Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Szkolnictwo zawodowe

Jubileusze szczecińskich szkół z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - ndz., 27/05/2018 - 14:24

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć w piątek, 25 maja br. wziął udział w uroczystościach jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 24 oraz 35-lecia Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie.

Podczas piątkowej uroczystości w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Brzechwy w Szczecinie wiceminister edukacji wręczył Grzegorzowi Zaworskiemu – zasłużonemu nauczycielowi tej szkoły Medal Komisji Edukacji Narodowej. Wiceszef MEN podziękował również nauczycielom i pedagogom za wkład w wychowywanie i kształcenie uczniów.

Część artystyczną uroczystości przygotowali nauczyciele i uczniowie, którzy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny do utworów Jana Brzechwy.

Tegoroczny jubileusz Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ulicy Rydla był ściśle związany z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji wypuszczono biało-czerwone balony „Dla Niepodległej”, zorganizowano też turniej Niepodległej o Puchar PTTK w piłce nożnej oraz Nocny Bieg dla Niepodległej.

W programie święta były również Igrzyska Malucha, czyli zawody sportowe dla przedszkolaków oraz Maraton Edukacyjny dla uczniów. Głównym jednak punktem jubileuszu była próba ustanowienia rekordu Polski w pływaniu sztafetowym 24h.

W skład Centrum Kształcenia Sportowego wchodzi: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi oraz Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi. Od początku istnienia szkoły, uczniowie CKS zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych oraz medale i puchary w różnych dyscyplinach sportowych: koszykówka, kolarstwo, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka nożna, pływanie i ratownictwo wodne, wioślarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo. Młodzieży stawiane są wysokie wymagania. Muszą połączyć zwykłe obowiązki szkolne z ogromem zajęć sportowych.

Fot. Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych

MEN - aktualności - czw., 24/05/2018 - 14:55

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych, Konkurs nr DE-WZP-263.1.5.2018”. Nabór ofert trwa do 15 czerwca 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  https://formularz.men.gov.pl/.

Zapowiedź wizyty minister Anny Zalewskiej w USA

MEN - aktualności - czw., 24/05/2018 - 09:33

Udział w XV Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich oraz spotkania z nauczycielami polonijnymi, a także przedstawicielami organizacji polonijnych – to główne punkty trzydniowej wizyty (24-26 maja) Minister Edukacji Narodowej w Portland (USA).

Wizyta szefowej MEN rozpocznie się od odwiedzenia Lincoln High School oraz spotkania z przedstawicielami lokalnych władz oświatowych Stanu Oregon. Rozmowy będą dotyczyły kwestii dwujęzyczności oraz innowacyjności w edukacji.

W drugim dniu wizyty Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział
w uroczystym rozpoczęciu XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich. W jego trakcie Minister Edukacji przedstawi założenia zmian na rzecz wzmocnienia oświaty polonijnej.

W sobotę, 26 maja br. szefowa MEN będzie uczestniczyć w uroczystym nadaniu Bibliotece Domu Polskiego imienia Stanisława Wielgosza w Portland. Spotka się tam również z Polonią oraz młodzieżą szkolną.

Tematami przewodnim XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Portland będą „Sto lat Niepodległości Polski” oraz „Szkoła Polska twórcza i z inicjatywą”.

W programie zjazdu przewidziano wykłady, warsztaty artystyczne, dyskusje panelowe oraz szkolenia, które poprowadzą doświadczeni przedstawiciele kadry pedagogicznej z Polski i Stanów Zjednoczonych. Zajęcia zaplanowano w blokach tematycznych przeznaczonych dla nauczycieli uczących w różnych grupach wiekowych, osób odpowiedzialnych za zarządzanie szkołami polonijnymi, instruktorów harcerstwa
i katechetów.

Więcej informacji udziela:

Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN
e-mail: anna.ostrowska@men.gov.pl
tel. 00 48 783 920 628

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Porozumienie na rzecz branży transportu kolejowego

MEN - aktualności - wt., 22/05/2018 - 13:03

Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej oraz Związkiem Pracodawców Kolejowych z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z kolejnictwem.

Porozumienie zostało podpisane 6 kwietnia 2018 r. podczas kongresu „ Dobry Zawód”.

Porozumienie Związek Pracodawców Kolejowych

Porozumienie na rzecz branży budowlanej

MEN - aktualności - wt., 22/05/2018 - 12:49

Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej oraz Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa z 19 dnia kwietnia 2018 r. w sprawie współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z budownictwem.

Porozumienie zostało podpisane 19 kwietnia 2018 r. w trakcie Walne zgromadzenie członków Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Porozumienie Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Konkurs „Edukacja globalna 2018” – zachęcamy do udziału

MEN - aktualności - pon., 21/05/2018 - 16:20

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konkursie ofert organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Edukacja globalna 2018”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2018″.

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w tym niepubliczne szkoły wyższe, izby gospodarcze i izby rolnicze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od 1 maja 2018 r. i nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu dostępny tu: link

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl, wypełnić formularz oferty on-line i wysłać przez internet wraz z wymaganymi załącznikami do bazy danych MSZ.

Należy również dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

Szczegółowy informacje znajdują się na stronie:

https://www.polskapomoc.gov.pl/Konkurs,%E2%80%9EEdukacja,globalna,2018%E2%80%9D,2758.html

Zachęcamy do udziału!

Komentarz MEN do artykułu pt. „Minister obiecuje pomóc Tomkowi”, opublikowanym w dzienniku Fakt, autorstwa MJ, 21 maja 2018 r.

MEN - aktualności - pon., 21/05/2018 - 14:57

Uprzejmie informuję, że w opublikowanym dziś artykule pt. „Minister obiecuje pomóc Tomkowi”, zawarte są informacje dotyczące nauczania indywidualnego w szkołach, które wprowadzają rodziców w błąd.

Cyt. „(…) Tyle, że we wrześniu wchodzi zarządzenie MEN, zgodnie z nim indywidualne nauczanie będzie możliwe tylko w domu”.

Informuję, że to rozwiązanie prawne reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, a nie zarządzenie. Ponadto przepisy te obowiązują już w obecnym roku szkolnym (rozporządzenie obowiązuje od 1 września 2017 r.).

Istotą jest to, że uczeń, który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli takie są jego potrzeby, ma prawo do indywidualnych zajęć organizowanych w szkole. Uczeń niepełnosprawny ma być w szkole ze swoimi rówieśnikami, a nie w domu. Szkoła ma dostosować formy zajęć do potrzeb ucznia.

Nauczanie indywidualne jest przewidziane dla uczniów chorych, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia chodzenie do szkoły. Wtedy uczeń ma zajęcia w domu. Jeżeli jednak jego stan zdrowia ulegnie poprawie, na podstawie zaświadczenia lekarskiego i woli rodziców, uczeń wraca na zajęcia edukacyjne do szkoły.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Wizyta wiceminister edukacji w Gorzowie Wielkopolskim

MEN - aktualności - pon., 21/05/2018 - 09:27

Udział w konferencji na temat zmian w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego oraz podpisanie porozumień o utworzeniu klas patronackich pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. a Zespołem Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim – to główne punkty wizyty wiceminister edukacji w województwie lubuskim.

W poniedziałek, 21 maja br. w Gorzowie Wielkopolskim Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek wzięła udział w konferencji „Partnerstwo w kształceniu zawodowym”.

Celem konferencji zorganizowanej przez Lubuskie Kuratorium Oświaty było zacieśnienie współpracy pracodawców ze szkołami i uczelniami. Udział w niej wzięli m.in. przedstawiciele lokalnych firm, instytucji rynku pracy oraz dyrektorzy lubuskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Podczas spotkania w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. obecna była również Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

– Bardzo ważnym elementem edukacji jest odbudowa kształcenia zawodowego i technicznego. Dziś to kształcenie, mimo najniższego od ćwierćwiecza bezrobocia, nie zapewnia absolwentom pracy. Bezrobotnymi staje się 30 procent uczniów po technikach i 40 procent po szkołach zawodowych. Chcemy to zmienić, wspólnie z samorządami. W tej chwili przygotowujemy rozwiązania prawne, a następny etap zmian nastąpi w 2019 roku – mówiła wiceminister Marzena Machałek.

Podczas poniedziałkowej konferencji uczestnicy dyskutowali m.in. o strukturze szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim, kreowaniu współpracy ze szkołami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz roli mediów w promocji szkolnictwa branżowego i technicznego.

