Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Ośrodek Rozwoju Edukacji

Subskrybuj Kanał Ośrodek Rozwoju Edukacji
ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
Zaktualizowano: 48 minut 43 sekundy temu

Szkolenie dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

pt., 10/11/2017 - 12:36

W dniach 6–11 listopada 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się szkolenie „Rodzeństwo bez rywalizacji” przeznaczone dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Szkolenie, zorganizowane przez Marię Talar z Wydziału Wychowania i Profilaktyki, poprowadziła autorka programu – psycholog Joanna Sakowska.

Uczeń ze SPE – zmiany w prawie oświatowym

czw., 09/11/2017 - 15:42

W dniach 7–8 listopada 2017 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli „Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej – zmiany w prawie oświatowym”. Zostało ono zorganizowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

99 lat temu Polska odzyskała niepodległość

czw., 09/11/2017 - 12:24

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po trwających 123 lata zaborach Polska wróciła na mapę Europy.

Seminarium branżowe dla branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej

śr., 08/11/2017 - 12:03

W dniach 6–7 listopada 2017 r. odbyło się czwarte z 12 seminariów branżowych dla branży administracyjno-ekonomiczno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej. Seminarium rozpoczęło się wystąpieniem Marzeny Machałek – sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, która przedstawiła główne założenia reformy kształcenia zawodowego i zwróciła uwagę na dużą rolę pracodawców w jego organizacji. Podkreśliła, że kształcenie zawodowe powinno być prowadzone praktycznie, aby uczeń w procesie edukacji nabywał tych umiejętności, które są oczekiwane na wymagającym rynku pracy.

Kształcenie specjalne – propozycje arkuszy

śr., 08/11/2017 - 09:06

Zachęcamy do zapoznania się z  propozycją arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualnego programu-edukacyjno-terapeutycznego (IPET), opracowanych zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.

Seminarium dotyczące kształcenia zawodowego – zapraszamy do udziału

pon., 06/11/2017 - 11:38

W dniach 6 i 7 listopada br. w Warszawie, w Sangate Hotel, odbędzie się kolejne seminarium branżowe skierowane do pracodawców. Tym razem do dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego zaprosiliśmy przedstawicieli następujących branż: ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej. W spotkaniu udział weźmie również wiceminister edukacji Marzena Machałek.

Czytaj więcej

II spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych z kuratoriów oświaty

czw., 02/11/2017 - 09:58

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zorganizował w dniach 30-31 października 2017 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty.

92. rocznica odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza

wt., 31/10/2017 - 08:16

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie – będący symbolicznym pomnikiem – został odsłonięty 2 listopada 1925 r. pod kolumnadą Pałacu Saskiego. Zostały w nim złożone szczątki bezimiennego żołnierza sprowadzone z Cmentarza Obrońców Lwowa. Wyboru trumny z ciałem żołnierza dokonała Jadwiga Zarugiewiczowa, matka Konstantego Zarugiewicza (oddział Orląt Lwowskich), który poległ w bitwie pod Zadwórzem.

Jubileuszowa konferencja: 25 lat programu „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie”

śr., 25/10/2017 - 13:32

Już od 25 lat program „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie” cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem. Z okazji tego jubileuszu Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE organizuje konferencję, która odbędzie się 14 listopada 2017 r. w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28.

Trzecie seminarium dla branży transportowo-spedycyjno-logistycznej

śr., 25/10/2017 - 09:30

W dniach 24 i 25 października br. w Warszawie odbywa się trzecie z cyklu 12 seminariów branżowych, adresowane do przedstawicieli branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.

Gościem seminarium była Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej. Pani Minister w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie kształcenia praktycznego w edukacji zawodowej.

Wizyta przedstawicieli Norweskiej Agencji ds. Uznawania Kwalifikacji

pt., 20/10/2017 - 13:23

19 października w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Norweskiej Agencji ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych oraz Zagranicznego Wykształcenia Wyższego NOKUT – Magdaleną Serej, Szymonem Wylegą oraz Silje Molander. Podczas spotkania o kwalifikacjach zawodowych opowiadali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE).

Drugie seminarium branżowe – branże: skórzano-obuwnicza i włókienniczo-odzieżowa

pt., 20/10/2017 - 12:50

W dniach 17 i 18 października 2017 r. odbyło się drugie z cyklu 12 seminariów branżowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współudziale Ministerstwa Rozwoju, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a zmiany w prawie oświatowym

czw., 19/10/2017 - 16:03

18 października 2017 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Tematem przewodnim wydarzenia była prezentacja nowych rozwiązań dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

wt., 17/10/2017 - 14:03

18 października w siedzibie ORE konferencja z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Informujemy, że konferencja będzie tłumaczona na język migowy. Jej przebieg będzie transmitowany na żywo. Początek transmisji o godz. 10.00. Zapraszamy!

Powołanie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

wt., 17/10/2017 - 11:51

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska 13 października 2017 r. powołała Zespół do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne. Zapraszamy samorządowców!

pon., 16/10/2017 - 14:36

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe seminarium „Finansowanie oświaty- nowe regulacje prawne” poświęcone nowym rozwiązaniom prawnym zawartym w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt od kilku miesięcy był konsultowany ze środowiskiem oświatowym. Aktualnie w Sejmie RP trwają ostatnie prace legislacyjne nad projektem ustawy. W ramach seminarium przedstawione zostaną główne założenia ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Seminarium realizowane jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej

pt., 13/10/2017 - 16:27

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim Pracownikom Oświaty zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów
w życiu zawodowym i osobistym oraz optymizmu i wytrwałości
w realizacji nowych wyzwań edukacyjnych.  

Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji

Światowy Dzień Żywności

pt., 13/10/2017 - 15:57

16 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Żywności (ang. World Food Day). Jego celem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem.

Dzień Edukacji Narodowej

pt., 13/10/2017 - 14:09

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim Pracownikom Oświaty zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów
w życiu zawodowym i osobistym oraz optymizmu i wytrwałości
w realizacji nowych wyzwań edukacyjnych.  

Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

pt., 13/10/2017 - 14:03

Konferencja z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i Sekretarz Stanu w MEN Marzeny Machałek 
odbędzie się 18 października 2017 r. w godzinach 10.00 - 16.00 w siedzibie ORE w Warszawie,  Al. Ujazdowskie 28.

Strony