Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Ośrodek Rozwoju Edukacji

Subskrybuj Kanał Ośrodek Rozwoju Edukacji
ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
Zaktualizowano: 39 minut 5 sekund temu

Wiem jak uczyć o energii jądrowej – konkurs na scenariusz

śr., 22/02/2017 - 14:18

Ministerstwo Energii zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz doradców metodycznych z placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej”. Organizator przewidział bardzo atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje na stronie ministerstwa.

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2017

wt., 21/02/2017 - 10:02

21 lutego obchodzimy ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto ma przypominać o językowej różnorodności świata i konieczności jej ochrony.

Trwają prace sieci – dołącz do nas!

pon., 20/02/2017 - 13:11

W styczniu rozpoczęły pracę ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia. W 12 tematycznych sieciach uczestniczy blisko 300 pracowników odpowiedzialnych za wspomaganie szkół. Wymieniają się doświadczeniami, wspólnie poszukują nowych rozwiązań, doskonalą swój warsztat pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Osoby zainteresowane dołączeniem do grona uczestników prosimy o kontakt z koordynatorem danej sieci.

Rekrutacja uzupełniająca przedstawicieli partnerów społecznych – podstawy programowe kształcenia w zawodach

pt., 17/02/2017 - 08:45

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji. Postępowanie dotyczy 62 grup zawodowych. Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Zgłoś dobre praktyki z zakresu wspomagania szkół

czw., 16/02/2017 - 10:59

Zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań prowadzonych przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Zachęcamy osoby wspomagające szkoły i przedszkola do dzielenia się rozwiązaniami, które sprawdziły się w pracy.

Rekrutacja uzupełniająca przedstawicieli partnerów społecznych

czw., 16/02/2017 - 08:45

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych do prac związanych z opracowaniem rekomendacji do planów i programów nauczania. Postępowanie dotyczy następujących grup zawodów: diagnostyka i mechanika pojazdowa, elektronika, elektryka, fotografia, hutnictwo i metalurgia, informatyka, infrastruktura kolejowa, logistyka, mechanizacja rolnictwa, mechatronika, odlewnictwo, okrętownictwo, prace budowlane, prace wykończeniowe, przemysł ceramiczny, spedycja, telekomunikacja, urządzenia sanitarne, weterynaria, włókiennictwo, drogownictwo, geodezja. Zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Rekrutacja trenerów: projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

śr., 15/02/2017 - 10:13

Poszukujemy trenerów do przeprowadzenia spotkań ze zespołami autorów i redaktorów merytorycznych opracowujących plany i programy nauczania w ramach 12 grup branżowych. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 3: Edukacja odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Czytaj więcej

Jak wspierać zdolnego ucznia? Podziel się swoją opinią

wt., 14/02/2017 - 16:18

Minister Edukacji Narodowej zachęca rodziców, opiekunów, nauczycieli, a także uczniów do nadsyłania opinii, w jaki sposób powinno wyglądać wsparcie dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Czytaj więcej

Nowa podstawa programowa podpisana

wt., 14/02/2017 - 16:08

Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 14 lutego br. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Rekrutacja autorów i ekspertów: doradztwo edukacyjno-zawodowe

wt., 14/02/2017 - 14:12

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów modyfikacji ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego wypracowanych w ramach I etapu realizacji projektu. Do współpracy nad realizacją tego zadania zapraszamy także ekspertów z wybranych dziedzin. Termin przyjmowania zgłoszeń: 21 lutego 2017 r. (do godziny 23:59).

Pilotaż szkoły ćwiczeń w województwie mazowieckim – spotkanie informacyjno-konsultacyjne

pt., 10/02/2017 - 12:43

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, które odbędzie się 28 lutego 2017 w Warszawie. Podczas spotkania, oprócz opracowanej koncepcji szkoły ćwiczeń, zostaną zaprezentowane założenia organizacyjne pilotażu, który będzie prowadzony w roku szkolnym 2017/2018 w 11 szkołach w województwie mazowieckim. Ważnym punktem programu będzie również omówienie kryteriów wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń oraz procedur zgłaszania szkoły do pilotażu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2017

wt., 07/02/2017 - 14:41

Pod hasłem „Razem zmieniamy internet na lepsze” obchodzimy dziś Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Wydarzenie to ma na celu promowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Czytaj więcej

EDUinspiracje – zapraszamy na konferencję

pon., 06/02/2017 - 08:52

EDUinspiracje to cykl konferencji, które mają pokazać, jak skutecznie i efektywnie wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych w odwołaniu do priorytetów reformy oświaty. 21 stycznia w Białymstoku tematem wiodącym będą kierunki zmian w systemie kształcenia zawodowego. Zaprezentujemy doradztwo edukacyjno-zawodowe realizowane w projekcie Euroguidance. ORE jest partnerem konferencji.

Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia – nabór wniosków

pt., 03/02/2017 - 11:51

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia. Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Erasmus + Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk – inicjatywy dotyczące innowacji w zakresie polityki.

Nabór samorządów do pilotażu (szkolenia i doradztwo)

czw., 02/02/2017 - 14:08

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego (JST) do uczestnictwa w pilotażu, którego celem jest weryfikacja opracowanych w ramach projektu programów szkoleniowo-doradczych dla samorządowców. Pilotaż realizowany będzie w formie szkoleń oraz doradztwa adresowanych do 2–4-osobowych zespołów delegowanych przez JST. Szkolenia mają przyczynić się do wypracowania strategicznych rozwiązań, które po zakończeniu pilotażu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej.

Europejskie Portfolio Językowe w praktyce – podzielmy się doświadczeniem

śr., 01/02/2017 - 15:09

Zapraszamy nauczycieli do udziału w konkursie na autorską pracę konkursową zawierającą propozycję zajęć z wykorzystaniem Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ). W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, którzy przez co najmniej jeden semestr korzystali z EPJ w swojej pracy dydaktycznej. Na zgłoszenia czekamy do 13 marca 2017 r.

Wspólnie wybierzmy tytuł dzieła na Narodowe Czytanie 2017

śr., 01/02/2017 - 08:55

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu na zwycięską lekturę w ramach Narodowego Czytania 2017.Głosowanie potrwa do 15 lutego.Może wziąć w nim udział każdy zainteresowany. Prezydent RP Andrzej Duda podczas ubiegłorocznego Narodowego Czytania zaproponował, aby o wyborze kolejnej wspólnej lektury ponownie zdecydowali Polacy.

Czytaj więcej

Konkurs! Zostań autorem materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

wt., 31/01/2017 - 13:55
Ogłaszamy konkurs na opracowanie koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.bip.ore.edu.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Konkurs! Zostań autorem materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

wt., 31/01/2017 - 13:55
Ogłaszamy konkurs na opracowanie koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.bip.ore.edu.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu

czw., 26/01/2017 - 16:01

27 stycznia jest Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu. To także rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz, w którym naziści zamordowali ok. 1,1 mln osób − głównie Żydów, a także Polaków, Romów, radzieckich jeńców wojennych oraz ludzi innych narodowości. Dziś dla świata Auschwitz jest symbolem Zagłady i okrucieństw II wojny światowej.

Strony