Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Ośrodek Rozwoju Edukacji

Subskrybuj Kanał Ośrodek Rozwoju Edukacji
ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
Zaktualizowano: 10 minut 28 sekund temu

Młodzież – Szanse – Rozwój. Nowe szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnej gospodarki

czw., 08/06/2017 - 09:27

Konferencja poświęcona wsparciu szkolnictwa zawodowego z funduszy europejskich odbyła się 5 czerwca w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Przedstawione zostały m.in. projekty z zakresu modernizacji kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Rozmawiano także na temat mobilności i partnerstwa dla rozwoju kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus+. Udział w spotkaniu wzięli pracownicy MEN odpowiedzialni za fundusze strukturalne i kształcenie zawodowe, a także przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

„Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki” – podsumowanie cyklu szkoleń

wt., 06/06/2017 - 09:20

2 czerwca 2017 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie podsumowujące cykl trzech szkoleń pn.: „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”, zorganizowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji na zlecenie MEN.

Prace nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach

pon., 05/06/2017 - 09:14

W dniach 3–4 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie autorów modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ) w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

XXIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

pt., 02/06/2017 - 08:38

1 czerwca 2017 roku – w Międzynarodowym Dniu Dziecka − odbyło się posiedzenie XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM). Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym kształtującym postawy obywatelskie, szerzącym wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej. Tegoroczna sesja odbywa się pod hasłem przestrzeni publicznej jako miejsca wolnego od symboli propagujących systemy totalitarne.

Podstawy programowe kształcenia w zawodach – rozporządzenie podpisane

śr., 22/03/2017 - 08:59

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Wejdzie ono w życie 1 września 2017 r. Szczegółowe informacje dostępne na stronie ministerstwa.

Czytaj więcej

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

wt., 21/03/2017 - 13:59

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w liście skierowanym do środowiska oświatowego zwróciła się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w internecie.

Czytaj więcej

 

Nowa podstawa programowa – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

pon., 20/03/2017 - 09:03

Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył 17 marca br. w konferencji dotyczącej nowej podstawy programowej. Było to kolejne spotkanie dotyczące wdrażania nowej podstawy programowej zorganizowane w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Konferencja tym razem dotyczyła historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii.

Czytaj więcej

Organizacja szkół i przedszkoli – rozporządzenie podpisane

pon., 20/03/2017 - 08:50

Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 17 marca br., rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Regulacje określone w rozporządzeniu są istotne z punktu widzenia pracy szkoły i odpowiadają zakresowi spraw wskazanych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Czytaj więcej

Ramowe plany nauczania – rozporządzenie podpisane

pon., 20/03/2017 - 08:39

Minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Nowe ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

Doradztwo zawodowe – perspektywy i praktyczne rozwiązania

pt., 17/03/2017 - 10:11

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (DODN) zaprasza na konferencję „Doradztwo zawodowe – perspektywy i praktyczne rozwiązania”. Jest ona adresowana do dyrektorów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych, szkolnych doradców zawodowych, przedstawicieli różnych instytucji i środowisk, zainteresowanych doradztwem zawodowym.

Światowy Dzień Zdrowia 2017. Depresja – porozmawiajmy o niej

pt., 17/03/2017 - 09:39

Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym depresji, nadal dla wielu osób na całym świecie stanowi barierę uniemożliwiającą szukanie pomocy. Poruszenie tematu depresji i rozmowa na jej temat pomogą przełamać tabu i w efekcie zachęcą większą liczbę osób do szukania pomocy. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podejmuje działania mające na celu promocję wiedzy o depresji w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia – 7 kwietnia 2017 r.

Nowa podstawa programowa – kształcenie specjalne

czw., 16/03/2017 - 15:17

13 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja „Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – kształcenie specjalne”. W spotkaniu uczestniczyły ekspertki – autorki podstawy programowej: prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak, Lidia Klaro-Celej, Monika Zakrzewska, Katarzyna Cichocka-Segiet oraz przedstawicielki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: dr Aleksandra Borowicz i dr Renata Kołodziejczyk.

Rozporządzenie w sprawie dotacji na podręczniki – podpisane

czw., 16/03/2017 - 12:10

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zostało podpisane. Pełna treść dokumentu dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego podpisane

wt., 14/03/2017 - 11:59

Dziś, 13 marca br. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone od 1 września 2017 r. Dotyczy ono nauki w klasach I branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz semestrach I szkół policealnych.

Czytaj więcej

Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r.

wt., 14/03/2017 - 09:41

Reforma kształcenia zawodowego nakłada na dyrektora szkoły kształcącej w zawodach konieczność dostosowania organizacji kształcenia zawodowego do aktualnie obowiązującej podstawy programowej.

Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r.

wt., 14/03/2017 - 09:41

Reforma kształcenia zawodowego nakłada na dyrektora szkoły kształcącej w zawodach konieczność dostosowania organizacji kształcenia zawodowego do aktualnie obowiązującej podstawy programowej.

Nowa podstawa programowa – język polski

wt., 14/03/2017 - 09:32

9 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja „Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – język polski” skierowana do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli języka polskiego.

Marzena Machałek nowym wiceministrem edukacji

wt., 14/03/2017 - 08:43

10 marca br. Premier Beata Szydło powołała Panią Marzenę Machałek na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Nowa wiceminister edukacji przejmie obowiązki Pani Teresy Wargockiej.  

Czytaj więcej

Konkurs! Zostań autorem materiałów dla nauczycieli informatyki

pt., 10/03/2017 - 12:16

Ogłaszamy konkurs na opracowanie koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli informatyki. Wybrana w konkursie koncepcja będzie podstawą do przygotowania materiałów metodycznych dla nauczycieli. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.bip.ore.edu.pl. Na zgłoszenia czekamy do 29 marca 2017 r. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Czytaj więcej

Samorządy gotowe do reformy edukacji – aktualny stan wdrażania zmian w oświacie

czw., 09/03/2017 - 13:56

Minister Anna Zalewska poinformowała dziś, że blisko 98 proc. rad powiatów oraz 95 proc. rad gmin przesłało już do zaopiniowania przez kuratorów oświaty uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju szkolnego.

Czytaj więcej

Strony