Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Klasy maturalne odeszły

Belferblog - ndz., 26/04/2015 - 13:00
Uczniowie klas maturalnych zakończyli naukę w liceum. Otrzymali świadectwa i stali się absolwentami. Teraz mogą mówić o szkole i nauczycielach to, co chcą. Bez obaw o konsekwencje. Badaliśmy opinie uczniów już wcześniej, ale młodzież najczęściej pisała to, co chcielibyśmy usłyszeć. … Czytaj dalej →

Włamanie do e-dziennika

Belferblog - pt., 24/04/2015 - 17:04
Uczeń wpisywał sobie oceny do dziennika elektronicznego. Nie raz, ale regularnie przez trzy lata nauki w technikum. Gdy w końcu prawda wyszła na jaw, niektórzy nauczyciele winą obarczyli komputery i zapragnęli powrotu do papierowego dziennika. Czyżby w dawnym systemie uczniowie … Czytaj dalej →

21 sposobów przeciwdziałania mowie nienawiści

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 24/04/2015 - 15:48
23 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprezentowano 21 sposobów przeciwdziałania mowie nienawiści opisanych w publikacji Rady Europy Zakładki. Podręcznik o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka. Seminarium otworzyła Urszula Augustyn – Sekretarz Stanu w MEN, Pełnomocnik Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach. Dziękując wszystkim, którzy działają na rzecz wypracowania dobrych praktyk antydyskryminacyjnych wyraziła nadzieję, że zdobyta podczas seminarium wiedza dotrze za ich pośrednictwem do innych środowisk w każdym zakątku Polski.

Egzamin gimnazjalny – prawda czy fałsz?

Belferblog - śr., 22/04/2015 - 09:03
Jesteśmy w środku egzaminu gimnazjalnego. Wczoraj były przedmioty humanistyczne, dzisiaj przyrodnicze i matematyka, a jutro język obcy. Pierwsza część okazała się przyjazna dla młodych ludzi, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Pochyliłem się nad testem z języka polskiego i … Czytaj dalej →

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli -nowe zasady

Ośrodek Rozwoju Edukacji - wt., 21/04/2015 - 10:28
O jakości usług związanych z doskonaleniem nauczycieli decyduje przede wszystkim potencjał instytucji oraz kompetencje osób bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie szkoleń i warsztatów. Zgodnie z tą koncepcją Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2014 roku postanowiło zmienić zasady uzyskiwania akredytacji przez placówki doskonalenia nauczycieli i dostosować je do nowych wymagań. Wprowadzane zmiany stanowią szansę na potwierdzenie jakości pracy przez te placówki, które zdecydowały się na realizacje wspomagania pracy szkół oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia, zanim staną się one obowiązującymi formami pracy.

Szorstkie podziękowanie

Belferblog - pon., 20/04/2015 - 13:08
Prezes ZNP podziękował nauczycielom za udział w sobotniej manifestacji. Poprosił też, aby zapytać koleżanki i kolegów, którzy nie byli z nami w Warszawie, dlaczego wybrali bierność. Czyżby zamierzali konsumować efekty tej manifestacji, siedząc w domu? Wystąpienie Sławomira Broniarza tutaj. Jeszcze … Czytaj dalej →

Nauczyciele manifestują

Belferblog - pt., 17/04/2015 - 18:23
Prezes ZNP zaprasza na sobotnią manifestację nauczycieli w Warszawie (zob. film). Z mojej szkoły jadą cztery osoby, a może nawet pięć, czyli ok. 10 procent pracowników. Gdyby podobna frekwencja była w pozostałych szkołach, w manifestacji powinno wziąć udział 50 tysięcy … Czytaj dalej →

Poradnik metodyczny dla polonisty

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 17/04/2015 - 13:17
Zapraszamy nauczycieli języka polskiego liceów i techników do zapoznania się z nową publikacją Planowanie pracy nauczyciela polonisty na IV etapie edukacyjnym. Poradnik metodyczny z przykładami zadań maturalnych.
Opracowanie zawiera wskazówki metodyczne przydatne w planowaniu zajęć dydaktycznych oraz przykładowe zadania maturalne (do części ustnej i testy w części pisemnej na poziomie podstawowym). Treść poradnika jest zgodna z aktualną podstawą programową kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz Informatorem o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 opracowanym przez CKE.

Pamięć – świadomość – odpowiedzialność

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 17/04/2015 - 11:43
W najbliższą niedzielę 19 kwietnia po raz 72. wspominamy rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. W polskich szkołach dzień ten jest stałą datą obchodów Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości. Warto przypomnieć, że tradycja obchodów Dni Pamięci o Holokauście sięga roku 2000, kiedy rządy 46 państw podpisały Deklarację Sztokholmską – dokument stwierdzający, że „Holokaust (Shoah) w sposób fundamentalny podważył zasady, na których oparta jest cywilizacja. Bezprecedensowy mechanizm Holokaustu będzie zawsze niósł uniwersalne przesłanie. […] Czujemy się zobowiązani upamiętnić ofiary Holokaustu, jak też oddać cześć tym, którzy się Holokaustowi sprzeciwili. Będziemy popierać odpowiednie formy upamiętnienia Holokaustu, łącznie z wprowadzeniem Dnia Pamięci o Holokauście w naszych krajach”.

Samorządy wobec MOW i MOS

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 16/04/2015 - 16:48
Problemy i wyzwania polityki oświatowej JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) wobec młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) były tematem dwudniowej konferencji zorganizowanej w Warszawie w dniach 13-14 kwietnia 2015 r. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biura Rzecznika Praw Dziecka, jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Szkolenia z obsługi systemu informatycznego do egzaminów zawodowych

Centralna Komisja Egzaminacyjna - czw., 16/04/2015 - 16:16

Informujemy, że ruszyła platforma do zapisów na szkolenia z obsługi systemu informatycznego do egzaminów

Read More...

Zacznij nowy rok szkolny ze Zgrzyciakami!

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 16/04/2015 - 12:51
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na spotkania informacyjne dotyczące e-podręcznika dla najmłodszych uczniów. Już od 1 września 2015 r. z bezpłatnego e-podręcznika będą mogli korzystać uczniowie klas I–III szkoły podstawowej. Jego bogata, interaktywna forma z pewnością przyciągnie wszystkie dzieci i ułatwi im edukacyjny start.

Szkoła wobec wymagań państwa − poradniki

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 16/04/2015 - 11:13

Zachęcamy do zapoznania się z wizją współczesnej szkoły zawartą w wymaganiach postawionych przez państwo szkołom i placówkom oświatowym. Szkoły otrzymują informacje o poziomie spełniania tych wymagań w wyniku ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny (najczęściej są to właściwi kuratorzy oświaty). Rezultatem każdej ewaluacji zewnętrznej jest raport przekazywany szkole (placówce) i organowi prowadzącemu oraz publikowany na stronie internetowej npseo.pl.

Jak ocenić maturzystów?

Belferblog - czw., 16/04/2015 - 09:47
Nauczyciele oceniają tegorocznych maturzystów. Rzadko są to oceny sprawiedliwe, zwykle albo trochę na wyrost, albo nieco zaniżone. Przyczyn takiego oceniania jest wiele. Po pierwsze, trudno o sprawiedliwość przy tak wąskiej skali ocen. Na przykład czwórka może wynikać z zaokrąglenia w … Czytaj dalej →

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent