Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Finansowe skutki decyzji w oświacie – podsumowanie warsztatów dla samorządowców

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 28/10/2014 - 12:27

W dniach 20 -23 października 2014 r w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyły się trzy 2-dniowe warsztaty dla samorządowców pod tytułem: "Jak racjonalizować finanse oświatowe nie obniżając jakości pracy szkół?" których celem było znalezienie sposobów na równoważenie dochodów i wydatków oświatowych bez ujemnego wpływu na jakość pracy szkół i placówek. Istotnym elementem realizowanych warsztatów było przećwiczenie umiejętności analizy i interpretacji oceny skutków podejmowanych przez JST decyzji zarówno w kontekście finansowym jak i merytorycznym.

Rosną ceny korepetycji

Belferblog - wt., 28/10/2014 - 07:10
Zmiana formuły matury ustnej z języka polskiego wywołała panikę wśród licealistów. Efektem tego jest wzrost popytu na korepetycje. Poloniści dawno nie przeżywali takiego zainteresowania. Przy okazji rosną też ceny za godzinę. Od 2015 roku maturzyści będą odpowiadać na pytania wylosowane … Czytaj dalej →

Relacja z XVI KKDS

Edukacja i rozwój - wt., 28/10/2014 - 00:00
Tegoroczna XVI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, która odbyła się w Warszawie w dniach 22 -23 października  miała szczególny wymiar. Dwadzieścia lat temu wyszedł pierwszy numer „Dyrektora Szkoły”. Z tej okazji odbyła się Gala 20 – lecia „DS”, podczas
Kategorie: Prawo

Rekrutacja na kurs on-line: „Platforma Moodle dla początkujących” - edycja 2.

KOWEZiU - pon., 27/10/2014 - 10:03

Wydział Doskonalenia Nauczycieli ogłasza rekrutację na kurs „Platforma Moodle dla początkujących”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Tytuł

„Platforma Moodle dla początkujących” - edycja 2.

Organizator

Wydział Doskonalenia Nauczycieli

Rodzaj formy doskonalenia

kurs on-line

Status

Rekrutacja 2014-10-27 10:00:00 - 2014-11-09 10:00:00

 

Adresaci

 • nauczyciele
Kadra:
 • CKP
 • CKU
 • CKUiP
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
 • Technikum
 • Zespół Szkół
 • CKZiU

Cel

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz nauczycieli specjalistów i realizowany w ramach Akademii Młodego Nauczyciela Zawodu.
Celem kursu jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności do samodzielnego zaplanowania, przygotowania i prowadzenia różnych form doskonalenia/nauczania na odległość. Zapoznania ich z możliwościami  platformy Moodle i przygotowania do tworzenia materiałów dydaktycznych, dostosowanych do procesu edukacyjnego na platformie e-learningowej. 

Termin

2014-11-12 – 2014-12-16

Miejsce

Kurs organizowany na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU

 

Warunki uczestnictwa

 • spełnienie warunku „Adresaci”,
 • zatrudnienie na stanowisku nauczyciela,
 • pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej (patrz: Rekrutacja),
 • posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, korzystania z poczty elektronicznej,
 • posiadanie umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, plikami graficznymi i multimedialnymi,
 • posiadanie własnego konta e-mail,
 • systematyczny dostęp do platformy edukacyjnej Moodle (placówka delegująca zapewnia swojemu uczestnikowi dostęp do swojej platformy edukacyjnej Moodle),
 • systematyczny dostęp do komputera wyposażonego w programy do edycji tekstu, tworzenia prezentacji, graficzne oraz multimedialne,
 • systematyczny dostęp do sieci internetowej.

Procedura rekrutacyjna

Rozpoczęcie rekrutacji: 2014-10-27 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2014-11-09 godz. 10.00

Termin dosłania karty zgłoszenia: 0000-00-00

Liczba miejsc: 28

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data wypełnienia formularza).

Procedura rekrutacyjna:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,

Decydować będzie kolejność zgłoszeń, na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

Osoba do kontaktu

Lena Mazurek

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny

Wymieranie wulgaryzmów

Belferblog - ndz., 26/10/2014 - 16:42
Nie tylko piękne słowa wychodzą z użycia, zmniejsza się także bogactwo polskich wulgaryzmów. Byłem z uczniami na filmie „Bogowie” i widziałem, jak ubogo klnie wybitny lekarz. To żenujące, że reżyser kazał docentowi Relidze wciąż rzucać tylko „k…wami”. Jestem pewien, że … Czytaj dalej →

Strach o maturę

Belferblog - pt., 24/10/2014 - 16:35
Od wczoraj wiadomo, że będzie próbna matura pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wcześniej instytucja ta zapewniała, że próbnego egzaminu nie zorganizuje, dlatego zapisywaliśmy się w wydawnictwach komercyjnych. Niektóre szkoły nawet w wielu, zapewne wierząc, że ilość musi przejść w jakość. … Czytaj dalej →

ORE na Kongresie Edukacja i Rozwój

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 24/10/2014 - 14:40

W dwudniowym spotkaniu środowisk oświatowych, które odbyło się w Warszawie 22 i 23 października wzięło udział ponad 500 osób. Zorganizowany przez wydawnictwo Wolters Kluwer Kongres „Edukacja i Rozwój” to spotkanie branżowe, mające na celu integrację środowisk edukacyjnych wokół najważniejszych zadań stojących przed systemem oświaty, szkolnictwa wyższego oraz szkolnictwa ustawicznego i zawodowego na najbliższe lata oraz podnoszenie wiedzy i doskonalenie własnych kompetencji edukacyjnych i organizacyjnych.

Doradztwo zawodowe - od diagnozy do ewaluacji - praktyczne wsparcie kadry CKU, CKP i CKZiU

KOWEZiU - pt., 24/10/2014 - 10:37

W dniach od 15 do 16 listopada br. w Warszawie, odbędzie się szkolenie pt. „Doradztwo zawodowe - od diagnozy do ewaluacji - praktyczne wsparcie kadry CKU, CKP i CKZiU” adresowane do przedstawicieli placówek kształcenia praktycznego i ustawicznego. Szkolenie zostanie zorganizowane w ramach projektu systemowego KOWEZiU „Edukacja dla pracy etap 2”.

Miejsce szkolenia: Warszawa, Hotel Czerniewski, ul. Jutrzenki 119. 

Uczestnikiem szkolenia może być jedna osoba z placówki, która realizuje zadania doradcy zawodowego lub jest doradcą zawodowym.

Organizatorzy zapewniją uczestnikom pełne wyżywienie, możliwość skorzystania z noclegu, niezbędne materiały szkoleniowe oraz publikację „Informator o zawodach”. Uczestnicy otrzymają również zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie edp-szkolenia.koweziu.edu.pl, zapisy przyjmowane są do 7 listopada br. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
Wszelkie pytania organizacyjne prosimy kierować na adres e-mail edp-szkolenia@koweziu.edu.pl lub telefonicznie 609 119 237

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

 

Tajne nauczanie

Belferblog - czw., 23/10/2014 - 14:32
Miałem przyjemność posłuchać dzisiaj weteranów tajnego nauczania w regionie łódzkim. W Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi głos zabrali bohaterowie edukacji prowadzonej w warunkach wojny i okupacji, w tym także tajnego nauczania w obozach koncentracyjnych. Łza się w oku … Czytaj dalej →

Wybraliśmy Super Dyrektora!

Edukacja i rozwój - czw., 23/10/2014 - 00:00
Wybraliśmy Super Dyrektora! Janina Szajny, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori w Jarosławiu i Małgorzata Kułaczkowska, dyrektor Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie zwyciężyły w konkursie Super Dyrektor. Kapituła przyznała też
Kategorie: Prawo

Rekrutacja na kurs on-line „Poradnictwo na odległość” – edycja 1.

KOWEZiU - wt., 21/10/2014 - 10:46

Wydział Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU zaprasza na 1. edycję kursu „Poradnictwo na odległość”, realizowanego on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Rekrutacja rozpocznie się 24.10.2014 r. o godzinie 13.00 i zakończy po zgłoszeniu się określonej liczby osób.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Karolina Szczuka, k.szczuka@koweziu.edu.pl

 

Partycypacja a lokalna polityka oświatowa – raport z badań

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pon., 20/10/2014 - 15:30
Zapraszamy do lektury raportu z badań terenowych zawierającego opis procesów włączania mieszkańców wybranych miast, gmin i powiatów we współdecydowanie o kierunkach lokalnej polityki edukacyjnej. Na prezentowaną publikację złożyły się wywiady prowadzone z formalnymi i nieformalnymi uczestnikami lokalnych systemów edukacji oraz analiza danych zastanych. Celem badania było zrekonstruowanie procesów partycypacji zachodzących w wybranych (10 JST) społecznościach lokalnych; opis form partycypacji, wskazanie obszarów polityki edukacyjnej, których dotyczy uczestnictwo oraz rodzaje i style przywództwa występujące w procesach dotyczących lokalnej edukacji, w które angażują się i są angażowani obywatele.

MF: państwo nie dopłaci do nauczycielskich wynagrodzeń

Nowe prawo oświatowe - pon., 20/10/2014 - 15:11

To samorząd powinien płacić za zatrudnianie pedagogów
W wersji projektu noweli: ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela, przekazanej do uzgodnień międzyresortowych, znalazł się zapis uchylający art. 30 ust. 10b Karty Nauczyciela. Przepis ten stanowi, że zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad poziom średnich wynagrodzeń może odbywać się wyłącznie ze środków własnych jednostki samorządu.

Kongres Edukacja i Rozwój także dla samorządowców>>

Celem zmiany było umożliwienie wypłat dodatkowych środków dla nauczycieli ze środków unijnych, jednak resort finansów uznał, że zmiana idzie za daleko. W opinii do projektu wskazał, że zmiana da jednostkom samorządu terytorialnego podstawę prawną do wystąpienia z roszczeniami o zwiększenie środków na realizację zadań oświatowych. Dlatego też - nowela nie uchyli przepisu - a doprecyzuje, że dodatkowe pieniądze na wynagrodzenia nauczycieli będą mogły pochodzić ze środków UE.

