Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Ponadgimnazjalne

Rządowy program „Dobry Start” – inauguracja kampanii informacyjnej

MEN - aktualności - pon., 11/06/2018 - 15:47

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w Poznaniu i wiceminister Marzena Machałek w Opolu rozpoczęły dziś kampanię informacyjną rządowego programu „Dobry Start”.

Program ten jest kolejnym elementem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. W praktyce świadczenie dobry start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wsparciem zostaną objęte dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Podczas rozpoczynających się dziś w każdym województwie spotkań ministrowie i wiceministrowie edukacji oraz resortu rodziny przybliżyli cel i zasady programu „Dobry Start”. Uczestnicy spotkań – przedstawiciele samorządów lokalnych, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie mieli możliwość zapoznania się ze szczegółami programu.

– Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci. To kolejny element długofalowej polityki prorodzinnej kierowany do wszystkich rodzin wychowujących dzieci. Rodzina jest priorytetem rządu – powiedziała w Poznaniu szefowa MEN. – Chcemy, aby każdy rodzic dowiedział się o programie. Każda szkoła i placówka oświatowa w Polsce otrzyma pakiet informacyjny dotyczący tego, kto może otrzymać wsparcie oraz gdzie złożyć wniosek – dodała.

Z kolei podczas spotkania w Opolu, wiceminister edukacji Marzena Machałek podkreśliła, że program „Dobry Start” to kolejne wsparcie dla polskich rodzin.

– Jedziemy do Polaków z dobrą nowiną. Po programie „Rodzina 500 plus”, który praktycznie zlikwidował skrajne ubóstwo wśród dzieci, uruchamiamy kolejny, dzięki któremu uczniowie otrzymają wyprawkę w wysokości trzystu złotych. Wiem, że przed rozpoczęciem roku szkolnego temat kosztów wyposażenia dzieci w tornistry, zeszyty czy odpowiedni strój był istotny w wielu polskich domach. Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje swoje obietnice i uruchamia program, który umożliwi polskiej rodzinie dobry start w drodze edukacji jej dzieci – powiedziała wiceszefowa MEN.

Ulotki i plakaty w każdej szkole

W ramach promocji świadczenia dobry start do szkół w całej Polsce trafiły ulotki informujące o tym, kto może otrzymać wsparcie, gdzie i kiedy złożyć wniosek, ile czasu zajmie jego rozpatrzenie itp. Dystrybucją ulotek do szkół zajęło się Ministerstwo Rodziny. W najbliższym czasie Kuratorzy Oświaty, przy okazji spotkań z dyrektorami szkół, przekażą również plakaty informujące świadczeniu dobry start.

Ulotka

Plakat 

List minister edukacji i minister rodziny do dyrektorów szkół

Dodatkowo minister Anna Zalewska wspólnie z minister Elżbietą Rafalską wystosowały list do dyrektorów szkół z prośbą o poinformowanie rodziców uczniów o sposobie uzyskania świadczenia dobry start, terminach składania wniosków i najważniejszych szczegółach dotyczących programu.

Wierzymy, że dzięki współpracy z Państwem wszyscy rodzice i opiekunowie zostaną poinformowani o programie „Dobry Start” i skorzystają z pomocy. Bardzo dziękujemy za aktywne włączenie się w nasze działania. To ważne, że programem zostanie objętych 4,6 mln uczniów w całej Polsce. „Dobry Start” to – obok „Rodziny 500+” – rzeczywiste wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwa inwestycja w edukację młodego pokolenia – podkreśliły w liście szefowe resortu edukacji i rodziny.

Pełna treść listu 

Materiały elektroniczne gotowe do druku

W ramach działań informacyjnych udostępnione zostaną również elektronicznie materiały, które będzie można wydrukować. Znajdą się wśród nich: poradnik dla rodziców „Dobry Start” krok po kroku, podręcznik dla samorządów czy Pytania i odpowiedzi etc.

Informacje w mediach i internecie 

Informacje na temat programu „Dobry Start” będą udostępniane i aktualizowane cyklicznie w mediach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.

Szczegóły na temat świadczenia dobry start będzie można znaleźć na stronie mrpips.gov.pl/DobryStart, gdzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalną zakładkę poświęconą nowej formie wsparcia.

Promocji programu służyć będą również spotkania z dziennikarzami oraz przekazywane im materiały i informatory.

List minister edukacji i minister rodziny do dyrektorów szkół

MEN - aktualności - pon., 11/06/2018 - 12:24

Dziś, 11 czerwca br. zainaugurowano akcję informacyjną rządowego programu „Dobry Start”. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowały wspólny list do dyrektorów szkół, w którym zwróciły się z prośbą o aktywne włączenie się do działań informacyjnych dotyczących programu „Dobry Start”, tak aby informacja na temat możliwości uzyskania świadczenia trafiła do wszystkich rodziców i opiekunów uczących się dzieci.

W liście podkreślono, że „dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start”
to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć”.

Pod koniec ubiegłego tygodnia ulotki informujące o programie „Dobry Start” trafiły do wszystkich szkół. W najbliższym Kuratorzy Oświaty przekażą dyrektorom szkół plakaty dotyczące świadczenia dobry start.

Pełna treść listu

Ulotka

Plakat

Program „Dobry Start” – zapowiedź kampanii informacyjnej z udziałem kierownictwa MEN

MEN - aktualności - pt., 08/06/2018 - 16:54

W dniach 11-15 czerwca br. w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej rządowego programu „Dobry Start”, zaplanowany został cykl spotkań we wszystkich województwach
z udziałem członków kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie wojewódzkich konferencji w Poznaniu, Opolu, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Wrocławiu i Łodzi zaplanowano spotkania informacyjne kierownictwa MEN dotyczące wdrażania rządowego programu „Dobry Start” skierowane do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz lokalnych władz samorządowych.

Na każdym ze spotkań przekazane zostaną informacje o tym, do kogo skierowane jest wsparcie oraz w jaki sposób należy złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie.

Uwaga media:

  • Przed każdym ze spotkań w województwie zaplanowano briefing prasowy
    z udziałem członka kierownictwa MEN.
  • Udział mediów na spotkaniach informacyjnych na zasadzie Foto opp (przez pierwsze 15 minut spotkania).

Harmonogram spotkań w regionach z udziałem członków kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej

  • Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej

Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. – Poznań
Miejsce: Wielkopolski Urząd Wojewódzki, al. Niepodległości 16/18

Godz.9:00 – briefing prasowy z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej, Wicewojewody Wielkopolskiego Marleny Maląg oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Leszczyńskiej (sala Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, al. Niepodległości 16/18).

Godz. 9:30 – 11.00 – spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start” (miejsce: sala sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Środa, 13 czerwca 2018 r. – Wrocław
Miejsce: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, pl. Powstańców Warszawy 1

Godz.10:00 – briefing prasowy z udziałem Minister Anny Zalewskiej, Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka.

Godz. 11.00-12:00 – spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start”.

  • Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN

Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. – Opole
Miejsce: Opolski Urząd Wojewódzki, ul. Piastowska 14

Godz.11:00 – briefing prasowy z udziałem wiceminister edukacji Marzeny Machałek, Adriana Czubaka Wojewody Opolskiego i Michała Sieka Opolskiego Kuratora Oświaty (Opolski Urząd Wojewódzki, ul. Piastowska 14, sala im. Braci Kowalczyków, piętro I).

Godz. 12.00–13:00 spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start” (Opolski Urząd Wojewódzki, ul. Piastowska 14, sala im. Im. Lecha Kaczyńskiego, I piętro).

Czwartek, 14 czerwca 2018 r. – Łódź

Miejsce: Łódzki Urząd Wojewódzki oraz XXVI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wileńska 22 A

Godz.13:00 – briefing prasowy z udziałem wiceminister edukacji Marzeny Machałek, Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Raua i Łódzkiego Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego (Łódzki Urząd Wojewódzki, sala nr 116, I piętro).

Godz. 14.00 – spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start” (XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, ul. Wileńska 22 A).

  • Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN

Wtorek, 12 czerwca 2018 r. – Gorzów Wielkopolski
Miejsce: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul.
Jagiellończyka 8

Godz.9:00 – briefing prasowy z udziałem wiceministra edukacji Macieja Kopcia, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka i Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy (sala 305, III p.).

Godz. 10.00-11:00 – spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start”.

Wtorek, 12 czerwca 2018 r. – Szczecin
Miejsce: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, ul. Wały Chrobrego 4

Godz.13:30 – briefing prasowy z udziałem wiceministra edukacji Macieja Kopcia, Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca i Magdaleny Zaręby-Kuleszy Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. (sala nr 1, sala owalna).

Godz. 14.00–15:00 – spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start” (sala Rycerska, parter).

Dodatkowe informacje:

4,6 mln uczniów zostanie objętych programem „Dobry Start”

300 złotych – tyle wynosi świadczenie dobry start dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Więcej informacji udziela:

Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN
e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl
tel. 783 920 628

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

Komunikat MEN – wypadek autobusu z dziećmi w województwie małopolskim

MEN - aktualności - pt., 08/06/2018 - 15:04

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska jest na bieżąco informowana o stanie zdrowia dzieci oraz kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, którzy zostali dziś (8 czerwca) poszkodowani w wypadku, do którego doszło w okolicach miejscowości Tenczyn w województwie małopolskim. Uczniowie wraz z opiekunami brali udział w wycieczce zorganizowanej w dniach 4-8 czerwca br.

Chwilę po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, Małopolski Kurator Oświaty podjął pilne działania mające na celu zapewnienie pomocy poszkodowanym. Dzieci, które nie ucierpiały w wypadku, zostały umieszczone w pobliskich szkołach (na terenie gminy Lubień) i otoczone odpowiednią opieką. Na miejscu pracują służby ratownicze. Poszkodowanym udzielana jest pomoc psychologiczna.

Małopolski Kurator Oświaty udał się na miejsce zdarzenia oraz pozostaje w stałym kontakcie z Mazowieckim Kuratorem Oświaty, który jest w drodze do województwa małopolskiego. Kuratorium Oświaty w Warszawie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 24, w ramach dodatkowej opieki nad pozostałymi uczniami szkoły.

Dodatkowo minister Anna Zalewska odbyła dziś robocze spotkanie z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim w sprawie zapewnienia jak najlepszej opieki osobom poszkodowanym w wypadku.

W związku z wypadkiem autobusu Wojewoda Małopolski uruchomił infolinię dla rodzin osób poszkodowanych w wypadku w Tenczynie: 12 272 90 22.

Dodatkowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie pod adresem: www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/12714,Wypadek-autobusu-z-dziecmi-na-Zakopiance-infolinia.html

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”

MEN - aktualności - pt., 08/06/2018 - 14:27

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”

Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego

MEN - aktualności - pt., 08/06/2018 - 14:24

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego, konkurs nr DE-WZP-263.1.6.2018”. Nabór ofert trwa do 2 lipca 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  https://formularz.men.gov.pl/.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020

MEN - aktualności - pt., 08/06/2018 - 10:56

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2019/2020.

13-26 stycznia 2020 r.
• lubelskie
• łódzkie
• podkarpackie
• pomorskie
• śląskie

20 stycznia – 2 lutego 2020 r.
• podlaskie
• warmińsko-mazurskie

27 stycznia – 9 lutego 2020 r.
• kujawsko-pomorskie
• lubuskie
• małopolskie
• świętokrzyskie
• wielkopolskie

10-23 lutego 2020 r.
• dolnośląskie
• mazowieckie
• opolskie
• zachodniopomorskie

Historia szczecińskiej „Solidarności” – otwarcie wystawy z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - śr., 06/06/2018 - 15:38

„Szczecińska droga do wolności. Strajki w 1988 roku” – to tytuł wystawy, która w środę, 6 czerwca br. została otwarta w Domu Polonii w Warszawie. Udział w wydarzeniu wziął wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Na ekspozycji można zobaczyć unikatowe zdjęcia, między innymi Jarosława Kaczorowskiego, Kazimierza Nowotarskiego czy Wiesława Dętki, którzy sfotografowali pacyfikację zajezdni przy ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie. W kilku gablotach znajdują się też pamiątki, które zachowały się po protestach, m.in. biało-czerwone opaski, które nosili strajkujący portowcy.

Na szesnastu planszach i w dwóch gablotach zaprezentowane zostały m.in.: sytuacja polityczna w Polsce w latach 80. XX wieku od powstania „Solidarności”, po wizytę papieża w 1987 r.; pierwsze strajki w kraju wiosną 1988 r., strajk w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej (WPKM) w maju i czerwcu oraz w szczecińskim porcie w sierpniu, a także represje wobec protestujących i wsparcie kościoła katolickiego.

Na otwarciu wystawy obecny był minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, Halina Szymańska, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP oraz Paweł Mucha, Sekretarz Stanu – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Obecni byli również uczestnicy sierpniowych wydarzeń sprzed 30 lat.

W 1988 r. w Szczecinie i innych miastach Polski po raz kolejny doszło do strajków przeciw komunistycznej władzy. 5 maja 1988 r. pracownicy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej (WPKM), solidaryzując się ze strajkującymi robotnikami Nowej Huty, przystąpili do protestu domagając się podwyżek płac. 22 czerwca strajkujący stanęli w obronie zwolnionych liderów majowego wystąpienia. Kolejna fala protestów rozpoczęła się 17 sierpnia w szczecińskim porcie.

Strajkujący domagali się m.in. legalizacji „Solidarności”, podwyższenia płac, a także przywrócenia do pracy pracowników Zarządu Portu zwolnionych za działalność solidarnościową. Strajk szczeciński został ostatecznie przerwany 3 września. Uczestniczyło w nim łącznie około 3 tys. osób.

Organizatorami wystawy są: Archiwum Państwowe w Szczecinie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Akt Nowych, Fundacja Polskich Wartości, Radio Szczecin, Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście przy współpracy: Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz Stowarzyszenia Wolnego Słowa i Szczecińskiego Klub Katolików.

Wystawę objął Patronatem Honorowym Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia niepodległości.

Od 16 czerwca do końca lipca wystawę będzie można oglądać w Szczecinie. Będzie prezentowana w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli podpisane

MEN - aktualności - pon., 04/06/2018 - 13:36

Wzmocnienie warunków rozwoju zawodowego nauczycieli, ukierunkowanego na potrzeby powierzonych im uczniów oraz usprawnienie procesu dokonywania oceny pracy nauczycieli i zobiektywizowanie tych ocen – to główne założenia  ujęte w rozporządzeniu dotyczącym oceny pracy nauczycieli, podpisanym przez Minister Edukacji Narodowej.

29 maja br., Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego. Rozporządzenie skierowano do publikacji. Wejdzie ono w życie z dniem 1 września 2018 r., tj. równocześnie z wejściem w życie zmian w ustawie – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczycieli, wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Podpisane rozporządzenie dostępne jest tu.

Kryteria oceny pracy ujęte w przepisach rozporządzenia stanowią uszczegółowienie kryteriów określonych w Karcie Nauczyciela i odnoszą się do ustawowych obowiązków nauczyciela, a także dyrektora szkoły oraz uwzględniają etap rozwoju zawodowego nauczyciela podlegającego ocenie.

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu wypracowane zostały w ścisłej współpracy z ekspertami i praktykami dokonującymi oceny pracy nauczycieli. Na ostateczny kształt regulacji miały wpływ również uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień i konsultacji projektu rozporządzenia.

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych zobowiązany będzie do ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Muszą odnosić się one do poszczególnych kryteriów określonych w rozporządzeniu, uwzględniając specyfikę pracy szkoły. Mechanizm wskaźników ma ułatwić proces ustalania oceny pracy nauczyciela, uczynić go bardziej zrozumiałym dla pracownika, a także stworzyć bezpośrednią relację dokonywanej oceny oraz zastosowanych w jej ramach kryteriów ze środowiskiem pracy nauczyciela.

Dyrektorzy szkół, przy opracowywaniu regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, będą mogli skorzystać z przykładowych rozwiązań. Zostaną one sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zobiektywizowany i transparentny system oceny to pomocne narzędzie dyrektora szkoły oceniania pracy nauczyciela, w szczególności w związku z wprowadzeniem nowego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych legitymujących się najwyższą oceną pracy. Dodatek po raz pierwszy wypłacany będzie od września 2020 r. Docelową wysokość ok. 500 zł osiągnie w 2022 r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami przejściowymi do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oceny pracy nauczycieli po raz pierwszy na nowych zasadach (tj. w oparciu o znowelizowany art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela, nowe rozporządzenie oraz regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli) należy dokonać:

  • w przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanegodo dnia 31 sierpnia 2021 r. , a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu,
  • oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego – do dnia 30 czerwca 2020 r.

Do czasu ustalenia ocen pracy na nowych zasadach, obowiązują dotychczasowe oceny pracy nauczycieli, jednak nie dłużej niż do wskazanych powyżej terminów.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

4,6 mln uczniów zostanie objętych programem „Dobry start”

MEN - aktualności - pon., 04/06/2018 - 12:20

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie “Dobry start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że gmina wykorzysta rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek, podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”, będzie można składać już od 1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie “Dobry start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

„Dobry start” w liczbach

Wyprawka trafi do 4,6 mln dzieci, wychowujących się w ok. 3,4 mln rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będzie ona wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie “Dobry start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz te realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Oprac.na podst. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dzień Dziecka w Przedszkolu Publicznym “Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - pt., 01/06/2018 - 15:50

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska z okazji Dnia Dziecka odwiedziła dzieci z Przedszkola Publicznego “Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej w województwie dolnośląskim.

Podczas spotkania z dziećmi i przedstawicielami kadry pedagogicznej, szefowa MEN życzyła najmłodszym samych miłych niespodzianek oraz cudownych i radosnych chwil spędzonych z kochającymi rodzicami.

Minister Anna Zalewska powiedziała również, że w przedszkolu dzieci odkrywają nie tylko tajniki świata i pogłębiają swoją wiedzę, ale też nawiązują pierwsze przyjaźnie, które trwają często przez całe życie. Szefowa MEN wręczyła dzieciom prezenty: gry planszowe oraz książki.

Pracownikom i dzieciom z przedszkola w Piławie Górnej serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!

Inspektor ochrony danych: Aleksandra

MEN - aktualności - pt., 01/06/2018 - 14:46

Inspektor ochrony danych:

Aleksandra Kowalik

Kontakt: inspektor@men.gov.pl

Inspektor ochrony danych: Aleksandra

MEN - aktualności - pt., 01/06/2018 - 14:40

Inspektor ochrony danych:

Aleksandra Kowalik

Kontakt: inspektor@men.gov.pl

Życzenia Minister Edukacji Narodowej z okazji Dnia Dziecka

MEN - aktualności - pt., 01/06/2018 - 07:00

Drodzy Uczniowie,
Drogie Dzieci,

z okazji Waszego święta życzę wszelkiej pomyślności oraz wielu radosnych chwil wypełnionych uśmiechem.

W przedszkolu i szkole odkrywacie nie tylko tajniki świata i pogłębiacie swoją wiedzę, ale też nawiązujecie pierwsze przyjaźnie, które trwają często przez całe życie. Niech nauka będzie dla Was zawsze ciekawą przygodą, która daje wiele satysfakcji oraz wiary we własne możliwości. Tego z całego serca Wam życzę.

W tym szczególnym dniu wszystkim Dzieciom składam życzenia samych miłych niespodzianek oraz cudownych i radosnych chwil spędzonych z kochającymi rodzicami. Rodzicom zaś życzę satysfakcji i licznych powodów do dumy ze swoich pociech.

Wspaniałego Dnia Dziecka!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera – zapraszamy do wspólnej zabawy

MEN - aktualności - śr., 30/05/2018 - 16:30

Malowanie twarzy, kolorowe fryzury, poczta polonijna oraz rodzinne gry planszowe – to tylko niektóre atrakcje przewidziane przez MEN podczas Dnia Dziecka w Kancelarii Premiera. Spotykamy się w niedzielę, 3 czerwca br., w godz. 10:30-16:30 w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Al. Ujazdowskie 1/2/3, Warszawa).

Tegoroczny Dzień Dziecka przebiegać będzie pod hasłem „Kto Ty jesteś? Polak mały! Dzień Dziecka w 100-lecie Niepodległej!”

Podobnie jak w latach ubiegłych zachęcamy wszystkich do odwiedzenia sektora Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym przygotujemy mnóstwo niespodzianek dla małych i dużych.

Każdy uczestnik pikniku będzie mógł odwiedzić nasz sektor fryzjerski i wykonywać m.in: fryzury, koki, kolorowe doczepki i inne zabiegi fryzjerskie, a także nauczyć się, jak poprawnie zrobić warkocz czy „kłosa” oraz stworzyć kotylion lub korale.

Dodatkowo uczniowie szkół branżowych wykonają profesjonalny makijaż, charakteryzację, zmywalny tatuaż i wianki związane z tradycją ludową Mazowsza. W strefie gastronomicznej będzie można spróbować oryginalnych przekąsek i napojów, takich jak: wrapy naleśnikowe, ciasteczka oraz cocktaile truskawkowe.

Dla najmłodszych przygotowano quizy, zagadki, kolorowanki oraz kącik gier planszowych. Dzięki poczcie polonijnej dzieci będą mogły zaprojektować kartki niepodległościowe i napisać pozdrowienia do uczniów ze szkół polskich zagranicą.

Wspólnie z nami atrakcje na Dzień Dziecka przygotowali pracownicy Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie oraz Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 w Warszawie. Z kolei dzięki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji obecne też będzie Mobilne Centrum Edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach – projekt rozporządzenia w konsultacjach

MEN - aktualności - śr., 30/05/2018 - 15:31

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe określa projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego. Wczoraj, 29 maja 2018 r. projekt został skierowany do konsultacji publicznych, a 28 maja br. do uzgodnień międzyresortowych.

W projektowanym rozporządzeniu przedstawiono doradztwo zawodowe jako proces, który rozpoczyna się w okresie przedszkolnym i jest kontynuowany na kolejnych etapach edukacyjnych. Wskazano również, iż doradztwo zawodowe polega na podejmowaniu działań w celu wspierania dzieci, uczniów oraz słuchaczy w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Zaznaczono również, że przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu prowadzą do podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych oraz zawodowych przez uczniów i słuchaczy.

W projekcie rozporządzenia wskazano formy, w jakich doradztwo zawodowe może być realizowane na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając:

– preorientację zawodową,

-orientację zawodową,

– zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,

– zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (realizowane zgodnie z przepisami w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej),

– zajęcia z wychowawcą

oraz działania określone w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego (WSDZ), w tym np. indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, indywidualne lub grupowe wizyty zawodoznawcze u pracodawców, w centrach kształcenia praktycznego, a także w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe mające na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach.

Określono także treści jakie powinny zostać zrealizowane w trakcie działań z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez szkoły.

W projektowanym rozporządzeniu wymieniono również zadania doradców zawodowych. Część zadań doradcy zawodowego była dotychczas ujęta w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z założeniem projektowane rozporządzanie określa możliwe formy realizacji doradztwa zawodowego, zadania doradcy zawodowego bezpośrednio związane z realizacją tych form zostały przeniesione do projektowanego rozporządzenia. Natomiast zadania dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w ramach zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz zawodu pozostały w rozporządzaniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Doprecyzowano jakie elementy powinien zawierać wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który jest elementem procesu wychowawczego szkoły i stanowi część statutu szkoły. Projektowane rozporządzenie przewiduje, że WSDZ określa ogólne cele i działania związane z realizacją doradztwa zawodowego oraz partnerów tych działań.

Dodatkowo, na podstawie WSDZ, będzie opracowywany szczegółowy program realizacji WSDZ na dany rok szkolny. Program realizacji WSDZ powinien być systemem spójnych działań związanych z doradztwem zawodowym mających na celu wsparcie ucznia w jego wyborach związanych z kierunkiem kształcenia. Przy opracowywaniu programu realizacji WSDZ powinno się uwzględniać lokalne działania związane z doradztwem zawodowym (np. targi pracy, targi edukacyjne, dni otwarte, dni pracy lub edukacji, festyny) planowane w danym roku szkolnym, jak również możliwość współpracy z instytucjami, placówkami i pracodawcami funkcjonującymi w danym mieście, gminie lub powiecie.

Jednocześnie, w projekcie rozporządzenia przewidziano, że do końca roku szkolnego 2021/2022, w przypadku braku nauczyciela posiadającego kwalifikacje doradcy zawodowego, będzie możliwe powierzenie prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu nauczycielowi lub osobie niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Zakłada się, iż dzięki takiemu rozwiązaniu w okresie przejściowym będzie możliwe uzupełnienie kwalifikacji przez pracownika szkoły lub zatrudnienie osoby posiadającej kwalifikacje nauczyciela doradcy zawodowego określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

Treść projektu rozporządzenia dostępna jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Wizyta Minister Anny Zalewskiej w Stanach Zjednoczonych

MEN - aktualności - wt., 29/05/2018 - 23:03

Udział w XV Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich oraz spotkania z nauczycielami polonijnymi, a także przedstawicielami organizacji polonijnych – to główne punkty trzydniowej wizyty szefowej MEN w Portland, USA.

Wizyta szefowej MEN w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się od odwiedzenia Lincoln High School. W szkole tej kładzie się duży nacisk na przygotowanie młodzieży do podjęcia studiów międzynarodowych. Rozmowy minister Anny Zalewskiej z dyrekcją i kadrą pedagogiczną Lincoln High School dotyczyły m.in. istniejących w polskim systemie edukacji rozwiązań dotyczących dwujęzyczności.

Dodatkowo w tym samym dniu minister edukacji spotkała się z Coltem Gillem, zastępcą kuratora publicznego do spraw edukacji stanu Oregon, reprezentującego lokalne władze oświatowe. Przedstawiciel władz stanowych wyraził gotowość do rozmów o wprowadzeniu języka polskiego jako drugiego języka obcego do amerykańskich szkół.

– Jest to ważny sygnał dla rodziców oraz uczniów polskiego pochodzenia i możliwość otrzymania dodatkowych punktów na egzaminie maturalnym – powiedziała po zakończeniu spotkania szefowa MEN.
Oficjalne rozpoczęcie XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Portland to przede wszystkim podziękowania i wyrazy uznania dla działalności polskich nauczycieli, rodziców i uczniów mieszkających poza granicami naszego kraju.

– Dziękuję za to, że jesteście, za niezwykle ważną pracę, dbanie o dobre imię Polski poza granicami kraju – podkreśliła w wystąpieniu do nauczycieli minister Anna Zalewska – To dzięki Wam dzieci znają polski język, naszą kulturę i czują się Polakami – dodała minister edukacji.

Uroczystość była również okazją do rozmów z przedstawicielami organizacji oświatowych w USA na temat m.in. nowych rozwiązań dla nauczycieli polonijnych, konkursów dla młodzieży i działań na rzecz promocji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jednym z ważnych punktów uroczystej inauguracji XV Zjazdu było wręczenie przez minister Annę Zalewską medali KEN dla nauczycieli od lat zaangażowanych w promocję polskiego języka i naszej tradycji w Stanach.
Z rąk szefowej MEN odznaczenia odebrały: Renata Dajnowska, dyrektor Komisji Kulturalno – Oświatowej „Szkoła Polska” w Portland oraz Barbara Stanberg, dyrektor Sobotniej Szkoły Języka Polskiego w San Jose, Polska Misja Katolicka św. Brata Alberta. Medal KEN przyznano również nieobecnej na uroczystości Barbarze Szlachcie z Polskiej Szkoły w Wallnutcreek, California.

– Serdecznie gratuluję i dziękuję za wspaniałą pracę na rzecz społeczności polonijnej – zaznaczyła minister Anna Zalewska.

Tematami przewodnim XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich było „Sto lat Niepodległości Polski” oraz „Szkoła Polska twórcza i z inicjatywą”.

W ramach wydarzenia odbyły się wykłady, warsztaty artystyczne, dyskusje panelowe oraz szkolenia, które poprowadzili doświadczeni przedstawiciele kadry pedagogicznej z Polski i Stanów Zjednoczonych. Zajęcia zaplanowano w blokach tematycznych przeznaczonych dla nauczycieli uczących w różnych grupach wiekowych, osób odpowiedzialnych za zarządzanie szkołami polonijnymi, instruktorów harcerstwa i katechetów.

Podczas Zjazdu minister edukacji przedstawiła nowe rozwiązania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli polonijnych. Przedstawione założenia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony dyrektorów i nauczycieli pracujących na terenie Stanów Zjednoczonych.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy możliwość awansu uzyskają nauczyciele uczący języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim w szkołach organizacji polonijnych i szkołach działających w systemach oświaty innych państw.

Dodatkowo nauczyciele polonijni, przystępując do awansu zawodowego, będą mogli po powrocie do Polski legitymować się stopniem awansu uzyskanym za granicą, a także doskonalić swój warsztat pracy poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego oraz współpracę z opiekunem stażu przy realizacji planu rozwoju zawodowego. Doskonalenie zawodowe nauczycieli polonijnych przyczyni się również do zwiększenia jakości pracy szkoły i atrakcyjności jej oferty dydaktycznej, a także zapewnienia stałego kontaktu i współpracy ze środowiskiem szkolnym w Polsce. Projekt ustawy w czerwcu br. trafi do konsultacji.

W ostatnim dniu swojej wizyty w USA minister Anna Zalewska wzięła udział w uroczystym nadaniu Bibliotece Domu Polskiego w Portland imienia Stanisława Wielgosza – zasłużonego działacza polonijnego.

Na ręce jego syna Ireneusza, szefowa MEN przekazała Krzyż Wolności i Solidarności przyznanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Podczas wizyty w Domu Polskim minister edukacji spotkała się również z Polonią oraz młodzieżą szkolną, a także przekazała lektury do zbiorów biblioteki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Sukces uczniów z II LO im. Stefana Batorego na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Singapurze

MEN - aktualności - wt., 29/05/2018 - 16:08

Uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie zajęli 2. miejsce na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Singapurze (Singapore International Mathematics Challenge). W zawodach uczestniczyło ponad 50 zespołów z niemal 30 krajów świata.

Uczniowie nagrodzeni srebrnym medalem to: Adam Harrison, Jakub Śliż i Karol Denst. Licealistów z Batorego do zawodów przygotował prof. Zbigniew Luchciński. Dodatkowo zdobywcy srebrnego medalu wywalczyli Special Award – nagrodę specjalną za prezentację końcowych wyników pracy.

Warto podkreślić, że to kolejny sukces uczniów z II LO na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Singapurze. W 2016 r. reprezentacja „Batorego” również wywalczyła II miejsce.

Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna w Singapurze odbywa się od 2008 r. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Edukacji Republiki Singapuru oraz Narodowy Uniwersytet Singapuru. Podczas zawodów sprawdzane są nie tylko umiejętności matematyczne uczniów, ale także ich kreatywność i innowacyjność. Ocenie podlegają zarówno końcowe rozwiązania, jak również sposób ich prezentacji. W zawodach uczestniczą młodzi ludzie w wieku 14-18 lat.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

 

Zdjęcie – Źródło: Profil Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego na Facebooku

Regionalna konferencja programu Erasmus+ w Bolesławcu – zapraszamy do udziału

MEN - aktualności - pon., 28/05/2018 - 09:35

18 czerwca br. w Bolesławcu odbędzie się kolejna w tym roku konferencja regionalna programu Erasmus+. Swój udział zapowiedziała wiceminister edukacji Marzena Machałek.

Na spotkaniu eksperci z Narodowej Agencji przedstawią ofertę programu Erasmus+ oraz innych programów międzynarodowych realizowanych przez FRSE. Podczas sesji poruszone zostaną takie tematy jak: mobilność, partnerstwa, innowacje i rozwój kompetencji, jak również zostaną przedstawione wyniki badań przeprowadzonych przez FRSE na temat losów absolwentów staży i praktyk oraz mobilności kadry. Omówione zostaną też zasady dotyczące wnioskowania o środki finansowe.

Ponadto uczestnicy będą mogli zapoznać się z projektem Mobilne Centrum Edukacyjne (naczepa szkoleniowo-dydaktyczna), którego celem jest przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania oraz programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Multimedialna klaso-pracownia „iLAB”, wirtualna rzeczywistość, gry 3D oraz tzw. tajemnicza wyspa – na to mogą liczyć uczestnicy konferencji.

Honorowy patronat nad cyklem konferencji objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organizatorem wydarzeń jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Kolejne konferencje regionalne odbędą się w Kielcach, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim. Więcej informacji (program, rejestracja) znajduje się na stronie wydarzenia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jubileusze szczecińskich szkół z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - ndz., 27/05/2018 - 14:24

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć w piątek, 25 maja br. wziął udział w uroczystościach jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 24 oraz 35-lecia Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie.

Podczas piątkowej uroczystości w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Brzechwy w Szczecinie wiceminister edukacji wręczył Grzegorzowi Zaworskiemu – zasłużonemu nauczycielowi tej szkoły Medal Komisji Edukacji Narodowej. Wiceszef MEN podziękował również nauczycielom i pedagogom za wkład w wychowywanie i kształcenie uczniów.

Część artystyczną uroczystości przygotowali nauczyciele i uczniowie, którzy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny do utworów Jana Brzechwy.

Tegoroczny jubileusz Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ulicy Rydla był ściśle związany z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji wypuszczono biało-czerwone balony „Dla Niepodległej”, zorganizowano też turniej Niepodległej o Puchar PTTK w piłce nożnej oraz Nocny Bieg dla Niepodległej.

W programie święta były również Igrzyska Malucha, czyli zawody sportowe dla przedszkolaków oraz Maraton Edukacyjny dla uczniów. Głównym jednak punktem jubileuszu była próba ustanowienia rekordu Polski w pływaniu sztafetowym 24h.

W skład Centrum Kształcenia Sportowego wchodzi: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi oraz Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi. Od początku istnienia szkoły, uczniowie CKS zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych oraz medale i puchary w różnych dyscyplinach sportowych: koszykówka, kolarstwo, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka nożna, pływanie i ratownictwo wodne, wioślarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo. Młodzieży stawiane są wysokie wymagania. Muszą połączyć zwykłe obowiązki szkolne z ogromem zajęć sportowych.

Fot. Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Ponadgimnazjalne