Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Zaproszenie do ewaluacji. Zaproszenie do rozwoju

KOWEZiU - czw., 18/12/2014 - 10:24

Zaproszenie do ewaluacji. Zaproszenie do rozwoju to poradnik dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją i do korzystania z opracowanych narzędzi do ewaluacji wewnętrznej.

Celem poradnika jest przedstawienie metodologiiprzygotowania i prowadzenia ewaluacji programów nauczania dla zawodów, ewaluacji korelacji międzyprzedmiotowych a także ewaluacji procesu kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe. Znajdziemy w nim również przykłady dobrych praktyk szkół zawodowych a także obszerny opis jak zaplanować ewaluację, jakie metody badawcze można w niej wykorzystać, jak napisać raport. 
Eksperci projektu przygotowali pakiet narzędzi do ewaluacji wewnętrznej, znalazły się w nim kwestionaiusze ankiet dla nauczycieli/uczniów/przedsiębiorców, scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami, arkusz analizy dokumentów/obserwacji lekcji.

Zachęcamy do pobrania publikacji ze strony internetowej KOWEZiU (zakładka publikacje) oraz do korzystania z opracowanych narzędzi.

Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego KOWEZiU "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach".

„Języki obce w sieci” - zapraszamy do obejrzenia filmów ze szkolenia

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 18/12/2014 - 08:47
Na początku przyszłego roku rozpocznie działanie 65 regionalnych sieci współpracy dla nauczycieli języków obcych. Aby przygotować się do tego zadania, zorganizowaliśmy 8 grudnia w siedzibie ORE szkolenie adresowane głównie do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oaz bibliotek pedagogicznych. Ze względu na duże zainteresowanie materiałami ze szkolenia, zapraszamy do obejrzenia filmów nagranych podczas spotkania. Wszystkich chętnych prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres katarzyna.gut@ore.edu.pl. W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko oraz miejsce zatrudnienia. W odpowiedzi na maile otrzymacie Państwo zaproszenie do obejrzenia filmów umieszczonych na platformie www.doskonaleniewsieci.pl. W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy na wskazany wyżej adres.

„Języki obce w sieci” - zapraszamy do obejrzenia filmów ze szkolenia

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 18/12/2014 - 08:47
Na początku przyszłego roku rozpocznie działanie 65 regionalnych sieci współpracy dla nauczycieli języków obcych. Aby przygotować się do tego zadania, zorganizowaliśmy 8 grudnia w siedzibie ORE szkolenie adresowane głównie do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oaz bibliotek pedagogicznych. Ze względu na duże zainteresowanie materiałami ze szkolenia, zapraszamy do obejrzenia filmów nagranych podczas spotkania. Wszystkich chętnych prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres katarzyna.gut@ore.edu.pl. W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko i nazwę placówki oraz miejsce zatrudnienia. W odpowiedzi na maile otrzymacie Państwo zaproszenie do obejrzenia filmów umieszczonych na platformie www.doskonaleniewsieci.pl. W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy na wskazany wyżej adres.

O prawie dziecka do obojga rodziców

Rzecznik Praw Dziecka - śr., 17/12/2014 - 16:22
Kategorie: Prawo

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2015 roku

MEN - aktualności - śr., 17/12/2014 - 13:17

Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Koncert "Serce dla dzieci"

Rzecznik Praw Dziecka - wt., 16/12/2014 - 16:32
Kategorie: Prawo

17 grudnia próbny sprawdzian szóstoklasistów

MEN - aktualności - wt., 16/12/2014 - 14:44

Uczniowie szóstej klasy szkoły podstawowej już jutro będą pisali w swoich szkołach próbny sprawdzian. Materiały przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.

Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym - EQAVET

KOWEZiU - wt., 16/12/2014 - 08:45

„Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym” - przykłady dobrych praktyk w działaniach na rzecz jakości, idea Europejskiego systemu zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET) to główne zagadnienia poruszane podczas seminarium organizowanego 2 grudnia br. w Warszawie przez IBE i KOWEZiU.  

Sieć EQAVET skupia państwa członkowskie, partnerów społecznych i Komisję Europejską w celu wspierania współpracy europejskiej w zakresie rozwoju i poprawy jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET) za pomocą europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Europejskie ramy odniesienia mają pomóc państwom członkowskim w promowaniu, monitorowaniu, modernizacji i doskonaleniu systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.

EQAVET to „nowe podejście do edukacji”, ważnej roli, jaką może odgrywać wysokiej jakości kształcenie i szkolenie zawodowe w walce z plagą bezrobocia wśród młodych ludzi. Programy zapewniania jakości, ustawodawstwo jako podstawa dla poprawy efektywności i wydajności systemów oraz większy stopień przenikalności między systemami kształcenia i szkolenia zawodowego a systemem szkolnictwa wyższego są uważane za najważniejsze elementy doskonałości kształcenia i szkolenia zawodowego. EQAVET podkreśla znaczenie współpracy z pracodawcami a także mówi o potrzebie wzmocnienia współpracy między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i sektorowym.

Głównym celem seminarium „Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym” było upowszechnienie idei EQAVET oraz zaprezentowanie polskich przykładów zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. W programie seminarium znalazły się wystąpienia przedstawicieli szkoły zawodowej, przedsiębiorstwa i innych instytucji zajmujacych się ww. problematyką: zapewnianie jakości kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Total Quality Management w działalności firmy, Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, Polskie Ramy Praktyk i Staży oraz modelowy przykład współpracy szkół z pracodawcami w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Spotkanie prowadzili Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych i Witold Woźniak, wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Poniżej udostępniamy Państwu prezentacje oraz krótką fotorelację. Serdecznie dziękujemy gościom za udział w spotkaniu.

Europejski kontekst działań projakościowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym - Jerzy Bielecki (KOWEZiU)

Zapewnienie jakości kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - Magdalena Dybaś, IBE

System zarządzania jakością oparty na Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych – Iwona Musz, WUP Kraków

TQM sprawdza się w praktyce! – Mariola Przybylska, CELSA „Huta Ostrowiec”

Zapewnienie jakości w szkole zawodowej – Krzysztof Świerk, Zespół Szkół Technicznych w Turku

Kompetencje na polskim rynku pracy – Paulina Zaręba, Polskie Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami

 

„Wypadki na drogach – porozmawiajmy” – list z okazji jubileuszowej edycji akcji społecznej

MEN - aktualności - pon., 15/12/2014 - 16:21

- Piąta jubileuszowa odsłona kampanii „Wypadki na drogach – porozmawiajmy” przebiegać będzie pod hasłem „widoczność w ruchu drogowym”. I naprawdę warto o tym porozmawiać – pisze w liście do szkół minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Polska młodzież kocha poezję

Belferblog - pon., 15/12/2014 - 14:09
Na dzisiejszej próbnej maturze z języka polskiego uczniowie wybierali między poezją a poezją. Mową wiązaną jest bowiem zarówno wiersz K. K. Baczyńskiego “Spojrzenie”, jak i “Pan Tadeusz” A. Mickiewicza. Jeżeli maturzysta nie czuje poezji, to ma przerąbane (zob. info o … Czytaj dalej →

Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania

KOWEZiU - pon., 15/12/2014 - 13:31

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją: Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania.

Celem publikacji jest przybliżenie szkołom i placówkom systemu oświaty oraz ich organom prowadzącym przykładów realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Pierwsza część publikacji ma charakter ogólny. Omówiono w niej m.in. akty prawne regulujące organizację doradztwa zawodowego w systemie oświaty. W drugiej części publikacji zgromadzono przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji doradztwa zawodowego na poziomie gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz ich organów prowadzących. W rozdziale 7. przedstawione są przykładowe rozwiązania dotyczące zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w organizację doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty. W ostatnich dwóch rozdziałach dotyczących zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradnictwa zawodowego dla dorosłych ujęto teoretyczne podejście do ich roli w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Zachęcamy do pobierania publikacji w formacie EPUB lub PDF.

Stypendia hospitacyjne w Bawarii dla nauczycieli języka niemieckiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pon., 15/12/2014 - 11:34
Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych ORE z przyjemnością informuje, że Bawarskie Ministerstwo Oświaty przydzieliło na rok kalendarzowy 2015 siedem stypendiów hospitacyjnych polskim nauczycielom języka niemieckiego uczącym w szkołach od podstawowej do średniej włącznie oraz pięć stypendiów nauczycielom reprezentującym mniejszość niemiecką w Polsce.

Stypendia hospitacyjne w Bawarii dla nauczycieli języka niemieckiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pon., 15/12/2014 - 11:34
Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych ORE z przyjemnością informuje, że Bawarskie Ministerstwo Oświaty przydzieliło na rok kalendarzowy 2015 siedem stypendiów hospitacyjnych polskim nauczycielom języka niemieckiego uczącym w szkołach od podstawowej do średniej włącznie oraz pięć stypendiów nauczycielom reprezentującym mniejszość niemiecką w Polsce.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent