Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Koło historii alternatywnej

Belferblog - czw., 04/10/2018 - 19:21
Szkoła kipi patriotyzmem. Nawet w tak liberalnym liceum jak moje jest nad wyraz bogoojczyźniano. Uczniowie zaczynający naukę pytają więc, czy wykładana obecnie wersja historii, ewidentnie przerysowana, na pewno będzie na ich maturze. Jeśli takiej pewności nie ma, może warto uczyć …

„Dni Pamięci Pawiaka” – prezentacje historyczno-edukacyjne na dziedzińcu MEN

MEN - aktualności - czw., 04/10/2018 - 16:24

W czwartek, 4 października br. w ramach obchodów „Dni Pamięci Pawiaka” na dziedzińcu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyły się prezentacje historyczno-edukacyjne, podczas których odtworzono przewóz więźniów oraz przesłuchania w katowni Gestapo przy al. Szucha.

W rekonstrukcjach przygotowanych przez Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Warszawy 1939–1945 we współpracy z Mauzoleum Walki i Męczeństwa oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy Warszawy. Uczestnicy prezentacji mogli zobaczyć samochód stylizowany na niemiecką więźniarkę w obstawie motocykla.

Każdego roku podczas „Dni Pamięci Pawiaka” organizowane są spotkania z byłymi więźniami, wykłady znanych historyków, projekcje filmów dokumentalnych, koncerty oraz zwiedzanie stałej ekspozycji w Muzeum Więzienia Pawiaka.

Tegoroczne uroczystości upamiętniające martyrologię i bohaterstwo osób osadzonych w murach dawnego więzienia potrwają do soboty, 6 października.

Szczegóły na stronie http://muzeum-niepodleglosci.pl/aktualnosci/11160/.

Zapraszamy do udziału w „Dniach Pamięci Pawiaka”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Uwaga media. Zapowiedź Europejskiego Tygodnia Kodowania z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - czw., 04/10/2018 - 15:56

W piątek, 5 października br. i w poniedziałek, 8 października br. wiceminister edukacji Maciej Kopeć odwiedzi dwie szkoły w województwie zachodniopomorskim, które biorą udział w tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania (Europe Code Week).

 Szczegółowy program

 Piątek, 5 października 2018 r.

  • Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza, ul. Szczecińska 31, Tanowo. Europejski Tydzień Kodowania w szkole rozpocznie się o godzinie 9:00.

 Uwaga media:

  • Około godziny 9:10 planowane jest wystąpienie wiceministra Macieja Kopcia.
  • W godzinach 9:00-16:00 odbędą się zajęcia z kodowania, przygotowane przez nauczycieli, trenerów eTwinning oraz Mistrzów Kodowania, z wykorzystaniem m.in. tablicy interaktywnej. Uczniowie będą mogli wziąć udział również w warsztatach w Mobilnym Centrum Edukacyjnym (MCE).

MCE jest narzędziem służącym przekazaniu uczniom i nauczycielom wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania oraz programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji m.in. największego unijnego programu edukacyjnego Erasmus+. Multimedialna klaso-pracownia „iLAB”, wirtualna rzeczywistość, gry 3D – to tylko niektóre z atrakcji przygotowane przez FRSE dla uczniów szkół podstawowych w MCE. 

  • W godzinach 16:00-17:30 zaplanowane są zajęcia dla nauczycieli (trenerzy eTwinning i Mistrzów Kodowania).

Poniedziałek, 8 października 2018 r. 

  • Miejsce: Szkoła Podstawowa w Szkołach Salezjańskich, ul. Ku Słońcu 124, Szczecin. Europejski Tydzień Kodowania w szkole rozpocznie się o godzinie 9:00.

 Uwaga media:

  • Około godziny 9:10 planowane jest wystąpienie wiceministra Macieja Kopcia.
  • W godzinach 9:00- 16:00 odbędą się zajęcia z kodowania, przygotowane przez nauczycieli, trenerów eTwinning oraz Mistrzów Kodowania z wykorzystaniem m.in. tablicy interaktywnej. Uczniowie będą mogli wziąć udział również w warsztatach w Mobilnym Centrum Edukacyjnym (MCE).
  • W godzinach 16:00-17:30 zaplanowane są zajęcia dla nauczycieli (trenerzy eTwinning i Mistrzów Kodowania).

 W wydarzeniach wezmą udział również: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek, zachodniopomorski kurator oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza, a także przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych.

 Dodatkowe informacje

Tegoroczna szósta edycja Europe Code Week odbędzie się od 6 do 21 października. Europejski Tydzień Kodowania to społeczna inicjatywa edukacyjna, w ramach której europejskie państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem.

Akcja organizowana jest w całej Europie i skierowana do wszystkich osób, które chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. Organizatorem wydarzenia może być każdy – pracownicy instytucji, szkoły, biblioteki, nauczyciele, uczniowie czy też ich rodzice. Wystarczy zgłosić własną inicjatywę na stronie www.codeweek.eu/events. Po zarejestrowaniu planowanego wydarzenia zostanie ono wliczone do europejskiego rankingu. W ramach zeszłorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania w Polsce odbyło się ponad 2200 wydarzeń.

Warto przypomnieć, że kodowanie jest częścią nauki programowania, która od 1 września 2017 r. stanowi stały element edukacji od I klasy szkoły podstawowej. Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki. Szczególny nacisk kładzie się tu na takie elementy, jak m.in. logiczne i algorytmiczne myślenie, programowanie, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, posługiwanie się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowane tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przez realizację w latach 2017-2019 rządowego programu „Aktywna tablica” udziela wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK). Głównym celem programu jest zmiana sposobu kształcenia polegająca na wprowadzaniu interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształtowania u uczniów i nauczycieli postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych, kreatywnych. W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki lub interaktywne monitory dotykowe.

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Szkoła podstawowa będzie mogła otrzymać 14 tys. zł, jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych.

Na podstawie danych przekazanych do MEN dotyczących wniosków o udział w Programie w roku 2018, wsparcie otrzymało 3 690 szkół.

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu pozwoli osiągnąć efekt synergii z działaniami podejmowanymi w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego założeniem jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu wszystkim szkołom publicznym w Polsce. Wdrożenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), obejmującej szkoły podstawowe i ponadpodstawowe na terytorium Polski, pozwoli na zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez włączenie i powszechne wykorzystanie zasobów edukacyjnych dostępnych z użyciem internetu. Przyczyni się do rozwoju nowych form kształcenia oraz zdobywania przez uczniów kompetencji i umiejętności cyfrowych. Jest szansą na wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów.

Koszty wdrożenia OSE szacowane są na 320 mln zł (środki te zostaną pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa), zaś jej funkcjonowania (w tym zakupu usług od operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia szkołom bezpłatnych usług dostępu do Internetu) – ponad 1,3 mld zł w perspektywie 10 lat i zostaną sfinansowane z budżetu państwa.

Kwota przeznaczona na szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu wynosi 50 mln zł – to środki unijne pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wizyta przedstawiciela European Schoolnet w MEN

MEN - aktualności - czw., 04/10/2018 - 15:50

Dziś, 4 października br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z Marc’iem Durando, dyrektorem wykonawczym European Schoolnet (EUN). Celem wizyty była prezentacja projektów realizowanych przez EUN oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze cyfryzacji szkół.

W trakcie rozmów zaprezentowano działania podejmowane przez MEN na rzecz rozwoju edukacji cyfrowej, m.in.: dostęp szkół do szerokopasmowego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), program „Aktywna Tablica”, szkolenia dla nauczycieli, Centra Mistrzostwa Informatycznego, zmiany w podstawie programowej i prawie oświatowym, a także takie inicjatywy jak Dzień Nowych Innowacji w Edukacji czy Europejski Tydzień Kodowania.

 W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji podległych i nadzorowanych przez ministerstwo edukacji oraz wojewódzcy koordynatorzy ds. innowacji w edukacji z 16 kuratoriów oświaty.

European Schoolnet to sieć łącząca 34 ministerstw edukacji z państw europejskich. Celem organizacji jest propagowanie innowacji w nauczaniu i uczeniu się oraz wspieranie szkół w efektywnym wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. EUN współfinansuje projekty edukacyjne, w tym kierowane do nauczycieli i w edukacji, jest również europejskim koordynatorem eTwinning.

Więcej informacji http://www.eun.org/about

Wizyta delegacji Komisji Edukacji i Nauki Seimasu Republiki Litewskiej

MEN - aktualności - czw., 04/10/2018 - 15:26

W środę, 3 października br. Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć przyjął w MEN delegację Komisji Edukacji i Nauki Seimasu Republiki Litewskiej. Spotkanie było okazją do szczegółowego omówienia szeregu spraw związanych z oświatą mniejszości narodowych.

– Doceniamy dialog prowadzony obecnie przez obie strony w zakresie spraw związanych z kształceniem mniejszości narodowych: polskiej w Republice Litewskiej i litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszą nas bezpośrednie kontakty pomiędzy ministerstwami oświaty obu państw, a w szczególności możliwość bezpośredniego spotkania i rozmów ministrów oświaty, które miało miejsce 31 sierpnia br. w Wilnie – powiedział minister Maciej Kopeć, nawiązując do złożonej w Wilnie wizyty pani minister Anny Zalewskiej.

Podczas spotkania wiceminister edukacji podkreślił brak równowagi w traktowaniu oświaty mniejszości polskiej w Republice Litewskiej względem oświaty mniejszości litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wagę zachowania sieci szkół z polskim językiem nauczania, co zagwarantuje dostęp do nauki w języku polskim.

Minister Maciej Kopeć przekazał informacje dotyczącą polskich rozwiązań względem mniejszości narodowych na terytorium RP. W trakcie spotkania poruszono również kwestie ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka litewskiego dla uczniów szkół z litewskim językiem nauczania, dla których język ten jest językiem ojczystym i uczniów szkół z polskim językiem nauczania, dla których język litewski jest językiem wyuczonym. Strona litewska poinformowała o utrzymaniu ulg w ocenianiu egzaminu maturalnego z języka litewskiego zdawanego przez absolwentów szkół z polskim językiem nauczania do 2020 roku.

W skład delegacji weszli: Eugenijus Jovaiša, przewodniczący Komisji Edukacji i Nauki, Arūnas Gumuliauskas, członek  Komisji i przewodniczący Komisji Narodowej Pamięci Historycznej,  Jaroslav Narkevič, członek  Komisji oraz Kęstutis Kaminskas, kierownik Biura Komisji.

Spotkanie w MEN odbyło się na prośbę Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP i było jednym z punktów oficjalnej wizyty delegacji Seimasu RL w Polsce.

Scenariusze lekcji europejskiej – “Temat: Europa”

MEN - aktualności - czw., 04/10/2018 - 13:30

Zachęcamy nauczycieli do skorzystania ze scenariuszy lekcji europejskiej zawartych w publikacji „Temat: Europa”.

Publikacja „Temat: Europa” to efekt konkursu na scenariusz lekcji europejskiej zorganizowanego w 2017 r. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W publikacji zaprezentowano szesnaście najwyżej ocenionych i najciekawszych – zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym – scenariuszy, wraz z materiałami pomocniczymi do wykorzystania podczas zajęć o tematyce europejskiej.

Ich cechami wspólnymi są: kreatywne podejście do tematyki, innowacyjne wykorzystanie metod pracy z młodzieżą, wysoka wartość merytoryczna oraz możliwość realizacji na różnych etapach kształcenia i przedmiotach. Prezentowane w publikacji pomysły na lekcje są pracami autorskimi nauczycieli – laureatów konkursu.

Publikacja z pewnością będzie pomocna w szerzeniu wśród młodego pokolenia wiedzy o wartościach europejskich i różnych aspektach działania Unii Europejskiej, jak również w opracowaniu własnych nowych form prowadzenia zajęć o tematyce europejskiej.

Publikacja w wersji elektronicznej znajduje się pod następującym linkiem.

Kampania promująca język polski – #KTOTYJESTEŚ

MEN - aktualności - czw., 04/10/2018 - 12:33

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z trwającą kampanią #KTOTYJESTEŚ, która ma za zadanie uświadamianie rodzicom na emigracji jak ważna jest nauka języka polskiego oraz podtrzymywanie naszej tradycji.

Celem kampanii jest pokazanie jak wiele zyskują osoby, które od najmłodszych lat uczyły się więcej niż jednego języka i uczęszczały do polskiej szkoły. Podjęte działania mają przyczynić się do tego, aby język rodziców i dziadków był wciąż żywy wśród młodych Polaków, którzy w przyszłości będą reprezentować nasz kraj w miejscu zamieszkania lub zapragną wrócić do Polski.

Organizator kampanii, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, na stronie www.ktotyjestes.pl podpowiada jak wspierać dzieci dwujęzyczne, aby w przyszłości mogły w pełni wykorzystać swój potencjał intelektualny i poznawczy. Dodatkowo kampania promuje zalety wzrastania w dwujęzyczności i obala związane z tym mity oraz błędne przekonania.

Projekt współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Warto podkreślić, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, chcąc przybliżyć zakres i formy wsparcia polskich szkół, opracowało specjalny poradnik „Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim”. Zawiera on kompleksowe informacje o działaniach podejmowanych na rzecz oświaty polonijnej.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją dostępną pod linkiem
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wspomaganie-nauczania-jezyka-polskiego-i-w-jezyku-polskim-za-granica-informator-men.html

Problem z końcem roku szkolnego

Belferblog - śr., 03/10/2018 - 07:20
Ostatni dzień roku szkolnego w 2019 przypada 21 czerwca, czyli w piątek po Bożym Ciele. Wiele szkół wpadło na pomysł, aby świadectwa rozdać już w środę, a piątek uczynić dniem wolnym. Niestety, to nie takie proste. Anna Zalewska przypomniała, że …

Wizyta szefowej MEN na Węgrzech

MEN - aktualności - wt., 02/10/2018 - 23:16

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w dniach 27-29 września br. w Budapeszcie (Węgry) uczestniczyła w największym konkursie umiejętności zawodowych EuroSkills 2018.Tym samym szefowa MEN wspierała polską reprezentację 8 najzdolniejszych uczniów, którzy sprawdzali swoje umiejętności w siedmiu konkurencjach konkursowych. Podczas wizyty na Węgrzech, szefowa MEN odwiedziła także polskie szkoły i spotkała się z przedstawicielami środowiska polonijnego.

Podczas konkursu EuroSkills 2018 ponad pięciuset zawodników przez trzy dni pod okiem ekspertów i sędziów z 28 państw członkowskich UE zmagało się z zadaniami konkursowymi. Polscy uczniowie konkurowali w 7 branżach: gastronomii, florystyce, fryzjerstwie, mechatronice, murarstwie, ciesielstwie, fryzjerstwie oraz tynkarstwie i suchej zabudowie.

Reprezentanci naszego kraju uczestniczący w EuroSkills 2018 zostali wybrani między innymi spośród laureatów olimpiad, turniejów i konkursów branżowych oraz osób rekomendowanych przez przedstawicieli stowarzyszeń pracodawców i pracodawców.

Z Budapesztu Maciej Pisarek, absolwent Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim wrócił z Medalem Doskonałości zdobytym w kategorii gotowania.

Konkurs doskonale wpisuje się w kluczowe i strategiczne działania MEN, które kładą nacisk na odbudowę szkolnictwa zawodowego i branżowego w Polsce. Celem zmian jest jak najskuteczniejsze przygotowanie uczniów do konkretnych zawodów, a tym samym, jak najszybsza reakcja na zapotrzebowanie zmieniającego się rynku pracy, minimalizowanie groźby bezrobocia wśród młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Odbywający się co dwa lata konkurs to również spotkanie istotne w kontekście międzynarodowym. Z najważniejszych jego atutów możemy wymienić m.in. możliwość wymiany doświadczeń, nawiązanie kontaktów i wzajemnej współpracy. EuroSkills to także przygotowanie przyszłych specjalistów o najwyższych kompetencjach oraz gwarancja udanego dla nich startu zawodowego.

Ostatni raz Polska uczestniczyła w zawodach Euroskills w 2010 roku. Wówczas reprezentowało nasz kraj 8 zawodników w 6 konkurencjach i konkurencji pokazowej w zawodzie ciesielstwo.

Udział polskiej reprezentacji w EuroSkills 2018 możliwy był dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W Budapeszcie nasz kraj reprezentowali:

• Przemysław Krasnodębski z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie,
• Mateusz Dąbrowski z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie,
•Robert Stachowski z Zespłu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku,
•Sylwia Leszczyńska reprezentująca Kwiaciarnię Girlanda w Białystoku. Trenerzy: Stowarzyszenie Florystów Polskich,
• Maciej Pisarek z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim,
•Dawid Grodzki i Bartosz Trocha z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim,
• Tymoteusz Dubiński z Państwowej Szkoły Budownictwa w Gdańsku.

Ważnym elementem wizyty minister Anny Zalewskiej na Węgrzech były spotkania z Polonią. W sobotę, 29 września minister edukacji odwiedziła Ogólnokrajową Szkołę Polską na Węgrzech, a także Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, gdzie wzięła udział w lekcji języka polskiego. Tematem rozmów szefowej MEN z przedstawicielami środowiska polonijnego były m.in. możliwości wsparcia dzieci polonijnych przez państwo polskie, a także działania ministerstwa na rzecz dzieci i nauczycieli za granicą.

Tego dnia szefowa MEN złożyła wieńce przed Pomnikiem Generała Józefa Bema i Solidarności Polsko-Węgierskiej.

Wyjaśnienie MEN Ogólnopolski Dzień Tornistra z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - wt., 02/10/2018 - 20:43

W związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi obchodów Ogólnopolskiego Dnia Tornistra 1 października 2018 r. w Warszawie z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej wyjaśniam:

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem zainaugurowała Ogólnopolski Dzień Tornistra w Szkole Podstawowej nr 316 na warszawskim Bemowie. Była to jedyna szkoła, którą w tym dniu odwiedziła minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN nie ważyła tornistrów, uczestniczyła w lekcji z udziałem uczniów klasy III poświęconej tematyce profilaktyki zdrowotnej, w znacznej mierze tornistrowi. Uczniowie mieli w tym dniu podręczniki szkolne zgodnie ze swoim planem lekcji.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Rząd przeznaczy 200 mln zł na szkolne stołówki

MEN - aktualności - wt., 02/10/2018 - 19:57

Rada Ministrów w przyjętej dziś uchwale ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Program, który będzie realizowany w latach 2019 – 2023 obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa. Wpisuje się on w aktualne ramy rozwoju kraju, wyznaczone przez Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” będzie uzupełniała pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Stołówka szkolna

„Posiłek w szkole i w domu” poszerzony został o moduł dotyczący wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej dzięki tworzeniu warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku podczas pobytu w szkole. Takie rozwiązanie daje większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania.

W ramach modułu 3 Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje się następujące działania:

1) doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,

2) wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Wsparcie udzielone zostanie organom prowadzącym szkoły w formie dotacji celowej, a w przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w formie dofinansowania.

Na realizację Programu w latach 2019-2023 przewidziano kwotę 200 000 000 zł, pochodzących z budżetu państwa:

1. w 2019 r. – 40 000 000 zł,
2. w 2020 r. – 40 000 000 zł,
3. w 2021 r. – 40 000 000 zł,
4. w 2022 r. – 40 000 000 zł,
5. w 2023 r. – 40 000 000 zł.

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.

Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji programu wyniesie 2,75 mld zł.

„Posiłek w szkole i w domu” wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku i docelowo zastąpi on dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Juvenes Translatores. Konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej

MEN - aktualności - wt., 02/10/2018 - 16:08

Zachęcamy do udziału w 12. edycji konkursu Juvenes Translatores dla uczniów szkoły średniej w wieku 17 lat (urodzonych w 2001 r.). Konkurs odbędzie się 22 listopada 2018 r.

Co roku w dniu konkursu ponad 3 tysiące uczniów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej tłumaczy jednostronicowy tekst z jednego z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej na dowolny inny język UE. Uczestnicy konkursu mogą wybrać dowolną parę spośród języków urzędowych UE. W tym roku tematem konkursu będzie Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Zawodowi tłumacze z Komisji Europejskiej oceniają prace konkursowe i wybierają najlepsze tłumaczenie z każdego kraju. Wiosną przyszłego roku zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli razem ze swoimi nauczycielami i rodzicami, aby wziąć udział w ceremonii rozdania nagród w siedzibie Komisji Europejskiej.

Aby wziąć udział w konkursie szkoły muszą zarejestrować się na stronie internetowej Juvenes Translatores między 1 września a 20 października 2018 r. Szkoły wybierane są losowo (liczba szkół, które mogą uczestniczyć w konkursie w każdym kraju, zależy od liczby miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim). Więcej informacji o konkursie można uzyskać na następujących stronach:

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores

https://www.facebook.com/translatores

lub też pisząc na adres e-mail: DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu

Konkurs ma na celu promowanie nauki języków i inspirowanie młodych lingwistów. Znajomość języków obcych poprawia sytuację młodych ludzi na rynku pracy, otwierając przed nimi nowe perspektywy w kraju i za granicą. Języki są podstawowym elementem dialogu międzykulturowego, integracji europejskiej
i globalnego obywatelstwa.

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego uwzględniające rozstrzygnięcie złożonych odwołań

MEN - aktualności - wt., 02/10/2018 - 15:41

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej uwzględniające złożone odwołania w otwartym konkursie ofert pn. „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, w ramach Działania 1, Wspieranie zdrowia psychicznego Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”

21 czerwca 2019 r. – terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

MEN - aktualności - wt., 02/10/2018 - 14:26

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 termin ten przypada w piątek, 21 czerwca 2019 roku. Tak wynika z przepisów i data ta nie zostanie zmieniona.

Ponadto data zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest też, na mocy odrębnych przepisów (rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych), datą wydania uczniom świadectw. Zatem dzień ten nie może być ustalony przez dyrektora szkoły jako dzień wolny.

Podstawa prawna

Data zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach jest określona w przepisach § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), który stanowi, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bardzo lekkie plecaki

Belferblog - wt., 02/10/2018 - 09:59
Anna Zalewska jeździ po szkołach, waży uczniowskie plecaki i udowadnia, że są lekkie. Wprawdzie niektórzy rodzice lamentują, iż to wszystko fikcja, gdyż nauczyciele wiedzieli o akcji ważenia i nakazali dzieciom zabrać tylko zeszyty, ale czy można wierzyć takim rodzicom? W …

Ogólnopolski Dzień Tornistra

MEN - aktualności - pon., 01/10/2018 - 16:05

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem zainaugurowała dziś, 1 października br. Ogólnopolski Dzień Tornistra wspólnie z uczniami i kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 316 na warszawskim Bemowie.

Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna, która ma na celu zwrócenie uwagi rodzicom, uczniom i nauczycielom na zjawisko przeciążonych plecaków. Chcemy, aby przedsięwzięcie to na stałe wpisało się w kalendarz szkolny i odbywało się raz w roku we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, w tym w szczególności w szkołach podstawowych.

Przeciążone tornistry to temat, który rokrocznie pojawia się w przestrzeni publicznej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu przeciwdziałania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są różnorodne działania o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym oraz edukacyjnym. Pomimo tych aktywności spotykamy się z niepokojem ze strony rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest poinformowanie o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy.

Podczas wizyty w Szkole Podstawowej nr 316 minister Anna Zalewska podkreśliła, że waga tornistra jest złożonym problemem, a działania zarówno MEN, jak i nauczycieli, rodziców muszą mieć charakter stały i obejmować swoim zasięgiem różnorodne rozwiązania przy współpracy z innymi podmiotami.

– W tornistrach uczniów możemy znaleźć wszystko to, co lubią, co wydaje im się potrzebne i ważne, m.in. słowniki, pamiętniki, zabawki, gry. Dzieci często nie zdają sobie sprawy z tego, że każda dodatkowa rzecz w plecaku, to zbędny i szkodliwy ciężar. Proszę również rodziców by zwracali uwagę na to co ich dziecko nosi w plecaku szkolnym – powiedziała szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska zwróciła uwagę również na to, że nauczyciele przy realizowaniu podstawy programowej nie muszą korzystać z tradycyjnych podręczników. Warto, aby korzystali z zasobów internetu, w tym m.in. bezpłatnych materiałów edukacyjnych, a także e-podręczników, z których można korzystać podczas zajęć.

Zgodnie z przepisami oświatowymi, dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników, ćwiczeń w szkole, bez potrzeby codziennego ich noszenia. Dzięki Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu wiemy, że większość szkół takie miejsce zapewnia. Dodatkowo większość samorządów dba o to, aby szkoły były wyposażone w szafki czy półki przeznaczone do tego celu.

Podczas swojego wystąpienia minister edukacji podkreśliła, że w przygotowanym rozporządzeniu wzmocnimy został przepis obligujący dyrektora szkoły do zapewnienia takiego miejsca uczniom.

– Kończymy pracę nad projektem rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Apeluję do dyrektorów i nauczycieli o to, aby przypominali uczniom, żeby nie nosili w tornistrach książek czy ćwiczeń, które nie wynikają z zajęć lekcyjnych w danym dniu – powiedziała szefowa MEN.

Prawo oświatowe obliguje dyrektorów szkół, aby przy planowaniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględniali oni równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, potrzebę zróżnicowania zajęć w każdym dniu, biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów do intensywnego wysiłku umysłowego uczniów w ciągu dnia.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, która została przyjęta przez Radę Ministrów, od 1 stycznia 2020 r. podręcznik w postaci papierowej powinien być dostępny również w wersji cyfrowej, stanowiącej proste odwzorowanie treści zawartych w podręczniku papierowym, zamieszczonej na nośniku elektronicznym lub w Internecie.

Wprowadzenie tego wymogu ma na celu umożliwienie szkołom / uczniom wyboru dogodnej dla nich wersji podręcznika. Dostęp do cyfrowej wersji podręcznika służyć będzie również uczniom niepełnosprawnym dla których, z uwagi na daną niepełnosprawność, cyfrowa wersja podręcznika jest dogodniejsza do odczytu aniżeli papierowa.

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Tornistra w Szkole Podstawowej nr 316, minister Anna Zalewska i Główny Inspektor Sanitarny uczestniczyli w lekcji z udziałem uczniów z klasy III poświęconej tematyce profilaktyki zdrowotnej, która w znacznej mierze będzie poświęcona tornistrowi. Ministrowie uczestniczyli także w lekcji wychowania fizycznego połączonej z elementami profilaktyki wad postawy z prelekcją ratownika medycznego.

SP 316 realizując różnego rodzaju działania o charakterze innowacyjnym zaprosiła uczestników
Ogólnopolskiego Dnia Tornistra na występ Szkolnej Orkiestry Mandolinowej JUNO WARS, która realizuje autorski program Aleksandry Stadnickiej-Wawer. To wyjątkowy zespół nagradzany na wielu konkursach.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji, uczniom, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w obchody Ogólnopolskiego Dnia Tornistra.

1 października – Ogólnopolski Dzień Tornistra

MEN - aktualności - ndz., 30/09/2018 - 22:01

W poniedziałek, 1 października br. w Warszawie w godzinach 9:00-11:00 szefowa MEN razem z Głównym Inspektorem Sanitarnym wezmą udział w Ogólnopolskim Dniu Tornistra.

Szczegółowy program

Data: Poniedziałek, 1 października 2018r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 316, ul. Szobera 1/3, Warszawa – Bemowo

Możliwość parkowania samochodów tylko na parkingach osiedlowych.

9.00-9.40
Lekcja z udziałem uczniów z klasy III c szkoły podstawowej o tematyce profilaktyki zdrowotnej, która w znacznej mierze będzie poświęcona tornistrowi.

Media: Foto opp

10.00-10.30
Konferencja prasowa Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa.

Miejsce: sala 102, I piętro

10.30-10.45
Zwiedzanie stanowisk propagujących w formie zabawy właściwe zachowania zdrowotne

Miejsce: korytarz szkolny , I piętro

stanowisko – informacje o budowie kręgosłupa
stanowisko- ćwiczenia korygujące wady postawy
stanowisko – wybór właściwego tornistra
stanowisko – pakowanie tornistra do szkoły

Media: foto opp

10.45-11.30
Lekcja wychowania fizycznego z elementami profilaktyki wad postawy poprzedzona prelekcją ratownika medycznego. (udział gości w części zajęć do godziny 11:00).

Miejsce: sala gimnastyczna, parter szkoły

Media foto opp

Dodatkowych informacji ze strony MEN udzielają:
Justyna Sadlak, tel. 667 633 553.
Instalacja kamer, parkingi – Hanna Lipińska, tel. 784 465 652.

*************

Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna, która 1 października br. rozpoczyna projekt pn. Miesiąc ważenia tornistrów.

Przeciążone tornistry to temat, który rokrocznie pojawia się w przestrzeni publicznej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu przeciwdziałania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są różnorodne działania o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym oraz edukacyjnym. Pomimo tych aktywności spotykamy się z niepokojem ze strony rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest poinformowanie o działaniach  Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy.

Chcemy, aby przedsięwzięcie to na stałe wpisało się w kalendarz szkolny i odbywało się raz w roku we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, w tym w szczególności w szkołach podstawowych. W tym dniu chcemy sprawdzać, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne. Przypomnimy również o tym, że dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia podręczników w szkole, bez potrzeby codziennego ich noszenia. Również w tym dniu wszyscy kuratorzy oświaty zainaugurują akcję w swoich regionach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Cała oświata w nerwach

Belferblog - ndz., 30/09/2018 - 16:53
Przyzwyczaiłem się, że nauczyciele są zdenerwowani. Taka praca. Im bliżej tablicy, tym większe nerwy. Spokojniejsi byli pracownicy w urzędach oświatowych – kuratorium, wydziale edukacji czy OKE. Niestety, ostatnio i oni zrobili się krzykliwi. Parę dni temu byłem na wykładzie eksperta …

Wizyta Minister Anny Zalewskiej na Węgrzech

MEN - aktualności - ndz., 30/09/2018 - 13:24

W dniach 27-29 września br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przebywała z wizytą w Budapeszcie.

Podczas pobytu na Węgrzech szefowa MEN wspierała polską reprezentację podczas największego konkursu umiejętności zawodowych EuroSkills 2018

Jednym z elementów wizyty w Budapeszcie były spotkania z Polonią. Minister edukacji odwiedziła polskie szkoły i spotkała się z przedstawicielami środowiska polonijnego.

W sobotę, 29 września minister Anna Zalewska odwiedziła Ogólnokrajową Szkołę Polską na Węgrzech, a także Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, gdzie wzięła udział w lekcji języka polskiego. Po wizytach w szkołach minister edukacji spotkała się ze środowiskiem polonijnym. Tematem rozmów były m.in. możliwości wsparcia dzieci polonijnych przez państwo polskie, a także działania ministerstwa na rzecz dzieci i nauczycieli za granicą. Rozmawiano również o wprowadzonej do projektu ustawy prawo oświatowe zmianie nazwy Szkolnych Punktów Konsultacyjnych na „polskie szkoły”. To przywrócenie rangi tych placówek w kształceniu polskich dzieci za granicą.

Po spotkaniach z Polonią minister Anna Zalewska wspólnie z ambasadorem RP na Węgrzech Jerzym Snopkiem złożyli wieńce pod pomnikami gen. Józefa Bema i Solidarności Polsko-Węgierskiej.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent