Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Specjalne strefy mają współpracować ze szkołami

Nowe prawo oświatowe - wt., 07/10/2014 - 14:02

Projekt nowelizacji został zaakceptowany podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów. Na potrzebę wprowadzenia takiej zmiany wskazywali wielokrotnie przedstawiciele środowisk biznesowych. Jest to także zgodne z polityką Ministerstwa Edukacji Narodowej, które zamierza kłaść nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami.
Więcej o zmianach w ustawie o SSE>>>

Polecamy: Sesja poświęcona kształceniu zawodowemu oraz dostosowaniu edukacji do rynku pracy będzie jednym z elementów Kongresu Edukacja i Rozwój: http://kongres-edukacja.pl/program_kongresu,5,p,2.html>>>

Przemoc w szkołach bez przemocy

Belferblog - wt., 07/10/2014 - 07:44
Słyszałem, jak w radiowej Trójce żaliła się pewna mama, że jej dziecko zostało pobite w szkolnej toalecie. A przecież placówka ta należy do tzw. szkół bez przemocy. Moim zdaniem, doszło do nieporozumienia. Nazwa “szkoła bez przemocy” wcale nie oznacza, że … Czytaj dalej →

Dołącz do sieci Szkół Odkrywców Talentów

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 07/10/2014 - 02:00

Placówki prowadzące systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych zachęcamy do ubiegania się o tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Wnioski o przyznanie tytułu mogą składać placówki, w których prowadzone są minimum trzy różne rodzaje zajęć dla uczniów zdolnych przez trzech różnych nauczycieli.

Witamy w serwisie awans.szkola.pl

Komunikaty ODA - pon., 06/10/2014 - 21:09
Witaj na stronach Serwisu Publikacji Nauczycieli „ODA”

„Oficyna Dla Awansu” powstała z myślą o Tobie i dla Ciebie by umożliwić i ułatwić publikację Twoich materiałów szybko i profesjonalnie z pożytkiem dla pozostałych nauczycieli. Na każdym etapie służymy radą i pomocą. Więcej o serwisie...

Tags:
Kategorie: Informacje własne

Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pon., 06/10/2014 - 11:28

Jednym z zadań realizowanych przez organy prowadzące jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieci w czasie pobytu w szkole. Świetlica szkolna jest szczególnym miejscem w szkole, pełni bowiem istotną rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły.

Zakończenie 2. etapu monitorowania wdrażania PPKZ

KOWEZiU - pon., 06/10/2014 - 10:40

Szanowni Państwo! Składamy serdeczne podziękowania wszystkim dyrektorom i nauczycielom szkół zawodowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych za udział w drugim etapie monitorowania wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach. 

Zespół projektu "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach".

 

 

Letnia Akademia ma już 5 lat!

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 03/10/2014 - 14:06


Międzynarodowa konferencja „Demokracja w szkole” podsumowująca rezultaty wspólnego projektu w zakresie promowania edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Radą Europy, Europejskim Centrum Wergelanda (Oslo) i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji odbędzie się w dniach 6-7 października 2014 r. w Warszawie. Uroczysta inauguracja konferencji odbędzie się 6 października 2014 r. w sali plenarnej gmachu Senatu RP.

Więcej informacji na stronie www.men.gov.pl

III konkurs "Normalizacja i ja"

KOWEZiU - pt., 03/10/2014 - 13:48

Polski Komitet Normalizacyjny ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli-konsultantów z placówek doskonalenia zawodowego do udziału w III Konkursie „Normalizacja i ja”. 

Tegoroczny temat konkursu 

Dostępność dla wszystkich - czyli świat bez barier. Troska o niepełnosprawnych jest troską o nas wszystkich! Jak normy mogą pomóc?

Temat konkursu jest spójny z „Europejską strategią w sprawie niepełnosprawności 2010-2020”, w której stwierdza się, że należy stosować prawne i inne instrumenty, w tym normalizację, w celu zapewnienia powszechnego i pełnego dostępu do towarów i usług. Problematyka ta wpisuje się także w jeden z priorytetów MEN - „Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych” oraz w kierunek realizacji polityki oświatowej MEN na nowy rok szkolny 2014/15.

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Minister Edukacji Narodowej, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Polski Komitet do spraw UNESCO, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Mazowiecki, Podkarpacki i Podlaski Kurator Oświaty.

