Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Rządowy program „Dobry Start” – inauguracja kampanii informacyjnej

MEN - aktualności - pon., 11/06/2018 - 15:47

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w Poznaniu i wiceminister Marzena Machałek w Opolu rozpoczęły dziś kampanię informacyjną rządowego programu „Dobry Start”.

Program ten jest kolejnym elementem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. W praktyce świadczenie dobry start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wsparciem zostaną objęte dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Podczas rozpoczynających się dziś w każdym województwie spotkań ministrowie i wiceministrowie edukacji oraz resortu rodziny przybliżyli cel i zasady programu „Dobry Start”. Uczestnicy spotkań – przedstawiciele samorządów lokalnych, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie mieli możliwość zapoznania się ze szczegółami programu.

– Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci. To kolejny element długofalowej polityki prorodzinnej kierowany do wszystkich rodzin wychowujących dzieci. Rodzina jest priorytetem rządu – powiedziała w Poznaniu szefowa MEN. – Chcemy, aby każdy rodzic dowiedział się o programie. Każda szkoła i placówka oświatowa w Polsce otrzyma pakiet informacyjny dotyczący tego, kto może otrzymać wsparcie oraz gdzie złożyć wniosek – dodała.

Z kolei podczas spotkania w Opolu, wiceminister edukacji Marzena Machałek podkreśliła, że program „Dobry Start” to kolejne wsparcie dla polskich rodzin.

– Jedziemy do Polaków z dobrą nowiną. Po programie „Rodzina 500 plus”, który praktycznie zlikwidował skrajne ubóstwo wśród dzieci, uruchamiamy kolejny, dzięki któremu uczniowie otrzymają wyprawkę w wysokości trzystu złotych. Wiem, że przed rozpoczęciem roku szkolnego temat kosztów wyposażenia dzieci w tornistry, zeszyty czy odpowiedni strój był istotny w wielu polskich domach. Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje swoje obietnice i uruchamia program, który umożliwi polskiej rodzinie dobry start w drodze edukacji jej dzieci – powiedziała wiceszefowa MEN.

Ulotki i plakaty w każdej szkole

W ramach promocji świadczenia dobry start do szkół w całej Polsce trafiły ulotki informujące o tym, kto może otrzymać wsparcie, gdzie i kiedy złożyć wniosek, ile czasu zajmie jego rozpatrzenie itp. Dystrybucją ulotek do szkół zajęło się Ministerstwo Rodziny. W najbliższym czasie Kuratorzy Oświaty, przy okazji spotkań z dyrektorami szkół, przekażą również plakaty informujące świadczeniu dobry start.

Ulotka

Plakat 

List minister edukacji i minister rodziny do dyrektorów szkół

Dodatkowo minister Anna Zalewska wspólnie z minister Elżbietą Rafalską wystosowały list do dyrektorów szkół z prośbą o poinformowanie rodziców uczniów o sposobie uzyskania świadczenia dobry start, terminach składania wniosków i najważniejszych szczegółach dotyczących programu.

Wierzymy, że dzięki współpracy z Państwem wszyscy rodzice i opiekunowie zostaną poinformowani o programie „Dobry Start” i skorzystają z pomocy. Bardzo dziękujemy za aktywne włączenie się w nasze działania. To ważne, że programem zostanie objętych 4,6 mln uczniów w całej Polsce. „Dobry Start” to – obok „Rodziny 500+” – rzeczywiste wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwa inwestycja w edukację młodego pokolenia – podkreśliły w liście szefowe resortu edukacji i rodziny.

Pełna treść listu 

Materiały elektroniczne gotowe do druku

W ramach działań informacyjnych udostępnione zostaną również elektronicznie materiały, które będzie można wydrukować. Znajdą się wśród nich: poradnik dla rodziców „Dobry Start” krok po kroku, podręcznik dla samorządów czy Pytania i odpowiedzi etc.

Informacje w mediach i internecie 

Informacje na temat programu „Dobry Start” będą udostępniane i aktualizowane cyklicznie w mediach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.

Szczegóły na temat świadczenia dobry start będzie można znaleźć na stronie mrpips.gov.pl/DobryStart, gdzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalną zakładkę poświęconą nowej formie wsparcia.

Promocji programu służyć będą również spotkania z dziennikarzami oraz przekazywane im materiały i informatory.

List minister edukacji i minister rodziny do dyrektorów szkół

MEN - aktualności - pon., 11/06/2018 - 12:24

Dziś, 11 czerwca br. zainaugurowano akcję informacyjną rządowego programu „Dobry Start”. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowały wspólny list do dyrektorów szkół, w którym zwróciły się z prośbą o aktywne włączenie się do działań informacyjnych dotyczących programu „Dobry Start”, tak aby informacja na temat możliwości uzyskania świadczenia trafiła do wszystkich rodziców i opiekunów uczących się dzieci.

