Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


KOWEZiU

Subskrybuj Kanał KOWEZiU
KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym Ośrodek jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Zaktualizowano: 3 minuty 39 sekund temu

Rekrutacja na kurs blended: „Ekspert-2015”

wt., 20/01/2015 - 14:34

Wydział Doskonalenia Nauczycieli ogłasza rekrutację na kurs „Ekspert-2015”, realizowany w formie blended na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Tytuł

„Ekspert-2015”

Organizator

Wydział Doskonalenia Nauczycieli

Rodzaj formy doskonalenia

kurs blended

Status

Rekrutacja 2015-02-12 10:00:00 - 2015-02-19 10:00:00

 

Adresaci

 • nauczyciele

Cel

Przygotowanie nauczycieli dyplomowanych do udziału w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodoweo nauczycieli.

Termin

2015-03-03 – 2015-04-24 – Część on-line

Miejsce

Kurs organizowany na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU

 

Warunki uczestnictwa

 • spełnienie warunku „Adresaci”,
 • zatrudnienie na stanowisku nauczyciela,
 • pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej (patrz: Rekrutacja),
 • posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, korzystania z poczty elektronicznej,
 • posiadanie umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, plikami graficznymi i multimedialnymi,
 • posiadanie własnego konta e-mail,
 • systematyczny dostęp do platformy edukacyjnej Moodle (placówka delegująca zapewnia swojemu uczestnikowi dostęp do swojej platformy edukacyjnej Moodle),
 • systematyczny dostęp do komputera wyposażonego w programy do edycji tekstu, tworzenia prezentacji, graficzne oraz multimedialne,
 • systematyczny dostęp do sieci internetowej.
 • 3-letni staż w charakterze nauczyciela dyplomowanego
 • wypełnienie formularza na stronie: https://ekspert.ore.edu.pl
 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego na stronie KOWEZiU

Procedura rekrutacyjna

Rozpoczęcie rekrutacji: 2015-02-12 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2015-02-19 godz. 10.00

Liczba miejsc: 70

O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń, na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego. W pierwszej kolejności będą przyjmowane zgłoszenia z publicznych szkół i placówek. W przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane zgłoszenia ze szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz z placówek niepublicznych.

Procedura rekrutacyjna:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

W części warsztatowej uczestnicy ponoszą koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów

Osoba do kontaktu

Lena Mazurek

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny

Komunikat 1/2015

wt., 20/01/2015 - 13:53

W dniu 12 lutego 2015 r. Wydział Doskonalenia Nauczycieli KOWEZiU rozpoczyna rekrutację na szkolenie dla kandydatów na ekspertów komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

Realizację szkolenia przewidujemy od marca do lipca 2015 r.

Szkolenie składa się z dwóch części:

I część odbywa się w trybie samokształcenia on-line na platformie edukacyjnej Moodle – jej rozpoczęcie przewidujemy na 3 marca.

II druga część warsztatowa – odbywa się w ośrodkach szkoleniowych.

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się w dniach 12-19 lutego b.r. 

Osoby zainteresowane szkoleniem, uprzejmie prosimy o wnikliwe zapoznanie się  z poniższą informacją.

 1. Kto może wziąć udział w szkoleniu dla kandydata na Eksperta?
 • czynny zawodowo nauczyciel, posiadający co najmniej od 3 lat stopień nauczyciela dyplomowanego oraz
 • nauczyciel jednego z następujących województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

 

 1. Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://ekspert.ore.edu.pl (tym samym ustawić się w kolejce oczekujących w ogólnokrajowej bazie zgłoszeń do udziału w szkoleniu dla kandydata na eksperta);
 • wypełnić formularz na stronie KOWEZiU.
 • sprawdzić 24 lutego, czy nazwisko Państwa znajduje się na liście osób zakwalifikowanych i postępować wg informacji, która zostanie do osób zakwalifikowanych wysłana na adresy poczty elektronicznej. Osoby niezakwalifikowane powiadamiane nie będą.

W 2015 roku planujemy zakwalifikować na szkolenie 70 osób.

Formularz zgłoszeniowy formularz będzie aktywny w dniach 12-19 lutego 2015 r.

Kierownik szkolenia Ekspert-2015
Lena Mazurek
e-mail; l.mazurek@koweziu.edu.pl
tel. 22 844-07-40 wewn. 128

Dualny system kształcenia

pt., 16/01/2015 - 14:48

Minęło ponad dwa lata od początku reformy - zmian w kształceniu zawodowym. Wprowadzono nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego oraz nową podstawę programową kształcenia w zawodach. Uelastyczniono system kształcenia umożliwiający uzyskanie kwalifikacji różnymi ścieżkami oraz ujednolicono dla wszystkich ścieżek egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Wszystkie te kroki związane są z dostosowaniem kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. W działania te idealnie wpisuje się dualny system kształcenia.

 

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

pt., 16/01/2015 - 13:29

Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała dzisiaj nowelizację rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach dla technika chłodnictwa i klimatyzacji, technika urządzeń dźwigowych oraz mechanika motocyklowego. Treść rozporządzenia znajduje się na stronie ministerstwa.

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+

czw., 15/01/2015 - 12:57

Dwanaście sesji warsztatowych, eksperci Narodowej Agencji, możliwość konsultacji indywidualnych – to wszystko czeka na wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+. Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ odbędzie się 29 stycznia (czwartek) w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie. W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zapraszamy do rejestrowania się na wybrane sesje.

Erasmus+ funkcjonuje od początku 2014 r. Pod jego szyldem połączyło się siedem europejskich programów realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013, m.in. program „Uczenie się przez całe życie” oraz program „Młodzież w działaniu”. Spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie to nie tylko doskonała okazja, żeby dowiedzieć się jak funkcjonuje program Erasmus+. To również możliwość rozwiązania problemów, podzielenia się wątpliwościami z ekspertami oceniającymi wnioski, zainspirowania się do stworzenia nowych projektów. Nowy rok wnioskowania zaczyna się już 4 lutego, kiedy upływa pierwszy termin składania wniosków do sektora młodzieżowego. Pozostałe sektory programu Erasmus+ przyjmują wnioski do 4 marca br.

Program ogólnopolskiego dnia informacyjnego programu ERASMUS+

10.00-11.30 

Sesja 1: Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Sesja 2: Oferta programu Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych

Sesja 3: Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych

Sesja 4: Oferta programu Erasmus+ dla sektora młodzieży: wymiany, wolontariat, szkolenia  i inicjatywy młodzieżowe

Sesja 5: Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego: nowa odsłona inspirujących możliwości dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników

Sesja 6: Oferta programu Erasmus+: Sport

11.30-12.15 Przerwa: konsultacje z ekspertami w punktach informacyjnych

12.15-13.45 

Sesja 7: Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Sesja 8: Oferta programu Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych

Sesja 9: Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych

Sesja 10: Oferta programu Erasmus+ dla sektora młodzieży: wymiany, wolontariat, szkolenia  i inicjatywy młodzieżowe

Sesja 11: Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego: nowa odsłona inspirujących możliwości dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników

Sesja 12: Oferta programu Erasmus+: Projekty centralne

Uwaga: Tematyka sesji popołudniowych danego sektora jest analogiczna dla tematyki sesji porannych. Wyjątkiem jest sesja poranna omawiająca projekty z sektora sportowego i sesja popołudniowa omawiająca tematykę projektów centralnych.

Informacje praktyczne:

Udział w sesjach jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia ani zwrotu kosztów podróży.

Według szacunków Komisji Europejskiej do końca 2020 r. ze środków programu Erasmus+ (przypomnijmy – jest to 14,7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji) skorzysta ponad 4 mln osób – studentów, młodzieży, uczniów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą.

Zobacz więcej:

www.erasmusplus.org.pl
Przewodnik po programie Erasmus+
Zaproszenie do składania wniosków 2015

 

Komunikat konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”

czw., 15/01/2015 - 12:09

W odpowiedzi na prośby szkół, przedłużamy do 30 stycznia 2015 r. do godz. 14.00 termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych III edycji  konkursu „Szkoła dla pracodawców-pracodawcy dla szkoły”. Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.  

Serdecznie zapraszamy szkoły, które z różnych przyczyn nie zdążyły przesłać swojego zgłoszenia, do wypełnienia Formularza i przesłania go na adres podany w Regulaminie konkursu.

Szczegóły konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” znajdują się w Regulaminie.

Osoba do kontaktu:
Andrzej Brzozowski
tel. 22/844 18 68 wew. 148
e-mail: a.brzozowski@koweziu.edu.pl

Rekrutacja na kurs stacjonarny: „Kompetencje doradcy zawodowego - kształtowanie postaw proaktywnych uczniów szkół gimnazjalnych”

śr., 14/01/2015 - 12:20

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na kurs „Kompetencje doradcy zawodowego - kształtowanie postaw proaktywnych uczniów szkół gimnazjalnych”, realizowany w formie stacjonarnej.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł

„Kompetencje doradcy zawodowego - kształtowanie postaw proaktywnych uczniów szkół gimnazjalnych”

Organizator

Edukacja dla pracy

Rodzaj formy doskonalenia

kurs stacjonarny

Status

Rekrutacja 2015-01-13 10:00:00 - 2015-01-23 10:00:00

 

Adresaci

 • doradcy zawodowi
 • pedagodzy
 • psycholodzy
Kadra:
 • Gimnazjum

Cel

Doskonalenie umiejętności doradców zawodowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Termin

2015-01-27 – 2015-01-27

Miejsce

 

27 stycznia 2015 r., Gdańsk.

Szczegóły dotyczące dokładnego miejsca szkolenia udziela p.Monika Perkowska

mperkowska@koweziu.edu.pl

tel: 533 979 829

 

 

Warunki uczestnictwa

 • spełnienie warunku „Adresaci”,
 • pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej (patrz: Rekrutacja),

Procedura rekrutacyjna

Rozpoczęcie rekrutacji: 2015-01-13 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2015-01-23 godz. 10.00

Termin dosłania karty zgłoszenia: 2015-01-23

Liczba miejsc: 30

O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń, na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego. W pierwszej kolejności będą przyjmowane zgłoszenia z publicznych szkół i placówek. W przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane zgłoszenia ze szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz z placówek niepublicznych.

Procedura rekrutacyjna:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,

Udział może wziąć maksymalnie 1 osoba z placówki.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

Program

Pobierz program

Osoba do kontaktu

Monika Perkowska

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny

Nauka zawodu w nowoczesnej wielofunkcyjnej hali samochodowej w Białymstoku

pon., 12/01/2015 - 12:41

12 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnej hali samochodowej w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku. Powierzchnia użytkowa nowoczesnej hali to ponad 1770 m2. Koszt budowy hali 8 mln zł, a wyposażenie to ok. 2 mln zł. Inwestycja została współfinansowana ze środków unijnych, dofinansowanie wyniosło 2 mln zł.

 

Zaproszenie do ewaluacji. Zaproszenie do rozwoju

czw., 18/12/2014 - 10:24

Zaproszenie do ewaluacji. Zaproszenie do rozwoju to poradnik dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją i do korzystania z opracowanych narzędzi do ewaluacji wewnętrznej.

Celem poradnika jest przedstawienie metodologiiprzygotowania i prowadzenia ewaluacji programów nauczania dla zawodów, ewaluacji korelacji międzyprzedmiotowych a także ewaluacji procesu kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe. Znajdziemy w nim również przykłady dobrych praktyk szkół zawodowych a także obszerny opis jak zaplanować ewaluację, jakie metody badawcze można w niej wykorzystać, jak napisać raport. 
Eksperci projektu przygotowali pakiet narzędzi do ewaluacji wewnętrznej, znalazły się w nim kwestionaiusze ankiet dla nauczycieli/uczniów/przedsiębiorców, scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami, arkusz analizy dokumentów/obserwacji lekcji.

Zachęcamy do pobrania publikacji ze strony internetowej KOWEZiU (zakładka publikacje) oraz do korzystania z opracowanych narzędzi.

Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego KOWEZiU "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach".

Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym - EQAVET

wt., 16/12/2014 - 08:45

„Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym” - przykłady dobrych praktyk w działaniach na rzecz jakości, idea Europejskiego systemu zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET) to główne zagadnienia poruszane podczas seminarium organizowanego 2 grudnia br. w Warszawie przez IBE i KOWEZiU.  

Sieć EQAVET skupia państwa członkowskie, partnerów społecznych i Komisję Europejską w celu wspierania współpracy europejskiej w zakresie rozwoju i poprawy jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET) za pomocą europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Europejskie ramy odniesienia mają pomóc państwom członkowskim w promowaniu, monitorowaniu, modernizacji i doskonaleniu systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.

EQAVET to „nowe podejście do edukacji”, ważnej roli, jaką może odgrywać wysokiej jakości kształcenie i szkolenie zawodowe w walce z plagą bezrobocia wśród młodych ludzi. Programy zapewniania jakości, ustawodawstwo jako podstawa dla poprawy efektywności i wydajności systemów oraz większy stopień przenikalności między systemami kształcenia i szkolenia zawodowego a systemem szkolnictwa wyższego są uważane za najważniejsze elementy doskonałości kształcenia i szkolenia zawodowego. EQAVET podkreśla znaczenie współpracy z pracodawcami a także mówi o potrzebie wzmocnienia współpracy między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i sektorowym.

Głównym celem seminarium „Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym” było upowszechnienie idei EQAVET oraz zaprezentowanie polskich przykładów zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. W programie seminarium znalazły się wystąpienia przedstawicieli szkoły zawodowej, przedsiębiorstwa i innych instytucji zajmujacych się ww. problematyką: zapewnianie jakości kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Total Quality Management w działalności firmy, Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, Polskie Ramy Praktyk i Staży oraz modelowy przykład współpracy szkół z pracodawcami w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Spotkanie prowadzili Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych i Witold Woźniak, wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Poniżej udostępniamy Państwu prezentacje oraz krótką fotorelację. Serdecznie dziękujemy gościom za udział w spotkaniu.

Europejski kontekst działań projakościowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym - Jerzy Bielecki (KOWEZiU)

Zapewnienie jakości kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - Magdalena Dybaś, IBE

System zarządzania jakością oparty na Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych – Iwona Musz, WUP Kraków

TQM sprawdza się w praktyce! – Mariola Przybylska, CELSA „Huta Ostrowiec”

Zapewnienie jakości w szkole zawodowej – Krzysztof Świerk, Zespół Szkół Technicznych w Turku

Kompetencje na polskim rynku pracy – Paulina Zaręba, Polskie Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania

pon., 15/12/2014 - 13:31

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją: Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania.

Celem publikacji jest przybliżenie szkołom i placówkom systemu oświaty oraz ich organom prowadzącym przykładów realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Pierwsza część publikacji ma charakter ogólny. Omówiono w niej m.in. akty prawne regulujące organizację doradztwa zawodowego w systemie oświaty. W drugiej części publikacji zgromadzono przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji doradztwa zawodowego na poziomie gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz ich organów prowadzących. W rozdziale 7. przedstawione są przykładowe rozwiązania dotyczące zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w organizację doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty. W ostatnich dwóch rozdziałach dotyczących zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradnictwa zawodowego dla dorosłych ujęto teoretyczne podejście do ich roli w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Zachęcamy do pobierania publikacji w formacie EPUB lub PDF.

Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach

czw., 11/12/2014 - 14:31

Jakie wnioski płyną z monitorowania procesu wdrażania PPKZ, jak wykorzystywać wyniki monitorowania PPKZ do doskonalenia pracy szkoły zawodowej, jak powinna wyglądać współpraca szkół z pracodawcami – jakie dawać korzyści dla ucznia, szkoły, pracodawcy? W jaki sposób branżowe sieci wsparcia mogą wspomagać pracę nauczycieli szkół zawodowych?

Na powyższe pytania próbowali odpowiedzieć organizatorzy oraz prelegenci i uczestnicy konferencji zorganizowanej przez KOWEZiU we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz w Bydgoszczy w ramach upowszechniania projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.

Do udziału w konferencji Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach zostali zaproszeni dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły zawodowe, placówek doskonalenia nauczycieli, CKP, CKU, CKZiU.

Konferencja odbyła się 4 grudnia 2014 roku w Toruniu.

Poniżej udostępniamy Państwu krótką fotorelację oraz prezentacje. Serdecznie dziękujemy gościom za liczne przybycie, a gospodarzom za miłe przyjęcie w mieście Kopernika.

Zdj. 1. Otwarcie konferencji: Witold Woźniak, wicedyrektor KOWEZiU, Małgorzata Trzeciak, dyr. KPCEN w Toruniu, Barbara Daroń, dyr. KPCEN w Bydgoszczy Zdj. 2. „Wykorzystywanie wyników powszechnego monitorowania PPKZ do doskonalenia pracy szkoły zawodowej” – prezentacja Iwona Andrzejewska (przedstawicielka KO Bydgoszcz) Zdj. 3. „Współpraca szkół z pracodawcami – korzyści dla ucznia, szkoły i pracodawcy” – prezentacja Józef Pyrczak (dyr. Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska Toruniu) Zdj. 5. Uczestnicy konferencji Zdj. 6. Uczestnicy konferencji Zdj. 4. Organizatorzy konferencji i prelegenci: Monika Wojciechowska, koordynator projektu „Monitorowanie PPKZ…”, Renata Antos-Rowińska, koordynator sieci branżowej w projekcie KOWEZiU, Ilona Zduńczuk, n-el konsultant w KPCEN Toruń, Witold Woźniak, wicedyrektor KOWEZiU, Monika Sylwestrzak, n-el konsultant w KPCEN Toruń, Elżbieta Żochowska, KOWEZiU

Rekrutacja na kurs on-line: „Metodyka pracy w nauczaniu - uczeniu się dorosłych” - edycja 18.

śr., 10/12/2014 - 15:37

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Metodyka pracy w nauczaniu - uczeniu się dorosłych”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Tytuł

„Metodyka pracy w nauczaniu - uczeniu się dorosłych” - edycja 18.

Organizator

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Rodzaj formy doskonalenia

kurs on-line

Status

Rekrutacja 2014-12-10 10:00:00 - 2015-01-06 10:00:00

 

Adresaci

 • nauczyciele
Kadra:
 • CKP
 • CKU
 • CKUiP
 • PDN
 • ODDiZ
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum
 • Szkoła Policealna
 • Szkoła dla dorosłych
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • Zespół Szkół
 • Biblioteki prdagogiczne
 • CKZiU

Cel

Kurs „Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych” jest szansą na udoskonalenie warsztatu pracy dla nauczycieli pracujących z tym wymagającym odbiorcą. Projektując ten kurs pamiętano o tym, że jego uczestnik jest również osobą dorosłą. A zatem, zarówno forma, jak i treść kursu będą mogły być wykorzystane w praktyce nauczycielskiej. Podczas kursu uczestnicy zdobędą doświadczenie uczenia się w formie e-learning, będą mieli niepowtarzalną okazję do współpracy on-line oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami reprezentującymi różne regiony kraju, różne typy szkół, dziedziny wiedzy i branże zawodowe. Nie bez znaczenia będzie zdobywanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów Internetu oraz doskonalenie umiejętności zdalnego komunikowania się.

Termin

2015-01-12 – 2015-03-02

Miejsce

Kurs organizowany na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU

 

Warunki uczestnictwa

 • spełnienie warunku „Adresaci”,
 • pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej (patrz: Rekrutacja),
 • posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, korzystania z poczty elektronicznej,
 • posiadanie umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, plikami graficznymi i multimedialnymi,
 • posiadanie własnego konta e-mail,
 • systematyczny dostęp do platformy edukacyjnej Moodle (placówka delegująca zapewnia swojemu uczestnikowi dostęp do swojej platformy edukacyjnej Moodle),
 • systematyczny dostęp do komputera wyposażonego w programy do edycji tekstu, tworzenia prezentacji, graficzne oraz multimedialne,
 • systematyczny dostęp do sieci internetowej.
 • Nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli przyjmowani są na kurs w pierwszej kolejności.

Procedura rekrutacyjna

Rozpoczęcie rekrutacji: 2014-12-10 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2015-01-06 godz. 10.00

Termin dosłania karty zgłoszenia: 2015-01-06

Liczba miejsc: 20

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data wypełnienia formularza).

Procedura rekrutacyjna:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,
 • wydrukowanie karty zgłoszenia (generowanej przez system po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego),
 • uzyskanie podpisu dyrektora szkoły/placówki na karcie zgłoszenia w wyznaczonym miejscu,
 • przesłanie w podanym terminie karty zgłoszenia faksem (+48 22 646 52 51) lub po zeskanowaniu jako załącznik do e-maila na adres: mrozkowiak@koweziu.edu.pl

Decydować będzie kolejność zgłoszeń, na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Udział może wziąć maksymalnie 1 osoba z placówki.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

Program

Pobierz program

Osoba do kontaktu

Magdalena Mrozkowiak

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny

Rekrutacja na kurs on-line: „Zarządzanie czasem przez nauczyciela” - edycja 6.

śr., 10/12/2014 - 15:37

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Zarządzanie czasem przez nauczyciela”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Tytuł

„Zarządzanie czasem przez nauczyciela” - edycja 6.

Organizator

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Rodzaj formy doskonalenia

kurs on-line

Status

Rekrutacja 2014-12-10 10:00:00 - 2015-01-06 10:00:00

 

Adresaci

 • nauczyciele
Kadra:
 • CKP
 • CKU
 • CKUiP
 • PDN
 • ODDiZ
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum
 • Szkoła Policealna
 • Szkoła dla dorosłych
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • Zespół Szkół
 • Biblioteki prdagogiczne
 • CKZiU

Cel

Biorąc udział w kursie „Zarządzanie czasem przez nauczyciela” uczestnik dowie się, jak w swoim życiu – zarówno zawodowym, jak i prywatnym - wprowadzić zmiany, które poprawią efektywność pracy, przyczynią się do zadowolenia z wykonywania swoich codziennych obowiązków, co z pewnością zostanie szybko zauważone i docenione przez uczniów i współpracowników oraz rodzinę.

Termin

2015-01-12 – 2015-03-08

Miejsce

Kurs organizowany na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU

 

Warunki uczestnictwa

 • spełnienie warunku „Adresaci”,
 • pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej (patrz: Rekrutacja),
 • posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, korzystania z poczty elektronicznej,
 • posiadanie umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, plikami graficznymi i multimedialnymi,
 • posiadanie własnego konta e-mail,
 • systematyczny dostęp do platformy edukacyjnej Moodle (placówka delegująca zapewnia swojemu uczestnikowi dostęp do swojej platformy edukacyjnej Moodle),
 • systematyczny dostęp do komputera wyposażonego w programy do edycji tekstu, tworzenia prezentacji, graficzne oraz multimedialne,
 • systematyczny dostęp do sieci internetowej.
 • Nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli przyjmowani są na kurs w pierwszej kolejności.

Procedura rekrutacyjna

Rozpoczęcie rekrutacji: 2014-12-10 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2015-01-06 godz. 10.00

Termin dosłania karty zgłoszenia: 2015-01-06

Liczba miejsc: 25

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data wypełnienia formularza).

Procedura rekrutacyjna:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,
 • wydrukowanie karty zgłoszenia (generowanej przez system po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego),
 • uzyskanie podpisu dyrektora szkoły/placówki na karcie zgłoszenia w wyznaczonym miejscu,
 • przesłanie w podanym terminie karty zgłoszenia faksem (+48 22 646 52 51) lub po zeskanowaniu jako załącznik do e-maila na adres: mrozkowiak@koweziu.edu.pl

Decydować będzie kolejność zgłoszeń, na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Udział może wziąć maksymalnie 1 osoba z placówki.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

Program

Pobierz program

Osoba do kontaktu

Magdalena Mrozkowiak

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny

Rekrutacja na kurs on-line: „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle” - edycja 10.

śr., 10/12/2014 - 15:37

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłasza rekrutację na kurs „Jak przygotować kurs online na platformie Moodle”, realizowany w formie on-line na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU.

Tytuł

„Jak przygotować kurs online na platformie Moodle” - edycja 10.

Organizator

Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Rodzaj formy doskonalenia

kurs on-line

Status

Rekrutacja 2014-12-10 10:00:00 - 2015-01-06 10:00:00

 

Adresaci

 • nauczyciele
Kadra:
 • CKP
 • CKU
 • CKUiP
 • PDN
 • ODDiZ
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum
 • Szkoła Policealna
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych
 • Szkoła dla dorosłych
 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • Zespół Szkół
 • Biblioteki prdagogiczne
 • CKZiU

Cel

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do tworzenia kursu on-line, w tym: poznanie zasad projektowania kursu on-line, poznanie wybranych zasobów i składowych znajdujących się na platformie Moodle, tworzenia materiałów edukacyjnych, narzędzi sprawdzania wiedzy, narzędzi ewaluacyjnych oraz poszerzenie ogólnej wiedzy na temat platformy edukacyjnej Moodle. Podczas kursu uczestnik zdobędzie niezbędne umiejętności, które pozwolą mu na samodzielnie przygotowywanie różnorodnych kursów prowadzonych zdalnie na platformie Moodle.

Termin

2015-01-12 – 2015-02-22

Miejsce

Kurs organizowany na Platformie Edukacyjnej KOWEZiU

 

Warunki uczestnictwa

 • spełnienie warunku „Adresaci”,
 • pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej (patrz: Rekrutacja),
 • posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, korzystania z poczty elektronicznej,
 • posiadanie umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, plikami graficznymi i multimedialnymi,
 • posiadanie własnego konta e-mail,
 • systematyczny dostęp do platformy edukacyjnej Moodle (placówka delegująca zapewnia swojemu uczestnikowi dostęp do swojej platformy edukacyjnej Moodle),
 • systematyczny dostęp do komputera wyposażonego w programy do edycji tekstu, tworzenia prezentacji, graficzne oraz multimedialne,
 • systematyczny dostęp do sieci internetowej.
 • Liczy się kolejność zapisów na kurs oraz przesłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia.
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń (data wypełnienia formularza), z zastrzeżeniem, iż nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli przyjmowani są w pierwszej kolejności.
 • Nauczyciele z publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli przyjmowani są na kurs w pierwszej kolejności.
 • Do udziału w kursie zapraszamy jedną osobę z placówki, z wyłączeniem publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Procedura rekrutacyjna

Rozpoczęcie rekrutacji: 2014-12-10 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2015-01-06 godz. 10.00

Termin dosłania karty zgłoszenia: 2015-01-06

Liczba miejsc: 20

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data wypełnienia formularza).

Procedura rekrutacyjna:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,
 • wydrukowanie karty zgłoszenia (generowanej przez system po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego),
 • uzyskanie podpisu dyrektora szkoły/placówki na karcie zgłoszenia w wyznaczonym miejscu,
 • przesłanie w podanym terminie karty zgłoszenia faksem (+48 22 646 52 51) lub po zeskanowaniu jako załącznik do e-maila na adres: p.czajka@koweziu.edu.pl

Decydować będzie kolejność zgłoszeń, na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Udział może wziąć maksymalnie 1 osoba z placówki.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

Program

Pobierz program

Osoba do kontaktu

Piotr Czajka

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny

Repozytorium KNO

śr., 10/12/2014 - 12:33

Informacja dotycząca korzystania z kursów KNO.

Polska meblami stoi - zawodowcy dla zawodowców

śr., 10/12/2014 - 10:54

 

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska realizuje projekt "Polska meblami stoi - zawodowcy dla zawodowców" adresowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, pracujących lub współpracujących ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz placówkami kształcenia ustawicznego.

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli i instruktorów do pracy z młodzieżą z uwględnieniem oczekiwań i potrzeb pracodawców, aktualizacja wiedzy z zakresu techniki i organizacji w 30 wybranych zawodach. Udział w projekcie jest okazją do pogłebienia wiedzy i podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez profesjonalne szkolenia i kontakt z renomowanymi firmami. Przewidziane są szkolenia (seminaryjne lub e-learningowe) z jednego wybranego tematu oraz obejmujące 80 godzin praktyki, realizowanej w nowoczesnych firmach.    

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski do końca września 2015 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu: www.edu.refa.poznan.pl. Kontakt: rekrutacja@refa.pl.

 

 

 

 

"Wyklikaj szkołę zawodową" - ankieta

wt., 09/12/2014 - 14:37

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdziecie Państwo informację i zaproszenie do wypełnienia ankiety, która przyczyni się do opracowania interaktywnej mapy szkół zawodowych w Polsce. 

Głównymi adresatami mapy szkół będą uczniowie i ich rodzice. Ankiety zostały zamieszczone w strefie dla zalogowanych na stronie Systemu Informacji Oświatowej i będą dostępne dla dyrektorów do 16 grudnia br. Więcej...

Rekrutacja na kurs stacjonarny: „Kompetencje doradcy zawodowego - kształtowanie postaw proaktywnych uczniów szkół gimnazjalnych”

czw., 04/12/2014 - 09:41

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza rekrutację na kurs „Kompetencje doradcy zawodowego - kształtowanie postaw proaktywnych uczniów szkół gimnazjalnych”, realizowany w formie stacjonarnej w Gdańsku.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł

„Kompetencje doradcy zawodowego - kształtowanie postaw proaktywnych uczniów szkół gimnazjalnych”

Organizator

Projekt systemowy KOWEZiU "Edukacja dla pracy etap 2"

Rodzaj formy doskonalenia

kurs stacjonarny

Status

Rekrutacja 2014-12-03 10:00:00 - 2014-12-10 10:00:00

 

Adresaci

 • doradcy zawodowi
 • pedagodzy
 • psycholodzy
Kadra:
 • gimnazjum

Cel

Doskonalenie umiejętności doradców zawodowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Termin

2014-12-11 – 2014-12-11

Miejsce

Gdańsk (szczegóły dotyczące dokładnego miejsca szkolenia zostaną podane zrekrutowanym uczestnikom). 

 

Warunki uczestnictwa

 • spełnienie warunku „Adresaci”,
 • pozytywne przejście procedury rekrutacyjnej (patrz: Rekrutacja),

Procedura rekrutacyjna

Rozpoczęcie rekrutacji: 2014-12-03 godz. 10.00

Zakończenie rekrutacji: 2014-12-10 godz. 10.00

Liczba miejsc: 30

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (data wypełnienia formularza).

Procedura rekrutacyjna:

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,

Decydować będzie kolejność zgłoszeń, na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Udział w szkoleniu może wziąć maksymalnie 1 osoba z placówki.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie przesłana na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Bezpłatna forma doskonalenia

Program

Pobierz program

Osoba do kontaktu

Monika Perkowska

Zapisz się

 

Formularz rekrutacyjny

Doskonalenie procesu wdrażania PPKZ - szkolenia

wt., 02/12/2014 - 11:14

Zapraszamy kadrę zarządzającą, nauczycieli kształcenia zawodowego, kierowników kształcenia praktycznego szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie w zawodach do udziału w bezpłatnych szkoleniach, realizowanych w ramach projektu systemowego KOWEZiU "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach".

Zmiany w kształceniu zawodowym dotykają wielu sfer pracy i organizacji szkół. Dlatego też konieczne jest systematyczne monitorowanie oraz wspieranie szkół w ich wdrażaniu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół, KOWEZiU zaoferowało różne formy wsparcia. W projekcie „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” organizowane są szkolenia, które mają na celu wspieranie szkół w procesie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Szkolenia skierowane są do kadry zarządzającej, nauczycieli kształcenia zawodowego, kierowników kształcenia praktycznego szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie w zawodach. Jesteśmy przekonani, że doskonalenie kadry zarządzającej i nauczycieli w oparciu o wyniki z monitorowania będzie nie tylko odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby, ale przyczyni się również do rozwoju nowoczesnego i efektywnego kształcenia zawodowego.

Tematyka, harmonogram szkoleń oraz informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne są na stronie www.monitorowanieppkz.koweziu.edu.pl (W związku z chwilowymi problemami z funkcjonowaniem strony zapraszamy na http://szkolenia-polska.pl/web/pmp3/).

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach.

Za organizację szkoleń w imieniu KOWEZiU odpowiadają wyłonione w postępowaniu przetargowym firmy: PM GROUP LAAX oraz MDDP. 

Projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strony