Konkurs trwa od 15 września 2014 roku do 22 stycznia 2015 roku. Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (poniżej).

Zgłoszenia są przyjmowane do 9 stycznia 2015 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 lutego 2015 roku na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Oceny nadesłanych prac uczniowskich i nauczycieli dokona jury konkursowe powołane przez Prezesa PKN. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane cenne nagrody rzeczowe.

Regulamin oraz inne szczegóły związane z udziałem w konkursie znajdują się na stronie internetowej PKN: http://www.pkn.pl/iii-konkurs-pt-normalizacja-i-ja.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Link do formularza zgłoszeniowego http://www.pkn.pl/formularz_konkurs/formularz_konkurs_2014/

Link do strony konkursu http://www.pkn.pl/iii-konkurs-pt-normalizacja-i-ja

Regulamin konkursu http://www.pkn.pl/sites/default/files/regulamin_iii_konkursu_12_09_2014.docx

Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 02/10/2014 - 15:47

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z najnowszą publikacją pt. „Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2013-2014” pod redakcją Grzegorza Mazurkiewicza i Anny Gocłowskiej.

 

Pobierz publikację

Jak radzić sobie z przemocą rówieśniczą?

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 02/10/2014 - 14:41
Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach – to główne założenia rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła" na lata 2014-2016, którego inauguracja odbyła się podczas ogólnopolskiej konferencji „Przemoc rówieśnicza – praktyczna profilaktyka”. W spotkaniu, które odbyło się dziś (2 października) w Ośrodku Rozwoju Edukacji, uczestniczyli minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz sekretarz stanu w MEN Tadeusz Sławecki.

Współpraca szkół z pracodawcami – relacja z konferencji

KOWEZiU - wt., 30/09/2014 - 14:42

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zorganizowali 29 września 2014 r. w Bydgoszczy konferencję pt.: „Możliwości i korzyści wynikające ze współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi – dziś i jutro”. Była to pierwsza z sześciu zaplanowanych konferencji poświęconych współpracy szkół z pracodawcami.

Celem konferencji było ukazanie pracodawców jako kluczowych partnerów szkoły zawodowej, mających wpływ na kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz podnoszenie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Na konferencję zostali zaproszeni pracodawcy z województwa kujawsko-pomorskiego.

W programie znalazła się tematyka dotycząca zmian w systemie kształcenia zawodowego i egzaminowania z perspektywy pracodawcy, korzyści dla pracodawców ze współpracy ze szkołami zawodowymi oraz wykorzystanie środków europejskich na włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania. Tematykę spotkania przedstawiła Ewa Konikowska-Kruk, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz pracownicy Departamentu: Emilia Maciejewska i Piotr Bartosiak.

W dalszej części konferencji uczestnicy zostali poinformowani o planach wsparcia dla współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020. W ostatniej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa na temat „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły – dobre praktyki, wyzwania i obustronne korzyści”.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu systemowego KOWEZiU "Edukacja dla pracy etap 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

    

Podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

KOWEZiU - wt., 30/09/2014 - 11:21

„Chcę być przedsiębiorczy” to kolejny projekt współfinansowany ze środków UE, którego celem jest wsparcie szkół ponadgimnazjalnych poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu podstaw przedsiębiorczości. Realizatorem projektu jest Instytut HR Ewa Gordziej-Niewczyk a patronat honorowy objął Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Program, opracowany przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości przy wsparciu Konsultantów Merytorycznych, pilotażowo wdrożono w 20 szkołach ponadgimnazjalnych.

Finalna wersja programu zawiera następujące narzędzia:

  • program nauczania podstaw przedsiębiorczości (opis celów dydaktycznych i wychowawczych oraz sposobów ich realizacji, opis założonych osiągnięć ucznia, propozycje kryteriów oceny, opis metod weryfikowania osiągnięć ucznia),
  • scenariusze lekcji,
  • instrukcje i scenariusze do gier miejskich,
  • interaktywna gra symulacyjna i wirtualna wycieczka po przedsiębiorstwie,
  • filmy edukacyjne,
  • testy kompetencji,
  • podręcznik "Przedsiębiorczość w nauczaniu interdyscyplinarnym dla nauczycieli innych przedmiotów".