W 2015 r. mniej nauczycieli z prawem do urlopu dla poratowania zdrowia>>

Resort finansów na straży Karty Nauczyciela
To nie jedyna zmiana dotycząca pieniędzy na nauczycielskie wynagrodzenia, której żądał resort finansów.
Jednym z założeń projektu jest zmiana zasad organizowania zajęć finansowanych przez UE. Po nowelizacji z nauczycielem chcącym prowadzić takie lekcje nie będzie trzeba zawierać dodatkowej umowy. Ustawa doprecyzuje, że zajęcia dodatkowe nie będą wliczane do pensum, a stawka będzie równa tej, którą nauczyciel otrzymuje za godziny ponadwymiarowe.

Zajęcia finansowane przez UE będą płatne jak godziny ponadwymiarowe>>

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", to resort finansów nalegał, by wynagrodzenia nauczycieli za tego rodzaju zajęcia nie były wliczane do średniej i nie miały wpływu na obowiązek wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego, czyli tzw. czternastki.
– Okazuje się, że już nawet minister finansów jest strażnikiem Karty nauczyciela. Nikt nie chce zmieniać tych przepisów – komentuje w "DGP" Marek Olszewski, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP. Według niego dzielenie tych pieniędzy w odrębnym trybie wciąż będzie przysparzało więcej problemów niż korzyści.

Źródło: serwis Prawo Oświatowe/ABC, "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 20 października 2014 r.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie może być ustalane dowolnie>>

 

Nowa odsłona Oficyny Dla Awansu

Komunikaty ODA - pt., 17/10/2014 - 16:13

Od kilku dni mają Państwo możliwość korzystania z nowej wersji serwisu Oficyna Dla Awansu. 

Mimo zachowania staranności w trakcie tworzenia i testowania, nie jest wykluczone, że mogą trafić się jeszcze jakieś błędy. W przypadku ich zauważenia prosimy o uwagi poprzez stronę Kontakt

Otwarci jesteśmy także na wszelkie propozycje z Państwa strony.

Za ewentualne niedogodności serdecznie przepraszamy i życzymy miłego i owocnego korzystania z naszego serwisu.

Redakcja

Tags:
Kategorie: Informacje własne

Klasy nie złożyły życzeń

Belferblog - pt., 17/10/2014 - 07:56
Dzień Nauczyciela za nami, teraz trwa rozliczanie uczniów z tego, czy pamiętali o złożeniu życzeń. I nie chodzi tu wcale o osobiste żale zlekceważonego pedagoga, ale o zasadę. Szkoła przecież uczy i wychowuje. Jakże więc miałaby nie rozliczać dzieci z … Czytaj dalej →

Uczniowie są naszymi partnerami

Edukacja i rozwój - pt., 17/10/2014 - 00:00
Gościem specjalnym Kongresu Edukacja i Rozwój oraz XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół będzie dr Russell J. Quaglia, uznawany przez media za największy amerykański autorytet w dziedzinie rozwoju oraz wspomagania uczniów w ich aspiracjach. O jego poglądach i działalności rozmawia Elżbieta Piotrowska-Albin,
Kategorie: Prawo

W świecie ludzi i w świecie Zgrzyciaków

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 16/10/2014 - 14:45


Prezentacja koncepcji e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej przygotowana w ramach projektu: E-podręczniki do kształcenia ogólnego.
Obejrzyj film i przetestuj lekcję na platformie www.epodreczniki.pl
Informacja prasowa

Szkolenia dla kadry szkół gimnazjalnych - październik i listopad 2014 r.

KOWEZiU - czw., 16/10/2014 - 13:28

„Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych to oferta szkoleniowa przygotowana dla przedstawicieli gimnazjów w ramach projektu systemowego KOWEZiU „Edukacja dla pracy etap 2”. 
Pierwsze dwudniowe szkolenia rozpoczynają się już w październiku br.

edukacjadlapracy.koweziu.edu.pl

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia pozwolą szkole na podniesienie jakości usług z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, które są obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

W imieniu KOWEZiU za organizację szkoleń odpowiadają wyłonione w postępowaniu przetargowym firmy: 

 • MDDP AKADEMIA BIZNESU, Warszawa
 • PM GROUP LAAX, Białystok

  Kontakt do przedstawicieli firm znajduje się tutaj.  
 • Szkolenia są bezpłatne. Szczegółowa oferta, program oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie edukacjadlapracy.koweziu.edu.pl. Zapraszamy!

   

  Bierz medal i w nogi

  Belferblog - czw., 16/10/2014 - 08:15
  Wczoraj wojewoda łódzki oraz kurator wręczali medale pracownikom oświaty. Uroczystość odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Na początku wszyscy zachowywali się godnie, ale jak tylko poczuli order na piersi, zaczął się exodus. Ludzie brali bowiem medale i … Czytaj dalej →

  Strony

  Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent