Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Ponadgimnazjalne

Zakończenie roku szkolnego w Szczecinie z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - pt., 22/06/2018 - 16:38

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć uczestniczył w piątek, 22 czerwca br. w zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie.

Podczas zakończenia roku szkolnego podsumowano osiągnięcia i pogratulowano uczniom sukcesów w olimpiadach przedmiotowych i konkursach wojewódzkich, a także uzyskania stypendium Prezydenta Miasta Szczecina (10 osób).

Wiceminister Maciej Kopeć i przewodnicząca Rady Miasta Szczecin Stefania Biernat wręczyli wyróżnienia najlepszym uczniom szkoły.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Marii Kolbego powstało w 1992 roku. Mieści się w budynku dawnej willi Hoerdera, wzniesionej pod koniec XIX w. Szkoła kształci na wysokim poziomie, a uczniowie od wielu lat uzyskują wysokie wyniki w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 z udziałem minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - pt., 22/06/2018 - 16:35

Minister Edukacji Narodowej uczestniczyła dziś, 22 czerwca br. w ogólnopolskim zakończeniu roku szkolnego 2017/2018, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas uroczystości wręczyła wyróżnienia dla laureatów konkursów przedmiotowych i najlepszych uczniów.
– To dla mnie honor i zaszczyt, że mogę być w szkole, której historia sięga XV w. Mało jest takich szkół w Polsce, gdzie dekretami królewskimi podejmowano decyzje o budowie – powiedziała minister Anna Zalewska, dziękując społeczności szkolnej za zaproszenie na uroczystość. Podkreślając długą i piękną historię Szkoły w Ostrowi, przypomniała m.in. o wizycie prezydenta w XX-leciu międzywojennym.
Minister edukacji przekazała gratulacje wszystkim dzieciom, które dziś zakończyły zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, nie tylko tym wyróżnionym.
– Dla tych, również, którym czasami nie chciało się wstać do szkoły. Dla tych płaczących przed sprawdzianem. Dla tych, którzy nie zawsze zgadzali się z koleżanką lub kolegą. Dla tych, dla których trzeba było wyjść z porażki przy wsparciu nauczycieli i rodziców – powiedziała minister Anna Zalewska.
Minister edukacji podziękowała całej kadrze pedagogicznej i złożyła wszystkim nauczycielom wyrazy uznania za ich całoroczną pracę. Podkreśliła, że to oni budują klimat szkoły i należy mówić o nich z ogromnym szacunkiem, a także pamiętać podczas wakacji.
– Rodzice chcą z wami kształtować wychowanie dzieci, za które przecież sami są odpowiedzialni, a wy ich w tym wspieracie – zaznaczyła minister Anna Zalewska, wskazując na dobrą współpracę nauczycieli z rodzicami, której celem jest dobro dzieci.
Całej społeczności szkolnej minister przekazała życzenia bezpiecznych wakacji. Życzyła wielu przygód przeżywanych wspólnie z rodzicami, dziadkami i przyjaciółmi. Zachęciła także dzieci do czytania książek podczas letniego odpoczynku i ogłosiła związany z tym konkurs dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.
W uroczystości zakończenia roku szkolnego wzięli udział także: Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, parlamentarzyści i samorządowcy z regionu.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki jest najstarszą placówką oświatową w Ostrowi Mazowieckiej i całym powiecie ostrowskim. Uczy się w niej ponad 650 uczniów.

Po zakończeniu uroczystości w szkole minister Anna Zalewska zwiedziła plac budowy, na którym powstaje Muzeum-Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Będzie się ono mieścić w wyremontowanym domu należącym do rodziny Ostrowskich, z której wywodziła się Maria, żona Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

 

Życzenia minister Anny Zalewskiej na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

MEN - aktualności - pt., 22/06/2018 - 12:03

Drodzy Uczniowie,

za Wami czas wytężonej pracy, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, które zaowocują w dorosłym życiu. Przed Wami upragnione wakacje. Niech ten czas będzie dobrą okazją do dalszego poznawania świata. Wykorzystajcie lato do podziwiania przyrody, uprawiania sportu i zwiedzania nowych, nieznanych miejsc. Zachęcam również do czytania książek. Pamiętajcie przede wszystkim o tym, żeby odpoczynek od szkoły był dla Was i Waszych bliskich bezpieczny. Życzę, aby każdy dzień wakacji był radosny i pozwolił na zebranie sił do dalszej nauki.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych to ważny dzień również dla Rodziców i Opiekunów. Serdecznie dziękuję za aktywne włączanie się w życie szkoły. Państwa pomoc i chęć działania stanowią nieocenioną wartość dla nauczycieli i dyrektorów. To niezwykle istotne, aby wspólnie dbać o dobrą szkołę.

Szkoła nie mogłaby istnieć bez kadry pedagogicznej. Dyrektorom, Nauczycielom pragnę podziękować za bycie blisko uczniów, ich rodziców i opiekunów. Wspomagają Państwo dzieci i młodzież w podejmowaniu decyzji, motywują do działania, aby były one jak najlepiej przygotowane do kolejnych etapów życia.

Dzięki Państwa poświęceniu uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności oraz zainteresowania, które będą procentowały w przyszłości.

Życzę udanych i bezpiecznych wakacji!

Z wyrazami sympatii

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Rok szkolny 2017/2018 – kolejny etap budowania Dobrej Szkoły

MEN - aktualności - czw., 21/06/2018 - 12:21

Prawie 5 mln uczniów i słuchaczy (4.975.034) z ponad 27 tys. szkół (27.245) dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozpocznie jutro wakacje.

W piątek, 22 czerwca kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało podsumowanie najważniejszych zmian w roku szkolnym 2017/2018.

We wrześniu 2017 r. uczniowie rozpoczęli naukę w przekształconych szkołach. Rok szkolny 2017/2018 był pierwszym, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji.

1 września 2017 r. wszystkie szkoły w Polsce były przygotowane do funkcjonowania w nowym ustroju. Rodzice wiedzieli, w jakiej szkole będzie uczyło się ich dziecko. Wydawcy przygotowali podręczniki, nauczyciele zostali przeszkoleni z nowej podstawy programowej i otrzymali pakiety informacyjne. Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało wszystkie akty prawne niezbędne do funkcjonowania szkół w nowym systemie.

MEN zapewniło również adekwatne finansowanie zmian w oświacie, aby wesprzeć samorządy we wprowadzaniu zmian, dzięki którym poprawi się jakość kształcenia w polskich szkołach i dostosuje do zmieniającej się rzeczywistości.

Samorządy otrzymały środki na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,
a także pomieszczeń do nauki, remonty sanitariatów, zakup ławek, krzeseł oraz wyposażenie nowych szkół, usuwanie skutków zdarzeń losowych i dodatkowe zadania szkolne. To wsparcie będzie kontynuowane w tym roku, jak i w latach następnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej znalazło rozwiązanie, aby zapobiec zwolnieniom nauczycieli spowodowanym niżem demograficznym. Precyzyjne, rzetelne dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) udowodniły, że zgodnie z przewidywaniami MEN i zapewnieniami reforma oświaty przyczyniła się do wzrostu liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach i etatów. Zwiększyła się również liczba przedszkoli i przedszkolaków – tak wynika z danych przekazanych przez dyrektorów do SIO. Oznacza to, że sprawdziły się pozytywne prognozy ministerstwa edukacji dotyczące wpływu reformy na zatrudnienie nauczycieli.

Najważniejsze zmiany w edukacji w roku szkolnym 2017/2018

Od 1 września 2017 r. zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego m.in. w przedszkolach, klasach: I, IV i VII szkoły podstawowej, w branżowej szkole I stopnia. Jednocześnie MEN zadbało o wsparcie nauczycieli we wdrożeniu nowej podstawy programowej. Zostały opracowane materiały metodyczne dla nauczycieli, materiały przeznaczone dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Zorganizowano konferencje dla nauczycieli konsultantów, a także szkolenia dla nauczycieli. W ramach przygotowania nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zorganizowały ponad 4,5 tys. szkoleń, w których uczestniczyło blisko 171 tys. nauczycieli.

Wydawnictwa przygotowały podręczniki do nowej podstawy programowej. Minister Edukacji Narodowej dopuścił do użytku szkolnego 317 podręczników. Do I etapu edukacyjnego – 57 (klasy I-III), zaś do II etapu – 260 (klasy IV-VIII).

Subwencja na 6-latka w przedszkolu. Od 2017 r. subwencją oświatową zostały objęte dzieci
6-letnie w przedszkolach (ich edukacja w przedszkolach publicznych jest bezpłatna). Gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję na każdego 6-latka w przedszkolu, w kwocie ok. 4,3 tys. zł średnio na dziecko. Rodzic opłaca jedynie wyżywienie. Łącznie samorządy otrzymały dodatkowo na ten cel subwencję w roku 2017 w kwocie 1,429 mld zł, a w 2018 w kwocie 1,612 mld zł.

Dotacja przedszkolna. Na realizację wychowania przedszkolnego samorządy otrzymują z budżetu państwa wsparcie w formie dotacji celowej, tzw. dotacji przedszkolnej. W ramach dotacji z budżetu państwa zostały przekazane środki w wysokości: w 2017 – 1,289 mld zł, w 2018 – 1,354 mld zł. Dotacja jest udzielana na dzieci w wieku 2,5-5 lat od 1 stycznia 2018 roku na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak to było wcześniej wyłącznie gminy. Kwota na jedno dziecko w roku 2018 to 1370 zł.

Bezpłatny dostęp do podręczników. Bezpłatne książki, ćwiczenia, materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymają wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz w okresie przejściowym, w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019, uczniowie dotychczasowych gimnazjów. W 2018 r. z budżetu przeznaczyliśmy na ten cel 404 mln zł.

E-legitymacje. Zostało wydane nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w którym zostały określone wzory świadectw, dyplomów, legitymacji i arkuszy ocen. Legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne mogą być wydawane w postaci papierowej (jak dotychczas) lub e-legitymacji szkolnych czy e-legitymacji przedszkolnych. Możliwość wprowadzenia e-legitymacji to odpowiedź na oczekiwania zarówno uczniów, ich rodziców, jak i dyrektorów szkół oraz samorządów. Nowa e-legitymacja daje wiele możliwości. Na rewersie jej wzoru znalazło się pole umożliwiające nadruk – w procesie personalizacji karty – numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. Jednocześnie
na e-legitymacji możliwe będzie również kodowanie dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły oraz ulg związanych z przejazdami środkami publicznego transportu. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Wspieramy czytelnictwo. Rok szkolny 2017/2018 był drugim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach Priorytetu 3 programu do bibliotek szkolnych trafiło ponad 2 mln nowych książek. Szkoły podjęły też działania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Wsparcie dla samorządów. Zapewniliśmy samorządom adekwatne środki na wdrażanie reformy oświaty. W subwencji oświatowej na rok 2017 uwzględniliśmy dodatkowo 313 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację toalet. Samorządy otrzymały w 2017 r. prawie 177 mln zł z rezerwy 0,4% na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, a także pomieszczeń do nauki, remonty sanitariatów, zakup ławek, krzeseł, wyposażenie nowych szkół, usuwanie skutków zdarzeń losowych i wzrost zadań szkolnych. Ponadto subwencję oświatową zwiększono w stosunku do roku 2016 o 413 mln zł. Wzrost ten pokrył waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.

Dodatkowe pieniądze z rezerwy 0,4%. Ministerstwo Edukacji Narodowej, wspólnie ze stroną samorządową reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, stworzyło dodatkowy mechanizm wsparcia finansowego samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej. Już w 2017 r. kryteria podziału rezerwy uwzględniały najważniejsze postulaty strony samorządowej.

Ustalone wspólnie z reprezentantami korporacji samorządowych kryteria podziału rezerwy zawierały najważniejsze postulaty samorządów związane ze wsparciem finansowym na dostosowanie szkół do reformy edukacji. Na finansowanie zadań związanych z przekształcaniem gimnazjów publicznych w szkoły podstawowe (doposażenie świetlic, remonty sanitariatów i doposażenie pomieszczeń do nauki w meble) przekazano w 2017 r. z 0,4% rezerwy ok. 53 mln zł.

Dodatkowe pieniądze w kolejnych latach. Kompleksowy program wsparcia finansowego samorządów związany z reformą systemu edukacji będzie kontynuowany. Kolejne środki w subwencji oświatowej, które mogą zostać wykorzystane na działania dostosowawcze,
tj. dokonanie niezbędnych zmian w zakresie dostosowania budynków i ich wyposażenia do potrzeb nowej struktury szkół, w tym również koszty administracyjne, zostały zaplanowane (w skali kraju). Wynoszą one kolejno: 2018 r. – 148 mln zł, 2019 r. – 243 mln zł, 2020 r. – 243 mln zł.
Subwencja oświatowa w ustawie budżetowej na 2018 r. jest wyższa
w porównaniu z rokiem poprzednim i wynosi 43 075 129 000 zł. Uwzględniono w niej m. in. podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5,35%.

Kryteria podziału rezerwy na rok 2018 zostały opracowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb samorządów w trakcie wdrażania reformy edukacji:

 • Realizowane będzie wsparcie dla gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe w roku bieżącym, ale także gimnazjów już przekształconych w roku poprzednim. Pomoc obejmuje wsparcie na doposażenie pomieszczeń świetlic, wyposażenie pomieszczeń do nauki w meble oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych,
 • Pieniądze na pracownie przyrodnicze. Realizując postulat samorządowców i dyrektorów szkół, MEN utworzyło nowe kryterium podziału rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. Samorządy mogą już składać wnioski do MEN o przyznanie dofinansowania na zakup do szkół podstawowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). W tym roku planujemy przeznaczyć na ten cel ok. 80 mln zł z rezerwy 0,4%. Program dofinansowania wyposażenia pracowni przedmiotowych jest zaplanowany na 4 lata. W sumie przekażemy samorządom ok. 320 mln zł.

Rozszerzono także kryterium dotyczące dofinansowania doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach o nowe pomieszczenia do nauki uzyskane w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych. Wielu dyrektorów szkół podstawowych sygnalizowało nam, że w związku z utworzeniem klasy VII i VIII powstała potrzeba zaadaptowania kolejnych pomieszczeń do nauki w szkołach, które do tej pory były 6-letnie.

Ponadto poniższe zadania uwzględniane przy poddziale rezerwy w 2017 r. będą kontynuowane:

 1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
 2. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych,
 3. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów,
 4. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli,
 5. Dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,
 6. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych,
 7. Inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.

Realizacja wieloletnich postulatów zgłaszanych przez samorządy

Doprecyzowaliśmy oraz ujednoliciliśmy zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym (wskazaliśmy m.in. sposób obliczania wysokości dotacji). Dzięki temu uszczelniliśmy system wydawania pieniędzy. Zmiany wprowadzone ustawą dotyczyły głównie: dotacji przedszkolnej, podręcznikowej, dotowania z budżetów samorządów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych.

Procedura otrzymywania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez samorządy została tak określona, aby każda szkoła miała możliwość zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych przed rozpoczęciem roku szkolnego. Podręczniki, finansowane z dotacji celowej budżetu państwa, są zamawiane u wydawców edukacyjnych bezpośrednio przez szkoły, a wpływ na termin ich dotarcia do szkół jest przede wszystkim uzależniony od działań podejmowanych przez dyrekcję danej szkoły oraz organ prowadzący.

Wspieramy małe szkoły. Zwiększyliśmy subwencję dla małych szkół od 2018 r. o 11 proc. Łącznie na małe szkoły na 2018 r. naliczono kwotę subwencji w wysokości 214 mln zł. Średnio na ucznia takiej szkoły daje to dodatkowe środki w wysokości 1 164 zł. Szkoła, w której na przykład kształci się 84 uczniów (w siedmioklasowej szkole podstawowej), z tego tytułu, że spełnia wymogi definicji małej szkoły, otrzymuje dodatkowe środki w wysokość prawie 100 tys. zł.

Modernizujemy i unowocześniamy System Informacji Oświatowej (SIO). Wprowadziliśmy ułatwienia dla podmiotów, które są zobowiązane do wprowadzania danych do systemu. Największym udogodnieniem dla użytkowników systemu, głównie dyrektorów szkół, jest nowa technologia zbierania danych za pomocą przeglądarki internetowej. W SIO udostępniliśmy Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), umożliwiający wyszukiwanie szkół i placówek, m.in. prowadzących kształcenie w zawodach na terenie całego kraju, jak i w wybranym regionie. Wyszukiwanie na portalu www.rspo.men.gov.pl odbywa się według różnych kryteriów,
np. według zawodów z możliwością lokalizacji wyszukanych szkół i placówek na mapie Polski.

Więcej etatów dla nauczycieli i wzrost wynagrodzenia

O 17 768 w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. W roku szkolnym 2016/2017 było 673 323 etatów, zaś w bieżącym roku szkolnym jest ich 691 000. Wzrosła również liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 694 636, czyli o 10 139 więcej niż rok wcześniej.

W przedszkolach, szkołach i placówkach samorządowych liczba etatów nauczycieli wzrosła o 11 760 i wynosi obecnie 578 444. Liczba zatrudnionych nauczycieli wzrosła zarówno w przedszkolach, jak również w szkołach i placówkach. W przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018 liczba etatów nauczycieli wynosiła 84 324, tj. o 4 652 etatów więcej niż w ubiegłym roku. W szkołach i placówkach zatrudnienie nauczycieli wzrosło o 7 107 etatów i wynosi aktualnie 494 119.

Z danych z SIO wynika również, że o prawie 12 000 (11 976,8) wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. Ogółem jest ich
595 201,7 – co oznacza wzrost o 2,1 proc. w porównaniu z rokiem szkolnym 2016/2017.

Zmieniliśmy przepisy dotyczące nauczycieli, m.in.: awans zawodowy  i ocenę pracy nauczycieli, czas pracy nauczycieli, urlop wypoczynkowy i urlop dla poratowania zdrowia, uprawnienia związane z rodzicielstwem, zmiany dotyczące zatrudnienia.

Nowy system oceniania pracy nauczyciela. Wprowadziliśmy nowy system oceniania pracy nauczyciela. Rozwiązania te pozwolą na transparentność i zobiektywizowanie tych ocen. System ten będzie narzędziem pomocnym dla dyrektora szkoły przy ocenianiu pracy nauczyciela, w szczególności w związku z wprowadzeniem nowego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych legitymujących się najwyższą oceną pracy. Kryteria oceny pracy ujęte w przepisach rozporządzenia, jak i ustawy Karta Nauczyciela odnoszą się do ustawowych obowiązków kadry pedagogicznej,
a także dyrektora szkoły oraz uwzględniają etap rozwoju zawodowego nauczyciela podlegającego ocenie.

500+dla nauczyciela – dodatek za wyróżniającą się pracę. Od 1 września 2020 r. będzie nowy dodatek dla nauczycieli za wyróżniającą pracę. Docelowo od września 2022 r. wyniesie on ok. 500 zł. Grupą uprawnioną do otrzymania dodatku będą nauczyciele dyplomowani legitymujący się najwyższą oceną pracy (oceną wyróżniającą). Szacujemy, że koszty tego dodatku wyniosą w 2020 r. (za 4 miesiące) ok. 44 mln zł, w 2021 r. – 175 mln, a docelowo rocznie ok. 600–700 mln zł. Finansowanie tego dodatku będzie w ramach środków uwolnionych w związku ze zmianami w systemie awansu zawodowego – wydłużeniem podstawowej ścieżki awansu z 10 do 15 lat i tym samym spowolnieniem tempa wydatkowania środków na zwiększenie wynagrodzenia dla nauczycieli uzyskujących kolejny stopień awansu.

Koszty dodatku za wyróżniającą pracę zostały oszacowane na podstawie wysokości dodatku obowiązującego w danym roku oraz prognozowanej liczby etatów nauczycieli dyplomowanych, którzy otrzymają dodatek w kolejnych latach (przy założeniu, że dodatek ten w związku z warunkiem jego uzyskania otrzyma 1/3 liczby etatów nauczycieli dyplomowanych).

Stabilne pensum nauczycieli specjalistów. Określiliśmy ustawowo tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla: nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nie może on przekroczyć 22 godzin. Dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wynosi 20 godzin.

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. Priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, premiowanie wysokiej jakości pracy nauczycieli, a także zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania zadań. Zgodnie z zapowiedziami począwszy od 1 kwietnia br. rozpoczęło się wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu trzech lat, co jest porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 15,9 proc. Kolejne podwyżki zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Przypominamy, że ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. W 2017 r. po raz pierwszy od 5 lat zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy
ich finansowanie w kwocie 418 mln zł.

W związku z podwyższeniem pensji nauczycieli od kwietnia 2018 r. w budżecie państwa pojawiły się dodatkowe środki w wysokości ok. 1,2 mld zł. Ponadto w tym roku do puli finansów przeznaczonych na wynagrodzenia zostały przesunięte środki zabezpieczane dotychczas w budżecie na dodatek mieszkaniowy dla uprawnionych nauczycieli w kwocie ok. 126 mln zł. W związku z tą zmianą kwota bazowa dla nauczycieli wzrosła w 2018 r. o dodatkowe 0,35 proc. Spowodowało to, że od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły łącznie o 5,35 proc. Oznacza to, że średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększyło się: od 147 zł
dla nauczyciela stażysty, do 271 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

Dobry zawód, czyli zmieniamy szkolnictwo zawodowe

Odbudowa kształcenia zawodowego jest jednym z kluczowych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, sprzyjających kreowaniu klimatu inwestycyjnego w regionie, wzmocnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zapewnieniu nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki. Warunkiem rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego jest ścisła współpraca ministerstw, szkół, samorządów oraz pracodawców, którzy muszą być obecni na każdym etapie procesu kształcenia zawodowego, a także egzaminowania.

Zmiana ma przede wszystkim charakter jakościowy i jest związana z większym zaangażowaniem pracodawców w proces kształcenia zawodowego. Uczniowie szkół branżowych i technicznych będą mieli kształcenie praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy – w konkretnym zakładzie pracy, u konkretnego pracodawcy. Przyczyni się to do poprawy jakości kształcenia i wizerunku szkolnictwa zawodowego. Uczeń kończący szkołę branżową czy technikum będzie solidnie przygotowany do pracy w konkretnym zawodzie.

Od 1 września 2017 r. szkołę zawodową zastąpiła 3-letnia szkoła branżowa. Po jej ukończeniu uczeń może kontynuować naukę w branżowej 2-letniej szkole II stopnia. Od 1 września 2020 r. rozpocznie działalność branżowa szkoła II stopnia. Jej ukończenie pozwoli uzyskać wykształcenie średnie branżowe, dyplom technika po zdanym egzaminie z drugiej kwalifikacji oraz świadectwo dojrzałości. Po zdaniu egzaminu maturalnego będzie można kontynuować naukę na studiach.

Od 1 września 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, które określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego. Do oferty szkół wprowadzonych zostało 8 nowych zawodów (np. magazynier-logistyk czy technik robót wykończeniowych w budownictwie), zmodyfikowano 52 zawody, a prace nad modyfikacją kolejnych ponad 140 zawodów są kontynuowane we współpracy z pracodawcami. Poszerzona została również oferta kształcenia w tzw. zawodach pomocniczych, skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, o nowe zawody: pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy stolarza, asystent fryzjera. Od 1 września 2018 r. szkoły będą mogły prowadzić kształcenie w nowym zawodzie: monter stolarki budowlanej.

Wprowadziliśmy obowiązkowe doradztwo zawodowe już od 7 klasy szkoły podstawowej. Przygotowujemy kadrę doradców do wdrażania tych zmian.

Kładziemy nacisk na naukę praktyczną zawodu. W branżowej szkole I stopnia na kształcenie zawodowe praktyczne należy przeznaczyć nie mniej niż 60 proc. godzin kształcenia zawodowego. W 5-letnim technikum (od roku szkolnego 2019/2020), szkole policealnej i branżowej szkole II stopnia (od roku szkolnego 2020/2021), kształcenie zawodowe praktyczne ma objąć nie mniej niż 50 proc. godzin kształcenia zawodowego. Rozwiązanie to umożliwia przeznaczenie większej niż dotychczas liczby godzin na kształcenie zawodowe praktyczne, biorąc pod uwagę m.in. specyfikę danego zawodu oraz potrzeby pracodawców.

Spotkania z przedstawicielami branż. W ramach cyklu seminariów konsultowaliśmy z przedstawicielami pracodawców planowane dalsze zmiany w kształceniu zawodowym. Podczas tych spotkań diagnozowaliśmy potrzeby poszczególnych branż. Dyskutowaliśmy również na temat takich problemów, jak m.in. bariery, które uniemożliwiają prowadzenie kształcenia praktycznego uczniów szkół branżowych oraz w znacznym stopniu utrudniają kształcenie praktyczne uczniów szkół technicznych. Zebrane opinie są wykorzystywane w pracach nad nowymi podstawami programowymi kształcenia w zawodach w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, realizowanego jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Planowany termin wejścia w życie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach to 1 września 2019 r.

Powołaliśmy Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych, której celem jest udział w tworzeniu oraz opiniowaniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, ukierunkowanych na dostosowanie szkolnictwa branżowego i technicznego do potrzeb polskiej gospodarki, a także wyzwań współczesnego rynku pracy, w szczególności poprzez aktywną współpracę z pracodawcami.

W każdym województwie Kuratorzy Oświaty powołali Koordynatorów ds. kształcenia zawodowego, którzy zajmują się m.in. wspieraniem szkół w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami oraz pracodawców ze szkołami, a także promocją działań związanych z rozwojem doradztwa zawodowego w systemie oświaty.

Edukacja włączająca – priorytet MEN

Dbamy o uczniów z niepełnosprawnościami. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma mieć wsparcie w szkole, które będzie dostosowane do jego potrzeb.

Od 1 września 2017 r. w życie weszły nowe przepisy, które dają szereg możliwych, elastycznych rozwiązań w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki tym rozwiązaniom każde dziecko, każdy uczeń ma zapewnione wszechstronne wsparcie w szkole.

 • Uczniowie z niepełnosprawnością, w przypadku takiej potrzeby, w ramach indywidualnego program edukacyjno-terapeutycznego (IPET) mogą realizować wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, nie ma potrzeby posiadania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.
 • Uczniowie, którzy mają z różnych powodów problemy szkolne, a nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • W ramach zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, poszerzono zakres oddziaływań wobec dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Do 2021 przeznaczymy na ten cel ok. 300 mln zł.

  Podstawy programowe dostosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami

 • Od 1 września br. w szkołach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz w szkołach przysposabiających do pracy realizowane są nowe podstawy programowe.
 • Przygotowano „Podstawę programową kształcenia ogólnego z komentarzem” zawierającą dostosowania do możliwości psychofizycznych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności – dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nauczyciele mają dostęp do takich materiałów po raz pierwszy.

  Zapewniliśmy dostosowane podręczniki do klasy I, IV i VII dla uczniów niewidomych i słabowidzących. Dostosowaliśmy podręczniki, materiały edukacyjne w postaci zeszytów piktogramów wykorzystujących symbole PCS, materiały edukacyjne w formie multimedialnej zawierającej tłumaczenia na polski język migowy (PJM) dla uczniów klasy I, mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, a także afazją. Dodatkowo powstały książki pomocnicze zawierające zasady i dobre praktyki dotyczące korzystania z zaadaptowanych materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych.

  Uruchomiliśmy  portal  internetowy  z  materiałami edukacyjnymi w wersji multimedialnej, które zawierają dostosowania tekstowe i graficzne (symbole PCS). Udostępniliśmy również nagrania video w polskim języku migowym (PJM) dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się uczęszczających do klasy IV i VII.Przygotowane zostały  materiały ćwiczeniowe w postaci kart pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

  Został opracowany również podręcznik do nauki polskiego języka migowego
  , będący odpowiedzią na postulaty środowisk związanych z uczniami niesłyszącymi.  Zakup podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami, jest i będzie wspierany w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”, na który w budżecie MEN zarezerwowana jest kwota w tym roku 18 mln zł.Zobowiązaliśmy samorządy do tego, aby w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczały środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na ten rok.W subwencji przeznaczamy kwotę ok. 7 mld zł na realizację kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. MEN pracuje nad usprawnieniem systemu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ministerstwo podjęło prace nad opracowaniem nowego modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ich celem jest podniesienie skuteczności kształcenia oraz  poprawa jakości edukacji włączającej. Planowane jest przejście z modelu medycznego na model biopsychospołeczny i wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Przedstawiciele MEN pracują w międzyresortowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności nad ujednoliceniem orzekania, w tym do celów edukacyjnych.

  ORE realizuje projekty unijne, w ramach  których powstają narzędzia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół. Dodatkowo prowadzone są szkolenia dla pracowników poradni
  i nauczycieli z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  oraz trwa pilotaż nowych rozwiązań.

Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wsparcie w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych w zakresie działań mających na celu opracowanie strategii wdrażania edukacji włączającej w codzienną praktykę szkół. Wniosek został zaakceptowany przez KE do realizacji w 2018 roku. Komisja wskazała jako realizatora wsparcia Europejską Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, z którą współpraca MEN układa się bardzo dobrze.

W zakresie programu „Dostępność +” MEN wprowadziło swój komponent – 200 dostępnych szkół i przedszkoli. Działania w ramach tego programu obejmują m.in. zapewnienie wyposażenia dostosowanego do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, transportu do szkoły, podręczników i materiałów edukacyjnych, jak również sposobu organizacji pracy przedszkola i szkoły uwzględniającej zróżnicowane potrzeby uczniów oraz ich rodzin. Wskazane są również kompetencje kadry zarządzającej, nauczycieli, rodziców. Działania obejmują również pilotaż rozwiązań w zakresie działalności Centrum Wsparcia Edukacji Włączającej z wykorzystaniem potencjału placówek specjalnych w celu wsparcia procesu edukacji włączającej.

Zajęcia indywidualne. Wszystkie dzieci, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają możliwość realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkole. Od 1 września 2017 r. uczniowie z niepełnosprawnościami mogą mieć zajęcia organizowane z klasą, a także indywidualnie lub w małej grupie. Potrzebę organizacji zajęć indywidualnych lub zajęć w małej grupie określa zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem w szkole. Zespół ten opracowuje dla ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny(IPET). Rodzice uczniów włączeni są w pracę zespołu.

Nowe technologie w szkołach

Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji wprowadzamy do wszystkich szkół szerokopasmowy internet, tworząc Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE). Jedynie
ok. 23 proc. szkół znajduje się w zasięgu nowoczesnej sieci z dostępem do internetu, umożliwiającej świadczenie usług o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Szacujemy, że do 2020 r. zostanie podłączonych do internetu około 19,5 tys. szkół w Polsce. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele zyskają możliwości korzystania w pełni z nowoczesnych form edukacji cyfrowej. Pierwsze szkoły zostaną podłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej już w czerwcu br. Operator NASK opublikował pierwszą listę lokalizacji szkół z 5 województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, lubuskiego oraz mazowieckiego.

„Aktywna Tablica” – wprowadziliśmy rządowy program, dzięki któremu w ciągu najbliższych 3 lat (2017-2019) wyposażymy szkoły w urządzenia multimedialne zastępujące tradycyjne tablice w klasach lekcyjnych. Zapewnimy szkołom niezbędną infrastrukturę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Na program przewidziano łączną kwotę 224 mln zł. W 2017 roku 7 117 szkół zawnioskowało o udział w programie „Aktywna tablica”, z czego wsparcie otrzymało
5 633 szkół.

Ponadto pomoc finansowa trafiła do 19 szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, 13 szkół za granicą prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i 5 szkół prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości. Łącznie dofinansowanie przyznano 5 670 szkołom na kwotę blisko 78 mln zł. W 2018 r. pozytywnie rozpatrzono 3690 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w wysokości ponad 52 mln złotych.

Laboratoria przedmiotowe dla szkół podstawowych – przeznaczyliśmy środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni/laboratoriów przedmiotowych. Dofinansowujemy zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). W tym roku to 80 mln zł, w sumie przez 4 lata będzie to kwota 320 mln zł. Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły. Ponadto Centrum Nauki Kopernik (CNK) na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowało propozycję nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Projekt jest realizowany we współpracy z finansującą go Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Modułowe Pracownie Przyrody są przykładem rozwiązania, z którego samorządy mogą skorzystać, ale nie muszą. To dobrowolna propozycja.

 Wzmacniamy polską oświatę za granicą

Odpowiadamy na apel Polonii. Wprowadzamy możliwość przystąpienia do awansu zawodowego nauczycieli polonijnych uczących języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim w szkołach organizacji polonijnych i w szkołach działających w systemach oświaty innych państw. Szczegółowe rozwiązania prawne będą określone w ustawie, której projekt zostanie skierowany do konsultacji publicznych jeszcze w czerwcu br.

Szkolne Punkty Konsultacyjne otrzymają nazwę „Szkoła Polska”, co przywróci ich faktyczną rangę. Rozwijamy sieć partnerstwa szkół tych w Polsce, jak i za granicą. Realizowany jest dwuletni projekt konkursowy „Rodzina polonijna”. Jego cel to wsparcie integracji dzieci i młodzieży mieszkających poza Polską, a także tych w kraju, dzięki realizowaniu przez szkoły wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych. Motywem przewodnim projektu jest upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach „Rodziny polonijnej” są organizowane wystawy, konkursy, gry, festiwale, wizyty w szkołach partnerskich i inne przedsięwzięcia, które pozwalają na doskonalenie znajomości języka polskiego, wiedzy o Polsce i Polakach
za granicą czy poznawanie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. W ramach konkursu MEN rozdysponowuje rocznie 1,5 mln zł. Obecnie jest realizowana pierwsza edycja konkursu. Na realizacje zadania w latach 2017-2018 dofinansowanie dostało 14 podmiotów, które wspierają przedsięwzięcia edukacyjne realizowane przez 48 par szkół z Polski i 14 krajów świata (Belgia, Białoruś, Czechy, Gruzja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone, Szkocja, Węgry, Włochy). W projekcie uczestniczy ponad 2 tys. uczniów i ich nauczycieli. W maju rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadania w latach 2018-2019. Dotację otrzymało 12 podmiotów.

 Przygotowaliśmy pakiety edukacyjne do szkół polskich za granicą. Każda szkoła polska działająca przy placówkach dyplomatycznych, jak i społeczna – prowadzona przez polskie parafie czy stowarzyszenia rodziców – oraz ta, działająca w systemach oświaty innych państw, otrzymała pakiet edukacyjny. Zawiera on polskie godło, flagę, mapę, książkę i grę.

Świętujemy rocznicę odzyskania niepodległości

We wrześniu 2017 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. W związku z tym zachęcaliśmy i wciąż zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, aby aktywnie włączyli się we wspólne świętowanie 100-lecia polskiej niepodległości. Na stronie internetowej MEN powstała specjalna zakładka „Niepodległa” poświęcona inicjatywom rocznicowym w obszarze edukacji.

W ramach programu wieloletniego pn. Niepodległa na lata 2017-2021 Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże środki finansowe w wysokości 6,9 mln zł na różnorodne działania związane z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wsparcie dotyczyć będzie szkół, placówek oraz szkolnych punktów konsultacyjnych,
m.in. w zakresie m.in. przygotowania materiałów edukacyjnych, wycieczek, wystaw, konkursów, gier czy aplikacji mobilnej. Pieniądze będą przekazywane do końca 2020 r.

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” to dofinansowanie szkół i placówek w celu organizacji obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki konkursowi szkoły i placówki edukacyjne mogą uzyskać od 3 do 10 tys. zł. Pieniądze mają być przeznaczone na: organizację wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i zorganizowanie wycieczki patriotycznej związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi. Dodatkowo projekty mogą uwzględniać inne działania w zakresie edukacji patriotycznej, w szczególności: koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne czy spotkania
ze świadkami historii.

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, m.in.: wolności, godności, solidarności, prawach człowieka, a także wzmacniania poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 1 września 2018 r., a pierwsze zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbędą się 3 września. Zimowa przerwa nastąpi w terminie 23-31 grudnia br., zaś ferie zimowe potrwają od 14 stycznia do 24 lutego. Datę przyszłorocznego zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalono na 21 czerwca 2019 r. Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 dostępny jest na stronie internetowej MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej w uroczystym zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Ostrowi Mazowieckiej

MEN - aktualności - czw., 21/06/2018 - 12:06

W piątek, 22 czerwca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w uroczystości zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Partyzantów 39, Ostrów Mazowiecka, hala MOSiR przynależąca do budynku szkoły).

W tym samym dniu szefowa MEN odwiedzi również plac budowy Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (ul. Warszawska 4).

 Uwaga media:

 • Udział przedstawicieli mediów na zasadzie foto opp w całości spotkania.
 • Planowane wystąpienie minister Anny Zalewskiej podczas wszystkich punktów wizyty w województwie mazowieckim.

Harmonogram

11.00-12.15 Uroczystość zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

 • Wystąpienie dyrektor szkoły Doroty Ziemczyk
 • Wystąpienie burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Jerzego Bauera
 • Wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej
 • Wystąpienie Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego
 • I część artystyczna
 • Wręczenie świadectw najlepszym uczniom klas III szkoły podstawowej – z udziałem Ministra Edukacji Narodowej
 • II część artystyczna
 • Wręczenie świadectwa z wyróżnieniem dla absolwentów – z udziałem Ministra Edukacji Narodowej
 • III część artystyczna

12.30 Muzeum – Dom Rodziny Pileckich – zwiedzanie placu budowy domu Pileckich z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN
tel. 783 920 628, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Uwaga media. Zapowiedź konferencji prasowej z udziałem Minister Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - śr., 20/06/2018 - 15:27

W czwartek, 21 czerwca br. o godz. 10:30 w gmachu MEN (al. Szucha 25, sala 305) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Temat konferencji: podsumowanie roku szkolnego 2017/2018.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Kontakt prasowy:

Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN,
tel. 783920628, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne – informacja MEN

MEN - aktualności - śr., 20/06/2018 - 13:56

Przypominamy, że wstrzymywanie wydawania uczniom i absolwentom świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej opłaty na radę rodziców czy braku przedłożenia przez absolwenta tzw. obiegówki, są niezgodne z prawem.

Zgodnie z przepisami, uczeń szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych lub szkoły ponadgimnazjalnej, po ukończeniu nauki w danej klasie, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne. Po ukończeniu danej szkoły – świadectwo ukończenia szkoły. Świadectwa szkolne wydawane są nieodpłatnie. Zatem szkoła nie ma prawa uzależniać wydania świadectwa od uiszczenia opłaty.

Kwestie dotyczące wydawania świadectw reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 939).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Gala konkursu „Być jak Ignacy. Rozpalamy płomień wiedzy” z udziałem Minister Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - wt., 19/06/2018 - 15:52

19 czerwca br., Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w podsumowaniu drugiej edycji konkursu Fundacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego w Warszawie.
– Konstruując podstawy programowe, zmieniając szkolnictwo techniczne i branżowe, zachęcamy wszystkie spółki i przedsiębiorców do tego, żeby wprost angażowali się w życie szkół. Zarówno finansowo, logistycznie, jak i poprzez różnego rodzaju inicjatywy takie jak ta zorganizowana przez Fundację PGNiG. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i zaangażowania szkół – mówiła podczas uroczystego podsumowania Anna Zalewska.
„Być jak Ignacy. Rozpalamy płomień wiedzy” to program edukacyjny połączony z konkursem dla szkół podstawowych, które mogą ubiegać się o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego i atrakcyjne nagrody. Program edukacyjny jest realizowany przez Fundację PGNiG i objęty Patronatem Honorowym Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.19
Do programu zgłosiło się 640 z szkół i ponad 10 tys. zaangażowanych uczniów. W ramach projektu uczniowie wraz z nauczycielami założyli koła naukowe, gdzie poszerzali wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, korzystając z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych przygotowanych specjalnie na potrzeby programu.
Główna nagroda, tytuł Szkoły Roku trafił w tym roku do Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej. Uczniowie wraz z nauczycielem zorganizowali 10 marca br. Festyn Naukowy. W zajęciach, warsztatach i pokazach – prowadzonych przez przeszło 100 osób – wzięło udział około 1,2 tys. pasjonatów nauki. W realizację programu zostali włączeni także rodzice oraz władze lokalne, a dzięki staraniom uczniów Rada Miejska Środy Wielkopolskiej nadała rondu znajdującemu się przy szkole imię Ignacego Łukasiewicza.
Wśród laureatów konkursu „Być jak Ignacy. Rozpalamy płomień wiedzy” znalazło się w sumie 16 szkół z całej Polski, przyznane zostały też cztery specjalne wyróżnienia. Nagrody trafiły do placówek, których uczniowie przeprowadzili najciekawsze działania związane z promocją nauki i postaciami Ignacego Łukasiewicza oraz czterech bohaterów II edycji: Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej-Curie, Kazimierza Prószyńskiego i Stefana Drzewieckiego. Szkoły otrzymały nagrody pieniężne, które zostaną przeznaczone na wybrany przez uczniów cel, na przykład zakup sprzętu komputerowego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

MEN - aktualności - pon., 18/06/2018 - 15:53

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28

 

Wręczenie nagród laureatom konkursów przedmiotowych z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - sob., 16/06/2018 - 15:32

W piątek, 15 czerwca br. Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć wziął udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Ceremonia odbyła się w Koszalinie. Łącznie wyróżnienia odebrało 183 uczniów z powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, szczecineckiego, białogardzkiego, drawskiego i  miasta Koszalina.

Uczniowie ze szkół podstawowych odebrali wyróżnienia z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz niemieckiego. Gimnazjaliści zostali uhonorowani aż w 10 przedmiotach, najwięcej z nich zdobyło wyróżnienie z języka angielskiego.

Podczas piątkowej ceremonii wręczono także nagrody laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” oraz Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny 2018”.Pełną listę nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” można znaleźć na stronie: http://www.losyzolnierza.pl/losyzolnierza/index.php?option=com_content&view=article&id=47:wyniki-zawod%C3%B3w-fina%C5%82owych-2&catid=8&Itemid=101 .

W uroczystości uczestniczyli także: Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Robert Stępień oraz Wiceprezydent Miasta Koszalina Przemysław Krzyżanowski.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom i życzymy kolejnych sukcesów!

Zdjęcia: Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Bezpieczne wakacje – list Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół

MEN - aktualności - pt., 15/06/2018 - 10:52

Zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach – napisała dziś w liście do dyrektorów szkół i placówek oświatowych Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Minister Anna Zalewska poprosiła dyrektorów szkół, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania. – Apeluję również o omówienie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia – napisała w liście szefowa MEN.

Minister Edukacji Narodowej przypomniała również, że MEN przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Przypominamy, że na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2018 r.

MEN - aktualności - pt., 15/06/2018 - 10:13

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dziś wstępne informacje o wynikach tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzony był od 18 do 20 kwietnia 2018 r. i przystąpiło do niego około 344 000 spośród około 351 000 uczniów III klas gimnazjum (ok. 98%).

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu gimnazjaliści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu dziewięciu przedmiotów egzaminacyjnych − określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 4, 5 i 6 czerwca 2018 r.

Egzamin składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Większości gimnazjalistów nie przysporzyło również problemów zadanie z historii sprawdzające umiejętność analizy i interpretacji źródła kartograficznego. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania i interpretowania informacji przedstawionych za pomocą wykresów funkcji, a z biologii − umiejętnością posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu genetyki. Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, rosyjskiego, francuskiego oraz hiszpańskiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań z zakresu rozumienia ze słuchu. Dla zdających język włoski najłatwiejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, a dla uczniów przystępujących do egzaminu z języka niemieckiego – zadania sprawdzające znajomość środków językowych. Na poziomie rozszerzonym uczniowie przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu. W przypadku języka francuskiego zdający uzyskali najwyższe wyniki za zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. W części humanistycznej z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej, a z historii zadanie dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie na dowodzenie, które wymagało znajomości pojęcia mediany, a także samodzielnej analizy problemu i przedstawienia argumentacji matematycznej, natomiast z geografii – zadanie dotyczące związku głównych cech klimatu Polski z czynnikami je kształtującymi. W trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym uczniom przystępującym do egzaminu z języka angielskiego, rosyjskiego oraz włoskiego największą trudność sprawiły zadania sprawdzające znajomość środków językowych. W przypadku egzaminu z języka francuskiego i hiszpańskiego na poziomie podstawowym najtrudniejsze dla gimnazjalistów okazały się zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych. Uczniom zdającym język niemiecki najwięcej trudności przysporzyły zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych. Na poziomie rozszerzonym prawie we wszystkich językach obcych nowożytnych największą trudność sprawiło gimnazjalistom rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych. Wyjątkiem był język rosyjski, w którym najtrudniejsze okazało się zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 27 sierpnia br.

Informacja dotycząca słabszych stron uczniów bez wątpienia będzie dla nauczycieli cenną wskazówką na temat zagadnień, którym należy poświęcić więcej uwagi w pracy z kolejnym rocznikiem gimnazjalistów, ale również z przyszłymi uczniami ostatnich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. Może temu służyć analiza wyników poszczególnych zadań dokonywana przez zespoły nauczycielskie danej grupy przedmiotów w każdej szkole.

E-ocenianie egzaminu gimnazjalnego z zakresu matematyki

Rozwiązania zadań otwartych z egzaminu gimnazjalnego z matematyki zostały ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie). Egzaminatorzy, korzystając ze skanów prac uczniów i ze specjalnego oprogramowania (scorisAssessor), ocenili na ekranach komputerów poprawność rozwiązań niemal miliona zadań. W sesji e-oceniania wzięło udział 1305 egzaminatorów. Przed przystąpieniem do oceniania prac każdy egzaminator uczestniczył w szkoleniu dotyczącym zasad oceniania zadań. Praca egzaminatorów była na bieżąco monitorowana przez przewodniczących zespołów egzaminatorów oraz koordynatorów oceniania poszczególnych zadań.

Więcej informacji o wstępnych wynikach egzaminu gimnazjalnego opublikowane są na stronie internetowej CKE.

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

MEN - aktualności - pt., 15/06/2018 - 07:30

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

Pobierz poradnik.

Wybierając dla swojego dziecka formę letniego wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. MEN stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może przekonać się, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać, m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, warunków sanitarno-higienicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.
Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid, zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania. W 2018 r. organizatorów wypoczynku będą wspierać także komendy policji.

Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do kuratora oświaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl. W ten sposób upewni się, czy wypoczynek jest organizowany również zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W bazie wypoczynku znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Do tej pory (stan na 14 czerwca 2018 r.) w bazie wypoczynku kuratorzy oświaty zatwierdzili 7 939 zgłoszeń (w kraju 4 633, półkolonie 2 878, za granicą 428), w którym będzie uczestniczyło łącznie 354 996 dzieci i młodzieży (w kraju – wyjazd 231 497, półkolonie 116 546, za granicą 16 985). Łącznie w 2017 r. z wypoczynku skorzystało 1 484 106 dzieci
i młodzieży.

Rodzic z bazy wypoczynku uzyska wiele informacji o organizatorze, m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji wypoczynku. Za pośrednictwem bazy informacje o zgłoszonym wypoczynku są przesyłane także do służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem na danym terenie (kurator oświaty, straż pożarna, sanepid).

Należy pamiętać, że każdy organizator posiada możliwość wydruku, ze swojego konta w bazie, potwierdzenia o każdym zgłoszonym wypoczynku, które powinien przekazać rodzicom uczestnika.

W przypadku braku informacji w bazie o tym, czy organizator podejmował próby zgłoszenia wypoczynku oraz o powodach ewentualnej odmowy kuratora oświaty o wpisie danego wypoczynku do publicznej bazy, szczegółowych informacji może udzielić kuratorium oświaty.

Bezpieczna opieka

Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą.

Przypominamy, że kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

• posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
• jest pełnoletnia,
• ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
• ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),
• posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w okresie ostatnich
15 lat (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).
Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
• posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
• jest pełnoletnia,
• ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
• ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu, co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali tytuł przed 2013 r.).

Warto zwrócić uwagę na to, że rodzice mają prawo wymagać od organizatora, z którym wyjeżdża ich dziecko, aby przed wyjazdem przedstawił on warunki pobytu i podpisał umowę. Obowiązkiem organizatora jest również przekazanie rodzicom i opiekunom wszystkich istotnych informacji o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach, w tym przedstawienie wydruku potwierdzenia o zgłoszonym danym wypoczynku.

Rodzic powinien również pamiętać o dokładnym wypełnieniu Karty kwalifikacyjnej uczestnika Wypoczynku, która zawiera niezbędne informacje o dziecku. Kartę trzeba przekazać organizatorowi wypoczynku przed wyjazdem.

Spakuj dziecku odpowiedni bagaż

Przed samym wyjazdem bardzo ważne jest odpowiednie skompletowanie bagażu. Istotne jest, aby – w zależności od charakteru wypoczynku – dopasować odpowiednio: plecak, walizkę lub dużą torbę na ramię. Jeżeli kolonie będą w kurorcie, praktyczniejsza okaże się walizka – dziecko nie będzie musiało jej dźwigało. Gdy natomiast dzieci jadą np. pociągiem w góry, a od stacji będzie spory kawałek do przejścia, lepszym rozwiązaniem jest plecak (doskonale sprawdza się także na obozach). Z kolei torba na ramię będzie praktyczna, jeśli kolonie są np. w lesie, a do ośrodka prowadzi piaszczysta droga. Zdarza się bowiem, że w pobliżu nie ma osoby, która pomoże nieść bagaż. Jeżeli jest to wyjazd o charakterze sportowym, wymagany będzie odpowiedni sprzęt (np. rower, rolki, narty). Należy go wybrać, uwzględniając warunki fizyczne i umiejętności dziecka.

Zachęcamy również wszystkich do pobrania listy rzeczy, jakie powinny się znaleźć w bagażu dziecka. Takie zestawienie publikujemy na stronie www.men.gov.pl.

„Poradnik bezpiecznego wypoczynku”

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów, polecamy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje dla rodziców i opiekunów dotyczące letniego i zimowego wypoczynku. Warto zapoznać się z poradami dotyczącymi m.in.: zasad organizowania oraz nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w podróży, wyboru odpowiedniej oferty i kwalifikacji kadry. Poradnik można znaleźć na www.wypoczynek.men.gov.pl

Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku?

Jeżeli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na koloniach, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, straż pożarną lub inne służby interwencyjne.

Masz pytania?

Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki „Pytania i odpowiedzi” na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl, w której umieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące zasad organizacji i zgłaszania wypoczynku. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Przydatne serwisy internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi

• W serwisie www.bezpiecznyautobus.gov.pl,wpisując numer rejestracyjny pojazdu, można otrzymać bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
• Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl, gdzie znajduje się bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży. Aplikacja zawiera aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.
• Rejestracja podróży zagranicznej przez bezpłatny serwis „Odyseusz” www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały
o pobycie osoby na terenie danego państwa, a w razie sytuacji kryzysowych mogła udzielić szybkiej i skutecznej pomocy.
• Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało informację o bezpiecznym spędzeniu czasu podczas wakacji, m.in. program „Kręci mnie bezpieczeństwo” dostępny na stronie: www.mswia.gov.pl
• Warto również zapoznać się z poradnikami MSWiA dotyczącymi zagrożeń terrorystycznych czy związanych z klęskami żywiołowymi i złymi warunkami pogodowymi: www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Szlaban na ryzyko!” – żółte naklejki na przejściach i przejazdach kolejowych

MEN - aktualności - pt., 15/06/2018 - 07:30

W ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakowały blisko 14 tys. przejazdów kolejowych żółtymi naklejkami z indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi. Ministerstwo Edukacji Narodowej jest patronem honorowym akcji.

Oznakowanie skrzyżowań umożliwia precyzyjne określenie miejsca zdarzenia i podjęcie natychmiastowych działań w przypadku awarii auta lub innych zdarzeń losowych. Po zgłoszeniu pod numer alarmowy i podaniu numeru przejazdu z żółtej naklejki operator numeru 112 łączy się – za pośrednictwem specjalnie utworzonego łącza – ze służbami PKP PKL S.A., które w ciągu kilku minut mogą wstrzymać ruch kolejowy w danym miejscu.

 

Każda naklejka umieszczona na skrzyżowaniu kolejowym zawiera 3 elementy:

 • indywidualny numer skrzyżowania – pozwala na określenie linii kolejowej i jej kilometra,
 • numer alarmowy 112 – pod ten numer należy zgłaszać informacje o wypadku lub awarii samochodu na przejeździe,
 • numery „awaryjne” – pozwalają na połączenie z dyspozytorem kolei na danym terenie; pod te numery można zgłaszać, jeśli nie występuje zagrożenie życia, informacje o usterce urządzeń czy uszkodzeniu oznakowania na przejeździe kolejowo-drogowym.

Żółte naklejki są umieszczone po wewnętrznej stronie rogatek lub na krzyżach św. Andrzeja.

Więcej informacji na temat akcji znakowania przejazdów kolejowych można znaleźć na stronie http://www.bezpieczny-przejazd.pl/o-kampanii/zoltanaklejkaplk/

PKP PLK S.A. zachęcają również do obejrzenia wideoinfografiki dotyczącej żółtych naklejek na przejazdach:

Kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” jest realizowana od 2005 roku. W ramach przedsięwzięcia prowadzone są działania edukacyjne, szkolenia, seminaria czy analizy wypadków z udziałem samochodów. Są one skierowane do: kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz pieszych, przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Inauguracja projektu edukacyjnego „Obywatele polscy w KL Auschwitz” z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - śr., 13/06/2018 - 23:20

W środę, 13 czerwca br. wiceminister edukacji wziął udział w konferencji inaugurującej projekt, który ma na celu upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy o losach polskich obywateli osadzonych w niemieckim, nazistowskim obozie KL Auschwitz. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Kuratoriów Oświaty i nauczyciele.

Adresatami projektu są uczniowie powyżej 14 lat i ich nauczyciele. Ma on służyć przygotowaniu reprezentacji nauczycieli z całej Polski do skutecznego realizowania procesu edukacji historycznej. Ważnym elementem projektu jest zaplanowane tłumaczenie na język angielski i hebrajski: filmu dokumentalnego „Świadkowie. Obywatele RP w Auschwitz” (portrety obywateli polskich deportowanych i więzionych w obozie, w kontekście historii powstania oraz funkcjonowania Auschwitz-Birkenau, a także całego niemieckiego aparatu mordu i terroru) oraz pakietu edukacyjnego „Polscy obywatele w KL Auschwitz”.

Dzięki tłumaczeniu możliwe będzie upowszechnienie projektu poza granicami Polski i tym samym podniesienie stopnia świadomości na temat losów obywateli polskich w KL Auschwitz, nie tylko wśród polskiej młodzieży, ale również jej rówieśników na świecie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przykłada dużą wagę do działań na rzecz dostarczania nauczycielom materiałów informacyjnych i narzędzi do przekazywania informacji o efektach polityki niemieckiego okupanta wobec obywateli polskich. Celem ma być umożliwienie młodym ludziom uzyskania rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Podczas spotkania wiceminister Maciej Kopeć wyraził nadzieję, że projekt „Obywatele polscy w KL Auschwitz” będzie skutecznym narzędziem do pracy z młodzieżą w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju.

Projekt „Obywatele polscy w KL Auschwitz” jest realizowany przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Fundację Wiara i Prawda, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Należy pamiętać, że obóz koncentracyjny Auschwitz został zorganizowany dla Polaków i oni też byli pierwszymi jego więźniami politycznymi. Podstawowym celem polityki niemieckiej na obszarze okupowanej Polski, po zlikwidowaniu polskiego państwa i jego instytucji, była eksploatacja zasobów materialnych, siły roboczej oraz usuwanie z jej terenu miejscowej ludności – Polaków i członków mniejszości narodowych. Odbywało się to przez ich wysiedlenie i systematyczną eksterminację. Ziemie polskie miały być całkowicie zgermanizowane przez zasiedlenie Niemcami opustoszałych terenów.

Pierwszy transport Polaków dotarł do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie. Początkowo miał to być kolejny z obozów koncentracyjnych, tworzonych przez nazistów już od początku lat trzydziestych. Funkcję tę Auschwitz spełniał przez cały okres swego istnienia, także gdy – od 1942 r. – stał się równocześnie jednym z ośrodków „Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej).

W wyniku ciągłego napływu nowych transportów systematycznie wzrastała liczebność więźniów. W 1940 r. osadzono w obozie blisko 8 tys. ludzi. Byli to prawie wyłącznie Polacy. Łącznie według szacunkowych danych do KL Auschwitz przywieziono transportami bezpośrednimi lub tzw. zbiorowymi około 130-140 tys. Polaków, których ujęto w ewidencji numerowej, a także około 10 tys. Polaków, których nie umieszczono w ewidencji numerowej (m.in. więźniów policyjnych) i zabito w obozie. Szacuje się, że co najmniej połowa osadzonych w obozie Polaków zginęła tam na skutek: głodu, bicia, chorób, nadmiernej pracy, braku opieki lekarskiej, egzekucji przez rozstrzelanie albo zastrzyk fenolu, lub w komorach gazowych.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji – podsumowanie konkursu

MEN - aktualności - śr., 13/06/2018 - 16:50

Dziś, 13 czerwca br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się podsumowanie konkursu ogłoszonego w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. W uroczystości wziął udział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN, który pogratulował nagrodzonym i zachęcił do aktywnego wykorzystywania nowych technologii w szkolnej dydaktyce.

Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że działania wyróżnionych osób i szkół wpisują się w zmiany w systemie edukacji wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przypomniał o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i programie „Aktywna Tablica”.

W uroczystości uczestniczyli również kuratorzy oświaty z Warszawy, Lublina i Kielc.

W konkursie zorganizowanym z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji uczestniczyły placówki, które wcześniej zgłosiły swój udział w przedsięwzięciu jako organizator. Wśród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 5 najlepszych inicjatyw.

Kryteria oceny konkursowej uwzględniały:

• zorganizowanie wydarzenia zgodnie z założeniami i celami DNTE,
• ciekawy i innowacyjny sposób ujęcia tematu,
• stopień zaangażowania uczestników,
• stopień wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

Najlepsze pomysły na wydarzenia zostały przesłane przez:

• Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, autor: Monika Lenartowicz,
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Białej Podlaskiej, autor: Sylwia Radecka,
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Józefowie, autor: Joanna Wakoń,
• Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie, autor: Marzena Morgunowicz,
• Zespół Szkół Przedszkolnych w Łęcznej, autor: Agnieszka Lutczyk.
Wyróżnienia w konkursie otrzymały dwie placówki:
• Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago, autor Małgorzata Płaza,
• Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, autor: Dariusz Nowak.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji został zainaugurowany przez minister Annę Zalewska 21 marca br. w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym. Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy szkoły do włączania się w obchody Dnia Nowych Technologii w Edukacji w kolejnych latach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Komentarz MEN do artykułu pt. „Iluzoryczne wsparcie dla uczniów”, opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej, autorstwa Artura Radwana, 13 czerwca 2018 r.

MEN - aktualności - śr., 13/06/2018 - 11:26

Uprzejmie informuję, że podtrzymujemy nasze deklaracje. Zobowiązanie MEN dotyczące stanowisk z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdej szkole dotyczy 1 września 2019 r. Obecnie trwają prace mające na celu przejściowe usprawnienie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia. Docelowo konkretne rozwiązania zostaną wprowadzone do Ustawy o wsparciu dziecka i ucznia. Nad ostatecznymi rozwiązaniami pracuje zespół ekspertów ds. wypracowania modelu kształcenia uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych, powołany przez ministra 13 października 2018 r.

Już w lipcu br. MEN, w ramach programu reform strukturalnych Komisji Europejskiej, rozpoczyna współpracę z Europejską Agencją ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w celu skorzystania z doświadczeń międzynarodowych i utwierdzenia się, że  przygotowywane zmiany mają właściwy kierunek. Po latach zaniedbań, uporządkowanie rozwiązań, wymaga czasu.

Upubliczniony do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz przez specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, o którym mowa w artykule, służy uporządkowaniu tego obszaru. W projekcie mowa jest o zadaniach specjalistów w ramach tzw. „pensum”.

Zachęcamy dyrektorów poradni i szkół do wnikliwego zapoznania się z projektem rozporządzenia, w którym jest mowa o tym, że będą oni mogli zorganizować więcej godzin niż dotychczas na bezpośrednią pracę z uczniami. Oznacza to, że już od 1 września 2018 r. takie rozwiązanie powinno usprawnić dostępność do pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

MEN - aktualności - wt., 12/06/2018 - 23:50

 

1.

  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

  2. Zimowa przerwa świąteczna

  23 – 31 grudnia 2018 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
3. Ferie zimowe

  14 – 27 stycznia 2019 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

11 – 24 lutego 2019 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

  4. Wiosenna przerwa świąteczna

  18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
5. Egzamin ósmoklasisty Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).
6. Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6)

  Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.).
7. Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9 i 10 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)

  26 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  9. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

  4 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.). 10. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

  25 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.);

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 11. Egzamin maturalny

  Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.). 12. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/; https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)

 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.). 13. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  21 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

  14. Ferie letnie

  22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Program rządowy Dobry Start

MEN - aktualności - wt., 12/06/2018 - 15:38

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można złożyć już od 1 lipca.

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie “Dobry Start” i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Uwaga media. Zapowiedź konferencji prasowej z udziałem minister Anny Zalewskiej w KPRM

MEN - aktualności - wt., 12/06/2018 - 10:08

Dziś, 12 czerwca br., po posiedzeniu Rady Ministrów, ok godz. 12.30, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wezmą udział w konferencji prasowej „Dobry Start – 300 Dla Ucznia”.

Miejsce: KPRM, Sala im. T. Mazowieckiego. Spotkanie otwarte dla mediów.
Dziennikarze proszeni są o przybycie na miejsce – wejście A – do godz. 12.00. Wjazd wozów transmisyjnych do godz. 11.30.

Wejście za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Ponadgimnazjalne