Wszystkich zainteresowanych udziałem we wdrożeniu ww. narzędzi w swoich szkołach zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie projektu: http://przedsiebiorczy.instytut-hr.pl/?page_id=279.

W trakcie wdrożenia zapewnione są szkolenia dla nauczycieli, komplet publikacji, dostęp do materiałów w wersji elektronicznej oraz wsparcie Konsultantów Merytorycznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie są dostępne na stronie: http://przedsiebiorczy.instytut-hr.pl.

Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich

KOWEZiU - wt., 30/09/2014 - 08:33

"Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich" to projekt finansowany ze środków UE i realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Powstały w nim narzędzia wspomagające pracę nauczyciela w przygotowaniu młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. 

Rezultaty projektu odpowiadają na potrzebę opracowania narzędzi do kształtowania kompetencji odpowiadających wymogom rynku pracy. Jak twierdzą realizatorzy projektu, w zestawie programów modułowych brakuje takiego, który byłby modułem o charakterze treningu kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich, traktowanych systemowo w odniesieniu do rynku pracy.
Brakuje skutecznych i atrakcyjnych programów doskonalenia nauczycieli szkół zawodowych w dziedzinie pracy z grupą, zarządzania projektem, rozwijania kompetencji nauczycieli i przygotowania ich do doskonalenia wyżej wymienionych umiejętności u uczniów.

Na produkt finalny projektu składają się:

  • program doskonalenia nauczycieli szkół kształcenia zawodowego, w ramach którego nauczyciele wdrażający na terenie swoich szkół scenariusze lekcji i animujący realizacje "Podróży po lokalnym rynku pracy", zostaną przygotowani do realizacji zadań;
  • zestaw 10 scenariuszy zajęć lekcyjnych"trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich" w powiązaniu z lokalnym rynkiem oraz poradnik dla nauczycieli "Prowadzenie grupy";
  • poradnik dla nauczycieli "Animacja podróży po lokalnym rynku pracy" zawierający scenariusz realizacji projektu "Podróż po lokalnym rynku pracy".  

Podczas zajęć uczniowie szkoleni są w trzech obszarach: edukacja ekonomiczna, obywatelska oraz edukacja dotycząca rozumienia i funkcjonowania na rynku pracy. 

Materiały można bezpłatnie otrzymać w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Warszawa, ul. Świętojerska 9) 

oraz w Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży - www.pcyf.org.pl
(Warszawa, ul. Kredytowa 6/20; tel. 22 826 10 16, e-mail: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl).   

Monitorowanie PPKZ przedłużone do 5 października

KOWEZiU - pt., 26/09/2014 - 15:55

Uwaga! Monitorowanie podstawy programowej kształcenia w zawodach przedłużone do 5 października br. Szkoły zawodowe i ośrodki socjoterapii mogą wypełniać ankiety dostępne na stronie www.monitorowanie-ppkz.

Krok pierwszy: rejestracja i wpełnienie metryczki szkoły/ośrodka na stronie www.monitorowanie-ppkz.pl  (zalecamy sprawdzenie poprawności wpisanego adresu mailowego).

Krok drugi: na e-mail podany w metryczce, firma Biostat prześle instrukcję dalszego postępowania wraz z kodami dostępu do ankiet, które są aktywne do 5 października 2014 r. Kody dostępu przeznaczone są dla dyrekcji szkoły/ośrodka oraz wybranych nauczycieli kształcenia zawodowego.

Więcej informacji na stroniewww.monitorowanie-ppkz.pl.

 

 

 

 

Etapy opracowania kursu e-learningowego

KOWEZiU - pt., 26/09/2014 - 09:43

E-learning to coraz popularniejszy sposób kształcenia. Oto materiał p. dr Agnieszki Wierzbickiej z Uniwersytetu Łódzkiego dla wszystkich, którzy chcieliby przygotować kurs e-learningowy, ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać.

 

Zwolnieni z teorii - olimpiada dla szkół ponadgimnazjalnych

KOWEZiU - czw., 25/09/2014 - 08:47

Zwolnieni z teorii to nowa olimpiada dla uczniów szkół średnich - tym razem nie trzeba "zakuwać", liczy się pomysł, umiejętność pracy w grupie i konsekwencja w działaniu. To praktyczna gra zespołowa, której zadaniem jest zrobienie prawdziwego projektu społecznego. Nagrodami są profesjonalne certyfikaty, honorowane na całym świecie. 