W liście podkreślono, że „dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start”
to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć”.

Pod koniec ubiegłego tygodnia ulotki informujące o programie „Dobry Start” trafiły do wszystkich szkół. W najbliższym Kuratorzy Oświaty przekażą dyrektorom szkół plakaty dotyczące świadczenia dobry start.

Pełna treść listu

Ulotka

Plakat

Kacowe po wycieczce

Belferblog - sob., 09/06/2018 - 17:54
Prawie nikt nie przyszedł w piątek do szkoły po czterodniowej wycieczce. Też miałem ochotę wziąć dzień urlopu, ale zostałem zaproszony, aby zdać sprawozdanie. O czym tu gadać? Przecież było jak zawsze. Jak wycieczka była zła, wtedy jest dużo do opowiadania. …

Program „Dobry Start” – zapowiedź kampanii informacyjnej z udziałem kierownictwa MEN

MEN - aktualności - pt., 08/06/2018 - 16:54

W dniach 11-15 czerwca br. w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej rządowego programu „Dobry Start”, zaplanowany został cykl spotkań we wszystkich województwach
z udziałem członków kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie wojewódzkich konferencji w Poznaniu, Opolu, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Wrocławiu i Łodzi zaplanowano spotkania informacyjne kierownictwa MEN dotyczące wdrażania rządowego programu „Dobry Start” skierowane do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz lokalnych władz samorządowych.

Na każdym ze spotkań przekazane zostaną informacje o tym, do kogo skierowane jest wsparcie oraz w jaki sposób należy złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie.

Uwaga media:

  • Przed każdym ze spotkań w województwie zaplanowano briefing prasowy
    z udziałem członka kierownictwa MEN.
  • Udział mediów na spotkaniach informacyjnych na zasadzie Foto opp (przez pierwsze 15 minut spotkania).

Harmonogram spotkań w regionach z udziałem członków kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej

  • Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej

Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. – Poznań
Miejsce: Wielkopolski Urząd Wojewódzki, al. Niepodległości 16/18

Godz.9:00 – briefing prasowy z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej, Wicewojewody Wielkopolskiego Marleny Maląg oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Leszczyńskiej (sala Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, al. Niepodległości 16/18).

Godz. 9:30 – 11.00 – spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start” (miejsce: sala sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Środa, 13 czerwca 2018 r. – Wrocław
Miejsce: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, pl. Powstańców Warszawy 1

Godz.10:00 – briefing prasowy z udziałem Minister Anny Zalewskiej, Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka.

Godz. 11.00-12:00 – spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start”.

  • Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN

Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. – Opole
Miejsce: Opolski Urząd Wojewódzki, ul. Piastowska 14

Godz.11:00 – briefing prasowy z udziałem wiceminister edukacji Marzeny Machałek, Adriana Czubaka Wojewody Opolskiego i Michała Sieka Opolskiego Kuratora Oświaty (Opolski Urząd Wojewódzki, ul. Piastowska 14, sala im. Braci Kowalczyków, piętro I).

Godz. 12.00–13:00 spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start” (Opolski Urząd Wojewódzki, ul. Piastowska 14, sala im. Im. Lecha Kaczyńskiego, I piętro).

Czwartek, 14 czerwca 2018 r. – Łódź

Miejsce: Łódzki Urząd Wojewódzki oraz XXVI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wileńska 22 A

Godz.13:00 – briefing prasowy z udziałem wiceminister edukacji Marzeny Machałek, Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Raua i Łódzkiego Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego (Łódzki Urząd Wojewódzki, sala nr 116, I piętro).

Godz. 14.00 – spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start” (XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, ul. Wileńska 22 A).

  • Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN

Wtorek, 12 czerwca 2018 r. – Gorzów Wielkopolski
Miejsce: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul.
Jagiellończyka 8

Godz.9:00 – briefing prasowy z udziałem wiceministra edukacji Macieja Kopcia, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka i Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy (sala 305, III p.).

Godz. 10.00-11:00 – spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start”.

Wtorek, 12 czerwca 2018 r. – Szczecin
Miejsce: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, ul. Wały Chrobrego 4

Godz.13:30 – briefing prasowy z udziałem wiceministra edukacji Macieja Kopcia, Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca i Magdaleny Zaręby-Kuleszy Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. (sala nr 1, sala owalna).

Godz. 14.00–15:00 – spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start” (sala Rycerska, parter).

Dodatkowe informacje:

4,6 mln uczniów zostanie objętych programem „Dobry Start”

300 złotych – tyle wynosi świadczenie dobry start dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Więcej informacji udziela:

Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN
e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl
tel. 783 920 628

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

Komunikat MEN – wypadek autobusu z dziećmi w województwie małopolskim

MEN - aktualności - pt., 08/06/2018 - 15:04

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska jest na bieżąco informowana o stanie zdrowia dzieci oraz kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, którzy zostali dziś (8 czerwca) poszkodowani w wypadku, do którego doszło w okolicach miejscowości Tenczyn w województwie małopolskim. Uczniowie wraz z opiekunami brali udział w wycieczce zorganizowanej w dniach 4-8 czerwca br.

Chwilę po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, Małopolski Kurator Oświaty podjął pilne działania mające na celu zapewnienie pomocy poszkodowanym. Dzieci, które nie ucierpiały w wypadku, zostały umieszczone w pobliskich szkołach (na terenie gminy Lubień) i otoczone odpowiednią opieką. Na miejscu pracują służby ratownicze. Poszkodowanym udzielana jest pomoc psychologiczna.

Małopolski Kurator Oświaty udał się na miejsce zdarzenia oraz pozostaje w stałym kontakcie z Mazowieckim Kuratorem Oświaty, który jest w drodze do województwa małopolskiego. Kuratorium Oświaty w Warszawie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 24, w ramach dodatkowej opieki nad pozostałymi uczniami szkoły.

Dodatkowo minister Anna Zalewska odbyła dziś robocze spotkanie z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim w sprawie zapewnienia jak najlepszej opieki osobom poszkodowanym w wypadku.

W związku z wypadkiem autobusu Wojewoda Małopolski uruchomił infolinię dla rodzin osób poszkodowanych w wypadku w Tenczynie: 12 272 90 22.

Dodatkowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie pod adresem: www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/12714,Wypadek-autobusu-z-dziecmi-na-Zakopiance-infolinia.html

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”

MEN - aktualności - pt., 08/06/2018 - 14:27

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”

Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego

MEN - aktualności - pt., 08/06/2018 - 14:24

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego, konkurs nr DE-WZP-263.1.6.2018”. Nabór ofert trwa do 2 lipca 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  https://formularz.men.gov.pl/.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020

MEN - aktualności - pt., 08/06/2018 - 10:56

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2019/2020.

13-26 stycznia 2020 r.
• lubelskie
• łódzkie
• podkarpackie
• pomorskie
• śląskie

20 stycznia – 2 lutego 2020 r.
• podlaskie
• warmińsko-mazurskie

27 stycznia – 9 lutego 2020 r.
• kujawsko-pomorskie
• lubuskie
• małopolskie
• świętokrzyskie
• wielkopolskie

10-23 lutego 2020 r.
• dolnośląskie
• mazowieckie
• opolskie
• zachodniopomorskie

Defenestracja emerytów

Belferblog - pt., 08/06/2018 - 09:08
Na miejsca po starszych kolegach czekają młodzi nauczyciele. Dyrekcja zapewnia, że zatrudni, jeśli seniorzy przejdą na emeryturę. Naciska, przekonuje, prosi, ale wyrzucić starych nie może. No chyba że przez okno. Nauczyciele, którzy osiągnęli wiek emerytalny (kobieta – 60 lat, mężczyzna …

Historia szczecińskiej „Solidarności” – otwarcie wystawy z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - śr., 06/06/2018 - 15:38

„Szczecińska droga do wolności. Strajki w 1988 roku” – to tytuł wystawy, która w środę, 6 czerwca br. została otwarta w Domu Polonii w Warszawie. Udział w wydarzeniu wziął wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Na ekspozycji można zobaczyć unikatowe zdjęcia, między innymi Jarosława Kaczorowskiego, Kazimierza Nowotarskiego czy Wiesława Dętki, którzy sfotografowali pacyfikację zajezdni przy ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie. W kilku gablotach znajdują się też pamiątki, które zachowały się po protestach, m.in. biało-czerwone opaski, które nosili strajkujący portowcy.

Na szesnastu planszach i w dwóch gablotach zaprezentowane zostały m.in.: sytuacja polityczna w Polsce w latach 80. XX wieku od powstania „Solidarności”, po wizytę papieża w 1987 r.; pierwsze strajki w kraju wiosną 1988 r., strajk w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej (WPKM) w maju i czerwcu oraz w szczecińskim porcie w sierpniu, a także represje wobec protestujących i wsparcie kościoła katolickiego.

Na otwarciu wystawy obecny był minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, Halina Szymańska, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP oraz Paweł Mucha, Sekretarz Stanu – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Obecni byli również uczestnicy sierpniowych wydarzeń sprzed 30 lat.

W 1988 r. w Szczecinie i innych miastach Polski po raz kolejny doszło do strajków przeciw komunistycznej władzy. 5 maja 1988 r. pracownicy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej (WPKM), solidaryzując się ze strajkującymi robotnikami Nowej Huty, przystąpili do protestu domagając się podwyżek płac. 22 czerwca strajkujący stanęli w obronie zwolnionych liderów majowego wystąpienia. Kolejna fala protestów rozpoczęła się 17 sierpnia w szczecińskim porcie.

Strajkujący domagali się m.in. legalizacji „Solidarności”, podwyższenia płac, a także przywrócenia do pracy pracowników Zarządu Portu zwolnionych za działalność solidarnościową. Strajk szczeciński został ostatecznie przerwany 3 września. Uczestniczyło w nim łącznie około 3 tys. osób.

Organizatorami wystawy są: Archiwum Państwowe w Szczecinie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Akt Nowych, Fundacja Polskich Wartości, Radio Szczecin, Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście przy współpracy: Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz Stowarzyszenia Wolnego Słowa i Szczecińskiego Klub Katolików.

Wystawę objął Patronatem Honorowym Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia niepodległości.

Od 16 czerwca do końca lipca wystawę będzie można oglądać w Szczecinie. Będzie prezentowana w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli podpisane

MEN - aktualności - pon., 04/06/2018 - 13:36

Wzmocnienie warunków rozwoju zawodowego nauczycieli, ukierunkowanego na potrzeby powierzonych im uczniów oraz usprawnienie procesu dokonywania oceny pracy nauczycieli i zobiektywizowanie tych ocen – to główne założenia  ujęte w rozporządzeniu dotyczącym oceny pracy nauczycieli, podpisanym przez Minister Edukacji Narodowej.

29 maja br., Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego. Rozporządzenie skierowano do publikacji. Wejdzie ono w życie z dniem 1 września 2018 r., tj. równocześnie z wejściem w życie zmian w ustawie – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczycieli, wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Podpisane rozporządzenie dostępne jest tu.

Kryteria oceny pracy ujęte w przepisach rozporządzenia stanowią uszczegółowienie kryteriów określonych w Karcie Nauczyciela i odnoszą się do ustawowych obowiązków nauczyciela, a także dyrektora szkoły oraz uwzględniają etap rozwoju zawodowego nauczyciela podlegającego ocenie.

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu wypracowane zostały w ścisłej współpracy z ekspertami i praktykami dokonującymi oceny pracy nauczycieli. Na ostateczny kształt regulacji miały wpływ również uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień i konsultacji projektu rozporządzenia.

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych zobowiązany będzie do ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Muszą odnosić się one do poszczególnych kryteriów określonych w rozporządzeniu, uwzględniając specyfikę pracy szkoły. Mechanizm wskaźników ma ułatwić proces ustalania oceny pracy nauczyciela, uczynić go bardziej zrozumiałym dla pracownika, a także stworzyć bezpośrednią relację dokonywanej oceny oraz zastosowanych w jej ramach kryteriów ze środowiskiem pracy nauczyciela.

Dyrektorzy szkół, przy opracowywaniu regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, będą mogli skorzystać z przykładowych rozwiązań. Zostaną one sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zobiektywizowany i transparentny system oceny to pomocne narzędzie dyrektora szkoły oceniania pracy nauczyciela, w szczególności w związku z wprowadzeniem nowego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych legitymujących się najwyższą oceną pracy. Dodatek po raz pierwszy wypłacany będzie od września 2020 r. Docelową wysokość ok. 500 zł osiągnie w 2022 r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami przejściowymi do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oceny pracy nauczycieli po raz pierwszy na nowych zasadach (tj. w oparciu o znowelizowany art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela, nowe rozporządzenie oraz regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli) należy dokonać:

  • w przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanegodo dnia 31 sierpnia 2021 r. , a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu,
  • oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego – do dnia 30 czerwca 2020 r.

Do czasu ustalenia ocen pracy na nowych zasadach, obowiązują dotychczasowe oceny pracy nauczycieli, jednak nie dłużej niż do wskazanych powyżej terminów.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

4,6 mln uczniów zostanie objętych programem „Dobry start”

MEN - aktualności - pon., 04/06/2018 - 12:20

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie “Dobry start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że gmina wykorzysta rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek, podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”, będzie można składać już od 1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie “Dobry start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

„Dobry start” w liczbach

Wyprawka trafi do 4,6 mln dzieci, wychowujących się w ok. 3,4 mln rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będzie ona wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie “Dobry start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz te realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Oprac.na podst. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wycieczka z dorosłymi uczniami

Belferblog - pon., 04/06/2018 - 09:00
Jadę na kilkudniową wycieczkę z pełnoletnimi uczniami. Będą jednak traktowani jak dzieci. Cały czas pod czujną kontrolą nauczycieli. Nie ma mowy o czasie wolnym, o samowolnym oddalaniu się od grupy. Nawet na wyskoczenie do sklepu, który jest za rogiem, trzeba …

Bardzo krótkie wypracowania maturalne

Belferblog - sob., 02/06/2018 - 12:27
Egzaminatorzy narzekają na coraz niższe stawki za sprawdzanie matur. CKE płaci mniej, ponieważ uczniowie piszą bardzo krótkie teksty. Żeby zdać, wystarczy napisać wypracowanie na 250 słów. Za co więc tu płacić? Liczą się wyrazy jednoliterowe, np. „i”, „o”, „u”, „w”, …

Wizerunek nauczycieli

Belferblog - pt., 01/06/2018 - 18:13
Rada pedagogiczna poświęcona RODO nie była tak burzliwa, jak się spodziewano, ale parę razy krew się ludziom zagotowała. Na przykład wtedy, gdy dowiedzieliśmy się, że wizerunek ucznia podlega ochronie, a nauczyciela nie. Interpretacja przepisów jest taka. Aby upublicznić zdjęcie ucznia, …

Dzień Dziecka w Przedszkolu Publicznym “Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - pt., 01/06/2018 - 15:50

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska z okazji Dnia Dziecka odwiedziła dzieci z Przedszkola Publicznego “Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej w województwie dolnośląskim.

Podczas spotkania z dziećmi i przedstawicielami kadry pedagogicznej, szefowa MEN życzyła najmłodszym samych miłych niespodzianek oraz cudownych i radosnych chwil spędzonych z kochającymi rodzicami.

Minister Anna Zalewska powiedziała również, że w przedszkolu dzieci odkrywają nie tylko tajniki świata i pogłębiają swoją wiedzę, ale też nawiązują pierwsze przyjaźnie, które trwają często przez całe życie. Szefowa MEN wręczyła dzieciom prezenty: gry planszowe oraz książki.

Pracownikom i dzieciom z przedszkola w Piławie Górnej serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!

Inspektor ochrony danych: Aleksandra

MEN - aktualności - pt., 01/06/2018 - 14:46

Inspektor ochrony danych:

Aleksandra Kowalik

Kontakt: inspektor@men.gov.pl

Inspektor ochrony danych: Aleksandra

MEN - aktualności - pt., 01/06/2018 - 14:40

Inspektor ochrony danych:

Aleksandra Kowalik

Kontakt: inspektor@men.gov.pl

Życzenia Minister Edukacji Narodowej z okazji Dnia Dziecka

MEN - aktualności - pt., 01/06/2018 - 07:00

Drodzy Uczniowie,
Drogie Dzieci,

z okazji Waszego święta życzę wszelkiej pomyślności oraz wielu radosnych chwil wypełnionych uśmiechem.

W przedszkolu i szkole odkrywacie nie tylko tajniki świata i pogłębiacie swoją wiedzę, ale też nawiązujecie pierwsze przyjaźnie, które trwają często przez całe życie. Niech nauka będzie dla Was zawsze ciekawą przygodą, która daje wiele satysfakcji oraz wiary we własne możliwości. Tego z całego serca Wam życzę.

W tym szczególnym dniu wszystkim Dzieciom składam życzenia samych miłych niespodzianek oraz cudownych i radosnych chwil spędzonych z kochającymi rodzicami. Rodzicom zaś życzę satysfakcji i licznych powodów do dumy ze swoich pociech.

Wspaniałego Dnia Dziecka!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Zatrzymać najlepszych

Belferblog - śr., 30/05/2018 - 20:48
Trudno złego nauczyciela zwolnić, ale jeszcze trudniej dobrego zatrzymać. Przekonaliśmy się o tym, gdy kolega – jeden z najlepszych – postanowił odejść. Dyrekcji bardzo szybko zabrakło argumentów. Wystarczyłoby tysiąc złotych miesięcznie więcej i kolega by został. Niestety, dyrekcja nie ma …

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent