Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Konkurs MEN „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”

MEN - aktualności - czw., 18/10/2018 - 09:45

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z obchodami 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Grecji.

Konkurs ma na celu promowanie wiedzy na temat życia i dokonań Constantina Carathéodory’ego. Uczestnicy mają za zadanie przygotowanie projektu edukacyjnego przedstawiającego życie i dokonania wybitnego greckiego matematyka.

Praca konkursowa powinna być przygotowana przez jednego ucznia, pod opieką nauczyciela w taki sposób, aby mogła być zaprezentowana na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;
 • uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej;
 • uczniowie klasy III dotychczasowego gimnazjum.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres poczty elektronicznej właściwego kuratorium oświaty w terminie do 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 28 grudnia 2018 r. przez umieszczenie listy nagrodzonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Departament Podręczników, Programów i Innowacji, tel. 22 34 74 567

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Alarm ustawiony

Belferblog - śr., 17/10/2018 - 19:18
Dzisiaj w mojej szkole odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Wypadł doskonale, gdyż był ustawiony. Podobno wszyscy znali dzień i godzinę. Mamy trochę uczniów, którzy poznali szkoły w innych krajach. I to właśnie ci uczniowie nie mogą się nadziwić, że u …

Program edukacji ekologicznej „EkoMisja Nie Marnuję”

MEN - aktualności - wt., 16/10/2018 - 17:07

Dziś, w Światowym Dniu Żywności, został zainaugurowany program edukacji ekologicznej „EkoMisja Nie Marnuję”. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów i nauczycieli, a także do rodziców i opiekunów. Honorowy patronat nad akcją objęła Minister Edukacji Narodowej.

Założeniem programu jest przybliżenie młodym ludziom problemu marnowania żywności oraz pokazanie jego konsekwencji ekologicznych i społecznych. Podjęte w ramach projektu będą służyły kształtowaniu szacunku do środowiska przyrodniczego, a także podnoszeniu świadomości w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością.

Program został przygotowany przez Federację Polskich Banków Żywności.

Zapraszamy do odwiedzenia strony programu.

Wręczenie certyfikatów dla uczestników szkoleń MEN i IPN oraz prezentacja pakietu edukacyjnego #mojaniepodległa

MEN - aktualności - wt., 16/10/2018 - 14:44

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Jarosławem Szarkiem w poniedziałek, 15 października br. w Żorach wzięła udział w uroczystości wręczenia certyfikatów i zaświadczeń dla nauczycieli uczestniczących w pierwszej części szkoleń MEN i IPN „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”.

Podczas uroczystości w Muzeum Miejskim w Żorach, szefowa MEN podkreśliła, że wiele instytucji stara się w różny sposób nawiązywać do wydarzeń sprzed stu lat. MEN przeznaczył już ok. 3 mln zł na różnego rodzaju projekty w szkołach odnoszące się do rocznicy odzyskania niepodległości. W najbliższych tygodniach odbędzie się m.in. zbiorowe śpiewanie hymnu narodowego, nie tylko w Polsce, ale i innych krajach.

– Praca nauczycieli przez wiele lat była wpisana w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. Rolą współczesnych nauczycieli jest edukacja o dokonaniach tych, którzy wywalczyli wolność – powiedziała minister edukacji.

Minister Anna Zalewska dziękowała przedstawicielom IPN oraz nauczycielom, nie tylko za przekazywanie wiedzy o odzyskiwaniu niepodległości, ale też podnoszenie swoich kompetencji.

– Świat tak dalece się zmienia, że nasi uczniowie potrzebują takich narzędzi, które będą ich wprowadzać w świat przeszłości, które będą powodowały, że z prawdziwą radością będą dyskutowali o historii Polski i będą z tej historii wyciągać wnioski, a historia będzie ich kształtować i dawać im siłę oraz dumę – mówiła minister edukacji.

Prezes IPN podkreślił, że dla kierowanej przez niego instytucji współpraca ze szkołami i nauczycielami należy do najważniejszych wartości. Przypomniał, że do głównych zadań należy przekazywanie wiedzy młodzieży, a bez wysiłku nauczycieli nie byłoby efektów tej pracy.

– To był, jest i będzie zawód szczególny, ale myślę, że coś więcej niż zawód. To powołanie. Tak zawsze było. To nauczyciele przekazywali najmłodszym wiedzę o ojczyźnie i – trzeba to wyraźnie podkreślić – płacili za to ogromną cenę – powiedział prezes IPN.

Pakiet #mojaniepodległa

Podczas poniedziałkowej uroczystości w Żorach przedstawiciele IPN opowiadali nauczycielom także o innych przedsięwzięciach edukacyjnych. Dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Paweł Skubisz mówił o stworzonym w tym oddziale pakiecie edukacyjnym #mojaniepodległa, który wkrótce trafi do szkół w całym kraju. Jego celem jest dostarczenie nauczycielowi podstawowych materiałów do przeprowadzenia lekcji związanej z tematem odzyskania przez Polskę niepodległości. Zawartość materiałów umożliwi przygotowanie przynajmniej kilku lekcji w różnych grupach wiekowych w oparciu o załączone materiały.

W skład pakietu wchodzą m.in. płyta DVD z wystawą „Ojcowie Niepodległości”, scenariuszem lekcji do wystawy, teksty źródłowe oraz płyta CD z pocztówkami dźwiękowymi oraz katalog wystawy „Ojcowie Niepodległości”. Pakiet obejmuje lata 1908-1923, czyli od powstania Związku Walki Czynnej do uznania wschodniej granicy odrodzonej Rzeczypospolitej przez Radę Ambasadorów. Materiał przybliża sześciu wybitnych polityków tamtego okresu: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego.

Pakiet #mojaniepodległa IPN dostępny jest tu.

W czasie spotkania została także przedstawiona oferta edukacyjna katowickiego Oddziału Biura Edukacji Narodowej IPN na rok szkolny 2018/2019 oraz projekt ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”, który zostanie przeprowadzony w 2019.

Przyjaciele szkoły

Belferblog - pon., 15/10/2018 - 19:59
Kiedy kilka dni temu Jacek Ścibor, nauczyciel informatyki w podstawówce, odbierał na Zamku Królewskim w Warszawie tytuł Przyjaciela Szkoły (za stworzenie grupy Superbelfrzy RP), powiedział do mikrofonu, iż może pracować w tym zawodzie, ponieważ rodzinę utrzymuje żona. On realizuje swoje …

Kamizelki odblaskowe dla uczniów – inauguracja kampanii społecznej z udziałem minister edukacji i ministra sprawiedliwości

MEN - aktualności - pon., 15/10/2018 - 14:10

„Dobrze Cię widzieć” – to hasło kampanii społecznej zainaugurowanej w poniedziałek, 15 października br. przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską i Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Podczas wydarzenia w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej (woj. śląskie), 370 uczniów otrzymało odblaskowe kamizelki bezpieczeństwa. Takie same trafią wkrótce do każdego z ponad 3 milionów uczniów ze szkół podstawowych w całej Polsce. Ambasadorem przedsięwzięcia jest aktor Cezary Pazura.

– Uczestniczę w różnych projektach, które wspierają edukację. Dzisiaj z prawdziwą radością jestem z ministrem sprawiedliwości, który od początku swojej kadencji dopytuje, w jaki sposób wesprzeć szkoły. Jesteśmy tu razem po to, żebyście, drogie dzieci, czuły się bezpieczne, a Wasi rodzice spokojni o to, że macie bezpieczną drogę do szkoły – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Partnerem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

– Cieszę się, że jestem tu z Wami. Dobrze Was widzieć – zwrócił się do dzieci minister Zbigniew Ziobro. – Jesteście dla nas najważniejsi. Dla swoich rodziców, dla opiekunów. Wasze życie i zdrowie jest najcenniejsze. Dlatego naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, abyście byli bezpieczni – zaznaczył minister sprawiedliwości.

https://www.dobrzeciewidziec.org/files/dobrzeciewidziecdigitalwpolscetop.mp4

Premierowa odsłona kampanii

Szkolną salę gimnastyczną, gdzie uroczyście zainaugurowano akcję, szczelnie wypełniły dzieci. Ogromne zainteresowanie wywołał premierowy pokaz spotu promującego kampanię o bezpiecznym zachowaniu na drodze. Ogromną niespodzianką dla dzieci było pojawienie się Cezarego Pazury. Znany aktor, który jest ambasadorem akcji „Dobrze Cię widzieć”, został przywitany gromkimi brawami.

Kolejnym punktem była rozmowa o właściwym zachowaniu na drodze, prowadzona z dziećmi w prosty i bezpośredni sposób przez aspiranta sztabowego Pawła Dobaja ze Szkoły Policji w Katowicach. Wykładowca i towarzyszący mu Cezary Pazura nawiązali doskonały kontakt z uczniami. Policjant ma syna w podobnym wieku. Chłopiec zasłynął w Polsce z niezwykłego czynu – uratował nieprzytomnego mężczyznę, któremu wykonał masaż serca. Mógł brać przykład ze swojego ojca. Aspirant sztabowy Paweł Dobaj podczas szkolenia ze sterowania ruchem na jednym z katowickich skrzyżowań udzielił pomocy krwawiącemu człowiekowi, czym ocalił mu życie.

Kulminacją spotkania w Kuźni Raciborskiej było przekazanie kamizelek odblaskowych. Rozdawali je dzieciom ministrowie Anna Zalewska i Zbigniew Ziobro, z pomocą Cezarego Pazury i policjanta.

Kamizelki chronią życie

Ideą kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej związanej z zagrożeniami w ruchu drogowym i realne przeciwdziałanie wypadkom. Chodzi o wykształcenie – szczególnie u dzieci, których zdrowie i życie jest najważniejsze – właściwych sposobów zachowania na drodze. Dzieci muszą być bezpieczne – gdy idą do szkoły, wracają z zajęć do domu, wychodzą z tramwaju lub autobusu, przechodzą przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną czy jadą rowerem na wycieczkę.

Bez względu na to, w jaki sposób dziecko porusza się po drodze, jako pieszy, rowerzysta czy pasażer, powinno być widoczne dla pozostałych uczestników ruchu. Stąd hasło akcji „Dobrze Cię widzieć” i przekazanie kamizelek odblaskowych wszystkim uczniom szkół podstawowych w Polsce.

Przygotowane specjalnie dla dzieci kamizelki (w kilku rozmiarach) przez odbijanie świateł duża powierzchnią materiału, umożliwiają dostrzeżenie najmłodszych w warunkach złej widoczności na drodze. Już wkrótce taką kamizelkę dostanie bezpłatnie ponad 3 miliony dzieci.

Bezpieczeństwo przez edukację

Jak wynika z oficjalnych statystyk w 2017 roku doszło w Polsce do 32 760 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2 831 osób, a 39 466 zostało rannych. Jednym z najczęstszych rodzajów wypadków było „najechanie na pieszego”.

Szczególnie wstrząsające są dane dotyczące dzieci. W ostatnim roku w Polsce miały miejsce 2 822 wypadki drogowe z udziałem dzieci w wieku do 14 lat. W zdarzeniach tych 56 dzieci poniosło śmierć, a 3 116 doznało obrażeń. Ta sytuacja wymaga nadzwyczajnych działań, które zostały podjęte przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Samo bycie widocznym na drodze nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa, jeżeli dziecko nie wie, w jaki sposób powinno poruszać się w ruchu drogowym. Dlatego akcja „Dobrze Cię widzieć” to nie tylko 3 miliony kamizelek odblaskowych, ale również kampania edukacyjna. Każdy uczeń szkoły podstawowej dostanie ulotkę (z planem lekcji na odwrocie). Będzie na niej „7 odblaskowych rad drogowych” – podręczny przewodnik bezpiecznego zachowania na drodze. Do wszystkich szkół podstawowych trafią też konspekty lekcji na ten temat – do wykorzystania przez nauczycieli.

Ogólnopolska kampania „Dobrze Cię widzieć” ma szansę na stałe zapisać się w świadomości społecznej. Projekt będzie angażował wszystkich uczestników ruchu drogowego do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach. Ma też ogromne znaczenie dla przeciwdziałania przestępczości.

Spowodowanie wypadku, w którym inna osoba traci życie lub jest ranna, to przestępstwo. Podlega ono odpowiedzialności określonej przez Kodeks karny, często powodując niezwykle tragiczne, nieodwracalne skutki. Dlatego tak ważne jest wspólne i kompleksowe działanie na rzecz zwiększania świadomości w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wizyta szefowej MEN w Republice Islandii

MEN - aktualności - pon., 15/10/2018 - 13:31

W dniach 12-14 października Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim przebywała wraz z delegacją w Republice Islandii. Udział w uroczystości 10-lecia Szkoły Polskiej im. Janusza Korczaka w Reykjaviku, rozmowy z islandzkimi władzami na temat edukacji polskich uczniów oraz spotkania z przedstawicielami oświaty polonijnej – to główne tematy wizyty szefowej MEN na Islandii.

Minister Anna Zalewska wzięła udział w uroczystości 10-lecia Szkoły Polskiej im. Janusza Korczaka w Reykjaviku. W wydarzeniu tym uczestniczyły również najwyższe władze Islandii – premier tego państwa Katrin Jakobsdóttir, pierwsza dama Eliza Reid oraz minister edukacji Lilji Dögg Alfredsdóttir.

Premier Islandii Katrin Jakobsdóttir, podkreślała jak ważne jest, by w dzisiejszych czasach znać co najmniej dwa języki i jak duże daje to możliwości w życiu. Doceniła działalność Polskiej Szkoły w Reykjaviku.

– Zapoznałam się z działalnością Polskiej Szkoły im. Janusza Korczaka i chcę powiedzieć, że drzemie w niej olbrzymia siła. Inicjatywa i energia osób, które zakładały szkołę przed dziesięcioma laty nie tylko pozwala uczyć się języka polskiego dzieciom i młodzieży, ale pozwala zachować im kontakt z krajem swojego pochodzenia – powiedziała premier.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska również dziękowała władzom Islandii.

– To, że jest z nami pani premier, pani minister i pierwsza dama to nie tylko dowód na szacunek, jakim władze darzą Polaków, ale dowód na to, że każdy obywatel a przede wszystkim każde dziecko jest ważne. Nie przypadkiem ta szkoła nosi imię Janusza Korczaka. Dla niego także każde dziecko było ważne i miało potencjał. Janusz Korczak był ze swoimi dziećmi do końca, w tych najgorszych dniach, podczas drugiej wojny światowej – powiedziała minister Anna Zalewska.

Z kolei w niedzielę, 14 października br. w Dniu Edukacji Narodowej minister Anna Zalewska uczestniczyła w I Zjeździe Nauczycieli Polskich w Islandii oraz spotkała się z nauczycielami polskich szkół w tym kraju.
Szefowa MEN mówiła o zmianach, które wkrótce nastąpią w oświacie polonijnej, a Szkolne Punkty Konsultacyjne, działające przy ambasadach, będą przekształcone w Polskie Szkoły. Minister edukacji wskazała, że MEN dużą wagę przykłada także do doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych.

– Będziemy kładli nacisk na doskonalenie zawodowe nauczycieli, budujemy nowoczesną platformę internetową w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, aby nauczyciele mogli doskonalić się on-line. Chcemy również zapraszać nauczycieli do Polski, na studia podyplomowe. To, czego potrzebujecie, to metodologii nauczania wielojęzycznego – powiedziała minister edukacji.

Na koniec Minister Edukacji Narodowej złożyła życzenia nauczycielom z okazji ich święta.

– Życzę Państwu dużo siły, w tym siły charakteru, dużo satysfakcji z każdego dnia i szczęścia. Jeśli to szczęście potraficie przenieść na polską szkołę, to ja się z tego cieszę i wam gratuluję – powiedziała szefowa MEN.
Podczas wydarzenia przedstawiciele szkół zaprezentowali swoje placówki i ich działalność na terenie Islandii. Nauczyciele wskazywali pilną potrzebę przygotowania podręczników języka polskiego dla dzieci dwujęzycznych, a także pomocy w zakupie lektur szkolnych. W odpowiedzi na te postulaty minister Anna Zalewska zaznaczyła, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem koncepcji podręczników dla uczniów dwujęzycznych.

Po spotkaniu w Ambasadzie RP minister edukacji wraz z marszałkiem Senatu i całą delegacją uczestniczyli we Mszy Świętej w Katedrze pod wezwaniem Św. Krzyża w Reykjaviku. W każdą niedzielę w nabożeństwie udział bierze ponad 400 Polaków.

Kolejnym punktem programu było złożenie wieńca i zapalenie zniczy pod pomnikiem pamięci marynarzy parowca M/S „Wigry” na cmentarzu Fossvogi. W styczniu 1942 roku, w wyniku wypadku, zginęło 25 marynarzy tego statku, w tym 12 Polaków. Kapitan jednostki Władysław Grabowski pozostał na parowcu do końca, poświęcając życie dla ratowania swojej załogi. Trwają prace nad tym, aby odrestaurować pomnik i wydać książkę o historii marynarzy M/S „Wigry”.

Ważnym elementem drugiego dnia wizyty było również spotkanie z prezydentem Republiki Islandii Panem Guðnim Thorlaciusem Jóhannessonem w rezydencji w Bessastadir.

– Bardzo dziękuję, że Pani prezydentowa brała udział w uroczystości 10-lecia Polskiej Szkoły w #Reykjavik. To istotny komunikat dla polskiej społeczności, że są dla Islandii ważni – podkreśliła minister edukacji. – Wyzwaniem dla całej Europy i świata jest dwujęzyczność. To ona daje dziecku ogromną siłę. Widzę duży potencjał w podpisaniu porozumienia z tutejszą minister oświaty. To właściwy krok we wzmocnieniu relacji polsko-islandzkich – zaznaczyła szefowa MEN podczas spotkania.

Po rozmowie z prezydentem delegacja była gościem polskich Karmelitanek Bosych w mieście Hafnafjördur. Siostry przybyły na wyspę w 1984 roku z Elbląga, w czasie kiedy w Republice Islandii żyło bardzo wielu katolików. Obecnie w klasztorze znajduje się 12 sióstr.

Spotkanie z Karmelitankami było ostatnim punktem programu wizyty delegacji marszałka Stanisława Karczewskiego oraz minister Anny Zalewskiej w Islandii.

Prezent na Dzień Nauczyciela

Belferblog - ndz., 14/10/2018 - 13:01
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrekcja zafundowała nam film pt. „7 uczuć” Marka Koterskiego. To tak, jakby w Dniu Księdza biskup kazał księżom iść na „Kler” Wojciecha Smarzowskiego. Kto widział, ten wie, co to za obrazy. Dyrekcja siedziała razem z …

Seminarium na temat Strategii Umiejętności z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - sob., 13/10/2018 - 16:40

W dniach 10-11 października na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przebywali w Warszawie eksperci Centrum Umiejętności Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Celem wizyty zespołu, któremu przewodziła Pani Montserrat Gomendio – Dyrektor Centrum była inauguracja współpracy OECD z MEN i innymi zaangażowanymi ministerstwami nad rozwinięciem Zintegrowanej Strategii Umiejętności.

Głównymi tematami środowej dyskusji w gmachu MEN było wspieranie większego uczestnictwa dorosłych w uczeniu się, poprawa aktywizacji umiejętności na rynku pracy, a także wzmacnianie wykorzystania umiejętności w miejscach pracy oraz wzmacnianie koordynacji i struktur zarządzania umiejętnościami.

Kolejne misje OECD do Polski są planowane w pierwszej połowie 2019 r. i będą obejmowały seminaria dla partnerów społecznych zaangażowanych w podnoszenie jakości kształcenia i szkolenia.

Wizyta minister Anny Zalewskiej w woj. śląskim – zapowiedź

MEN - aktualności - sob., 13/10/2018 - 13:27

W poniedziałek, 15 października br. o godz. 11:00 w Żorach Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Jarosławem Szarkiem weźmie udział w uroczystości wręczenia certyfikatów dla uczestników szkoleń organizowanych przez MEN i IPN oraz w prezentacji pakietu edukacyjnego #mojaniepodległa. 

Termin: 15 października 2018 r. o godz. 11.00
Miejsce: Muzeum Miejskie w Żorach (ul. Muzealnej 1/2, sala konferencyjna)

Uwaga media:

 • udział przedstawicieli mediów podczas całości wydarzenia na zasadzie Foto Opp. Zaplanowano wystąpienia minister Anny Zalewskiej oraz prezesa Jarosława Szarka.

Dodatkowych informacji udzielają:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Dodatkowe informacje:

Poniedziałkowe wydarzenie będzie podsumowaniem pierwszej części organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej dwuletniego cyklu szkoleń dla nauczycieli „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”.

Nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają certyfikaty i zaświadczenia.

Pakiet edukacyjny #mojaniepodległa

Podczas wydarzenia dr Paweł Skubisz, dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie oraz Magdalena Ruczyńska, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie zaprezentują pakiet edukacyjny #mojaniepodległa.

Celem pakietu jest dostarczenie nauczycielowi podstawowych materiałów do przeprowadzenia innowacyjnej lekcji związanej z tematem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zawartość materiałów umożliwi przygotowanie przynajmniej kilku lekcji w różnych grupach wiekowy w oparciu o załączone materiały. Jest to narzędzie, które nauczyciel będzie mógł wykorzystać wielokrotnie, na różne sposoby.

W skład pakietu edukacyjnego #mojaniepodległa wchodzą:

Płyta DVD z: wystawą „Ojcowie Niepodległości”, scenariuszem lekcji do wystawy, plakaty
z „Ojcami Niepodległości”, teksty źródłowe przygotowane przez BEN, płyta CD
z pocztówkami dźwiękowymi „Ojcowie Niepodległości” oraz katalog wystawy „Ojcowie Niepodległości” w wersji edu (wersja mini wystawy- papierowa). Materiały zostały przygotowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej  IPN w Szczecinie.

Podczas spotkania zostanie także przedstawiona oferta edukacyjna katowickiego Oddziału Biura Edukacji Narodowej IPN na rok szkolny 2018/2019 oraz projekt ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”, który zostanie przeprowadzony w 2019 r.

****************************************

Konferencja prasowa z udziałem minister Anny Zalewskiej w Kuźni Raciborskiej – zapowiedź

W poniedziałek, 15 października br. o godz. 13:00 w Kuźni Raciborskiej (woj. śląskie) minister Anna Zalewska wspólnie z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro weźmie udział w inauguracji projektu edukacyjnego „Bezpieczna Droga”, którego celem jest ochrona dzieci przed wypadkami na drodze.

W ramach inauguracji odbędzie się premierowy pokaz spotów promujących akcję „Dobrze Cię widzieć”.

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej, ul. Piaskowa 28

Uwaga media:

 • udział przedstawicieli mediów za zasadzie Foto Opp.
 • przewidziano wystąpienie obu ministrów

Dodatkowych informacji udziela:

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Wizyta minister Anny Zalewskiej w Republice Islandii

MEN - aktualności - pt., 12/10/2018 - 16:44

W dniach 12-14 października br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim przebywać będzie w Republice Islandii.

W piątek, 12 października zaplanowano spotkanie i rozmowy z Przewodniczącym Parlamentu Republiki Islandii  Steingrímurem J. Sigfússonem oraz delegacją islandzką.

W sobotę, 13 października o godz. 15:00 szefowa MEN weźmie udział w uroczystości 10-lecia Szkoły Polskiej im. Janusza Korczaka w Reykjaviku. Następnie spotka się z Minister Edukacji, Nauki i Kultury Panią Lilją Dögg Alfredsdóttir, a także z przedstawicielami Polonii islandzkiej.

Z kolei w niedzielę, w Dniu Edukacji Narodowej minister Anna Zalewska weźmie udział w I Zjeździe Nauczycieli Polskich w Islandii i spotka się z nauczycielami polskich szkół na Islandii.

Ponadto w tym samym dniu zaplanowano również spotkanie Marszałka Stanisława Karczewskiego i Minister Edukacji Narodowej z Prezydentem Republiki Islandii Guðnim Thorlaciusem Jóhannessonem. W niedzielę delegacja odwiedzi również zakon polskich Sióstr Karmelitanek w miejscowość Hafnafjörður, które przybyły tutaj z Elbląga w 1984 roku na prośbę ówczesnego biskupa katolickiego H. Frehena, a także złoży wieńce na grobach marynarzy parowca M/S „Wigry” na cmentarzu Fossvogi.

Więcej informacji udziela:

Anna Ostrowska
tel. 783 920 628
e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Nadanie tytułów honorowych Profesora Oświaty w 2018r.

MEN - aktualności - pt., 12/10/2018 - 01:41

W 2018 roku do grona Profesorów Oświaty dołączyło kolejnych dwadzieścia pięć osób. Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty.

Tytuł honorowego Profesora Oświaty otrzymali:

1. Pani Anna Chołodecka – z Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.
2. Pani Danuta Czura – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu.
3. Pan Jerzy Giza – z Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie.
4. Pan Jan Jarosz – z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie.
5. Pani Alicja Jastrzębska – ze Szkoły Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy.
6. Pan Czesław Karolczyk – z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu.
7. Pan Adam Lisek – z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie.
8. Pani Danuta Narożna – z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku.
9. Pani Jolanta Niżańska – z Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie.
10. Pani Marzena Oterman – ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu.
11. Pani Hanna Barbara Pietras – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu.
12. Pan Paweł Grzegorz Rudecki – z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie.
13. Pan Ireneusz Sadurski – z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie.
14. Pani Ewa Serafin – z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu.
15. Pani Renata Socha – ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu.
16. Pani Bogumiła Stec-Świderska – z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Iwierzycach.
17. Pani Anna Stopyra – z III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu.
18. Pani Teresa Szabelska – ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. św. Jana Pawła II w Lublinie.
19. Pan Leszek Szalast – z I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim.
20. Siostra Benita Lucyna Skrzyp – z Państwowej Ogólnokształcąca Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Krakowie.
21. Pani Beata Udzik – z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie.
22. Pan Marek Henryk Urbanowicz – z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
23. Pani Marta Wasilczyk – z Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie.
24. Pan Waldemar Witkowski – z Technikum Leśnego w Starościnie.
25. Pani Izabela Ziętara – ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Jana Pawła II w Toruniu.

Gratulujemy wszystkim uhonorowanym tytułem Profesora Oświaty.

Festyn wokół Przemysława Staronia

Belferblog - czw., 11/10/2018 - 18:39
Nauczyciel Roku 2018 wyjaśnia, że odbierając nagrodę zaprosił na scenę nie tylko swojego partnera, ale wszystkie towarzyszące mu osoby, mamę, tatę, siostrę, szwagra, przyjaciół. Media zwróciły uwagę jedynie na partnera i zrobiły z tego sensację (sam też o tym napisałem …

Nauczyciel Roku wyszedł z szafy

Belferblog - śr., 10/10/2018 - 19:24
Byłem naocznym świadkiem, jak na wczorajszej gali na Zamku Królewskim w Warszawie Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018, poprosił swojego partnera, aby nie bał się, wyszedł z tłumu i stanął przy nim. „Najwyżej odbiorą mi tytuł” – powiedział zwycięzca konkursu. Dzisiaj …

Ogólnopolska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zapowiedź

MEN - aktualności - śr., 10/10/2018 - 16:49

W czwartek, 11 października br., o godz. 11:00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Al. Ujazdowskie 1/3, sala im. Anny Walentynowicz) odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Podczas uroczystości nauczycielom zasłużonym dla polskiej edukacji zostaną wręczone odznaczenia państwowe, medale, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a także tytuły Honorowego Profesora Oświaty.

 Uwaga media:

 • Przewidziany udział mediów w całości uroczystości.
 • Dodatkowych informacji udziela Departament Obsługi Medialnej KPRM, ze strony MEN Hanna Lipińska, tel. 784 465 652.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Dziennikarze, operatorzy kamer i fotografowie zainteresowani obsługą wydarzenia proszeni są o przybycie na Biuro Przepustek (wejście A, Al. Ujazdowskie 1/3) najpóźniej do godz. 10.15. Instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 9.30.

Dodatkowe informacje:

W 2018 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zostaną uhonorowani odznaczeniami państwowymi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, nauczyciele i inne osoby szczególnie zasłużone dla oświaty i wychowania:

 • za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty – Złotym Krzyżem Zasługi – 45 osób, Srebrnym Krzyżem Zasługi – 121 osób, Brązowym Krzyżem Zasługi – 225 osób;
 • za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:1. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę – 1297 osób;
  2. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – 887 osób;
  3. Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – 551 osób.
 • za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania – Medalem Komisji Edukacji Narodowej – 5134 osoby;
 • Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 501 osób;
 • tytuł honorowy Profesora Oświaty otrzyma 25 osób.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadawany jest osobom za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, za szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną.

Krzyże Zasługi – nadawane są za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Medale za Długoletnią Służbę – są nadawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu.

Medale „Komisji Edukacji Narodowej – są nadawane za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania.

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej – przyznawane są nauczycielom za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – wysokość nagrody w tym roku wynosi 7.500 zł /brutto/.

Honorowy tytuł profesora oświaty – nadawany jest za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 18 tys. zł.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Zapowiedź konferencji – podsumowanie EuroSkills 2018

MEN - aktualności - wt., 09/10/2018 - 10:59

W środę, 10 października br. o godz. 11.00 w Warsaw Trade Tower (Warszawa, ul. Chłodna 51, 35 piętro) Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w podsumowaniu Europejskiego Konkursu Umiejętności Zawodowych EuroSkills 2018.

Podczas spotkania szefowa MEN wspólnie z uczniami branżowych szkół uczestniczących w zawodach oraz ich trenerami podsumuje debiut Polski na olimpiadzie umiejętności zawodowych EuroSkills 2018 w Budapeszcie.

Agenda konferencji

 • 00 – 11:15 – konferencja prasowa z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Pawła Poszytka, Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 • 15 – 11.45 – wręczenie nagród uczestnikom Euroskills.
 • 00 – 13.30 – podsumowanie Europejskiego Konkursu Umiejętności Zawodowych w Budapeszcie Euroskills 2018 Program Konferencji Euroskills.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Kontakt prasowy:
Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN
tel. 783920628, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Dodatkowe informacje:

W ostatnim tygodniu września br. w Budapeszcie odbyła się olimpiada umiejętności zawodowych – EuroSkills 2018. Polska debiutowała w tej prestiżowej imprezie, której głównym celem jest promocja edukacji branżowej.

W tym roku w olimpiadzie młodych profesjonalistów udział wzięło ponad 600 osób reprezentujących 28 krajów, a zawodników startujących w 37 konkurencjach dopingowało w halach Hungexpo ponad 80 tysięcy widzów.

Polskę reprezentowało 8 uczniów: Mateusz Dąbrowski i Przemysław Krasnodębski w mechatronice, Dawid Grodzki w konkurencji suchej zabudowy i gładzi tynkowych, Sylwia Leszczyńska we florystyce, Maciej Pisarek w gotowaniu, Robert Stachowiak we fryzjerstwie, Bartosz Trocha w murarstwie oraz Tymoteusz Dubiński startujący w konkurencji pokazowej – ciesielstwie.

Największy sukces spośród naszych reprezentantów odniósł Maciej Pisarek, który w zawodach kucharzy zdobył prestiżowy laur – Medallion de Excellence (Medal Doskonałości).

Przygotowania i start Polski w EuroSkills (podobnie jak w globalnym WorldSkills) koordynowała, na mocy decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Na FRSE spoczywał obowiązek wyłonienia zawodników oraz ekspertów, którzy reprezentowali nasz kraj. FRSE odpowiedzialna jest również za przygotowanie narodowych konkursów kompetencji zawodowych stanowiących eliminacje do konkursów w skali europejskiej i światowej. W dniach 27-29 września minister Anna Zalewska była gościem Euroskills, kibicując naszym zawodnikom podczas konkursu.

Powołanie III kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - pon., 08/10/2018 - 15:28

W sobotę, 6 października br. w gmachu MEN odbyło się inauguracyjne posiedzenie III kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Dyrektor Biura Organizacyjnego Pan Sławomir Adamiec wręczył nowym członkom i zastępcom członków listy od Pani Minister Anny Zalewskiej, informujące o włączeniu do prac w Radzie III kadencji. W inauguracji wziął udział również Pan Poseł prof. Jacek Kurzępa, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Jednocześnie, członkowie i zastępcy członków Rady II kadencji otrzymali z rąk Pana Dyrektora Sławomira Adamca podpisane przez Panią Minister Annę Zalewską listy z podziękowaniami za udział w pracach Rady.

Podczas posiedzenia członkowie Rady III kadencji wybrali przewodniczącego, którym został Piotr Wasilewski z Suwałk.

Kadencja nowej Rady potrwa do 30 września 2019 r.

Epidemia domowej edukacji

Belferblog - sob., 06/10/2018 - 20:51
W poprzednim roku szkolnym dwoje uczniów zdecydowało się na edukację domową, w tym chcieliby wszyscy, ale na szczęście rodzice się nie zgadzają. Parę osób jednak złożyło wnioski i czeka na decyzję dyrekcji. To tylko formalność, gdyż uczeń ma prawo realizować …

Materiały promocyjne IPN dotyczące 100-lecia niepodległości

MEN - aktualności - pt., 05/10/2018 - 15:41

Zachęcamy do pobrania materiałów promocyjnych związanych ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej.

IPN Oddział w Warszawie opracował materiały z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Pakiet zawiera m.in. zdjęcia, pisma i ulotki dotyczące działalności zbrojnej w latach 1914–1918. Materiały mogą być wykorzystywane przez nauczycieli podczas lekcji historii lub przy tworzeniu gazetki szkolnej.

Opracowania są dostępne do pobrania na stronie IPN.

Europejski Tydzień Kodowania w Tanowie z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pt., 05/10/2018 - 15:31

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś, 5 października br. w inauguracji Europejskiego Tygodnia Kodowania w Szkole Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza, w Tanowie w województwie zachodniopomorskim.

Wiceminister edukacji wziął udział w zajęciach z kodowania, przygotowanych przez nauczycieli, trenerów eTwinning oraz Mistrzów Kodowania, w których wykorzystano m.in. tablice interaktywne. Uczniowie szkoły mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach w Mobilnym Centrum Edukacyjnym (MCE).

MCE jest narzędziem służącym do przekazywania uczniom i nauczycielom wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania oraz programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w tym m.in. największego unijnego programu edukacyjnego Erasmus+. Multimedialna klaso-pracownia „iLAB”, wirtualna rzeczywistość, gry 3D – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez FRSE dla uczniów szkoły.
Tegoroczna szósta edycja Europe Code Week odbędzie się od 6 do 21 października. To społeczna inicjatywa edukacyjna, w ramach której europejskie państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem.

Akcja zorganizowana w całej Europie skierowana jest do wszystkich osób, które chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. Organizatorem wydarzenia może być każdy – pracownicy instytucji, szkoły, biblioteki, nauczyciele, uczniowie czy też ich rodzice. Wystarczy zgłosić własną inicjatywę na stronie www.codeweek.eu/events. Po zarejestrowaniu planowanego wydarzenia zostanie ono wliczone do europejskiego rankingu. W ramach zeszłorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania w Polsce odbyło się ponad 2200 wydarzeń. Zachęcamy do włączenia się w akcję.

Warto przypomnieć, że kodowanie jest częścią nauki programowania, która od 1 września 2017 r. stanowi stały element edukacji od I klasy szkoły podstawowej. Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki. Szczególny nacisk kładzie się tu na takie elementy, jak m.in. logiczne i algorytmiczne myślenie, programowanie, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, posługiwanie się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowane tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów.

Z kolei w najbliższy poniedziałek, 8 września, wiceminister edukacji weźmie udział w Europejskim Tygodniu Kodowania w Szkole Salezjańskiej w Szczecinie.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent