Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Jak publikować

Publikacje elektroniczne

Wartość merytoryczna publikacji

W trosce o poziom merytoryczny materiałów zamieszczanych w naszym serwisie Redakcja zastrzega sobie prawo do poproszenia autora/autorów o poprawienie lub/i uzupełnienie nadesłanych materiałów po zapoznaniu się z ich treścią przez współpracujących z nami pedagogów. W szczególności dotyczyć to będzie prac:

 • na niskim poziomie,
 • ogólnikowych,
 • mało odkrywczych,
 • bez podanej bibliografii (jeśli autor powołuje się na obce źródła w treści)
 • będących powieleniem publikowanych już w innych miejscach podobnych treści

Autor może nie wyrazić zgody na wniesienie zmian, a tym samym zrezygnować z publikowania materiałów w tym serwisie. Brak odpowiedzi autora na list redakcji w ciągu 14 dni spowoduje taki sam skutek.

góra    

Jak przygotować materiał do publikacji?

Czy jest to zadanie dla laika? I tak i nie... W zasadzie jeśli ktoś potrafi poprawnie (z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie zasad pisania tekstów w danym języku) napisać w miarę skomplikowany tekst i ma zmysł estetyczny — nie powinien mieć trudności z samodzielnym przygotowaniem publikacji. Prostsze strony można przygotować nawet w Wordzie. Poza tym istnieje cała gama mniej lub bardziej zaawansowanych edytorów tekstowych. Ponadto na tej stronie możecie zapoznać się z krótkimi poradami na temat poprawnej edycji tekstów.

Jeśli autor we własnym zakresie przygotowuje publikację elektroniczną w postaci strony WWW (w języku html), powinna ona być kompletna, bezbłędna pod kątem nawigacji oraz powiązań między elementami (np. ilustracje). Najlepiej stosować tzw. adresy względne do elementów w obrębie publikacji. Odnośniki bezwzględne stosujemy raczej dla odnośników (tzw. linków) zewnętrznych.

Następnym ważnym elementem jest tzw. zoptymalizowanie elementów graficznych — tzn. ich wielkości w kB (kilobajtach). Zależy nam wszystkim, by strony „otwierały” się szybko, bez zbędnego wyczekiwania.

Jeśli ktoś nie ma możliwości samodzielnego przygotowania publikacji może się zwrócić do Wydawnictwa „e media”.

Zazwyczaj sami, widząc niedociągnięcia estetyczne prac, poprawiamy je, nie ingerując — oczywiście — w zawartość merytoryczną (dotyczy to tylko trybu „wzbogaconego” — patrz cennik).
I to nas wyróżnia — troska o postać zamieszczonych publikacji.

góra    

Wysyłanie prac do serwisu:

Materiały do opublikowania

 • Poprawnie przygotowana do umieszczenia w serwisie publikacja musi być spakowana (skompresowana — w formacie .ZIP — Nie przyjmujemy archiwów  samorozpakowujących się — to znaczy plików z rozszerzeniem .exe). W przypadku stron zawierających ilustracje, arkusze stylów (pliki css) należy upewnić się, że zostały one spakowane wraz z dokumentem głównym.
  W spakowanym archiwum, poza publikacjami musi znajdować się plik readme.txt, w którym wpisujecie Państwo swoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail) oraz tytuły prac.
  Nazwa pliku archiwum musi być jednoznaczna. Powinna ona wyglądać tak:

  nazwisko_imie_miejscowosc.zip
  (nie należy używać w nazwie polskich znaków diakrytycznych, czyli znaków ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż!)

 • Tak przygotowany plik ZIP powinien zostać przesłany e-mailem na adres: publikacje[małpka]awans.szkola.pl.

Dokument Zgłoszenie materiałów do publikacji w Serwisie „ODA”

 • Zgłoszeniu autor podaje podstawowe informacje o sobie i swojej publikacji. Zaznacza w nim również poziomu nauczania i przedmiot, którego dotyczy publikacja. Zgłoszenie stanowi jednocześnie umowę pomiędzy właścicielem Serwisu ODA a autorem/autorami a także zezwolenie na publikację materiałów. Z tego też względu jest wymagany również w przypadku publikacji bezpłatnych.
 • Plik formularza (w  formacie Word) pobrać należy przez najechanie kursorem myszki i kliknięcie prawym klawiszem na link Zgłoszenie materiałów do publikacji w Serwisie ‚ODA’,
 • Po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu Zgłoszenie należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

  Wydawnictwo „e media”
  ul. Równoległa 63
  42-200 Częstochowa

 • W przypadku zamawiania usług płatnych należy dokonać wpłaty na konto podane w Zgłoszeniu.

Umieszczenie publikacji w Serwisie następuje zazwyczaj w ciągu kilku dni od daty wpływu pisemnego Zgłoszenia i należności. W przypadku terminów ekspresowych cena może ulec zmianie — wg indywidualnego uzgodnienia.

góra    

Zaświadczenie

Po zamieszczeniu publikacji i otrzymaniu należności (wg poniższego cennika) autor otrzymuje pocztą Zaświadczenie o fakcie umieszczenia swojej pracy w Serwisie ODA zaś e-mailem — adres internetowy swojej publikacji. Jedno zaświadczenia może dotyczyć do 3 prac.

góra    

Cennik:

 

Wysokość opłaty uzależniona jest od typu publikacji. Rozróżniamy dwa ich typy:

Publikację zwykłą — w pliku html (bez ilustracji) oraz bez pliku wersji do pobrania. Publikacja taka nie będzie poprawiana, a autor nie będzie posiadał własnej wizytówki z licznikami odwiedzin i pobrań.

Publikację wzbogaconą — dotychczas stosowaną. Publikacja taka może być w formacie Word lub html wraz z ilustracjami.

 • Autor/autorzy posiadają swoją wizytówkę zawierającą:
  — dane do kontaktu,
  — spis swoich prac z odnośnikami,
  — liczniki odsłon i pobrań.
 • Poprawiamy ewentualne niedomogi estetyczne.
 • Wykonujemy wersję do pobrania w formacie pdf.

Zobacz przykłady takich stron: przykład 1, przykład 2, przykład 3

Opłata za zamieszczenie publikacji:

 • Publikacja zwykła — bezpłatnie
 • 1 publikacja wzbogacona — 35 zł
 • 2 publikacje wzbogacone jednocześnie — 60 zł
 • 3 publikacje wzbogacone jednocześnie — 80 zł
  każda następna w tym samym zgłoszeniu — 20 zł.

Dla osób, które już umieściły wcześniej — przed 23.10.2014 — jakieś publikacje
opłata za każdą następną wynosi 20 zł (w tym Zaświadczenie).

Opłata za zaświadczenie (dla każdego autora osobny dokument)

 • publikacja zwykła — 30 zł (do 3 prac na jednym zaświadczeniu)
 • publikacja wzbogacona — bezpłatnie bez względu na ich liczbę

Zapis na płycie CD-ROM

 • tylko publikacji autora/autorów — 10 zł jeśli wysyłana razem z zaświadczeniem,
  25 zł jeśli osobno — za pobraniem.

 

góra    

Inne formy publikacji

Publikacja drukiem

Istnieje również możliwość wydania publikacji w formie drukowanej w trybie niskonakładowym. Przykłady takich publikacji znajdują się na stronie Publikacje drukowane. Osoby pragnące publikować swoje prace w takiej postaci zapraszamy do Wydawnictwa „e media”

Książka elektroniczna

Zachęcamy Państwa do szerszego korzystania z nowoczesnych technik publikowania swoich prac i udostępniania ich w postaci tzw. książek elektronicznych, które mają tę przewagę nad materiałami pisanymi w  html, że są niezależne od użytej przeglądarki i zestawu dostępnych krojów pism w komputerze czytelnika. Zarówno tekst, jak i  elementy graficzne są dokładnie takie same jak w momencie ich składania i niezależnie od środowiska w jakim są później oglądane. Dodatkową zaletą takiej publikacji jest jej zwartość (wszystkie elementy tekstowe i graficzne w jednym pliku). Daje to lepsze możliwości jej transferu niezależnie od systemu operacyjnego czy platformy sprzętowej. Jedynym wymaganiem jest posiadanie (bezpłatnej) przeglądarki plików pdf — Acrobat Readera. Jednocześnie przypominamy, że publikacje wzbogacone (patrz cennik) zawierają wykonane przez nas tego typu dokumenty.

UWAGI:
Redakcja Serwisu ODA nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w publikacjach (w tym, za ewentualne plagiaty). Całkowitą odpowiedzialność ponoszą ich autorzy.
Redakcja oświadcza, że wszelkie dane osobowe udostępnione redakcji serwisu nie będą wykorzystane do innych celów, a w szczególności do celów marketingowych — również w przyszłości.

góra    

Czego unikać? Poradnik edycji tekstów

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na treść, jasność wypowiedzi, ale także na poprawność językową. Niemniej ważna jest forma zapisu treści publikacji, jej postać fizyczna. Dlatego podajemy kilka krótkich uwag dotyczących najczęściej spotykanych błędów w języku pisanym:

 • nie używamy w żadnym razie wielokrotnych spacji, np. w celu wymuszenia „przejścia” spójnika lub jedno- czy dwuliterowego przyimka (np: i, a, o, w, z, na, po do) do następnego wiersza. Dużo lepszy efekt (a przy tym poprawnie) uzyskamy stosując zamiast spacji za takim wyrazem tzw. niełamaną spację. Na przykład w edytorze Word do tego celu służy kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Spacja;
 • nie wstawiamy spacji przed znakami interpunkcyjnymi (kropka, przecinek, średnik, wykrzyknik, znak zapytania) ale po tych znakach;
 • dobrze jest włączyć w edytorze przed rozpoczęciem pracy automatyczne dzielenie wyrazów, szczególnie w przypadku tekstu obustronnie wyrównanego (justowanego). Najczęściej ma to miejsce w tekstach powieści. Taki zabieg zapobiega powstawaniu nadmiernych odstępów międzywyrazowych;
 • nie używamy znaków cala, jak w tym przykładzie: "tekst cytowany". W celu uzyskania prawidłowych znaków cudzysłowu powinniśmy sprawdzić, czy nasz edytor w swoich ustawieniach może nam zapewnić zastępowanie znaków cala znakami drukarskimi „”. Zazwyczaj taki mechanizm jest wbudowany. Jeśli nie, można te znaki uzyskać wpisując ich kod z klawiatury. I tak, dolny cudzysłów (otwierający) uzyskujemy poprzez przytrzymanie wciśniętego lewego klawisza ALT i wprowadzenie z klawiatury numerycznej kolejno cyfr: 0132 — puszczamy klawisz ALT. Dla cudzysłowu górnego (zamykającego) kodem jest 0148;
 • nie używamy klawisza tabulatora (Tab) w celu dokonania wcięcia akapitowego. Takie wcięcie definiujemy w stylu tekstu podstawowego (Standardowy, Normalny). W nagłówkach (tytułach i śródtytułach) oraz często w akapitach bezpośrednio po nich następujących wcięć się nie stosuje;
 • nie używamy klawisza Enter w celu zakończenia wiersza (tzw. „twardy” koniec wiersza), jeśli następny wiersz jest dalszym ciągiem tekstu w tym samym akapicie (ustępie). Tekst jednego akapitu nie może być przerywny również tzw. miękkim końcem wiersza (Shift+Enter). Ta ostatnia uwaga nie dotyczy poezji, w zapisie której „miękkim” końcem wiersza kończymy wers, a „twardym” — zwrotkę;
 • stosujemy poprawne pauzy (myślniki) i dywizy zgodnie z ich przeznaczeniem. Dobrą tradycją jest używanie jako myślnika pauzy długiej „—”, tzw. m-pauzy (o długości równej szerokości litery M w danym kroju). Półpauzę „–” stosujemy jako łącznik w takich np. „12–13 lipca” zwrotach. Dywizem zaś jest krótka kreska „-” mająca zastosowanie w oznaczeniu dzielenia wyrazu na końcu wiersza oraz w wyrazach dwuczłonowych np: „biało-czerwona” lub w niektórych skrótach np. CD-ROM;
 • staramy się używać zdefiniowanych w edytorze styli (lub definiujemy sami) w celu zachowania właściwej struktury publikacji — nagłówki wg kolejności zagnieżdżenia tekstu:

  Nagłówek 1. poziomu — Tytuł utworu

  Nagłówek 2. poziomu — Tytuł rozdziału

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi.

  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat. Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat...

  Nagłówek 3. lub 4. poziomu — śródtytuł

  Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla...

  Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat... itd.

 • Przed wysłaniem publikacji dajmy ją komuś do sprawdzenia, by uniknąć np. „literówek” lub poważniejszych wpadek.

To tylko niektóre z zasad, jakie obowiązują w języku polskim pisanym. Mam nadzieję, że ich stosowanie w znacznym stopniu ułatwi Państwu pracę i poprawi estetykę publikacji.

Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości, do dyspozycji jest formularz do kontaktu.

góra