Podczas wizyty w województwie lubuskim, wiceminister edukacji odwiedziła Zespół Szkól Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie. Spotkała się tam z uczniami oraz nauczycielami.

Wiceszefowa MEN w siedzibie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów Wielkopolski wzięła udział w podpisaniu umowy współpracy pomiędzy Oddział Elektrociepłownia Gorzów Wielkopolski a Zespołem Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim.

Programem objęte zostaną wybrane klasy, w których uczniowie będą kształcić się w zawodach technik energetyk oraz technik automatyk. Program rozpocznie się z początkiem roku szkolnego 2018/2019 i potrwa 10 lat. Porozumienie przewiduje m.in. organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na terenie Elektrociepłowni Gorzów, a także ufundowanie stypendiów dla wyróżniających się uczniów.

– Ministerstwo Edukacji Narodowej postawiło na kształcenie zawodowe, kładąc nacisk na skuteczne i odpowiednie przygotowywanie młodzieży oraz osób dorosłych do zawodu – podkreślała wiceminister Marzena Machałek.

– MEN jest dobrze przygotowane na przeprowadzenie tej reformy. Nasz cel to przede wszystkim dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Istotne jest również zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na szkolnictwo branżowe i techniczne. Cieszę się, że Grupa Kapitałowa PGE doskonale rozumie tę reformę i bardzo aktywnie w niej uczestniczy – dodała wiceszefowa MEN.

Zwracając się do uczniów uczestniczących w spotkaniu, wiceminister podkreślała, że zdobycie dobrego zawodu, który nie tylko gwarantuje utrzymanie, ale przynosi rozwój i jest prawdziwą pasją, a także istotą rozwoju społecznego. Odnosząc się do podpisania porozumień zaznaczyła, że reforma jest bardzo ważna zarówno dla polskiej branży elektroenergetycznej, jak i całego polskiego przemysłu.

Technikum w Gorzowie Wielkopolskim jest kolejną placówką oświatową, z którą PGE GiEK podpisała porozumienie o współpracy.

15 stycznia br. dokument o utworzeniu klas patronackich PGE zawarto z dyrektorami dwóch szkół z terenu powiatu zgorzeleckiego w Bogatyni, gdzie funkcjonuje kompleks górniczo – energetyczny PGE. W Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu oraz Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni powstaną klasy kształcące w zawodach technik elektryk, mechanik, energetyk, automatyk i mechatronik.

W przyszłości planowane jest także utworzenie klas branżowych pod patronatem PGE w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu, gdzie uczniowie będą kształcić się w zawodach: elektryk, elektromechanik i mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Klasy pod patronatem PGE powstaną także w powiecie bełchatowskim.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje dla rzeczoznawców

MEN - aktualności - sob., 19/05/2018 - 16:12

Na listę rzeczoznawców mogą być wpisane osoby posiadające:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub w pracy w danym zawodzie;
 • kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • rekomendację szkoły wyższej, jednostki naukowej, stowarzyszenia zawodowego, samorządu gospodarczego, innych organizacji gospodarczych, kuratora oświaty, ministra właściwego
  w zakresie zawodu lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Rekomendacja powinna zawierać uzasadnienie wraz z charakterystyką rekomendowanej osoby oraz zapewnienie instytucji rekomendującej, że jest to osoba dająca rękojmię należytego wykonywania obowiązku rzeczoznawcy Ministra Edukacji Narodowej i stanowiąca gwarancję wysokiego poziomu dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę rzeczoznawców składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wniosek o wpisanie na listę rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych
do kształcenia w zawodach.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
 • rekomendację;
 • informację o posiadanym doświadczeniu i osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej lub w pracy w danym zawodzie oraz kompetencjach w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • oświadczenie rzeczoznawcy, że nie był ukarany karą dyscyplinarną;
 • oświadczenie rzeczoznawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie dotyczącym dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z podstawą programową kształcenia w zawodach określoną
  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 860) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. poz. 481); oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności związanej
  z pełnieniem funkcji rzeczoznawcy Ministra Edukacji Narodowej;
 • ankietę kandydata na rzeczoznawcę MEN.

 

Ankieta rzeczoznawcy Ministra Edukacji Narodowej do spraw opiniowania podręczników
do kształcenia w zawodach:

 1. Imię i nazwisko
 2. PESEL
 3. Adres zamieszkania, numer telefonu
 4. Miejsce pracy, adres, numer telefonu
 5. Adres do korespondencji, numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym), e-mail
 6. Nazwa i rok ukończenia szkoły wyższej
 7. Stopień lub tytuł naukowy i rok nadania
 8. Specjalizacja lub specjalność
 9. Krótki opis przebiegu pracy zawodowej (w tym: informacje o ukończonych studiach podyplomowych, ważniejszych działaniach na rzecz edukacji, publikacjach, tematyce pracy doktorskiej, habilitacyjnej itp.)
 10. Nazwa instytucji rekomendującej
 11. Nazwa/nazwy zawodu/zawodów, w zakresie których rzeczoznawca deklaruje sporządzanie opinie
 12. Podpis i data

 

Dodatkowych informacji udziela: Departament Podręczników, Programów i Innowacji tel. 22 34 74 792

Wzory opinii dla rzeczoznawców opiniujących podręczniki przeznaczone do kształcenia w zawodach opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Rodzina polonijna”.

MEN - aktualności - sob., 19/05/2018 - 15:14

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce.”

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

MEN - aktualności - pt., 18/05/2018 - 15:10

Minister Anna Zalewska skierowała dziś do rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum list dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Szefowa MEN podkreśliła, że w związku z wprowadzaniem kolejnych etapów reformy edukacji, na rok szkolny 2019/2020 o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

Minister Anna Zalewska zaznaczyła w liście, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Minister edukacji przypominała, że absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą mogli ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia.

Obie te grupy zrealizują odrębne programy nauczania.

Szkoły i samorządy przygotowują się do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby sal lekcyjnych.

Postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami ze strony rodziców i uczniów, MEN przypomina, że do ich dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół oraz kuratorzy oświaty. We wszystkich kuratoriach od 1 września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych w regionie. Ponadto pytania związane z naborem do szkół na rok szkolny 2019/2020 można od września br. kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.

MEN przypomina, że ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje w gestii samorządu i odbywa się po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komentarz MEN do artykułu „MEN wyrzuca dzieci ze szkół”, opublikowanego w dzienniku „Fakt”, 17 maja br.

MEN - aktualności - pt., 18/05/2018 - 14:59

W nawiązaniu do wczorajszego artykułu, opublikowanego w dzienniku „Fakt”, autorstwa Marka Juśkiewicza uprzejmie informuje, że zgodnie z zapowiedzią podjęliśmy działania dotyczące wyjaśnienia opisanej sytuacji w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.

W szkole doszło do nieporozumienia pomiędzy dyrekcją szkoły a rodzicem ucznia wynikającego z nieznajomości prawa oświatowego.

Wczoraj odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył przedstawiciel Łódzkiego Kuratorium Oświaty, dyrekcja szkoły oraz mama ucznia. Mama Pana Tomasza otrzymała pełną informację dotyczącą rozwiązań w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami. Mama ucznia zadeklarowała, że podejmuje współpracę ze szkołą tak, aby kształcenie jej syna było zorganizowane optymalnie, zgodnie z jego potrzebami i w sposób zindywidualizowany.

Przedstawiciel kuratorium zaproponował także mamie ucznia stały kontakt w sytuacji, gdyby była ona zaniepokojona dalszym kształceniem syna. Dyrekcja szkoły zadeklarowała również wszelkie wsparcie.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Międzynarodowa wymiana młodzieży”

MEN - aktualności - pt., 18/05/2018 - 14:01

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Międzynarodowa wymiana młodzieży”

Inauguracja „Rejsu Niepodległości”

MEN - aktualności - pt., 18/05/2018 - 10:41

Już 20 maja br. legendarny żaglowiec Dar Młodzieży wypłynie z portu w Gdyni w niezwykły rejs dookoła świata – „Rejs Niepodległości”.  Celem przedsięwzięcia jest promocja Polski, naszej historii i kultury, a przede wszystkim uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Załogę żaglowca będą stanowić laureaci „Konkursu Rejs Niepodległości”, a także praktykanci Akademii Morskich oraz wolontariusze Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego.

W ciągu jedenastomiesięcznej podróży żaglowiec zawinie do najważniejszych portów w 18 krajach świata. Zwieńczeniem wyjątkowego rejsu będzie udział w 34. Światowych Dni Młodzieży, które styczniu 2019 roku zostaną zorganizowane w Panamie.

Organizatorami „Rejsu Niepodległości” są: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademia Morska w Gdyni oraz Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

 

 

Uwaga media: briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - czw., 17/05/2018 - 15:54

W piątek, 18 maja br. o godz. 10:30 w gmachu MEN (al. Szucha 25, sala 305) odbędzie się briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Temat briefingu: organizacja rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej i ostatniej klasy gimnazjum.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Kontakt prasowy:
Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN,
tel. 783920628, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością – informacja MEN

MEN - aktualności - czw., 17/05/2018 - 10:55

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że każdy uczeń z niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli takie są jego potrzeby, ma prawo do indywidualnych zajęć organizowanych w szkole.

Zajęcia te organizowane są na podstawie § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1

Aby zorganizować indywidualne zajęcia w szkole dla ucznia z niepełnosprawnością nie jest potrzebna zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ani orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapraszamy na Noc Muzeów do Ministerstwa Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - czw., 17/05/2018 - 10:45

Tegoroczna Noc Muzeów w Ministerstwie Edukacji Narodowej będzie nawiązywała do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Z tej okazji zwiedzający gmach MEN przeniosą się w wyjątkowe lata dwudziestolecia międzywojennego – do okresu, w którym kształtowała się odrodzona polska państwowość. W tym czasie powstał także gmach Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – pierwsza wybudowana od postaw siedziba ministerialna w II Rzeczpospolitej.

Zapraszamy 19 maja br. w godzinach 19:00-1:00, al. Szucha 25.

Klimat epoki odtworzy grupa rekonstrukcyjna ze Stowarzyszenia Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”. Wejścia do gmachu będzie pilnował uzbrojony wartownik w budce wartowniczej, a zwiedzających powitają kobiety w strojach z epoki. Pojawi się także oficer Wojska Polskiego w mundurze z lat 30. XX wieku, pucybut, weteran wojny polsko-bolszewickiej zaśpiewa szlagiery z okresu II RP, a gazeciarz rozda pamiątkowy „Kurjer Ministerjalny”. Niepowtarzalną atmosferę dwudziestolecia międzywojennego przywołają afisze filmowe, edukacyjne, sportowe oraz wojskowe z tamtego okresu.

Uczestnicy Nocy Muzeów, jak co roku, będą mogli zwiedzić gabinet ministra edukacji i poznać specyfikę codziennej pracy w MEN. Na dziedzińcu do dyspozycji zwiedzających stanie wyjątkowy samochód z epoki CWS-T1 typu torpedo w biało-czerwonych barwach.

Wszystkich gości zapraszamy także do obejrzenia wystawy plenerowej „Ojcowie Niepodległości”, którą przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie. Uczestnicy otrzymają ponadto ulotki o wystawie i pamiątkowe gadżety. Z okazji Nocy Muzeów został przygotowany także specjalny konkurs dla zwiedzających.

Do dyspozycji gości będzie 3 przewodników, którzy będą oprowadzali po gmachu MEN (grupy do 25 osób). Dla uczestników Nocy Muzeów przewidzieliśmy pamiątkowe gadżety.

Swoje korytarze dla zwiedzających jak co roku otworzy również sąsiadujące z gmachem ministerstwa edukacji Mauzoleum Walk i Męczeństwa Oddział Muzeum Niepodległości.

Serdecznie zapraszamy!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Spotkanie z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego

MEN - aktualności - śr., 16/05/2018 - 22:19

Minister Anna Zalewska w środę, 16 maja br. spotkała się z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego oraz zrzeszonych z nim izb rzemieślniczych. Tematem spotkania, w którym uczestniczyła również wiceminister Marzena Machałek były zmiany przygotowywane przez MEN w kształceniu zawodowym.

Minister edukacji podkreśliła, że głównym celem zmian, które znajdą odzwierciedlenie w przygotowywanym projekcie ustawy, jest poprawa jakości i efektywności kształcenia w szkołach oraz placówkach prowadzących kształcenie w zawodach.

Zmiany w szkolnictwie branżowym planowane od roku szkolnego 2019/2020 koncentrują się m.in. na usprawnieniu i zwiększeniu efektywności egzaminów zawodowych. Z jednej strony weryfikują one jakość procesu kształcenia, a z drugiej stanowią przepustkę do sukcesu na rynku pracy.
Skuteczność kształcenia zawodowego może być mierzona liczbą absolwentów, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe. Warunkiem otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest nie tylko dobre przygotowanie uczniów, ale także przystąpienie do egzaminu, które dotychczas nie było obligatoryjne.

Mając na uwadze zwiększenie szans absolwentów zawodów szkolnictwa branżowego na podjęcie pracy zgodnie z nabytymi kwalifikacjami, od września 2019 r. planujemy wprowadzenie obowiązku przystępowania odpowiednio do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz do egzaminu czeladniczego przeprowadzanego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Projektowane rozwiązanie odpowiada wcześniejszym postulatom zgłaszanym do MEN przez przedstawicieli rzemiosła. Zakłada się, że pierwsze obowiązkowe egzaminy czeladnicze zostaną przeprowadzone w 2022.

Zgodnie z założeniami egzaminy te, w przypadku zawodów szkolnictwa branżowego, byłyby przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w nowych podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Zaczną one obowiązywać od września 2019 r.

Wynikająca z podstaw programowych wiedza uczniów i młodocianych pracowników powinna być w pełni porównywalna, niezależnie od miejsc nabywania umiejętności zawodowych. Planuje się, że młodociani pracownicy kształcący się w rzemiośle zawodach szkolnictwa branżowego i przystępujący od 2022 r. do egzaminu czeladniczego, będą zdawali część pisemną tego egzaminu przed okręgową komisją egzaminacyjną, razem z uczniami zdającymi część pisemną egzaminu zawodowego. Dodatkowo część pisemna obu egzaminów byłaby przeprowadzana w wersji on-line przed okręgową komisją egzaminacyjną.

Rozwiązanie to zapewni pełną spójność systemu egzaminacyjnego weryfikującego wiedzę teoretyczną zdobywaną przez uczniów oraz młodocianych pracowników w różnych miejscach i formach, ale w tych samych zawodach. Obecnie zawody nauczane w branżowej szkole I stopnia są zawodami jednokwalifikacyjnymi. Egzamin zawodowy zatem, podobnie jak egzamin czeladniczy, obejmuje wiedzę z zakresu całego zawodu.

Warto podkreślić, że egzamin czeladniczy w etapie praktycznym byłby jak dotychczas przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Tym samy, w poszanowaniu dla wieloletniej tradycji kształcenia praktycznego w rzemiośle, zostałaby w pełni zachowana odrębność organizacyjna etapu praktycznego egzaminu.

Przewidujemy również wprowadzenie zróżnicowania wagi poszczególnych części egzaminu poprzez zwiększenie znaczenia części praktycznej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podpisanie porozumienia między MEN a SGGW

MEN - aktualności - wt., 15/05/2018 - 18:04

Dzisiaj, tj. 15 maja br. w siedzibie SGGW podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

MEN reprezentowała Dyrektor Generalna Joanna Szczawińska. Ze strony SGGW umowę parafowali: Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski oraz Dziekan Wydziału Technologii Drewna prof. dr hab. Krzysztof Krajewski.

Celem porozumienia jest integracja środowiska naukowo-badawczego z jednostkami administracji publicznej w zakresie współpracy na niwie ochrony nad zabytkami.

W ramach porozumienia studenci Wydziału Technologii Drewna, pod nadzorem wykładowców, będą mogli zdobywać w gmachu MEN praktyczne umiejętności związane z konserwacją obiektu. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej zyska stały i fachowy nadzór nad zabytkowym wyposażaniem gmachu.

MEN i SGGW zadeklarowały wspólne organizowanie – w ramach możliwości i obowiązujących regulacji prawnych – kursów, seminariów oraz konferencji naukowych związanych tematycznie z ich działalnością.

Współpraca będzie dotyczyła ponadto prowadzenia badań naukowych z udziałem potencjału kadrowego i wyposażenia technicznego obu stron, a także doskonalenia procesu kształcenia w SGGW i dostosowywania go do potrzeb współczesnej gospodarki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Szkolnictwo zawodowe