Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Ośrodek Rozwoju Edukacji

Subskrybuj Kanał Ośrodek Rozwoju Edukacji
ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
Zaktualizowano: 20 minut 20 sekund temu

Nowa podstawa programowa – kształcenie zawodowe

czw., 09/03/2017 - 10:56

7 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja dla nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych zajmujących się kształceniem zawodowym oraz osób realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego.

List Ministra Edukacji Narodowej

śr., 08/03/2017 - 09:05

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała 7 marca list do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Treść listu jest dostępna na stronie ministerstwa.

Czytaj więcej

Konkurs „Szkoła zawodowa najwyższej jakości 2017”

wt., 07/03/2017 - 10:47

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  ogłasza w roku szkolnym 2016/2017 drugą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

Od pomysłu do startupu – „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”

wt., 07/03/2017 - 08:00

Przedsiębiorczy może być każdy! Przekonują się o tym uczniowie ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych z Polski Wschodniej, gdzie Ministerstwo Rozwoju organizuje „Lekcje o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”.

Ministerstwo Finansów zabiera uczniów w misję edukacyjną

wt., 07/03/2017 - 08:00

„Finansoaktywni. Misja: Uczciwie płacę podatki” to program edukacyjny skierowany do uczniów i nauczycieli gimnazjów. Tegoroczna edycja programu ma uświadomić młodzieży, jak ogromny wpływ mają podatki na ich najbliższe otoczenie i dlaczego wszyscy powinniśmy je uczciwie płacić. Uczestnicy poznają też problemy związane z istnieniem szarej strefy. Będą mogli również wygrać warsztaty ze znanym Youtuberem Piotrem „Ziemniakiem” Latałą.

Pierwsze spotkanie autorów i redaktorów opracowujących przykładowe plany i programy nauczania

wt., 07/03/2017 - 08:00

W dniach 3–4 marca 2017 r. w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” – etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy odbyło się pierwsze z zaplanowanych trzech spotkań autorów i redaktorów merytorycznych opracowujących plany i programy nauczania dla 55 zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Ministerstwo Finansów zabiera uczniów w misję edukacyjną

wt., 07/03/2017 - 08:00

„Finansoaktywni. Misja: Uczciwie płacę podatki” to program edukacyjny skierowany do uczniów i nauczycieli gimnazjów. Tegoroczna edycja programu ma uświadomić młodzieży, jak ogromny wpływ mają podatki na ich najbliższe otoczenie i dlaczego wszyscy powinniśmy je uczciwie płacić. Uczestnicy poznają też problemy związane z istnieniem szarej strefy. Będą mogli również wygrać warsztaty ze znanym Youtuberem Piotrem „Ziemniakiem” Latałą.

Czy chcesz zostać szkołą ćwiczeń? Konkurs dla szkół województwa mazowieckiego

pon., 06/03/2017 - 12:10

Ogłaszamy konkurs „Wybór szkół do pilotażu szkoły ćwiczeń”, realizowany w projekcie Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs odbywa się w terminie 6 marca – 24 kwietnia 2017 r.

Nowa podstawa programowa – język obcy, język mniejszości narodowej lub etnicznej

pt., 03/03/2017 - 14:04

2 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja przeznaczona dla nauczycieli konsultantów i doradców specjalizujących się w edukacji językowej. Konferencja dotyczyła wdrażania nowej podstawy programowej w zakresie przedmiotu język obcy oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej. Konferencję otworzyła dr Beata Jancarz-Łanczkowska, wicedyrektor ORE.

Nowa podstawa programowa – języki obce, język mniejszości narodowych lub etnicznych

pt., 03/03/2017 - 14:04

2 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja przeznaczona dla nauczycieli konsultantów i doradców specjalizujących się w edukacji językowej. Konferencja dotyczyła wdrażania nowej podstawy programowej w zakresie języków obcych oraz języków mniejszości narodowych lub etnicznych. Konferencję otworzyła dr Beata Jancarz-Łanczkowska, wicedyrektor ORE.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” z udziałem wiceministrów edukacji

czw., 02/03/2017 - 10:01

Teresa Wargocka, Sekretarz Stanu w MEN oraz Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczyli 1 marca w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć wziął udział w uroczystości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w byłym Areszcie Śledczym na warszawskim Mokotowie.

Czytaj więcej

Dopuszczania do użytku szkolnego podręczników – rozporządzenie podpisane

czw., 02/03/2017 - 09:41

Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej 1 marca podpisała rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Rozporządzenie zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe dotyczy dopuszczania do użytku szkolnego podręczników uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego oraz tych do kształcenia w zawodach.

Czytaj więcej

Wdrażanie podstawy programowej rozpoczęte

wt., 28/02/2017 - 16:05

Spotkaniem z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i koordynatorami ds. wdrażania podstawy programowej przy Kuratoriach Oświaty 27 lutego 2017 r. rozpoczęliśmy cykl konferencji na temat nowej podstawy programowej. Główne założenia reformy edukacji oraz najważniejsze zmiany w podstawie programowej dla szkoły podstawowej przedstawił Maciej Kopeć − Podsekretarz Stanu w MEN. Wiceminister podkreślił rolę ośrodków doskonalenia we wdrażaniu zmian. Doradca Prezydenta RP ds. reformy edukacji dr hab. Andrzej Waśko omówił przyczyny i zakładane cele zmian strukturalno-programowych w edukacji.

Rekrutacja trenera branżowego zespołu partnerów społecznych

pt., 24/02/2017 - 13:53

Poszukujemy trenera branżowego zespołu partnerów społecznych do opracowania rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji.

Czytaj więcej

XXIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży – rekrutacja już wkrótce

pt., 24/02/2017 - 10:10

Pod koniec lutego rozpocznie się rekrutacja do tegorocznej XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Już dziś serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur. Organizatorem XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu. Współorganizatorami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Czytaj więcej

Rekrutacja recenzentów planów i programów nauczania

pt., 24/02/2017 - 08:53

Zapraszamy do współpracy recenzentów planów i programów nauczania opracowanych dla 55 zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach. Realizacja zlecenia w połowie marca. Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Czytaj więcej

Rekrutacja uzupełniająca na autorów oraz redaktorów merytorycznych planów i programów nauczania

pt., 24/02/2017 - 08:53

Dla kilku zawodów uzupełniamy nabór na autorów w 8 grupach zawodowych: hutnictwo i metalurgia, infrastruktura kolejowa, logistyka, odlewnictwo, okrętownictwo, przemysł ceramiczny, spedycja, telekomunikacja. Dzięki Państwa wsparciu, opracujemy plany i programy nauczania do 55 zmodyfikowanych podstaw programowych. Nabór trwa do 26 lutego 2017 r.

Czytaj więcej

Konkurs! Zostań autorem materiałów dla nauczycieli matematyki

pt., 24/02/2017 - 07:55
Ogłaszamy konkurs na opracowanie koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli matematyki. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.bip.ore.edu.pl. Na zgłoszenia czekamy do 16 marca 2017 r. Serdecznie zapraszamy do udziału.

„Words matter” – projekt Ambasady RP w Waszyngtonie

czw., 23/02/2017 - 09:55

„Words matter” to projekt Ambasady RP przeciw wadliwym kodom pamięci. Film edukacyjny o tym samym tytule powstał w ramach kampanii przeciw „polskim obozom”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz wszystkie polskie placówki dyplomatyczne na świecie od 2004 roku reagują na wszelkie przypadki przekłamań historycznych godzących w dobre imię Polski, które pojawiają się w światowych mediach. Więcej informacji na stronie Ambasady.

VI Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

czw., 23/02/2017 - 09:30

Zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w Szkole”. Temat wiodący: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów i systemów”. Organizatorami konferencji są Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK) w Warszawie. Ośrodek Rozwoju Edukacji jest patronem honorowym konferencji.

Strony