Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Ośrodek Rozwoju Edukacji

Subskrybuj Kanał Ośrodek Rozwoju Edukacji
ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
Zaktualizowano: 58 minut 43 sekundy temu

Konkurs promujący kształcenie zawodowe

pon., 21/08/2017 - 09:09

Zapraszamy uczniów szkół zawodowych do udziału w konkursie na film promujący kształcenie zawodowe. Nakręć film dowolną techniką na jeden z podanych tematów: Mój zawód na globalnym rynku pracy lub Szkoła zawodowa – lubię to!, prześlij formularz zgłoszeniowy, umieść film w internecie a będziesz miał możliwość wygrania jednej cennych nagród. Główną nagrodą w konkursie jest dron -  doskonałe urządzenie do filmowania z lotu ptaka! Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30.10.2017 r.

Czytaj więcej

Seminarium na temat roli organizacji pozarządowych w upamiętnianiu Holokaustu

pt., 18/08/2017 - 15:50

Rada Europy i Ministerstwo Edukacji Narodowej jako współorganizatorzy wydarzenia zapraszają liderów sektora pozarządowego do udziału w seminarium „Rola organizacji pozarządowych w przekazywaniu wspomnień o Holokauście oraz zapobieganiu zbrodniom przeciwko ludzkości”. 

Konkurs POWER na szkolenie i doradztwo dla przedstawicieli JST – nabór wniosków

pt., 18/08/2017 - 09:36

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) w dniu 30 kwietnia 2017r. ogłosiło konkurs na szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2018 r.

pt., 11/08/2017 - 11:05

Znamy już harmonogram egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2018 roku. Komunikat w tej sprawie opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Szczegółowe informacje na stronie CKE.

Czytaj więcej

Harmonogram egzaminów zawodowych w 2018 r.

czw., 10/08/2017 - 11:05

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała dziś o harmonogramie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku. Szczegółowe informacje na stronie CKE.

Czytaj więcej

Rekrutacja Autorów suplementów do świadectw i dyplomów

pon., 07/08/2017 - 10:39

Zapraszamy do udziału w rekrutacji Autorów suplementów do świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Opracowanie dotyczyć będzie 18 grup zawodów: drogownictwo, elektronika, elektryka, fotografia, geodezja, hutnictwo i metalurgia, infrastruktura kolejowa, logistyka, mechanizacja rolnictwa, mechatronika, odlewnictwo, okrętownictwo, prace wykończeniowe, przemysł ceramiczny, spedycja, telekomunikacja, urządzenia sanitarne, weterynaria.

Autorzy suplementów do kwalifikacji i dyplomów – przetarg nieograniczony

pon., 07/08/2017 - 10:31

Poszukujemy Autorów suplementów do kwalifikacji i dyplomów w ramach czterech grup zawodów: włókiennictwo, informatyka, prace budowlane, diagnostyka i mechanika pojazdowa. Warunki udziału w przetargu nieograniczonym znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej ORE. Na oferty czekamy do 22 sierpnia. Postępowanie dotyczy projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1: Forum partnerów społecznych”.

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

pon., 31/07/2017 - 14:58

31 lipca 1944 r. dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór” wydał rozkaz o wybuchu powstania. 1 sierpnia o godzinie 17.00 Warszawa stanęła do walki z hitlerowskim okupantem. Przez 63 dni powstańcy prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę o niepodległą Polskę, wolną od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące, przy jednoczesnym wstrzymywaniu się wojsk sowieckich od ofensywy w kierunku lewego brzegu Wisły.

Spotkanie z przedstawicielami ministerstw właściwych dla zawodów

czw., 27/07/2017 - 09:26

Podczas spotkania, które odbyło się 24 lipca 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, omówiono stan prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w 148 zawodach. Modyfikacja realizowana jest w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PO WER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”.

Rządowy program „Aktywna tablica” – list minister edukacji

śr., 26/07/2017 - 12:45

Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2017–2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Na program przewidziano łączną kwotę 224 mln zł.

Czytaj więcej

Konkurs „Rodzina polonijna”

pt., 21/07/2017 - 12:58

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza szkoły – zarówno te w kraju, jak i poza granicami, do składania wniosków w konkursie „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.

Czytaj więcej

Nowy konkurs dotyczący szkoleń i doradztwa

czw., 20/07/2017 - 09:36

Na stronie internetowej POWER MEN pojawiła się informacja o nowym konkursie dotyczącym szkoleń i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły w ramach Działania 2.10. Rozpoczęcie naboru wniosków do konkursu planowane jest na wrzesień 2017 r. Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat konkursu na stronie MEN.

Wizyta studyjna nauczycieli z Austrii

wt., 18/07/2017 - 15:16

14 lipca gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie 18-osobową delegację austriackich nauczycieli szkół średnich, zajmujących się w swojej pracy z uczniami tematyką żydowską, Holokaustem i zagadnieniami związanymi z II wojną światową. Wizyta została przygotowana we współpracy z Ambasadą RP w Austrii i Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Czytaj więcej

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia – projekt w konsultacjach

wt., 18/07/2017 - 12:46

W poniedziałek, 17 lipca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5–letniego technikum oraz 2-letniej branżowej szkoły II stopnia.

Przedstawiciele ORE w Krajowym Zespole Ekspertów ECVET

pon., 17/07/2017 - 14:59

12 lipca w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie robocze Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET (europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym) powołanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

wt., 11/07/2017 - 13:29

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

    Czytaj więcej

Konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”, edycja V

pon., 10/07/2017 - 09:23

W odpowiedzi na liczne prośby szkół, przedłużamy do 16 października br. termin nadsyłania zgłoszeń do piątej edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.

Konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”, edycja V

pon., 10/07/2017 - 09:23

Serdecznie zapraszamy szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące w zawodach do udziału w piątej edycji  konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”. Dwie pierwsze edycje były przeprowadzone pod nazwą „Szkoła dla rynku pracy”.

Czytaj więcej

 

Znamy „Szkoły Zawodowe Najwyższej Jakości”

wt., 13/06/2017 - 10:57

8 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów szkołom wyróżnionym
w 2. edycji konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”, zorganizowanym  przez Fundację Fundusz Współpracy wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Wszystkim nadesłanym na konkurs pracom, ocenionym na co najmniej 60% możliwych punktów, nadano status „Dobrej praktyki”. Wśród nich znalazło się 15 finalistów, którzy otrzymali statuetki i tytuł „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości”. W tym roku zwycięskie zgłoszenia zdobyły co najmniej 90% możliwych punktów.

Kongres Edukacyjny „Wspólna strategia edukacyjna szansą rozwoju regionalnego rynku pracy”

czw., 08/06/2017 - 09:40

W dniach 6–8 czerwca w Policach spotkali się przedstawiciele środowisk szkolnictwa branżowego
z Polski i Niemiec.  Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Bożena Mayer-Gawron przedstawiła zmiany programowe w polskim systemie edukacji zawodowej. Na temat „Reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce – Polityki Oświatowej Państwa” mówił w swoim wystąpieniu Piotr Bartosiak z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zasady funkcjonowania szkolnictwa dualnego w Niemczech przedstawiła Kristina Hensen-Reifgens z Federalnego Instytutu Szkolnictwa Zawodowego w Bonn, zaś o gospodarce morskiej i śródlądowej mówili: Janusz Karp z Departamentu Edukacji Morskiej i Renata Pal z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Strony