Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Obchody Dnia Praw Człowieka w ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 11/12/2014 - 15:40

Obchody Światowego Dnia Praw Człowieka to okazja do zwrócenia uwagi na znaczenie przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji w szkole. Zorganizowana 10 grudnia 2014 w Ośrodku Rozwoju Edukacji konferencja „Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła” to wydarzenie, które umożliwiło spotkanie wielu środowisk edukacyjnych podejmujących działania w tym obszarze. Podczas otwarcia konferencji odczytano list minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej skierowany do pracowników systemu edukacji z okazji Światowego Dnia Praw Człowieka.

Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach

KOWEZiU - czw., 11/12/2014 - 14:31

Jakie wnioski płyną z monitorowania procesu wdrażania PPKZ, jak wykorzystywać wyniki monitorowania PPKZ do doskonalenia pracy szkoły zawodowej, jak powinna wyglądać współpraca szkół z pracodawcami – jakie dawać korzyści dla ucznia, szkoły, pracodawcy? W jaki sposób branżowe sieci wsparcia mogą wspomagać pracę nauczycieli szkół zawodowych?

Na powyższe pytania próbowali odpowiedzieć organizatorzy oraz prelegenci i uczestnicy konferencji zorganizowanej przez KOWEZiU we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz w Bydgoszczy w ramach upowszechniania projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.

Do udziału w konferencji Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach zostali zaproszeni dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły zawodowe, placówek doskonalenia nauczycieli, CKP, CKU, CKZiU.

Konferencja odbyła się 4 grudnia 2014 roku w Toruniu.

Poniżej udostępniamy Państwu krótką fotorelację oraz prezentacje. Serdecznie dziękujemy gościom za liczne przybycie, a gospodarzom za miłe przyjęcie w mieście Kopernika.

Zdj. 1. Otwarcie konferencji: Witold Woźniak, wicedyrektor KOWEZiU, Małgorzata Trzeciak, dyr. KPCEN w Toruniu, Barbara Daroń, dyr. KPCEN w Bydgoszczy Zdj. 2. „Wykorzystywanie wyników powszechnego monitorowania PPKZ do doskonalenia pracy szkoły zawodowej” – prezentacja Iwona Andrzejewska (przedstawicielka KO Bydgoszcz) Zdj. 3. „Współpraca szkół z pracodawcami – korzyści dla ucznia, szkoły i pracodawcy” – prezentacja Józef Pyrczak (dyr. Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska Toruniu) Zdj. 5. Uczestnicy konferencji Zdj. 6. Uczestnicy konferencji Zdj. 4. Organizatorzy konferencji i prelegenci: Monika Wojciechowska, koordynator projektu „Monitorowanie PPKZ…”, Renata Antos-Rowińska, koordynator sieci branżowej w projekcie KOWEZiU, Ilona Zduńczuk, n-el konsultant w KPCEN Toruń, Witold Woźniak, wicedyrektor KOWEZiU, Monika Sylwestrzak, n-el konsultant w KPCEN Toruń, Elżbieta Żochowska, KOWEZiU

Rekrutacja na kurs on-line: „Metodyka pracy w nauczaniu - uczeniu się dorosłych” - edycja 18.

KOWEZiU - śr., 10/12/2014 - 15:37

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Metodyka pracy w nauczaniu - uczeniu się dorosłych”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Tytuł

„Metodyka pracy w nauczaniu - uczeniu się dorosłych” - edycja 18.

Organizator

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Rodzaj formy doskonalenia

kurs on-line

Status

Rekrutacja 2014-12-10 10:00:00 - 2015-01-06 10:00:00

 

Adresaci

 • nauczyciele
Kadra:
 • CKP
 • CKU
 • CKUiP
 • PDN
 • ODDiZ
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum
 • Szkoła Policealna
 • Szkoła dla dorosłych
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • Zespół Szkół
 • Biblioteki prdagogiczne
 • CKZiU

Cel

Kurs „Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych” jest szansą na udoskonalenie warsztatu pracy dla nauczycieli pracujących z tym wymagającym odbiorcą. Projektując ten kurs pamiętano o tym, że jego uczestnik jest również osobą dorosłą. A zatem, zarówno forma, jak i treść kursu będą mogły być wykorzystane w praktyce nauczycielskiej. Podczas kursu uczestnicy zdobędą doświadczenie uczenia się w formie e-learning, będą mieli niepowtarzalną okazję do współpracy on-line oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami reprezentującymi różne regiony kraju, różne typy szkół, dziedziny wiedzy i branże zawodowe. Nie bez znaczenia będzie zdobywanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów Internetu oraz doskonalenie umiejętności zdalnego komunikowania się.

Termin

2015-01-12 – 2015-03-02

Miejsce

Kurs organizowany na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU

 

Warunki uczestnictwa

 • spełnienie warunku „Adresaci”,
 • pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej (patrz: Rekrutacja),
 • posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, korzystania z poczty elektronicznej,
 • posiadanie umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, plikami graficznymi i multimedialnymi,
 • posiadanie własnego konta e-mail,
 • systematyczny dostęp do platformy edukacyjnej Moodle (placówka delegująca zapewnia swojemu uczestnikowi dostęp do swojej platformy edukacyjnej Moodle),
 • systematyczny dostęp do komputera wyposażonego w programy do edycji tekstu, tworzenia prezentacji, graficzne oraz multimedialne,
 • systematyczny dostęp do sieci internetowej.
 • Nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli przyjmowani są na kurs w pierwszej kolejności.

Procedura rekrutacyjna

Rozpoczęcie rekrutacji: 2014-12-10 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2015-01-06 godz. 10.00

Termin dosłania karty zgłoszenia: 2015-01-06

Liczba miejsc: 20

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data wypełnienia formularza).

Procedura rekrutacyjna:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,
 • wydrukowanie karty zgłoszenia (generowanej przez system po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego),
 • uzyskanie podpisu dyrektora szkoły/placówki na karcie zgłoszenia w wyznaczonym miejscu,
 • przesłanie w podanym terminie karty zgłoszenia faksem (+48 22 646 52 51) lub po zeskanowaniu jako załącznik do e-maila na adres: mrozkowiak@koweziu.edu.pl

Decydować będzie kolejność zgłoszeń, na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Udział może wziąć maksymalnie 1 osoba z placówki.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

Program

Pobierz program

Osoba do kontaktu

Magdalena Mrozkowiak

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny

Rekrutacja na kurs on-line: „Zarządzanie czasem przez nauczyciela” - edycja 6.

KOWEZiU - śr., 10/12/2014 - 15:37

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Zarządzanie czasem przez nauczyciela”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Tytuł

„Zarządzanie czasem przez nauczyciela” - edycja 6.

Organizator

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Rodzaj formy doskonalenia

kurs on-line

Status

Rekrutacja 2014-12-10 10:00:00 - 2015-01-06 10:00:00

 

Adresaci

 • nauczyciele
Kadra:
 • CKP
 • CKU
 • CKUiP
 • PDN
 • ODDiZ
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum
 • Szkoła Policealna
 • Szkoła dla dorosłych
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • Zespół Szkół
 • Biblioteki prdagogiczne
 • CKZiU

Cel

Biorąc udział w kursie „Zarządzanie czasem przez nauczyciela” uczestnik dowie się, jak w swoim życiu – zarówno zawodowym, jak i prywatnym - wprowadzić zmiany, które poprawią efektywność pracy, przyczynią się do zadowolenia z wykonywania swoich codziennych obowiązków, co z pewnością zostanie szybko zauważone i docenione przez uczniów i współpracowników oraz rodzinę.

Termin

2015-01-12 – 2015-03-08

Miejsce

Kurs organizowany na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU

 

Warunki uczestnictwa

 • spełnienie warunku „Adresaci”,
 • pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej (patrz: Rekrutacja),
 • posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, korzystania z poczty elektronicznej,
 • posiadanie umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, plikami graficznymi i multimedialnymi,
 • posiadanie własnego konta e-mail,
 • systematyczny dostęp do platformy edukacyjnej Moodle (placówka delegująca zapewnia swojemu uczestnikowi dostęp do swojej platformy edukacyjnej Moodle),
 • systematyczny dostęp do komputera wyposażonego w programy do edycji tekstu, tworzenia prezentacji, graficzne oraz multimedialne,
 • systematyczny dostęp do sieci internetowej.
 • Nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli przyjmowani są na kurs w pierwszej kolejności.

Procedura rekrutacyjna

Rozpoczęcie rekrutacji: 2014-12-10 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2015-01-06 godz. 10.00

Termin dosłania karty zgłoszenia: 2015-01-06

Liczba miejsc: 25

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data wypełnienia formularza).

Procedura rekrutacyjna:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,
 • wydrukowanie karty zgłoszenia (generowanej przez system po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego),
 • uzyskanie podpisu dyrektora szkoły/placówki na karcie zgłoszenia w wyznaczonym miejscu,
 • przesłanie w podanym terminie karty zgłoszenia faksem (+48 22 646 52 51) lub po zeskanowaniu jako załącznik do e-maila na adres: mrozkowiak@koweziu.edu.pl

Decydować będzie kolejność zgłoszeń, na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Udział może wziąć maksymalnie 1 osoba z placówki.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

Program

Pobierz program

Osoba do kontaktu

Magdalena Mrozkowiak

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny

Rekrutacja na kurs on-line: „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle” - edycja 10.

KOWEZiU - śr., 10/12/2014 - 15:37

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Tytuł

„Jak przygotować kurs online na platformie Moodle” - edycja 10.

Organizator

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Rodzaj formy doskonalenia

kurs on-line

Status

Rekrutacja 2014-12-10 10:00:00 - 2015-01-06 10:00:00

 

Adresaci

 • nauczyciele
Kadra:
 • CKP
 • CKU
 • CKUiP
 • PDN
 • ODDiZ
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum
 • Szkoła Policealna
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych
 • Szkoła dla dorosłych
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • Zespół Szkół
 • Biblioteki prdagogiczne
 • CKZiU

Cel

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do tworzenia kursu on-line, w tym: poznanie zasad projektowania kursu on-line, poznanie wybranych zasobów i składowych znajdujących się na platformie Moodle, tworzenia materiałów edukacyjnych, narzędzi sprawdzania wiedzy, narzędzi ewaluacyjnych oraz poszerzenie ogólnej wiedzy na temat platformy edukacyjnej Moodle. Podczas kursu uczestnik zdobędzie niezbędne umiejętności, które pozwolą mu na samodzielnie przygotowywanie różnorodnych kursów prowadzonych zdalnie na platformie Moodle.

Termin

2015-01-12 – 2015-02-22

Miejsce

Kurs organizowany na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU

 

Warunki uczestnictwa

 • spełnienie warunku „Adresaci”,
 • pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej (patrz: Rekrutacja),
 • posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, korzystania z poczty elektronicznej,
 • posiadanie umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, plikami graficznymi i multimedialnymi,
 • posiadanie własnego konta e-mail,
 • systematyczny dostęp do platformy edukacyjnej Moodle (placówka delegująca zapewnia swojemu uczestnikowi dostęp do swojej platformy edukacyjnej Moodle),
 • systematyczny dostęp do komputera wyposażonego w programy do edycji tekstu, tworzenia prezentacji, graficzne oraz multimedialne,
 • systematyczny dostęp do sieci internetowej.
 • Liczy się kolejność zapisów na kurs oraz przesłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia.
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń (data wypełnienia formularza), z zastrzeżeniem, iż nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli przyjmowani są w pierwszej kolejności.
 • Nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli przyjmowani są na kurs w pierwszej kolejności.
 • Do udziału w kursie zapraszamy jedną osobę z placówki, z wyłączeniem publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Procedura rekrutacyjna

Rozpoczęcie rekrutacji: 2014-12-10 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2015-01-06 godz. 10.00

Termin dosłania karty zgłoszenia: 2015-01-06

Liczba miejsc: 20

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data wypełnienia formularza).

Procedura rekrutacyjna:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,
 • wydrukowanie karty zgłoszenia (generowanej przez system po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego),
 • uzyskanie podpisu dyrektora szkoły/placówki na karcie zgłoszenia w wyznaczonym miejscu,
 • przesłanie w podanym terminie karty zgłoszenia faksem (+48 22 646 52 51) lub po zeskanowaniu jako załącznik do e-maila na adres: p.czajka@koweziu.edu.pl

Decydować będzie kolejność zgłoszeń, na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Udział może wziąć maksymalnie 1 osoba z placówki.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

Program

Pobierz program

Osoba do kontaktu

Piotr Czajka

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny

Stypendia ministra edukacji narodowej dla najzdolniejszych uczniów

MEN - aktualności - śr., 10/12/2014 - 14:31

48 uczniów z całej Polski odebrało dziś z rąk minister edukacji narodowej stypendia za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014. W sumie, w 2014 r. stypendium otrzymało 320 uczniów.

Repozytorium KNO

KOWEZiU - śr., 10/12/2014 - 12:33

Informacja dotycząca korzystania z kursów KNO.

Polska meblami stoi - zawodowcy dla zawodowców

KOWEZiU - śr., 10/12/2014 - 10:54

 

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska realizuje projekt "Polska meblami stoi - zawodowcy dla zawodowców" adresowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, pracujących lub współpracujących ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz placówkami kształcenia ustawicznego.

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli i instruktorów do pracy z młodzieżą z uwględnieniem oczekiwań i potrzeb pracodawców, aktualizacja wiedzy z zakresu techniki i organizacji w 30 wybranych zawodach. Udział w projekcie jest okazją do pogłebienia wiedzy i podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez profesjonalne szkolenia i kontakt z renomowanymi firmami. Przewidziane są szkolenia (seminaryjne lub e-learningowe) z jednego wybranego tematu oraz obejmujące 80 godzin praktyki, realizowanej w nowoczesnych firmach.    

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski do końca września 2015 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu: www.edu.refa.poznan.pl. Kontakt: rekrutacja@refa.pl.

 

 

 

 

Wręczenie Krajowych Certyfikatów "Szkoła Promująca Zdrowie"

Ośrodek Rozwoju Edukacji - śr., 10/12/2014 - 09:11

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska przyznała 38 szkołom Certyfikaty "Szkoła Promująca Zdrowie". Rekomendacje do tego wyróżnienia podała Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu, a uroczyste wręczenie odbyło się 9 grudnia 2014 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji, z udziałem Tadeusza Sławeckiego - Sekretarza Stanu MEN.

Wręczenie Krajowych Certyfikatów "Szkoła Promująca Zdrowie"

Ośrodek Rozwoju Edukacji - śr., 10/12/2014 - 09:11

W dniu 9 grudnia br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się w uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów "Szkoła Promująca Zdrowie". W 2014 roku Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu "Szkoła Promująca Zdrowie" rekomendowała wybrane szkoły do otrzymania Krajowego Certyfikatu. Zgodnie z procedurą nadawania Certyfikatu Pani Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej przyznała prestiżowe wyróżnienia kolejnym 38 szkołom należącym do sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce. Krajowe Certyfikaty SzPZ wręczył szkołom Pan Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkoła promująca zdrowie – uroczystość wręczenia certyfikatów

MEN - aktualności - wt., 09/12/2014 - 15:18
W tym roku aż 38 szkół z całej Polski otrzymało krajowy certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”. Uroczystość, w której wziął udział Sekretarz Stanu w MEN – Tadeusz Sławecki - odbyła się dzisiaj w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji.

"Wyklikaj szkołę zawodową" - ankieta

KOWEZiU - wt., 09/12/2014 - 14:37

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdziecie Państwo informację i zaproszenie do wypełnienia ankiety, która przyczyni się do opracowania interaktywnej mapy szkół zawodowych w Polsce. 

Głównymi adresatami mapy szkół będą uczniowie i ich rodzice. Ankiety zostały zamieszczone w strefie dla zalogowanych na stronie Systemu Informacji Oświatowej i będą dostępne dla dyrektorów do 16 grudnia br. Więcej...

Próbny egzamin maturalny

Centralna Komisja Egzaminacyjna - wt., 09/12/2014 - 13:40

Strona w budowie

 

Język polski (poziom podstawowy i rozszerzony)

Język polski (poziom podstawowy arkusze z diagnozy

Read More...

Trwoga i śmiech po próbnej maturze

Belferblog - wt., 09/12/2014 - 13:21
Jesteśmy po próbnej maturze i nie bardzo wiemy, co począć z wynikami. Uczniowie bowiem tak rozwiązali testy egzaminacyjne, że każdy wynik powyżej zera zaczyna cieszyć. Niestety, nawet do takiej radości uczniowie nie dali nam zbyt wielu powodów. Po sprawdzeniu kilku … Czytaj dalej →

Próbny sprawdzian

Centralna Komisja Egzaminacyjna - wt., 09/12/2014 - 11:26

Strona w budowie

Część 1. Język polski i matematyka

Cześć 2. Język obcy nowożytny

 

 

Read More...

„Wyklikaj szkołę zawodową” – list ministra i ankieta dla dyrektorów

MEN - aktualności - pon., 08/12/2014 - 16:16
- Ankiety, które Państwu przekazujemy, pozwolą nam na stworzenie interaktywnej mapy szkół zawodowych w Polsce. Dzięki niej uczniowie i ich rodzice uzyskają dostęp do informacji o placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w ich najbliższym otoczeniu – napisała minister edukacji narodowej w wysłanym dziś liście do dyrektorów publicznych zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży i publicznych techników dla młodzieży.

Minister edukacji uczestniczyła w konferencji „Oddajmy się lekturze”

MEN - aktualności - pon., 08/12/2014 - 15:37
Czy polska szkoła potrafi budzić pasję czytania, w jaki sposób zachęca lub zniechęca do czytania książek i czy można coś jeszcze zrobić, by młodzi Polacy nie rezygnowali z dobrej literatury? - przede wszystkim na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy dzisiejszej konferencji i debaty „Oddajmy się lekturze". Wśród nich minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, a także m.in. Andrzej Wyrobiec - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Zawodowcy na start” - konferencja z udziałem Sekretarza Stanu w MEN

MEN - aktualności - pon., 08/12/2014 - 14:30
Jak poprawić jakość edukacji zawodowej w Polsce i jak zwiększyć jej popularność - o tych problemach debatowano podczas konferencji „Zawodowcy Na Start”, zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. W trakcie spotkania Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentował wiceminister Tadeusz Sławecki.

Szkoły zawodowe będą rosły w siłę

Edukacja i rozwój - pon., 08/12/2014 - 00:00
W trakcie Kongresu Edukacja i Rozwój, zorganizowanego w dniach 22-23 października 2014 r. przez Wolters Kluwer Polska, odbyła się debata o szkolnictwie zawodowym. Eksperci próbowali odpowiedzieć na pytanie o skutki dotychczasowych zmian w szkolnictwie zawodowym oraz o to, jak dalej powinna przebiegać reforma. Szkoły
Kategorie: Prawo

Ferie świąteczne nie dla nauczycieli

Belferblog - pt., 05/12/2014 - 17:26
Całe szczęście, pracuję w liceum. Gdybym był nauczycielem podstawówki lub gimnazjum, podczas ferii świątecznych musiałbym dyżurować w szkole. O takim obowiązku przypomniała w Liście otwartym do rodziców minister edukacji. Szkoły mają zapewnić dzieciom opiekę (zob. list). Pani minister uruchomiła stronę … Czytaj dalej →

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent