Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Ponadgimnazjalne

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

MEN - aktualności - pt., 15/06/2018 - 07:30

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

Pobierz poradnik.

Wybierając dla swojego dziecka formę letniego wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. MEN stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może przekonać się, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać, m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, warunków sanitarno-higienicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.
Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid, zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania. W 2018 r. organizatorów wypoczynku będą wspierać także komendy policji.

Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do kuratora oświaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl. W ten sposób upewni się, czy wypoczynek jest organizowany również zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W bazie wypoczynku znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Do tej pory (stan na 14 czerwca 2018 r.) w bazie wypoczynku kuratorzy oświaty zatwierdzili 7 939 zgłoszeń (w kraju 4 633, półkolonie 2 878, za granicą 428), w którym będzie uczestniczyło łącznie 354 996 dzieci i młodzieży (w kraju – wyjazd 231 497, półkolonie 116 546, za granicą 16 985). Łącznie w 2017 r. z wypoczynku skorzystało 1 484 106 dzieci
i młodzieży.

Rodzic z bazy wypoczynku uzyska wiele informacji o organizatorze, m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji wypoczynku. Za pośrednictwem bazy informacje o zgłoszonym wypoczynku są przesyłane także do służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem na danym terenie (kurator oświaty, straż pożarna, sanepid).

Należy pamiętać, że każdy organizator posiada możliwość wydruku, ze swojego konta w bazie, potwierdzenia o każdym zgłoszonym wypoczynku, które powinien przekazać rodzicom uczestnika.

W przypadku braku informacji w bazie o tym, czy organizator podejmował próby zgłoszenia wypoczynku oraz o powodach ewentualnej odmowy kuratora oświaty o wpisie danego wypoczynku do publicznej bazy, szczegółowych informacji może udzielić kuratorium oświaty.

Bezpieczna opieka

Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą.

Przypominamy, że kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

• posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
• jest pełnoletnia,
• ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
• ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),
• posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w okresie ostatnich
15 lat (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).
Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
• posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
• jest pełnoletnia,
• ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
• ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu, co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali tytuł przed 2013 r.).

Warto zwrócić uwagę na to, że rodzice mają prawo wymagać od organizatora, z którym wyjeżdża ich dziecko, aby przed wyjazdem przedstawił on warunki pobytu i podpisał umowę. Obowiązkiem organizatora jest również przekazanie rodzicom i opiekunom wszystkich istotnych informacji o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach, w tym przedstawienie wydruku potwierdzenia o zgłoszonym danym wypoczynku.

Rodzic powinien również pamiętać o dokładnym wypełnieniu Karty kwalifikacyjnej uczestnika Wypoczynku, która zawiera niezbędne informacje o dziecku. Kartę trzeba przekazać organizatorowi wypoczynku przed wyjazdem.

Spakuj dziecku odpowiedni bagaż

Przed samym wyjazdem bardzo ważne jest odpowiednie skompletowanie bagażu. Istotne jest, aby – w zależności od charakteru wypoczynku – dopasować odpowiednio: plecak, walizkę lub dużą torbę na ramię. Jeżeli kolonie będą w kurorcie, praktyczniejsza okaże się walizka – dziecko nie będzie musiało jej dźwigało. Gdy natomiast dzieci jadą np. pociągiem w góry, a od stacji będzie spory kawałek do przejścia, lepszym rozwiązaniem jest plecak (doskonale sprawdza się także na obozach). Z kolei torba na ramię będzie praktyczna, jeśli kolonie są np. w lesie, a do ośrodka prowadzi piaszczysta droga. Zdarza się bowiem, że w pobliżu nie ma osoby, która pomoże nieść bagaż. Jeżeli jest to wyjazd o charakterze sportowym, wymagany będzie odpowiedni sprzęt (np. rower, rolki, narty). Należy go wybrać, uwzględniając warunki fizyczne i umiejętności dziecka.

Zachęcamy również wszystkich do pobrania listy rzeczy, jakie powinny się znaleźć w bagażu dziecka. Takie zestawienie publikujemy na stronie www.men.gov.pl.

„Poradnik bezpiecznego wypoczynku”

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów, polecamy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje dla rodziców i opiekunów dotyczące letniego i zimowego wypoczynku. Warto zapoznać się z poradami dotyczącymi m.in.: zasad organizowania oraz nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w podróży, wyboru odpowiedniej oferty i kwalifikacji kadry. Poradnik można znaleźć na www.wypoczynek.men.gov.pl

Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku?

Jeżeli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na koloniach, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, straż pożarną lub inne służby interwencyjne.

Masz pytania?

Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki „Pytania i odpowiedzi” na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl, w której umieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące zasad organizacji i zgłaszania wypoczynku. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Przydatne serwisy internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi

• W serwisie www.bezpiecznyautobus.gov.pl,wpisując numer rejestracyjny pojazdu, można otrzymać bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
• Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl, gdzie znajduje się bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży. Aplikacja zawiera aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.
• Rejestracja podróży zagranicznej przez bezpłatny serwis „Odyseusz” www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały
o pobycie osoby na terenie danego państwa, a w razie sytuacji kryzysowych mogła udzielić szybkiej i skutecznej pomocy.
• Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało informację o bezpiecznym spędzeniu czasu podczas wakacji, m.in. program „Kręci mnie bezpieczeństwo” dostępny na stronie: www.mswia.gov.pl
• Warto również zapoznać się z poradnikami MSWiA dotyczącymi zagrożeń terrorystycznych czy związanych z klęskami żywiołowymi i złymi warunkami pogodowymi: www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Szlaban na ryzyko!” – żółte naklejki na przejściach i przejazdach kolejowych

MEN - aktualności - pt., 15/06/2018 - 07:30

W ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakowały blisko 14 tys. przejazdów kolejowych żółtymi naklejkami z indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi. Ministerstwo Edukacji Narodowej jest patronem honorowym akcji.

Oznakowanie skrzyżowań umożliwia precyzyjne określenie miejsca zdarzenia i podjęcie natychmiastowych działań w przypadku awarii auta lub innych zdarzeń losowych. Po zgłoszeniu pod numer alarmowy i podaniu numeru przejazdu z żółtej naklejki operator numeru 112 łączy się – za pośrednictwem specjalnie utworzonego łącza – ze służbami PKP PKL S.A., które w ciągu kilku minut mogą wstrzymać ruch kolejowy w danym miejscu.

 

Każda naklejka umieszczona na skrzyżowaniu kolejowym zawiera 3 elementy:

 • indywidualny numer skrzyżowania – pozwala na określenie linii kolejowej i jej kilometra,
 • numer alarmowy 112 – pod ten numer należy zgłaszać informacje o wypadku lub awarii samochodu na przejeździe,
 • numery „awaryjne” – pozwalają na połączenie z dyspozytorem kolei na danym terenie; pod te numery można zgłaszać, jeśli nie występuje zagrożenie życia, informacje o usterce urządzeń czy uszkodzeniu oznakowania na przejeździe kolejowo-drogowym.

Żółte naklejki są umieszczone po wewnętrznej stronie rogatek lub na krzyżach św. Andrzeja.

Więcej informacji na temat akcji znakowania przejazdów kolejowych można znaleźć na stronie http://www.bezpieczny-przejazd.pl/o-kampanii/zoltanaklejkaplk/

PKP PLK S.A. zachęcają również do obejrzenia wideoinfografiki dotyczącej żółtych naklejek na przejazdach:

Kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” jest realizowana od 2005 roku. W ramach przedsięwzięcia prowadzone są działania edukacyjne, szkolenia, seminaria czy analizy wypadków z udziałem samochodów. Są one skierowane do: kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz pieszych, przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Inauguracja projektu edukacyjnego „Obywatele polscy w KL Auschwitz” z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - śr., 13/06/2018 - 23:20

W środę, 13 czerwca br. wiceminister edukacji wziął udział w konferencji inaugurującej projekt, który ma na celu upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy o losach polskich obywateli osadzonych w niemieckim, nazistowskim obozie KL Auschwitz. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Kuratoriów Oświaty i nauczyciele.

Adresatami projektu są uczniowie powyżej 14 lat i ich nauczyciele. Ma on służyć przygotowaniu reprezentacji nauczycieli z całej Polski do skutecznego realizowania procesu edukacji historycznej. Ważnym elementem projektu jest zaplanowane tłumaczenie na język angielski i hebrajski: filmu dokumentalnego „Świadkowie. Obywatele RP w Auschwitz” (portrety obywateli polskich deportowanych i więzionych w obozie, w kontekście historii powstania oraz funkcjonowania Auschwitz-Birkenau, a także całego niemieckiego aparatu mordu i terroru) oraz pakietu edukacyjnego „Polscy obywatele w KL Auschwitz”.

Dzięki tłumaczeniu możliwe będzie upowszechnienie projektu poza granicami Polski i tym samym podniesienie stopnia świadomości na temat losów obywateli polskich w KL Auschwitz, nie tylko wśród polskiej młodzieży, ale również jej rówieśników na świecie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przykłada dużą wagę do działań na rzecz dostarczania nauczycielom materiałów informacyjnych i narzędzi do przekazywania informacji o efektach polityki niemieckiego okupanta wobec obywateli polskich. Celem ma być umożliwienie młodym ludziom uzyskania rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Podczas spotkania wiceminister Maciej Kopeć wyraził nadzieję, że projekt „Obywatele polscy w KL Auschwitz” będzie skutecznym narzędziem do pracy z młodzieżą w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju.

Projekt „Obywatele polscy w KL Auschwitz” jest realizowany przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Fundację Wiara i Prawda, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Należy pamiętać, że obóz koncentracyjny Auschwitz został zorganizowany dla Polaków i oni też byli pierwszymi jego więźniami politycznymi. Podstawowym celem polityki niemieckiej na obszarze okupowanej Polski, po zlikwidowaniu polskiego państwa i jego instytucji, była eksploatacja zasobów materialnych, siły roboczej oraz usuwanie z jej terenu miejscowej ludności – Polaków i członków mniejszości narodowych. Odbywało się to przez ich wysiedlenie i systematyczną eksterminację. Ziemie polskie miały być całkowicie zgermanizowane przez zasiedlenie Niemcami opustoszałych terenów.

Pierwszy transport Polaków dotarł do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie. Początkowo miał to być kolejny z obozów koncentracyjnych, tworzonych przez nazistów już od początku lat trzydziestych. Funkcję tę Auschwitz spełniał przez cały okres swego istnienia, także gdy – od 1942 r. – stał się równocześnie jednym z ośrodków „Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej).

W wyniku ciągłego napływu nowych transportów systematycznie wzrastała liczebność więźniów. W 1940 r. osadzono w obozie blisko 8 tys. ludzi. Byli to prawie wyłącznie Polacy. Łącznie według szacunkowych danych do KL Auschwitz przywieziono transportami bezpośrednimi lub tzw. zbiorowymi około 130-140 tys. Polaków, których ujęto w ewidencji numerowej, a także około 10 tys. Polaków, których nie umieszczono w ewidencji numerowej (m.in. więźniów policyjnych) i zabito w obozie. Szacuje się, że co najmniej połowa osadzonych w obozie Polaków zginęła tam na skutek: głodu, bicia, chorób, nadmiernej pracy, braku opieki lekarskiej, egzekucji przez rozstrzelanie albo zastrzyk fenolu, lub w komorach gazowych.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji – podsumowanie konkursu

MEN - aktualności - śr., 13/06/2018 - 16:50

Dziś, 13 czerwca br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się podsumowanie konkursu ogłoszonego w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. W uroczystości wziął udział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN, który pogratulował nagrodzonym i zachęcił do aktywnego wykorzystywania nowych technologii w szkolnej dydaktyce.

Wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że działania wyróżnionych osób i szkół wpisują się w zmiany w systemie edukacji wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przypomniał o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i programie „Aktywna Tablica”.

W uroczystości uczestniczyli również kuratorzy oświaty z Warszawy, Lublina i Kielc.

W konkursie zorganizowanym z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji uczestniczyły placówki, które wcześniej zgłosiły swój udział w przedsięwzięciu jako organizator. Wśród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 5 najlepszych inicjatyw.

Kryteria oceny konkursowej uwzględniały:

• zorganizowanie wydarzenia zgodnie z założeniami i celami DNTE,
• ciekawy i innowacyjny sposób ujęcia tematu,
• stopień zaangażowania uczestników,
• stopień wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

Najlepsze pomysły na wydarzenia zostały przesłane przez:

• Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, autor: Monika Lenartowicz,
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Białej Podlaskiej, autor: Sylwia Radecka,
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Józefowie, autor: Joanna Wakoń,
• Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie, autor: Marzena Morgunowicz,
• Zespół Szkół Przedszkolnych w Łęcznej, autor: Agnieszka Lutczyk.
Wyróżnienia w konkursie otrzymały dwie placówki:
• Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago, autor Małgorzata Płaza,
• Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, autor: Dariusz Nowak.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji został zainaugurowany przez minister Annę Zalewska 21 marca br. w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym. Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy szkoły do włączania się w obchody Dnia Nowych Technologii w Edukacji w kolejnych latach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Komentarz MEN do artykułu pt. „Iluzoryczne wsparcie dla uczniów”, opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej, autorstwa Artura Radwana, 13 czerwca 2018 r.

MEN - aktualności - śr., 13/06/2018 - 11:26

Uprzejmie informuję, że podtrzymujemy nasze deklaracje. Zobowiązanie MEN dotyczące stanowisk z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdej szkole dotyczy 1 września 2019 r. Obecnie trwają prace mające na celu przejściowe usprawnienie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia. Docelowo konkretne rozwiązania zostaną wprowadzone do Ustawy o wsparciu dziecka i ucznia. Nad ostatecznymi rozwiązaniami pracuje zespół ekspertów ds. wypracowania modelu kształcenia uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych, powołany przez ministra 13 października 2018 r.

Już w lipcu br. MEN, w ramach programu reform strukturalnych Komisji Europejskiej, rozpoczyna współpracę z Europejską Agencją ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w celu skorzystania z doświadczeń międzynarodowych i utwierdzenia się, że  przygotowywane zmiany mają właściwy kierunek. Po latach zaniedbań, uporządkowanie rozwiązań, wymaga czasu.

Upubliczniony do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz przez specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, o którym mowa w artykule, służy uporządkowaniu tego obszaru. W projekcie mowa jest o zadaniach specjalistów w ramach tzw. „pensum”.

Zachęcamy dyrektorów poradni i szkół do wnikliwego zapoznania się z projektem rozporządzenia, w którym jest mowa o tym, że będą oni mogli zorganizować więcej godzin niż dotychczas na bezpośrednią pracę z uczniami. Oznacza to, że już od 1 września 2018 r. takie rozwiązanie powinno usprawnić dostępność do pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

MEN - aktualności - wt., 12/06/2018 - 23:50

 

1.

  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

  2. Zimowa przerwa świąteczna

  23 – 31 grudnia 2018 r.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
3. Ferie zimowe

  14 – 27 stycznia 2019 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

11 – 24 lutego 2019 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

  4. Wiosenna przerwa świąteczna

  18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
5. Egzamin ósmoklasisty Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).
6. Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6)

  Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.).
7. Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9 i 10 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)

  26 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  9. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

  4 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.). 10. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

  25 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.);

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 11. Egzamin maturalny

  Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.). 12. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/; https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)

 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.). 13. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  21 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

  14. Ferie letnie

  22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Program rządowy Dobry Start

MEN - aktualności - wt., 12/06/2018 - 15:38

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można złożyć już od 1 lipca.

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie “Dobry Start” i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Uwaga media. Zapowiedź konferencji prasowej z udziałem minister Anny Zalewskiej w KPRM

MEN - aktualności - wt., 12/06/2018 - 10:08

Dziś, 12 czerwca br., po posiedzeniu Rady Ministrów, ok godz. 12.30, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wezmą udział w konferencji prasowej „Dobry Start – 300 Dla Ucznia”.

Miejsce: KPRM, Sala im. T. Mazowieckiego. Spotkanie otwarte dla mediów.
Dziennikarze proszeni są o przybycie na miejsce – wejście A – do godz. 12.00. Wjazd wozów transmisyjnych do godz. 11.30.

Wejście za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szybki i bezpieczny internet już w czerwcu w pierwszych szkołach

MEN - aktualności - pon., 11/06/2018 - 15:56

Już w czerwcu br. pierwsze szkoły zostaną podłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – programu Ministerstwa Cyfryzacji, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Operator NASK opublikował pierwszą listę lokalizacji szkół z 5 województw.

W poniedziałek, 11 czerwca br. operator OSE NASK opublikował listę szkół, które w czerwcu i w lipcu uzyskają możliwość skorzystania z bezpłatnego, szybkiego, szerokopasmowego internetu. W tym roku przyłączone będzie do OSE łącznie 1500 lokalizacji szkół. Ogłoszona lista szkół będzie systematycznie i zgodnie z planem poszerzana na podstawie uzgodnień z operatorami, wyłonionymi w przetargach na podłączenie szkół.

Zgodnie z ustawą o OSE w 2020 roku wszystkie szkoły w Polsce będą mieć bezpłatny, szybki i bezpieczny internet, a uczniowie i nauczyciele zyskają możliwości korzystania w pełni z nowych form edukacji cyfrowej. Lista pierwszych szkół obejmuje ustalone lokalizacje w pięciu województwach: podlaskim, świętokrzyskim, łódzkim, lubuskim oraz mazowieckim.  

Dyrektorzy szkół mogą zgłaszać się do programu na stronie www.ose.gov.pl

Jeśli szkoła znajduje się na liście, wystarczy wypełnić formularz, następnie operator OSE – państwowy instytut badawczy NASK prześle umowę, a po jej podpisaniu przystąpi do  podłączenia szkoły. Dyrektorzy szkół zostaną również bezpośrednio powiadomieni o możliwości wejścia szkoły do OSE oraz o niezbędnych działaniach, które powinni podjąć, aby zgodnie z planem przeprowadzić podłączenie. NASK poprzez Centrum Kontaktu OSE będzie na każdym etapie wspierać szkoły w procesach formalnych i technicznych.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który odpowiedzialny jest za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne. Będą one wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Więcej informacji i lista szkół dostępne na stronie: www.ose.gov.pl

Zachęcamy dyrektorów szkół do sprawdzania czy ich placówka oświatowa znajduje się na liście i zgłaszania się do programu OSE.

Kontakt prasowy:

Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, tel. 783920628,
mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Rządowy program „Dobry Start” – inauguracja kampanii informacyjnej

MEN - aktualności - pon., 11/06/2018 - 15:47

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w Poznaniu i wiceminister Marzena Machałek w Opolu rozpoczęły dziś kampanię informacyjną rządowego programu „Dobry Start”.

Program ten jest kolejnym elementem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. W praktyce świadczenie dobry start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wsparciem zostaną objęte dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Podczas rozpoczynających się dziś w każdym województwie spotkań ministrowie i wiceministrowie edukacji oraz resortu rodziny przybliżyli cel i zasady programu „Dobry Start”. Uczestnicy spotkań – przedstawiciele samorządów lokalnych, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie mieli możliwość zapoznania się ze szczegółami programu.

– Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci. To kolejny element długofalowej polityki prorodzinnej kierowany do wszystkich rodzin wychowujących dzieci. Rodzina jest priorytetem rządu – powiedziała w Poznaniu szefowa MEN. – Chcemy, aby każdy rodzic dowiedział się o programie. Każda szkoła i placówka oświatowa w Polsce otrzyma pakiet informacyjny dotyczący tego, kto może otrzymać wsparcie oraz gdzie złożyć wniosek – dodała.

Z kolei podczas spotkania w Opolu, wiceminister edukacji Marzena Machałek podkreśliła, że program „Dobry Start” to kolejne wsparcie dla polskich rodzin.

– Jedziemy do Polaków z dobrą nowiną. Po programie „Rodzina 500 plus”, który praktycznie zlikwidował skrajne ubóstwo wśród dzieci, uruchamiamy kolejny, dzięki któremu uczniowie otrzymają wyprawkę w wysokości trzystu złotych. Wiem, że przed rozpoczęciem roku szkolnego temat kosztów wyposażenia dzieci w tornistry, zeszyty czy odpowiedni strój był istotny w wielu polskich domach. Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje swoje obietnice i uruchamia program, który umożliwi polskiej rodzinie dobry start w drodze edukacji jej dzieci – powiedziała wiceszefowa MEN.

Ulotki i plakaty w każdej szkole

W ramach promocji świadczenia dobry start do szkół w całej Polsce trafiły ulotki informujące o tym, kto może otrzymać wsparcie, gdzie i kiedy złożyć wniosek, ile czasu zajmie jego rozpatrzenie itp. Dystrybucją ulotek do szkół zajęło się Ministerstwo Rodziny. W najbliższym czasie Kuratorzy Oświaty, przy okazji spotkań z dyrektorami szkół, przekażą również plakaty informujące świadczeniu dobry start.

Ulotka

Plakat 

List minister edukacji i minister rodziny do dyrektorów szkół

Dodatkowo minister Anna Zalewska wspólnie z minister Elżbietą Rafalską wystosowały list do dyrektorów szkół z prośbą o poinformowanie rodziców uczniów o sposobie uzyskania świadczenia dobry start, terminach składania wniosków i najważniejszych szczegółach dotyczących programu.

Wierzymy, że dzięki współpracy z Państwem wszyscy rodzice i opiekunowie zostaną poinformowani o programie „Dobry Start” i skorzystają z pomocy. Bardzo dziękujemy za aktywne włączenie się w nasze działania. To ważne, że programem zostanie objętych 4,6 mln uczniów w całej Polsce. „Dobry Start” to – obok „Rodziny 500+” – rzeczywiste wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwa inwestycja w edukację młodego pokolenia – podkreśliły w liście szefowe resortu edukacji i rodziny.

Pełna treść listu 

Materiały elektroniczne gotowe do druku

W ramach działań informacyjnych udostępnione zostaną również elektronicznie materiały, które będzie można wydrukować. Znajdą się wśród nich: poradnik dla rodziców „Dobry Start” krok po kroku, podręcznik dla samorządów czy Pytania i odpowiedzi etc.

Informacje w mediach i internecie 

Informacje na temat programu „Dobry Start” będą udostępniane i aktualizowane cyklicznie w mediach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.

Szczegóły na temat świadczenia dobry start będzie można znaleźć na stronie mrpips.gov.pl/DobryStart, gdzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalną zakładkę poświęconą nowej formie wsparcia.

Promocji programu służyć będą również spotkania z dziennikarzami oraz przekazywane im materiały i informatory.

List minister edukacji i minister rodziny do dyrektorów szkół

MEN - aktualności - pon., 11/06/2018 - 12:24

Dziś, 11 czerwca br. zainaugurowano akcję informacyjną rządowego programu „Dobry Start”. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowały wspólny list do dyrektorów szkół, w którym zwróciły się z prośbą o aktywne włączenie się do działań informacyjnych dotyczących programu „Dobry Start”, tak aby informacja na temat możliwości uzyskania świadczenia trafiła do wszystkich rodziców i opiekunów uczących się dzieci.

W liście podkreślono, że „dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start”
to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć”.

Pod koniec ubiegłego tygodnia ulotki informujące o programie „Dobry Start” trafiły do wszystkich szkół. W najbliższym Kuratorzy Oświaty przekażą dyrektorom szkół plakaty dotyczące świadczenia dobry start.

Pełna treść listu

Ulotka

Plakat

Program „Dobry Start” – zapowiedź kampanii informacyjnej z udziałem kierownictwa MEN

MEN - aktualności - pt., 08/06/2018 - 16:54

W dniach 11-15 czerwca br. w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej rządowego programu „Dobry Start”, zaplanowany został cykl spotkań we wszystkich województwach
z udziałem członków kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie wojewódzkich konferencji w Poznaniu, Opolu, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Wrocławiu i Łodzi zaplanowano spotkania informacyjne kierownictwa MEN dotyczące wdrażania rządowego programu „Dobry Start” skierowane do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz lokalnych władz samorządowych.

Na każdym ze spotkań przekazane zostaną informacje o tym, do kogo skierowane jest wsparcie oraz w jaki sposób należy złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie.

Uwaga media:

 • Przed każdym ze spotkań w województwie zaplanowano briefing prasowy
  z udziałem członka kierownictwa MEN.
 • Udział mediów na spotkaniach informacyjnych na zasadzie Foto opp (przez pierwsze 15 minut spotkania).

Harmonogram spotkań w regionach z udziałem członków kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej

Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. – Poznań
Miejsce: Wielkopolski Urząd Wojewódzki, al. Niepodległości 16/18

Godz.9:00 – briefing prasowy z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej, Wicewojewody Wielkopolskiego Marleny Maląg oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Leszczyńskiej (sala Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, al. Niepodległości 16/18).

Godz. 9:30 – 11.00 – spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start” (miejsce: sala sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Środa, 13 czerwca 2018 r. – Wrocław
Miejsce: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, pl. Powstańców Warszawy 1

Godz.10:00 – briefing prasowy z udziałem Minister Anny Zalewskiej, Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka.

Godz. 11.00-12:00 – spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start”.

 • Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN

Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. – Opole
Miejsce: Opolski Urząd Wojewódzki, ul. Piastowska 14

Godz.11:00 – briefing prasowy z udziałem wiceminister edukacji Marzeny Machałek, Adriana Czubaka Wojewody Opolskiego i Michała Sieka Opolskiego Kuratora Oświaty (Opolski Urząd Wojewódzki, ul. Piastowska 14, sala im. Braci Kowalczyków, piętro I).

Godz. 12.00–13:00 spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start” (Opolski Urząd Wojewódzki, ul. Piastowska 14, sala im. Im. Lecha Kaczyńskiego, I piętro).

Czwartek, 14 czerwca 2018 r. – Łódź

Miejsce: Łódzki Urząd Wojewódzki oraz XXVI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wileńska 22 A

Godz.13:00 – briefing prasowy z udziałem wiceminister edukacji Marzeny Machałek, Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Raua i Łódzkiego Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego (Łódzki Urząd Wojewódzki, sala nr 116, I piętro).

Godz. 14.00 – spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start” (XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, ul. Wileńska 22 A).

 • Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN

Wtorek, 12 czerwca 2018 r. – Gorzów Wielkopolski
Miejsce: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul.
Jagiellończyka 8

Godz.9:00 – briefing prasowy z udziałem wiceministra edukacji Macieja Kopcia, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka i Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy (sala 305, III p.).

Godz. 10.00-11:00 – spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start”.

Wtorek, 12 czerwca 2018 r. – Szczecin
Miejsce: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, ul. Wały Chrobrego 4

Godz.13:30 – briefing prasowy z udziałem wiceministra edukacji Macieja Kopcia, Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca i Magdaleny Zaręby-Kuleszy Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. (sala nr 1, sala owalna).

Godz. 14.00–15:00 – spotkanie ze służbami wdrażającymi rządowy program „Dobry Start” (sala Rycerska, parter).

Dodatkowe informacje:

4,6 mln uczniów zostanie objętych programem „Dobry Start”

300 złotych – tyle wynosi świadczenie dobry start dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Więcej informacji udziela:

Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN
e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl
tel. 783 920 628

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

Komunikat MEN – wypadek autobusu z dziećmi w województwie małopolskim

MEN - aktualności - pt., 08/06/2018 - 15:04

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska jest na bieżąco informowana o stanie zdrowia dzieci oraz kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, którzy zostali dziś (8 czerwca) poszkodowani w wypadku, do którego doszło w okolicach miejscowości Tenczyn w województwie małopolskim. Uczniowie wraz z opiekunami brali udział w wycieczce zorganizowanej w dniach 4-8 czerwca br.

Chwilę po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, Małopolski Kurator Oświaty podjął pilne działania mające na celu zapewnienie pomocy poszkodowanym. Dzieci, które nie ucierpiały w wypadku, zostały umieszczone w pobliskich szkołach (na terenie gminy Lubień) i otoczone odpowiednią opieką. Na miejscu pracują służby ratownicze. Poszkodowanym udzielana jest pomoc psychologiczna.

Małopolski Kurator Oświaty udał się na miejsce zdarzenia oraz pozostaje w stałym kontakcie z Mazowieckim Kuratorem Oświaty, który jest w drodze do województwa małopolskiego. Kuratorium Oświaty w Warszawie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 24, w ramach dodatkowej opieki nad pozostałymi uczniami szkoły.

Dodatkowo minister Anna Zalewska odbyła dziś robocze spotkanie z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim w sprawie zapewnienia jak najlepszej opieki osobom poszkodowanym w wypadku.

W związku z wypadkiem autobusu Wojewoda Małopolski uruchomił infolinię dla rodzin osób poszkodowanych w wypadku w Tenczynie: 12 272 90 22.

Dodatkowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie pod adresem: www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/12714,Wypadek-autobusu-z-dziecmi-na-Zakopiance-infolinia.html

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”

MEN - aktualności - pt., 08/06/2018 - 14:27

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”

Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego

MEN - aktualności - pt., 08/06/2018 - 14:24

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego, konkurs nr DE-WZP-263.1.6.2018”. Nabór ofert trwa do 2 lipca 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  https://formularz.men.gov.pl/.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020

MEN - aktualności - pt., 08/06/2018 - 10:56

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2019/2020.

13-26 stycznia 2020 r.
• lubelskie
• łódzkie
• podkarpackie
• pomorskie
• śląskie

20 stycznia – 2 lutego 2020 r.
• podlaskie
• warmińsko-mazurskie

27 stycznia – 9 lutego 2020 r.
• kujawsko-pomorskie
• lubuskie
• małopolskie
• świętokrzyskie
• wielkopolskie

10-23 lutego 2020 r.
• dolnośląskie
• mazowieckie
• opolskie
• zachodniopomorskie

Historia szczecińskiej „Solidarności” – otwarcie wystawy z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - śr., 06/06/2018 - 15:38

„Szczecińska droga do wolności. Strajki w 1988 roku” – to tytuł wystawy, która w środę, 6 czerwca br. została otwarta w Domu Polonii w Warszawie. Udział w wydarzeniu wziął wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Na ekspozycji można zobaczyć unikatowe zdjęcia, między innymi Jarosława Kaczorowskiego, Kazimierza Nowotarskiego czy Wiesława Dętki, którzy sfotografowali pacyfikację zajezdni przy ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie. W kilku gablotach znajdują się też pamiątki, które zachowały się po protestach, m.in. biało-czerwone opaski, które nosili strajkujący portowcy.

Na szesnastu planszach i w dwóch gablotach zaprezentowane zostały m.in.: sytuacja polityczna w Polsce w latach 80. XX wieku od powstania „Solidarności”, po wizytę papieża w 1987 r.; pierwsze strajki w kraju wiosną 1988 r., strajk w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej (WPKM) w maju i czerwcu oraz w szczecińskim porcie w sierpniu, a także represje wobec protestujących i wsparcie kościoła katolickiego.

Na otwarciu wystawy obecny był minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, Halina Szymańska, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP oraz Paweł Mucha, Sekretarz Stanu – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Obecni byli również uczestnicy sierpniowych wydarzeń sprzed 30 lat.

W 1988 r. w Szczecinie i innych miastach Polski po raz kolejny doszło do strajków przeciw komunistycznej władzy. 5 maja 1988 r. pracownicy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej (WPKM), solidaryzując się ze strajkującymi robotnikami Nowej Huty, przystąpili do protestu domagając się podwyżek płac. 22 czerwca strajkujący stanęli w obronie zwolnionych liderów majowego wystąpienia. Kolejna fala protestów rozpoczęła się 17 sierpnia w szczecińskim porcie.

Strajkujący domagali się m.in. legalizacji „Solidarności”, podwyższenia płac, a także przywrócenia do pracy pracowników Zarządu Portu zwolnionych za działalność solidarnościową. Strajk szczeciński został ostatecznie przerwany 3 września. Uczestniczyło w nim łącznie około 3 tys. osób.

Organizatorami wystawy są: Archiwum Państwowe w Szczecinie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Akt Nowych, Fundacja Polskich Wartości, Radio Szczecin, Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście przy współpracy: Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz Stowarzyszenia Wolnego Słowa i Szczecińskiego Klub Katolików.

Wystawę objął Patronatem Honorowym Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia niepodległości.

Od 16 czerwca do końca lipca wystawę będzie można oglądać w Szczecinie. Będzie prezentowana w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli podpisane

MEN - aktualności - pon., 04/06/2018 - 13:36

Wzmocnienie warunków rozwoju zawodowego nauczycieli, ukierunkowanego na potrzeby powierzonych im uczniów oraz usprawnienie procesu dokonywania oceny pracy nauczycieli i zobiektywizowanie tych ocen – to główne założenia  ujęte w rozporządzeniu dotyczącym oceny pracy nauczycieli, podpisanym przez Minister Edukacji Narodowej.

29 maja br., Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego. Rozporządzenie skierowano do publikacji. Wejdzie ono w życie z dniem 1 września 2018 r., tj. równocześnie z wejściem w życie zmian w ustawie – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczycieli, wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Podpisane rozporządzenie dostępne jest tu.

Kryteria oceny pracy ujęte w przepisach rozporządzenia stanowią uszczegółowienie kryteriów określonych w Karcie Nauczyciela i odnoszą się do ustawowych obowiązków nauczyciela, a także dyrektora szkoły oraz uwzględniają etap rozwoju zawodowego nauczyciela podlegającego ocenie.

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu wypracowane zostały w ścisłej współpracy z ekspertami i praktykami dokonującymi oceny pracy nauczycieli. Na ostateczny kształt regulacji miały wpływ również uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień i konsultacji projektu rozporządzenia.

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych zobowiązany będzie do ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Muszą odnosić się one do poszczególnych kryteriów określonych w rozporządzeniu, uwzględniając specyfikę pracy szkoły. Mechanizm wskaźników ma ułatwić proces ustalania oceny pracy nauczyciela, uczynić go bardziej zrozumiałym dla pracownika, a także stworzyć bezpośrednią relację dokonywanej oceny oraz zastosowanych w jej ramach kryteriów ze środowiskiem pracy nauczyciela.

Dyrektorzy szkół, przy opracowywaniu regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, będą mogli skorzystać z przykładowych rozwiązań. Zostaną one sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zobiektywizowany i transparentny system oceny to pomocne narzędzie dyrektora szkoły oceniania pracy nauczyciela, w szczególności w związku z wprowadzeniem nowego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych legitymujących się najwyższą oceną pracy. Dodatek po raz pierwszy wypłacany będzie od września 2020 r. Docelową wysokość ok. 500 zł osiągnie w 2022 r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami przejściowymi do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oceny pracy nauczycieli po raz pierwszy na nowych zasadach (tj. w oparciu o znowelizowany art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela, nowe rozporządzenie oraz regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli) należy dokonać:

 • w przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanegodo dnia 31 sierpnia 2021 r. , a jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu,
 • oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego – do dnia 30 czerwca 2020 r.

Do czasu ustalenia ocen pracy na nowych zasadach, obowiązują dotychczasowe oceny pracy nauczycieli, jednak nie dłużej niż do wskazanych powyżej terminów.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

4,6 mln uczniów zostanie objętych programem „Dobry start”

MEN - aktualności - pon., 04/06/2018 - 12:20

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie “Dobry start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że gmina wykorzysta rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek, podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”, będzie można składać już od 1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie “Dobry start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

„Dobry start” w liczbach

Wyprawka trafi do 4,6 mln dzieci, wychowujących się w ok. 3,4 mln rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będzie ona wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie “Dobry start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz te realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Oprac.na podst. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dzień Dziecka w Przedszkolu Publicznym “Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - pt., 01/06/2018 - 15:50

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska z okazji Dnia Dziecka odwiedziła dzieci z Przedszkola Publicznego “Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej w województwie dolnośląskim.

Podczas spotkania z dziećmi i przedstawicielami kadry pedagogicznej, szefowa MEN życzyła najmłodszym samych miłych niespodzianek oraz cudownych i radosnych chwil spędzonych z kochającymi rodzicami.

Minister Anna Zalewska powiedziała również, że w przedszkolu dzieci odkrywają nie tylko tajniki świata i pogłębiają swoją wiedzę, ale też nawiązują pierwsze przyjaźnie, które trwają często przez całe życie. Szefowa MEN wręczyła dzieciom prezenty: gry planszowe oraz książki.

Pracownikom i dzieciom z przedszkola w Piławie Górnej serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Ponadgimnazjalne