Certyfikaty Project Managment Principles oraz Certyfikat Project Managment Fundamentals to dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie i wiedzę z zakresu zarządzania, wystarczające do samodzielnej realizacji projektu, również społecznego. 

Uczestnicy olimpiady łączą się w zespoły, zgłaszają projekt jakiegoś prospołecznego przedsięwzięcia. W prowadzeniu projektu pomaga doświadczony mentor oraz interaktywny portal. Każdy kto dotrze do końca, wygra i otrzyma certyfikat, a najlepsi dostaną renomowane ogólnopolskie nagrody - "Wilki" dla najlepszych projektów społecznych.

Do udziału w olipmiadzie można zapisywać się do końca listopada br., zakończenie projektów przewidziane jest 31 marca 2015 a ogłoszenie wyników wiosną 2015 r.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Social Wolves, wszystkie istotne informacje znajdują się na stronie zwolnienizteorii.pl . Zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazlanych do udziału w tym bardzo ciekawym projekcie. 

 

 


 

 

Raport z 1 etapu monitorowania PPKZ 2012/2013

KOWEZiU - śr., 24/09/2014 - 08:13

Jeszcze przez cztery dni można wypełniać ankietę internetową na temat wdrażania PPKZ w szkołach w roku szkolnym 2013/2014 (www.monitorowanie-ppkz.pl). Tymczasem zapraszamy do lektury Raportu końcowego z przeprowadzonego w 2013 r. monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach. 

 Proces monitorowania został podzielony na pięć obszarów badawczych, których wyniki są przedstawione w raporcie:

1. Możliwości kształcenia (oferta edukacyjna szkół, indywidualizacja kształcenia, doradztwo zawodowe, informacja edukacyjno-zawodowa).
2. Szkolny plan nauczania.
3. Program nauczania dla zawodu.
4. Warunki realizacji kształcenia (baza technodydaktyczna, współpraca z pracodawcami).
5. Doskonalenie zawodowe kadry zarządzającej i nauczycieli.

Szkolenia, z których najchętniej skorzystaliby dyrektorzy to: prowadzenie ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania PPKZ, organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych. Natomiast nauczyciele najchętniej skorzystaliby z aktywizujących metod nauczania, projektowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych i dostosowywania przykładowych programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości ucznia.

W przygotowaniu tegorocznej edycji monitorowania wzięto pod uwagę część rekomendacji wynikających z raportu. Było to mi.in. wprowadzenie komponentu jakościowego w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie „dlaczego tak jest?”, pytania o modyfikacje planu nauczania, zmodyfikowanie pytań odnoszących się do współpracy szkół z pracodawcami. 

W ubiegłorocznym monitorowaniu PPKZ wzięło udział 13% szkół kształcących w zawodach. Serdecznie zapraszamy do udziału w monitorowaniu, im więcej szkół i placówek weźmie w nim udział tym bardziej wyniki będą miarodajne.

Raport końcowy z przeprowadzonego w 2013 r. monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach

 

 

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej

Nowe prawo oświatowe - śr., 10/09/2014 - 13:58
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej

Weszło w życie rozporządzenie regulujące prowadzenie dokumentacji szkolnej. Zmienił się m.in. sposób odnotowywania godzin karcianych oraz dokumentowania usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności.

"Godziny karciane" bez osobnego dziennika

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) likwiduje obowiązek prowadzenia osobnych dzienników zajęć prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela (godzin karcianych). Zajęcia te odnotowywane będą w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku zajęć świetlicowych. Do prowadzenia dziennika zajęć zobowiązani będą natomiast specjaliści zatrudnieni przez szkołę (terapeuci pedagogiczni, inni specjaliści). Wpis do księgi dopiero w momencie rozpoczęcia nauki

Wpis w księdze uczniów będzie dokonywany chronologicznie - według dat rozpoczęcia nauki w danej szkole. Jako że rekrutacja przeprowadzana jest w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki przez ucznia, często dochodzi do sytuacji, że dane wpisywane są do księgi niepotrzebnie, ponieważ dziecko nie rozpoczyna nauki w placówce (np. na skutek wypadków losowych). Zmiana ułatwi szkołom życie, pozwalając uniknąć zbędnych formalności. Rozporządzenie dodaje również przepis, który obliguje ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze do prowadzenia ksiąg wychowanków. Informacje, na których podstawie dokonany zostanie wpis, będzie mógł przekazać dyrektor placówki.

Nauczyciel odnotuje usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności

Po zmianach nie tylko obecność ucznia na zajęciach będzie odnotowywana w dzienniku lekcyjnym - znajdą się w nim także informacje o liczbie godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności. Ma to ułatwić udokumentowanie tego, że uczeń nie może być klasyfikowany z danego przedmiotu oraz przesądzić o możliwości zdawania egzaminu klasyfikacyjnego.Słuchacz w szkole dla dorosłych sam podpisze listę

Rozporządzenie wprowadza zasadę, według której słuchacze w szkołach dla dorosłych będą potwierdzać swoją obecność, składając własnoręczny podpis na liście obecności. Ma to wyeliminować problemy z ustaleniem wymaganej frekwencji na zajęciach. Zmienia się także dokumentacja prowadzona przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Po wejściu w życie nowych regulacji, do dziennika zajęć prowadzonego odrębnie dla każdej grupy wychowawczej będą wpisywane wszystkie zajęcia realizowane z tą grupą.

Dostęp do elektronicznego dziennika zawsze bezpłatny dla rodziców

Nowe rozporządzenie obliguje szkoły, które prowadzą elektroniczny dziennik, do udostępnienia rodzicom bezpłatnego wglądu do dokumentacji w zakresie dotyczącym ich dzieci. Ma to ostatecznie zlikwidować wątpliwości w tej materii.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 3 września 2014 r.

Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne - nowe zasady już obowiązują

Nowe prawo oświatowe - śr., 10/09/2014 - 01:05
Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne - nowe zasady już obowiązują

Weszły w życie przepisy dotyczące indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. Organizacja zajęć dla przedszkolaków ma być łatwiejsza.

Zajęcia poprowadzi dwóch nauczycieliRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1157) ma na celu dostosowanie przepisów do nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Nowe regulacje umożliwiają prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej przez dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego.

O wyborze miejsca zdecydują potrzeby przedszkolakaNowy akt prawny wprowadza również zasadę, że zajęcia prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, wskazując jednocześnie otwarty katalog miejsc, w których dziecko może przebywać - dzięki temu miejsce prowadzenia zajęć będzie lepiej dostosowane do potrzeb dziecka. W tym samym celu umożliwiono prowadzenie zajęć w tygodniowym wymiarze wyższym od podstawowego.

Koniec zajęć na wniosek rodzicówKolejną zmianą jest doprecyzowanie przepisów dotyczących zakończenia indywidualnego przygotowania przedszkolnego - jeżeli ustanie taka potrzeba, dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia (poparty odpowiednim zaświadczeniem lekarskim) zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania i powiadamia o tym organ prowadzący.

Nowela dookreśla również, że wniosek, na podstawie którego dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 9 września 2014 r.

Indywidualne przygotowanie przedszkolne wkrótce na nowych zasadach

Nowe prawo oświatowe - śr., 03/09/2014 - 01:28
Indywidualne przygotowanie przedszkolne wkrótce na nowych zasadach

MEN chce uprościć przepisy dotyczące indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1157) ma na celu dostosowanie przepisów do nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Nowe regulacje umożliwiają prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej przez dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Rozporządzenie wprowadza również zasadę, że zajęcia prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, wskazując jednocześnie otwarty katalog miejsc, w których dziecko może przebywać - dzięki temu miejsce prowadzenia zajęć będzie lepiej dostosowane do potrzeb dziecka. W tym samym celu umożliwiono prowadzenie zajęć w tygodniowym wymiarze wyższym od podstawowego.

Kolejną zmianą jest doprecyzowanie przepisów dotyczących zakończenia indywidualnego przygotowania przedszkolnego - jeżeli ustanie taka potrzeba, dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia (poparty odpowiednim zaświadczeniem lekarskim) zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania i powiadamia o tym organ prowadzący.

Nowela dookreśla również, że wniosek, na podstawie którego dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.

Nowe przepisy obowiązywać będą od 9 września 2014 r.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 2 września 2014 r.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent