym z priorytetów w roku 2018 jest przekazanie środków samorządom na doposażenie pracowni przedmiotowych/laboratoriów w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Cały program dofinansowania jest zaplanowany na 4 lata, mamy na ten cel do przekazania w sumie 320 mln zł. Już w lipcu przekazano do realizacji do Ministerstwa Finansów wnioski aż 1555 jednostek samorządu terytorialnego dotyczące 1926 szkół podstawowych na łączną kwotę 66,4 mln zł.

W roku bieżącym kontynuowano wsparcie dla gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe, ale także gimnazjów przekształconych już w roku poprzednim. Pomoc przeznaczona może być na doposażenie pomieszczeń, świetlic, wyposażenie pomieszczeń do nauki w meble oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych. Na wydatki związane z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe przekazano do realizacji wnioski na kwotę 10,3 mln złotych.

Rozszerzono także kryterium dotyczące dofinansowania doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach o nowe pomieszczenia do nauki uzyskane w wyniku adaptacji innych pomieszczeń szkolnych. Wyposażenie dodatkowych pomieszczeń ma za zadanie przeciwdziałać systemowi zmianowemu w szkołach. Z tego kryterium przekazano do realizacji Ministrowi Finansów wnioski samorządów na kwotę 4,4 mln złotych.

Ponadto w 2018 r. MEN będzie realizował dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych, dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli, dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach, a także inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.

Warto przypomnieć, że w 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej na finansowanie zadań związanych z przekształcaniem gimnazjów publicznych w szkoły podstawowe (doposażenie świetlic, remonty sanitariatów i doposażenie pomieszczeń do nauki w meble) przekazało w 2017 r. z rezerwy 0,4% około 53 mln zł. 

Łącznie na bezpośrednie wsparcie związane z przekształcaniem gimnazjów w szkoły podstawowe i na odprawy dla zwalnianych nauczycieli przeznaczono ok. 95 mln złotych, czyli 53,4% całej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Środki na wychowanie przedszkolne

Przypominamy, że od 2017 r. subwencją oświatową zostały objęte wszystkie dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego (ich edukacja jest bezpłatna, rodzice ponoszą jedynie koszt wyżywienia). Gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję na każdego 6-latka w przedszkolu w kwocie ok. 4,3 tys. zł średnio na dziecko. Łącznie samorządy otrzymały dodatkowo na ten cel subwencję w 2018 w kwocie 1,612 mld zł, w roku 2017 była to kwota 1,429 mld zł.

Ponadto samorządy na dzieci w wieku 2,5-5 lat otrzymują dodatkowo dotację przedszkolną w wysokości 1370 zł na dziecko. W ramach dotacji z budżetu państwa zostały przekazane środki w wysokości: w 2018 – 1,354 mld zł, w 2017 – 1,289 mld zł.

Nauczyciele

Pełne i wiarygodne dane o liczbie etatów nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2018 r. będą znane jesienią (przełom października i listopada) po przekazaniu przez dyrektorów szkół informacji do Systemu Informacji Oświatowej.

Przypomnijmy, że w pierwszym roku wdrażania reformy edukacji, czyli w 2017 r. o 17 768 wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. W roku szkolnym  2016/2017 było 673 323 etatów, zaś w 2017 r. było ich 691 000. Wzrosła również liczba nauczycieli, która w roku szkolnym 2017/2018 wyniosła 694 636, czyli o 10 139 więcej niż rok wcześniej.

Zmieniliśmy przepisy dotyczące nauczycieli, m.in.: związane z awansem zawodowym i oceną pracy, czasem pracy, urlopem wypoczynkowym i urlopem dla poratowania zdrowia, uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem oraz ze sposobem zatrudnienia.

Wprowadziliśmy nowy system oceniania pracy nauczyciela. Rozwiązania te pozwolą na transparentność i zobiektywizowanie tych ocen. System ten będzie narzędziem pomocnym dla dyrektora szkoły przy ocenianiu pracy nauczyciela, w szczególności w związku z wprowadzeniem nowego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych legitymujących się najwyższą oceną pracy. Kryteria oceny pracy ujęte w przepisach rozporządzenia, jak i ustawy Karta Nauczyciela odnoszą się do ustawowych obowiązków kadry pedagogicznej, a także dyrektora szkoły oraz uwzględniają etap rozwoju zawodowego nauczyciela podlegającego ocenie.

Od 1 września 2020 r. będzie nowy dodatek dla nauczycieli za wyróżniającą pracę. Docelowo od września 2022 r. wyniesie on ok. 500 zł. Grupą uprawnioną do otrzymania dodatku będą nauczyciele dyplomowani legitymujący się najwyższą oceną pracy (oceną wyróżniającą). Szacujemy, że koszty tego dodatku wyniosą w 2020 r. (za 4 miesiące) ok. 44 mln zł, w 2021 r. – 175 mln, a docelowo rocznie ok. 600–700 mln zł. Finansowanie tego dodatku będzie pochodziło ze środków uwolnionych w wyniku zmian w systemie awansu zawodowego – nastąpi wydłużenie podstawowej ścieżki awansu z 10 do 15 lat i tym samym spowolnienie tempa wydatkowania środków na zwiększenie wynagrodzenia dla nauczycieli uzyskujących kolejny stopień awansu.

Podwyżki dla nauczycieli

Priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, premiowanie wysokiej jakości pracy nauczycieli, a także zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania zadań.

W 2017 r., po raz pierwszy od 5 lat, zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy jej finansowanie w subwencji oświatowej w kwocie 418 mln zł. Wzrost pensji nauczycieli to dodatkowe środki w budżecie państwa. Subwencja dla samorządów w 2018 r. wzrosła o ok. 1,2 mld zł. Od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35%.

Od 1 stycznia 2019 wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o kolejne 5%. W ciągu trzech lat wynagrodzenia nauczycieli zostaną podniesione o ok. 15,8%. Całość tej podwyżki wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r., czyli za niespełna rok i 9 miesięcy.

Drugi rok wdrażania rządowego programu „Aktywna tablica”

Rok szkolny 2018/2019 będzie kolejnym rokiem realizowania rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach programu szkoły podstawowe zostają wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Na program w latach 2017-2019 jest przewidziana łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program jest finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. W ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do ok. 15 580 szkół w Polsce i za granicą.

W 2017 r. zostało zakupionych łącznie 21 252 różnego rodzaju pomocy dydaktycznych. Średnio najwięcej pomocy dydaktycznych trafiło do szkół w województwach: warmińsko-mazurskim, opolskim, dolnośląskim i łódzkim.

Program w pierwszym roku funkcjonowania został bardzo dobrze przyjęty przez nauczycieli i uczniów. W opinii nauczycieli oraz dyrektorów szkół zakupione pomoce dydaktyczne, w tym w szczególności tablice i monitory interaktywne, uczyniły naukę bardziej przyjazną, nowoczesną, ciekawą i atrakcyjną.

W ramach realizacji programu 55 181 nauczycieli uczestniczyło w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu. Odbyło się 19 484 spotkań organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli oraz 15 545 lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu. Szkolenia te są kontynuowane dla nauczycieli z kolejnych szkół.

 Wdrażanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

Rok szkolny 2018/2019 to kolejny rok podłączania w szkołach szerokopasmowego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W tym roku zostanie przyłączonych 1500 lokalizacji.

Przypomnijmy, że OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zgodnie z ustawą o OSE w 2020 r. wszystkie szkoły w Polsce będą mieć bezpłatny, szybki i bezpieczny internet, a uczniowie i nauczyciele zyskają możliwości korzystania w pełni z nowych form edukacji cyfrowej. Lista pierwszych szkół obejmuje ustalone lokalizacje w pięciu województwach: podlaskim, świętokrzyskim, łódzkim, lubuskim oraz mazowieckim.

Do 19 października 2018 r. trwa nabór wniosków w konkursie dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i uniwersytetów trzeciego wieku, którego celem jest wsparcie nauczycieli z zakresu nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami, które ułatwią im poruszanie się w cyfrowym świecie, pozwolą korzystać z e-materiałów edukacyjnych i tworzyć własne e-zasoby.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 50 mln zł – to środki unijne pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

W szkoleniach, które będą prowadzone do czerwca 2023 r., weźmie udział co najmniej 75 tysięcy nauczycieli z całej Polski, co najmniej 15% z każdego województwa, ze szkół każdego typu zarówno publicznych, jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Szkolenia będą prowadzone w formie mieszanej (zajęcia stacjonarne i zdalne), zostanie zapewniony także mentoring oraz dostęp do platformy e-learningowej. W działania szkoleniowe będą zaangażowane ośrodki doskonalenia nauczycieli. Więcej informacji
o konkursie i jego założeniach znaleźć można na stronie: www.cppc.gov.pl

 Egzaminy szkolne

Od 15 do 17 kwietnia 2019 r. po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Uczeń obowiązkowo przystąpi do egzaminu z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.

Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej opublikowała informatory o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w tym przykładowe pytania egzaminacyjne.

Ponadto CKE planuje przeprowadzenie w grudniu 2018 r. próbnego egzaminu ósmoklasisty. Udział szkół w takiej próbie będzie dobrowolny, a jego celem ma być dostarczenie uczniom rzetelnej i wartościowej informacji zwrotnej na temat poziomu ich wiadomości oraz umiejętności, wskazującej na ich słabe oraz mocne strony.

Wyniki, jakie uzyskają uczniowie, mają służyć przede wszystkim im samym i ich nauczycielom, umożliwiając tym samym skorygowanie procesu przygotowania
do właściwego egzaminu.

Egzamin gimnazjalny w terminie głównym zaplanowano od 10 do 12 kwietnia 2019 r. Zostanie przeprowadzony dla uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych. Przystąpią do niego również słuchacze gimnazjum dla dorosłych oraz osoby zdające egzamin eksternistyczny z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla gimnazjum dla dorosłych. Egzamin ten będzie przeprowadzany do roku szkolnego 2019/2020 włącznie. W 2019 r. do tego egzaminu przystąpi około 355 tys. uczniów.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎humanistycznej (z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego), matematyczno-przyrodniczej (z zakresu przedmiotów przyrodniczych i ‎matematyki) oraz z języka obcego nowożytnego.

Egzamin maturalny w 2019 r. odbędzie się na dotychczasowych zasadach i rozpocznie się 6 maja. Absolwenci szkół przystąpią wtedy do egzaminu pisemnego z języka polskiego. Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl

Szkolnictwo zawodowe

Odbudowa kształcenia zawodowego jest jednym z kluczowych działań MEN. Ministerstwo Edukacji Narodowej postawiło na kształcenie zawodowe, dokonując niezbędnych zmian
w tym zakresie. Kładą one nacisk na skuteczne i odpowiednie przygotowywanie młodzieży oraz osób dorosłych do zawodu.

Cel podejmowanych przez MEN działań to przede wszystkim dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Istotne jest również zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na szkolnictwo branżowe i techniczne. Warto podkreślić także kluczową rolę przygotowania zmian programowych, organizacyjnych i prawnych, które będą służyły poprawie jakości
i efektywności kształcenia zawodowego oraz promocji szkolnictwa branżowego
i technicznego wśród uczniów, a także ich rodziców.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, dotyczące m.in. zmiany
w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych czy praktycznej nauki zawodu,
w tym kształcenia młodocianych.

1 września 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego, które będzie realizowane w oparciu o program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny. Treści programowe zawarte w rozporządzeniu składają się na spójny system realizacji doradztwa zawodowego, który powinien zapewnić uczniom wsparcie szkoły w zakresie podejmowania świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Od 1 września 2018 r. nastąpi zmiana definicji młodocianego pracownika. Będzie nim teraz osoba, która ukończyła 15 (obecnie 16), a nie przekroczyła 18 lat. Zatem, uczniowie szkoły podstawowej, którzy rozpoczną naukę we wrześniu 2018 r. w klasie 8, mogą planować kontynuowanie nauki poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy
(jako młodociany pracownik).

Z kolei od 1 września 2018 r. branżowe szkoły I stopnia będą mogły prowadzić kształcenie w nowym zawodzie – monter stolarki budowlanej. Na rynku branży budowlanej istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z umiejętnościami w zakresie robót montażowych stolarki budowlanej. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter stolarki budowlanej będzie przygotowany do wykonywania zadań związanych z montażem okien zewnętrznych i dachowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych
i wewnętrznych, osłon okiennych i drzwiowych, bram oraz schodów modułowych.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wsparcie kuratora oświaty
i dyrektora szkoły

 Edukacja włączająca to priorytet działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. MEN zadbało o edukację dzieci z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia z niepełnosprawnością do grupy rówieśniczej. Uczeń z niepełnosprawnością ma się uczyć w szkole ze swoimi rówieśnikami. Szkoła musi mu to zapewnić. Co istotne, rodzice mają wpływ na ustalenie procesu edukacyjnego swojego dziecka. Gwarantuje im to prawo.

Przypominamy, że uczniowie z niepełnosprawnością są kształceni w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie orzeczenia zespół nauczycieli i specjalistów ma obowiązek opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym może wskazać, jeżeli jest taka potrzeba, konieczność organizacji dla ucznia zajęć indywidualnych w szkole.

W kwestii roli rodziców w procesie decydowania o formie wsparcia ze strony szkoły podkreślamy, że dyrektor ma obowiązek skutecznego zawiadomienia rodzica o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów w szkole. Zespół ten decyduje o sposobie realizacji procesu edukacyjnego ucznia z niepełnosprawnością, w tym, jakie zajęcia – jeżeli jest taka potrzeba – powinny być realizowane indywidualnie. Uczestniczenie rodziców w takim zespole
jest konieczne. To rodzice najlepiej znają swoje dziecko i wiedzą, jakie są jego potrzeby. Istotne jest również to, że rodzice nie muszą zabiegać o wydanie podwójnych orzeczeń, aby ich dziecko mogło uczyć się w szkole ze swoimi rówieśnikami, a proces edukacyjny był dostosowany do jego możliwości.

Za sprawną organizację procesu dydaktycznego odpowiada dyrektor szkoły. Jeżeli rodzic ma zastrzeżenia bądź wątpliwości co do rozwiązań dyrektora, powinien zwrócić się o pomoc lub wsparcie do kuratora oświaty.

W każdym kuratorium oświaty powołano wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zobowiązaliśmy kuratorów oświaty, aby jeszcze przed początkiem roku szkolnego na zwołanych konferencjach prasowych zaprezentowali te osoby i przypomnieli rodzicom, że w razie wątpliwości dotyczących kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami mogą zwrócić się do nich o pomoc i wsparcie. Ponadto zobowiązaliśmy kuratorów, aby poprosili dyrektorów szkół ogólnodostępnych o zorganizowanie jeszcze we wrześniu spotkań z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas takich spotkań rodzice będą mogli poznać ich prawa oraz dowiedzieć się o planowanych działaniach szkoły na rzecz edukacji włączającej.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Biorąc pod uwagę decyzje jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przekształcenia lub włączenia do innych szkół wygaszanych gimnazjów, liczba miejsc w szkołach ponadpodstawowych może zostać zwiększona o około 80 tys. Korzystając tylko z bazy lokalowo-dydaktycznej gimnazjów, dotychczas włączonych do szkół ponadpodstawowych lub przekształconych w szkoły ponadpodstawowe, samorządy mogą uzyskać miejsce
dla ok. 39 tys. uczniów w 1771 oddziałach.

Jednostki samorządu terytorialnego, podejmując w 2017 r. uchwały dostosowujące sieć szkół do nowego systemu oświaty, musiały uwzględniać demografię i spodziewaną liczbę uczniów szkół ponadpodstawowych.

W roku szkolnym 2019/2020 mogą wystąpić podobne wyzwania jak w latach poprzednich, związane z wyborami przez uczniów i ich rodziców szkół, które są szczególnie popularne. Należy podkreślić, że duża konkurencja do szkół najwyżej notowanych w rankingach nie jest związana z reformą oświaty. To zjawisko znane od wielu lat. Jak wcześniej pokreślono, z powodu niżu demograficznego oraz funkcjonowania w zespołach szkół z wygaszanymi gimnazjami szkoły ponadpodstawowe dysponują dużym potencjałem w zakresie liczby pomieszczeń do nauki. Z danych posiadanych przez MEN wynika, że dotyczy to także najchętniej wybieranych liceów ogólnokształcących (np. warszawskie LO im. Władysława IV, LO im. Stanisława Witkiewicza, LO im. Tadeusza Czackiego, radomskie LO im. Jana Kochanowskiego). Szkoły te nie powinny mieć żadnych problemów
z przejściowym zwiększeniem liczby oddziałów w 2019 r.

Od wielu lat można również zaobserwować, że w niektórych jednostkach samorządu terytorialnego (głównie miasta na prawach powiatu) w liceach ogólnokształcących liczba uczniów rozpoczynających naukę w I klasach znacznie przekracza liczbę uczniów, którzy ukończyli gimnazjum w danej jednostce samorządu terytorialnego. Są to obiektywne procesy o charakterze urbanizacyjno-migracyjnym, do których powinny przygotować się metropolie. Te samorządy są jednak pod względem organizacyjnym i finansowym w dobrej sytuacji.

Z informacji posiadanych przez MEN wynika, że wiele miast na prawach powiatu jest przygotowanych do przeprowadzenia rekrutacji w roku 2019 i do przyjęcia zwiększonej liczby uczniów. Włodarze miasta potwierdzają, że rekrutacja w roku 2019 będzie przeprowadzona sprawnie i nie przewidują oni problemów z nauką w systemie zmianowym.

We wszystkich kuratoriach oświaty od września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych w regionie. W tym celu MEN utworzyło także specjalną zakładkę www.men.gov.pl/rekrutacja. Wkrótce do wszystkich zainteresowanych rodziców trafi ulotka z podstawowymi informacjami w tym zakresie.

Przypominamy, że przygotowano nowe podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I i II stopnia. Jednocześnie MEN zadbało o wsparcie nauczycieli we wdrożeniu nowej podstawy programowej. Zostały opracowane materiały metodyczne dla nauczycieli, a także opracowania przeznaczone dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Zorganizowano konferencje dla nauczycieli konsultantów, a także szkolenia dla nauczycieli. W ramach przygotowania nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zorganizowały ponad 4,5 tys. szkoleń, w których uczestniczyło blisko 171 tys. nauczycieli.

Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość do współpracy z samorządami, przygotowując kompleksowy program wsparcia. Będzie on zawierał także komponent finansowy w postaci dodatkowych środków z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji.

E-legitymacje szkolne

Od 1 września br. szkoły mogą wydawać uczniom legitymacje szkolne – tak jak dotychczas – w postaci papierowej albo plastikowej karty, czyli e-legitymacji szkolnej.

Na rewersie wzoru e-legitymacji znalazło się pole umożliwiające nadruk w procesie personalizacji karty numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. Przepisy umożliwiają ponadto kodowanie na e-legitymacji dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły czy związanych z przejazdami środkami transportu publicznego. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Dotychczas wydane legitymacje szkolne zachowują ważność do czasu zakończenia przez ucznia lub słuchacza nauki w danej szkole. Oznacza to, że szkoły nie muszą wymieniać uczniom legitymacji.

Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji pracujemy obecnie nad wprowadzeniem mLegitymacji szkolnej. mLegitymacja szkolna będzie stanowiła mobilną wersję legitymacji szkolnej, czyli legitymację szkolną utworzoną w postaci i formie pozwalającej na jej bezpieczne przechowywanie na urządzeniach mobilnych. Ma być ona przechowywana na urządzeniu mobilnym ucznia przy wykorzystaniu publicznej aplikacji zapewnianej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

 „Rok szkolny 2018/2019 Niepodległa”

 Ministerstwo Edukacji Narodowej kontynuuje działania związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, podjęte w ramach projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność. Wolność. Niepodległość” na lata 2018-2020.

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” zakłada wsparcie finansowe szkół i placówek, w tym także szkół polonijnych w podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Środki z programu mogą być również przeznaczane na działania służące rozwijaniu szacunku do tradycji i dorobku narodowego, a także kształtowaniu poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i wartościami. Program będzie kontynuowany do 2020 r., a na realizację przeznaczono łącznie 6,9 mln zł.

Do tej pory 257 szkołom i placówkom oświatowym przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 2 017 434,06  zł na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyłonione szkoły i placówki oświatowe otrzymają wsparcie finansowe w wysokości od 3 tys. zł do 10 tys. zł na organizację wystawy pamiątek związanej z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości, a zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków oraz wycieczki patriotycznej związanej tematycznie z  wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej, a także innych działań dodatkowych związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W szczególności mowa jest tu m.in. o koncertach, inscenizacjach, rekonstrukcjach historycznych, spotkaniach
ze świadkami historii, grach terenowych lub imprezach sportowych.

28 sierpnia br. zakończył się nabór ofert na II otwarty konkurs w ramach Projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość”. Zachęcamy organizacje pozarządowe do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli…” oraz quizu wiedzy o Niepodległej. Na zadanie przeznaczono łącznie 420 tys. zł.

„Rekord dla Niepodległej”

9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej proponujemy ogólnonarodową formę uczczenia 100-lecia niepodległości. Chcemy, aby w piątek, 9 listopada br. we wszystkich szkołach w Polsce i poza granicami w uroczysty sposób wybrzmiał czterozwrotkowy Mazurek Dąbrowskiego.

Ogólnopolski Dzień Tornistra

Ogłaszamy 1 października 2018 r. Ogólnopolskim Dniem Tornistra. W całym kraju będziemy sprawdzać, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne. Przypomnimy również o tym, że dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników w szkole, bez potrzeby codziennego
ich noszenia.

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rozpoczną się
w poniedziałek, 3 września 2017 r. i zakończą w piątek, 21 czerwca 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2018 r., przerwa wiosenna od 18 do 23 kwietnia 2019 r.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach:

 • 14-27 stycznia 2019 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie,
 • 21 stycznia – 3 lutego 2019 r.: podlaskie, warmińsko-mazurskie,
 • 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie,
 • 11–24 lutego 2019 r.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej do 30 września 2018 r. ma obowiązek poinformować nauczycieli, uczniów, rodziców i opiekunów o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi odpowiednio:

 • do 8 dni – w szkole podstawowej,
 • do 10 dni – w liceum ogólnokształcącym i technikum,
 • do 6 dni – w branżowej szkole I stopnia, szkole policealnej oraz placówce kształcenia praktycznego,
 • od roku szkolnego 2020/2021 – do 6 dni w branżowej szkole II stopnia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent